Нормативний акт Державний класифікатор України ДК 011-96 «Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку»

1. Вступна частина

Друк
Автор : Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

1.1 Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі — КСПОВО) є складовою частиною державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326 «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики».

КСПОВО гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992 «Величини та одиниці», ISO 1000:1992 «Одиниці SI та рекомендації щодо застосування кратних і частинних від них одиниць» в частині одиниць вимірювання фізичних величин і відповідає «Довіднику елементів зовнішньоторгових даних» (ДЕЗД ООН), 1987 р. в частині одиниць вимірювання, інформації та обліку, що застосовуються в міжнародній торгівлі.

КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обміну інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в торговельних та товаросупровідних документах та ін.

1.2 Об’єктом класифікації є множина одиниць вимірювання фізичних величин (розділи 1–13) та одиниць обліку, які використовуються у статистиці (розділи 14–31).

Структурно класифікація складається з таких блоків: код (чотиризначне число), назва одиниці вимірювання чи одиниці обліку, умовне позначення українське (російське) та міжнародне, код СОЕИ (код за «Общесоюзным классификатором. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ», 1988 г.).

1.3 Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку побудована за порядковим методом кодування.

Код одиниці вимірювання та одиниці обліку має таку структуру:

 

Приклади кодів одиниць вимірювання та одиниць обліку:

01

Простір і час (назва розділу)

0101

Метр (назва одиниці)

11

Атомна та ядерна фізика

1106

Бекерель

19

Будівництво

1901

Квадратний метр житлової площі

 

1.4 У блоці «Умовне позначення» прийнята скорочена форма запису назв одиниць вимірювання та одиниць обліку з додаванням, у разі необхідності, множників чи префіксів для позначення десяткових, кратних та частинних одиниць.

1.5 У розділах КСПОВО одиниці вимірювання та одиниці обліку, що також застосовуються і в міжнародній торгівлі, позначені знаком «*».

1.6 Абетковий покажчик одиниць вимірювання та одиниць обліку наведено в додатку А.

У додатку Б наводиться таблиця відповідності кодів КСПОВО кодам «Довідника елементів зовнішньоторгових даних» із зазначенням літерного та цифрового кодового міжнародного позначення одиниць вимірювання та обліку.

Перелік множників, префіксів та їх позначень, що застосовуються для утворення десяткових та частинних одиниць вимірювання, наведено в додатку В.

Додаток Г містить перелік нормативних документів, на базі яких розроблено КСПОВО.

1.7 Ведення КСПОВО здійснює Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ) Держстандарту України.

1.8 Введення в дію КСПОВО припиняє чинність в Україні нормативного документа «Общесоюзный классификатор. Система обозначений единиц измерений, используемых в АСУ» (СОЕИ). 1988 г.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor