(066) 87-010-10 Перезвоните мне
Переводим бухгалтеров в ОНЛАЙН!
Перейти к номеру...
 • № 48
 • № 47
 • № 46
 • № 45
? С помощью этой функции вы можете перейти в номер, который вас интересует
 • В избранное
 • Печать
 • Шрифт
 • Цвет фона
 • Комментарии 0
 • В разработке
1/1
Бюджетная бухгалтерия
Бюджетная бухгалтерия
Декабрь , 2015/№ 48/1

Основні питання ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетної установи

http://tinyurl.com/y68qpcbp
У попередніх публікаціях ми познайомилися з діяльністю Державної фінансової інспекції України, розглянули її головні завдання і права, дослідили різновиди державного фінансового контролю та основні законодавчі акти, якими керуються працівники інспекції під час проведення ревізій. Також ви мали змогу дізнатись про відповідальність керівників та інших працівників бюджетних установ за допущені порушення бюджетного законодавства. У цій статті пропонуємо більш детально розглянути основні питання, які досліджують інспектори Держфінінспекції під час проведення ревізій бюджетних установ.
без названия
 • ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

  КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

  Закон № 2939Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

  Постанова № 868 постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної аудиторської служби України» від 28.10.2015 р. № 868.

  Постанова № 65постанова Кабінету Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. № 65.

  Порядок № 550 Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.

  Порядок № 631Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2013 р. № 631.

  Порядок № 1001Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001.

  Стандарти № 1247Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247.

  Примірна програмаПримірна програма ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, затверджена наказом Державної фінансової інспекції України від 14.03.2014 р. № 80.

  Методичні рекомендації № 39Методичні рекомендації з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво, затверджені наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 27.02.2009 р. № 39.

  Методичні рекомендації № 285Методичні рекомендації з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затверджені наказом Державної фінансової інспекції України від 02.12.2013 р. № 285.

  ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

  Держфінінспекція — Державна фінансова інспекція України.

  Суб’єкт управління — установа, на яку законодавством покладено функції з управління об’єктами державної власності або функцій управління у комунальному секторі економіки.

  Підприємство — суб’єкт господарювання державного (комунального) сектору економіки, який входить до сфери управління відповідного суб’єкта управління.

  Вкотре нагадуємо, що постановою № 868 Уряд прийняв рішення про утворення Державної аудиторської служби України, реорганізувавши шляхом перетворення Державну фінансову інспекцію України.

  Наразі триває розроблення проекту Положення про Державну аудиторську службу України, і ми розуміємо, що таке перетворення буде вимагати внесення змін до багатьох існуючих актів законодавства, а для цього потрібно чимало часу.

  Проте на теперішній час працівники Держфінінспекції продовжують виконувати обов’язки, покладені на них Законом № 2939.

  Слід зазначити, що Держфінінспекцією складаються плани контрольно-ревізійної роботи на 1 квартал 2016 року, і це говорить про те, що у 1 кварталі 2016 року ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ будуть здійснюватись відповідно до вимог Закону № 2939 та Порядку № 550.

  Крім того, незважаючи на таке перетворення, з великим ступенем імовірності можна передбачити, що новостворена Державна аудиторська служба буде здійснювати аудит діяльності бюджетної установи саме за тими питаннями, які ми з вами розглянемо в цій статті, адже вони є основою діяльності будь-якої бюджетної установи.

  Щодо Програми ревізії

  Отже, ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетної установи проводиться відповідно до питань, визначених у Програмі ревізії, яка складається на підставі Примірної програми.

  Розглянемо кожне окреме питання Програми ревізії бюджетної установи, визначимось з документами бухгалтерського обліку, які підлягають перевірці, а також розберемося з тим, на предмет чого ці документи досліджуються. Програма ревізії включає два основні питання.

  I. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками).

  Метою перевірки цього питання є повнота виконання бюджетною установою обов’язкових вимог щодо усунення порушень, установлених останньою проведеною плановою ревізією, та проведених після неї інших контрольних заходів органами Держфінінспекції.

  Задля цього аналізуються матеріали таких контрольних заходів, а також письмові вимоги органів Держфінінспекції, які були направлені на адресу бюджетної установи за результатами їх проведення.

  У подальшому для підтвердження повноти усунення порушень та недоліків працівники Держфінінспекції досліджують наступні документи:

  — платіжні доручення;

  — прибуткові касові ордери;

  — особові рахунки працівників (у разі утримання із заробітної плати незаконно виплачених сум);

  — прибуткові накладні;

  — акти виконаних робіт та акти звірки з виконавцями робіт та послуг (у випадку відшкодування зайво використаних бюджетних коштів через завищені обсяги та вартість виконаних робіт (послуг) шляхом виконання частини обсягу робіт на безоплатній основі);

  — платіжні відомості (у разі встановлених порушень щодо недоотримання фізичними особами належних виплат з оплати праці) тощо.

  Увага! У випадку незабезпечення повного усунення виявлених попередніми ревізіями порушень працівники Держфінінспекції будуть вимагати надати письмові пояснення з цього питання у керівника та інших відповідальних осіб бюджетної установи.

  При цьому у разі встановлення фактів безпідставного невиконання вимог органів Держфінінспекції та за наявності законодавчо визначених підстав на керівника бюджетної установи буде складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 1642 КпАП за невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності.

  II. Дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів.

  Цей розділ програми ревізії є найбільш змістовним і включає в себе вичерпний перелік питань перевірки стосовно функціонування бюджетної установи.

  Детально дослідимо кожне з них.

  1. Стан виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів.

  Важливо! Відповідне питання програми ревізії (пп. 1.1 — 1.4) перевіряється у головних розпорядників бюджетних коштів.

  1.1. Формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

  При перевірці цього питання з’ясовується наявність сформованої у встановленому порядку мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та перевіряється дотримання порядку формування та внесення змін до неї.

  Слід зазначити, що особлива увага працівників Держфінінспекції приділяється саме перевірці включення до мережі одержувачів бюджетних коштів. При цьому досліджуються критерії визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної програми, якими є:

  1

  досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми

  2

  виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби)

  3

  наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми

  4

  незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами

  5

  співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості

  6

  застосування договірних умов

  1.2. Складання бюджетних запитів, обґрунтованість включених до них показників.

  При здійсненні перевірки цього питання дослідженню підлягають такі основні документи:

  1

  проекти зведених кошторисів, проекти кошторисів головного розпорядника коштів та розпорядників коштів нижчого рівня, розрахунки до загального та спеціального фонду проектів кошторисів

  2

  звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній та поточний планові періоди

  3

  зведені звіти про надходження та використання коштів загального і спеціального фондів бюджету, зведені звіти про заборгованість, що формуються на основі відповідних звітів головного розпорядника коштів та розпорядників коштів нижчого рівня. Примітка. Відповідні звіти перевіряються як за попередній, так і поточний планові бюджетні періоди.

  4

  бюджетні запити за попередній та поточний планові періоди

  Перевірка передбачає контроль за вказаними документами бюджетної установи на предмет:

  1

  своєчасності складання головним розпорядником бюджетного запиту та його подання Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу)

  2

  дотримання вимог законодавства щодо змісту бюджетного запиту, зокрема, відповідність бюджетного запиту встановленій типовій формі та показникам проекту зведеного кошторису

  3

  повноти врахування головним розпорядником пропозицій розпорядників коштів нижчого рівня щодо потреби їх в асигнуваннях за загальним та спеціальним фондами бюджету

  4

  обґрунтованості показників бюджетного запиту, в тому числі щодо потреби в бюджетних призначеннях загального фонду бюджету та обсягу надходжень і видатків за спеціальним фондом бюджету (зокрема, врахування при складанні бюджетного запиту результатів фінансово-господарської діяльності бюджетної установи за рік, що передує плановому)

  5

  врахування головним розпорядником встановлених законодавством обмежень щодо планування видатків з бюджету та дотримання режиму економії

  1.3. Розгляд та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів одержувачів, обґрунтованість затверджених у них показників. Дотримання порядку внесення змін до кошторисів.

  Основними документами при здійсненні перевірки цього питання, зокрема, є:

  1

  бюджетний запит

  2

  лімітні довідки про бюджетні асигнування, доведені розпорядникам коштів нижчого рівня

  3

  документи розпорядників коштів нижчого рівня (кошториси та розрахунки до них, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів та помісячні плани використання бюджетних коштів (для вищих навчальних закладів та наукових установ), штатні розписи)

  4

  довідки про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань розпорядників коштів нижчого рівня

  5

  звіти про виконання кошторисів та звіти про заборгованість розпорядників коштів нижчого рівня

  При перевірці вищезазначених документів особлива увага працівників Держфінінспекції спрямована на дослідження:

  1

  своєчасності розгляду та затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду розпорядників коштів нижчого рівня, планів використання бюджетних коштів одержувачів

  2

  стану виконання головним розпорядником функції щодо розгляду показників проектів кошторисів розпорядників коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів, в тому числі щодо: — обґрунтованості їх показників;

  — законності та правильності розрахунків; — доцільності запланованих видатків бюджету та надання кредитів з бюджету; — правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету; — додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства

  3

  повноти врахування головним розпорядником в кошторисах розпорядників коштів нижчого рівня пропозицій щодо потреби в обсягах асигнувань

  4

  врахування головним розпорядником режиму економії під час розгляду проектів кошторисів розпорядників коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів

  5

  порядку внесення змін до кошторисів

  1.4. Складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

  Увага! Перевірка зазначеного питання проводиться лише у випадку застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

  При перевірці відповідного питання досліджуються наступні документи:

  1

  паспорт бюджетної програми, звіт про виконання паспорта бюджетної програми

  2

  бюджетний запит, лімітна довідка про бюджетні асигнування, бюджетний розпис

  3

  зведені звіти про надходження та використання коштів загального і спеціального фондів бюджету, що формуються на основі відповідних звітів головного розпорядника коштів та розпорядників коштів нижчого рівня

  4

  інші документи, які підтверджують виконання результативних показників паспорта бюджетної програми

  Особлива увага працівників Держфінінспекції при перевірці цього питання спрямована на контроль за дотримання бюджетною установою діючого законодавства щодо:

  1

  виконання напрямів (видів) діяльності відповідно до покладених на неї функцій та завдань із задоволення суспільних потреб, визначених у Положенні про діяльність установи

  2

  порядку затвердження та внесення змін до паспорта бюджетної програми

  3

  обґрунтованості результативних показників паспорта бюджетної програми

  4

  наявності в установи законодавчих підстав для реалізації паспорта бюджетної програми

  5

  досягнення визначених у паспорті бюджетної програми мети, завдань, напрямів використання бюджетних коштів, результативних показників та інших характеристик бюджетної програми

  2. Використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів.

  2.1. Правильність визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників. Складання та затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету. Внесення змін до кошторису. Загальний стан виконання кошторису.

  Мета ревізії фінансово-господарської діяльності будь-якої бюджетної установи полягає насамперед в контролі за правильним та обґрунтованим витрачанням бюджетних коштів.

  Враховуючи той факт, що кошторис є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, то цілком логічно, що при проведенні ревізії питання дотримання бюджетною установою кошторисної дисципліни є основоположним.

  На практиці мають місце непоодинокі випадки повернення протягом ревізії до перевірки дотримання кошторисної дисципліни, у разі виявлення порушень з інших питань програми ревізії. Тобто перевірка цього питання може тривати протягом всієї ревізії.

  Виходячи з вищезазначеного, цілком зрозуміло, що перелік документів, які підлягають перевірці цього питання, дуже великий. Наведемо основні з них:

  1

  бюджетний запит

  2

  лімітні довідки про бюджетні асигнування

  3

  розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису

  4

  кошторис бюджетної установи

  5

  план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів та помісячний план використання бюджетних коштів (для вищих навчальних закладів та наукових установ)

  6

  довідки про внесення змін до кошторису та плану асигнувань

  7

  штатний розпис

  8

  книга «Журнал-головна»

  9

  меморіальні ордери

  10

  картки аналітичного обліку готівкових операцій, картки аналітичного обліку касових та фактичних видатків, картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

  11

  фінансова звітність, пояснювальна записка

  Визначившись із документами, що підлягають перевірці, розглянемо основні напрямки перевірки зазначеного питання, яким працівники Держфінінспекції приділяють особливу увагу. Зокрема, перевіряється:

  1

  дотримання порядку розгляду та затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду та інших документів згідно з нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби щодо касового виконання державного (місцевого) бюджету за видатками

  2

  наявність та обґрунтованість розрахунків потреби в асигнуваннях загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами економічної класифікації або класифікації кредитування бюджету, які повинні бути деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю

  3

  наявність та обґрунтованість розрахунків обсягу надходжень та видатків по спеціальному фонду кошторису за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету та напрямком використання цих коштів, а також відповідність вказаних показників показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди

  4

  дотримання встановленого порядку внесення змін до кошторису у разі потреби перерозподілу бюджетною установою своїх асигнувань

  5

  відповідність затверджених у кошторисі сум асигнувань загального фонду бюджету на здійснення видатків або надання кредитів з бюджету за відповідними кодами економічної класифікації граничним обсягам видатків бюджету із загального фонду, доведеним лімітною довідкою

  6

  відповідність проведених касових видатків затвердженим обсягам асигнувань

  7

  відповідність використаних бюджетних коштів їх цільовому призначенню (в розрізі складових витрат та джерел їх фінансування)

  8

  відповідність обсягів взятих зобов’язань розміру бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів)

  Майте на увазі, що цей перелік питань перевірки не є вичерпним і у разі необхідності може бути розширений.

  2.2. Стан використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових програм та/або місцевих програм.

  Цей підпункт програми передбачається для установ, які використовують кошти під час здійснення заходів і завдань державної цільової програми та/або місцевої програми.

  Напрямки перевірки цього питання залежать від ролі бюджетної установи у здійсненні заходів і завдань державних цільових програм.

  Зокрема, у разі якщо підконтрольна установа у ревізійному періоді виступала в ролі державного замовника державної цільової програми, то перевірка буде передбачати визначення всього переліку державних цільових програм, замовником якого була ця бюджетна установа, а також стану їх виконання.

  Тобто перевірці будуть підлягати питання стосовно:

  1

  досягнення мети, завдань, результативних показників програми

  2

  наявності підстав та своєчасності подання пропозицій щодо внесення змін або припинення дії державної цільової програми

  3

  дотримання вимог чинного законодавства щодо відбору виконавців та використання коштів, спрямованих на виконання завдань і заходів державних цільових програм

  4

  наявності проміжних, щорічних, заключних звітів про результати виконання державних цільових програм та дотримання встановлених законодавством строків звітування про хід їх виконання

  У випадку якщо бюджетна установа є безпосередньо виконавцем державної цільової програми, то в ході перевірки буде досліджуватись:

  1

  перелік державних цільових програм, виконавцем яких була ця бюджетна установа у ревізійному періоді

  2

  перелік бюджетних програм, у рамках яких виконувалися заходи цих державних цільових програм, та їх фінансове забезпечення

  3

  обґрунтованість визначених обсягів видатків на виконання завдань та заходів державних цільових програм у складі бюджетних програм

  4

  доцільність бюджетних призначень у разі закінчення або втрати чинності державної цільової програми, що виконувалася у складі відповідних бюджетних програм

  5

  законність витрачання коштів відповідно до встановлених законодавством порядків

  6

  дотримання процедури встановлених строків звітування про хід виконання програм

  2.3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, у тому числі щодо видатків на відрядження.

  На сьогодні багато бюджетних установ перейшли виключно на безготівкові розрахунки зі своїми працівниками за допомогою платіжних карток. На такі картки перераховується як заробітна плата, так і кошти, необхідні для здійснення службових відряджень працівників, що, безумовно, зручно і для працівників, і для самої установи.

  Поряд із цим ті установи, які надають платні послуги, повністю не відмовились від безготівкових операцій і продовжують приймати кошти за надання платних послуг до каси установи.

  Враховуючи вищевикладене, перевірки ведення касових операцій досі залишаються актуальними, незважаючи на зменшення обсягу готівкових операцій, і цьому питанню приділяється особлива увага з боку працівників Держфінінспекції, оскільки мова йде про готівкові кошти.

  Перевірка цього питання охоплює як первинні, так і облікові зведені документи бухгалтерського обліку, в яких відображається рух грошових коштів у касі бюджетної установи, зокрема:

  1

  Баланс

  2

  книга «Журнал-головна»

  3

  журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів

  4

  касові книги

  5

  звіти касира

  6

  первинні документи: прибуткові та видаткові касові ордери, казначейські (банківські) виписки, в яких засвідчується внесення готівки на казначейський рахунок та її зняття, корінці чекових книжок, розрахунково-платіжні (платіжні) відомості на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, відрядних та інших виплат; трудові угоди на виконання робіт, які оплачуються готівкою; чеки, рахунки, накладні про придбання готівкою матеріальних цінності та інші документи, що підтверджують використання грошових коштів; заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки; заявки-доручення на забезпечення іноземною валютою

  7

  договори про повну матеріальну відповідальність за збереження цінностей в касі бюджетної установи

  Під час перевірки цього питання працівники Держфінінспекції обов’язково будуть досліджувати:

  1

  наявність договору про повну матеріальну відповідальність за збереження цінностей в касі бюджетної установи з посадовою особою, що була відповідальною за ведення касових операцій у періоді, що підлягав ревізії

  2

  дотримання строків та порядку проведення інвентаризації каси

  3

  забезпечення належного збереження наявних у касі об’єкта контролю коштів (за результатами проведеної в ході ревізій інвентаризації наявних коштів у касі об’єкта контролю)

  4

  дотримання порядку обліку інших грошових коштів: — грошових документів у національній та іноземній валютах, що знаходяться в касі установи (поштові марки, оплачені проїзні документи, путівки на лікування та відпочинок і інші); — грошових коштів у дорозі (грошових коштів, внесених юридичними та фізичними особами в каси банків для подальшого зарахування на поточні рахунки або інші рахунки підприємств)

  5

  дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, господарські потреби, інші операції, що потребують оформлення їх прибутковими та видатковими касовими ордерами і відомостями, також зарахування отриманих та списаних з каси грошових коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби та на рахунки в установах банків

  6

  дотримання законодавства в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів

  7

  своєчасність звітування про використання коштів, виданих у підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу установи

  8

  своєчасність та повнота повернення депонованих сум заробітної плати на рахунки банку

  9

  дотримання встановленого ліміту готівки в касі

  2.4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та рахунках в установах банків.

  Перевірка цього питання є, мабуть, одним із найважливіших та складних питань програми ревізії, оскільки охоплює всі безготівкові операції бюджетної установи щодо придбання матеріальних цінностей, оплати робіт і послуг та інших витрат, що, у свою чергу, потребує від працівників Держфінінспекції значної уваги та відповідного досвіду. У зв’язку з цим перевірка операції на реєстраційних рахунках проводиться, як правило, керівником ревізійної бригади.

  Документами, які підлягають перевірці з визначеного питання, є:

  1

  Баланс

  2

  книга «Журнал-головна»

  3

  меморіальні ордери № 2, 3, 14

  4

  картки аналітичного обліку касових видатків та отриманих асигнувань

  5

  первинні документи: казначейські (банківські) виписки, платіжні доручення, книжки грошових та розрахункових чеків, інші документи, які підтверджують надходження чи використання коштів

  6

  книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань, картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків

  Перевірка здійснюється за 3 основними напрямами:

  1

  дотримання законодавства в ході списання коштів з рахунків, а також наявність документів, які підтверджують відповідні операції

  2

  дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів

  3

  дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки

  Слід відмітити, що перевірка казначейських (банківських) операцій проводиться по всіх відкритих бюджетною установою казначейських (банківських) рахунках.

  Перевіркою встановлюється наявність усіх казначейських (банківських) виписок за кожним рахунком та всіх додатків до виписок (платіжних доручень, рахунків тощо), які засвідчують здійснення відповідних операцій.

  Також перевіряється правильність відображення в меморіальних ордерах № 2 та № 3 всіх операцій щодо надходження коштів (отримання асигнувань) та витрачання коштів за всіма реєстраційними (особовими) рахунками в органах Державної казначейської служби (поточними рахунками — в установах банків), що відображені в щоденних виписках з відповідних рахунків, з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

  Крім того, перевіряється наявність підстав для проведення видаткових операцій, зокрема наявність належно оформлених платіжних доручень; наявність на платіжних документах необхідних підписів осіб бюджетної установи, уповноважених на підписання банківських та розрахункових операцій; наявність документів, відповідно до яких здійснюється платіж, — рахунок, рахунок-фактура, заявка на перерахування коштів на карткові рахунки чи інші документи, які є підставою для здійснення платежу.

  Під час проведення перевірки цільового спрямування коштів досліджується правильність віднесення здійснених платежів на видатки за відповідним кодом економічної класифікації видатків.

  Перевірку цільового використання також здійснюють на предмет відповідності змісту операцій щодо витрачання коштів з рахунків бюджетної установи цілям бюджетної програми та напрямам, визначеним паспортом бюджетної програми.

  Окремо перевіряється правильність використання власних надходжень бюджетних установ, оскільки вони (залежно від груп таких надходжень) мають різні цілі використання.

  2.5. Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату.

  Ще одним не менш об’ємним питанням ревізії бюджетної установи є питання дотримання штатної дисципліни та обґрунтованості витрат на оплату праці працівників та нарахувань на заробітну плату, що цілком закономірно, адже видатки на ці цілі займають левову частку від загального обсягу асигнувань, передбачених на утримання бюджетної установи.

  Безумовно, специфіка перевірки цього питання напряму залежить від галузі, до якої належить бюджетна установа, оскільки кожна із галузей має свої особливості та нормативно-правові акти щодо формування штатного розпису, розмірів посадових окладів працівників тощо.

  Визначимо основні документи, які працівники Держфінінспекції досліджують під час проведення перевірки зазначеного питання:

  1

  штатний розпис, трудові книжки, накази, угоди, тарифікації, графіки роботи

  2

  колективний договір, положення про преміювання

  3

  бухгалтерські облікові регістри: книга «Журнал-головна», меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»

  4

  первинні документи: табелі обліку робочого часу, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості, реєстри депонованої зарплати, листки тимчасової непрацездатності

  При перевірці визначеного питання особлива увага працівниками Держфінінспекції приділяється:

  1

  дотриманню порядку складання та затвердження штатного розпису

  2

  наявності фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад працівників

  3

  дотриманню законодавства при встановленні та нарахуванні посадових окладів і тарифних ставок, надбавок та доплат

  4

  відповідності сум нарахованої до виплати заробітної плати фактично виплаченій — зазначеній у відомостях на перерахування коштів на карткові рахунки в установах банків

  5

  наявності фактів оплати праці за невідпрацьований час

  6

  дотриманню законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомоги, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат

  7

  дотриманню законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів установи

  8

  дотриманню законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат заробітної плати працівникам за час відпустки

  9

  дотриманню законодавства при здійсненні операцій з оплати праці сумісників та за угодами цивільно-правового характеру

  10

  наявності фактів несвоєчасних виплат та простроченої заборгованості з оплати праці

  11

  дотриманню законодавства при здійсненні операцій з депонованою заробітною платою

  12

  дотриманню законодавства про індексацію грошових доходів населення

  13

  дотриманню законодавства при використанні коштів на сплату обов’язкових платежів до державних цільових фондів

  Як бачимо, перелік досліджуваних питань чималий, і, як правило, за результатами перевірки цього питання встановлюються значні порушення. Тому порадимо головним бухгалтерам приділяти особливу увагу та здійснювати всебічний контроль при нарахуванні заробітної плати працівникам установи, використовуючи вищезгадані напрямки.

  2.6. Взяття та облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованостей. Стан претензійно-позовної роботи.

  Зазначений напрямок програми ревізії також має важливе значення при здійсненні контролю за витрачанням бюджетних коштів, оскільки охоплює усі укладені бюджетною установою договори на постачання товарів, робіт і послуг та стан взаєморозрахунків за ними.

  Основними документами, які підлягають перевірці, у зазначеному питанні є:

  1

  бухгалтерські облікові регістри: книга «Журнал-головна», Баланс, меморіальні ордери № 4 і № 6

  2

  первинні документи, які додаються до облікових регістрів: накладні, акти виконаних робіт, акти звірок взаєморозрахунків тощо

  3

  книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

  4

  укладені договори, контракти, угоди

  Перевірка зазначених документів проводиться з метою здійснення контролю за:

  1

  дотриманням строків та порядку проведення інвентаризації розрахунків

  2

  дотриманням законодавства при взятті зобов’язань за рахунок бюджетних асигнувань

  3

  наявністю простроченої дебіторської заборгованості (у межах терміну позовної давності) та стану нарахування можливих санкцій за несвоєчасне погашення такої заборгованості

  4

  вжиттям бюджетною установою заходів для стягнення простроченої дебіторської заборгованості

  5

  наявністю простроченої кредиторської заборгованості (у межах терміну позовної давності), при цьому встановлюються причини її виникнення та можливі санкції за непогашення

  6

  наявністю дебіторської та кредиторської заборгованостей, за якими сплинув термін позовної давності та встановлюються причини її виникнення

  7

  достовірністю дебіторської та кредиторської заборгованостей за наявними на об’єкті контролю документами

  8

  відповідністю сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів

  9

  відповідністю кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів

  10

  правильністю розрахунків установи за отримані комунальні послуги відповідно до тарифів та цін, установлених відповідними органами виконавчої влади для бюджетних установ

  11

  правильністю розрахунків за комунальні послуги, спожиті орендарями

  12

  своєчасністю розрахунків з дебіторами та кредиторами

  13

  дотриманням законодавства при списанні з обліку сум заборгованостей

  2.7. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів.

  З упевненістю можна констатувати той факт, що протягом останніх років обсяги перевірки зазначеного питання поступово зменшуються, адже з кожним роком капітальні видатки бюджетних установ на придбання оборотних та необоротних активів також зменшуються.

  У зв’язку з неможливістю придбання нових бюджетні установи докладають значних зусиль для підтримання основних засобів, що вже давно відпрацювали всі можливі строки, а працівники Держфінінспекції пильно слідкують за станом їх збереження.

  Отже, під час здійснення перевірки повноти оприбуткування, стану збереження та використання придбаних (безкоштовно отриманих) нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей перевіряються такі документи:

  1

  бухгалтерські облікові регістри: меморіальні ордери № 4, № 6, № 9, № 10, № 13

  2

  первинні документи: накладні, рахунки-фактури, накладні про внутрішнє переміщення, комерційні акти, акти прийняття-передачі основних засобів, акти про списання основних засобів та акти довільної форми, інвентарні картки обліку необоротних активів тощо

  3

  договори купівлі-продажу, договори про матеріальну відповідальність, накази, дозволи, розпорядження тощо

  Перевірка вищезазначених документів передбачає контроль на предмет:

  1

  укладення договорів про матеріальну відповідальність і стан закріплення всіх необоротних активів та запасів за матеріально відповідальними особами

  2

  дотримання об’єктом контролю періодичності і порядку проведення інвентаризації необоротних активів та запасів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів

  3

  стану збереження необоротних активів та запасів

  4

  своєчасності, повноти та правильності оприбуткування придбаних (безкоштовно одержаних) необоротних активів та запасів

  5

  дотримання законодавства при списанні (відчуженні) необоротних активів та запасів

  6

  дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних активів

  7

  дотримання законодавства при перегляді вартості необоротних активів

  Хотілось би звернути вашу увагу і на те, що, виходячи із специфіки діяльності бюджетної установи, підходи до перевірки та пріоритети визначених питань будуть різними.

  Наприклад, у лікувальних установах значна увага буде приділятись саме обліку медикаментів, в дошкільних навчальних закладах — обліку продуктів харчування тощо.

  Крім того, за наявності на балансі установи автотранспортних засобів обов’язково буде перевірено питання використання коштів на його утримання, в тому числі правильність та обґрунтованість списання паливно-мастильних матеріалів виходячи з установлених норм.

  2.8. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.

  При перевірці цього питання працівники Держфінінспекції керуються Методичними рекомендаціями № 39.

  Зокрема, основними напрямами перевірки відповідно до зазначених рекомендацій є:

  1

  обґрунтованість (наявність законних підстав) виділення коштів на проведення будівництва

  2

  дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

  3

  дотримання вимог чинного законодавства при укладанні контрактів (договорів)

  4

  забезпечення та наявність проектно-кошторисної та іншої технічної документації

  5

  стан розрахунків між замовником і підрядником та правильність відображення фінансово-господарських операцій, пов’язаних з будівництвом, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

  6

  правильність визначення вартості будівництва (вартість будівельно-монтажних робіт; правильність визначення розміру коштів на утримання служби замовника, організацію будівництва, авторський нагляд, виконання проектно-вишукувальних робіт; витрати, пов’язані з пусконалагоджувальними роботами та комплектацією устаткуванням і матеріалами, тощо)

  Перевірка здійснюється шляхом дослідження таких документів:

  1

  кошторис установи

  2

  проектно-кошторисна та інша технічна документація

  3

  тендерна документація

  4

  договори підряду

  5

  договірні ціни, локальні кошториси з розрахунками

  6

  акти приймання виконаних підрядних робіт за ф. № КБ-2в з розрахунками та довідки за ф. № КБ-3

  7

  платіжні доручення, банківські виписки тощо

  2.9. Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ. Надання адміністративних послуг.

  Перевірка цього питання з кожним роком стає все більш актуальною, оскільки в умовах обмеженого бюджетного фінансування бюджетні установи вимушені залучати додаткові кошти шляхом здачі вільних площ в оренду та надання платних послуг.

  У процесі перевірки зазначеного питання основними документами є:

  1

  кошторис установи, розрахунки до спеціального фонду кошторису, які складаються за кожним джерелом доходів

  2

  меморіальні ордери № 3 і № 14 та первинні документи до них

  3

  договори, контракти, інші документи, які передбачають надання бюджетною установою платних послуг та надання в оренду рухомого та нерухомого майна

  4

  розрахунки калькуляцій тощо

  Перевірка передбачає контроль за вказаними документами бюджетної установи на предмет:

  1

  законності надання конкретних видів платних послуг, в тому числі адміністративних

  2

  дотримання вимог законодавства при визначенні вартості платних послуг

  3

  дотримання законодавства при здачі в орендну рухомого та нерухомого майна

  4

  повноти перерахування необхідної частки отриманих власних надходжень до бюджету

  5

  використання власних надходжень бюджетної установи відповідно до визначених напрямів

  2.10. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

  Перевірка цього питання передбачає контроль за цільовим спрямуванням коштів, списаних з рахунків бюджетної установи, який здійснюється під час перевірки питання «Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та рахунках в установах банків», на підставі наведених у цьому пункті документів.

  2.11. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65.

  Із самої назви пункту програми ревізії зрозуміло, що мета перевірки буде полягати в контролі за виконанням бюджетною установою заходів щодо економного та раціонального використання коштів державного бюджету, передбачених постановою № 65.

  Під час ревізій бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, контроль буде здійснюватись відносно заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених відповідними органами місцевого самоврядування на виконання вимог вищезазначеної постанови.

  Перевірка цього питання проводиться, як правило, одночасно з перевіркою інших питань програми ревізії, які напряму перетинаються із затвердженими заходами.

  2.12. Дотримання законодавства про державні закупівлі.

  Перевірка зазначеного питання здійснюється працівниками Держфінінспекції відповідно до вимог Порядку № 631 та Методичних рекомендацій № 285.

  Перевірці підлягають документи щодо проведення установою процедур державних закупівель, зокрема:

  1

  наказ про створення комітету з конкурсних торгів, положення про нього

  2

  річний план державних закупівель та зміни до нього

  3

  кошторис, зміни до нього

  4

  протоколи щодо вибору процедур закупівель

  5

  документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, документація щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника

  6

  звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

  7

  договори, акцептовані конкурсні пропозиції

  8

  платіжні доручення, накладні, бухгалтерські регістри

  9

  інші документи, що стосуються діяльності комітету з конкурсних торгів та закупівель

  Перевірці підлягають такі питання:

  1

  дотримання законодавства щодо створення комітету з конкурсних торгів

  2

  відповідність річного плану закупівель кошторису, державній програмі

  3

  дотримання порядку вибору процедур закупівель згідно з чинним законодавством

  4

  дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості здійснення державних закупівель

  5

  відповідність документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації та запиту для участі у процедурі цінових пропозицій вимогам законодавства

  6

  дотримання порядку надання комітетом з конкурсних торгів роз’яснень у зв’язку з унесенням змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників

  7

  відповідність конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) вимогам документації конкурсних торгів (запрошенням до участі в торгах) та законодавству

  8

  наявність, відповідність затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття конкурсних пропозицій

  9

  дотримання порядку розгляду та оцінки конкурсних пропозицій, визначення переможця, акцепту конкурсної пропозиції переможця торгів

  10

  дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі

  11

  обґрунтованість та правильність застосування процедури закупівлі в одного учасника

  12

  дотримання законодавства при укладанні договорів про закупівлю та відповідності умов укладених договорів вимогам документації конкурсних торгів, умовам конкурсної пропозиції

  13

  виконання умов договорів, наявність підстав для перерахування державних коштів

  3. Забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії.

  На першому етапі перевірки зазначеного питання перш за все аналізується інвестиційний проект, для виконання (реалізації) якого залучається кредит (позика) під гарантію, з метою визначення його змісту, мети та завдання. Також аналізуються договір надання кредиту (позики) з метою визначення обсягу кредиту (позики), які залучаються для виконання (реалізації) інвестиційного проекту, джерела їх повернення, та договори з фактичними виконавцями інвестиційного проекту.

  На другому етапі перевіряється цільове використання кредиту (позики), тобто використання його на цілі, передбачені кредитним договором або договором позики та інвестиційним проектом. З цією метою перевіряються банківські документи (рахунки, платіжні доручення) та інші документи (акти виконаних робіт, наданих послуг, накладні, тощо).

  На третьому, заключному, етапі перевіряється дотримання умов повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії.

  З цією метою перевіряються графіки виплати та погашення кредиту (позики), передбачені кредитним договором або договором позики та фактичне їх виконання, тобто перерахування коштів з рахунка позичальника на рахунок банку, який надав відповідний кредит (позичку).

  Увага! Зазначене питання програми ревізії обов’язково буде досліджено працівниками Держфінінспекції суцільним способом.

  4. Стан і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності.

  Перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку, своєчасності відображення в ньому проведених фінансово-господарських операцій, правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій з бюджетними коштами, в тому числі з питань дотримання бюджетної класифікації доходів та видатків, та достовірність фінансової звітності про такі операції здійснюються на всіх етапах проведення ревізії.

  Перевірці підлягають усі первинні та облікові зведені бухгалтерські документи, які ми наводили під час розгляду кожного з питань програми ревізії.

  III. Виконання функцій з управління об’єктами державної власності або функцій з управління у комунальному секторі економіки. Затвердження та внесення змін до фінансових планів суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, які входять до сфери управління бюджетної установи.

  Увага! Відповідний розділ передбачений для установ, на яких законодавством покладено функції з управління об’єктами державної власності або функція управління у комунальному секторі економіки.

  Основними документами при здійсненні контролю з відповідного питання є:

  1

  фінансові плани суб’єктів господарювання державного (комунального) сектору економіки, які входять до сфери управління відповідного суб’єкта управління, пояснювальні записки до фінансових планів, зміни до фінансових планів та звіти про їх виконання

  2

  статути (положення) підприємств

  3

  стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 — 5 років)

  4

  звітність підприємств за плановий рік (або на останню звітну дату) та рік, що передує плановому, а саме: баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності; декларація з податку на прибуток

  5

  контракти, укладені суб’єктами управління з керівниками підприємств

  6

  документи щодо виконання суб’єктом управління своїх функцій під час використання підприємствами майна (зокрема, передачі в безоплатне користування, оренду, відчуження, списання з балансу основних фондів, узгодження договорів суб’єкта господарювання про спільну діяльність тощо)

  7

  акти суб’єкта управління щодо реалізації повноважень управління стосовно підприємства (накази, розпорядження, рішення органів місцевого самоврядування щодо управління об’єктами комунальної власності тощо)

  При дослідженні відповідного питання працівниками Держфінінспекції перевіряються:

  1

  дотримання суб’єктом управління вимог законодавства при затвердженні статуту (положення) підприємства, а також стан виконання своїх функцій щодо контролю за його дотриманням під час діяльності підприємства

  2

  відповідність контракту, укладеного з керівником підприємства, вимогам Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

  3

  виконання суб’єктом управління функцій щодо своєчасності внесення змін до укладеного контракту, а також контролю за виконанням його вимог

  4

  наявність затверджених прогнозно-стратегічних документів щодо діяльності підприємства (стратегії розвитку, річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу) та контроль за їх виконанням з боку суб’єкта управління

  5

  дотримання законодавства при розгляді та затвердження суб’єктом управління фінансових планів підприємств, забезпечення контролю за станом їх виконання та внесенням змін до них

  6

  виконання суб’єктом управління своїх функцій під час використання майна підприємств (зокрема, передачі в безоплатне користування, оренду, відчуження, списання з балансу основних фондів, виявлення майна, яке тимчасово не використовується, тощо), узгодження договорів підприємства про спільну діяльність, приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, проведення інвентаризації майна підприємств

  7

  забезпечення суб’єктом управління контролю за виконанням підприємствами вимог законодавства щодо відрахування ними до бюджету частини прибутку (доходу) або дивідендів

  8

  стан виконання суб’єктом управління інших функцій та обов’язків, визначених нормативно-правовими актами та наказами суб’єкта управління

  IV. Стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

  Відповідне питання досліджується в ході ревізій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також їх територіальних органів, бюджетних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у випадку, коли у їх структурі є підрозділи внутрішнього аудиту.

  При цьому таке питання включається до програми ревізії лише у разі виділення для участі у проведенні ревізії спеціаліста структурного підрозділу органу Держфінінспекції, на якого покладено функції щодо здійснення контролю за станом внутрішнього аудиту у вищезазначених органах та бюджетних установах.

  Дослідження стану організації внутрішнього аудиту здійснюється відповідно до Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 р. № 1001, з урахуванням Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247.

 • Заинтересовал журнал?
  Получайте по подписке больше статей и специальных предложений
  ревізія, бюджетна установа, фінансово-господарська діяльність добавить теги изменить теги
  Добавьте свои теги к статье
  Разделяйте метки запятой. Например: бухгалтерия, форма, проценты, НДС, квартальный отчёт. Максимальное количество 10.
  или Закрыть
  1/1
  Ваша оценка учтена! Оцените статью :
  • Хорошо
  • Нормально
  • Плохо
  Поделиться:
  Комментарии к статье