ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір

про умови використання інформаційних ресурсів Сайту

Цей договір (далі — Договір) укладено між ТОВ «НВП Фактор» (далі — Компанія) і будь-яким Користувачем вебсайту(ів) i.factor.ua, далі іменованого — Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме надання Користувачеві доступу до платних інформаційних ресурсів через Сайт.

Цей Договір носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом усного Договору і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складний твір, а також «компіляція даних» («бази даних») охороняється на території України згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Усі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter911», «Factor» є зареєстрованими знаками для товарів і послуг (торговою маркою) і не можуть використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає усіх зусиль для забезпечення достовірності і актуальності інформації, наведеної на Сайті. Проте Компанія не покладає на себе фінансову та іншу відповідальність за результати застосування цієї інформації.

Реєстрація на Сайті передбачає, що Користувач повністю зрозумів зміст умов цього Договору, включаючи обмеження відповідальності, і прийняв ці умови без жодних застережень.

Реєстрація на Сайті надає Користувачеві право отримувати доступ до інформаційних ресурсів, розміщених на Сайті.

1. Прийняття Договору

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цим Договором. Користувач не отримує санкціонований доступ до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цього Договору.

1.2. За умови згоди Користувача з умовами цього Договору і оплати виставленого рахунка-фактури Користувачеві надається доступ до платних інформаційних ресурсів Сайту.

Інформаційні ресурси надаються «як є» і не передбачають подальших доопрацювань.

1.3. Якщо Користувачеві стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його пароля або акаунта, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Компанію, надіславши відповідне повідомлення за цією адресою: [email protected].

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом у будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до платних ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

Користувач погоджується та гарантує, що будь-яка інформація, яку Користувач надає в процесі реєстрації, буде точною, достовірною і актуальною на момент реєстрації.

Користувач погоджується з обробкою даних, наданих у процесі реєстрації та/або авторизації, для продовження використання послуг, у тому числі персональних даних, включаючи виконання дій зі збору, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), поширення (у тому числі передачі) і знищення даних, що входять у такий перелік відомостей: прізвище, ім'я, по батькові; номери телефонів, адреси електронної пошти; відомості про місце проживання або перебування.

1.6. Користувач погоджується не здійснювати (і не намагатися отримати) доступ до будь-яких платних інформаційних ресурсів, розміщених на Сайті, іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Компанією.

1.7. Якщо Користувач виходить за межі наданих йому прав відповідно до «Інструкції користування Сайтом» (https://i.factor.ua/help/), або допускає порушення цього Договору, Компанія має право обмежити або заборонити доступ до акаунта (персонального кабінету) Користувача, а залишок коштів, сплачених Користувачем за право доступу, залишити в своєму розпорядженні як штраф за порушення умов цього Договору.

Користувач визнає і погоджується з тим, що якщо Компанія позбавляє Користувача доступу до його акаунта (персонального кабінету), Користувач може втратити доступ до інформаційних ресурсів, відомостей акаунта (персонального кабінету) Користувача, будь-яких файлів або іншої інформації, що міститься в його акаунті (персональному кабінеті).

1.8. Зважаючи на безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право за власним розсудом припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до платних ресурсів Сайту (чи будь-яких окремих функцій Сайту) усім користувачам поспіль або Користувачеві зокрема без попереднього повідомлення.

1.8.1. У разі припинення (тимчасово або остаточно) доступу до платних ресурсів Сайту (чи будь-яких окремих функцій Сайту) на підставі п. 1.8 цього Договору Користувачеві повертаються грошові кошти у розмірі вартості послуг, які не були надані, протягом 30 календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від Користувача.

1.9. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн Сайту, обсяг інформації, що надається, тематика тощо) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

2. Доступ до платних інформаційних ресурсів Сайту

2.1. Доступ здійснюється за умови попередньої оплати такого доступу в розмірах, установлених Компанією.

2.2. Доступ до платних матеріалів сайту надається на оплачений період та закривається після закінчення періоду оплати.

2.3. Компанія залишає за собою право надавати частину сервісів Сайту безкоштовно.

3. Відповідальність сторін

3.1. Матеріали Сайту надаються без будь-яких гарантій, явних або таких, що маються на увазі. Компанія не несе відповідальності за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах Сайту, відповідність її вимогам Користувача.

3.2. Усі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія за жодних умов не несе відповідальності за будь-які збитки, яких зазнав Користувач, у чому б вони не полягали, у тому числі у випадку, якщо Компанія була повідомлена про можливість понесення збитків.

3.3. Ризик настання негативних наслідків у результаті використання рекомендацій, що містяться на Сайті, думок і тверджень у повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність рекомендацій, що містяться на Сайті, думок і тверджень.

3.4. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікації, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів у роботі програм, що виникли незалежно від причин у результаті використання Сайту.

3.5. Користувач погоджується з тим, що тільки він несе відповідальність за збереження конфіденційності паролів, пов'язаних з будь-яким акаунтом (персональним кабінетом, відкритим на Сайті), що використовується Користувачем для доступу до інформаційних ресурсів.

Користувач погоджується з тим, що він несе виняткову відповідальність перед Компанією за усі дії, здійснені при використанні акаунта Користувача.

3.6. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право без попереднього повідомлення Користувача на власний розсуд здійснювати дії із захисту немайнових і майнових авторських прав і суміжних прав у порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

4. Припинення відносин з Компанією. Зміна Договору

4.1. Компанія і Користувач погоджуються з тим, що Компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ/робити послуги) у будь-який час за власним розсудом.

4.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо:

— Користувач втратив пароль доступу до інтернет-порталу і його відновлення неможливе;

— доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту;

— Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукції користування Сайтом» (https://i.factor.ua/help/) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

4.3. Компанія залишає за собою право на власний розсуд без попереднього повідомлення та/або роз'яснення причин:

— змінювати, виправляти, обмежувати, призупиняти або припиняти роботу Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів);

— відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом та/або будь-яким його розділом.

Задоволення/розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

5. Положення про оплату

5.1. Усі платежі згідно з цим Договором здійснюються в національній валюті — гривні. Користувач здійснює оплату у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії. Вартість робіт (послуг), найменування і термін надання вказуються у відповідному рахунку-фактурі, а також Акті приймання-передачі виконаних робіт (далі — Акт приймання-передачі).

5.2. Належне виконання робіт підтверджується Актом приймання-передачі. Користувач протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання Акта приймання-передачі зобов'язується підписати зазначений Акт або надати претензії письмово в той же термін.

5.2.1. За відсутності протягом зазначеного в п. 5.2 терміну підписаного Користувачем Акта приймання-передачі без мотивованої письмової претензії (відмови від підписання Акта) роботи (послуги) вважаються виконаними (здійсненими) належним чином і, відповідно, прийнятими Користувачем.

6. Заключні положення

6.1. Сайт може містити посилання на інші інтернет-сайти. Ці сайти не перебувають під контролем Компанії, і Компанія не несе відповідальності за зміст цих сайтів та/або зміст сайтів, посилання на які є на цих сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності Користувачів і не передбачають згоди Компанії і її посадових осіб зі змістом цих сайтів.

Інші інтернет-сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цього Договору він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту та/або будь-якого з його розділів.

6.3. У випадку якщо компетентними органами/особами частина цього Договору буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне за собою неможливість застосування інших положень цього Договору. Цей Договір діє повною мірою у рамках, установлених чинним законодавством.

6.4. Цей Договір набуває чинності після реєстрації Користувача на відповідній інтернет-сторінці Сайту, оскільки така реєстрація розглядається як згода Користувача з умовами цього Договору.

6.5. До відносин у рамках цього Договору застосовується право України.

Користувач і Компанія погоджуються керуватися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з цим Договором (використанням Сайту), виключно юрисдикцією судів України.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше