№11

Місцеве самоврядування, листопад, 2018/№ 11 Інші номери журналу ›
 • Нові правила паркування: нові повноваження для ОМС (частина 1) Нагадаємо, що 21.12.2017 Верховна Рада України прийняла Закон України № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів»1. Цей Закон вступив у силу через 180 днів від дня публікації, тобто 27.09.2018. Слід зазначити, що ним вносяться зміни до низки законодавчих актів, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення2, законів України від 30.06.1993 № 3353-XII «Про дорожній рух», від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та від 02.07.2015 № 580-VIII «Про національну поліцію». Поряд із посиленням адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень при паркуванні транспортних засобів, Закон № 2262 передбачає сприяння облаштуванню місць для паркування, а також розширення повноважень ОМС.
 • Несплата аліментів: про наслідки В цій статті ми завершимо огляд Закону України від 03.07.2018 № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»1, який частково вже розглянули в двох попередніх номерах нашого видання. Я вже говорила про те, що цей законодавчий акт має бути цікавий ОМС не лише як суб’єктам, які наділені певними повноваженнями (а відповідно вони мають керуватися у своїй роботі нормами чинного законодавства), а й як органам, які можуть доносити інформацію до населення, що мешкає на території тієї чи іншої територіальної громади. На жаль, станом на сьогодні в нашій державі налічується багато боржників зі сплати аліментів (є такі, напевно, і у вас), а тому не буде для вас зайвим оволодіти інформацію в частині наслідків, що настають для таких громадян, якщо вже вони потрапили у коло неплатників.
 • Децентралізація ренти: харківський вимір 18 жовтня 2018 р. у м. Харків для представників області проведено круглий стіл «Децентралізація ренти: харківський вимір». Захід організовано ГО «НОВА Енергія» в рамках проекту «Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні: регіональний вимір». Нагадаємо, що проект «Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні: регіональний вимір» реалізується ГО «НОВА Енергія» спільно з партнерськими організаціями за фінансової підтримки урядів Німеччини та Великої Британії через проект «Ефективне управління державними фінансами», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а також за сприяння Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування. У заході брали участь представники органів влади та місцевого самоврядування, депутати та громадські активісти з видобувних регіонів Харківської області, працівники видобувних компаній та ЗМІ.
 • Участь у семінарі: реалізація бюджетної політики в ОТГ 24 жовтня 2018 року у конференційній залі Харківського відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування відбувся семінар «Реалізація бюджетної політики в об’єднаних територіальних громадах: результати виконання місцевих бюджетів та особливості їх формування на 2019 рік». Аналіз підготували експерти Харківського відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування за підсумками виконання місцевих бюджетів Харківської області ОТГ за 9 місяців 2018 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України.
 • Гендерний бюджет: знайомство розпочато! Гендерний бюджет являє собою по суті класичну модель державного та місцевого бюджету, але з невеликим уточненням — гендерним компонентом. Його вводять в дію для того, аби підвищити соціально-економічну ефективність бюджетів, надати можливість змінити бюджетну політику, створити нові орієнтири розвитку та визначити ключові цілі та завдання щодо гармонійного партнерства в суспільстві. За практикою європейських країн гендерний бюджет виступає складовою децентралізаційних реформ, що спрямовані на зміцнення фінансової спроможності місцевого самоврядування, і пов’язує процеси управління фінансовими ресурсами та забезпечення гендерного паритету.
 • Міжмуніципальне співробітництво як засіб вирішення спільних проблем продовження У попередньому номері нашого видання1 ми розповідали про поняття та сутність міжмуніципального співробітництва2, переваги та можливі ризики, а також етапи такого співробітництва. Далі пропоную ознайомитись із деталями різних форм співробітництва та підставами його припинення.
 • Український вимір: the рента У лютневому номері нашої газети за поточний рік на с. 33 ми вже приділяли увагу питанню рентної плати за надра, а саме особливостям розрахунку й зарахування. Не секрет, що прийнятий Закон України від 20.12.2016 №1793-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату»1 для ОМС може стати постійним джерелом надходжень до місцевого бюджету. У продовження теми спочатку рекомендуємо згадати основні моменти попереднього матеріалу, а вже потім переходити до вивчення цієї теми. Оскільки «рентна» тема хоча і є дуже складною, але наразі вона є дуже важливою для ОМС. У цій статті йтиметься про комунікації між видобувними підприємствами, ОМС та місцевими громадами, про роль звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей України2 у розкритті інформації про видобувні компанії, а також про використання інформаційно-аналітичної системи 007.org.ua та порталу даних https://spending.gov.ua для моніторингу надходжень рентних платежів.
 • Про надання роз’яснення Витяг із листа НКРЕ від 11.10.2018 № 9264/18.4.2/7-18
 • Про надання роз’яснення Витяг із листа Мінрегіонбуду від 10.10.2018 № 7/10.1/10623-18
 • Актуальне запитання. Про перехід ОТГ на прямі міжбюджетні відносини У який термін після створення ОТГ на базі міста обласного значення громада переходить на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України?
 • Актуальне запитання. Про складення Довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет (рішенням про місцевий бюджет) Як правильно треба складати Довідку про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)?
 • Зупинення рішення ради: обґрунтовані зауваження голови На практиці можуть виникати ситуації, коли рішення місцевою радою прийнято, але з ним не погоджується голова. Як діяти в такій ситуації? Відповідь міститься в базовому законодавстві — можна задіяти механізм зупинення такого рішення. Але результати моніторингу деяких сайтів ОМС показали, що така процедура застосовується нечасто. В той же час є сенс сказати про те, що, аналізуючи деякі рішення ОМС, можна поставити під сумнів їх відповідність вимогам законодавства, щоб не сказати більше. Це, в свою чергу, викликає певні думки: або сільський, селищний, міський голова не усвідомлює , що підписує «незаконне рішення», або, можливо, не знає, що можна скористатися наданим йому законом правом. Про це і поговоримо в нашому матеріалі.
 • Звернення недієздатних осіб: ураховуємо рішення КСУ Почну з нагадування... Пам’ятаєте: «Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення». Це витяг із ст. 1 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»1. У той же час нагадаю, що вказаний законодавчий акт дозволяє не розглядати (крім інших, перелік яких наведено в ст. 8 цього Закону) звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Але ситуація змінюється і відтепер наведене положення визнане неконституційним. Про це і поговоримо нижче.
 • Про надання роз’яснення Витяг із листа Мінрегіону від 11.07.2018 № 3/34-176-18
 • Рекомендації до чергового етапу електронного декларування Рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції1
 • Актуальне запитання. Про винятки щодо обмеження спільної роботи близьких осіб У редакцію часто надходять запитання щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Як правило, вони стосуються тих випадків, коли спільна робота близьких осіб не заборонена. Посадові особи ОМС не завжди розуміють, чи поширюються на них відповідні положення, чи ні. Це ті виключення, які містить Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі — Закон № 1700). Коли дозволяється спільна робота близьких осіб?
 • Правила розгляду спорів про скасування реєстрації місця проживання Як показує практика, дотепер не існувало єдиної судової практики щодо визначення підсудності справ про визнання незаконними рішень, дій (бездіяльності) ОМС з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб: одні суди розглядали справи вказаної категорії в порядку цивільного судочинства, інші — в порядку адміністративного. Верховний Суд усунув ці розбіжності і роз’яснив, що спори за участю суб’єкта владних повноважень з приводу визнання незаконною та скасування (зняття) реєстрації місця проживання не носять публічно-правового характеру, а є приватноправовими, у зв’язку із чим підлягають розгляду за правилами Цивільного процесуального кодексу України1.
 • Пошкодження автомобіля: наслідки для ОМС відповідно до судової практики Шановні читачі, у цій статті ми будемо говорити про відшкодування шкоди ОМС внаслідок пошкодження автомобіля особи – мешканця відповідного населеного пункту. Часто-густо виникають ситуації, коли в різних містах, селищах чи селах нашої країни трапляються форс-мажорні обставини через стихійне лихо у вигляді сильних злив, через які автомобілі мешканців опиняються під водою. Буває так, що під час однієї такої зливи затопленими опиняються сотні автомобілів, десятки — побиті гілками дерев. Отож, хто несе відповідальність перед автовласниками за завдану шкоду, яка роль та наслідки для ОМС у цьому аспекті? Про це та не тільки поговоримо далі, взявши до уваги судову практику, яка склалась на сьогодні.
 • Субсидіарна відповідальність ОМС за зобов’язаннями комунальних підприємств Нормами Цивільного кодексу України1 передбачається, що територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин — можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. У той же час територіальні громади не відповідають за зобов’язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом, а юридичні особи, створені територіальними громадами, у свою чергу, не відповідають за зобов’язаннями відповідно територіальних громад. Наведемо один із прикладів судового рішення щодо все ж таки відповідальності територіальної громади в особі ОМС за зобов’язаннями створеної ним юридичної особи.
 • Невиконання вимог роботодавця: притягнення до дисциплінарної відповідальності? Розпорядженням виконавчого комітету однієї селищної ради спеціаліста з реєстрації місця проживання було попереджено про дисциплінарну відповідальність за невиконання доручення селищного голови. Воно, в свою чергу, полягало у зобов’язанні спеціаліста розглянути справу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення1, направлену до виконкому відділом контролю та благоустрою районної державної адміністрації. Чи правомірне у цьому випадку притягнення спеціаліста з реєстрації місця проживання до дисциплінарної відповідальності за невиконання доручення, давайте розбиратись з точки зору діючого законодавства.
 • Компенсація за відпустку: право чи обов’язок роботодавця? Деякі працівники відмовляються від щорічних відпусток і просять замінити їх грошовою компенсацією або не бажають використати вже накопичені дні відпусток за минулі роки. І здавалось би, що тут складного: заміни відпустки грошовою компенсацією, тим паче на прохання працівника, й нехай не відпочивають. Але це тільки на перший погляд. Щоб дізнатись, як правильно вирішувати питання, пов’язані з компенсацією за невикористані відпустки і чи має право роботодавець її не надавати, пропоную звернутись до норм трудового права.
 • Щодо присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування особам, які призначаються на посади в органи місцевого самоврядування та мають ранги державних службовців Лист Національного агентства України з питань державної служби від 23.10.2018 № 1-р/з-омс
 • Щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією Лист Національного агентства України з питань державної служби від 24.10.2018 № 2-р/з-омс
 • Суми та Харків: обмін досвідом між ОТГ Не буде новиною, якщо сказати, що питання, з якими стикаються об’єднані територіальні громади по всій території України, є однотипними. Проблеми, які намагаються вирішити представники ОТГ, також багато в чому є ідентичними. Які основні завдання стоять перед органами місцевого самоврядування? Звісно ж, збільшити доходну частину місцевого бюджету, залучити якомога більше інвесторів тощо, а все це необхідно для досягнення найголовнішої мети — забезпечення належного рівня життя всіх мешканців територіальної громади. Як показує практика, аби реалізувати на власній території щось корисне та цікаве, не обов’язково витрачати на це безліч часу та трудових ресурсів. Подекуди достатньо буває звернутися до досвіду іншої громади, яка вже втілила в життя той чи інший «проект», відпрацювала складні питання і вже тепер готова поділитися ним з іншими органами місцевого самоврядування. Власне для цього останнім часом і організовуються поїздки, які вже стали невід’ємною складовою реформи децентралізації. Учасницею однієї з таких поїздок, які впроваджуються Асоціацією міст України в межах загальнонаціональної Програми обмінних візитів «Маршрути успіхів» для представників органів місцевого самоврядування в рамках Проекту «Пульс», стала і наша редакція.
 • Добровільне приєднання громад: як це відбувається у Харківській області 18 жовтня 2018 року в м. Харкові відбувся діалоговий круглий стіл «Обговорення добровільного приєднання громад до міст обласного значення в Харківській області», організований Координатором проектів ОБСЄ в Україні за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Асоціації міст України, Офісу реформ Кабінету Міністрів України за сприяння Центру розвитку місцевого самоврядування в Харківській області програми «U-Lead з Європою» в рамках проекту «Сприяння діалогу щодо реформ в Україні». Про що говорили і які були отримані результати, читайте в цьому матеріалі.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно