Нормативний акт Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Стаття 13. Звітний період

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Верховна Рада України

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor