Розміри ПСП та перелік документів, що підтверджують право на ії застосування у 2014 році

Друк

Розміри ПСП на 2014 рік та перелік документів, що підтверджують право працівника на ПСП

№ з/п

Категорія платників податку

Максимальний розмір зарплати, що дає право на застосування ПСП

Розмір ПСП

Документи, необхідні для надання ПСП

1

2

3

4

5

1

Будь-який платник податків, який одержує дохід у вигляді заробітної плати (п.п. 169.1.1 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

609 грн.

Заява про застосування ПСП

2

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ст. 169 ПКУ)*

Для одного з батьків — 1710 грн. х кількість дітей; для другого — 1710 грн.

609 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

 2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податків постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

* Згідно з п.п. 169.3.1 ст. 169 ПКУ ця ПСП застосовується одночасно з ПСП, передбаченою п.п. «б» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ, якщо особа утримує у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (див. п. 4 цієї таблиці). Отже, на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, надається «звичайна» пільга, на кожну дитину-інваліда — «підвищена» ПСП.

3

Одинока мати (батько), удова (вдівець), опікун, піклувальник*, які мають дитину (дітей) віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

Для одного з батьків — 1710 грн. х кількість дітей; для другого — 1710 грн.

913,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна

 

 

 

 

фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

 3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

 4) копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

5) копія паспорта

* Під одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону.

4

Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

Для одного з батьків — 1710 грн. х кількість дітей; для другого — 1710 грн.

913,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

 4) пенсійне посвідчення дитини* або довідка медико-соціальної експертизи* для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

5) медичний висновок, виданий установами Міністерства охорони здоров’я в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строком перегляду таких документів.

5

Особа, віднесена до 1-ї або 2-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п.п. «в» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка: — громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

 — учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

 — громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б;

3) копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

6

Особа, котра є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом (п.п. «г» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)*

1710 грн.

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) довідка з навчального закладу про те, що така особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не отримує стипендію з бюджету

* Звертаємо увагу: відповідно до п.п. 169.2.3 ст. 169 ПКУ ПСП не застосовується до заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету. Тому скористатися пільгою за цією підставою зазначені особи мають право лише в тому випадку, якщо вони не отримують стипендію, грошове або майнове (речове) забезпечення з бюджету.

7

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким зазначено в п. 11 цієї таблиці (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія пенсійного посвідчення* або довідка медико-соціальної експертизи*

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

8

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, котрий зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

 2) копія акта Президента України про призначення вказаної стипендії

9

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, зазначених у п. 11 цієї таблиці (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

913,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

 2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

10

Платник податків, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма та більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

 2) копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної Праці чи орденських книжок кавалерів орденів Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують надання звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»

11

Платник податків, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни чи особою, яка в той час працювала в тилу, та інвалідом I або II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час (у період після) Другої світової війни;

3) пенсійне посвідчення* або довідка медико-соціальної експертизи*;

4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

12

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

 2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

13

Особа, визнана репресованою або реабілітованою (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою або реабілітованою

14

Особа, яку було насильно вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР чи були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

 2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильницького вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР чи були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

15

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

1710 грн.

1218 грн.

1) заява про застосування ПСП;

 2) документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

 

Зауважимо,що до заробітної плати держслужбовців ПСП застосовується без подання заяви про застосування ПСП, але з наданням підтверджуючих документів (у разі потреби) для встановлення розміру пільги.

Нагадаємо: щорічне подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її надання залишається незмінною, у ПКУ не передбачено. Тому якщо в період дії ПКУ працівник уже подавав заяву про застосування ПСП цьому роботодавцю і в наступному році в нього не виникло право на ПСП за іншою підставою, відмінною від тієї, яку було зазначене в такій заяві, то цей працівник не повинен подавати нову заяву про застосування ПСП.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі