Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

Консолідація скоригованих фінансових звітів

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor