ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

публічної оферти про надання права використання Програмного Продукту «Рro – доступ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Медіа» в особі директора Караченко Юрія Анатолійвича (надалі — Ліцензіар) укласти Договір про надання права використання програмного продукту «Рro – доступ» (далі — Програмний продукт) на викладених нижче умовах.

1.2. У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа (резиденти або нерезиденти), яка є кінцевим споживачем та провадить акцепт цієї оферти, стає Користувачем (або — Ліцензіатом) (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті), а Ліцензіар і Ліцензіат спільно іменовані Сторонами даного Ліцензійного Договору публічної оферти (далі — Оферта або Договір).

1.3. Уважно прочитайте текст даної публічної оферти. Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом цієї Оферти, Ліцензіар пропонує Вам відмовитися від використання Програмного Продукту або укласти з нами окремий договір.

2. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

2.1. «Програмний продукт» — комплекс програмних засобів «Комп'ютерна програма «Рro – доступ», які є власністю Ліцензіара.

2.2. «Ліцензія» — не виняткове право на користування Програмним Продуктом у власних або комерційних цілях Ліцензіата і тільки за умовами, визначеними у Ліцензійній угоді публічної оферти.

2.3. «Строк дії ліцензії» - визначається періодом оплати Ліцензіатом за ліцензію на використання програмного продукту, але не менше одного календарного місяця.

2.4. «Отримання (інсталювання) програмного продукту» - дії ліцензіара або його уповноважених осіб щодо активації програмного продукту активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль), посилання на які передається ліцензіату за допомогою електронної пошти, або шляхом доступу до кабінету Користувача (Електронний кабінет періодичних видань).

2.5. «Пропозиція» — цей документ «Ліцензійний договір публічної оферти», опублікований належним чином.

2.6. «Акцепт оферти» — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій та виконання умов зазначених, в главах 4 і 15 Договору. Акцепт оферти створює Договір оферти.

2.7. «Ліцензіат» — особа, яка здійснила Акцепт Оферти, метою якої є використання Ліцензії у власних або комерційних цілях.

2.8. «Дилер Ліцензіара» — особа (юридична або фізична), яка уклала з Правовласником Ліцензійний Договір в простій письмовій формі на використання Програмного продукту «Рro – доступ», та може отримувати від ліцензіата грошові кошти за використання програмного продукту, які ліцензіат може сплатити на сайті https://i.factor.ua/ через рахунок-фактуру або засіб електронного розрахунку «LIQPAY».

2.9. «Оренда» — форма використання Ліцензії, в якій Програмний продукт «Рro – доступ» передається Ліцензіату на тимчасове використання, сплачене наперед відповідно до умов Доповнення до Ліцензійного Договору публічної оферти про надання права використання Програмного Продукту «Рro – доступ» в оренду без права викупу.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є платне надання в оренду Ліцензіаром Ліцензіату Ліцензії на використання програмного продукту.

3.2. Ліцензіат повністю погоджується з вартістю, строком та іншими умовами Договору фактом повної оплати вартості оренди Ліцензії.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ КЛЮЧІВ І РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна Договору складається з вартості оренди Ліцензії, опублікованої на сайті Ліцензіара: https://i.factor.ua/ (далі — Сайт) і на умовах Доповнення до ліцензійного договору публічної оферти про надання права використання Програмного Продукту в оренду (далі — Доповнення до Ліцензійного Договору), на момент оформлення Ліцензіатом замовлення.

4.2. Розрахунки за передані Ліцензії можуть здійснюватися в безготівковій формі відповідно до законодавства України.

4.3. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним розрахунків.

4.4. Ліцензіат може виплачувати кошти за використання програмний продукт Ліцензіару або Дилерові Ліцензіара.

5. ПРАВОВЛАСНИЦТВО

5.1. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФАКТОР» (ЄДРПОУ 14057601),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРТОКС" (ЄДРПОУ 43360503),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕДІТБУК" (ЄДРПОУ 37368253),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУХПРЕС" (ЄДРПОУ 40986734),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРІЯ" (ЄДРПОУ 35699369),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАКТОР - РЕКЛАМА" (ЄДРПОУ 31645215),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТБУК" (ЄДРПОУ 43213540)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУХІНФОРМ" (ЄДРПОУ 42472483),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАВІНФОРМ" (ЄДРПОУ 37763734),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВІНФОРМ" (ЄДРПОУ 43211852),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІННКОР" (ЄДРПОУ 43360482),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕЛІНОР" (ЄДРПОУ 32564525),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУХПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 43163956),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРГУМЕНТ ПРИНТ» (ЄДРПОУ 33122850),
згідно з умовами Договорів отримали дозвіл від Правовласника ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА» у вигляді невиключної ліцензії на використання наступних об'єктів:

5.1.1. об'єкт авторського права — програмний продукт «Комп'ютерна програма «Рro – доступ».

5.1.2. Всі умови, передбачені в Договорі, відносяться як до Програмного Продукту в цілому, так і до всіх його компонентів окремо.

5.1.3. Виняткові права на Програмний Продукт (в тому числі без обмеження, на будь-які включені графічні зображення, фотографії, тексти, додаткові програми, які супроводжують його друковані матеріали та будь-які копії Програмного Продукту) належать Правовласнику. Програмний продукт захищається міжнародними нормами та нормами законодавства України про інтелектуальну власність.

6. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

6.1. Ліцензіату в рамках цієї угоди надаються такі ліцензійні права:

6.1.1. Використання Програмного Продукту дозволяється як для власних, так і для комерційних потреб.

6.1.2. Право Ліцензіата використовувати та налаштовувати комп’ютерну програму на електронному пристрої, який відповідає мінімальним технічним вимогам, а саме:
- операційна система Windows не нижче Windows XP SP2 з передустановленим Microsoft FrameWork 2.0;
- Adobe Acrobat Reader не нижче 7 версії, Internet Explorer не нижче 7.0, Microsoft Word 2002 і вище.

6.1.3. Право Ліцензіата інсталювати та використовувати комп’ютерну програму на одному робочому місці та/або термінальному сервері, на окремих електронних пристроях, у т.ч. на стаціонарному та переносному комп’ютері (ноутбуку), у кількості, що відповідає оплаченим ліцензіям на комп’ютерну програму, з наступним оновленням інформаційної складової та технічних можливостей програми.

6.1.4. Право використання інформаційних даних комп’ютерної програми у власних аналітичних чи інформаційних матеріалах при умові обов’язкового згадування, що дана інформація запозичена із сайту Ліцензіара.

6.1.5. Використання Програмного Продукту в порушення умов цього Договору визнається порушенням чинного законодавства про авторські права і є достатньою підставою для позбавлення Ліцензіата наданих щодо Програмного Продукту прав і Ліцензій.

6.1.6. Ліцензіар не надає Ліцензіату ніяких прав щодо Програмного Продукту інакше, ніж явним про те затвердженим цим Договором.

6.1.7. Ліцензіат бере на себе всі зобов'язання за цим Договором при використанні як платної, так і демоверсії Програмного Продукту.

6.1.8. Ліцензіар має право в будь-який час змінити текст цього Договору шляхом публікації його на сайті https://i.factor.ua/ Використання Ліцензіатом оновлень Програмного Продукту після публікації оновленого Договору означає прийняття Ліцензіатом усіх без винятку умов зміненого Договору.

6.1.9. Ліцензіат зобов'язується не видаляти та не модифікувати будь-яку іншу інформацію про авторські права в програмному продукті.

7. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

7.1. Розповсюдження Програмного Продукту забороняється. Під розповсюдженням Програмного Продукту розуміється надання доступу третім особам до відтворення в будь-якій формі компонентів Програмного Продукту, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом дарування, продажу, прокату, здавання в оренду або надання у борг.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Ліцензіат зобов'язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим фізичним або юридичним особам здійснювати таку діяльність:

8.1.1. Аналізувати код, декомпілювати програми, бази даних та інші компоненти Програмного Продукту. 8.1.2. Передавати права на використання Програмного Продукту третім особам.

8.1.3. Створювати умови для використання Програмного Продукту людьми, які не мають прав на використання Програмного Продукту.

8.1.4. Майнові та немайнові права інтелектуальної власності на всі програмні продукти та сервіси, які використовуються в рамках цього Договору залишаються за Ліцензіаром та переходять до Ліцензіату виключно в обсязі й на умовах цього Договору.

8.1.5. Використовувати інформацію з баз даних та тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі програмного продукту;

8.1.6. Використання комп’ютерної програми, а також розміщеної у ній інформації за тими ж дизайн-макетом та з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено цим Договором, без письмового дозволу Ліцензіата.

9. ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

9.1. Ліцензіат може використовувати Програмний Продукт виключно як цілісний продукт. Поділ компонентів Програмного Продукту і використання окремо забороняється.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Ліцензіар зобов'язаний:

10.1.1. Активувати програмний продукт після повної оплати оренди Ліцензії Ліцензіара або Дилерові Ліцензіара.

10.1.2. Докласти всіх необхідних зусиль, щоб дотримуватися рекомендацій щодо усунення виявлених помилок у роботі Програмного Продукту протягом терміну дії версії.

10.2. Ліцензіат зобов'язаний:

10.2.1. Оплатити вартість оренди Ліцензії Ліцензіара.

10.3. Ліцензіар має право:

10.3.1. Відмовити в наданні доступу до програмного забезпечення на сервері Ліцензіара при виявленні наступних дій Ліцензіата:

10.3.1.1. Спроби отримати несанкціонований доступ до інформації інших Ліцензіатів або Ліцензіара.

10.3.1.2. Здійснення інших дій, не передбачених Договором, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси третіх осіб.

10.3.1.3. Призупинення або відмова в наданні доступу до програмного забезпечення на сервері Ліцензіара по п. 10.3.1.1. і п. 10.3.1.2. здійснюється з моменту виявлення порушень. При цьому Ліцензіату не виплачуються компенсації оплачених послуг і можливих збитків. Відновлення надання послуг залишається на розсуд Ліцензіара.

10.3.2. В односторонньому порядку, змінювати ціни на Програмний Продукт, що належить Ліцензіару. Зміни публікуються на сайті Ліцензіара https://i.factor.ua/ і набирають чинності з наступного календарного дня в день їх опублікування.

10.3.3. На короткий час припиняти доступ до програмного сервера Ліцензіара для сервісних робіт.

10.3.4. Згадувати Ліцензіата, який користується програмним продуктом, в рекламних цілях, в тому числі розміщувати інформацію про нього у своєму портфоліо і каталозі.

10.4. Ліцензіат має право:

10.4.1. До укладення договору та оплати ознайомитися з усіма можливостями Програмного Продукту наступними способами:

10.4.1.1. Використовуючи загальнодоступні демонстраційні версії Програмного Продукту;

10.4.1.2. Використовуючи відкриті джерела інформації, документацію, форум підтримки, відгуки про продукт третіх осіб.

11. ГАРАНТІЇ

11.1. Ліцензіар гарантує якість даних на носіях, працездатність програм, що входять в комплект програмного продукту, в умовах, обумовлених в документації, відповідність компонентів Програмних продуктів специфікаціям.

11.2. В іншому Програмний Продукт поставляється «таким, яким він є». Ліцензіар не гарантує, що Програмний Продукт відповідає очікуванням і уявленням Користувача, аналогам, стандартам, що не описаним в специфікаціях та супровідної документації. Ліцензіар і Дилер Ліцензіара не несуть жодної відповідальності за прямі або непрямі наслідки застосування програмного продукту, що в тому числі якщо вони виникли через можливі помилки в комплекті програмного продукту, а також якщо вони виникли в результаті прихованих помилок в програмному забезпеченні.

11.3. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Ліцензіар не дає ніяких інших прямих або допустимих гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов на відповідність Програмного Продукту і супутніх послуг конкретним цілям і очікуванням Ліцензіата.

11.4. Гарантійні зобов'язання анулюються у разі:

11.4.1. Втручання Ліцензіата (або третіх осіб з боку Ліцензіата) в програмний код продукту.

11.4.2. Порушення Ліцензіатом правил використання Ліцензії.

12. ОНОВЛЕННЯ

12.1. Для використання програмного забезпечення, яке Ліцензіар відносить до категорії оновлень, Ліцензіат повинен мати доступ до мережі Інтернет, оновлення відбуваються автоматично.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1. Відповідальність Ліцензіара в рамках зобов'язань за цим Договором, настає тільки при повній відсутності заборгованості по оплаті з боку Ліцензіата.

13.2. Відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи, але не обмежуючись упущеною вигодою, шкоди іміджу, втратою конфіденційної інформації, пов'язані з використанням або неможливістю використання Програмного Продукту за цим Договором несе Ліцензіат, навіть в разі попереднього повідомлення про можливість такого збитку або по будь-яким позовом третьої сторони.

13.3. Ліцензіар звільняється від виконання зобов'язань за цим Договором у разі невиконання Ліцензіатом умов в цьому Договорі, при цьому Ліцензіату не виплачуються ніякі компенсації.

13.4. Беручи до уваги главу 10 п. 10.4.1, включаючи, але не обмежуючись розумінням технічної складності Програмного Продукту, вартість оплаченої оренди Ліцензії поверненню не підлягає. Оплата вартості оренди Ліцензії Дилерові Ліцензіара також є підтвердженням акцепту публічної оферти, після чого, у разі відсутності порушень умов Договору та Ліцензії з боку Ліцензіара, грошові кошти, сплачені Ліцензіатом — не повертаються.

13.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати та за виникнення яких не несе відповідальності, в тому числі: пандемія, війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталося не з вини сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини й непідконтрольні сторонам події та явища, але не обмежуючись зазначеним.

14. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

14.1. У разі виникнення суперечок між Сторонами, Сторони вживають всіх заходів до вирішення спорів шляхом переговорів.

14.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спір розглядається в судовому порядку за відповідною підсудністю відповідно до норм законодавства України.

14.3. У разі, якщо якесь із положень цього Договору виявиться недійсним через закон, воно буде вважатися виключеним з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть силу.

15. ПОЛОЖЕННЯ ОФЕРТИ, АКЦЕПТ ДОГОВОРУ, МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ

15.1. Ліцензіат створює Акцепт оферти шляхом оплати вартості оренди Ліцензії відповідно до умов п. 4 Договору.

15.2. Акцепт оферти Ліцензіатом створює Договір.

15.3. Договір набуває чинності з моменту акцепту, тобто з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Ліцензіара.

15.4. Ліцензіар залишає за собою право внести зміни в умови або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з наступного календарного дня після їх опублікування на сайті https://i.factor.ua/ якщо додатково не визначено інший термін набрання чинності при такому розміщенні (опублікування).

16. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Медіа»
Код ЄДРПОУ 30235298
Телефон: (066) 870-10-10, (097) 780-10-10
E-mail: support@id.factor.ua