Темы статей
Выбрать темы

Військовий облік в установі: вивчаємо нові правила ведення

Амброзяк Наталя, юрист, Ольховська Олександра, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)
На жаль, тема військовозобов’язаних і призовників останнім часом особливо злободенна. Сьогодні на порядку денному — нові правила організації та ведення їх військового обліку за місцем роботи. Тут нагадаємо, що та як було раніше, і розглянемо «під мікроскопом» свіжі зміни. Оговоримось: стаття зацікавить перш за все кадровиків, адже, як правило, по факту саме ці фахівці здійснюють військовий облік. Заінтриговані? Тоді рушаймо далі!

З 19.12.2016 р. ведення військового обліку слід здійснювати відповідно до нового Порядку № 921. Крім того, у цьому питанні, як і раніше, слід керуватися Законом № 2232.

Як було до вказаної дати? Правове регулювання в цій галузі до появи згаданого Порядку стояло на трьох китах: Законі № 2232, Положенні № 377 і розробленій на виконання останнього Інструкції № 660. Варто сказати, що Положення № 377 багато років було «не для всіх», на відміну від Інструкції № 660. Більш того, саме Інструкція № 660 містила нюанси із ведення військового обліку. У зв’язку з цим, говорячи далі про попередні правила військового обліку, ми спиратимемося саме на Інструкцію № 660.

Зауважимо: КМУ зобов’язав міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (у тому числі Міноборони) привести свої акти у відповідність до Порядку № 921 впродовж місяця. Тож Інструкцію № 660 мають скасувати або відкоригувати. Чи з’явиться новий аналогічний документ від Міноборони, розроблений з урахуванням Порядку № 921? Про міністерські задумки з цього приводу поки що не відомо. Тож зараз «першу скрипку» при веденні військового обліку грає саме Порядок № 921. На його засадах та нововведеннях і зосередимося далі.

Військовий облік в установі: хто і про кого

Хто веде військовий облік. Одразу відзначимо: Порядок № 921 не змінив коло суб’єктів з обов’язком ведення військового обліку. Так, військовий (персональний) облік організовується і безпосередньо ведеться державними органами, підприємствами, установами і організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють/навчаються ( п. 15 Порядку № 921). При цьому для цілей застосування Порядку № 921 під державними органами слід розуміти центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад.

Отже, за установами (організаціями, держорганами) закріплений обов’язок ведення персонального обліку працівників зі статусом призовників або військовозобов’язаних.

Окремо відзначимо, що виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад уповноважені вести персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних (крім військовозобов’язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки) за місцем їх проживання — у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні районні (міські) військкомати ( п. 23 Порядку № 921).

У рамках цієї статті ми поговоримо про військовий облік призовників та військовозобов’язаних за їх місцем роботи, тобто про організацію та ведення такого обліку у роботодавців.

Відзначимо, що персональний облік призовників і військовозобов’язаних покладається на керівника установи (організації, держоргану). Таке правило встановлено ч. 5 ст. 34 Закону № 2232 (ср. ). Зазвичай керівник передає цей «почесний» обов’язок комусь із фахівців кадрової служби. Про виконання обов’язків із ведення військового обліку в установі (організації, держоргані) та установлення оплати за це дізнайтеся з консультації фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2017, № 5, с. 7.

Кого «ставити» на військовий облік в установі. У пп. 17 — 20 Порядку № 921 прописано перелік призовників і військовозобов’язаних, які підлягають взяттю на військовий облік. Зауважимо, що в Інструкції № 660 конкретний перелік таких осіб не наводився, але ця Інструкція при окресленні цього списку містила посилання на ст. 37 Закону № 2232. Тож насправді з набранням чинності Порядком № 921 категорії працівників, які підлягають військовому обліку, у цілому залишилися без змін.

На рис. 1 і 2 наведемо увесь перелік осіб, які підлягають/не підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, щоб краще зрозуміти категорії працівників, стосовно яких ведеться військовий облік за місцем роботи.

img 1

Рис. 1. Перелік осіб, які підлягають взяттю на військовий облік

img 2

Рис. 2. Перелік осіб, які не підлягають взяттю на військовий облік

Тут зауважимо: у ч. 2 ст. 24 КЗпП установлено, що роботодавець при прийнятті працівника на роботу має право вимагати від нього «інші документи». На підставі норми цієї статті роботодавець повинен отримати від працівника-призовника / працівника-військовозобов’язаного, який працевлаштовується, посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних).

Саме на підставі військово-облікових документів (вкупі з паспортом громадянина України) і здійснюється військовий облік призовників та військовозобов’язаних у роботодавців ( п. 16 Порядку № 921). Для ведення військового обліку кадровик робить копії вказаних документів.

Обов’язки установи із ведення військового обліку

При веденні військового обліку установи (організації, держоргани) мають забезпечити виконання низки заходів. У Порядку № 921 вони прописані у п. 37, а в Інструкції № 660 — у п. 3.4. Ми порівняли приписи, вказані у зазначених пунктах, і з’ясували: обов’язки роботодавців у частині ведення військового обліку не змінилися із початком застосування Порядку № 921. Нагадаємо їх.

Так, обов’язки установ (організацій, держорганів) у рамках персонального обліку призовників і військовозобов’язаних такі:

— перевіряти у співробітників під час прийняття на роботу наявність військово-облікових документів: у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць, а у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень. При цьому прийняття на роботу військовозобов’язаних/призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військкоматах або в разі перебування на військовому обліку в СБУ і Службі зовнішньої розвідки;

оповіщати на вимогу районних (міських) військкоматів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військкоматів і забезпечення їх своєчасного прибуття ( ч. 8 ст. 15, ч. 9 ст. 29 і ч. 1 ст. 38 Закону № 2232, п. 47 Порядку № 921);

— надсилати у 7-денний строк до відповідних районних (міських) військкоматів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;

— вносити правки про змінені відомості до особових карток призовників і військовозобов’язаних упродовж 5 днів із моменту отримання відповідних документів. Дані, про які тут іде мова, стосуються сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади. Крім того, надсилати повідомлення про зміни цих облікових даних до 5 числа щомісячно районним (міським) військкоматам;

— організовувати періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць + проводити звіряння облікових даних із військкоматами не рідше 1 разу на рік;

— оформляти «бронь» військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими держорганами, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

— отримувати під розписку від працівників їхні військово-облікові документи для подання до районних (міських) військкоматів для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

складати й подавати щорічно до 1 грудня списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, до районних (міських) військкоматів. Форму цього Списку наведено у додатку 3 до Порядку № 921. Раніше застосовувалася форма Списку, наведеного у додатку 2 до Інструкції № 660. Нова форма Списку містить деякі уточнення, а тому будьте уважні при звітуванні у 2017 році, коли уперше подаватимете Список за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку № 921. Підкреслимо: до Списку включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироком суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання) (примітка у додатку 3 до Порядку № 921);

— повідомляти районні (міські) військкомати про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку;

— вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військкоматів ( додаток 7 до Порядку № 921).

Важливо! Держоргани, які забезпечують функціонування системи військового обліку, та установи (організації), де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних та вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

Про це відзначено у п. 22 Порядку № 921. При цьому маються на увазі правила військового обліку, наведені у додатку 1 до Порядку № 921.

«Військовий» розділ особової картки: заповнюємо разом

У п. 38 Порядку № 921 сказано, що персональний облік призовників і військовозобов’язаних в установах (організаціях, держорганах) ведеться за допомогою особової картки, формою якої передбачено спеціальний розділ для відображення відомостей про військовий облік.

У загальному випадку установи і організації відображують відомості про військовий облік у розд. II форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», затвердженої спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656.

А ось у держорганах відомості про військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які є держслужбовцями, зараз слід розкривати у п. 14 Особової картки державного службовця, форма якої затверджена наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 р. № 156 (див. спецвипуск «ОП», 2016, № 18/1, с. 3).

Окремо відзначимо про ведення особових карток посадових осіб місцевого самоврядування. Оскільки нова форма цієї картки для держслужбовців не застосовується у сфері місцевого самоврядування, вважаємо: на цей час в органах місцевого самоврядування допустимо використовувати «шаблон» особової картки за формою № П-2ДС, затвердженою наказом Мінстату від 26.12.95 р. № 343 (незважаючи на те, що цей наказ втратив чинність згідно з наказом Держстату від 26.08.2016 р. № 154). У цій формі особової картки для відображення відомостей про військовий облік посадових осіб місцевого самоврядування передбачено розд. IX.

Незважаючи на таке різноманіття форм особових карток, їх графи, відведені для відображення відомостей про військовий облік, однакові (тільки форма № П-2ДС не містить графи для відображення найменування військкомату за місцем реєстрації).

Саме тому у пп. 40 — 42 Порядку № 921 наведений уніфікований підхід для відображення відомостей про військовий облік у особових картках. Раніше це питання регулювалося пп. 3.7 — 3.9 Інструкції № 660. Зазначимо, що Порядок № 921 змінив правила заповнення окремих граф «військового» розділу особової картки (див. таблицю нижче).

Реквізит

Запис за Порядком № 921

Для рядового, сержантського і старшинського складу ( п. 40 Порядку № 921)

Група обліку

Остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»)*

* У п. 3.7 Інструкції № 660 приписувалося вказувати: «НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово-Морські Сили), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки України)

Категорія обліку

«1» або «2» + серія і номер військового квитка або тимчасового посвідчення*

* У п. 3.7 Інструкції № 660 не уточнювалося про відображення реквізитів військового квитка або тимчасового посвідчення

Склад

Рядовий, сержантський або старшинський

Військове звання

Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі: солдат, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик; матрос, старший матрос, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний корабельний старшина, мічман, старший мічман

Військово-облікова спеціальність

3-значне кодове (цифрове) позначення

Придатність до військової служби

Рішення військово-лікарської комісії щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації

Найменування районного (міського) військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання

Назва районного (міського) військкомату, на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний

Перебування на спеціальному обліку

Номер переліку, пункту, розділу переліку, відповідно до якого оформлено бронювання. Номер команди (для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження)*

* У п. 3.7 Інструкції № 660 не вказувалося про відображення номера команди

Для офіцерів запасу ( п. 41 Порядку № 921)

Реквізити «Група обліку», «Придатність до військової служби» не заповнюються

Категорія обліку

Розряд запасу відповідно до запису у військовому квитку + серія і номер військового квитка або тимчасового посвідчення

* У п. 3.8 Інструкції № 660 не уточнювалося про відображення реквізитів військового квитка або тимчасового посвідчення

Склад

Командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний

Військове звання

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, підполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник; капітан-лейтенант, капітан 3 рангу, капітан 2 рангу, капітан 1 рангу, контр-адмірал, віце-адмірал, адмірал

Військово-облікова спеціальність

6-значне цифрове позначення

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації / за місцем фактичного проживання

Найменування районного (міського) військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку / на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний

Перебування на спеціальному обліку

Номер переліку, пункту, розділу переліку, відповідно до якого оформлено бронювання. Номер команди (для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження)

Призовники ( п. 42 Порядку № 921)

Реквізити «Категорія обліку», «Склад», «Військове звання», «Військово-облікова спеціальність», «Придатність до військової служби» не заповнюються

Група обліку

Призовник

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації / за місцем фактичного проживання

Найменування районного (міського) військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку / на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний

Перебування на спеціальному обліку

Номер пункту (абзацу), частини і статті Закону № 2232, за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається

А як бути, якщо працівник досяг граничного віку перебування в запасі? У такому разі особа, відповідальна за ведення військового обліку, має провести чергове звіряння з відповідним військкоматом за обліковими даними цього працівника. І якщо військкомат зняв працівника з військового обліку, в особовій картці такого працівника ставиться відмітка: «Виключений з військового обліку за віком». Про це вказано у п. 43 Порядку № 921. Раніше у п. 3.10 Інструкції № 660 ще вимагалося викреслити дані про військовий облік в особовій картці працівника, але, як бачимо, зараз цей припис відсутній.

Також відзначимо ( п. 44 Порядку № 921): особові картки на військовозобов’язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на 4 групи (див. рис. 3). До речі, такий же розподіл особових карток за групами міститься у п. 3.11 Інструкції № 660.

img 3

Рис. 3. Розподіл на групи (для цілей зберігання) особових карток працівників-військовозобов’язаних і працівників-призовників

Відзначимо, що у п. 44 Порядку № 921 також вказані інші вимоги до зберігання особових карток окремих працівників, які підлягають взяттю на військовий облік. Так, особові картки:

— військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі;

— осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.

Звіряння облікових даних

Порядок № 921 також розширив і конкретизував положення, які стосуються звіряння даних про призовників/військовозобов’язаних.

«Внутрішнє» звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами проводиться за графіком, затвердженим керівником установи (організації, держоргану). Перевіряються наявність, відповідність і стан військово-облікових документів.

Ще раз відзначимо: держоргани, установи та організації у 5-денний строк з дня подання відповідних документів вносять до особових карток призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилають щомісяця до 5-го числа до відповідних районних (міських) військкоматів повідомлення про зміну облікових даних.

Водночас установа (організація, держорган) повідомляє військкомати про порушників правил військового обліку ( п. 45 Порядку № 921).

«Зовнішнє» звіряння полягає у звірянні даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють в установі (організації, держоргані), з обліковими даними документів районних (міських) військкоматів. Для цього співробітників, на яких покладено функції з ведення військового обліку, відряджають до відповідного військкомату. Графік звіряння затверджується розпорядженням районної держадміністрації або міськради ( п. 46 Порядку № 921). Результати такого звіряння вносять до відповідного журналу, форма якого наведена у додатку 7 до Порядку № 921.

«Не гугняв, не супереч, а піди і забезпеч…»*

* Л. О. Філатов «Про Федота-стрільця, молодецького молодця».

А зараз — про забезпечення прибуття призовника/військовозобов’язаного на вимогу районних (міських) військкоматів на призовні дільниці (пункти попереднього збору). Тепер стає більш-менш зрозуміло, що означає це прибуття «забезпечити».

Алгоритм дій такий ( п. 47 Порядку № 921):

— видаємо наказ про оповіщення призовників/військовозобов’язаних і знайомимо останніх з ним у частині, яка стосується забезпечення прибуття за викликом до районного (міського) військкомату у визначений ним строк;

— контролюємо результати оповіщення та прибуття призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) військкоматів. Підпис призовника/військовозобов’язаного в наказі про сповіщення стоїть? Отже, сповіщення ви проконтролювали. З контролем прибуття дещо складніше. Для підстрахування роботодавець може направити письмовий запит до військкомату й поцікавитися, чи дійшов працівник;

— письмово повідомляємо районний (міський) військкомат про осіб, які не виконали наказ керівника установи (організації, держоргану) і не прибули за викликом до районного (міського) військкомату.

Раніше Міноборони (лист від 07.02.2015 р. № 322/2/964) бажало «повісити» на роботодавця ще й повідомлення органів внутрішніх справ про доставку порушника у військкомат, що явно виходило за межі правових можливостей роботодавця. Як розумієте, тепер це питання знімається.

Висновки:

— Установи (організації, держоргани) мають вести військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які є їх працівниками.

— Ведення військового обліку забезпечується, зокрема, належним оформленням розділу про військовий облік особової картки працівника-призовника або працівника-військовозобов’язаного.

— Керівники установ (організацій, держорганів) мають забезпечити прибуття працівника-призовника / працівника-військовозобов’язаного на вимогу районних (міських) військкоматів на призовні дільниці (пункти попереднього збору).

Використані документи

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 2232Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

Закон про альтернативну службу — Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII.

Положення № 377 — Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене постановою КМУ від 09.06.94 р. № 377.

Порядок № 921 — Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

Інструкція № 660 — Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом Міноборони від 15.12.2010 р. № 660.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше