Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

Приклади визначення суми амортизації дисконту,
премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій
за методом ефективної ставки відсотка

 

Приклад 1

Підприємство 3 січня 2000 року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 грн., тобто дисконт становив 3718 грн. (50000 – 46282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. (50000 х 9%).

Ефективна ставка відсотка дорівнює

 

 

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації


Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації дисконту, грн.
(гр. 3 – гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн.**

1

2

3

4

5

03.01.2000

46282

31.12.2000

4500

5091

591

46873

31.12.2001

4500

5156

656

47529

31.12.2002

4500

5228

728

48257

31.12.2003

4500

5308

808

49065

31.12.2004

4500

5435

935

50000

 

Приклад 2

Облігації номінальною вартістю 50000 грн. придбані 3 січня 2000 року за 52019 грн., тобто премія становила 2019 грн. (52019 – 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 процентів річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. (50000 х 9%). Ефективна ставка відсотка дорівнює

 

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації


Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації премії, грн.
(гр. 2 – гр. 3)

Амортизована собівартість інвестиції, грн.***

1

2

3

4

5

03.01.2000

52019

31.12.2000

4500

4161

339

51680

31.12.2001

4500

4134

365

51314

31.12.2002

4500

4105

395

50919

31.12.2003

4500

4073

426

50492

31.12.2004

4500

4008

492

50000

______________________

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.

*** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor