Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

КНП: складаємо кореспонденції субрахунків

Бюджетная бухгалтерия Октябрь, 2018/№ 40/1
Печать

1. Облік основних засобів

1.1. Облік придбання ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Перша подія — передоплата

1

Перераховано передоплату за ОЗ, МНМА

371

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

3

Віднесено на збільшення первісної вартості об’єкта суму ПДВ*

152, 153

631

* Цю операцію здійснюють підприємства — неплатники ПДВ. Оскільки в бухгалтерському обліку суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (виготовленням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству, уключають до складу первісної вартості об’єкта ОЗ на підставі п. 8 П(С)БО 7.

4

Отримано від постачальника об’єкт ОЗ, МНМА

152, 153

631

5

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

7

Перераховано платежі, пов’язані з реєстрацією ОЗ

377

311

8

Сплачено збір до Пенсійного фонду (за легкові транспортні засоби та об’єкти нерухомості)

651

311

9

Віднесено на збільшення первісної вартості ОЗ:

• витрати на реєстрацію

152

377

• збір до Пенсійного фонду

152

651

• вартість транспортних та інших супровідних послуг, пов’язаних із придбанням, налагодженням, монтажем об’єктів ОЗ, МНМА

152,153

631

10

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості транспортних та інших послуг, пов’язаних із придбанням, налагодженням і монтажем об’єктів ОЗ (якщо ПДВ включено до податкового кредиту)

641

631

11

Оплачено транспортні та інші послуги, пов’язані з придбанням, налагодженням і монтажем об’єктів ОЗ

631

311

12

Нараховано транспортний податок

39

641

13

Віднесено на витрати суму транспортного податку за квартал

84

39

92

84

14

Перераховано до бюджету суму транспортного податку за квартал

641

311

15

Введено в експлуатацію ОЗ, МНМА

10

152, 153

Перша подія — отримання ОЗ, МНМА

1

Отримано від постачальника об’єкт ОЗ, МНМА

152, 153

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

641/ПДВ

644/1

3

Віднесено на збільшення первісної вартості об’єкта суму ПДВ*

152, 153

631

* Цю операцію здійснюють підприємства — неплатники ПДВ. Оскільки в бухгалтерському обліку суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (виготовленням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству, уключають до складу первісної вартості об’єкта ОЗ на підставі п. 8 П(С)БО 7.

4

Включено до первісної вартості ОЗ, МНМА транспортні та інші послуги, пов’язані з придбанням, налагодженням і монтажем

152, 153

631

5

Сплачено вартість транспортних та інших послуг, пов’язаних з придбанням, налагодженням і монтажем

631

311

6

Перераховано платежі, пов’язані з реєстрацією ОЗ

377

311

7

Сплачено збір до Пенсійного фонду (за легкові транспортні засоби та об’єкти нерухомості)

651

311

8

Віднесено на збільшення первісної вартості ОЗ:

• витрати на реєстрацію

152

377

• збір до Пенсійного фонду

152

651

• вартість транспортних та інших супровідних послуг, пов’язаних із придбанням, налагодженням, монтажем об’єктів ОЗ, МНМА

152, 153

631

9

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості транспортних та інших послуг, пов’язаних із придбанням, налагодженням і монтажем об’єктів ОЗ (якщо ПДВ включено до податкового кредиту)

641

631

10

Нараховано транспортний податок

39

641

11

Віднесено на витрати суму транспортного податку за квартал

84

39

92

84

12

Перераховано до бюджету суму транспортного податку за квартал

641

311

13

Перераховано кошти за отримані ОЗ, МНМА

631

311

1.2. Виготовлення ОЗ власними силами

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Господарський спосіб

1

Перераховано попередню оплату за проектні роботи

371

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

3

Віднесено до складу капітальних інвестицій вартість проектних робіт

151, 152

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

5

Відображено залік заборгованостей

631

371

6

Передано на будівництво об’єкта будівельні матеріали та інші ТМЦ

151

20, 22

7

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на будівництві об’єкта ОЗ

151

661

8

Віднесено до складу капітальних інвестицій суму ЄСВ, нарахованого на фонд оплати праці працівників, зайнятих на будівництві об’єкта ОЗ

151

651

9

Нараховано амортизацію ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, що використовувалися при будівництві (спорудженні) об’єкта ОЗ

151

131, 132

10

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ за первісною вартістю

103

151

Підрядний спосіб

1

Перераховано передоплату підрядній організації за виготовлення і монтаж об’єкта ОЗ

371

311

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

3

Відображено витрати з виготовлення об’єкта ОЗ (підписано акт)

151, 152

631

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ, що припадає на вартість виготовлення об’єкта ОЗ

644/ПДВ

631

5

Виконано роботи з монтажу об’єкта ОЗ

151, 152

631

6

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ, що припадає на вартість монтажних робт

644/ПДВ

631

7

Відображено залік заборгованостей

631

371

8

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ

10

151, 152

1.3. Безоплатне отримання ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Зараховано до складу ОЗ безоплатно отримані об’єкти ОЗ, МНМА справедливою вартістю

152, 153 або 10*, 11

424

* У бухгалтерському обліку безоплатне отримання об’єкта основних засобів більш прийнятно відображати на субрахунку обліку капітальних інвестицій для збереження методології формування первісної вартості. Однак, на думку Мінфіну (див. Методрекомендації № 561 і лист від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570), при відображенні операцій з безоплатного отримання основних засобів рахунок 15 не застосовується.

2

Зараховано до складу капітальних інвестицій понесені витрати на огляд і наладку (пусконалагоджувальні роботи), у зв’язку з підготовкою безоплатно отриманих об’єктів до експлуатації, зі сплатою обов’язкових зборів та платежів

152, 153

631, 377

3

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

641/ПДВ

644/1

4

Сплачено вартість виконаних робіт

631, 377

311

5

Введено в експлуатацію безоплатно отримані ОЗ, МНМА

10, 11

152, 153

6

Нараховано знос (амортизацію) на безоплатно отримані об’єкти ОЗ, МНМА

831

131, 132

23, 91, 92, 93, 941, 949

831

7

Відображено дохід від безоплатно отриманих ОЗ, МНМА у сумі, пропорційній нарахованій амортизації одночасно з її нарахуванням

424

745

1.4. Облік амортизації ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Нараховано амортизацію (знос) на ОЗ, МНМА, що використовуються для:

831

131, 132

• надання послуг

23

831

• загальновиробничого призначення

91

• адміністративного призначення

92

1.5. Облік ремонту та поліпшення ОЗ

1.5.1. Відновлення первинного ресурсу (ремонт) ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Господарським способом

1

Придбано запчастини, МШП тощо для проведення ремонту

207, 22

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

641/ПДВ

644/1

3

Оплачено запчастини, МШП тощо

631

311

4

Списано вартість запчастин та МШП, використаних при проведенні ремонту

80

207, 22

5

Нараховано заробітну плату працівника, зайнятого ремонтом

81

661

6

Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівника

821

651

7

Нараховано амортизацію на об’єкт ОЗ, що використовується при ремонті

831

131

8

Списано суму інших витрат, пов’язаних зі здійсненням ремонту ОЗ (наприклад, вартість робіт та послуг сторонніх організацій)

84

631

9

Списано на витрати звітного періоду витрати на ремонт ОЗ, що використовується для:

• надання послуг

23

80, 81, 821, 83, 84

• загальновиробничого призначення

91

• адміністративно-управлінських цілей

92

Підрядним способом

1

Перераховано передоплату за ремонтні роботи, виконані підрядною організацією

371

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

3

Підписано акт виконаних робіт з підрядною організацією і відображено витрати на ремонт ОЗ, що використовується для:

• надання послуг

23

631

• загальновиробничого призначення

91

• адміністративно-управлінських цілей

92

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

5

Перераховано оплату за виконані ремонті роботи

631

311

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

1.5.2. Модернізація та інші види поліпшень ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Поліпшення об’єкта ОЗ господарським способом

1

Списано вартість будівельних матеріалів, використаних при проведенні поліпшення ОЗ

15

205

2

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим поліпшенням об’єкта ОЗ

15

661

3

Нараховано ЄСВ на фонд оплати праці працівників, зайнятих поліпшенням об’єкта ОЗ

15

651

4

Відображено вартість послуг сторонньої організації

15

631

5

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

641/ПДВ

644/1

6

Оплачено вартість послуг сторонньої організації (підписано акт виконаних робіт)

631

311

7

Нараховано амортизацію ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, використовуваних при проведенні поліпшення ОЗ

15

131, 132

8

Відображено збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ на суму витрат з поліпшення

10

15

Поліпшення об’єкта ОЗ підрядним способом

1

Перераховано попередню оплату вартості послуг підрядної організації

371

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

3

Підписано акт виконаних робіт з підрядною організацією, що здійснювала поліпшення об’єкта ОЗ

15

631

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

5

Перераховано оплату за виконані роботи з поліпшення

631

311

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

1.6. Облік переоцінки ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Облік першої переоцінки вартості ОЗ

1

Відображено результати дооцінки ОЗ щодо:

• первісної вартості

10

411

• зносу

411

131

2

Відображено результати уцінки ОЗ щодо:

• залишкової вартості

975

10

• зносу

131

10

Облік подальших переоцінок

1

Відображено результати дооцінки ОЗ, раніше уцінених:

• на суму нарахованого зносу

10

131

• на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок

10

746

• на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок

10

411

2

Списано на фінансовий результат доходи, пов’язані з уцінкою

746

793

3

Відображено результати уцінки ОЗ, раніше дооцінених, на суму:

• уцінки зносу

131

10

• уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

411

10

• перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

975

10

4

Списано на фінансовий результат витрати, пов’язані з уцінкою

793

975

Облік дооцінки ОЗ з нульовою залишковою вартістю*

1

Збільшено первісну (переоцінену) вартість на суму справедливої вартості з одночасним збільшенням капіталу в дооцінках

10

411

* Для таких об’єктів сума нарахованого зносу не змінюється (п. 17 П(С)БО 7). При цьому для об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначають ліквідаційну вартість.

1.7. Продаж ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Переведено об’єкт ОЗ, МНМА до складу необоротних активів, що утримують для продажу*

286

10

* Об’єкти ОЗ, щодо яких прийнято рішення про їх реалізацію, підлягають переведенню до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Тому перед продажем об’єкт ОЗ необхідно перевести з рахунка 10 на субрахунок 286. Такі вимоги передбачено

П(С)БО 27.

2

Списано суму нарахованого зносу за об’єктом

131

10

3

Передано покупцю об’єкт ОЗ, МНМА та відображено дохід від реалізації

377

712

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ з договірної вартості

712

641/ПДВ

5

Нараховано податкові зобов’язання на суму перевищення балансової вартості на початок місяця реалізації над договірною вартістю*

949

641/ПДВ

* При продажу ОЗ, МНМА підприємство — платник ПДВ відповідно до п. 188.1 ПКУ нараховує податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків і зборів, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється такий продаж. У такому разі підприємство складає дві податкові накладні. Одну з них (на договірну вартість) передають покупцеві, а іншу (з типом причини «15») продавець залишає в себе.

6

Списано балансову вартість проданого об’єкта ОЗ, МНМА

84

286

943

84

7

Отримано оплату від покупця за об’єкт ОЗ, МНМА

311

377

8

Віднесено на фінансовий результат:

• суму доходу від продажу об’єкта ОЗ, МНМА

712

791

• балансову вартість проданого об’єкта ОЗ, МНМА

791

943

• суму нарахованого ПДВ від суми перевищення балансової вартості над договірною вартістю

791

949

1.8. Облік ліквідації ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Списано суму нарахованого зносу об’єкта ОЗ, МНМА, що ліквідується

131

10

2

Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ, МНМА, що ліквідується

976

10

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ*

976

641/ПДВ

* Якщо підприємство— платник ПДВ ліквідує об’єкт ОЗ, МНМА за самостійним рішенням без надання фіскальному органу документів про знищення, розбирання або перетворення цього об’єкта, що підтверджують неможливість його подальшого використання і недоцільність ремонту, необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 189.9 ПКУ). У такому разі податкові зобов’язання нараховують не нижче балансової вартості ОЗ на момент ліквідації об’єкта.

4

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією ОЗ, МНМА

976

661, 651

5

Віднесено на фінансовий результат витрати, пов’язані ліквідацією об’єкта ОЗ, МНМА

793

976

Надходження ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ, МНМА

6

Оприбутковано ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ, МНМА, придатні для подальшого використання з одночасним визнанням доходу*

209

746

* У разі якщо внаслідок ліквідації ОЗ, МНМА підприємство — платник ПДВ отримує комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковує як ТМЦ з метою їх використання у своїй господарській діяльності (тобто не для продажу), на такі операції не нараховують податкові зобов’язання з ПДВ (п. 189.10 ПКУ).

7

Віднесено на фінансовий результат дохід у зв’язку з надходженням ТМЦ

746

793

Реалізація ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ, МНМА

8

Відвантажено покупцю ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта

377

712

9

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцеві ТМЦ

712

641/ПДВ

10

Списано собівартість реалізованих ТМЦ

943

209

11

Надійшли від покупця кошти за реалізовані ТМЦ

311

377

12

Віднесено на фінансовий результат:

• дохід від реалізації ТМЦ

712

791

• собівартість реалізованих ТМЦ

791

943

1.9. Облік безоплатної передачі об’єкта ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом

131

10

2

Списано залишкову вартість переданого об’єкта

976

10

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової (залишкової) вартості*

949

641/ПДВ

* У такому разі базу оподаткування визначають на підставі балансової (залишкової) вартості ОЗ на початок звітного (податкового) періоду, в якому відбулася безоплатна передача. Майте на увазі: звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень. Таке звільнення від оподаткування ПДВ передбачено п.п. 197.1.16 ПКУ. При цьому норми зазначеного підпункту ПКУ поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку.

4

Віднесено на фінансовий результат:

• залишкову вартість переданого об’єкта

793

976

• суму нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ

791

949

1.10. Облік надлишків та нестач ОЗ, МНМА

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Надлишки ОЗ, МНМА

1

Зараховано на баланс надлишки ОЗ, МНМА за справедливою вартістю

10, 11

69

2

Нараховано амортизацію

91, 92

131, 132

3

Визнано дохід звітного періоду пропорційно нарахованій амортизації

69*

746

* Доходи майбутніх періодів визнають доходами звітного періоду в сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких необоротних активів.

4

Списано дохід і витрати на фінансовий результат

746

793

791

91, 92

Нестачі (крадіжки) ОЗ, МНМА (винна особа не встановлена)

1

Списано суму нарахованого зносу

131

10, 11

2

Списано залишкову вартість об’єкта

976

10, 11

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової вартості об’єкта на момент ліквідації (списання)*

976

641/ПДВ

* Якщо підприємство — платник ПДВ списує об’єкт ОЗ, МНМА за самостійним рішенням без надання фіскальному органу документів про знищення, розбирання або перетворення цього об’єкта, що підтверджують неможливість його подальшого використання і недоцільність ремонту, необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 189.9 ПКУ).

4

Відображено на позабалансовому рахунку суму збитків підприємства внаслідок нестачі, крадіжки

072

5

Сформовано фінансовий результат

793

976

6

Списано вартість викраденого об’єкта із позабалансового рахунку

072

Нестачі (крадіжки) ОЗ, МНМА (винна особа встановлена)

1

Списано суму нарахованого зносу

131

10, 11

2

Списано залишкову вартість об’єкта

976

10, 11

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової вартості об’єкта на момент ліквідації*

976

641/ПДВ

* Якщо підприємство — платник ПДВ списує об’єкт ОЗ, МНМА за самостійним рішенням без надання фіскальному органу документів про знищення, розбирання або перетворення цього об’єкта, що підтверджують неможливість його подальшого використання і недоцільність ремонту, необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 189.9 ПКУ).

4

Відображено суму збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою підприємству

375

746

5

Відображено суму, що підлягає перерахуванню до держбюджету

375

642

6

Погашено заборгованість винною особою шляхом:

• унесення грошових коштів до каси

301

375

• унесення грошових коштів на поточний рахунок

311

375

• утримання із заробітної плати

661

375

7

Перераховано до бюджету частину суми, стягнутої з винної особи

642

311

8

Сформовано фінансовий результат

746

793

793

976

2. Облік запасів, МШП

2.1. Облік придбання запасів, МШП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Перша подія — передоплата

1

Перераховано передоплату постачальнику

371

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

3

Віднесено на збільшення первісної вартості запасів, МШП суму ПДВ*

20, 22

631

* Цю операцію здійснюють підприємства — неплатники ПДВ, оскільки в бухгалтерському обліку суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, якщо вони не відшкодовуються підприємству, уключають до складу первісної вартості запасів на підставі п. 9 П(С)БО 9.

4

Отримано від постачальника запаси, МШП

20, 22

631

5

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

7

Перераховано оплату за транспортні послуги

631

311

8

Відображено податковий кредит з ПДВ щодо витрат на транспортування (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

641/ПДВ

644/1

9

Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів, МШП (на рахунках обліку запасів, МШП або на окремому субрахунку для обліку ТЗВ, відкритому до рахунків обліку запасів, МШП)

20, 22

631

10

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

Перша подія — отримання запасів, МШП

1

Отримано від постачальника запаси, МШП

20, 22

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

641/ПДВ

644/1

3

Віднесено на збільшення первісної вартості запасів, МШП суму ПДВ*

20, 22

631

* Цю операцію здійснюють підприємства — неплатники ПДВ, оскільки в бухгалтерському обліку суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, якщо вони не відшкодовуються підприємству, уключають до складу первісної вартості запасів на підставі п. 9 П(С)БО 9.

4

Витрати на транспортні послуги включено до первісної вартості запасів, МШП

20, 22

631

5

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості транспортних послуг (якщо ПДВ включено до податкового кредиту)

641

631

6

Перераховано кошти за отримані запаси, МШП

631

311

7

Сплачено вартість транспортних послуг

631

311

2.2. Придбання запасів, МШП через підзвітну особу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Придбання запасів за кошти, видані під звіт

1

Видано грошові кошти під звіт:

• з каси

372

301

• перераховані на картковий рахунок

311

2

Оприбутковано запаси, МШП, придбані підзвітною особою (на підставі затвердженого звіту)

20, 22

372

3

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі чека РРО

641/ПДВ

372

4

Залишок невикористаних коштів повернено до каси підприємства

301

372

5

Утримано із заробітної плати суми, не повернені своєчасно підзвітними особами

661

372

Придбання запасів за кошти підзвітної особи з подальшим їх відшкодуванням

1

Оприбутковано запаси, МШП, придбані підзвітною особою

20, 22

372

2

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі чека РРО

641/ПДВ

372

3

Погашено заборгованість перед працівником на підставі затвердженого звіту

372

301

2.3. Облік безоплатно отриманих запасів, МШП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отримані запаси, МШП за справедливою вартістю

20, 22

718

2

Списано суму доходу на фінансовий результат

718

791

2.4. Облік вибуття запасів, МШП

2.4.1. Використання запасів, МШП у господарській діяльності

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

підприємствами, які

використовують рахунки класу 8

підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

1

Списано запаси залежно від мети використання:

• для надання послуг

1) Дт 80 — Кт 20, 22;

2) Дт 23 — Кт 80

Дт 23 — Кт 20, 22

• для загальновиробничих потреб

1) Дт 80 — Кт 20, 22;

2) Дт 91 — Кт 80

Дт 91 — Кт 20, 22

• для загальногосподарських потреб

1) Дт 80 — Кт 20, 22;

2) Дт 92 — Кт 80

Дт 92 — Кт 20, 22

• для будівництва (виготовлення) ОЗ

Дт 151, 152 — Кт 20, 22*

Дт 151, 152 — Кт 20, 22

• для поліпшення об’єктів ОЗ, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання такого об’єкта

Дт 152 — Кт 20, 22*

Дт 152 — Кт 20, 22

• для ремонту об’єкта ОЗ, спрямованого на підтримання його в робочому стані й отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання

1) Дт 80 — Кт 20, 22;

2) Дт 23, 91, 92, 94** — Кт 80

Дт 23, 91, 92, 94** — Кт 20, 22

* Рахунки класу 8 у цьому випадку не застосовують, оскільки будівництво (виготовлення) і поліпшення основних засобів є інвестиційною, а не операційною діяльністю підприємства. ** Застосовують один із зазначених рахунків залежно від того, для яких цілей використовується об’єкт ОЗ, що ремонтується.

2.4.2. Продаж запасів, МШП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Відображено дохід від реалізації запасів, МШП

361

712

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

3

Списано собівартість реалізованих запасів, МШП

943

20, 22

4

Отримано оплату за відвантажені запаси, МШП

311

361

5

Віднесено на фінансовий результат:

• дохід від реалізації запасів, МШП

712

791

• собівартість запасів, МШП

791

943

2.4.3. Безоплатна передача запасів, МШП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

підприємствами, що

використовують рахунки класу 8

підприємствами, що не використовують рахунки класу 8

1

Передано безоплатно запаси, МШП

1) Дт 84 — Кт 20, 22;

2) Дт 949 — Кт 84

Дт 949 — Кт 20, 22

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

1) Дт 84 — Кт 641/ПДВ;

2) Дт 949 — Кт 84

Дт 949 — Кт 641/ПДВ

3

Віднесено на фінансовий результат витрати у зв’язку з безоплатною передачею запасів, МШП

Дт 791 — Кт 949

Дт 791 — Кт 949

2.5. Облік надлишків та нестач запасів, МШП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Надлишки запасів, МШП

1

Зараховано на баланс надлишки запасів, МШП

20, 22

719

2

Списано дохід на фінансовий результат

719

791

Нестачі (крадіжки) запасів, МШП (винну особу не встановлено)

1

Списано суму нестачі:

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

84

20

947

84

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

947

20,22

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (на суму нестач понад норми природного убутку):

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

84

641/ПДВ

947

84

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

947

641/ПДВ

3

Відображено на позабалансовому рахунку суму збитків підприємства внаслідок нестачі, крадіжки

072

4

Сформовано фінансовий результат

791

947

5

Списано вартість викраденого об’єкта із позабалансового рахунку

072

Нестачі (крадіжки) запасів, МШП (винну особу встановлено)

1

Списано суму нестачі:

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

84

20, 22

947

84

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

947

20, 22

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (на суму нестач понад норми природного убутку):

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

84

641/ПДВ

947

84

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

947

641/ПДВ

3

Відображено суму збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою підприємству

375

716

4

Відображено суму, що підлягає перерахуванню до держбюджету

375

642

5

Погашено заборгованість винною особою шляхом:

• унесення грошових коштів до каси

301

375

• унесення грошових коштів на поточний рахунок

311

375

• утримання із заробітної плати

661

375

6

Перераховано до бюджету частину суми, стягнутої з винної особи

642

311

7

Сформовано фінансовий результат

716

793

3. Облік розрахунків з працівниками

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату:

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

81

661

23, 91, 92

81

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

23, 91, 92

661

2

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності:

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

815

663

949

815

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

949

663

3

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

378

663

4

Нараховано ЄСВ на суму заробітної плати:

• підприємствами, які використовують рахунки класу 8

821

651

23, 91, 92

821

• підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

23, 91, 92

651

5

Утримано із заробітної плати:

• податок на доходи фізичних осіб

661

641

• військовий збір

642

• профспілкові внески, внески до лікарняної каси

685

• своєчасно не повернені суми, раніше видані під звіт

372

• суми матеріальної шкоди

375

6

Отримано допомогу з Фонду соціального страхування на спеціальний рахунок

315

378

7

Перераховано:

• ЄСВ

651

311

• податок на доходи фізичних осіб

641

• військовий збір

642

8

Отримано до каси грошові кошти на виплату заробітної плати та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

301

311

9

Отримано до каси допомогу по тимчасовій непрацездатності

301

315

10

Виплачено заробітну плату

661

301, 311

11

Виплачено лікарняні

663

301, 311

12

Депоновано несвоєчасно отримані:

• заробітну плату

661

662

• лікарняні

663

4. Створення резервів та забезпечень

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Створення резерву на оплату відпусток

1

Нараховано резерв на оплату відпусток

814

471

23, 91, 92

814

2

Сформовано забезпечення в частині ЄСВ, що нараховується на суми відпускних

821

471

23, 91, 92

821

Використання резерву на оплату відпусток

1

Нараховано за рахунок резерву відпусток:

• суми відпускних або компенсації за невикористану відпустку

471

661

• ЄСВ

471

651

2

Відображено у складі доходів суму надмірно нарахованого резерву забезпечення

471

719

5. Облік реалізації послуг, робіт

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Відображено дохід від надання послуг, виконання робіт

36

703

2

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості наданих послуг, виконаних робіт

703

641/ПДВ

3

Списано собівартість наданих послуг, виконаних робіт

903

23

4

Списано постійні нерозподілені загальновиробничі витрати

903

91

5

Сформовано фінансовий результат:

• списано собівартість наданих послуг та виконаних робіт

791

903

• списано дохід від реалізації робіт та послуг

703

791

6

Отримано оплату за надані послуги, виконані роботи

301, 311

36

6. Облік доходів і витрат майбутніх періодів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Доходи майбутніх періодів

1

Надійшли доходи у вигляді авансових платежів від орендаря (у тому числі й інші доходи, визнані доходами майбутніх періодів)

311

681

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі орендного платежу

643

641/ПДВ

3

Визнано дохід поточного звітного періоду

377

713

4

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

713

643

5

Відображено залік заборгованостей

681

377

6

Відображено доходи майбутніх періодів

681

69

7

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

681

643

8

Cписано доход від оренди на фінансовий результат

713

791

9

Визнано дохід поточного звітного періоду (у наступних звітних періодах)

69

713

10

Списано доходи на фінансовий результат (у наступних звітних періодах)

713

791

Витрати майбутніх періодів

1

Перераховано суми постачальникам, що підлягають віднесенню до витрат майбутніх періодів

371

311

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644

3

Визнано частину витрат майбутніх періодів витратами в поточному звітному періоді

39

371

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

371

5

Уключено до витрат звітного періоду відповідну суму

92

39

791

92

7. Облік результатів діяльності

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

Закриття рахунків з обліку доходів від операційної діяльності

1

Списано на фінансовий результат доходи від реалізації наданих послуг, виконаних робіт

703

791

2

Списано на фінансовий результат інші операційні доходи, зокрема, доходи від:

• реалізації інших оборотних активів: виробничих запасів, МШП, необоротних активів, утримуваних для продажу

712

791

• операційної оренди активів (якщо надання майна в оренду не є основним видом діяльності підприємства)

713

• штрафів, пені, неустойок, інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або за якими отримано рішення суду про їх стягнення, а також від відшкодування заподіяних збитків

715

• відшкодування раніше списаних оборотних активів (наприклад, при встановленні особи, винної в нестачі раніше списаних запасів)

716

• списання кредиторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув, яка виникла при здійсненні операційної діяльності

717

• безоплатно отриманих оборотних активів (крім фінансових інвестицій) і доходів від цільового фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю

718

Закриття рахунків обліку витрат від операційної діяльності підприємствами, які використовують рахунки класу 8

1

Списано на фінансові результати:

• собівартість реалізованих робіт, послуг

791

903

• адміністративні витрати

92

• інші витрати операційної діяльності, зокрема:

собівартість реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо), а також необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу

791

943

нестачі і втрати від псування цінностей, зокрема, нестачі грошових коштів та інших цінностей, втрати від псування цінностей

947

визнані штрафи, пеня, неустойки за невиконання підприємством законодавства та умов договорів

948

Закриття рахунків обліку витрат від операційної діяльності підприємствами, які не використовують рахунки класу 8

1

Списано на фінансові результати:

• собівартість реалізованих товарів, виробничих запасів, МШП, необоротних активів, утримуваних для продажу

791

84

• собівартість реалізованих робіт, послуг

23

• витрати періоду (тобто витрати, не пов’язані з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією оборотних активів), у тому числі:

матеріальні витрати

791

80

витрати на оплату праці

81

відрахування на соціальні заходи

82

амортизацію

83

інші операційні витрати

84

Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

1

Закрито сальдо за рахунком 79:

• прибуток

791, 792, 793

441 (442)

• збиток

441 (442)

791, 792, 793

2

За підсумками звітного періоду зменшено суму нерозподіленого прибутку на суму прибутку, використаного у звітному році

441

443

3

За підсумками звітного періоду збільшено непокриті збитки на суму прибутку, використаного у звітному році

442

443

4

Виведено сальдо за рахунком 44 (прибуток або збитки)

441

442

Нормативні документи та скорочення

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

П(С)БО 27Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617.

П(С)БО 7Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

Методрекомендації № 561Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

ОЗ — основні засоби.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше