Передача переоціненого майна: як показати в обліку

Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2019/№ 46
В обраному У обране
Друк
Установа має на балансі об’єкти, які обліковує за переоціненою вартістю. На підставі рішення головного розпорядника у листопаді 2019 року вона передала такі об’єкти іншій установі. Як правильно показати в бухгалтерському обліку передачу переоціненого майна в межах одного розпорядника? Яку кореспонденцію субрахунків необхідно складати установі, яка передає та отримує таке майно?

Деякі установи у минулому році на підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів привели залишкову вартість ОЗ, які обліковуються на балансі, у відповідність до їх справедливої вартості.

Така операція була проведена як переоцінка ОЗ на річну дату Балансу, а її результати відображено в регістрах бухгалтерського обліку та звітності за 2018 рік.

Поради про те, як організувати роботу з проведення переоцінки ОЗ та відобразити її результати в обліку та звітності, та інші практичні моменти щодо подальшого обліку таких об’єктів було наведено у наших матеріалах:

• «Шпаргалка з переоцінки ОЗ: що, коли і як» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 8);

• «Об’єкти ОЗ переоцінено: як обліковувати їх далі» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 17-18);

• «Передача переоцінених ОЗ в межах одного розпорядника» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 31).

Звісно, такі об’єкти установа продовжує експлуатувати, а тому виникають додаткові запитання щодо подальшого обліку переоцінених об’єктів.

Цього разу бухгалтера цікавить операція з передачі таких об’єктів іншій установі на підставі рішення головного розпорядника.

Тож розглянемо, яку кореспонденцію субрахунків необхідно складати установам, які передають та отримують майно.

Насамперед давайте пригадаємо, які показники за окремим переоціненим активом має установа на початок 2019 року (станом на 01.01.2019 р.).

Так, після проведення переоцінки сформовано такі вартісні показники:

Показник

Алгоритм визначення показника

Субрахунок бухгалтерського обліку

Переоцінена первісна вартість

Первісна вартість активу х Індекс переоцінки*

10, 11

Переоцінена сума зносу

Сума нарахованого зносу х Індекс переоцінки

1411, 1412

Залишкова вартість

Визначають як різницю між первісною (переоціненою) вартістю та сумою нарахованого зносу. У результаті переоцінки залишкова вартість активу збільшується та буде дорівнювати різниці між переоціненою первісною вартістю та переоціненою сумою зносу цього активу.

У свою чергу, залишкова вартість переоціненого активу за вирахуванням залишкової вартості такого активу до переоцінки буде дорівнювати показнику, визначеному як капітал у дооцінках, який обліковують на субрахунку 5311

Капітал у дооцінках

Різниця між переоціненою первісною вартістю активу та переоціненою сумою зносу

5311

Внесений капітал

Залишається на рівні первісної або залишкової вартості активу до його дооцінки**

5111

* Нагадаємо: індекс переоцінки визначаємо як відношення справедливої вартості активу до його залишкової вартості за даними обліку на дату переоцінки.

** Розмір внесеного капіталу буде дорівнювати первісній вартості активу в тому разі, якщо установа здійснила коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого станом на 01.01.2017 р. (тобто якщо було зроблено технічну проводку: Дт 5512 — Кт 5111).

В інших випадках розмір внесеного капіталу може дорівнювати залишковій вартості активів (у разі якщо після 01.01.2017 р. не було нових надходжень ОЗ) або складатися із залишкової вартості ОЗ, отриманих після 01.01.2017 р., та первісної вартості активів, що надійшли у 2018 — 2019 роках. Для того щоб установа мала розгорнуту інформацію про розмір внесеного капіталу, доцільно такі дані накопичувати в окремому регістрі аналітичного обліку.

Зверніть увагу: результати переоцінки не впливають на такі показники, як:

внесений капітал;

фінансовий результат.

Розглянемо на прикладі, які показники щодо переоціненого об’єкта основних засобів були в обліку установи та як вони вплинули надалі на операцію з передачі такого об’єкта іншій установі на підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів.

Приклад 1. Станом на 01.01.2019 р. щодо переоціненого активу А в бухгалтерському обліку були залишки за такими субрахунками:

Показник

Субрахунок бухгалтерського обліку

Дебет

Кредит

Переоцінена первісна вартість

1014

19980

Переоцінена сума зносу

1411

15984

Внесений капітал

5111

18000

Капітал у дооцінках

5311

396

Також дані про переоцінку відображено в Інвентарній картці обліку об’єкта основних засобів на дату переоцінки, а саме:

первісна (переоцінена) вартість — 19980 грн.;

сума відкоригованого (переоціненого) зносу — 15984 грн..

сума капіталу в дооцінках — 396 грн. (цей показник буде необхідний для відображення в обліку наступних дооцінок або уцінок).

Майте на увазі: у зв’язку із проведеною переоцінкою (дооцінкою) ОЗ маємо збільшення первісної (переоціненої) вартості ОЗ.

Також, як наслідок цього, змінилася вартість активу, яка амортизується.

Нагадаємо, що таку вартість розраховують як різницю між первісною або переоціненою вартістю та ліквідаційної вартістю.

З огляду на це, амортизацію на переоцінені об’єкти ОЗ у 2019 році необхідно нараховувати вже від нової суми, тобто від переоціненої первісної вартості (у нашому випадку — 19980 грн.).

Чи є будь-які особливості нарахування амортизацій на переоцінені ОЗ?

Зазначимо, що стосовно тих ОЗ, які було переоцінено вперше, жодних особливостей щодо цього немає.

А тому нарахування амортизації на переоцінені ОЗ після першої переоцінки установа здійснює на загальних підставах.

У бухобліку нарахування амортизації на такі ОЗ зазначають записом: Дт 8014 — Кт 1411.

Надалі цю суму відносять до фінансового результату звітного періоду: Дт 5511 — Кт 8014. До речі, знайте: протягом року жодних змін капіталу в дооцінках щодо переоцінених ОЗ здійснювати не потрібно.

Тепер щодо ОЗ, які були переоцінені декілька разів. Саме для таких об’єктів ОЗ в п. 9 розд. ІІІ НП(С)БО 121 є окрема норма:

«Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об’єкта основних засобів — на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок».

Отже, у цьому пункті НП(С)БО 121 йдеться про об’єкти ОЗ, які були переоцінені декілька разів, а не про ті ОЗ, які вперше було переоцінено. Тому пропорційне списання капіталу в дооцінках для ОЗ при нарахуванні амортизації стосується тих ОЗ, які було переоцінено неодноразово.

Тепер розглянемо, як відобразити в бухобліку передачу переоціненого активу А від однієї установи до іншої в межах одного розпорядника. Цей приклад ґрунтується на даних із прикладу 1.

Приклад 2. На підставі рішення головного розпорядника установа у листопаді 2019 року передала іншій бюджетній установі актив А. Згідно з даними бухобліку на момент передачі:

переоцінена первісна вартість об’єкта — 19980 грн.;

сума зносу — 17815,50 грн.

Ця сума складається із зносу, нарахованого:

у минулих роках, — 15984 грн.;

у поточному 2019 року, — 1831,50 грн. (19980 грн. х 10% : 100% : 12 х 11);

сума капіталу в дооцінках — 396 грн.

Згідно з наказом про облікову політику нарахування амортизації установа здійснює раз на рік.

Передача майна оформлена Актом приймання-передачі.

Додамо, що у 2017 році головним розпорядником було прийнято рішення про коригування внесеного капіталу до суми первісної вартості ОЗ. Для цього проведено коригування внесеного капіталу основних засобів, які обліковувались станом на 01.01.2017 р., на суму зносу, нарахованого у минулих роках. У зв’язку з цим усі підвідомчі бюджетні установи у 2017 році здійснили таке коригування, яке в бухгалтерському обліку відобразили записом: Дт 5512 — Кт 5111.

З огляду на це, установа, яка передає актив А, на момент передачі такого активу на субрахунку 5111 обліковує первісну вартість об’єкта (до переоцінки) — 18000 грн.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Установа, яка передає актив

1

Нараховано амортизацію за 2019 рік

8014

1411

1831,50

17

Амортизацію нараховано за 11 місяців 2019 року, оскільки передачу активу здійснено в листопаді.

2

Віднесено на фінансовий результат суму амортизації, нарахованої за 11 місяців поточного року 2019 рок

5511

8014

1831,50

17

3

Відображено первісну вартість (до переоцінки) переданого активу

5111

1014

18000

9

Ця кореспонденція передбачена в п. 1.13 Типової кореспонденції. Установа, яка передає актив іншій установі, повинна списати із субрахунку 5111 суму, що дорівнює внесеному капіталу, а не переоцінену вартість активу.

4

Віднесено на фінансовий результат суму переоцінки первісної вартості активу

5512

1014

1980

9

Ця кореспонденція не передбачена в Типовій кореспонденції. Але її необхідно зробити, оскільки установа, яка передає актив іншій установі, повинна списати із субрахунку 1014 переоцінену вартість. Тому для цього доцільно використовувати субрахунок 5512.

5

Списано знос, нарахований за поточний 2019 рік

1411

5511

1831,50

9

6

Списано знос, нарахований у минулих роках

1411

5512

15984

9

7

Списано суму капіталу в дооцінках

5311

5512

396

17

На дату списання ОЗ водночас здійснюють списання капіталу в дооцінках. Ця кореспонденція передбачена

п. 1.30 Типової кореспонденції.

Установа, яка отримала актив

1

Оприбутковано актив за переоціненою вартістю

1014

5111

18000

17

1014

5512

1980

17

Такі записи пояснюються тим, що при отриманні активу установа повинна зарахувати на субрахунок 1014 об’єкт ОЗ за первісною переоціненою вартістю — 19980 грн.

2

Відображено знос, нарахований за поточний 2019 рік

5511

1411

1831,50

17

3

Відображено знос, нарахований у минулих роках

5512

1411

15984

17

Таким чином, установа, яка передає актив А, відображає списання:

• переоціненої первісної вартості активу із субрахунку 1014 — 19980 грн.;

• суму нарахованого зносу — 17815,50 грн.

(15984 грн. + 1831,50 грн.);

• суму капіталу в дооцінках — 396 грн.;

• суму внесеного капіталу — 18000 грн.

Також одночасно при здійсненні такої операції необхідно відкоригувати накопичений фінансовий результат на субрахунку 5512. Тож не забудьте про причини зміни такого показника зазначити в додатку 10 «Пояснювальна записка до бюджетної звітності».

При цьому бюджетна установа, яка передає актив А, в Акті приймання-передачі відображає:

• первісну (переоцінену) вартість такого об’єкта — 19980 грн.;

• нараховану суму зносу — 17815,50 грн., із зазначенням дати, на яку вона була розрахована.

Одночасно установі, яка приймає майно, можуть бути надані копія Інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів та копії додатків до картки або витяги із інших регістрів аналітичного обліку щодо проведених переоцінок об’єкта ОЗ (за наявності). Тепер щодо установи, яка отримала переоцінене майно.

При отримані переоціненого активу А інформація щодо переданого переоціненого об’єкта, яка зазначена в Акті приймання-передачі, складається з первісної (переоціненої) вартості такого об’єкта — 19980 грн. та суми нарахованого зносу — 17815,50 грн. Як бачимо, суму капіталу в дооцінках (субрахунок 5311) у себе в бухобліку установа-отримувач ніяк не зазначає. А тому в разі потреби повторного проведення переоцінки активу А таку операцію установа буде здійснювати як для ОЗ, які раніше не було переоцінено.

Нормативні документи

НП(С)БО 121Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд