Майно передано в оперативне управління (господарське відання): як його обліковувати

Крот Юлія, економіст-аналітик
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2019/№ 46
В обраному У обране
Друк
Орган місцевого самоврядування здійснює передачу об’єктів комунальної власності в оперативне управління та господарське відання комунальним закладам та підприємствам. Як правильно надалі вести облік такого майна, переданого в оперативне управління (господарське відання)?

Розпочати варто з юридичного підґрунтя для передачі комунального майна.

Так, передусім нагадаємо: суб’єктом управління майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, є орган місцевого самоврядування (далі — ОМС).

Рішення щодо відчуження (у тому числі й передачі) комунального майна приймаються виключно на пленарних засіданнях та сесіях сільської, селищної, міської ради.

На це чітко вказує п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Водночас суб’єкти господарювання, котрі належать до комунального сектору економіки, здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління.

Це випливає з норм ч. 1 ст. 24 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ).

При цьому під правом господарського відання слід розуміти речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна (ч. 1 ст. 136 ГКУ).

У свою чергу, правом оперативного управління вважається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним для здійснення некомерційної господарської діяльності.

Саме таке тлумачення наведено у ч. 1 ст. 137 ГКУ.

Як бачимо, різниця між передачею майна у господарське відання та оперативне управління насамперед полягає у тому, хто є отримувачем такого майна: комерційна чи некомерційна структура.

Отже, комунальні підприємства отримують майно від ОМС у господарське відання.

Тоді як за бюджетними установами комунальне майно закріплюється на праві оперативного управління.

Важливо!

Підставою для передачі комунального майна є рішення сесії відповідної ради про закріплення на праві оперативного управління (господарського відання) майна, яке перебуває в комунальній власності.

Крім того, ОМС, як правило, затверджують Положення про порядок закріплення майна комунальної власності, за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та типові договори. Такі нормативні документи визначають на місцевому рівні процедуру передачі та закріплення комунального майна відповідної територіальної громади.

Відповідно типові договори покликані чітко регламентувати умови передачі і повернення комунального майна, права та обов’язки його власника і користувача.

Безпосередньо факт передачі активів оформляють Актом приймання-передачі основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

Крім того, разом із відповідними об’єктами необоротних активів необхідно передати облікові документи, що підтверджують їх первісну вартість, суму нарахованого зносу, дату введення в експлуатацію тощо, а також технічну документацію (за наявності).

Цього вимагає абз. 7 п. 5 розд. ІІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Тож разом з основними засобами (земельні ділянки, будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання вартістю понад 6000 грн. тощо) потрібно передати Інвентарну картку обліку кожного із таких об’єктів.

У разі передачі інших необоротних активів (меблі, обладнання вартістю до 6000 грн. тощо), передаються Інвентарні картки групового обліку.

Тепер про порядок відображення операцій з передачі майна в оперативне управління (господарське відання) на рахунках бухобліку.

У цьому випадку діє основне правило: ані доходи, ані витрати у результаті такої передачі не виникають.

Такі операції вважаються внутрішнім переміщенням у межах органу, уповноваженого управляти об’єктами комунальної власності.

При цьому необхідно скласти кореспонденцію субрахунків, передбачену п. 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (ср. 025069200).

Отже, з відображенням у бухобліку передачі майна у господарське відання (оперативне управління) усе зрозуміло.

Проте як же надалі має обліковувати суб’єкт управління — ОМС такі передані об’єкти?

Та чи повинен він взагалі їх якось обліковувати після передачі?

На перший погляд здається, що при передачі майна його слід просто списати з балансу — і все. На цьому крапка. Адже чинне законодавство не містить чітких вимог щодо подальшого обліку таких об’єктів.

Разом із тим маємо позабалансовий субрахунок 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів».

Цей субрахунок призначено для обліку інформації про передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів. Принаймні таке формулювання містить Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Цікаво, що цим нормативним документом передбачено застосування позабалансового рахунку 09 для обліку активів, переданих (виданих) відповідним категоріям населення.

Однак вважаємо цілком правомірним застосування субрахунку 091 для узагальнення інформації саме про об’єкти комунальної власності, передані у господарське відання чи оперативне управління.

Також не зайвим буде вести оперативний облік саме таких, переданих (закріплених) на праві оперативного управління (господарського відання), об’єктів.

Для цього можна застосовувати відомості, книги, описи довільної форми у розрізі груп переданих об’єктів та їх користувачів. До речі, не забудьте прописати порядок обліку таких об’єктів після їх передачі (закріплення) у наказі про організацію бухгалтерського обліку вашого ОМС.

І наостанок кілька прикладів відображення операцій з передачі об’єктів комунальної власності в оперативне управління (господарське відання) на рахунках бухобліку.

Приклад 1. Згідно з рішенням сесії селищної ради за школою закріплено на праві оперативного управління автобус, комп’ютерну техніку та меблі. Передачу з балансу селищної ради зазначених об’єктів оформлено Актом приймання-передачі основних засобів за типовою формою.

На підставі облікових даних ОМС до акта внесено таку інформацію про передані активи:

автобус — 1 шт., первісна вартість — 369225 грн., сума зносу — 184612 грн.;

комп’ютери персональні — 5 шт., загальна первісна вартість — 67500 грн. (13500 грн. за одиницю), сума нарахованого зносу всього — 3375 грн. (675 грн. за одиницю);

столи офісні — 10 шт., загальна первісна вартість — 17000 грн. (1700 грн. за одиницю), сума нарахованого зносу всього — 8500 грн. (850 грн. за одиницю);

шафи для одягу — 5 шт., загальна первісна вартість — 10000 грн. (2000 грн. за одиницю), сума нарахованого зносу всього — 5000 грн. (1000 грн. за одиницю).

Разом із об’єктами необоротних активів було передано інвентарні картки, а на автобус також передано техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) та експлуатаційну документацію.

До регістрів бухобліку зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Відображено передачу автобуса в оперативне управління школи:

• на суму первісної вартості

5111

1015

369225

17

• на суму нарахованого зносу

1411

5512

184612

17

Одночасно віднесено вартість переданого в оперативне управління автобуса на позабалансовий облік

091

369225

16

2

Відображено передачу комп’ютерної техніки в оперативне управління школи:

• на суму первісної вартості

5111

1014

67500

17

• на суму нарахованого зносу

1411

5512

3375

17

Одночасно віднесено вартість переданої в оперативне управління комп’ютерної техніки на позабалансовий облік

091

67500

16

3

Відображено передачу меблів (столів та шаф) в оперативне управління школи:

• на суму первісної вартості (17000 грн. + 10000 грн.)

5111

1113

27000

17

• на суму нарахованого зносу (8500 грн. + 5000 грн.)

1412

5512

13500

17

Одночасно віднесено вартість переданих в оперативне управління меблів на позабалансовий облік

091

27000

16

Приклад 2. На підставі рішення сесії селищної ради було передано у господарське відання та на баланс комунального підприємства земельну ділянку кладовища та адміністративну будівлю, розміщену на території кладовища.

Згідно Актом приймання-передачі основних засобів:

земельна ділянка площею 6000 м2, первісна вартість — 1890000 грн.;

адміністративна будівля площею 70 м2, первісна вартість — 750000 грн., нарахований знос — 300000 грн.

Об’єкти основних засобів передано разом з інвентарними картками обліку та технічною документацією.

До регістрів бухобліку зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Відображено передачу земельної ділянки у господарське відання комунального підприємства (на суму первісної вартості)

5111

1011

1890000

17

Одночасно віднесено вартість переданої у господарське відання земельної ділянки на позабалансовий облік

091

1890000

16

2

Відображено передачу адміністративної будівлі у господарське відання комунального підприємства:

• на суму первісної вартості

5111

1013

750000

17

• на суму нарахованого зносу

1411

5512

300000

17

Одночасно віднесено вартість переданої у господарське відання будівлі на позабалансовий облік

091

750000

16

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд