Бюджетна бухгалтерія, березень, 2018/№ 12

  • Інформаційна сторінка
  • Безоплатна передача-отримання майна між різними розпорядниками На підставі рішення виконкому головний розпорядник місцевого бюджету (бюджетна установа) безоплатно передає іншому головному розпоряднику державного бюджету основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи. Такі операції не відносяться до внутрівідомчих операцій. Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку такі операції установі, яка передає майно, та установі, яка приймає його на баланс?
  • Шпаргалка зі складання фінансової та бюджетної звітності у 2018 році (частина 2) У цьому номері ми пропонуємо вашій увазі продовження матеріалу, що стосується складання фінансової та бюджетної звітності у 2018 році. Його початок див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 10-11. Цей практичний посібник ми розробили з метою надання методологічної допомоги керівникам фінансово-економічних служб (головним бухгалтерам) на підставі чинних нормативно-правових актів станом на березень 2018 року. Також цей матеріал ми побудували на підставі аналізу результатів подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів за підсумками 2017 року.
  • Календар бухгалтера на квітень 2018 року
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить