Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

13. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

13.1. Перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості.

13.2. Перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості.

13.3. Склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість".

13.4. Метод визначення величини резерву сумнівних боргів.

13.5. Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.

13.6. Залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання у звітному році.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
В. М. Пархоменко

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor