Темы статей
Выбрать темы

Статистична звітність із праці у 2019 році: перелік форм та строки подання

Бочкарьова Тетяна, заместитель директора департамента - начальник отдела статистики оплаты труда Государственной служби статистики Украины
Оплата труда Январь, 2019/№ 2/1
Печать
«Статистика знає все»*, але для того, щоб ця відома фраза була наповнена реальним змістом, кадровики подають статистичні звіти з праці. Зробити це слід у встановлені строки і належним чином. Наша стаття допоможе вам розставити на календарі кінцеві дати подання статистичних звітів із праці у 2019 році. Крім того, ми підкажемо, як їх скласти і подати.

* З роману Ільфа і Петрова «Дванадцять стільців».

«Трудова» статзвітність-2019

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік ви можете знайти на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Для респондентів».

Там же можна знайти бланки форм та методологічні документи щодо їх заповнення.

У паперовому вигляді звітно-статистичну документацію можна отримати безпосередньо в територіальних органах Держстату.

Перелік форм статзвітності з праці, яку мають заповнювати та подавати респонденти протягом 2019 року, наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Статзвітність із праці, яку мають подавати респонденти протягом 2019 року

Назва звіту

Форма звіту

Коли подається

Роз’яснення щодо заповнення

№ 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 р. № 90

Щомісячно не пізніше 7-го числа після звітного місяця

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 403*,

роз’яснення Держстату від 13.07.2016 р. № 17.4-12/4

№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

Затверджена наказом Держстату від 06.07.2018 р. № 134

Щоквартально не пізніше 7-го числа після звітного періоду одночасно з формою № 1-ПВ (місячна)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 404*, роз’яснення Держстату від 06.07.2018 р. № 17.4-12/11

№ 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»

Затверджена наказом Держстату від 07.08.2014 р. № 227

Раз на рік у період проведення обстеження не пізніше 7 квітня

Роз’яснення Держстату від 10.07.2018 р. № 17.4-12/28

* Увага! Інструкція розроблялась під «старі» бланки звітів, які зараз не використовують. Проте її положення можна використати як допоміжні матеріали при заповненні окремих рядків сучасних статистичних звітів із праці.

Про необхідність подання тієї чи іншої форми державного статистичного спостереження респондентів повідомляють територіальні органи державної статистики.

Також на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Для респондентів»/«Пошук за кодом ЄДРПОУ» респондент має змогу самостійно отримати повну інформацію про те, які саме форми державних статистичних спостережень він має подавати протягом поточного звітного року.

Граничні строки подання

Статистичні звіти з праці подають у строки, зазначені на бланках форм. Проте якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний (святковий чи неробочий) день, то цей строк переноситься на наступний робочий день після такого вихідного (святкового, неробочого) дня. Граничні строки подання статистичних звітів із праці для 2019 року (з урахуванням перенесення робочих днів) наведемо в табл. 2 нижче.

Таблиця 2. Граничні строки подання статистичних звітів із праці за 2019 рік

Назва звіту

Звітний період

Граничний строк подання

Форма № 1-ПВ (місячна)

Січень 2019 року

07.02.2019 р.

Лютий 2019 року

07.03.2019 р.

Березень 2019 року

08.04.2019 р.

Квітень 2019 року

07.05.2019 р.

Травень 2019 року

07.06.2019 р.

Червень 2019 року

08.07.2019 р.

Липень 2019 року

07.08.2019 р.

Серпень 2019 року

09.09.2019 р.

Вересень 2019 року

07.10.2019 р.

Жовтень 2019 року

07.11.2019 р.

Листопад 2019 року

09.12.2019 р.

Грудень 2019 року

08.01.2020 р.

Форма № 1-ПВ (квартальна)

I квартал 2019 року

08.04.2018 р.

II квартал 2019 року

08.07.2018 р.

III квартал 2019 року

07.10.2018 р.

IV квартал 2019 року

08.01.2020 р.

Форма № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»

2018 рік

08.04.2019 р.

Як подати статзвітність

Традиційний спосіб для подання звітів із праці — це особисте подання звітів у паперовому вигляді до територіального органу державної статистики. Ще паперові звіти можна направити поштою. Але зробити це потрібно завчасно, щоб звіт потрапив до органу статистики не пізніше останнього дня подання.

Проте подання звіту на папері особисто (або поштою) — не єдиний спосіб подання. В органах державної статистики функціонує система електронної звітності, яка значно спрощує процедуру звітування. Скориставшись такою системою, респондент може подати статзвітність у зручний для нього час у будь-якій із найпоширеніших бухгалтерських програм. Звісно, якщо ви подали звіт в електронному вигляді та отримали квитанції про надходження та приймання звіту до оброблення, то не потрібно подавати відповідні форми на папері. Звіти в електронному вигляді подаються у строки, встановлені законодавством для подання відповідних звітів у паперовій формі.

Респонденти, які планують подавати звіти в електронному вигляді, можуть отримати перелік програмного забезпечення, а також інші відомості на офіційному веб-сайті Держстату в розділі «Для респондентів»/«Сервіс Електронна звітність».

Хто подає звіти за формами № 1-ПВ?

Респондентами для участі в державному статистичному спостереженні з праці можуть бути юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі — підприємства). Перелік респондентів визначається Держстатом наприкінці календарного року.

Відбір підприємств для звітування за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» проводять відповідно до Методики формування сукупності для проведення обстеження підприємств із питань статистики праці, затвердженої наказом Держстату від 26.01.2016 р. № 14.

Для відбору як критерій застосовується показник середньої кількості працівників. В обстеженні можуть брати участь підприємства із середньою кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи штатних працівників, сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами). При цьому великі та середні підприємства (кількість працюючих на яких становить 50 і більше осіб) обстежуються суцільно, а малі (від 10 до 49 осіб включно) — вибірково.

Звертаємо увагу, що до підприємств, які обстежуються суцільно, протягом звітного року можуть долучатися новостворені, які утворилися або розпочали діяльність наприкінці попереднього року або на початку звітного. Не впливають на необхідність подання звіту зміна ідентифікаційних або класифікаційних ознак вже відібраного підприємства або демографічні події, що відбуваються з ним у звітному році.

Важливо!

Правильно визначати показники кількості працівників допоможе Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

У формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» є розділ ІІ, у якому наводяться дані про заборгованість перед працівниками із зарплати та виплат із соціального страхування. Отже, респонденти, які щомісячно звітують за розділом І форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», у разі наявності заборгованості з виплати заробітної плати та соціальної допомоги також надають дані за розділом ІІ цієї форми до повного погашення боргу.

Крім того, у разі наявності заборгованості дані за розділом ІІ форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» надають також інші державні, казенні та комунальні організації (установи, заклади) та їхні відокремлені підрозділи з кількістю працівників більше 9 осіб, а також підприємства інших організаційно-правових форм господарювання.

Також про наявність заборгованості з виплати заробітної плати звітують юридичні особи, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємства-банкрути). Звіти складають самі підприємства, якщо вони знаходяться у стадії розпорядження майном боржника, або інформацію надають арбітражні керуючі (керуючі санацією, ліквідатори) в інших стадіях банкрутства.

Важливо мати на увазі, що підприємство, яке повністю розрахувалося з працівниками по заробітній платі у звітному періоді, підтверджує відсутність боргу шляхом надання звіту з незаповненим розділом ІІ форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» і в наступних періодах у разі відсутності заборгованості не зобов’язано звітувати. Водночас підприємства, у яких заборгованість утворилась протягом року, заповнюють форму згідно з положеннями відповідної інструкції до повного погашення боргу.

Хто подає форму № 1-РС?

У 2019 році проводиться вибіркове обстеження підприємств із питань витрат роботодавців на утримання робочої сили.

Респондентами цього обстеження можуть бути юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі — підприємства), перелік яких визначається Держстатом наприкінці календарного року. Підприємства для участі в обстеженні відбираються за розміром і видами діяльності.

Розмір підприємства визначається за показником середньої кількості найманих працівників, який ураховує штатних працівників, сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами.

Увага!

Підприємства з середньою кількістю найманих працівників 250 осіб і більше обстежуються суцільно, а від 10 до 249 осіб включно — вибірково. Підприємства з середньою кількістю працівників менше 10 осіб, фізичні особи — підприємці та наймані в них працівники не обстежуються.

При відборі підприємств для участі в обстеженні враховується також основний вид економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Правильно заповнити дані у звітах із праці допоможуть відповідні роз’яснення, які розміщуються на офіційному веб-сайті Держстату в розділі «Для респондентів»/«Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік» (див. табл. 2).

Відповідальність

За неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (ср. ). На посадових осіб підприємств — порушників, які обстежуються з питань статистики праці, накладається штраф від 170 до 255 грн.

Перелічені дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу вже у розмірі від 255 до 425 грн.

Висновки

• У 2019 році слід подавати: форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», форму № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили».

• Граничний строк подання форми № 1-ПВ (місячна) і форми № 1-ПВ (квартальна) — не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо гранична дата подання цих звітів припадає на вихідний або святковий (неробочий) день, то цей строк переноситься на найближчий робочий день після вихідного або святкового (неробочого) дня.

• Останнім днем подання форми № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» за 2018 рік є 08.04.2019 р.

• За порушення порядку подання статзвітності з праці передбачена адміністративна відповідальність.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше