Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

31. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

склад і суму витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати» та «Інші витрати» Звіту про фінансові результати;

абзац третій пункту 31 виключено;

склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
В. Пархоменко

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor