Податки та бухгалтерський облік, червень, 2018/№ 50 спецвипуск

 • Запаси та їх класифікація Важко собі уявити підприємство, в діяльності якого тією чи іншою мірою не були б задіяні запаси. Вони потрібні для виготовлення продукції, адміністративних, збутових цілей та ін. Що вже казати про суб’єктів господарювання, основна діяльність яких — реалізація товарів. Тому питання правильного обліку таких активів дуже важливі.
  У цьому номері ми нагадаємо вам, які активи слід вважати запасами і як формувати їх первісну вартість залежно від способів надходження на підприємство. Також ви дізнаєтеся про те, як надходження, використання і вибуття «на сторону» запасів вплинуть на бухгалтерський і податковий облік підприємства. Не залишимо без уваги і питання, пов’язані зі зберіганням запасів, зокрема, сторонніми організаціями. Окремо виділимо «родзинки» обліку специфічних видів таких оборотних активів, а також зупинимося на низці інших важливих «запасних» моментів.
  Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная, податкові експерти Наталія Чернишова і Максим Нестеренко.
 • Надходження запасів Надходження запасів — це початковий етап їх «життя» на підприємстві. Запаси можуть бути придбані за грошові кошти в національній або іноземній валюті, отримані в обмін на інші активи або безоплатно, внесені до статутного капіталу юридичної особи. Як відображати зарахування запасів на баланс у кожному з перелічених випадків? Якими первинними документами це оформляти? Які наслідки надходження запасів матиме для податково-прибуткового і ПДВ-обліку? Про це поговоримо прямо зараз!
 • Запаси в господарській діяльності Запаси, що надійшли на підприємство, повинні десь зберігатися. Потім їх використовують у господарській, а іноді і в негосподарській діяльності. Крім того, підприємство може нести втрати, пов’язані з псуванням і нестачею зарахованих на баланс ТМЦ. Як усі ці операції відображають у бухгалтерському і податковому обліку? Про це говоритимемо прямо зараз. Також із цього розділу ви дізнаєтеся, в яких випадках проводять уцінку і дооцінку запасів і які облікові особливості пов’язані з такими процедурами.
 • Вибуття запасів Для яких би цілей не надходили запаси, їх життєдіяльність на підприємстві рано чи пізно добігає кінця. Так, окрім їх використан ня в господарській діяльності*, розлучитися із запасами суб’єкт господарювання може у зв’язку з:
  1) реалізацією за грошові кошти в національній або іноземній валюті;
  2) безоплатною передачею;
  3) внесенням до статутного капіталу іншого підприємства;
  4) поверненням постачальнику тощо.
  Звичайно, будь-яке вибуття запасів має бути належним чином відображено в бухгалтерському і податковому обліку. Розбиратися, як це зробити, будемо в цьому розділі спецвипуску.
 • Транспортно-заготівельні витрати Придбаваючи або отримуючи запаси, підприємству зазвичай не уникнути супутніх витрат, серед яких значну частку займають витрати на заготівлю та доставку цінностей до місця їх використання. Такі витрати носять назву транспортно-заготівельних (ТЗВ). Їх і «препаруватимемо» в цьому розділі спецвипуску.
 • Особливості обліку окремих видів запасів У попередніх розділах спецвипуску ви могли ознайомитися із загальними правилами обліку, що застосовуються до всіх запасів. Проте окремі види ТМЦ мають специфічні «облікові родзинки». Давайте про них поговоримо.
 • Мінфін про облік запасів При розгляді питань, пов’язаних з обліком запасів, ми неодноразово згадували про рекомендації Мінфіну. На завершення спецвипуску ознайомимо вас із найцікавішими листами цього відомства, супроводивши їх своїми коментарями.
 • Перелік використаних документів
Перейти до номеру
 • № 52-53
 • № 51
 • № 49
 • № 48
 • № 47
 • № 46
 • № 45
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить