• Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
1/5
  • Редакції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Звіт) до Державної фіскальної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, її територіальних органів (далі — органи доходів і зборів).

2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

відповідальна особа органу доходів і зборів — працівник органу доходів і зборів, який відповідно до своїх посадових обов’язків приймає, здійснює перевірку заповнення Звіту на предмет відсутності виправлень, наявності підписів, введення і обробку Звіту та відповідає за достовірність внесених даних з паперового носія;

відповідальна особа страхувальника — працівник, на якого покладено обов’язки щодо здійснення комплексу робіт, пов’язаних із формуванням та поданням Звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання Звіту до органів доходів і зборів;

державний реєстр — Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;

довідник ДКСЄВ — довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1);

додатковий документ — Звіт страхувальника, зазначеного в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон), з позначкою «додаткова», який подається, якщо такий страхувальник не зазначив застраховану особу у випадках, передбачених пунктом 8 розділу IV цього Порядку (пункт 4 розділу V цього Порядку);

документ для призначення пенсії — Звіт страхувальника, в тому числі з позначкою «призначення пенсії», який подається за період до дати формування заяви на призначення пенсії;

єдиний внесок — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа (далі — ЗО) — фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок;

звіт в електронній формі (далі — електронний звіт) — звіт за формою, передбаченою цим Порядком, який створено в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та електронний цифровий підпис, що подається у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку;

код категорії застрахованої особи — коди категорій застрахованих осіб, зазначені в Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2);

код підстави для обліку Пенсійним фондом України стажу окремим категоріям осіб — коди підстав, зазначені в довіднику кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3);

ліквідаційний документ — Звіт страхувальника, зазначеного в пунктах 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону, із зазначенням типу форми «ліквідаційна», який подається за останній звітний період до дати державної реєстрації припинення або до дня подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, — особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав;

початковий документ — Звіт страхувальника із зазначенням типу форми «початкова», на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних органу доходів і зборів;

місячний звітний період — проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем місяця;

річний звітний період — проміжок часу, який розпочинається з першого календарного місяця календарного року, закінчується останнім календарним місяцем календарного року та відображається в річній звітності в розрізі календарних місяців;

реєстр застрахованих осіб — автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;

реєстр страхувальників — автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску — страхувальників;

скасовуючий документ — Звіт страхувальника із зазначенням типу форми «скасовуюча», який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана до органів доходів і зборів у формі «початкова»;

страхувальники — платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, а також платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону;

ФО — фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб чи у фізичних осіб — підприємців або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб — підприємців, якщо виконувані ними роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);

ФО — підприємці — фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

члени фермерського господарства — громадяни, визначені статтею 3 Закону України «Про фермерське господарство», якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

3. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі та Законах України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг».