Оскарження закупівель: типові причини

Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2019/№ 46
В обраному У обране
Друк
Оскарження закупівель — досить неприємна процедура, з якою стикаються замовники. Чи можливо її уникнути? Так. Якщо ви не припуститесь помилок, що можуть призвести до оскарження закупівель. Для цього пропонуємо з’ясувати, які найбільш поширені порушення замовників і учасників торгів призводять до збільшення кількості скарг. Цю інформацію підготувала постійно діюча адміністративна колегія АМКУ. Тож вивчайте — і нехай процедури закупівель будуть тільки чесними та прозорими!

Дані щодо вимог тендерної документації, яких стосується порушення

Дії, що призводять до можливості оскарження

Практика Колегії та судова практика

Замовник

Учасник/Переможець

1. Загальні критерії

Склад тендерної документації

Установлення замовником у тендерній документації занадто деталізованих додаткових/необґрунтованих/ не передбачених законодавством вимог, що призводить до дискримінації та обмеження кола потенційних учасників процедур закупівель.

Відхилення замовником тендерних пропозицій учасників процедур закупівель без наявності на те визначених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон) підстав (зокрема, відхилення пропозицій, які відповідають умовам тендерної документації)

Недотримання вимог тендерної документації водночас із посиланням на те, що вони є незаконними, необґрунтованими, дискримінаційними тощо.

Неподання всіх документів, визначених тендерною документацією.

Подання документів, інших, аніж вимагались у тендерній документації.

Відсутність у відповідних документах усієї (повної) інформації, що передбачена вимогами тендерної документації.

Подання документів не у повному обсязі

14379-р/пк-пз

UA-2019-08-23-000468-a

10405-р/пк-пз

UA-2019-02-28-001304-b

7412-р/пк-пз

UA-2019-04-16-000620-b

Додатки до тендерної документації та пропозиції

Відсутність у тендерній документації вимог про подання саме у складі тендерної пропозиції документів, визначених у відповідному додатку, або необхідність дотримання/виконання вимог цього додатка

Неподання у складі тендерної пропозиції інформації (документів), що вимагаються у додатках до тендерної документації, у разі наявності таких вимог

8627-р/пк-пз

UA-2018-06-05-003277-a

826/17088/18

Внесення змін до тендерної документації

Порушення порядку та строків внесення змін до тендерної документації.

Невиконання рішення органу оскарження (невнесення або лише часткове внесення відповідних змін до тендерної документації/внесення змін, які фактично не усувають порушення, зазначені в рішенні органу оскарження)

У разі виявлення суб’єктом оскарження, навіть після внесення замовником змін до тендерної документації, на виконання рішення органу оскарження, порушення його прав чи охоронюваних Законом інтересів, він має право у встановленому Законом порядку подати відповідну скаргу

8841-р/пк-пз

UA-2019-04-12-001183-c

8289-р/пк-пз

UA-2019-04-22-000637-a

2. Кваліфікаційні критерії, інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника

Подання документів у складі пропозиції учасника

Вимога щодо «оригіналів» чи «копій» документів, які подає учасник.

Така вимога надати через Прозорро сканкопії з оригіналів чи копій документів є нераціональною, оскільки вся документація подається виключно через Прозорро в електронному вигляді

Подання учасником сканів з «оригіналів», а не з «копій» є причиною відхилення пропозицій/оскарження переможця

7309-р/пк-пз

UA-2018-06-04-001320-a

3325-р/пк-пз

UA-2019-01-30-004607-b

Відомості про юридичну особу

Установлення у тендерній документації вимог про надання документів (довідок), що дублюють інформацію.

Установлення вимог про надання конкретного документа на підтвердження інформації, яку можна підтвердити також іншими документами (відомості/ виписка/витяг/довідка ЄДР, ЄРПОУ тощо)

Неподання документів (довідок), що вимагаються у тендерній документації.

Подання документів (довідок, які не відповідають вимогам (надання витягу замість довідки/відомостей тощо)

11198-р/пк-пз

UA-2019-05-13-001555-c

Підтвердження відсутності підстав, передбачених ст. 17 Закону

Установлення способу документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пп. 2, 3, 5, 6 і 8 ч. 1 та 2 ст. 17 Закону для всіх учасників, а не лише для переможця.

Установлення вимог про подання документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним

Неподання документів та інформації, які вимагаються замовником у тендерній документації (наприклад, посилаючись на те, що вони є у відкритому доступі)

12933-р/пк-пз

UA-2019-08-12-001343-b

11690-р/пк-пз

UA-2019-07-12-000395-c

Наявність працівників відповідної кваліфікації

Необґрунтоване встановлення вимог щодо кількості та конкретного переліку посад/спеціальностей; документального підтвердження наявності працівників, зокрема, у штаті / чи за трудовим договором тощо; надання трудових книжок, штатного розпису тощо

Відсутність у відповідних довідках всієї (повної) інформації (посада, спеціальність, освіта, трудовий стаж тощо), яка передбачена вимогами тендерної документації.

Відсутність працівників/посад, які вимагались у документації.

Подання документів не у повному обсязі (лише окремі сторінки трудової книжки тощо)

14379-р/пк-пз

UA-2019-08-23-000468-a

3961-р/пк-пз

UA-2019-02-12-002449-b

10889-р/пк-пз

UA-2019-07-10-003224-b

826/7949/15

826/5801/17

826/12151/17

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Необґрунтоване встановлення кількості та конкретного переліку обладнання і матеріально-технічної бази, документальне підтвердження його наявності (право володіння/користування) у вигляді договорів: оренда/лізинг/надання послуг тощо

Відсутність у відповідних довідках повного переліку обладнання та матеріально-технічної бази, передбачених тендерною документацією.

Неподання документів, визначених тендерною документацією на підтвердження його наявності (право володіння/користування)

подання договорів не в повному обсязі (без додатків, що є невід’ємними частинами)

8280-р/пк-пз

UA-2019-01-18-000010-a

8162-р/пк-пз

UA-2018-06-01-000404-b

826/5801/17

826/15323/18

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Установлення вимог щодо кількості договорів (більше одного), необґрунтоване визначення «аналогічності» договору, вимог щодо року/років виконання, предмета, обсягу, ціни, замовника за таким договором, документи, що підтверджують виконання договору тощо.

Вимоги щодо надання додаткових відгуків про позитивний досвід співпраці як від самого замовника, так і від осіб, пов’язаних з ним

Подання інформації та договорів, предмет яких не підпадає під визначене у тендерній документації поняття «аналогічного», подання договорів не в повному обсязі (без додатків, що є невід’ємними частинами), неподання документів, що підтверджують виконання договору, подання документів, які не відповідають умовам тендерної документації.

Ненадання учасником відгуку через неможливість отримання позитивного відгуку замовника/пов’язаних з ним осіб

13019-р/пк-пз

UA-2019-07-29-001328-b

8289-р/пк-пз

UA-2019-04-22-000637-a

3961-р/пк-пз

UA-2019-02-12-002449-b

826/11824/18

826/15546/18

826/17786/18

3. Предмет закупівлі

Визначення предмета закупівлі

Об’єднання різної продукції в один лот, що призводить до порушення принципів здійснення закупівель, а також до обмеження конкуренції.

Включення до предмета закупівлі без поділу на лоти «ексклюзивних» позицій

12959-р/пк-пз

UA-2019-08-08-000508-a

826/7327/18

826/7328/18

4. Технічна пропозиція

Технічні, якісні, кількісні характеристики

Установлення у тендерній документації характеристик предмета закупівлі, яким відповідає продукція одного виробника.

Відсутність можливості для учасників запропонувати еквівалент продукції.

Тендерна документація не містить достатньо деталізованого опису предмета закупівлі (за наявності загального коду

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749)

Необхідність оскаржувати дискримінаційні вимоги тендерної документації в короткий строк.

Учасники пропонують товар, який, на думку замовника, не є предметом закупівлі

13386-р/пк-пз

UA-2019-08-21-001521-c

13242-р/пк-пз

UA-2019-07-30-002521-b

826/7895/17

826/16027/17

826/10075/18

826/7824/17

826/3416/18

826/1643/17

826/15939/17

826/12151/17

Технічні, якісні, кількісні характеристики до еквівалента

Зазначення у тендерній документації виразу «або еквівалент» без встановлення критеріїв визначення еквівалента.

Зазначення у тендерній документації, що показники еквівалента повинні бути «не гіршими», ніж предмет закупівлі, без визначення поняття «не гірше» (установлення відповідності конкретним характеристикам, визначення діапазону показників, зазначення показників «не менше»/«не більше» тощо)

Надання пропозиції щодо товарів/робіт/послуг, які не відповідають установленим у тендерній документації характеристикам; не є «еквівалентом» у розумінні тендерної документації; без підтвердження того, що такі характеристики є «не гіршими», ніж визначені у тендерній документації.

Неподання окремо інформації та документів, що підтверджують відповідність предмета закупівлі технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником.

Відсутність підтвердження відносин з виробником, гарантій виробника тощо

12143-р/пк-пз

UA-2019-05-24-000666-c

13242-р/пк-пз

UA-2019-07-30-002521-b

826/7895/17

826/16027/17

826/10075/18

826/7824/17

826/3416/18

826/1643/17

826/15939/17

826/12151/17

Інформація про субпідрядників

Непередбачення у тендерній документації можливості залучення субпідрядників у випадках, визначених Законом.

Вимоги тендерної документації недостатньо деталізовані в частині інформації про субпідрядників у разі закупівлі робіт чи послуг

Незазначення у тендерній пропозиції інформації про субпідрядника/ів, яких планується залучати, зазначення неповної інформації тощо.

Учасники можуть зазначати про залучення субпідрядників, які не мають необхідних дозволів чи неавторизованих виробником, тощо

10023-р/пк-пз

UA-2019-06-24-001220-a

826/9087/18

5. Забезпечення тендерної пропозиції

Банківська гарантія

Установлення в тендерній документації додаткових вимог до банківської гарантії, крім відповідності вимогам постанови Правління НБУ «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 р. № 639.

Установлення (в «європейських торгах») строку дії забезпечення тендерної пропозиції з дати розкриття тендерних пропозицій, яка може змінюватись електронною системою закупівель, замість установлення такого строку — з кінцевого строку подання тендерних пропозицій

Подання банківської гарантії, яка не відповідає всім вимогам тендерної документації та постанови Правління НБУ «Положення про порядок здійснення банками операцій а гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 р. № 639

(установлення у гарантії умови про зменшення відповідальності гаранта; відсутність обов’язкових реквізитів, зокрема тендерної документації, зі змінами, тощо)

11457-р/пк-пз

UA-2019-06-10-000115-b

14294-р/пк-пз

UA-2019-07-04-001828-a

10047-р/пк-пз

UA-2018-07-17-000470-a

826/7391/18

826/987/16

826/17786/18

6. Проєкт договору

Проєкт договору

Установлення у проєкті договору додаткових, не передбачених законодавством умов (наприклад, установлення додаткової відповідальності, оплата постачальником послуг консультанта)

Ненадання визначених тендерною документацією документів на підтвердження згоди з проєктом договору.

Надання незаповненого проєкту договору, у випадку наявності вимог щодо його заповнення.

Надання проєкту договору, умови якого не відповідають установленим у тендерній документації

14294-р/пк-пз

UA-2019-07-04-001828-a

14111 р/пк-пз

UA-2019-09-03-000863-c

7. Формальні помилки

Відсутність у тендерній документації опису та прикладів формальних помилок.

Віднесення до формальних (несуттєвих) помилок порушень/невідповідностей тощо, які не підпадають під таке визначення.

Відхилення тендерних пропозицій учасників на підставі допущення формальних помилок (зазначення іншої назви документа; надання документів в іншому форматі; відсутність підпису, печатки, реєстраційного номера, дати складання документа тощо)

11440-р/пк-пз

UA-2019-07-04-001828-a

11690-р/пк-пз

UA-2019-07-12-000395-c

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд