Нормативний акт Кодекс України про адміністративні правопорушення

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність (ст. 9–212-33)

I. Загальна частина. Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх Стаття 14. Відповідальність посадових осіб Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) Стаття 14-3. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність Стаття 18. Крайня необхідність Стаття 19. Необхідна оборона Стаття 20. Неосудність Стаття 21 Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення Глава 3. Адміністративне стягнення. Стаття 23. Мета адміністративного стягнення Стаття 24. Види адміністративних стягнень Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення Стаття 26. Попередження Стаття 27. Штраф Стаття 27-1 Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Стаття 30-1. Громадські роботи Стаття 31. Виправні роботи Стаття 31-1. Суспільно корисні роботи Стаття 32. Адміністративний арешт Стаття 32-1. Арешт з утриманням на гауптвахті Глава 4. Накладення адміністративного стягнення. Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення Стаття 34. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню Стаття 39-1. Направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі Стаття 40. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду Стаття 40-1. Судовий збір II. Особлива частина. Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення. Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди Стаття 41-2. Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм Стаття 42-1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації Стаття 42-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції Стаття 42-3 Стаття 42-4. Порушення встановленого порядку реалізації (відпуску) лікарських засобів Стаття 43 Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах Стаття 44-1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження Стаття 44-2. Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення Стаття 46-2. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) Стаття 47. Порушення права державної власності на надра Стаття 48. Порушення права державної власності на води Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна Стаття 51-1 Стаття 51-2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності Стаття 51-3. Продаж квитків на фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА або Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 Стаття 51-4. Порушення прав на геопросторові дані та метадані Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель Стаття 53. Порушення правил використання земель Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки Стаття 53-2. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту Стаття 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель Стаття 53-5. Порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою, надання висновків до документації із землеустрою Стаття 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням Стаття 55. Порушення правил землеустрою Стаття 56. Знищення межових знаків, пошкодження або знищення геодезичних пунктів і мереж Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр Стаття 58-1. Порушення вимог щодо видобутку корисних копалин Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення Стаття 60. Порушення правил водокористування Стаття 61. Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, порушення встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів і водогосподарських систем Стаття 62. Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини, вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками Стаття 73. Засмічення лісів відходами Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів Стаття 78-1. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд Стаття 79-1 Стаття 79-2. Порушення правил недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму Стаття 82-8. Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин Стаття 84 Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу Стаття 86 Стаття 86-1. Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, або які внесені до переліків рідкісних видів тварин і рослин, або які мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що перебувають під загрозою зникнення на відповідній території Стаття 90-1. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду Стаття 91-1. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів Стаття 91-4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля Стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи Глава 8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів. Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій Стаття 96-2. Порушення вимог законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель Стаття 97 Стаття 97-1 Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж Стаття 100 Стаття 101. Порушення, зв’язані з використанням газу Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів Стаття 102. Порушення, пов’язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією, водою чи газом Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт Стаття 103-3. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. порушення ветеринарно-санітарних правил. Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки Стаття 106-2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки Глава 10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку. Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів Стаття 114. Порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті Стаття 115. Порушення правил користування морськими суднами та суднами внутрішнього плавання Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа Стаття 116. Порушення правил охорони порядку та безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів Стаття 116-2. Порушення правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації суден Стаття 117. Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами Стаття 118. Порушення правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден Стаття 118-1. Недопуск на судна внутрішнього водного плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті Стаття 121. Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів Стаття 121-3. Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху Стаття 122-1 Стаття 122-2. Невиконання водіями вимог про зупинку Стаття 122-3 Стаття 122-4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв Стаття 123. Порушення правил руху через залізничні переїзди Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Стаття 124-2 Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин Стаття 127-1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Стаття 127-2. Порушення порядку тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання, порушення законодавства у сфері оплати послуг з паркування транспортних засобів Стаття 127-3. Порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів Стаття 127-4. Порушення порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, атестації їх спеціалістів та порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, оформлення та видачі посвідчення водія Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції Стаття 131 Стаття 132 Стаття 132-1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами Стаття 132-2. Порушення вантажовідправником вимог оформлення та внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом Стаття 133-2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу Стаття 135. Безквитковий проїзд Стаття 135-1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів Стаття 143 Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами, повідомленням про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України Стаття 147. Порушення правил охорони телекомунікаційних мереж Стаття 148. Пошкодження таксофонів Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування Стаття 148-3. Використання засобів зв’язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв’язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень Стаття 149-1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду Стаття 154. Порушення правил утримання собак і котів Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності. Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів Стаття 156-3. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів Стаття 156-4. Порушення правил прийняття ставок у лотерею Стаття 157 Стаття 158 Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях Стаття 160-1 Стаття 160-2 Стаття 160-3 Стаття 160-4 Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів Стаття 161-1. Порушення порядку торгівлі пальним Стаття 162. Порушення правил про валютні операції Стаття 162-1. Порушення порядку здійснення валютних операцій Стаття 162-2 Стаття 162-3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб податкових органів Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) Стаття 163-5. Приховування інформації про діяльність емітента Стаття 163-6. Ненадання документів, надання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи Стаття 163-8. Маніпулювання на організованих ринках Стаття 163-9. Незаконне використання інсайдерської інформації Стаття 163-7. Порушення порядку діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках Стаття 163-10. Порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Стаття 163-18. Маніпулювання на енергетичному ринку Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках або у системі накопичувального пенсійного забезпечення Стаття 163-19. Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів Стаття 163-13. Порушення порядку приймання готівки для подальшого її переказу Стаття 163-14. Порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) Стаття 163-16. Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності Стаття 163-17. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу Стаття 164-9 Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом Стаття 164-11 Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва Стаття 164-14. Порушення законодавства про закупівлі Стаття 164-15. Приховування стійкої фінансової неспроможності Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності Стаття 164-17. Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет Стаття 164-18. Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі Інтернет Стаття 164-19. Порушення порядку надання інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, та невжиття заходів у сфері управління фіскальними ризиками Стаття 165 Стаття 165-1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів Стаття 165-3. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Стаття 165-5. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 166 Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади i управління Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку Стаття 166-6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця Стаття 166-7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку Стаття 166-8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Стаття 166-10. Порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності Стаття 166-13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла Стаття 166-14. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання Стаття 166-15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів Стаття 166-16. Незаконні дії у разі банкрутства Стаття 166-17. Фіктивне банкрутство Стаття 166-18. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій Стаття 166-19. Порушення законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб Стаття 166-20. Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків (далі — платіжні системи) Стаття 166-21. Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Стаття 166-22. Порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Стаття 166-24. Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей Стаття 166-26. Ненадання аудитором інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Стаття 166-27. Порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг Стаття 166-28. Порушення вимог законодавства у сфері надання послуг з посередництва у працевлаштуванні Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та технічного регулювання. Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів Стаття 168 Стаття 168-1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів Стаття 169 Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції (крім харчових продуктів) Стаття 170-1. Введення в обіг продукції (крім харчових продуктів), щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі на прокат засобів вимірювальної техніки Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки Стаття 171-2. Фальсифікація засобів вимірювання Стаття 172-1-1. Порушення посадовими особами фітосанітарної лабораторії законодавства України про карантин рослин Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки Стаття 172-1-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів Стаття 172-1 Глава 13-А. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Стаття 172-2 Стаття 172-3 Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень Стаття 172-8-1. Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля Глава 13-Б. Військові адміністративні правопорушення. Стаття 172-10. Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини або місця служби Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження військового майна Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби Стаття 172-19. Порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення Стаття 172-20. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів Глава 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Стаття 173. Дрібне хуліганство Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток Стаття 173-2. Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування Стаття 173-3. Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу Стаття 173-5. Мобінг (цькування) працівника Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях Стаття 175-2. Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення Стаття 177-1 Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді Стаття 179. Розпивання спиртних напоїв на виробництві Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях Стаття 181-1. Заняття проституцією Стаття 181-2 Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб Стаття 183-1. Несплата аліментів Стаття 183-2. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей Глава 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків Стаття 184-3. Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора Стаття 185-5. Перешкодження явці до суду народного засідателя, присяжного Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Стаття 185-8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону Стаття 185-11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктів електроенергетики Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України Стаття 185-14. Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок Стаття 185-15. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів Стаття 186. Самоуправство Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород Стаття 186-2 Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень Стаття 186-4 Стаття 186-5. Порушення законодавства про об’єднання громадян Стаття 186-6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів Стаття 186-8. Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань Стаття 188-1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування Стаття 188-2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів Стаття 188-3. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами Стаття 188-4. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальних органів або недопущення посадових осіб цих органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю), підстави яких визначені законом Стаття 188-7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Стаття 188-8. Невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Стаття 188-9. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання Стаття 188-10. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю Стаття 188-18. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати Стаття 188-20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів Стаття 188-21 Стаття 188-22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам податкових органів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок Стаття 188-24 Стаття 188-25. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації Стаття 188-26. Невиконання законних вимог Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів, державних фітосанітарних інспекторів Стаття 188-27. Невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції Стаття 188-29. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері банківського законодавства, законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні Стаття 188-30. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб Стаття 188-31. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 188-32. Невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, її органу, члена Вищої ради правосуддя або дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя Стаття 188-33. Невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб’єктів державного фінансового моніторингу Стаття 188-35. Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або членів цих органів щодо надання інформації Стаття 188-36. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Стаття 188-37. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів Стаття 188-38. Невиконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Стаття 188-39. Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних Стаття 188-40. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стаття 188-41. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Стаття 188-42. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Стаття 188-43 Стаття 188-44. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду Стаття 188-45. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції Стаття 188-47. Порушення встановленого законом порядку отримання інформації з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру Стаття 188-48. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України Стаття 188-50. Невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування Стаття 188-51. Невиконання законних вимог Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Стаття 188-52. Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної Стаття 188-53. Невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови Стаття 188-54. Порушення вимог законодавства у сфері забезпечення якості освіти Стаття 188-55. Невиконання законних вимог освітнього омбудсмена Стаття 188-56. Невиконання законних розпоряджень, приписів посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель Стаття 188-57. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння Стаття 189-2 Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів Стаття 196 Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності Стаття 199 Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Стаття 203-1. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну Стаття 204. Незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України Стаття 204-2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї Стаття 204-3. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції Стаття 204-4. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього Стаття 205. Невиконання обов'язків приймаючої сторони Стаття 206 Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України Стаття 207 Стаття 208 Стаття 208-1 Стаття 209 Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності Стаття 211-1 Стаття 211-2 Стаття 211-3 Стаття 211-4 Стаття 211-5 Стаття 211-6 Стаття 212 Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення Стаття 212-4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях Стаття 212-15. Порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов’язків або його безпідставне звільнення з роботи Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму Стаття 212-21. Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Стаття 212-22. Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування Стаття 212-23. Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування Стаття 212-24. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму Стаття 212-25. Незаконне входження до складу правління чи інших керівних органів суб’єктів господарювання
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі