Нормативний акт Перечень ставок ввозной пошлины, систематизированный согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (утратил силу)

Раздел I. Живые животные; продукты животного происхождения

Обращаем ваше внимание на то, что данный документ является устаревшим. Редакция сайта не рекомендует его использовать.
Печать
Автор : Верховная Рада Украины

Примітки:

1. Будь-яке посилання в цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.

2. В УКТЗЕД термін «сушені», якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднювання, випарювання або сублімаційного сушіння.

 

Група 01
Живі тварини

Примітка:

1. Ця група включає всіх живих тварин, крім:

(a) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306, 0307 або 0308;

(b) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002; та

(c) тварин товарної позиції 9508.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

0101

Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:

- коні:

0101 21 00 00

- - чистопородні племінні тварини

0

0

шт

0101 29

- - інші:

0101 29 10 00

- - - для забою

5

5

шт

0101 29 90 00

- - - інші

5

5

шт

0101 30 00 00

- віслюки

5

5

шт

0101 90 00 00

- інші

5

5

шт

0102

Велика рогата худоба, жива:

- велика рогата худоба:

0102 21

- - чистопородні племінні тварини:

0102 21 10 00

- - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0

0

шт

0102 21 30 00

- - - корови

0

0

шт

0102 21 90 00

- - - інші

0

0

шт

0102 29

- - інші:

0102 29 10 00

- - - масою не більш як 80 кг

5

5

шт

- - - масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг:

0102 29 21 00

- - - - для забою

5

5

шт

0102 29 29 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг:

0102 29 41 00

- - - - для забою

5

5

шт

0102 29 49 00

- - - - інші

15

15

шт

- - - масою понад 300 кг:

- - - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення):

0102 29 51 00

- - - - - для забою

5

5

шт

0102 29 59 00

- - - - - інші

5

5

шт

- - - - корови:

0102 29 61 00

- - - - - для забою

5

5

шт

0102 29 69 00

- - - - - інші

5

5

шт

- - - - інші:

0102 29 91 00

- - - - - для забою

5

5

шт

0102 29 99 00

- - - - - інші

5

5

шт

- буйволи:

0102 31 00 00

- - чистопородні племінні тварини

0

0

шт

0102 39

- - інші:

0102 39 10 00

- - - свійські види

5

5

шт

0102 39 90 00

- - - інші

5

5

шт

0102 90

- інші:

0102 90 20 00

- - чистопородні племінні тварини

0

0

шт

- - інші:

0102 90 91 00

- - - свійські види

5

5

шт

0102 90 99 00

- - - інші

5

5

шт

0103

Свині, живі:

0103 10 00 00

- чистопородні племінні тварини

0

0

шт

- інші:

0103 91

- - масою менш як 50 кг:

0103 91 10 00

- - - свійські види

5

5

шт

0103 91 90 00

- - - інші

5

5

шт

0103 92

- - масою 50 кг або більше:

- - - свійські види:

0103 92 11 00

- - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймні один раз

8

8

шт

0103 92 19 00

- - - - інші

8

8

шт

0103 92 90 00

- - - інші

8

8

шт

0104

Вівці та кози, живі:

0104 10

- вівці:

0104 10 10 00

- - чистопородні племінні тварини

0

0

шт

- - інші:

0104 10 30 00

- - - ягнята (віком до одного року)

2

2

шт

0104 10 80 00

- - - інші

2

2

шт

0104 20

- кози:

0104 20 10 00

- - чистопородні племінні тварини

2

2

шт

0104 20 90 00

- - інші

2

2

шт

0105

Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі:

- масою не більш як 185 г:

0105 11

- - кури свійські (Gallus domesticus):

- - - курчата прабатьківських та материнських ліній племінного виведення:

0105 11 11 00

- - - - яєчних порід

0

0

шт

0105 11 19 00

- - - - інші

0

0

шт

- - - інші:

0105 11 91 00

- - - - яєчних порід

0

0

шт

0105 11 99 00

- - - - інші

0

0

шт

0105 12 00 00

- - індики

2

2

шт

0105 13 00 00

- - качки

2

2

шт

0105 14 00 00

- - гуси

2

2

шт

0105 15 00 00

- - цесарки

2

2

шт

- інші:

0105 94 00

- - кури свійські (Gallus domesticus):

0105 94 00 10

- - - курчата племінні 90–120-денні

0

0

шт

0105 94 00 90

- - - інші

10

10

шт

0105 99

- - інші:

0105 99 10 00

- - - качки

10

10

шт

0105 99 20 00

- - - гуси

10

10

шт

0105 99 30 00

- - - індики

10

10

шт

0105 99 50 00

- - - цесарки

10

10

шт

0106

Інші тварини, живі:

- ссавці:

0106 11 00

- - примати:

0106 11 00 10

- - - для зоопарків

0

0

шт

0106 11 00 90

- - - інші

10

10

шт

0106 12 00

- - кити, дельфіни, морські свині (ссавці ряду Cetacea); ламантини та дюгони (ссавці ряду Sirenia); тюлені, морські леви та моржі (ссавці підряду Pinnipedia):

0106 12 00 10

- - - для зоопарків

0

0

шт

0106 12 00 90

- - - інші

10

10

шт

0106 13 00 00

- - верблюди та інші тварини родини верблюдячих (Camelidae)

10

10

шт

0106 14

- - кролі та зайці:

0106 14 10 00

- - - кролі свійські

10

10

шт

0106 14 90 00

- - - інші

10

10

-

0106 19 00

- - інші:

0106 19 00 10

- - - - для зоопарків

0

0

-

0106 19 00 90

- - - - інші

10

10

-

0106 20 00

- рептилії (включаючи змій і черепах):

0106 20 00 10

- - для зоопарків

0

0

шт

0106 20 00 90

- - інші

10

10

шт

- птахи:

0106 31 00

- - хижі птахи:

0106 31 00 10

- - - для зоопарків

0

0

шт

0106 31 00 90

- - - інші

10

10

шт

0106 32 00

- - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):

0106 32 00 10

- - - для зоопарків

0

0

шт

0106 32 00 90

- - - інші

10

10

шт

0106 33 00

- - страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):

0106 33 00 10

- - - для зоопарків

0

0

шт

0106 33 00 90

- - - інші

10

10

шт

0106 39

- - інші:

0106 39 10

- - - голуби:

0106 39 10 10

- - - - для зоопарків

0

0

шт

0106 39 10 90

- - - - інші

10

10

шт

0106 39 80

- - - інші:

0106 39 80 10

- - - - для зоопарків

0

0

-

0106 39 80 90

- - - - інші

10

10

-

- комахи:

0106 41 00 00

- - бджоли

10

10

-

0106 49 00

- - інші:

0106 49 00 10

- - для зоопарків

0

0

-

0106 49 00 90

- - інші

10

10

-

0106 90 00

- інші:

0106 90 00 10

- - для зоопарків

0

0

-

0106 90 00 90

- - інші

10

10

-

 

Група 02
М’ясо та їстівні субпродукти

Примітка:

1. Ця група не включає:

(a) продукти товарних позицій 0201–0208 або 0210, непридатні для вживання, або такі, що не вживаються людиною;

(b) кишки, міхури або шлунки тварин (товарна позиція 0504) і кров тварин (товарна позиція 0511 або 3002); або

(c) тваринні жири, крім продуктів, зазначених у товарній позиції 0209 (група 15).

Додаткові примітки:

1.A. Наведені нижче терміни означають:

(a) «туші великої рогатої худоби» у товарних підпозиціях 0201 10 і 0202 10 — цілі туші забитої тварини після знекровлення, нутрування, знешкурення, імпортовані з головою або без голови, з ногами або без них, з невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то вона повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в ділянці зап’ястково-п’ясткового або заплесно-плеснового суглоба. «Тушею» слід вважати також передню частину туші, що містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять пар ребер;

(b) «половини туш великої рогатої худоби» у товарних підпозиціях 0201 10 і 0202 10 — продукт, отриманий шляхом симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців та по центру грудини і лобково-сідничного зрощення. «Половиною туші» слід вважати також передню частину половини туші, що містить усі кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні налічувати понад десять ребер;

(c) «компенсовані четвертини» у товарних підкатегоріях 0201 20 20 00 і 0202 20 10 00 — частини туш, що складаються з:

передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні десятого ребра, і задньої четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні третього ребра, або

передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної на рівні п’ятого ребра з усією грудиною та пахвиною, і задньої четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні восьмого ребра.

Передні і задні четвертини, які становлять «компенсовані четвертини», повинні імпортуватися одночасно та в рівній кількості, причому загальна маса передніх четвертин повинна дорівнювати загальній масі задніх четвертин; проте допускається різниця між масами двох частин партії товару за умови, що вона не перевищує 5 % маси важчої частини партії (передніх або задніх четвертин);

(d) «нерозділені передні четвертини» у товарних підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 — передня частина туші, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири пари ребер як мінімум і десять пар ребер як максимум (чотири перші пари ребер повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

(e) «розділені передні четвертини» у товарних підкатегоріях 0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 — передня частина половини туші, що містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налічує чотири ребра як мінімум і десять ребер як максимум (перші чотири ребра повинні бути цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

(f) «нерозділені задні четвертини» у товарних підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 — задня частина туші, що містить усі кістки, стегна та поперекову частину, включаючи філейну частину, яка містить як мінімум три пари цілих або розрубаних ребер, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

(g) «розділені задні четвертини» у товарних підкатегоріях 0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 — задня частина половини туші, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину, включаючи філейну частину, яка містить як мінімум три цілі або розрубані ребра, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;

(h) 1. відруби «лопатка» і «шийно-лопаткова частина» у товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означають спинну (дорсальну) частину передньої четвертини, яка містить верхню частину хребтового краю лопаткової частини разом з чотирма як мінімум або десятьма як максимум ребрами та отримана шляхом розрубування туші по прямій лінії через точку з’єднання першого ребра з першим сегментом грудини до точки згину діафрагми на десятому ребрі;

2. відруб «грудинка» у товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означає нижню частину передньої четвертини, що містить передній і задній краї грудинки.

B. Продукція, зазначена в пунктах (a) — (g) додаткової примітки 1.A, може бути як з хребтом, так і без нього.

C. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер відповідно до додаткової примітки 1.A беруться до уваги тільки ребра, не відокремлені від хребта. Якщо хребет видалено, то до уваги беруться тільки ті цілі або розрубані ребра, що за наявності хребта прилягали б до нього безпосередньо.

2.A. Наведені нижче терміни означають:

(a) «туші або половини туш» у товарних підкатегоріях 0203 11 10 00 і 0203 21 10 00 — туші свійських свиней після знекровлення, нутрування і вилучення щетини та ратиць. Половини туш отримують шляхом розрубування цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребця та по центру грудини і лобково-сідничного зрощення. Ці туші або половини туш можуть бути з головою чи без голови, з ніжками, нирковим жиром, нирками, хвостом, діафрагмою або без них. Половини туш можуть бути із спинним мозком, головним мозком, язиком або без них. Туші і половини туш свиноматок можуть бути з молочними залозами або без них;

(b) «окіст» (задній окіст) у товарних підкатегоріях 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 і 0210 11 31 00 — задня (хвостова) частина половини туші, включаючи кістки, з ніжкою, гомілкою, шкірою та салом або без них.

Окіст відокремлюється від половини туші по лінії, що проходить не нижче останнього поперекового хребця;

(c) «передній край» у товарних підкатегоріях 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 і 0210 19 60 00 — передня (головна) частина половини туші без голови, включаючи кістки, з ніжками, рульками, шкірою та салом або без них.

Передній край відокремлюється від половини туші по лінії, що проходить не нижче п’ятого грудного хребця.

Верхня (спинна) частина переднього краю, що включає або не включає лопаткову кістку і прилеглу м’якоть (шийна частина, свіжа, або шийна частина беконної половини, солена), вважається відрубом корейки, якщо вона відокремлюється від нижньої (черевної) частини переднього краю шляхом відрубування якнайбільше по лінії, що проходить безпосередньо під хребтовим стовпом;

(d) «лопатка» (передній окіст) у товарних підкатегоріях 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 і 0210 11 39 00 — нижня частина переднього краю, що містить або не містить лопаткову кістку і прилеглу м’якоть, включаючи кістки, з ніжками, рульками, шкірою та салом або без них.

Лопаткова кістка і прилегла до неї м’якоть, що імпортуються окремо, розглядаються в цій товарній підкатегорії як частина лопатки;

(e) «корейка» у товарних підкатегоріях 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 і 0210 19 70 00 — верхня частина половини туші від першого шийного хребця до хвостових хребців, включаючи кістки, з вирізкою, лопатковою кісткою, салом, шкірою або без них.

Корейка відокремлюється від нижньої частини половини туші відрубуванням по лінії, що проходить безпосередньо під хребтом;

(f) «грудинка» у товарних підкатегоріях 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 і 0210 12 19 00 — нижня частина половини туші, розташована між заднім і переднім окостами, що відома як «стріки» (грудна частина беконної половини з прошарком сала), з кістками або без них, але із шкірою та салом;

(g) «беконна половина» у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 — свиняча половина туші без голови, щоковини, баків, ніжок, хвоста, ниркового жиру, нирок, вирізки, лопаткової кістки, грудини, хребта, тазової кістки і діафрагми;

(h) «спенсер» у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 — беконна половина без окосту, з кістками або без них, обвалена або необвалена;

(ij) «три чверті свинячого боку» у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 — беконна половина без переднього краю, з кістками або без них, обвалена або необвалена;

(k) «серединка» у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 — беконна половина без окосту і переднього краю, з кістками або без них, обвалена або необвалена.

Ця товарна підкатегорія включає також відруби серединки, що містять тканини корейки і грудинки пропорційно їх природному вмісту в серединці в цілому.

B. Частини відрубів, розглянутих у додатковій примітці 2.A (f), включаються до тих самих товарних підкатегорій тільки тоді, коли вони мають шкіру і сало.

Якщо відруби, що належать до товарної підкатегорії 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00 або 0210 19 60 00, отримано з беконних половинок, зазначених у додатковій примітці 2.A (g), з яких уже вилучено кістки, то розріз повинен проходити тими ж лініями, що визначені відповідно до додаткових приміток 2.A (b), (c) і (d); у будь-якому разі ці відруби або частини відрубів повинні містити кістки.

C. Товарні підкатегорії 0206 49 00 00 і 0210 99 49 00 включають, зокрема, голови або половини голів свійських свиней, з головним мозком або без нього, щоковиною або язиком, а також їх частини.

Голова відокремлюється від половини туші таким чином:

прямим відрубуванням паралельно черепу; або

відрубом паралельно черепу до рівня очей і далі похило до передньої частини таким чином, щоб залишити щоковину прикріпленою до половини туші.

Щоковини, свинячі п’ятачки і вуха та прилегла до голови м’якоть, зокрема м’якоть позаду черепа і частина горла, відомі як «баки», розглядаються як частина голови. Проте м’ясо без кісток переднього краю (включаючи горло, лопаткову частину) буде належати до товарної підкатегорії 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 50 00 або 0210 19 81 00 з урахуванням конкретного випадку.

D. «Сало» у товарних підкатегоріях 0209 00 11 00 і 0209 00 19 00 — жирова тканина, розташована під шкірою та з нею зв’язана, незалежно від частини туші, з якої вона одержана; у будь-якому разі маса жирової тканини повинна перевищувати масу шкіри.

Ці товарні підкатегорії включають також сало із знятою шкірою.

E. «Сушені або копчені» у товарних підкатегоріях 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 і 0210 19 60 00 — 0210 19 89 00 означає продукти, в яких співвідношення вода/білок (білок = вміст азоту х 6,25) у м’ясі становить не більш як 2,8.

3.A. Наведені нижче терміни означають:

(a) «туші» у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 — цілі туші забитої тварини, якою вона є після знекровлення, нутрування, знешкурення, що імпортуються з головою або без неї, з ногами або без них, а також з іншими невідділеними субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то вона повинна бути відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в ділянці зап’ястково-п’ясткового або заплесно-плеснового суглоба;

(b) «половини туш» у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00 — продукт, одержаний шляхом симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і крижового хребців і по центру грудини та лобково-сідничного зрощення;

(c) «передні четвертини короткого розрубу» у товарних підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 — передня частина туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки, лопатки, гомілки, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п’ять і як максимум сім пар ребер, цілих або розрубаних;

(d) «передня четвертина короткого розрубу» у товарних підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і 0204 50 53 00 — передня частина половини туші, з грудинкою або без неї, що містить усі кістки, лопатку, гомілку, заріз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п’ять і як максимум сім ребер, цілих або розрубаних;

(e) «хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини» у товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 і 0204 50 55 00 — частина, що залишається від туші після вилучення тазостегнових частин з гомілками та передніх четвертин короткого розрубу з нирками або без них; у разі відділення ниркових частин хребтові краї спинної частини повинні мати як мінімум п’ять поперекових хребців; ниркові частини, відділені від хребтових країв, повинні мати як мінімум п’ять пар ребер, цілих або розрубаних;

(f) «хребтовий край спинної частини і/або ниркова частина» у товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 і 0204 50 55 00 — частина, що залишається від половини туші після вилучення тазостегнової частини з гомілкою та передньої четвертини короткого розрубу з ниркою або без неї; у разі відділення ниркової частини хребтовий край спинної частини повинен мати як мінімум п’ять поперекових хребців; ниркова частина після відділення від хребтового краю повинна мати як мінімум п’ять ребер, цілих або розрубаних;

(g) «тазостегнові частини з гомілкою» у товарних підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 — задня частина половини туші, включаючи всі кістки та задні гомілки, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в напрямі до лобково-сідничного зрощення;

(h) «тазостегнова частина з гомілкою» у товарних підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 — задня частина половини туші, включаючи всі кістки та задню гомілку, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в напрямі до лобково-сідничного зрощення.

B. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер, які розглядаються в додатковій примітці 3.A, до уваги беруться лише ребра, прикріплені до хребтового стовпа, цілі або розрубані.

4. Наведені нижче терміни означають:

(a) «частини тушок необвалені» у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00 — 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 — 0207 14 60 00, 0207 26 20 00 — 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 — 0207 27 70 00, 0207 44 21 00 — 0207 44 61 00, 0207 45 21 00 — 0207 45 61 00, 0207 54 21 00 — 0207 54 61 00, 0207 55 21 00 — 0207 55 61 00 і 0207 60 21 00 — 0207 60 61 00 — частини, що містять усі кістки.

Частини тушок птиці, розглянуті в пункті (a), з частково вилученими кістками включаються до товарної підкатегорії 0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 27 80 00, 0207 44 71 00, 0207 44 81 00, 0207 45 71 00, 0207 45 81 00, 0207 54 71 00, 0207 54 81 00, 0207 55 71 00, 0207 55 81 00 і 0207 60 81 00;

(b) «половини» у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 44 21 00, 0207 45 21 00, 0207 54 21 00, 0207 55 21 00 і 0207 60 21 00 — половини тушок, одержані шляхом розрубування уздовж грудини і хребта;

(c) «четвертини» у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 44 21 00, 0207 45 21 00, 0207 54 21 00, 0207 55 21 00 і 0207 60 21 00 — задні чи передні четвертини, одержані шляхом поперечного розрубування половини;

(d) «крила цілі, з кінчиками або без кінчиків» у товарних підкатегоріях 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 0207 27 30 00, 0207 44 31 00, 0207 45 31 00, 0207 54 31 00, 0207 55 31 00 і 0207 60 31 00 — частини тушок, що складаються з плечової, ліктьової та променевої кісток разом з м’язами. Тонкий кінець разом з кісткою зап’ястя може бути вилучений або залишений. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(e) «грудинка» у товарних підкатегоріях 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 44 51 00, 0207 45 51 00, 0207 54 51 00, 0207 55 51 00 і 0207 60 51 00 — частини тушок, що складаються з грудини і ребер, розташованих з кожного боку, разом з м’язами;

(f) «ніжки» у товарних підкатегоріях 0207 13 60 00, 0207 14 60 00, 0207 44 61 00, 0207 45 61 00, 0207 54 61 00, 0207 55 61 00 і 0207 60 61 00 — частини тушок, що складаються із стегнової кістки і великої та малої гомілкових кісток разом з м’язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(g) «гомілки індиків» (нижня частина ніжок) у товарних підкатегоріях 0207 26 60 00 і 0207 27 60 00 — частини тушок індиків, що складаються з великої та малої гомілкових кісток разом з м’язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(h) «ніжки індиків, крім гомілок» у товарних підкатегоріях 0207 26 70 00 і 0207 27 70 00 — частини тушок індиків, що складаються із стегнової кістки разом з м’язами або із стегнової кістки і великої та малої гомілкових кісток разом з м’язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;

(ij) «палетоти гусей або качок» у товарних підкатегоріях 0207 44 71 00, 0207 45 71 00, 0207 54 71 00 і 0207 55 71 00 — тушки гусей або качок, обскубані, повністю патрані, без голови і лапок, з вилученими грудною кісткою, ребрами, хребтовим стовпом і крижами, але із залишеними стегновою, гомілковими та плечовою кістками.

5. Ввізне мито, що застосовується до сумішей цієї групи, обчислюється таким способом:

(a) якщо одна із складових суміші становить щонайменше 90 мас. %, то до суміші застосовується та сама ставка мита, що і до цієї складової;

(b) в інших випадках ставка мита відповідає найвищій ставці мита, що застосовується до будь-якої складової.

6. (a) М’ясо з приправами, яке не пройшло теплової кулінарної обробки, включається до групи 16. Під «м’ясом з приправами» розуміється м’ясо, що не пройшло теплової кулінарної обробки, а приправу додано всередину або по всій поверхні продукту і видно неозброєним оком чи можна визначити на смак.

(b) Продукти товарної позиції 0210, до яких додані приправи в процесі приготування, також включаються до цієї товарної позиції за умови, що додання приправ не змінює їх характерних ознак.

7. Термін «солоні або в розсолі» у товарних підпозиціях 0210 11 — 0210 93 означає м’ясо та їстівні субпродукти, які піддані солінню, що проникає всередину та рівномірно насичує всі частини продукту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або більше, за умови, що таке соління забезпечує довгострокове зберігання.

У товарній підпозиції 0210 99 термін «м’ясо та їстівні субпродукти солоні або в розсолі» означає м’ясо та їстівні субпродукти, які піддані солінню, що проникає всередину та рівномірно насичує всі частини продукту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або більше.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

0201

М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене:

0201 10 00 00

- туші та половини туш

15

15

0201 20

- інші відруби, необвалені:

0201 20 20 00

- - компенсовані четвертини

15

15

0201 20 30 00

- - нерозділені або розділені передні четвертини

15

15

0201 20 50 00

- - нерозділені або розділені задні четвертини

15

15

0201 20 90 00

- - інші

15

15

0201 30 00 00

- обвалені

15

15

0202

М’ясо великої рогатої худоби, морожене:

0202 10 00 00

- туші та половини туш

15

15

0202 20

- інші відруби, необвалені:

0202 20 10 00

- - компенсовані четвертини

15

15

0202 20 30 00

- - нерозділені або розділені передні четвертини

15

15

0202 20 50 00

- - нерозділені або розділені задні четвертини

15

15

0202 20 90 00

- - інші

15

15

0202 30

- обвалені:

0202 30 10 00

- - передні четвертини, цілі або розрубані як максимум на п’ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоці; компенсовані четвертини - у двох блоках, при цьому один з передніми четвертинами, цілими або розрубаними щонайбільше на п’ять частин, а другий з її задніми четвертинами, за винятком філе, одним шматком

15

15

0202 30 50 00

- - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка

15

15

0202 30 90 00

- - інші

15

15

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена:

- свіжа або охолоджена:

0203 11

- - туші та половини туш:

0203 11 10 00

- - - свійських свиней

12

12

0203 11 90 00

- - - інші

12

12

0203 12

- - окости, лопатки та їх відруби, необвалені:

- - - свійських свиней:

0203 12 11 00

- - - - окости та їх відруби

12

12

0203 12 19 00

- - - - лопатки та їх відруби

12

12

0203 12 90 00

- - - інші

12

12

0203 19

- - інша:

- - - свійських свиней:

0203 19 11 00

- - - - передній край та його відруби

12

12

0203 19 13 00

- - - - корейка та її відруби, необвалені

12

12

0203 19 15 00

- - - - грудинка з прошарком сала та її відруби

12

12

- - - - інші:

0203 19 55 00

- - - - - обвалені

12

12

0203 19 59 00

- - - - - інші

12

12

0203 19 90 00

- - - інша

12

12

- морожена:

0203 21

- - туші та половини туш:

0203 21 10 00

- - - свійських свиней

10

10

0203 21 90 00

- - - інші

10

10

0203 22

- - окости, лопатки та їх відруби, необвалені:

- - - свійських свиней:

0203 22 11 00

- - - - окости та їх відруби

10

10

0203 22 19 00

- - - - лопатки та їх відруби

10

10

0203 22 90 00

- - - інші

10

10

0203 29

- - інша:

- - - свійських свиней:

0203 29 11 00

- - - - передній край та його відруби

10

10

0203 29 13 00

- - - - корейка та її відруби, необвалені

10

10

0203 29 15 00

- - - - грудинка з прошарком сала та її відруби

10

10

- - - - інші:

0203 29 55 00

- - - - - обвалені

10

10

0203 29 59 00

- - - - - інші

10

10

0203 29 90 00

- - - інша

10

10

0204

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена:

0204 10 00 00

- туші та половини туш ягнят, свіжі або охолоджені

10

10

- інша баранина, свіжа або охолоджена:

0204 21 00 00

- - туші та половини туш

10

10

0204 22

- - інші відруби, необвалені:

0204 22 10 00

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

10

0204 22 30 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

10

10

0204 22 50 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

10

10

0204 22 90 00

- - - інші

10

10

0204 23 00 00

- - обвалена

10

10

0204 30 00 00

- туші та половини туш ягнят, морожені

10

10

- інша баранина, морожена:

0204 41 00 00

- - туші та половини туш

10

10

0204 42

- - інші відруби, необвалені:

0204 42 10 00

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

10

0204 42 30 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

10

10

0204 42 50 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

10

10

0204 42 90 00

- - - інші

10

10

0204 43

- - обвалені:

0204 43 10 00

- - - ягнят

10

10

0204 43 90 00

- - - інші

10

10

0204 50

- козлятина:

- - свіжа або охолоджена:

0204 50 11 00

- - - туші та половини туш

10

10

0204 50 13 00

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

10

0204 50 15 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

10

10

0204 50 19 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

10

10

- - - інші:

0204 50 31 00

- - - - відруби, необвалені

10

10

0204 50 39 00

- - - - відруби, обвалені

10

10

- - морожена:

0204 50 51 00

- - - туші та половини туш

10

10

0204 50 53 00

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

10

0204 50 55 00

- - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини

10

10

0204 50 59 00

- - - тазостегнові частини з гомілками

10

10

- - - інші:

0204 50 71 00

- - - - відруби, необвалені

10

10

0204 50 79 00

- - - - відруби, обвалені

10

10

0205 00

М’ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене:

0205 00 20 00

- свіже або охолоджене

12

12

0205 00 80 00

- морожене

12

12

0206

Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені:

0206 10

- великої рогатої худоби, свіжі або охолоджені:

0206 10 10 00

- - для виробництва фармацевтичних продуктів

15

15

- - інші:

0206 10 95 00

- - - товста діафрагма і тонка діафрагма

15

15

0206 10 98 00

- - - інші

15

15

- великої рогатої худоби, морожені:

0206 21 00 00

- - язики

12

12

0206 22 00 00

- - печінка

15

15

0206 29

- - інші:

0206 29 10 00

- - - для виробництва фармацевтичних продуктів

12

12

- - - інші:

0206 29 91 00

- - - - товста діафрагма і тонка діафрагма

12

12

0206 29 99 00

- - - - інші

12

12

0206 30 00 00

- свиней, свіжі або охолоджені

15

15

- свиней, морожені:

0206 41 00 00

- - печінка

10

10

0206 49 00 00

- - інші

10

10

0206 80

- інші, свіжі або охолоджені:

0206 80 10 00

- - для виробництва фармацевтичних продуктів

15

15

- - інші:

0206 80 91 00

- - - коней, віслюків, мулів або лошаків

15

15

0206 80 99 00

- - - овець та кіз

15

15

0206 90

- інші, морожені:

0206 90 10 00

- - для виробництва фармацевтичних продуктів

15

15

- - інші:

0206 90 91 00

- - - коней, віслюків, мулів або лошаків

15

15

0206 90 99 00

- - - овець та кіз

15

15

0207

М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені:

- курей свійських (Gallus domesticus):

0207 11

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:

0207 11 10 00

- - - обскубані, напівпатрані, з головою та лапами, так звані «83 % курчата»

15

15

0207 11 30 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані «70 % курчата»

15

15

0207 11 90 00

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані «65 % курчата», або в іншому вигляді

15

15

0207 12

- - не розрізані на частини, морожені:

0207 12 10 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані «70 % курчата»

12

12

0207 12 90 00

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані «65 % курчата», або в іншому вигляді

12

12

0207 13

- - частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені:

- - - частини тушок:

0207 13 10 00

- - - - обвалені

12

12

- - - - необвалені:

0207 13 20 00

- - - - - половини та четвертини

12

12

0207 13 30 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

12

12

0207 13 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

12

12

0207 13 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

12

12

0207 13 60 00

- - - - - ніжки та їх частини

12

12

0207 13 70 00

- - - - - інші

12

12

- - - субпродукти:

0207 13 91 00

- - - - печінка

12

12

0207 13 99 00

- - - - інші

12

12

0207 14

- - частини тушок і субпродукти, морожені:

- - - частини тушок:

0207 14 10 00

- - - - обвалені

10

10

- - - - необвалені:

0207 14 20 00

- - - - - половини та четвертини

10

10

0207 14 30 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

10

10

0207 14 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

10

10

0207 14 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

10

10

0207 14 60 00

- - - - - ніжки та їх частини

10

10

0207 14 70 00

- - - - - інші

10

10

- - - субпродукти:

0207 14 91 00

- - - - печінка

10

10

0207 14 99 00

- - - - інші

10

10

- індиків:

0207 24

- - не розділені на частини, свіжі або охолоджені:

0207 24 10 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані «80 % індики»

15

15

0207 24 90 00

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані «73 % індики», або в іншому вигляді

15

15

0207 25

- - не розрізані на частини, морожені:

0207 25 10 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані «80 % індики»

5

5

0207 25 90 00

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки і шлунка, так звані «73 % індики», або в іншому вигляді

5

5

0207 26

- - частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені:

- - - частини тушок:

0207 26 10 00

- - - - обвалені

15

15

- - - - необвалені:

0207 26 20 00

- - - - - половини та четвертини

15

15

0207 26 30 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

15

15

0207 26 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

15

15

0207 26 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

15

15

- - - - - ніжки та їх частини:

0207 26 60 00

- - - - - - гомілки та їх частини

15

15

0207 26 70 00

- - - - - - інші

15

15

0207 26 80 00

- - - - - інші

15

15

- - - субпродукти:

0207 26 91 00

- - - - печінка

15

15

0207 26 99 00

- - - - інші

15

15

0207 27

- - частини тушок і субпродукти, морожені:

- - - частини тушок:

0207 27 10 00

- - - - обвалені

5

5

- - - - необвалені:

0207 27 20 00

- - - - - половини та четвертини

5

5

0207 27 30 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

5

5

0207 27 40 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

5

5

0207 27 50 00

- - - - - грудинки та їх частини

5

5

- - - - - ніжки та їх частини:

0207 27 60 00

- - - - - - гомілки та їх частини

5

5

0207 27 70 00

- - - - - - інші

5

5

0207 27 80 00

- - - - - інші

5

5

- - - субпродукти:

0207 27 91 00

- - - - печінка

5

5

0207 27 99 00

- - - - інші

5

5

- качок:

0207 41

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:

0207 41 20 00

- - - обскубані, знекровлені, без кишок, але непатрані, з головою та лапками, так звані «85 % качки»

15

15

0207 41 30 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані «70 % качки»

15

15

0207 41 80 00

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані «63 % качки», або в іншому вигляді

15

15

0207 42

- - не розрізані на частини, заморожені:

0207 42 30 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані «70 % качки»

12

12

0207 42 80 00

- - - обскубані, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печінки та шлунка, так звані «63 % качки», або в іншому вигляді

12

12

0207 43 00 00

- - печінка жирна, свіжа або охолоджена

12

12

0207 44

- - інші, свіжі або охолоджені:

- - - розрізані:

0207 44 10 00

- - - - обвалені

15

15

- - - - необвалені:

0207 44 21 00

- - - - - половини або четвертини

15

15

0207 44 31 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

15

15

0207 44 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

15

15

0207 44 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

15

15

0207 44 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

15

15

0207 44 71 00

- - - - - палетоти

15

15

0207 44 81 00

- - - - - інші

15

15

- - - субпродукти:

0207 44 91 00

- - - - печінка, крім жирної

15

15

0207 44 99 00

- - - - інші

15

15

0207 45

- - інші, заморожені:

- - - розрізані:

0207 45 10 00

- - - - обвалені

15

15

- - - - необвалені:

0207 45 21 00

- - - - - половини або четвертини

15

15

0207 45 31 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

15

15

0207 45 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

15

15

0207 45 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

15

15

0207 45 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

15

15

0207 45 71 00

- - - - - палетоти

15

15

0207 45 81 00

- - - - - інші

15

15

- - - субпродукти:

- - - - печінка:

0207 45 93 00

- - - - - жирна

15

15

0207 45 95 00

- - - - - інша

15

15

0207 45 99 00

- - - - інші

15

15

- гусей:

0207 51

- - не розрізані на частини, свіжі або охолоджені:

0207 51 10 00

- - - обскубані, знекровлені, але непатрані, з головою та лапками, так звані «82 % гуси»

15

15

0207 51 90 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так звані «75 % гуси», або в іншому вигляді

15

15

0207 52

- - не розрізані на частини, заморожені:

0207 52 10 00

- - - обскубані, знекровлені, непатрані, але з головою та лапками, так звані «82 % гуси»

12

12

0207 52 90 00

- - - обскубані, патрані, без голови та лапок, але з серцем і шлунком чи без них, так звані «75 % гуси», або в іншому вигляді

12

12

0207 53 00 00

- - печінка жирна, свіжа або охолоджена

12

12

0207 54

- - інші, свіжі або охолоджені

- - - розрізані:

0207 54 10 00

- - - - обвалені

15

15

- - - - необвалені:

0207 54 21 00

- - - - - половини або четвертини

15

15

0207 54 31 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

15

15

0207 54 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

15

15

0207 54 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

15

15

0207 54 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

15

15

0207 54 71 00

- - - - - палетоти

15

15

0207 54 81 00

- - - - - інші

15

15

- - - субпродукти:

0207 54 91 00

- - - - печінка, крім жирної

15

15

0207 54 99 00

- - - - інші

15

15

0207 55

- - інші, заморожені:

- - - розрізані:

0207 55 10 00

- - - - обвалені

15

15

- - - - необвалені:

0207 55 21 00

- - - - - половини або четвертини

15

15

0207 55 31 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

15

15

0207 55 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

15

15

0207 55 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

15

15

0207 55 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

15

15

0207 55 71 00

- - - - - палетоти

15

15

0207 55 81 00

- - - - - інші

15

15

- - - субпродукти:

- - - - печінка:

0207 55 93 00

- - - - - печінка жирна

15

15

0207 55 95 00

- - - - - інша

15

15

0207 55 99 00

- - - - інші

15

15

0207 60

- цесарок:

0207 60 05

- - не розрізані на частини, свіжі, охолоджені чи заморожені:

0207 60 05 10

- - - заморожені

12

12

0207 60 05 90

- - - інші

15

15

- - інші, свіжі, охолоджені чи заморожені:

- - - розрізані:

0207 60 10 00

- - - - обвалені

15

15

- - - - необвалені:

0207 60 21 00

- - - - - половини або четвертини

15

15

0207 60 31 00

- - - - - крила цілі, з кінчиками або без них

15

15

0207 60 41 00

- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кінчики крил

15

15

0207 60 51 00

- - - - - грудинки та їх частини

15

15

0207 60 61 00

- - - - - ніжки та їх частини

15

15

0207 60 81 00

- - - - - інші

15

15

- - - субпродукти:

0207 60 91 00

- - - - печінка

15

15

0207 60 99 00

- - - - інші

15

15

0208

Інші м’ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені:

0208 10

- кролятина або зайчатина:

0208 10 10 00

- - свійських кроликів

15

15

0208 10 90 00

- - інші

15

15

0208 30 00 00

- приматів

15

15

0208 40

- китів, дельфінів, морських свиней (ссавці ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавці ряду Sirenia); тюленів, морських левів та моржів (ссавці підряду Pinnipedia):

0208 40 10 00

- - м’ясо китів

15

15

0208 40 20 00

- - м’ясо тюленів

15

15

0208 40 80 00

- - інше

15

15

0208 50 00 00

- рептилій (включаючи змій і черепах)

15

15

0208 60 00 00

- верблюдів та інших тварин родини верблюдячих (Camelidae)

15

15

0208 90

- інші:

0208 90 10 00

- - свійських голубів

15

15

0208 90 30 00

- - дичини, крім кролятини або зайчатини

15

15

0208 90 60 00

- - північних оленів

15

15

0208 90 70 00

- - жаб’ячі лапки

15

15

0208 90 98 00

- - інші

15

15

0209

Сало (підшкірний жир) без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі, охолоджені, морожені, солені або в розсолі, сушені або копчені:

0209 10

- свиняче:

- - сало (підшкірний жир):

0209 10 11 00

- - - свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі

15

15

0209 10 19 00

- - - сушене або копчене

15

15

0209 10 90 00

- - свинячий жир, відмінний від того, що зазначений у товарній підкатегорії 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00

15

15

0209 90 00 00

- інший

15

15

0210

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів:

- свинина:

0210 11

- - окости, лопатки та їх відруби, необвалені:

- - - свійських свиней:

- - - - солоне або в розсолі:

0210 11 11 00

- - - - - окости та їх відруби

20

20

0210 11 19 00

- - - - - лопатки та їх відруби

20

20

- - - - сушені або копчені:

0210 11 31 00

- - - - - окости та їх відруби

20

20

0210 11 39 00

- - - - - лопатки та їх відруби

20

20

0210 11 90 00

- - - інші

20

20

0210 12

- - грудинка з прошарком сала та її відруби:

- - - свійських свиней:

0210 12 11 00

- - - - солоні або в розсолі

10

10

0210 12 19 00

- - - - сушені або копчені

10

10

0210 12 90 00

- - - інші

10

10

0210 19

- - інша:

- - - свійських свиней:

- - - - солона або в розсолі:

0210 19 10 00

- - - - - беконні половини або спенсери

10

10

0210 19 20 00

- - - - - три чверті свинячого боку або серединки

10

10

0210 19 30 00

- - - - - передній край і відруби переднього краю

10

10

0210 19 40 00

- - - - - корейка та її відруби

10

10

0210 19 50 00

- - - - - інша

10

10

- - - - сушена або копчена:

0210 19 60 00

- - - - - передній край і відруби переднього краю

10

10

0210 19 70 00

- - - - - корейки та її відруби

10

10

- - - - - інша:

0210 19 81 00

- - - - - - обвалена

10

10

0210 19 89 00

- - - - - - інша

10

10

0210 19 90 00

- - - інша

10

10

0210 20

- м’ясо великої рогатої худоби:

0210 20 10 00

- - необвалене

15

15

0210 20 90 00

- - обвалене

15

15

- інші, включаючи їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів:

0210 91 00 00

- - приматів

20

20

0210 92

- - китів, дельфінів, морських свиней (ссавців ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia); тюленів, морських левів та моржів (ссавці підряду Pinnipedia):

0210 92 10 00

- - - китів, дельфінів, морських свиней (ссавців ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia)

20

20

- - - інші:

0210 92 91 00

- - - - м’ясо

20

20

0210 92 92 00

- - - - субпродукти

20

20

0210 92 99 00

- - - - їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

20

20

0210 93 00 00

- - рептилій (включаючи змій і черепах)

20

20

0210 99

- - інші:

- - - м’ясо:

0210 99 10 00

- - - - конина, солона або в розсолі чи висушена

20

20

- - - - баранина та козлятина:

0210 99 21 00

- - - - - необвалена

20

20

0210 99 29 00

- - - - - обвалена

20

20

0210 99 31 00

- - - - північних оленів

20

20

0210 99 39 00

- - - - інше

20

20

- - - субпродукти:

- - - - свійських свиней:

0210 99 41 00

- - - - - печінка

20

20

0210 99 49 00

- - - - - інші

20

20

- - - - великої рогатої худоби:

0210 99 51 00

- - - - - товста діафрагма і тонка діафрагма

20

20

0210 99 59 00

- - - - - інші

20

20

- - - - інші:

- - - - - печінка свійської птиці:

0210 99 71 00

- - - - - - жирна печінка гусей чи качок, солона або в розсолі

20

20

0210 99 79 00

- - - - - - інші

20

20

0210 99 85 00

- - - - - інші

20

20

0210 99 90 00

- - - їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

20

20

 

Група 03
Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) ссавців товарної позиції 0106;

(b) м’ясо ссавців товарної позиції 0106 (товарна позиція 0208 або 0210);

(c) рибу (а також її печінку, ікру та молочко), ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних, мертвих та непридатних для вживання або таких, що не вживаються людиною за своєю природою або через їх стан (група 05); борошно, порошки та гранули з риби, ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних, непридатних для їжі (товарна позиція 2301); або

(d) ікру осетрових чи ікру інших риб (товарна позиція 1604).

2. У цій групі термін «гранули» означає продукти, піддані агломерації чи безпосередньо пресуванню, чи з доданням зв’язувальної речовини в невеликій кількості.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

0301

Жива риба:

- декоративна риба:

0301 11 00 00

- - прісноводна

10

10

0301 19 00 00

- - інша

5

5

- інша жива риба:

0301 91

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 10 00

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster

10

10

0301 91 90 00

- - - інша

10

10

0301 92

- - вугор (Anguilla spp.):

0301 92 10 00

- - - довжиною не більш як 12 см

10

10

0301 92 30 00

- - - довжиною понад 12 см, але не більш як 20 см

10

10

0301 92 90 00

- - - довжиною понад 20 см

10

10

0301 93 00 00

- - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

10

10

0301 94

- - тунець синій, або звичайний, і тунець східний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

0301 94 10 00

- - - тунець синій, або звичайний (Thunnus thynnus)

10

10

0301 94 90 00

- - - тунець східний (Thunnus orientalis)

10

10

0301 95 00 00

- - тунець південний синій (Thunnus maccoyii)

10

10

0301 99

- - інша:

- - - прісноводна:

0301 99 11 00

- - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський(Hucho hucho)

10

10

0301 99 18

- - - - інша:

- - - - - осетроподібні (Acipenseriformes):

0301 99 18 11

- - - - - - мальки (молодь) масою не більш як 100 г

10

10

0301 99 18 12

- - - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii)

10

10

0301 99 18 13

- - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)

10

10

0301 99 18 14

- - - - - - білуга (Huso huso)

10

10

0301 99 18 19

- - - - - - інша

10

10

0301 99 18 30

- - - - - судак (Stizostedion spp.)

10

10

0301 99 18 90

- - - - - інша

10

10

0301 99 85

- - - інша:

0301 99 85 10

- - - - калкан (Psetta maxima)

10

10

0301 99 85 90

- - - - інша

10

10

0302

Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304:

- лососеві, крім печінки, ікри та молочка:

0302 11

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 10 00

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster

0

0

0302 11 20 00

- - - виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука

0

0

0302 11 80 00

- - - інша

0

0

0302 13 00 00

- - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou і Oncorhynchus rhodurus)

0

0

0302 14 00 00

- - лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)

0

0

0302 19 00 00

- - інші

0

0

- камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citharidae), крім печінки, ікри та молочка:

0302 21

- - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302 21 10 00

- - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0302 21 30 00

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0302 21 90 00

- - - палтус тихоокеанський білокорий (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0302 22 00 00

- - камбала морська (Pleuronectes platessa)

0

0

0302 23 00 00

- - язик морський (Solea spp.)

0

0

0302 24 00 00

- - калкан (Psetta maxima)

0

0

0302 29

- - інші:

0302 29 10 00

- - - мегрім (Lepidorhombus spp.)

0

0

0302 29 80 00

- - - інші

0

0

- тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка:

0302 31

- - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):

0302 31 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 31 90 00

- - - інший

0

0

0302 32

- - тунець жовтоперий (Thunnus albacares):

0302 32 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 32 90 00

- - - інший

0

0

0302 33

- - скіпджек, або тунець смугастий:

0302 33 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 33 90 00

- - - інші

0

0

0302 34

- - тунець великоокий (Thunnus obesus):

0302 34 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 34 90 00

- - - інший

0

0

0302 35

- - тунець синій, або звичайний, і тунець східний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

- - - тунець синій, або звичайний (Thunnus thynnus):

0302 35 11 00

- - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 35 19 00

- - - - інший

0

0

- - - тунець східний (Thunnus orientalis):

0302 35 91 00

- - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 35 99 00

- - - - інший

0

0

0302 36

- - тунець південний синій (Thunnus maccoyii):

0302 36 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 36 90 00

- - - інший

0

0

0302 39

- - інші:

0302 39 20 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 39 80 00

- - - інші

0

0

- оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ставрида (Trachurus spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім печінки, ікри та молочка:

0302 41 00 00

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0302 42 00 00

- - анчоуси (Engraulis spp.)

10

10

0302 43

- - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus):

0302 43 10 00

- - - сардина виду Sardina pilchardus

0

0

0302 43 30 00

- - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)

0

0

0302 43 90 00

- - - кілька або шпроти (Sprattus sprattus)

5

5

0302 44 00 00

- - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0302 45

- - ставрида (Trachurus spp.):

0302 45 10 00

- - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus)

0

0

0302 45 30 00

- - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi)

0

0

0302 45 90 00

- - - інша

0

0

0302 46 00 00

- - кобія (нігріта) (Rachycentron canadum)

0

0

0302 47 00 00

- - меч-риба (Xiphias gladius)

0

0

- риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім печінки, ікри та молочка:

0302 51

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0302 51 10 00

- - - тріска виду Gadus morhua

0

0

0302 51 90 00

- - - інша

0

0

0302 52 00 00

- - пікша (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0302 53 00 00

- - сайда (Pollachius virens)

0

0

0302 54

- - мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

- - - мерлуза роду Merluccius:

0302 54 11 00

- - - - мерлуза мілководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus)

0

0

0302 54 15 00

- - - - мерлуза південна (Merluccius australis)

0

0

0302 54 19 00

- - - - інша

0

0

0302 54 90 00

- - - морський минь (Urophycis spp.)

0

0

0302 55 00 00

- - минтай (Theragra chalcogramma)

0

0

0302 56 00 00

- - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0

0

0302 59

- - інша:

0302 59 10 00

- - - сайка (Boreogadus saida)

0

0

0302 59 20 00

- - - мерланг (Merlangius merlangus)

0

0

0302 59 30 00

- - - сайда срібляста (Pollachius pollachius)

0

0

0302 59 40 00

- - - мольва (Molva spp.)

0

0

0302 59 90 00

- - - інша

0

0

- тиляпія (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нільський (Lates niloticus) і змієголов (Channa spp.), крім печінки, ікри та молочка:

0302 71 00 00

- - тиляпія (Oreochromis spp.)

0

0

0302 72 00 00

- - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

0302 73 00 00

- - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

10

10

0302 74 00 00

- - вугор (Anguilla spp.)

0

0

0302 79 00 00

- - інша

0

0

- інша риба, крім печінки, ікри та молочка:

0302 81

- - акули:

0302 81 10 00

- - - колюча (Squalus acanthias)

10

10

0302 81 20 00

- - - котяча (Scyliorhinus spp.)

0

0

0302 81 30 00

- - - акула оселедцева (Lamna nasus)

0

0

0302 81 90 00

- - - інші

0

0

0302 82 00 00

- - скати (Rajidae)

0

0

0302 83 00 00

- - іклач (Dissostichus spp.)

0

0

0302 84

- - лаврак (Dicentrarchus spp.):

0302 84 10 00

- - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax)

0

0

0302 84 90 00

- - - інший

0

0

0302 85

- - спарові, або морські карасі (Sparidae):

0302 85 10 00

- - - морські карасі (Dentex dentex і Pagellus spp.)

0

0

0302 85 30 00

- - - аурата (Sparus aurata)

0

0

0302 85 90 00

- - - інша

0

0

0302 89

- - інша:

0302 89 10

- - - прісноводна риба:

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes):

0302 89 10 11

- - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii)

0

0

0302 89 10 12

- - - - - севрюга (Acipenser stellatus)

0

0

0302 89 10 13

- - - - - білуга (Huso huso)

0

0

0302 89 10 19

- - - - - інші

0

0

0302 89 10 30

- - - - судак (Stizostedion spp.)

0

0

0302 89 10 90

- - - - інша

0

0

- - - інша:

- - - - риба роду Euthynnus, крім скіпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної підпозиції 0302 33:

0302 89 21 00

- - - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0302 89 29 00

- - - - - інша

0

0

- - - - окунь морський (Sebastes spp.):

0302 89 31 00

- - - - - виду Sebastes marinus

0

0

0302 89 39 00

- - - - - інша

0

0

0302 89 40 00

- - - - лящ морський звичайний (Brama, spp.)

0

0

0302 89 50 00

- - - - вудильник (Lophius spp.)

0

0

0302 89 60 00

- - - - конгріо чорний (Genypterus blacodes)

0

0

0302 89 90 00

- - - - інша

0

0

0302 90 00 00

- печінка, ікра та молочко

0

0

0303

Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304:

- лососеві, крім печінки, ікри та молочка:

0303 11 00 00

- - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka)

0

0

0303 12 00 00

- - інший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus)

0

0

0303 13 00 00

- - лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)

0

0

0303 14

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster):

0303 14 10 00

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster

5

5

0303 14 20 00

- - - виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука

2

2

0303 14 90 00

- - - інша

2

2

0303 19 00 00

- - інша

0

0

- тиляпія (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нільський (Lates niloticus) і змієголов (Channa spp.), крім печінки, ікри та молочка:

0303 23 00 00

- - тиляпія (Oreochromis spp.)

2

2

0303 24 00 00

- - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

2

2

0303 25 00 00

- - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

2

2

0303 26 00 00

- - вугор (Anguilla spp.)

0

0

0303 29 00 00

- - інша

2

2

- камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка:

0303 31

- - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 10 00

- - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0303 31 30 00

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0303 31 90 00

- - - палтус тихоокеанський білокорий (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0303 32 00 00

- - камбала морська (Pleuronectes platessa)

0

0

0303 33 00 00

- - язик морський (Solea spp.)

0

0

0303 34 00 00

- - калкан (Psetta maxima)

0

0

0303 39

- - інші:

0303 39 10 00

- - - камбала річкова (Platichthys flesus)

0

0

0303 39 30 00

- - - риба роду Rhombosolea

5

5

0303 39 50 00

- - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae

2

2

0303 39 85 00

- - - інша

0

0

- тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка:

0303 41

- - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):

0303 41 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 41 90 00

- - - інший

0

0

0303 42

- - тунець жовтоперий (Thunnus albacares):

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604:

- - - - цілий:

0303 42 12 00

- - - - - масою понад 10 кг штука

0

0

0303 42 18 00

- - - - - інший

0

0

- - - - інший:

0303 42 42 00

- - - - - масою понад 10 кг штука

0

0

0303 42 48 00

- - - - - інший

0

0

0303 42 90 00

- - - інший

0

0

0303 43

- - скіпджек, або тунець смугастий:

0303 43 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 43 90 00

- - - інший

0

0

0303 44

- - тунець великоокий (Thunnus obesus):

0303 44 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 44 90 00

- - - інший

0

0

0303 45

- - тунець синій, або звичайний, і тунець східний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

- - - тунець синій, або звичайний (Thunnus thynnus):

0303 45 12 00

- - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 45 18 00

- - - - інший

0

0

- - - тунець східний (Thunnus orientalis):

0303 45 91 00

- - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 45 99 00

- - - - інший

0

0

0303 46

- - тунець південний синій (Thunnus maccoyii):

0303 46 10 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 46 90 00

- - - інший

0

0

0303 49

- - інші:

0303 49 20 00

- - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 49 85 00

- - - інші

0

0

- оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ставрида (Trachurus spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім печінки, ікри та молочка:

0303 51 00 00

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0303 53

- - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus):

0303 53 10 00

- - - сардини виду Sardina pilchardus

0

0

0303 53 30 00

- - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)

0

0

0303 53 90 00

- - - кілька або шпроти (Sprattus sprattus)

5

5

0303 54

- - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0303 54 10

- - - скумбрія видів Scomber scombrus, Scomber Japonicus:

0303 54 10 10

- - - - виду Scomber scombrus

0

0

0303 54 10 20

- - - - виду Scomber Japonicus

2

2

0303 54 90 00

- - - скумбрія виду Scomber australasicus

2

2

0303 55

- - ставрида (Trachurus spp.):

0303 55 10 00

- - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus)

5

5

0303 55 30 00

- - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi)

2

2

0303 55 90

- - - інша:

0303 55 90 10

- - - - ставрида (Caranx trachurus)

5

5

0303 55 90 90

- - - інша

2

2

0303 56 00 00

- - кобія, або нігріта (Rachycentron canadum)

2

2

0303 57 00 00

- - меч-риба (Xiphias gladius)
- риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrourid ae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім печінки, ікри та молочка:

0

0

0303 63

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0303 63 10 00

- - - тріска виду Gadus morhua

0

0

0303 63 30 00

- - - тріска виду Gadus ogac

0

0

0303 63 90 00

- - - тріска виду Gadus macrocephalus

0

0

0303 64 00 00

- - пікша (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0303 65 00 00

- - сайда (Pollachius virens)

0

0

0303 66

- - мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

- - - мерлуза роду Merluccius:

0303 66 11 00

- - - - мерлуза мілководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus)

0

0

0303 66 12 00

- - - - мерлуза південно-західної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi)

0

0

0303 66 13 00

- - - - мерлуза південна (Merluccius australis)

0

0

0303 66 19 00

- - - - інша

0

0

0303 66 90 00

- - - морський минь роду Urophycis

0

0

0303 67 00 00

- - минтай (Theragra chalcogramma)

0

0

0303 68

- - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):

0303 68 10 00

- - - путасу (Micromesistius Poutassou, Gadus Poutassou)

0

0

0303 68 90 00

- - - путасу південний (Micromesistius australis)

0

0

0303 69

- - інша:

0303 69 10 00

- - - сайка (Boreogadus saida)

0

0

0303 69 30 00

- - - мерланг (Merlangius merlangus)

0

0

0303 69 50 00

- - - сайда срібляста (Pollachius pollachius)

2

2

0303 69 70 00

- - - макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae)

0

0

0303 69 80 00

- - - мольва (Molva spp.)

0

0

0303 69 90 00

- - - інша

2

2

- інша риба, крім печінки, ікри та молочка:

0303 81

- - акули:

0303 81 10 00

- - - колюча (Squalus acanthias)

2

2

0303 81 20 00

- - - котяча (Scyliorhinus spp.)

0

0

0303 81 30 00

- - - акула оселедцева (Lamna nasus)

0

0

0303 81 90 00

- - - інші

0

0

0303 82 00 00

- - скати (Rajidae)

2

2

0303 83 00 00

- - іклач (Dissostichus spp.)

0

0

0303 84

- - лаврак (Dicentrarchus spp.):

0303 84 10 00

- - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax)

0

0

0303 84 90 00

- - - інший

0

0

0303 89

- - інша:

0303 89 10

- - - прісноводна:

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes):

0303 89 10 11

- - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii)

0

0

0303 89 10 12

севрюга (Acipenser stellatus)

0

0

0303 89 10 13

- - - - - білуга (Huso huso)

0

0

0303 89 10 19

- - - - - інші

0

0

0303 89 10 30

- - - - судак (Stizostedion spp.)

0

0

0303 89 10 90

- - - - інша

0

0

- - - інша:

- - - - риба роду Euthynnus, крім скіпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної підпозиції 0303 43:

0303 89 21 00

- - - - - для промислового виробництва продуктів товарної позиції 1604

0

0

0303 89 29 00

- - - - - інша

0

0

- - - - окунь морський (Sebastes spp.):

0303 89 31 00

- - - - - виду Sebastes marinus

2

2

0303 89 39 00

- - - - - інший

2

2

0303 89 40 00

- - - - однокольоровий боніто (Orcynopsis unicolor)

0

0

0303 89 45 00

- - - - анчоуси (Engraulis spp.)

2

2

0303 89 50 00

- - - - морські карасі (Dentex dentex і Pagellus spp.)

0

0

0303 89 55 00

- - - - аурата (Sparus aurata)

2

2

0303 89 60 00

- - - - лящ морський звичайний (Brama spp.)

0

0

0303 89 65 00

- - - - вудильник (Lophius spp.)

0

0

0303 89 70 00

- - - - конгріо чорний (Genypterus blacodes)

2

2

0303 89 90 00

- - - - інша

2

2

0303 90

- печінка, ікра та молочко:

0303 90 10 00

- - тверда та м’яка ікра та молочко для виробництва дезоксорибонуклеїнової кислоти або сульфату протаміну

0

0

0303 90 90 00

- - інша

0

0

0304

Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене:

- філе свіже або охолоджене тиляпії (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нільського (Lates niloticus) і змієголова (Channa spp.):

0304 31 00 00

- - тиляпії (Oreochromis spp.)

5

5

0304 32 00 00

- - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

5

5

0304 33 00 00

- - латеса нільського (Lates niloticus)

5

5

0304 39 00 00

- - інше

5

5

- філе іншої риби, свіже або охолоджене:

0304 41 00 00

- - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou і Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho)

0

0

0304 42

- - форелі (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster):

0304 42 10 00

- - - виду Oncorhynchus mykiss масою більш як 400 г штука

0

0

0304 42 50 00

- - - видів Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster

0

0

0304 42 90 00

- - - інше

0

0

0304 43 00 00

- - камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae і Citharidae)

0

0

0304 44

- - риби родини Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

0304 44 10 00

- - - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saida)

0

0

0304 44 30 00

- - - сайди (Pollachius virens)

0

0

0304 44 90 00

- - - інші

0

0

0304 45 00 00

- - меч-риби (Xiphias gladius)

0

0

0304 46 00 00

- - іклач (Dissosti chus spp.)

0

0

0304 49

- - інше:

0304 49 10

- - - прісноводної риби:

0304 49 10 10

- - - - осетроподібних (Acipenseriformes)

5

5

0304 49 10 20

- - - - судака (Stizostedion spp.)

5

5

0304 49 10 90

- - - - інших

5

5

- - - інше:

0304 49 50 00

- - - - окуня морського (Sebastes spp.)

0

0

0304 49 90 00

- - - - інше

0

0

- інше, свіже або охолоджене:

0304 51 00 00

- - тиляпії (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нільського (Lates niloticus) і змієголова (Channa spp.)

0

0

0304 52 00 00

- - лососевих

0

0

0304 53 00 00

- - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae

0

0

0304 54 00 00

- - меч-риби (Xiphias gladius)

0

0

0304 55 00 00

- - іклача (Dissostichus spp.)

0

0

0304 59

- - інше:

0304 59 10

- - - прісноводної риби:

0304 59 10 10

- - - - осетроподібних (Acipenseriformes)

5

5

0304 59 10 20

- - - - судака (Stizostedion spp.)

5

5

0304 59 10 90

- - - - інших

5

5

- - - інше:

0304 59 50 00

- - - - боки (спинки) оселедців

0

0

0304 59 90 00

- - - - інше

0

0

- філе морожене тиляпії (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нільського (Lates niloticus) і змієголова (Channa spp.):

0304 61 00 00

- - тиляпії (Oreochromis spp.)

0

0

0304 62 00 00

- - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0

0

0304 63 00 00

- - латеса нільського (Lates niloticus)

0

0

0304 69 00 00

- - інше

0

0

- філе морожене риб родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

0304 71

- - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0304 71 10 00

- - - виду Gadus macrocephalus

0

0

0304 71 90 00

- - - інше

0

0

0304 72 00 00

- - пікши (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0304 73 00 00

- - сайди (Pollachius virens)

0

0

0304 74

- - мерлузи (Merluccius spp.) і морського миня (Urophycis spp.):

- - - мерлузи роду Merluccius:

0304 74 11 00

- - - - мерлузи мілководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus)

0

0

0304 74 15 00

- - - - мерлузи аргентинської (південно-західної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi)

0

0

0304 74 19 00

- - - - інші

0

0

0304 74 90 00

- - - морського миня роду Urophycis

0

0

0304 75 00 00

- - минтая (Theragra chalcogramma)

0

0

0304 79

- - інше:

0

0

0304 79 10 00

- - - сайки (Boreogadus saida)

0304 79 30 00

- - - мерланга (Merlangius merlangus)

0

0

0304 79 50 00

- - - макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae)

0

0

0304 79 80 00

- - - мольви (Molva spp.)

0

0

0304 79 90 00

- - - інше

0

0

- філе іншої риби, морожене:

0304 81 00 00

- - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou і Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho)

0

0

0304 82

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster):

0304 82 10 00

- - - виду Oncorhynchus mykiss масою більш як 400 г штука

5

5

0304 82 50 00

- - - видів Oncorhynchus apache і Oncorhynchus chrysogaster

5

5

0304 82 90 00

- - - інше

5

5

0304 83

- - камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae і Citharidae):

0304 83 10 00

- - - камбали морської (Pleuronectes platessa)

0

0

0304 83 30 00

- - - камбали річкової (Platichthys flesus)

0

0

0304 83 50 00

- - - мегріма (Lepidorhombus spp.)

0

0

0304 83 90 00

- - - інші

0

0

0304 84 00 00

- - меч-риби (Xiphias gladius)

0

0

0304 85 00 00

- - іклача (Dissostichus spp.)

0

0

0304 86 00 00

- - оселедців (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0304 87 00 00

- - тунця (роду Thunnus), скіпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0

0

0304 89

- - інше:

0304 89 10

- - - прісноводної риби:

0304 89 10 10

- - - - осетроподібних (Acipenseriformes)

5

5

0304 89 10 20

- - - - судака (Stizostedion spp.)

5

5

0304 89 10 90

- - - - інших

5

5

- - - інше:

- - - - окуня морського (Sebastes spp.):

0304 89 21 00

- - - - - виду Sebastes marinus

0

0

0304 89 29 00

- - - - - інше

5

5

0304 89 30 00

- - - - риба роду Euthynnus, крім скіпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної підпозиції 0304 87

0

0

- - - - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus Scomber japonicus) та риба виду Orcynopsis unicolor:

0304 89 41 00

- - - - - скумбрія виду Scomber australasicus

5

5

0304 89 49

- - - - - інше:

0304 89 49 10

- - - - - - виду Scomber scombrus

0

0

0304 89 49 90

- - - - - - інше

5

5

- - - - акули:

0304 89 51 00

- - - - - колючої (Squalus acanthias) та котячої (Scyliorhinus spp.)

0

0

0304 89 55 00

- - - - - акула оселедцева (Lamna nasus)

0

0

0304 89 59 00

- - - - - інші акули

0

0

0304 89 60 00

- - - - вудильник (Lophius spp.)

0

0

0304 89 90 00

- - - - інші

0

0

- інше, морожене:

0304 91 00 00

- - меч-риби (Xiphias gladius)

0

0

0304 92 00 00

- - іклачів (Dissostichus spp.)

0

0

0304 93

- - тиляпії (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нільського (Lates niloticus) і змієголова (Channa spp.):

0304 93 10 00

- - - сурімі

0

0

0304 93 90 00

- - - інші

0

0

0304 94

- - минтая (Theragra chalcogramma):

0304 94 10 00

- - - сурімі

0

0

0304 94 90 00

- - - інші

0

0

0304 95

- - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім минтая (Theragra chalcogramma):

0304 95 10 00

- - - сурімі

0

0

- - - інші:

- - - - тріски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайки (Boreogadus saida):

0304 95 21 00

- - - - - тріски тихоокеанської (Gadus macrocephalus)

0

0

0304 95 25 00

- - - - - тріски атлантичної (Gadus morhua)

0

0

0304 95 29 00

- - - - - інших

0

0

0304 95 30 00

- - - - пікші (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0304 95 40 00

- - - - сайди (Pollachius virens)

0

0

0304 95 50 00

- - - - мерлуза роду Merluccius spp.

0

0

0304 95 60 00

- - - - путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

0

0

0304 95 90 00

- - - - інших

0

0

0304 99

- - інші:

0304 99 10 00

- - - сурімі

0

0

- - - інші:

0304 99 21 00

- - - - прісноводної риби

0

0

- - - - інші:

0304 99 23 00

- - - - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0304 99 29 00

- - - - - окуня морського (Sebastes spp.)

0

0

0304 99 55 00

- - - - - мегріма (Lepidorhombus spp.)

0

0

0304 99 61 00

- - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.)

5

5

0304 99 65 00

- - - - - вудильника (Lophius spp.)

0

0

0304 99 99 00

- - - - інших

0

0

0305

Риба, сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування:

0305 10 00 00

- рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування

0

0

0305 20 00 00

- печінка, ікра та молочко риб, сушені, копчені, солоні або в розсолі

0

0

- рибне філе, сушене, солоне або в розсолі, але не копчене:

0305 31 00 00

- - тиляпії (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нільського (Lates niloticus) і змієголова (Channa spp.)

10

10

0305 32

- - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

- - - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) і сайка (Boreogadus saida):

0305 32 11 00

- - - - тріска виду Gadus macrocephalus

5

10

0305 32 19 00

- - - - інші

5

10

0305 32 90 00

- - - інше

10

10

0305 39

- - інше:

0305 39 10 00

- - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) і лосося дунайського (Hucho hucho), солоні або в розсолі

5

10

0305 39 50 00

- - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолі

5

10

0305 39 90

- - - інших:

0305 39 90 10

- - - осетроподібних (Acipenseriformes)

10

10

0305 39 90 90

- - - інших

10

10

- риба копчена, включаючи філе, крім їстівних рибних субпродуктів:

0305 41 00 00

- - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)

5

5

0305 42 00 00

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii)

5

5

0305 43 00 00

- - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster)

5

8

0305 44

- - тиляпія (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нільський (Lates niloticus) і змієголов (Channa spp.):

0305 44 10 00

- - - вугор (Anguilla spp.)

5

8

0305 44 90 00

- - - інші

10

10

0305 49

- - інша:

0305 49 10 00

- - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)

5

8

0305 49 20 00

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)

5

8

0305 49 30 00

- - - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

5

5

0305 49 80 00

- - - інші

10

10

- риба сушена, крім їстівних рибних субпродуктів, солона або несолона, але не копчена:

0305 51

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10 00

- - - сушена, несолона

0

0

0305 51 90 00

- - - сушена, солона

0

0

0305 59

- - інша:

0305 59 10 00

- - - сайка (Boreogadus saida)

10

10

0305 59 30 00

- - - оселедець (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

10

0305 59 50 00

- - - анчоуси (Engraulis spp.)

10

10

0305 59 70 00

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)

10

10

0305 59 80 00

- - - інша

10

10

- риба солона, але не сушена або не копчена, і риба в розсолі, крім їстівних рибних субпродуктів:

0305 61 00 00

- - оселедець (Clupea harengus, Clupea pallasii)

5

7,5

0305 62 00 00

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

5

5

0305 63 00 00

- - анчоуси (Engraulis spp.)

10

10

0305 64 00 00

- - тиляпія (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нільський (Lates niloticus) і змієголов (Channa spp.)

10

10

0305 69

- - інша:

0305 69 10 00

- - - сайка (Boreogadus saida)

0

0

0305 69 30 00

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)

10

10

0305 69 50 00

- - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)

5

5

0305 69 80 00

- - - інша

10

10

- плавці, голови, хвости, плавальні міхури, інші їстівні рибні субпродукти:

0305 71

- - акулячі плавці:

0305 71 10 00

- - - копчені

10

10

0305 71 90 00

- - - інші

10

10

0305 72 00 00

- - голови, хвости, плавальні міхури риб

10

10

0305 79 00 00

- - інші

10

10

0306

Ракоподібні, в панцирі або без панцира, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; ракоподібні в панцирі, варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування:

- морожені:

0306 11

- - лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 05 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

15

20

- - - інші:

0306 11 10 00

- - - - хвости лангустів

0

0

0306 11 90 00

- - - - інші

0

0

0306 12

- - омари (Homarus spp.):

0306 12 05 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

0306 12 10 00

- - - - цілі

0

0

0306 12 90 00

- - - - інші

0

0

0306 14

- - краби:

0306 14 05 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

0306 14 10 00

- - - - краби видів Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. або Callinectes sapidus

0

0

0306 14 30 00

- - - - краби виду Cancer pagurus

0

0

0306 14 90 00

- - - - інші

0

0

0306 15

- - омар норвезький (Nephrops norvegicus):

0306 15 10 00

- - - копчений, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений іншим способом

0

0

0306 15 90 00

- - - інші

0

0

0306 16

- - креветки і пильчаті креветки, глибоководні (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

0306 16 91 00

- - - - виду Crangon Crangon

0

0

0306 16 99 00

- - - - інші

0

0

0306 17

- - інші креветки:

0306 17 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

0306 17 91 00

- - - - глибоководні рожеві (Parapenaeus longirostris)

0

0

0306 17 92 00

- - - - роду Penaeus

0

0

0306 17 93 00

- - - - креветки родини Pandalidae, крім креветок роду Pandalus spp.

0

0

0306 17 94 00

- - - - креветки роду Crangon, крім креветок виду Crangon crangon

0

0

0306 17 99 00

- - - - інші

0

0

0306 19

- - інші, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування:

0306 19 05

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом:

0306 19 05 10

- - - - криль антарктичний (Euphausia superba)

15

20

0306 19 05 90

- - - - інші

0

0

- - - інші:

0306 19 10 00

- - - - раки прісноводні

0

0

0306 19 90

- - - - інші:

0306 19 90 10

- - - - - криль антарктичний (Euphausia superba)

10

10

0306 19 90 90

- - - - - інші

10

10

- неморожені:

0306 21

- - лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 21 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

15

20

0306 21 90 00

- - - інші

0

0

0306 22

- - омари (Homarus spp.):

0306 22 10 00

- - - живі

0

0

- - - інші:

0306 22 30 00

- - - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - - інші:

0306 22 91 00

- - - - - цілі

0

0

0306 22 99 00

- - - - - інші

0

0

0306 24

- - краби:

0306 24 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

0306 24 30 00

- - - - виду Cancer pagurus

0

0

0306 24 80 00

- - - - інші

0

0

0306 25

- - омар норвезький (Nephrops norvegicus):

0306 25 10 00

- - - копчений, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений іншим способом

0

0

0306 25 90 00

- - - інші

0

0

0306 26

- - креветки, глибоководні (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 26 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

- - - - креветки виду Crangon crangon:

0306 26 31 00

- - - - - свіжі, охолоджені або варені у воді чи на парі

0

0

0306 26 39 00

- - - - - інші

0

0

0306 26 90 00

- - - - інші

0

0

0306 27

- - інші креветки:

0306 27 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

0

0

- - - інші:

0306 27 91 00

- - - - креветки родини Pandalidae, крім креветок роду Pandalus spp.

0

0

0306 27 95 00

- - - - креветки роду Crangon, крім креветок виду Crangon crangon

0

0

0306 27 99 00

- - - - інші

0

0

0306 29

- - інші, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування:

0306 29 05 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

15

20

- - - інші:

0306 29 10 00

- - - - раки прісноводні

0

0

0306 29 90 00

- - - - інші

0

0

0307

Молюски, в черепашці або без черепашки, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; копчені молюски, в черепашці або без черепашки, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок та гранули з молюсків, придатні для харчування:

- устриці:

0307 11

- - живі, свіжі або охолоджені:

0307 11 10 00

- - - устриці плоскі (Ostrea spp.), живі, масою (включаючи стулки) не більш як 40 г кожна

0

0

0307 11 90 00

- - - інші

0

0

0307 19

- - інші:

0307 19 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

0307 19 90 00

- - - інші

0

0

- гребінці, включаючи королівські гребінці роду Pesten, Chlamys або Placopesten:

0307 21 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0307 29

- - інші:

0307 29 05 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

- - - інші:

0307 29 10 00

- - - - черепашки Святого Якова, або гребінці (Pecten maximus), морожені

0

0

0307 29 90 00

- - - - інші

0

0

- мідії (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31

- - живі, свіжі або охолоджені:

0307 31 10 00

- - - Mytilus spp.

5

5

0307 31 90 00

- - - Perna spp.

5

5

0307 39

- - інші:

0307 39 05 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

- - - інші:

0307 39 10 00

- - - - Mytilus spp.

5

5

0307 39 90 00

- - - - Perna spp.

5

5

- каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41

- - живі, свіжі або охолоджені:

0307 41 10 00

- - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

0

0

- - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41 91 00

- - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0307 41 99 00

- - - - інші

0

0

0307 49

- - інші:

0307 49 05 00

- - - копчені, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

- - - морожені:

- - - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

- - - - - роду Sepiola:

0307 49 09 00

- - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti)

5

5

0307 49 11 00

- - - - - - інші

5

5

0307 49 18 00

- - - - - інші

5

5

- - - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

- - - - - Loligo spp.:

0307 49 31 00

- - - - - - Loligo vulgaris

2

2

0307 49 33 00

- - - - - - Loligo pealei

2

2

0307 49 35 00

- - - - - - Loligo patagonica

2

2

0307 49 38 00

- - - - - - інші

2

2

0307 49 51 00

- - - - - Ommastrephes sagittatus

2

2

0307 49 59 00

- - - - - інші

2

2

- - - інші:

0307 49 71 00

- - - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

5

5

- - - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 49 91 00

- - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

5

5

0307 49 99 00

- - - - - інші

5

5

- спрути, або восьминоги (Octopus spp.):

0307 51 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0307 59

- - інші:

0307 59 05 00

- - - копчені, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

- - - інші:

0307 59 10 00

- - - - морожені

0

0

0307 59 90 00

- - - - інші

0

0

0307 60

- равлики, крім морських:

0307 60 10 00

- - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

0307 60 90 00

- - інші

10

10

- клеми, серцевидки і ковчеги (їстівні двостулкові молюски) (родин Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae і Veneridae):

0307 71 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0307 79

- - інші:

0307 79 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

0307 79 90 00

- - - інші

5

5

- галіотіси, або морські вушки (Haliotis spp.):

0307 81 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0307 89

- - інші:

0307 89 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

0307 89 90 00

- - - інші

5

5

- інші, включаючи борошно, порошок та гранули, придатні для харчування:

0307 91 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0307 99

- - інші:

0307 99 10 00

- - - копчені, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

5

5

- - - морожені:

0307 99 11 00

- - - - кальмари роду Illex spp.

5

5

0307 99 13 00

- - - - смугастий венус та інші види родини Veneridae

5

5

0307 99 17 00

- - - - інші

5

5

0307 99 80 00

- - - інші

5

5

0308

Водяні безхребетні, крім ракоподібних і молюсків, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні, в розсолі або копчені, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок і гранули з водяних безхребетних даної товарної позиції, придатні для харчування:

- голотурії (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308 11 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0308 19

- - інші:

0308 19 10 00

- - - копчені, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

10

10

0308 19 30 00

- - - морожені

5

5

0308 19 90 00

- - - інші

5

5

- морські їжаки (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):

0308 21 00 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0308 29

- - інші:

0308 29 10 00

- - - копчені, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

10

10

0308 29 30 00

- - - морожені

5

5

0308 29 90 00

- - - інші

5

5

0308 30

- медузи (Rhopilema spp.):

0308 30 10 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0308 30 30 00

- - копчені, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

10

10

0308 30 50 00

- - морожені

5

5

0308 30 90 00

- - інші

5

5

0308 90

- інші:

0308 90 10 00

- - живі, свіжі або охолоджені

0

0

0308 90 30 00

- - копчені, гарячого або холодного копчення; не приготовлені іншим способом

10

10

0308 90 50 00

- - морожені

5

5

0308 90 90 00

- - інші

5

5

 

Група 04
Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Примітки:

1. Термін «молоко» означає незбиране молоко або повністю чи частково знежирене молоко.

2. У товарній позиції 0405:

(a) термін «вершкове масло» означає натуральне вершкове масло, сироваткове чи рекомбіноване (відновлене) вершкове масло (свіже, солоне або згіркле, у тому числі консервоване вершкове масло), виготовлене виключно з молока, з вмістом молочного жиру 80 мас. % або більше, але не більш як 95 мас. %, з максимальним вмістом сухого знежиреного молочного залишку 2 мас. % і з максимальним вмістом води 16 мас. %. Вершкове масло не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізувальні солі та нешкідливі культури молочнокислих бактерій;

(b) термін «молочні пасти» означає здатні намащуватися емульсії типу «вода в маслі», що містять молочний жир як єдиний жир у продукті в кількості 39 мас. % або більше, але менш як 80 мас. %.

3. Продукти, одержані шляхом концентрування молочної сироватки з доданням молока чи молочного жиру, класифікуються як сири в товарній позиції 0406 за умови, що вони мають такі три характеристики:

(a) вміст молочного жиру в перерахунку на суху речовину — 5 мас. % чи більше;

(b) вміст сухої речовини — не менш як 70 мас. %, але не більш як 85 мас. %; та

(c) сформовані або здатні формуватися.

4. Ця група не включає:

(a) продукти, одержані з молочної сироватки, які містять понад 95 мас. % лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позиція 1702); або

(b) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше білків молочної сироватки, що містять понад 80 мас. % білків молочної сироватки у перерахунку на суху речовину) (товарна позиція 3502) або глобуліни (товарна позиція 3504).

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 0404 10 термін «видозмінена молочна сироватка» означає продукти, що складаються з компонентів сироватки, тобто сироватку з повністю або частково вилученими лактозою, білками чи мінеральними речовинами, сироватку, до якої додані натуральні компоненти молочної сироватки, а також продукти, одержані шляхом змішування натуральних компонентів молочної сироватки.

2. У товарній підпозиції 0405 10 термін «вершкове масло» не означає дегідроване вершкове масло або топлене масло (товарна підпозиція 0405 90).

Додаткові примітки:

1. Ставка мита, що застосовується до сумішей, які входять до товарних позицій 0401–0406, повинна бути такою:

(a) до сумішей, в яких один з компонентів становить не менш як 90 мас. %, застосовується та ж ставка мита, що і до цього компонента;

(b) до інших сумішей — ставка мита, яка застосовується до того компонента, що має найвищу ставку імпортного мита.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

0401

Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

0401 10

- з вмістом жирів не більш як 1 мас. %:

0401 10 10 00

- - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 10 90 00

- - інші

10

10

0401 20

- з вмістом жирів понад 1 мас. %, але не більш як 6 мас. %:

- - не більш як 3 мас. %:

0401 20 11 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 20 19 00

- - - інші

10

10

- - понад 3 мас. %:

0401 20 91 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 20 99 00

- - - інші

10

10

0401 40

- з вмістом жиру більш як 6 мас. %, але не більш як 10 мас. %:

0401 40 10 00

- - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 40 90 00

- - інші

10

10

0401 50

- з вмістом жиру більш як 10 мас. %:

- - не більш як 21 мас. %:

0401 50 11 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 50 19 00

- - - інші

10

10

- - понад 21 мас. %, але не більш як 45 мас. %:

0401 50 31 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 50 39 00

- - - інші

10

10

- - понад 45 мас. %:

0401 50 91 00

- - - у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л

10

10

0401 50 99 00

- - - інші

10

10

0402

Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

0402 10

- у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів не більш як 1,5 мас. %:

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

0402 10 11 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 10 19 00

- - - інші

10

10

- - інші:

0402 10 91 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 10 99 00

- - - інші

10

10

- у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів понад 1,5 мас. %:

0402 21

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

- - - з вмістом жирів не більш як 27 мас. %:

0402 21 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 21 18 00

- - - - інші

10

10

- - - з вмістом жирів понад 27 мас. %:

0402 21 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 21 99 00

- - - - інші

10

10

0402 29

- - інші:

- - - з вмістом жирів не більш як 27 мас. %:

0402 29 11 00

- - - - молоко спеціального призначення, для немовлят, у герметичній упаковці, масою нетто не більш як 500 г, з вмістом жирів понад 10 мас. %

10

10

- - - - інші:

0402 29 15 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 29 19 00

- - - - - інші

10

10

- - - з вмістом жирів понад 27 мас. %:

0402 29 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 29 99 00

- - - - інші

10

10

- інші:

0402 91

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

0402 91 10 00

- - - з вмістом жирів не більш як 8 мас. %

10

10

0402 91 30 00

- - - з вмістом жирів понад 8 мас. %, але не більш як 10 мас. %

10

10

- - - з вмістом жирів понад 10 мас. %, але не більш як 45 мас. %:

0402 91 51 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 91 59 00

- - - - інші

10

10

- - - з вмістом жирів понад 45 мас. %:

0402 91 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 91 99 00

- - - - інші

10

10

0402 99

- - інші:

0402 99 10 00

- - - з вмістом жирів не більш як 9,5 мас. %

10

10

- - - з вмістом жирів понад 9,5 мас. %, але не більш як 45 мас. %:

0402 99 31 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 99 39 00

- - - - інші

10

10

- - - з вмістом жирів понад 45 мас. %:

0402 99 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг

10

10

0402 99 99 00

- - - - інші

10

10

0403

Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао:

0403 10

- йогурт:

- - неароматизований, без додання фруктів, горіхів або какао:

- - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів:

0403 10 11 00

- - - - не більш як 3 мас. %

10

10

0403 10 13 00

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %

10

10

0403 10 19 00

- - - - понад 6 мас. %

10

10

- - - інший, з вмістом жирів:

0403 10 31 00

- - - - не більш як 3 мас. %

10

10

0403 10 33 00

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %

10

10

0403 10 39 00

- - - - понад 6 мас. %

10

10

- - ароматизований або з доданням фруктів, горіхів або какао:

- - - у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом молочних жирів:

0403 10 51 00

- - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0403 10 53 00

- - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0403 10 59 00

- - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - інший, з вмістом молочних жирів:

0403 10 91 00

- - - - не більш як 3 мас. %

10

10

0403 10 93 00

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %

10

10

0403 10 99 00

- - - - понад 6 мас. %

10

10

0403 90

- інші:

- - неароматизовані, без додання фруктів, горіхів або какао:

- - - у порошку, гранулах чи інших твердих видах:

- - - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів:

0403 90 11 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0403 90 13 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0403 90 19 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - - інші, з вмістом жирів:

0403 90 31 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0403 90 33 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0403 90 39 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - інші:

- - - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів:

0403 90 51 00

- - - - - не більш як 3 мас. %

10

10

0403 90 53 00

- - - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %

10

10

0403 90 59 00

- - - - - понад 6 мас. %

10

10

- - - - інші, з вмістом жирів:

0403 90 61 00

- - - - - не більш як 3 мас. %

10

10

0403 90 63 00

- - - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %

10

10

0403 90 69 00

- - - - - понад 6 мас. %

10

10

- - ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао:

- - - у порошку, гранулах або в інших твердих видах, з вмістом молочних жирів:

0403 90 71 00

- - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0403 90 73 00

- - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0403 90 79 00

- - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - інші, з вмістом молочних жирів:

0403 90 91 00

- - - - не більш як 3 мас. %

10

10

0403 90 93 00

- - - - понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %

10

10

0403 90 99 00

- - - - понад 6 мас. %

10

10

0404

Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені:

0404 10

- молочна сироватка, видозмінена чи ні, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

- - у порошку, гранулах чи іншому твердому вигляді:

- - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 02 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 04 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 06 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 12 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 14 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 16 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - інші, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 26 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 28 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 32 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 34 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 36 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 38 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - інша:

- - - без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин та з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 48 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 52 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 54 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 56 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 58 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 62 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - інші, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):

- - - - не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 72 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 74 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 76 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

- - - - понад 15 мас. % і з вмістом жирів:

0404 10 78 00

- - - - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 10 82 00

- - - - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 10 84 00

- - - - - понад 27 мас. %

10

10

0404 90

- інші:

- - без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин та з вмістом жирів:

0404 90 21 00

- - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 90 23 00

- - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 90 29 00

- - - понад 27 мас. %

10

10

- - інші, з вмістом жирів:

0404 90 81 00

- - - не більш як 1,5 мас. %

10

10

0404 90 83 00

- - - понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %

10

10

0404 90 89 00

- - - понад 27 мас. %

10

10

0405

Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти:

0405 10

- масло вершкове:

- - з вмістом жирів не більш як 85 мас. %:

- - - масло вершкове натуральне:

0405 10 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг

10

10

0405 10 19 00

- - - - інше

10

10

0405 10 30 00

- - - вершкове масло рекомбіноване

10

10

0405 10 50 00

- - - вершкове масло сироваткове (підсирне)

10

10

0405 10 90 00

- - інші

10

10

0405 20

- молочні пасти:

0405 20 10 00

- - з вмістом жиру понад 39 мас. %, але не більш як 60 мас. %

10

10

0405 20 30 00

- - з вмістом жиру понад 60 мас. %, але не більш як 75 мас. %

10

10

0405 20 90 00

- - з вмістом жиру понад 75 мас. %, але не більш як 80 мас. %

10

10

0405 90

- інші:

0405 90 10 00

- - з вмістом жиру понад 99,3 мас. % і з вмістом води не більш як 0,5 мас. %

10

10

0405 90 90 00

- - інші

10

10

0406

Сири всіх видів і кисломолочний сир:

0406 10

- свіжий сир (без визрівання), включаючи сир з молочної сироватки, і кисломолочний сир:

0406 10 20 00

- - з вмістом жиру не більш як 40 мас. %

10

10

0406 10 80 00

- - інші

10

10

0406 20

- сири терті або в порошку, усіх сортів:

0406 20 10 00

- - гларський сир з травами, так званий «шабцигер» («Schabziger»), вироблений із збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав

10

10

0406 20 90 00

- - інші

10

10

0406 30

- сири плавлені, крім тертих або в порошку:

0406 30 10 00

- - під час виготовлення яких використовувалися тільки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyre) та апензель (Appenzell) і які можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого «шабцигера» («Schabziger»); упаковані для роздрібної торгівлі, з вмістом жиру не більш як 56 мас. % у перерахунку на суху речовину

10

10

- - інші:

- - - з вмістом жиру не більш як 36 мас. % і з вмістом жиру в сухій речовині:

0406 30 31 00

- - - - не більш як 48 мас. %

10

10

0406 30 39 00

- - - - понад 48 мас. %

10

10

0406 30 90 00

- - - з вмістом жирів понад 36 мас. %

10

10

0406 40

- блакитні сири та інші сири, що містять прожилки, отримані внаслідок використання Penicillium roqueforti:

0406 40 10 00

- - рокфор (Roquefort)

10

10

0406 40 50 00

- - горгонзола (Gorgonzola)

10

10

0406 40 90 00

- - інші

10

10

0406 90

- інші сири:

0406 90 01 00

- - для виробництва плавлених сирів

10

10

- - інші:

0406 90 13 00

- - - ементальський (Emmentaler)

10

10

0406 90 15 00

- - - грюєр (Gruyre), збринц (Sbrinz)

10

10

0406 90 17 00

- - - бергкезе (Bergkse), апензель (Appenzell)

10

10

0406 90 18 00

- - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d’Or) і тет де муан (Tte de Moine)

10

10

0406 90 19 00

- - - гларський сир з травами, так званий «шабцигер» («Schabziger»), виготовлений із збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав

10

10

0406 90 21 00

- - - чедер (Cheddar)

10

10

0406 90 23 00

- - - едем (Edam)

10

10

0406 90 25 00

- - - тильзит (Tilsit)

10

10

0406 90 27 00

- - - бутеркезе (Butterkse)

10

10

0406 90 29 00

- - - качкавал (Kashkaval)

10

10

0406 90 32 00

- - - фета (Feta)

10

10

0406 90 35 00

- - - кефалотирі (Kefalo-Tyri)

10

10

0406 90 37 00

- - - Фінляндія (Finlandia)

10

10

0406 90 39 00

- - - ярлсберг (Jarlsberg)

10

10

- - - інші:

0406 90 50 00

- - - - сири з молока вівці чи молока буйволиці в місткостях з розсолом чи в бурдюках із шкури вівці чи кози

10

10

- - - - інші:

- - - - - з вмістом жиру не більш як 40 мас. % із вмістом води в перерахунку на знежирену речовину:

- - - - - - не більш як 47 мас. %:

0406 90 61 00

- - - - - - - грана падано (Grana Padano), парміджіано реджіано (Parmigiano Reggiano)

10

10

0406 90 63 00

- - - - - - - фіоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino)

10

10

0406 90 69 00

- - - - - - - інші

10

10

- - - - - - понад 47 мас. %, але не більш як 72 мас. %:

0406 90 73 00

- - - - - - - проволоне (Provolone)

10

10

0406 90 75 00

- - - - - - - асіяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасіо (Montasio), рагузано (Ragusano)

10

10

0406 90 76 00

- - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фінбо (Fynbo), хаварті (Havarti), марибо (Maribo), самсо (Sams)

10

10

0406 90 78 00

- - - - - - - гауда (Gouda)

10

10

0406 90 79 00

- - - - - - - есром (Esrom), італіко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжіо (Taleggio)

10

10

0406 90 81 00

- - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслідейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвійний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбі (Colby), монтерей (Monterey)

10

10

0406 90 82 00

- - - - - - - камамбер (Camembert)

10

10

0406 90 84 00

- - - - - - - брі (Brie)

10

10

0406 90 85 00

- - - - - - - кефало-графієра (Kefalograviera), касері (Kasseri)

10

10

- - - - - - - інші сири, з вмістом води в перерахунку на знежирену речовину:

0406 90 86 00

- - - - - - - - понад 47 мас. %, але не більш як 52 мас. %

10

10

0406 90 87 00

- - - - - - - - понад 52 мас. %, але не більш як 62 мас. %

10

10

0406 90 88 00

- - - - - - - - понад 62 мас. %, але не більш як 72 мас. %

10

10

0406 90 93 00

- - - - - - понад 72 мас. %

10

10

0406 90 99

- - - - - інші:

0406 90 99 10

- - - - - - сири з молока корів, у місткостях з розсолом

10

10

0406 90 99 90

- - - - - - інші

10

10

0407

Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені:

- запліднені яйця для інкубації:

0407 11 00 00

- - кур домашніх (Gallus domesticus)

5

5

шт

0407 19

- - інші:

- - - інших свійських птахів:

0407 19 11 00

- - - - індичі чи гусячі

12

12

шт

0407 19 19 00

- - - - інші

5

5

шт

0407 19 90 00

- - - інші

12

12

шт

- яйця свіжі інші:

0407 21 00 00

- - кур свійських (Gallus domesticus)

12

12

тис. шт

0407 29

- - інші:

0407 29 10 00

- - - інших свійських птахів

12

12

тис. шт

0407 29 90 00

- - - інші

12

12

шт

0407 90

- інші:

0407 90 10 00

- - інших свійських птахів

12

12

тис. шт

0407 90 90 00

- - інші

12

12

шт

0408

Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

- яєчні жовтки:

0408 11

- - сушені:

0408 11 20 00

- - - непридатні для вживання

10

10

0408 11 80 00

- - - інші

10

10

0408 19

- - інші:

0408 19 20 00

- - - непридатні для вживання

10

10

- - - інші:

0408 19 81 00

- - - - рідкі

10

10

0408 19 89 00

- - - - інші, включаючи морожені

10

10

- інші:

0408 91

- - сушені:

0408 91 20 00

- - - непридатні для вживання

10

10

0408 91 80 00

- - - інші

10

10

0408 99

- - інші:

0408 99 20 00

- - - непридатні для вживання

10

10

0408 99 80 00

- - - інші

10

10

0409 00 00 00

Мед натуральний

13

13

0410 00 00 00

Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

20

20

 

Група 05
Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) їстівні продукти (крім кишок, сечових міхурів, шлунків тварин, цілих чи шматками, та крові тварин, рідкої чи сухої);

(b) шкури і шкіри, включаючи хутро, крім продукції товарної позиції 0505, та обрізків і відходів аналогічних необроблених шкур товарної позиції 0511 (група 41 чи 43);

(c) придатні для харчування плавці, голови, хвости, плавальні міхури та інші харчові рибні субпродукти;

(d) сировину тваринного походження для текстильної промисловості, крім кінського волосу та його відходів (розділ XI); або

(e) готові вузли та пучки для виробництва мітел і щіток (товарна позиція 9603).

2. У товарній позиції 0501 людське волосся, сортоване за довжиною, не вважається обробленим (за умови, що основи та кінці волосся не розташовані у відповідному порядку).

3. В УКТЗЕД термін «слонова кістка» означає бивні та ікла слона, бегемота, моржа, нарвала, дикого кабана, роги носорога, а також зуби всіх тварин.

4. В УКТЗЕД термін «кінський волос» означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

0501 00 00 00

Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; відходи волосся

20

20

0502

Щетина свійських або диких свиней; борсуковий волос та інший волос, використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу:

0502 10 00 00

- щетина свійських або диких свиней та відходи щетини

20

20

0502 90 00 00

- інші

20

20

[0503]

0504 00 00 00

Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб’ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або у розсолі, сушені або копчені

5

5

0505

Шкурки та інші частини птахів, укриті пір’ям або пухом, пір’я, частини пір’я (обрізані чи необрізані) і пух, очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження, але які не пройшли подальшої обробки; порошок і відходи пір’я або частин пір’я:

0505 10

- пір’я, придатне для набивання; пух:

0505 10 10 00

- - необроблені

20

20

0505 10 90 00

- - інші

20

20

0505 90 00 00

- інші

20

20

0506

Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою або дежелатиновані; порошок та відходи цих продуктів:

0506 10 00 00

- осеїн та кістки, оброблені кислотою

20

20

0506 90 00 00

- інші

20

20

0507

Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, роги, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми; порошок і відходи цих матеріалів:

0507 10 00 00

- слонова кістка; порошок і відходи слонової кістки

20

20

0507 90 00 00

- інші

20

20

0508 00 00 00

Корали та аналогічні матеріали, необроблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетні пластини каракатиць, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їх порошок і відходи

20

20

[0509]

0510 00 00 00

Амбра сіра, струмина боброва, цівета і мускус; шпанські мушки; жовч, у тому числі суха; залози та інші продукти тваринного походження, використовувані для виготовлення фармацевтичних засобів, свіжі, охолоджені, морожені або оброблені іншим способом для тимчасового зберігання

0

0

0511

Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03, непридатні для вживання:

0511 10 00 00

- сперма биків

0

0

шт(1)

- інші:

0511 91

- - продукти з риб або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних; мертві тварини групи 03:

0511 91 10 00

- - - відходи рибні

0

0

0511 91 90 00

- - - інші

5

5

0511 99

- - інші:

0511 99 10

- - - сухожилля та жили; обрізи та аналогічні відходи необроблених шкур:

0511 99 10 10

- - - - сухожилля та жили (для медичних цілей)

0

0

0511 99 10 90

- - - - інші

5

5

- - - губки натуральні тваринного походження:

0511 99 31 00

- - - - необроблені

5

5

0511 99 39 00

- - - - інші

5

5

0511 99 85

- - - інші:

0511 99 85 10

- - - - ембріони великої рогатої худоби

0

0

0511 99 85 90

- - - - інші

0

0

____________
(1) Соломка (нормативна кількість, необхідна для осіменіння).

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше