Темы статей
Выбрать темы

Річна Інформація за «трудовою» квотою: заповнюємо та подаємо не пізніше 1 лютого

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Оплата труда Январь, 2019/№ 2/1
Печать
Працевлаштування неконкурентоздатних громадян, виконання спеціальної квоти для такої категорії працівників — ці законодавчі вимоги вже давно визначено Законом про зайнятість. І цього року вкотре доведеться відзвітувати про виконання «трудової» квоти, а також уперше подати Інформацію за «передпенсійною» квотою. Про всі тонкощі оформлення та подання цієї звітності ми розповімо у цій статті.

Закон про зайнятість на нормативному рівні підтримує громадян, які не мають достатньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Так, для підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) з чисельністю штатних працівників:

більше 20 осіб установлена квота для осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні, у розмірі 5 % середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за попередній календарний рік (про розрахунок цього показника читайте у «Середньооблікова кількість штатних працівників: як розрахувати»);

від 8 до 20 осіб (включно)* квота становить не менше 1 особи, якій до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років (далі називатимемо таких осіб «передпенсіонерами»). Ця категорія роботодавців «потрапила» під квоту з 01.01.2018 р. і вперше звітуватиме за підсумками 2018 року. Зверніть увагу: інші категорії пільговиків не зараховуються у виконання «передпенсійної» квоти.

* Див. лист Мінсоцполітики від 09.11.2018 р. № 21833/0/2-18/53 у І Щодо квоти робочих місць для осіб передпенсійного віку».

Особи з додатковими гарантіями: хто вони?

Для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб усе просто. Вони повинні працевлаштувати не менше 1 працівника-«передпенсіонера». Вік працівника визначаємо за паспортом. Жодних додаткових документів, що підтверджують «неконкурентоспроможність» громадянина, отримувати не потрібно.

Для тих, у кого кількість штатних працівників перевищує 20 осіб, квота становить 5 % СКШП за попередній календарний рік (ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість). Причому в рахунок виконання «трудової» квоти ви маєте право зарахувати всіх осіб, перелічених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість (за винятком осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку). Свій «гарантійний» статус такі працівники повинні підтвердити документально. Перелік необхідних документів можна знайти в п. 3.2 Порядку № 271. Для наочності наведемо їх у табл. нижче.

Таблиця 1. Особи з додатковими гарантіями

Категорії громадян, неконкурентоздатних на ринку праці

Документи, що підтверджують право на «гарантії»

1. Один з батьків або особа, яка їх замінює і:

• має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років*

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду (для осіб, які замінюють одного з батьків).

3. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345 (для одиноких матері/батька)

• виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років

* Таким правом може скористатися тільки один з батьків дитини (дітей) віком до 6 років. Як підтвердити, що другий з батьків не врахований у квоті в іншого роботодавця? Мінсоцполітики в листі від 13.08.2014 р. № 383/021/106-14 зазначає, що документального підтвердження того, що другий з батьків не користується додатковою гарантією у сприянні працевлаштуванню, законодавством не передбачено.

2. Один з батьків або особа, яка їх замінює і:

• виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (зараховується до досягнення дитиною 18 років)

1. Копія пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність*.

2. Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду (для осіб, які замінюють одного з батьків).

3. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345 (для одиноких матері/батька)

• утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності) (зараховуються до досягнення батьками пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону № 1058)

* У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до цієї категорії може бути підтверджена одним з таких документів:

копією посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 р. № 2109-III, за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку від 16.11.2007 р. № 612;

копією форми № 080/о «Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років», затвердженої наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482;

копією форми первинної облікової документації № 157-1/о «Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженої наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

3. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (зараховуються до досягнення ними 18-річного віку)

Копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 28.12.2015 р. № 1256

4. Особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу (зараховуються протягом 3 років з дня прийняття на роботу)

Копія свідоцтва про народження дитини

5. Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, які після звільнення не перебували у трудових відносинах (зараховуються до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу)

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.06.2012 р. № 847/5

6. Молодь віком до 35 років, яка:

• закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та вперше приймається на роботу протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання (зараховуються протягом 3 років з дня прийняття на роботу)

Копія диплома або іншого документа про освіту

• звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймається на роботу протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби (зараховуються протягом 3 років з дня укладення першого трудового договору)

Копія військового квитка

7. Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років (зараховуються до досягнення права на пенсію за віком)

Копія паспорта

Важливо! На сьогодні мати інформацію лише про вік людини недостатньо. Потрібна ще інформація про її страховий стаж. За період до 01.01.2011 р. страховий стаж визначали на підставі записів у трудовій книжці працівника. З 01.01.2011 р. підтвердити страховий стаж працівника роботодавцеві допоможе довідка за формою ОК-5 або ОК-7, а з недавнього часу — ще й додаток 9 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1 (у редакції постанови правління ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1).

8. Учасники бойових дій, зазначені у пп. 19 і 20 ч. 1 ст. 6 Закону № 3551 (зараховуються до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу)

Копія посвідчення учасника бойових дій, зразок якого наведено в додатку 2 до постанови КМУ «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» від 12.05.94 р. № 302

Зверніть увагу: в рахунок виконання «трудової» квоти роботодавець зараховує працевлаштованих ним осіб на умовах повної зайнятості за основним місцем роботи.

Розрахунок квоти і пошук працівників, які підходять для її виконання, роботодавці здійснюють самостійно. Проте не заборонено звернутися по допомогу до центру зайнятості. Для цього потрібно подати форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

На замітку!

Форму № 3-ПН подають не пізніше ніж за 3 робочі дні з дати відкриття вакансії. При цьому датою відкриття вакансії вважають наступний день після створення робочого місця або припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дату, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Ще раз звертаємо вашу увагу! Квоту в розмірі 5 % зобов’язані виконувати роботодавці з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб. З 01.01.2018 р. обов’язок виконувати квоту в розмірі не менше одного «передпенсіонера» покладено також на юросіб-роботодавців із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб (включно). Відповідно такі роботодавці повинні відзвітувати про виконання квоти за 2018 рік.

Коли і куди звітуємо

Форма і строки. Щоб відзвітувати про виконання трудової квоти, використовуємо форму, наведену в додатку до Порядку № 271. Називається вона «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» (далі — Інформація).

Увага!

Наказом Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. № 1763 внесено зміни до Порядку № 271 та підкориговано форму Інформації.

За 2018 рік Інформацію подаємо вже за новою формою.

Подавати її потрібно один раз на рік не пізніше 1 лютого після звітного року. У 2019 році це п’ятниця. Саме цей день буде останнім днем подання Інформації.

Подати Інформацію можна в будь-який (регіональний чи місцевий) орган держслужби зайнятості незалежно від місцезнаходження.

Способи подання. Порядок № 271 не містить рекомендацій про можливі способи подання Інформації. Як роз’яснює Мінсоцполітики в листі від 08.06.2016 р. № 158/021/150-16, подавати її потрібно особисто на паперових носіях. Для цього оформіть Інформацію у двох примірниках: перший здасте в центр зайнятості, а другий (з відміткою про прийняття) залишите собі.

Особливості розрахунку СКШП і виконання 5 %-ї квоти

Розрахунок квоти для працевлаштування осіб з «гарантіями» ґрунтований на показнику СКШП, який визначається на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників. Механізм розрахунку показника СКШП регулює п. 3.2 Інструкції № 286. Детальніше про це читайте у «Середньооблікова кількість штатних працівників: як розрахувати».

СКШП з «гарантіями» (рядки 02 і 05 Інформації) розраховуємо аналогічно загальному СКШП. Проте тут є важливий нюанс. Щоб працівник вважався працевлаштованим і його можна було врахувати в рахунок виконання квоти, потрібно виконати одночасно дві умови:

1) працівник повинен мати додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, що обов’язково необхідно підтвердити документально;

2) зайнятість такого працівника має бути повною (працівники з неповним робочим часом не враховуються). Інакше кажучи, у таких працівників має бути повний робочий день при повному робочому тижні. Зважаючи на норми КЗпП, до квоти зараховуємо осіб, які працюють на умовах нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) або меншої його норми (ст. 50 КЗпП), а також тих, для кого встановлена скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП).

Увага!

Якщо працівникові, який користується додатковими гарантіями у сприянні працевлаштуванню, встановлено неповний робочий час (ст. 56 КЗпП), врахувати його в рахунок виконання квоти не можна.

Нагадаємо ще декілька важливих моментів:

1) визначаючи виконання «трудової» квоти, беріть до уваги не лише осіб, працевлаштованих у звітному році, але й тих працівників, які були прийняті на роботу раніше;

2) працівника з «гарантіями» враховуйте тільки один раз, навіть якщо він належить відразу до декількох квотних категорій;

3) осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону № 1058, враховуйте окремо. Такі працівники теж належать до осіб, яким складно на рівних конкурувати на ринку праці (п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість), але за загальним правилом у рахунок виконання «трудової» квоти вони не зараховуються.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено окремий норматив ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII (ср. ). Про нього читайте у «Норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю: хто зобов’язаний виконувати» та «Звіт про працевлаштування інвалідів: заповнюємо та подаємо».

Якщо особа з інвалідністю одночасно має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, роботодавець на власний розсуд може врахувати її в рахунок виконання або «трудової» квоти, або «інвалідного» нормативу.

Приклад 1.

Особа з інвалідністю III групи віком 23 роки вперше працевлаштовується на роботу через 4 місяці після закінчення вищого навчального закладу. Такий працівник належить одночасно до двох квотних категорій: (1) особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, і (2) молодь, яка закінчила навчання у вищому навчальному закладі й уперше приймається на роботу протягом 6 місяців після закінчення навчання.

У цій ситуації насамперед слід звернути увагу на «інвалідний» норматив. Якщо він не виконаний, зараховуємо працівника туди. Якщо ж норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю виконано, роботодавець цілком може врахувати працівника в рахунок виконання «трудової» квоти (5 %).

Зверніть увагу! Зарахувати такого працівника у виконання «передпенсійної» квоти (якщо на підприємстві працює від 8 до 20 (включно) осіб)не можна.

Нюанси округлення

Згідно з п. 3.3 Порядку № 271 у розрахунках рядка 03 (5 %-ї квоти) використовуємо просте арифметичне правило округлення: округлюємо цифри справа наліво — якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається, якщо більше або дорівнює «5» — найближча зліва від неї цифра збільшується на одиницю.

Водночас дані всіх рядків Інформації відображаються в цілих одиницях. При цьому п. 3 додатка до Інструкції № 286 вимагає округлювати результати обчислень (у тому числі й при розрахунку СКШП) для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці за правилом «парної цифри»: якщо остання значуща цифра «5», то найближча зліва від неї цифра: збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін. Для того, щоб дотриматися одночасно двох цих правил, потрібно округлювати таким чином.

1. СКШП за місяць (за всіма працівниками й окремо за працівниками з «гарантіями»), а також СКШП за рік за всіма працівниками (рядки 01 і 04 Інформації) та за працівниками з «гарантіями» (рядки 02 і 05 Інформації) округлюємо за правилом «парної цифри».

2. А ось квоту в 5 % для працевлаштування працівників з «гарантіями» (рядок 03 Інформації) округлюємо за правилом п. 3.3 Порядку № 271, тобто за звичайним правилом математики: якщо після коми стоїть цифра «5» і більше, число округляється в бік збільшення.

Слід також зазначити, що сам механізм визначення квоти, який здійснюється з розрахунку на рік, надає деякі переваги для новостворених підприємств, які працювали неповний рік. У таких підприємств унаслідок того, що, зазвичай, вони працюють не всі місяці в році, складаються тільки показники тих місяців, у яких вони працювали, а потім отримана сума ділиться на 12. Результатом і буде середньорічний показник (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Приклад 2.

Установа створена в жовтні 2018 року. СКШП становило: за жовтень — 19 ос., за листопад — 27 ос., за грудень — 38 ос. СКШП за 2018 рік по установі становить: (19 + 29 + 38) : 12 ≈ 7 (ос.). Отже, у 2018 році установа не зобов’язана була ані працевлаштовувати «передпенсіонера», ані виконувати 5 %-ву квоту. Інформацію за підсумками 2018 року подавати не потрібно.

Якби СКШП за 2018 рік становило 8 осіб, то установа вже за 2018 рік повинна була б подати Інформацію до центру зайнятості не пізніше 01.02.2019 р.

Порядок заповнення

Правила заповнення Інформації прописані в розд. III Порядку № 271 (з поправками, внесеними наказом Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. № 1763).

Рядки 01, 02 і 03 заповнюють підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників більше 20.

А рядки 04 і 05 призначені для тих, у кого чисельність штатних працівників від 8 до 20 (включно).

Правила заповнення табличної частини Інформації наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Показники Інформації та порядок їх розрахунку

Код рядка

Що зазначаємо

01

Зазначаємо СКШП за 2017 рік (у цілих одиницях). Показник визначаємо відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286. Нюанси розрахунку див. вище

02

Зазначайте СКШП за звітний 2018 рік, які мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім осіб з інвалідністю) і при цьому були працевлаштовані на умовах повної зайнятості.

Враховуєте кількість «квотованих» працівників, працевлаштованих у вас на умовах повного робочого часу (не враховуємо сумісників і працівників, яким установлено неповний робочий час)

03

Тут фіксуєте розрахункову кількість працівників, які мають трудові пільги. Цей показник дорівнює 5 % від показника рядка 01. Результати обчислень округлюєте за загальними арифметичними правилами (якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається, якщо більше або дорівнює «5» — найближча цифра ліворуч збільшується на одиницю)

04

Зазначаємо СКШП за 2018 рік (у цілих одиницях). Показник визначаємо відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286

05

Юрособи з чисельністю штатних працівників за 2018 рік від 8 до 20 осіб зазначають тут СКШП за звітний (2018) рік, яким до настання права на пенсію за віком згідно зі ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років.

Враховують тільки кількість «передпенсіонерів», працевлаштованих на умовах повного робочого часу

06

Заповнюють усі роботодавці з чисельністю штатних працівників 8 осіб і більше. Тут зазначаєте чисельність громадян, яких ваше підприємство планує працевлаштувати в рахунок квоти в поточному 2019 році. Для роботодавців із кількістю штатних працівників більше 20 величина показника цього рядка має бути не меншою різниці значень рядків 03 і 02.

Роботодавці з чисельністю штатних працівників від 8 до 20, які не виконали квоту, в рядку 06 зазначають значення не менше 1.

Інакше кажучи, рядок 06 Інформації ви заповнюєте, якщо квота не виконана

Відповідальність

Хороші новини: за ненадання або несвоєчасне надання Інформації, як і за невиконання «трудової» квоти, санкції до підприємства не застосовуються.

Єдине, за що вас можуть покарати, так це за необґрунтовану відмову в працевлаштуванні неконкурентоздатних громадян у разі невиконання квоти протягом року (ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість, лист Мінсоцполітики від 09.11.2018 р. № 21833/0/2-18/53 (див. «Щодо квоти робочих місць для осіб передпенсійного віку»)). При перевірці за кожну таку відмову роботодавцеві загрожує штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (у 2019 році — 8346 грн.).

До речі, на думку Мінсоцполітики, обґрунтованою відмовою в прийнятті на роботу можна вважати, наприклад, відсутність вакансій (вільних посад, на які може бути працевлаштована особа), відсутність у претендента освіти або якостей, необхідних для виконання роботи (кваліфікація, досвід роботи тощо), наявність прямих обмежень або вимог для зайняття посади, встановлених нормативно-правовими актами тощо (див. лист від 02.07.2016 р. № 352/13/116-16).

Далі на умовному числовому прикладі розглянемо порядок заповнення Інформації.

Приклад замовляли?

Приклад 3.

В установі СКШП за 2017 рік становить 57 ос., за 2018 рік — 73 ос.

СКШП осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2018 рік — 3 ос.

Деякі рядки Інформації можна заповнити відразу без додаткових розрахунків:

• у рядку 01 ставимо «57» (СКШП за 2017 рік);

• у рядку 02 зазначаємо «3» (середня кількість працівників-пільговиків).

Показники рядків 03 і 06 необхідно розрахувати. Спочатку розрахуємо 5 %-ву квоту за 2018 рік:

57 ос. х 5 % = 2,85 ос.

Отримане число округлюємо до «3» за правилами п. 3.3 Порядку № 271. Це значення рядка 03.

Тепер розрахуємо показник рядка 06. Зробимо розрахунок у два етапи:

1) визначимо 5 %-ву квоту на 2019 рік:

73 ос. х 5 % = 3,65 ≈ 4 ос.;

2) визначимо різницю між квотою-2019 і показником, зазначеним у рядку 02:

4 - 3 = 1 (ос.).

Таким чином, установі у 2019 році необхідно додатково прийняти на роботу ще 1 співробітника «з гарантіями».

Тому в рядку 06 ставимо «1».

Далі приклад заповнення Інформації дивіться на рисунку.

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2018 рік

<…>

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього*

01

57

Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

3

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

3

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік — усього**

04

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років**

05

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

06

1

<…>

Висновки

• Інформацію про «трудову» квоту подають підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.

• Розмір «трудової» квоти дорівнює:

— 5 % СКШП за 2017 рік — для підприємств із СКШП за 2018 рік від 21 особи;

— не менше 1 «передпенсіонера» — для підприємств із СКШП за 2018 рік від 8 до 20 осіб.

• Звіт за підсумками 2018 року потрібно подати на паперових носіях до Служби зайнятості не пізніше 01.02.2019 р.

Використані документи

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про зайнятістьЗакон України «Про зайнятість населення» 05.07.2012 г. № 5067-VI.

Закон № 1058Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 3551Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Порядок № 271Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.

Інструкція № 286Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Інструкція № 345Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінсоцполітики від 19.09.2006 р. № 345.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше