• Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
12/37

Глава 20. Продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів. Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них

(зміни, внесені підпунктом 6 пункту 2 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. № 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008)

(дію частини другої статті 127 зупинено на 2008 рік (щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності за конкурсом) згідно із Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI)

(зупинення дії частини другої статті 127 на 2008 рік, передбачене пунктом 18 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. № 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008)

1. Органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним державам на підставах та в порядку, встановлених цим Кодексом.

2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.