Місцеве самоврядування, жовтень, 2018/№ 10/1 спецвипуск

  • Участь прокурора в суді: чи погоджуватись на представництво? 14.10.2014 було прийнято Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII «Про прокуратуру»1, яким повноваження прокурора значно змінено, у тому числі щодо представництва інтересів держави чи особи у суді та щодо здійснення нагляду за діяльністю ОМС. Разом із тим практика поки що показує, що прокуратура всіма силами бажає за собою залишити зазначені повноваження та під надуманими приводами й далі намагається «втручатися» в діяльність відповідної ради. Пропоную сьогодні розібратися із темою представництва.
  • Визнання недійсним та скасування розпорядження про приватизацію житла Деякі громадяни, вважаючи, що при проведенні приватизації відбулось порушення їхніх прав, через тривалий час після передачі житла у власність, звертаються до суду з позовами про визнання недійсним та скасування розпорядження про приватизацію житла. Підставами звернення можуть бути різноманітні порушення: від оформлення приватизації за підробленими документами до порушення прав інших осіб на приватизацію. Пропоную з боку відповідача у справі розглянути випадки не включення в приватизацію осіб, які на момент її здійснення були неповнолітніми, та з’ясувати, чи дійсно були при цьому порушені їх права та вимоги чинного законодавства.
  • Верховний Суд вирішив питання щодо належності та допустимості доказів Погодьтеся, що чи не найголовнішу роль у будь-якому судочинстві, будь то: адміністративне, господарське чи цивільне, відіграють докази. Наявність доказової бази чи її відсутність вливатиме на хід справи. Більше того, докази, які були зібрані у визначеному законом порядку, з точки зору їх належності та допустимості можуть мати вирішальне значення у справі. Отже, шановні юристи, в цій статті ми розглянемо два рішення ВС із цього приводу.
  • Зміна істотних умов праці чи зміна в організації виробництва і праці? КЗпП України містить різні підстави для звільнення працівника, кожна з яких може бути застосована в конкретній ситуації при дотриманні певних умов. Питому вагу трудових спорів у судах складають спори саме у зв’язку із оскарженням працівником підстав розірвання трудових відносин. У разі задоволення таких позовних вимог роботодавець визнається таким, що протиправно звільнив працівника, має поновити його на посаді та виплатити середньомісячний заробіток за весь час незаконного звільнення.
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить