Ви запитували на семінарі: трудові відносини, оплата праці та звітність

Будз Володимир, економіст-аналітик, Жиленко Катерина, економіст-аналітик, e.zhylenko @id.factor.ua
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2019/№ 46
В обраному У обране
Друк
20 листопада у місті Києві відбувся семінар «Бюджетна бухгалтерія та Оплата праці». Він мав великий успіх, адже у затишному залі готелю «Хрещатик» зібралось близько 500 бухгалтерів бюджетних установ. Протягом семінару кожен із учасників мав змогу поставити свої запитання. Жодне з них ми не залишили без уваги. Але у рамках однієї статті навести усі запитання досить складно, тому пропонуємо вибірку найпопулярніших з них.

№ з/п

Запитання

Відповідь

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

1

Скільки виправлень допускається на лицьовому боці лікарняного листа?

У бланку листка непрацездатності лікарем може бути зроблено не більше двох виправлень (п. 4.5 Інструкції № 532).

Якщо виправлень більше (тобто 3 і більше), лікарняний оплаті не підлягає, і, відповідно, він є недійсним. У цьому випадку «зіпсований» лікарняний лист повертають працівнику, щоб він обміняв його на «новий» — дублікат (див. лист ФСС з ТВП від 19.05.16 р. № 5.1-31-768).

Також враховуйте, що категорично не допускається виправлення у графі «Причина непрацездатності» лицьового боку пунктів 2 «професійне та його наслідки» і 4 «нещасний випадок на виробництві та його наслідки» (п. 3.3 Інструкції № 532). Такий лікарняний лист приймати до оплати не можна

2

Працівниця загубила листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами. Що робити в такій ситуації?*

Якщо листок непрацездатності втратили до його оплати (незалежно від того, хто винен у втраті — працівник чи роботодавець), потрібно його відновити.

Для цього:

1) бухгалтер складає довідку про те, що листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці до установи не надавався і не оплачувався;

2) працівниця надає довідку до медичної установи, де був виданий листок непрацездатності;

3) у медустанові видають новий листок непрацездатності з відміткою «дублікат».

Новий листок непрацездатності оплачується в установленому порядку

* Більше відповідей на «лікарняні» запитання ви знайдете у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 41, с. 14.

3

Як відобразити період навчальної відпустки у табелі?

У табелі період додаткової оплачуваної навчальної відпустки (незалежно від типу навчального закладу й підстави для надання такої відпустки) зазначають буквеним кодом «Н» або цифровим кодом «12»

4

Чи потрібно табелювати період відсутності працівниці, яка пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а потім у відпустку для догляду за дитиною до трьох років?

Працівниця, яка пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а потім у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, продовжує перебувати з роботодавцем в трудових відносинах і за нею згідно із законодавством зберігається місце роботи (посада). Тому період таких відпусток обов’язково потрібно відобразити в табелі*.

Для цього використовують код «ВП» (або «16») з проставлянням прочерків щодо відпрацьованого часу.

Враховуйте, що цим кодом табелюють усі дні відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до трьох років, у тому числі вихідні, святкові та неробочі дні

* Детальніше про заповнення Табеля обліку використання робочого часу читайте у журналі «Оплата праці», 2019, № 20/1, с. 6.

5

Працівник установи оформив відпустку без збереження заробітної плати з 11.12.2019 р. по 25.12.2019 р. (15 к. дн.) Чи продовжується така відпустка на 1 к. дн. у зв’язку з тим, що 25.12.2019 р. — святковий день ?

Неоплачувана відпустка не продовжується, якщо на її період припали святкові та неробочі дні.

Пояснення цьому наступне: святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, не враховують при визначенні тривалості щорічної відпустки і соціальної відпустки на дітей, передбаченої ст. 19 Закону про відпустки (ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки).

Відпустка без збереження зарплати* (ст. 26 Закону про відпустки) виділена в окремий вид відпусток і не належить до відпусток, зазначених у ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки

* Кому та якої тривалості слід надавати відпустку «за свій рахунок», читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 25, с. 10.

6

Чи можна перерахувати суму компенсації за невикористані дні додаткової відпустки на дітей при переведенні працівника на роботу до іншої установи?

Ні, не можна. У цьому випадку всю суму компенсації має бути виплачено на руки працівнику. Це пов’язане з тим, що згідно зі ст. 24 Закону про відпустки в разі переведення працівника на роботу до іншої установи грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки за його бажанням має бути перераховано на рахунок установи, до якої перейшов працівник.

Оскільки додаткова відпустка на дітей* до щорічних відпусток не належить, то й такого права щодо перерахування на рахунок іншої установи компенсації за дні додаткової відпустки на дітей працівник не має

* Про порядок та особливості надання додаткової відпустки на дітей читайте у журналі «Оплата праці», 2018, № 10/1.

7

У працівниці закінчується відпустка для догляду за дитиною до 3 років. Вона хоче продовжити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Як документально оформити таку відпустку?

У випадку якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Це визначено ст. 179 КЗпП і п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Жінка має право оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років за медичним висновком відразу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Не втрачається воно й у разі, якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років матір вийшла на роботу, але у зв’язку з частими хворобами дитини виникла необхідність оформити відпустку для догляду за нею від 3 до 6 років.

Крім того, працівниця може перервати цю відпустку, стати до роботи, після чого знову оформити її, якщо така необхідність підтверджена медичним висновком.

Для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років, працівниця подає роботодавцеві:

1) заяву з проханням про надання такої відпустки. У ній жінка повинна зазначити дату початку і закінчення такої відпустки;

2) довідку за формою № 080-1/о, затверджену наказом МОЗ від 11.06.2012 р. № 430. Ця довідка якраз і підтверджує необхідність догляду за дитиною.

Зверніть увагу: інформація, яка міститься в довідці за формою № 080-1/о, — з обмеженим доступом і не підлягає розголошуванню.

На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною на період, зазначений у заяві

8

До закладу освіти на посаду інженера з охорони праці приймається працівник, який має вищу профільну освіту (диплом спеціаліста) та стаж роботи на цій посаді більше 1 року. Який тарифний розряд установити цьому працівнику?

Згідно із абз. 1 ст. 15 Закону № 2694 в установах та організаціях з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у цій сфері. Відповідно до абз. 5 ст. 15 цього Закону керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Посаду інженера з охорони праці передбачено п. 4.38 Типових штатів № 1230. Вона вводиться за нормативами, але не більше 1 штатної одиниці на заклад.

Згідно з додатком 11 до наказу № 557 для інженера з охорони праці та інших фахівців закладів освіти залежно від кваліфікаційної категорії передбачені такі тарифні розряди:

• провідний — 10-й тарифний розряд;

• I категорії — 9-й тарифний розряд;

• II категорії — 8-й тарифний розряд;

• без категорії — 7-й тарифний розряд.

Відповідно до норм Довідника № 336 інженер з охорони праці належить до професіоналів. Для нього установлюються такі кваліфікаційні вимоги:

провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії — не менше 2 років;

інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії — не менше 2 років;

інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); стаж роботи за професією інженера з охорони праці — не менше 1 року;

інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Присвоюють кваліфікаційні категорії працівникам комісії з проведення кваліфікаційної атестації (п. 10 Загальних положень Довідника № 336). Порядок присвоєння кваліфікаційної категорії може регламентуватися положенням, яке приймається в закладі освіти як додаток до колективного договору або затверджується керівником за погодженням із профспілковим органом, відповідно до якого можливо створити комісії для вирішення вищевказаних питань (див. лист Мінпраці від 29.09.2010 р. № 299/13/116/10).

Отже, при прийнятті на роботу інженера з охорони праці, який має вищу профільну освіту (диплом спеціаліста) та стаж роботи на зазначеній посаді більше 1 року, комісія з кваліфікаційної атестації може прийняти рішення щодо встановлення йому II кваліфікаційної категорії і, відповідно, 8-го тарифного розряду за ЄТС

9

Неповнолітньому працівникові установи (скорочений робочий час) 05.12.2019 р. виповнюється 18 років, і він продовжує працювати.

Як у такому разі перевести його на нормальну тривалість робочого часу?

Зауважимо, що звільняти і приймати наново працівника в цьому випадку не потрібно. Можна його перевести.

Враховуйте, що скорочена тривалість робочого часу — це право неповнолітніх працівників, визначене ст. 51 КЗпП. Тому з досягненням працівником повноліття воно втрачається.

З досягненням 18-річчя працівника переводять (у загальному випадку) на нормальну (повну) тривалість робочого часу, встановлену ст. 50 КЗпП.

Зміни істотних умов праці в цьому випадку не відбувається, і попереджати працівника за 2 місяці до настання дня його повноліття не потрібно.

Проте роботодавцеві необхідно документально оформити перехід на повний робочий час:

1) підготувати наказ про точну дату переходу працівника на графік роботи повної тривалості робочого часу (наступний день після виповнення 18 років, у ситуації, що розглядається, — 06.12.2019 р.);

2) повідомити працівника про дату такого переходу — ознайомити його з цим наказом

10

Хто несе відповідальність за неподання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ)?

За неподання Звіту за формою № 10-ПІ* відповідати доведеться посадовим особам, зобов’язаним подавати такий Звіт (див. лист Фонду від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01).

Міру адміністративної відповідальності за таке порушення встановлено в ч. 2 ст. 1881 КпАП. Це штраф у розмірі від 170 до 340 грн.

* Про порядок подання цього звіту читайте у журналі «Оплата праці», 2019, № 2/1, с. 14.

ОПЛАТА ПРАЦІ

11

Відрядження припадає на 2 місяці: почалось у жовтні, а закінчилось у листопаді. Як оплачувати такі перехідні дні?

Розберемо ситуацію на прикладі.

Працівника установи направили у відрядження з 29 жовтня по 1 листопада 2019 року. Йому встановлені оклад 3323 грн. і надбавка за складність та напруженість у роботі в розмірі 1661,50 грн. (50 % від окладу). Сума індексації у місяцях розрахункового періоду (серпні і вересні) склала по 62,22 грн. У розрахунковому періоді працівнику нарахована зарплата в розмірі 10093,44 грн. (відпрацьовано всі 42 дні).

Особливість цієї ситуації в тому, що середньоденну зарплату визначаємо один раз.

А ось денний заробіток потрібно розрахувати окремо для жовтня і листопада. І оплачувати період «перехідного» відрядження в кожному з місяців можливо буде потрібно за різними показниками (денної і середньоденної зарплати) залежно від того, який із них буде більше (див. лист Мінсоцполітики від 11.11.2016 р. № 1564/13/84-16).

Визначимо середньоденну зарплату:

10093,44 грн. : 42 роб. дн. = 240,32 грн.

Далі знайдемо денний заробіток окремо для кожного місяця перебування у відрядженні:

• у жовтні 2019 року:

(3323оклад + 1661,50надбавка + 62,22індексація) : 22 роб. дн. = 229,40 грн.,

• у листопаді 2019 року:

(3323оклад + 1661,50надбавка + 62,22індексація) : 21 роб. дн. = 240,32 грн.

Як бачимо, у жовтні денний заробіток менше середньоденної зарплати (229,40 грн. < 240,32 грн.). У листопаді ж ці показники рівні. Таким чином, період відрядження у жовтні 2019 року слід оплатити за «середньою», а у листопаді 2019 року — за денним заробітком (тобто як за звичайні робочі дні)

12

У грудні 2019 року посадовій особі ОМС згідно з Положенням про преміювання планується виплатити премію до професійного свята «День місцевого самоврядування» у розмірі посадового окладу. Чи включається така виплата до зарплати для порівняння її з МЗП?

Якщо святкова дата встановлена офіційно, визначена в положенні про преміювання і виплата премії присвячена до такої дати, то її не враховують у складі зарплати для забезпечення її мінімального розміру.

Річ у тім, що в ст. 31 Закону про оплату праці серед виплат, які нараховують «зверху» МЗП, вказані премії до святкових і ювілейних дат.

При цьому фахівці Мінсоцполітики в листі від 02.11.2017 р. № 2688/10/101-17 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 44, с. 6) до святкових дат відносять офіційно встановлені в Україні святкові і неробочі дні, професійні свята і пам’ятні дати.

День місцевого самоврядування встановлений Указом Президента України від 25.11.2000 р. № 1250/2000 і відзначається щорічно 7 грудня. Тобто таке професійне свято встановлене офіційно. І премію, виплачену працівникам до такої дати, не включають у МЗП, а нараховують «зверху» 4173 грн. (у 2019 році) на підставі ст. 31 Закону про оплату праці

13

Чи поширюється дія постанови № 695 на педагогічних працівників (вихователь, практичний психолог) комунальної установи «Центр реабілітації дітей з інвалідністю»?

З 01.09.2019 р. посадові оклади (ставки зарплати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, було підвищено на 10 % згідно з постановою № 695*.

Зазначене підвищення стосується педпрацівників:

1) які отримують зарплату за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

2) перелік посад яких затверджено постановою № 963.

Саме про це зазначило МОН у листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 37, с. 7).

Таким чином, право на підвищення окладів на 10 % з 01.09.2019 р. мають всі ті педпрацівники, які до цієї дати не мали право на таке підвищення. Це стосується, зокрема, і педагогів Центрів реабілітації дітей з інвалідністю

* Про підвищення окладів на 10 % педагогічним працівникам згідно із постановою № 695 читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 32, с. 28.

14

Працівника установи було звільнено 31.10.2019 р. (наказ № 51 від 31.10.2019 р.). Чи потрібно було включати в розрахунковий період для нарахування відпускної компенсації жовтень 2019 року?

Відразу відповімо: ні.

Жовтень 2019 року не потрібно було включати в розрахунковий період для нарахування компенсації за невикористану відпустку. Для розрахунку середньоденної зарплати для виплати відпускної компенсації враховуються виплати за останні 12 календарних місяців роботи (або меншу кількість повних місяців), що передують місяцю виплати компенсації за невикористану відпустку (абз. 1 п. 2 Порядку № 100).

При цьому слід орієнтуватися на дату видання наказу про виплату компенсації, на підставі якого і проводять розрахунок суми компенсації. А тому розрахунковий період для нарахування компенсації слід визначати з огляду на те, коли видано наказ про звільнення та виплату відпускної компенсації.

У ситуації, що розглядається, наказ було видано в місяці звільнення — в жовтні 2019 року. А отже розрахунковим періодом для нарахування компенсації є жовтень 2018 року — вересень 2019 року. При цьому не має значення, що працівник фактично відпрацював усі дні в місяці звільнення

15

Вагітна працівниця продовжувала працювати після настання 30 тижнів вагітності ще місяць. З якої дати потрібно виплачувати їй допомогу по вагітності та пологах? Як правильно визначити середній заробіток для розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах?

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У разі, коли застрахована особа вирішила працювати ще деякий час під час відпустки, допомога надається за період з дня, коли жінка фактично припинила працювати та пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, по останній день такої відпустки, зазначений у листку непрацездатності.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, визначається відповідно до Порядку № 1266.

Він дорівнює останнім 12 календарним місяцям (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, тобто місяцю, в якому у застрахованої особи настало право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами за медичним висновком. Отже, середня зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється за розрахунковий період 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку (терміну 30 тижнів за медичним висновком) незалежно від того, що застрахована особа працює ще деякий час після настання у неї права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

16

Працівниця (оплата праці за ЄТС) йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років з 9 грудня 2019 року. На її місце роботи тимчасово (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) з 09.12.2019 р. прийнятий інший працівник за строковим трудовим договором. Останнє підвищення окладу було в січні 2019 року. Чи індексувати зарплату такого новоприйнятого працівника, якщо його прийнято на роботу тимчасово?

Зауважимо, що жодних обмежень щодо індексації зарплати працівників, прийнятих на роботу тимчасово, за строковим трудовим договором, ані Закон про індексацію, ані Порядок № 1078 не містять. Тобто працівник, прийнятий на роботу за строковим трудовим договором, має таке ж право на індексацію зарплати, як і інші працівники, прийняті на роботу за безстроковими трудовими договорами.

У наведеному запитанні для працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором, «базовим» місяцем є січень 2019 року — місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою (п. 102 Порядку № 1078).

Для «базового» січня-2019 грудневий коефіцієнт індексації (для повністю відпрацьованого місяця на повну зайнятість) складає 3,1 %, а сума поточної індексації — 65,16 грн.

(2102 грн. х 3,1 %)*.

Водночас, оскільки працівник прийнятий на роботу не з першого робочого дня місяця, індексацію йому слід нарахувати пропорційно відпрацьованому часу.

Сума індексації за грудень 2019 року для нього складе:

65,16 грн. : 21 роб. дн. х 16 роб. дн. = 49,65 грн.,

де 21 — кількість робочих днів у грудні 2019 року за графіком роботи;

16 — кількість фактично відпрацьованих у грудні днів

* Детальніше про індексацію заробітної плати працівників бюджетних установ у грудні 2019 року читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 45, с. 21.

17

Вчитель ЗСО викладає іноземну мову в 1—11 класах. Він пройшов чергову атестацію як вчитель англійської мови. За її результатами вчителю присвоєно вищу кваліфкатегорію. Як правильно нараховувати йому зарплату за години англійської мови в 1—4 класах?

Тарифний розряд вчителю ЗСО встановлюють відповідно до додатка 6 до наказу № 557. Він залежить від кваліфікаційної категорії, присвоєної за наслідками атестації.

Оплата праці вчителя вищої категорії здійснюється за 14 тарифним розрядом.

Вчителю англійської мови, який викладає у 1 — 11 класах і за результатами атестації як вчитель англійської мови має вищу кваліфікаційну категорію, оплата праці здійснюється за 14 тарифним розрядом на все його педагогічне навантаження вчителя англійської мови, у тому числі і за години викладання в 1 — 4 класах.

Це підтверджують фахівці МОН у листі від 07.03.2019 р. № 1/11-2450

18

Керівник гуртка працює у ЗДО за сумісництвом. Чи слід робити йому доплату до МЗП?

Відповідно до п. 90 Інструкції № 102 керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в школах, вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому п. 68 цієї Інструкції. Тобто за тарифікацією.

Керівникам гуртків, для яких робота в закладах освіти не є основною, зарплата визначається виходячи з фактичної кількості годин занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на 76,2 години (середньомісячна норма годин на ставку).

Для порівняння зарплати керівника гуртка — сумісника з МЗП потрібно використовувати погодинний показник МЗП.

Цей показник у 2019 році складає 25,13 грн.* (ст. 8 Закону про держбюджет-2019).

Пояснимо на прикладі.

Приклад. Керівник гуртка працює у ЗДО за сумісництвом. Йому встановлено 10 тарифний розряд, посадовий оклад за ЄТС — 3496 грн. Оклад підвищується на 10 % згідно з постановою № 695.

Посадовий оклад з урахуванням 10 % підвищення складає:

3496 + 10 % = 3845,60 грн.

Годинна ставка керівника гуртка дорівнює:

3845,60 грн : 76,2 год = 50,47 грн.

Отже, годинна ставка (50,47 грн.) більше, ніж погодинний розмір МЗП (25,13 грн). Тому доплата до МЗП не здійснюється.

Висновок: у будь-якому випадку керівнику гуртка — суміснику не потрібно нараховувати доплату до МЗП

* Тарифні розряди керівників гуртків установлені в додатку 8 до наказу № 557 і розд. ІІІ Інструкції № 102. При цьому, згідно з приміткою 7 до п. 10 розд. ІІІ Інструкції № 102, умови визначення тарифних розрядів керівникам гуртків, секцій, студій, культорганізаторам, екскурсоводам, інструкторам з туризму, акомпаніаторам, старшим вожатим поширюються на всі типи установ освіти.

19

Працівник «потрапив під скорочення*», тому його планується звільнити з 03.02.2020 р. Однак він знайшов іншу роботу раніше. Чи потрібно йому виплачувати вихідну допомогу?

За загальним правилом, працівника слід попередити про майбутнє звільнення не пізніше ніж за два місяці (ст. 492 КЗпП).

Однак, якщо сам працівник виявить таке бажання, то цей строк можна скоротити. Він подає роботодавцеві заяву з проханням скоротити строк попередження про звільнення і зазначає дату, з якої він бажає бути звільненим.

Важливо пам’ятати, що в такому разі трудовий договір розривають на підставі все тієї ж законодавчої норми — п. 1 ст. 40 КЗпП. Тому працівник не втратить права на отримання вихідної допомоги. На цьому наголошують фахівці Мінсоцполітики у листі від 07.10.2015 р. № 420/06/186-15 (ср. 025069200).

Якщо ж до закінчення встановленого строку працівник звільниться за угодою сторін згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП, то він втратить право на отримання вихідної допомоги.

Отже, ключовим для отримання вихідної допомоги є підстава звільнення

* Алгоритм оформлення звільнення працівника за скороченням штату/чисельності ви знайдете у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 43, с. 16.

20

У грудні 2019 року у зв’язку із досягненням граничного віку перебування на службі в ОМС (65 років) планується звільнити спеціаліста-землевпорядника сільської ради. Після звільнення він переходить на пенсію. Чи виплачується йому вихідна допомога?

Відповідно до ст. 20 Закону № 2493 передбачено таку особливу підставу звільнення посадових осіб ОМС, як досягнення ними граничного віку перебування на службі в ОМС. Згідно із ст. 18 цього Закону такий вік становить 65 років. Тобто при досягненні зазначеного віку є законна підстава звільнити такого працівника.

У цьому випадку у трудовій книжці працівника, якого звільняють, необхідно зробити наступний запис: «Звільнений у зв’язку із досягненням граничного віку перебування на службі, ст. 20 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Пам’ятайте , що «вікове» обмеження не поширюється на посадових осіб ОМС, які обираються на відповідні посади. До цієї категорії осіб, зокрема, належать: сільський, селищний, міський голова; староста; голова та заступник голови районної, районної у місті, обласної ради; заступник міського голови — секретар Київської міської ради, секретар сільської, селищної, міської ради тощо.

Але спеціаліст-землевпорядник сільської ради не відноситься до таких посад. Тому його можна звільнити на підставі ст. 20 Закону № 2493 у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі в ОМС.

Вихідна допомога виплачується на підставі ст. 44 КЗпП. У ній не зазначено такої підстави, як припинення трудового договору у зв’язку із досягненням працівником граничного віку служби (перехід на пенсію).

Закон № 2493 також не містить норми, яка передбачала б виплату вихідної допомоги при звільненні «за віком». Зауважимо, що для державних службовців таку норму містить ст. 87 Закону про держслужбу.

Тому вихідна допомога при звільненні за цією підставою не виплачується

21

Працівнику при звільненні у зв’язку зі скороченням штату буде виплачена вихідна допомога. Чи потрібно її оподатковувати?

ПДФО. Згідно з п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім визначених у ст. 165 ПКУ. Доходи у вигляді вихідної допомоги, яка виплачується працівнику згідно зі ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору, не входять до переліку доходів, визначених ст. 165 ПКУ (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).

Тому сума вихідної допомоги включається до складу загального місячного доходу і підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %).

ВЗ. Відповідно до п. 3.8 Інструкції № 5 сума вихідної допомоги під час припинення трудового договору не належить до фонду оплати праці.

Але фахівці ДФСУ роз’яснюють, що сума вихідної допомоги є обов’язковою виплатою працівнику у зв’язку з припиненням трудових відносин, тому вона підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах (див. офіційний сайт ДФСУ sfs.gov.ua).

ЄСВ. Що стосується нарахування ЄСВ, то згідно з Переліком № 1170 вихідна допомога при припиненні трудового договору включається до виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавця, на які не нараховується ЄСВ.

Отже, сума вихідної допомоги не оподатковується ЄСВ, але оподатковується на загальних підставах ПДФО і ВЗ

22

Чи нараховується ЄСВ на оплату днів відпочинку працівника — донора крові? Як відобразити це у звіті з ЄСВ?

Згідно з п.п. 2.2.12 п. 2.2 Інструкції № 5 оплата працівникам-донорам* днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня давання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки, включається до фонду додаткової заробітної плати у складі оплати за невідпрацьований час.

Отже, середня зарплата, яка виплачується працівнику-донору за такі дні, є складовою ФОП. А тому на цю суму нараховується ЄСВ у загальновстановленому порядку (ст. 7 Закону про ЄСВ).

У звіті з ЄСВ «донорську» середню зарплату потрібно відображати в одному рядку з іншими зарплатними нарахуваннями

* Більше інформації про пільги та гарантії для працівників-донорів ви зможете знайти у журналі «Оплата праці», 2019, № 19, с. 8.

23

У листопаді 2019 року основний працівник (без інвалідності) перебував 6 к. дн. у відпустці без збереження зарплати (з 01.11.2019 р. по 06.11.2019 р.). А решту 24 к. дн. (з 07.11.2019 р. по 30.11.2019 р.) працівник знаходився у щорічній основній відпустці.

Сума відпускних становить 3990,00 грн. Чи потрібно донараховувати ЄСВ?

Так, потрібно.

Адже норма ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ не застосовується в разі відпрацювання неповного робочого місяця. У решті випадків сума ЄСВ не повинна бути менше МЗП × 22 % (в 2019 році — 918,06 грн.). Під час перебування працівника у відпустці (вид відпустки значення не має) трудові відносини із ним не припиняються. Тому ЄСВ, нарахований за цей місяць, повинен бути не менше 918,06 грн.

При цьому додаткову базу та нарахований на неї ЄСВ слід відображати окремим рядком у таблиці 6 Звіту з ЄСВ із зазначенням:

• в графі 10 зазначаєте код типу нарахувань «13»;

• в графі 19 — 183,00 грн. (4173,00 грн. - 3990,00 грн);

• в графі 21 — 40,26 грн. (183,00 грн х 22 %)

24

Працівника (основне місце роботи, без інвалідності) звільнено 27 листопада 2019 року. В установі встановлено п’ятиденний робочий тиждень. Зарплата за відпрацьований час листопада склала 3135 грн., сума компенсації за невикористану відпустку дорівнює 278 грн. (за 2 к. дн.). Як у цьому випадку слід було розрахувати доплату до МЗП та суму ЄСВ?

У цій ситуації зарплата за відпрацьований час листопада 2019 року не може бути менше суми МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому працівником у листопаді часу.

Ця сума складає:

4173 : 21 x 19 = 3775,57 (грн.),

де 4173 — МЗП, встановлена з 1 січня 2019 року;

21 — кількість днів, передбачених графіком роботи за листопад 2019 року;

19 — кількість фактично відпрацьованих днів у листопаді 2019 року (з 1 по 27 листопада — день звільнення вважається робочим днем).

Сума компенсації за невикористану відпустку в загальну суму зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП* при визначенні доплати до «мінімалки» не включається. Тому для порівняння беремо тільки зарплату за відпрацьований час у листопаді — 3135 грн.

Вона менша ніж 3775,57 грн., тому розрахуємо суму доплати до мінзарплати:

3775,57 - 3135 = 640,57 (грн.).

Визначимо базу обкладення ЄСВ. Вона дорівнює 4053,57 грн. (3135 + 640,57 + 278).

У місяці звільнення (працівником не відпрацьовано повністю норму робочого часу) вимога про сплату ЄСВ з МЗП не працює.

Тому суму ЄСВ треба сплатити з фактичної бази обкладення ЄСВ. Сума ЄСВ складе 891,79 грн.

(4053,57 грн. x 22 %)

* Більше інформації з приводу визначення доплати до МЗП у 2019 році ви знайдете у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 42, с. 32, а стосовно розрахунку ЄСВ з МЗП — у журналі «Оплата праці», 2019, № 2, с. 24.

25

Які доходи слід враховувати при проведенні річного перерахунку з ПДФО?

У обов’язковому річному перерахунку бере участь тільки заробітна плата. При цьому для цілей оподаткування ПДФО законодавець відніс до зарплати такі виплати:

1) основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються платникові податку у зв’язку із відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ПКУ). Для визначення переліку виплат, які входять до складу зарплати, можна використати Інструкцію № 5, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ;

2) зарплату за період її збереження згідно із законодавством, зокрема допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, а також відпускні (це випливає з абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ).

Перерахунок сум інших доходів для визначення правильності їх оподаткування проводиться виключно за бажанням роботодавця/податкового агента*

* Детальніше про річний перерахунок ПДФО читайте на сторінках журналу «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 46, с. 24.

ЗВІТНІСТЬ (форма № 1ДФ, Звіт з ЄСВ)

26

Працівник працює на 0,5 ставки на посаді двірника. З ним з 19.11.2019 р. оформлене внутрішнє сумісництво (0,5 ставки) за посадою прибиральника. Чи потрібно це відображати у формі № 1ДФ?

Дохід, отриманий працівником за основним місцем роботи та за сумісництвом, відображається в одному рядку загальною сумою з ознакою доходу «101» у графі 5 форми № 1ДФ.

Незважаючи на те, що з працівником за сумісництвом укладають окремий трудовий договір, дату прийняття на роботу за сумісництвом не треба відображати у графі 6 форми № 1ДФ.

Також враховуйте, що і в разі звільнення працівника з місця роботи за сумісництвом дату звільнення в графі 6 форми № 1ДФ проставляти не потрібно

27

Як результат річного перерахунку ПДФО слід відображати у звіті за формою № 1ДФ?

Результати перерахунку з ПДФО відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за той звітний квартал, до якого входить місяць проведення перерахунку, таким чином:

• якщо виявлено недоплату, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» збільшуються на суму виявленої недоплати з ПДФО;

• якщо за результатами перерахунку виявлено переплату, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» зменшуються на суму надміру утриманого ПДФО.

Таким чином, результат проведеного перерахунку з ПДФО за 2019 рік ви відобразите в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2019 року

28

Працівниця установи звільнилася, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Чи потрібно відображати її у формі № 1ДФ з датою звільнення у графі 7, якщо дохід у звітному кварталі не нараховувався?

Ні, не потрібно. Адже податкові агенти формують і подають форму № 1ДФ за звітний квартал тільки у разі нарахування/виплати доходів на користь фізичних осіб у такому кварталі.

До того ж у п. 3.7 Порядку № 4 зазначено, що графу 7 «Дата звільнення з роботи» розділу I форми № 1ДФ* заповнюють тільки щодо тих платників податків, які:

• були звільнені у звітному періоді з місця роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати;

або

• звільнені до початку звітного періоду, але отримували зарплату у звітному періоді.

Отже, головна умова для того, щоб дані про платника податків потрапили до форми № 1ДФ, — це наявність нарахованого (виплаченого) йому у звітному кварталі доходу та/або нарахованого/сплаченого до бюджету податку. Оскільки зарплата працівниці не нараховувалася, то заповнювати на неї рядок з датою звільнення в графі 7 розділу I форми № 1ДФ не потрібно

* Як правильно заповнити та подати форму № 1ДФ, читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 3, с. 22.

29

Працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, до її закінчення вирішила звільнитися за власним бажанням 6 грудня 2019 року (наказ на звільнення від 06.12.2019 р. № 73). При звільненні їй була нарахована відпускна компенсація в сумі 2340 грн. Як заповнити ЄСВ-звіт?

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, працівниця має право розірвати трудовий договір за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Для цього їй не обов’язково переривати таку відпустку заявою і виходити на роботу. Тобто наказ про переривання відпустки роботодавець не видає. Для припинення відпустки для догляду за дитиною до трьох років достатньо наказу на звільнення такої працівниці. Як відобразити таку подію у ЄСВ-звіті?

У таблиці 5 слід сформувати два рядки:

1) про закінчення відпустки до 3 років (категорія особи — 6). При цьому:

• у графі 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» / «дата закінчення» — вказуємо дату припинення такої відпустки у зв’язку із звільненням (зазначаємо дату звільнення);

• у графі 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» — номер і дату наказу, на підставі якого відбулося звільнення;

2) про звільнення (категорія особи — 1), проставляючи, зокрема:

• у графі 11«Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» / «дата закінчення» зазначаємо дату звільнення;

• у графі 16 повторюємо вдруге номер і дату наказу, на підставі якого відбулося звільнення;

• у графі 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — підставу звільнення (ст. 38 КЗпП).

Не забудьте в другому рядку заповнити графи 12 — 15.

У таблиці 6 формуємо один рядок — із сумою відпускної компенсації 2340 грн.

Майте на увазі, що графу 10 таблиці 6 за рядком із сумою компенсації за невикористану відпустку заповнювати не потрібно

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про індексаціюЗакон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

Закон про ЄСВЗакон України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон про держслужбуЗакон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон про держбюджет-2019Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII.

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон № 2493Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон № 2694Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Постанова № 695постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22» від 10.07.2019 р. № 695.

Постанова/Перелік № 963постанова КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963.

Перелік № 43 Перелік робіт, які не є сумісництвом, наведений у додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджений спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Перелік № 1170 —Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1266Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 4Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Наказ № 557наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Інструкція № 5Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 102 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Інструкція № 449Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.

Інструкція № 532 Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП та ФНВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Типові штати № 1230Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів, затверджені наказом МОНмолодьспорту від 31.10.2012 р. № 1230.

Довідник № 336Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

ЄСВ — єдиний соціальний внесок.

ФОП — фонд оплати праці.

ЄТС — Єдина тарифна сітка.

ОМС — орган місцевого самоврядування.

ЗСО — заклад загальної середньої освіти.

Табель — Табель обліку використання робочого часу № П-5.

ЗІРЗагальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФСУ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд