(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
2/4

Додаток 2 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат

Розрахунок дисконту за облігаціями у емітента

Ефективну ставку відсотка розраховують за формулою:

(номінальна вартість облігацій х ставка відсотка + дисконт/кількість платіжних періодів) / [(номінальна вартість облігацій + фактична вартість облігацій) / 2].

Суму відсотка за ефективною ставкою визначають за формулою:

амортизована собівартість облігацій на початок платіжного періоду х ефективна ставка відсотка.

Амортизація дисконту = сума відсотка за ефективною ставкою – номінальна сума відсотка.

Приклад розрахунку. Підприємство емітувало облігації номінальною вартістю 8000000 грн. за ставкою 12 % річних з терміном погашення через 4 роки. Оплата відсотків здійснюється в кінці року за номінальною сумою. Дисконт за облігаціями становить 400000 гривень.

Номінальна річна сума відсотків за користування позикою дорівнює 8000000 х 0,12 = 960000 гривень.

Ефективна ставка відсотків за користування позикою дорівнює (8000000 х 0,12 + 400000 / 4) / [(8000000 + 7600000) / 2]  13,6 % (або 0,136)

Сума відсотків за користування позикою за ефективною ставкою за перший рік становить 7600000 х 0,136 = 1033600

Амортизація дисконту за перший рік становить 1033600 – 960000 = 73600

Амортизована вартість облігацій на початок другого року становить 7673600 грн. (7600000 + 73600); ця сума приймається у розрахунок амортизації дисконту за другий рік.

Розрахунок дисконту за чотири роки наведено нижче в таблиці. Дисконт за останній рік визначають як недоамортизовану частину дисконту за попередні роки.

(грн.)

Рік

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації дисконту,
(гр. 3 — гр. 2)

Амортизована вартість облігацій

1

2

3

4

5

7600000

1

960000

1033600

73600

7673600

2

960000

1043600

83600

7757200

3

960000

1055000

95000

7852200

4

960000

1107800

147800

8000000

Разом

3840000

4240000

400000

Х