Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

Приклад коригування фінансової звітності

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2__2 року

Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7%

 

Індекси інфляції

Період

Значення

1

2

Початок року

100,0

Кінець року

119,2

Середній за рік

101,5*

На дату формування статутного капіталу

100,0

На дату придбання основних засобів

108,4

На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу

107,5

На дату придбання фінансових інвестицій

108,6

На дату реалізації фінансових інвестицій

114,5

На дату отримання відсотків

111,3

____________

* Розраховано як середнє геометричне місячних індексів:

 

   

Коригування балансу на 31.12. 2__2 (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Балансова сума до коригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована вартість

1

2

3

4

5

Актив

Основні засоби:

залишкова вартість

030

320

352

первісна вартість

031

400

119,2/108,4

440

знос

032

80

119,2/108,4

88

Товари

140

50

119,2/107,5

55

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги — чиста реалізаційна вартість

160

200

200

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

30

30

Баланс

280

600

637

Пасив

Статутний капітал

300

260

119,2/100

310

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

300

287

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

40

40

Баланс

640

600

637

 

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

 

Коригування звіту про фінансові результати за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Сума до коригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована вартість

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1200

119,2/101,5

1409

Податок на додану вартість

015

200

119,2/101,5

235

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1000

1174

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

350

415*

Валовий прибуток

050

650

759

Адміністративні витрати (в т. ч. амортизація 5 тис. грн.)

070

30

35**

Витрати на збут (в т. ч. амортизація 75 тис. грн.)

080

170

194***

Інші операційні витрати

090

50

119,2/101,5

59

Прибуток від операційної діяльності

100

400

471

Інші фінансові доходи

120

35

119,2/111,3

37

Інші доходи****

130

240

119,2/114,5

250

Інші витрати****

160

215

119,2/108,6

236

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті

165

47

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

170

460

475

Податок на прибуток

180

160

119,2/101,5

188

Прибуток від звичайної діяльності

190

300

287

____________

* (400 • 119,2/101,5) – (50 • 119,2/107,5) = 415.

** (5 • 119,2/108,4) + (25 • 119,2/101,5) = 35.

*** (75 • 119,2/108,4) + (95 • 119,2/101,5) = 194.

**** Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій.

 

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Надходження

Видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Сума до коригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована сума

Сума до коригування

Коефіцієнт коригування

Скоригована сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

460

522*

Коригування на амортизацію необоротних активів

020

80

88

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

60**

51***

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

480

559

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

250

255

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

100

40

40

Грошові кошти від операційної діяльності

120

270

344

Сплачені податки на прибуток

140

160

188

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

110

156

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій

180

240

119,2/114,5

250

Отримані відсотки

210

35

37

Придбання:

фінансових інвестицій

240

215

119,2/108,6

236

необоротних активів

250

400

119,2/108,4

440

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

340

389

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

260

119,2/100,0

310

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

260

310

Чистий рух коштів за звітний період

400

30

77

Залишок коштів на початок року

410

Залишок коштів на кінець року

430

30

77

____________

* 471 + 37 + 250 – 236 = 522.

** 35 + 240 – 215 = 60.

*** 37 + 250 – 236 = 51.

 

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 – 30 = 47.

 

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Сума до коригування

Скоригована сума

Сума до коригування

Скоригована сума

1

2

3

4

5

6

Залишок на початок року

010

Скоригований залишок на початок року

050

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

300

287

Внески учасників

180

260

310

Разом змін у капіталі

290

260

310

300

287

Залишок на кінець року

300

260

310

300

287

 

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд