Нормативний акт Перечень ставок ввозной пошлины, систематизированный согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (утратил силу)

Раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи или воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

Обращаем ваше внимание на то, что данный документ является устаревшим. Редакция сайта не рекомендует его использовать.
Печать
Автор : Верховная Рада Украины

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) стрічки транспортерні, паси приводні, бельтинг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або механічних чи електричних пристроях, або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205) чи вироби з хутра (товарна позиція 4303), що використовуються в механічному обладнанні або в механічних пристроях чи для інших технічних цілей;

(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад, такі, що класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 чи розділі XV);

(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, такі, що класифіковані у групі 39 або 48 чи розділі XV);

(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102–7104 або вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(g) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (група 39);

(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);

(ij) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ XV);

(k) вироби групи 82 або 83;

(l) вироби розділу XVII;

(m) вироби групи 90;

(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

(o) змінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 чи 6909);

(p) вироби групи 95; або

(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у котушках або касетах, або без них (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612, якщо вони просочені чорнилом або оброблені іншим засобом для отримання відбитків).

2. За умови додержання положень примітки 1 до цього розділу і примітки 1 до груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні класифікуватися згідно з такими правилами:

(a) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 і 8548), в усіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;

(b) інші частини, призначені тільки або переважно для одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно. Проте частини, призначені однаково для використання переважно з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525–8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

(c) всі інші частини класифікуються відповідно у товарних позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно або залежно від окремого випадку або, крім того, у товарній позиції 8487 або 8548.

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнювальних або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначено інше.

4. У разі коли машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектувальних вузлів (незалежно від того, чи розміщені вони окремо чи з’єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У примітках до цього розділу термін «машина» включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткові примітки:

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамінні інструменти, що імпортуються з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило, подаються разом з ними.

2. На вимогу митних органів декларант повинен подати для підтвердження у відомостях, заявлених у декларації, ілюстрований документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу, фотографію), який містить опис машини, її призначення та основні характеристики, а в разі, коли машина незібрана або розібрана, — схему складання та перелік вмісту різних вантажних місць.

3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (a) основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТЗЕД також застосовуються до машин, які надходять в окремих часткових відправленнях.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін «для промислового складання моторних транспортних засобів» застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701–8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74–76 або 78–81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525; або

(g) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401–8424 чи товарної позиції 8486 та у той же час до однієї або більше товарних позицій 8425–8480, слід включати до відповідних товарних позицій першої групи (8401–8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425–8480).

Товарна позиція 8419 не включає:

(a) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451); або

(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(a) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

До товарної позиції 8424 не включаються:

(a) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443); або

(b) водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(a) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні); або

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. (A) Термін «машини автоматичного оброблення інформації» у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(1) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми;

(2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

(3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

(4) виконувати без втручання людини в програму оброблення, в разі потреби змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення.

(B) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень приміток (D) та (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(1) належить до типу, що виключно або переважно використовується у системі автоматичного оброблення інформації;

(2) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; та

(3) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі.

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (C) (2) та 5 (C) (3), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, викладеним у примітці 5 (C):

(1) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні;

(2) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, локальні мережі або мережі загального доступу);

(3) гучномовці та мікрофони;

(4) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записувальні;

(5) монітори і проектори, не об’єднані з телевізійною приймальною апаратурою.

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості цього — до залишкових товарних позицій.

6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін «кишеньковий» вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

9. (A) Примітки 8 (a) і 8 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів «напівпровідникові прилади» та «електронні інтегральні схеми», що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін «напівпровідникові прилади» в цій примітці та товарній позиції 8486 також означає світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди.

(B) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін «виробництво плоскопанельних дисплеїв» включає виготовлення плоскої панелі на підкладці. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін «плоска дисплейна панель» не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(C) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або переважно для:

(1) виробництва або відновлення масок та шаблонів;

(2) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем;

(3) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей.

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТЗЕД.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін «системи» означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (C) до групи 84, і до яких входить, як мінімум, центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад, дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін «двигуни авіаційні» стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. У товарну підкатегорію 8471 70 30 00 включаються пристрої для зчитування компакт-дисків, які є запам’ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз’ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

Двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

8401

Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів:

8401 10 00 00

- реактори ядерні

0

0

8401 20 00 00

- обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини

0

0

8401 30 00 00

- неопромінені паливні елементи (твели)

0

0

г поділ. ізотоп

8401 40 00 00

- частини ядерних реакторів

0

0

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води:

- котли парові або інші парогенеруючі котли:

8402 11 00 00

- - котли водотрубні продуктивністю понад 45 т пари на годину

2

2

8402 12 00 00

- - котли водотрубні продуктивністю не більш як 45 т пари на годину

10

10

8402 19

- - інші парогенеруючі котли, включаючи комбіновані:

8402 19 10 00

- - - котли димогарні

5

5

8402 19 90 00

- - - інші

5

5

8402 20 00 00

- котли перегрітої води

5

5

8402 90 00 00

- частини

2

2

8403

Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:

8403 10

- котли:

8403 10 10 00

- - з ливарного чавуну

0

0

8403 10 90

- - інші:

8403 10 90 10

- - - котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш як 10000 кВт

10

10

8403 10 90 20

- - - котли для центрального опалення потужністю не більш як 100 кВт

8

8

8403 10 90 90

- - - інші

5

5

8403 90

- частини:

8403 90 10 00

- - з ливарного чавуну

0

0

8403 90 90 00

- - інші

0

0

8404

Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:

8404 10 00

- допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403:

8404 10 00 10

- - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарної категорії 8403 10 90

8

8

8404 10 00 90

- - інші

5

5

8404 20 00 00

- конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок

5

5

8404 90 00 00

- частини

5

5

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них:

8405 10 00 00

- газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них

2

2

8405 90 00 00

- частини

2

2

8406

Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни:

8406 10 00 00

- турбіни для суднових силових установок

5

5

- інші турбіни:

8406 81 00 00

- - потужністю понад 40 МВт

2

2

8406 82 00

- - потужністю не більш як 40 МВт:

8406 82 00 10

- - - понад 10 МВт

5

5

8406 82 00 90

- - - інші

2

2

8406 90

- частини:

8406 90 10 00

- - лопаті статора, ротори та їх лопаті

2

2

8406 90 90 00

- - інші

5

5

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:

8407 10 00

- двигуни авіаційні:

8407 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

0

шт

8407 10 00 90

- - інші

0

5

шт

- двигуни для суднових силових установок:

8407 21

- - підвісні:

8407 21 10 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 325 см3

5

5

шт

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 325 см3:

8407 21 91 00

- - - - потужністю не більш як 30 кВт

5

5

шт

8407 21 99 00

- - - - потужністю понад 30 кВт

5

5

шт

8407 29 00 00

- - інші

5

5

шт

- двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87:

8407 31 00 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см3

5

5

шт

8407 32

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 250 см3:

8407 32 10 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 125 см3

5

5

шт

8407 32 90 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 125 см3, але не більш як 250 см3

5

5

шт

8407 33 00 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 1000 см3

5

5

шт

8407 34

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3:

8407 34 10 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

0

0

шт

- - - інші:

8407 34 30 00

- - - - що використовувалися

5

5

шт

- - - - нові, з робочим об’ємом циліндрів двигуна:

8407 34 91

- - - - - не більш як 1500 см3:

8407 34 91 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8407 34 91 90

- - - - - - інші

5

5

шт

8407 34 99

- - - - - понад 1500 см3:

8407 34 99 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8407 34 99 90

- - - - - - інші

5

5

шт

8407 90

- інші двигуни:

8407 90 10 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см3

5

5

шт

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3:

8407 90 50 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

2

2

шт

- - - інші:

8407 90 80 00

- - - - потужністю не більш як 10 кВт

5

5

шт

8407 90 90 00

- - - - потужністю понад 10 кВт

5

5

шт

8408

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі):

8408 10

- двигуни для суднових силових установок:

- - що використовувалися:

8408 10 11 00

- - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 19 00

- - - інші

5

5

шт

- - нові, потужністю:

- - - не більш як 50 кВт:

8408 10 23 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 27 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:

8408 10 31 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 39 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:

8408 10 41 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 49 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт:

8408 10 51 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 59 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт:

8408 10 61 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 69 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт:

8408 10 71 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 79 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 1000 кВт, але не більш як 5 000 кВт:

8408 10 81 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 89 00

- - - - інші

5

5

шт

- - - понад 5000 кВт:

8408 10 91 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901–8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 99 00

- - - - інші

5

5

шт

8408 20

- двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87:

8408 20 10 00

- - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

0

0

шт

- - інші:

- - - для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю:

8408 20 31 00

- - - - не більш як 50 кВт

5

5

шт

8408 20 35 00

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

5

5

шт

8408 20 37 00

- - - - понад 100 кВт

5

5

шт

- - - для інших транспортних засобів групи 87 потужністю:

8408 20 51 00

- - - - не більш як 50 кВт

5

5

шт

8408 20 55

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:

8408 20 55 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8408 20 55 90

- - - - - інші

5

5

шт

8408 20 57

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:

8408 20 57 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8408 20 57 90

- - - - - інші

5

5

шт

8408 20 99

- - - - понад 200 кВт:

8408 20 99 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

2

2

шт

8408 20 99 90

- - - - - інші

5

5

шт

8408 90

- інші двигуни:

8408 90 21 00

- - для рейкового транспорту

5

5

шт

- - інші:

8408 90 27 00

- - - що використовувалися

2

2

шт

- - - нові, потужністю:

8408 90 41 00

- - - - не більш як 15 кВт

5

5

шт

8408 90 43 00

- - - - понад 15 кВт, але не більш як 30 кВт

5

5

шт

8408 90 45 00

- - - - понад 30 кВт, але не більш як 50 кВт

5

5

шт

8408 90 47 00

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

5

5

шт

8408 90 61 00

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт

5

5

шт

8408 90 65 00

- - - - понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт

5

5

шт

8408 90 67 00

- - - - понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт

5

5

шт

8408 90 81 00

- - - - понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт

5

5

шт

8408 90 85

- - - - понад 1000 кВт, але не більш як 5000 кВт:

8408 90 85 10

- - - - - для цивільної авіації

0

0,6

шт

8408 90 85 90

- - - - - інші

5

5

шт

8408 90 89

- - - - понад 5000 кВт:

8408 90 89 10

- - - - - для цивільної авіації

0

0,6

шт

8408 90 89 90

- - - - - інші

5

5

шт

8409

Частини, призначені виключно або переважно для двигунів товарної позиції 8407 або 8408:

8409 10 00 00

- для двигунів авіаційних

0

0

- інші:

8409 91 00 00

- - призначені виключно або переважно для поршневих двигунів з іскровим запалюванням

0

0

8409 99 00 00

- - інші

0

0

8410

Турбіни гідравлічні, колеса водяні та регулятори для них:

- турбіни гідравлічні та колеса водяні:

8410 11 00 00

- - потужністю не більш як 1000 кВт

5

5

8410 12 00 00

- - потужністю понад 1000 кВт, але не більш як 10000 кВт

5

5

8410 13 00 00

- - потужністю понад 10000 кВт

5

5

8410 90 00 00

- частини, включаючи регулятори

5

5

8411

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:

- двигуни турбореактивні:

8411 11 00 00

- - тягою не більш як 25 кН

0

0

шт

8411 12

- - тягою понад 25 кН:

8411 12 10 00

- - - тягою понад 25 кН, але не більш як 44 кН

0

0

шт

8411 12 30 00

- - - тягою понад 44 кН, але не більш як 132 кН

0

0

шт

8411 12 80 00

- - - тягою понад 132 кН

0

0

шт

- двигуни турбогвинтові:

8411 21 00 00

- - потужністю не більш як 1100 кВт

0

0

шт

8411 22

- - потужністю понад 1100 кВт:

8411 22 20 00

- - - потужністю понад 1100 кВт, але не більш як 3730 кВт

0

0

шт

8411 22 80 00

- - - потужністю понад 3730 кВт

0

0

шт

- інші газові турбіни:

8411 81 00 00

- - потужністю не більш як 5000 кВт

0

0

шт

8411 82

- - потужністю понад 5000 кВт:

8411 82 20 00

- - - потужністю понад 5000 кВт, але не більш як 20000 кВт

0

0

шт

8411 82 60 00

- - - потужністю понад 20000 кВт, але не більш як 50000 кВт

0

0

шт

8411 82 80 00

- - - потужністю понад 50000 кВт

0

0

шт

- частини:

8411 91 00 00

- - турбореактивних або турбогвинтових двигунів

0

0

8411 99 00 00

- - інші

0

0

8412

Інші двигуни та силові установки:

8412 10 00

- двигуни реактивні, крім турбореактивних:

8412 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

шт

8412 10 00 90

- - інші

2

2

шт

- силові установки та двигуни гідравлічні:

8412 21

- - лінійної дії (циліндри):

8412 21 20 00

- - - гідравлічні системи

1

1

8412 21 80

- - - інші:

8412 21 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

8412 21 80 90

- - - - інші

5

5

8412 29

- - інші:

8412 29 20 00

- - - гідравлічні системи

5

5

- - - інші:

8412 29 81 00

- - - - двигуни гідравлічні силові

5

5

8412 29 89

- - - - інші:

8412 29 89 10

- - - - - для цивільної авіації

0

1

8412 29 89 90

- - - - - інші

5

5

- силові установки та двигуни пневматичні:

8412 31 00

- - лінійної дії (циліндри):

8412 31 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

- - - інші:

8412 31 00 91

- - - - для цивільної авіації

0

1

8412 31 00 98

- - - - інші

5

5

8412 39 00

- - інші:

8412 39 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8412 39 00 90

- - - інші

5

5

8412 80

- інші:

8412 80 10 00

- - двигуни парові або інші силові установки парові

0

1

8412 80 80

- - інші:

8412 80 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8412 80 80 90

- - - інші

5

5

8412 90

- частини:

8412 90 20

- - реактивних двигунів, крім турбореактивних:

8412 90 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8412 90 20 90

- - - інші

5

5

8412 90 40 00

- - гідравлічних силових установок та двигунів

5

5

8412 90 80

- - інші:

8412 90 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8412 90 80 90

- - - інші

5

5

8413

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:

- насоси з витратоміром або такі, в яких передбачено встановлення витратомірів:

8413 11 00 00

- - насоси для дозування пального або мастильних матеріалів, які використовуються на заправних станціях або у гаражах

0

0

шт

8413 19 00 00

- - інші

0

0

шт

8413 20 00 00

- насоси ручні, крім тих, що класифіковані у підпозиції 8413 11 або 8413 19

0

0

шт

8413 30

- насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння:

8413 30 20 00

- - інжекційні насоси

0

0

шт

8413 30 80 00

- - інші

0

0

шт

8413 40 00 00

- бетононасоси

0

0

шт

8413 50

- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:

8413 50 20 00

- - гідравлічні агрегати

0

0

8413 50 40 00

- - насоси дозувальні

0

0

шт

- - інші:

- - - насоси поршневі:

8413 50 61 00

- - - - насоси силові гідравлічні

0

0

шт

8413 50 69 00

- - - - інші

0

0

шт

8413 50 80 00

- - - інші

0

0

шт

8413 60

- інші насоси об’ємні ротаційні:

8413 60 20 00

- - гідравлічні агрегати

0

0

- - інші:

- - - насоси шестеренчасті:

8413 60 31 00

- - - - насоси силові гідравлічні

0

0

шт

8413 60 39 00

- - - - інші

0

0

шт

- - - насоси шиберні:

8413 60 61 00

- - - - насоси силові гідравлічні

0

0

шт

8413 60 69 00

- - - - інші

0

0

шт

8413 60 70 00

- - - насоси гвинтові

0

0

шт

8413 60 80 00

- - - інші

0

0

шт

8413 70

- інші насоси відцентрові:

- - насоси занурені:

8413 70 21 00

- - - одноступінчасті

0

0

шт

8413 70 29 00

- - - багатоступінчасті

0

0

шт

8413 70 30 00

- - насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання

0

0

шт

- - інші насоси з діаметром випускного патрубка:

8413 70 35 00

- - - не більш як 15 мм

0

0

шт

- - - понад 15 мм:

8413 70 45 00

- - - - насоси канальні відцентрові та з боковими каналами

0

0

шт

- - - - насоси з радіальним потоком:

- - - - - одноступінчасті:

- - - - - - з одним вхідним робочим колесом:

8413 70 51 00

- - - - - - - моноблокові

0

0

шт

8413 70 59 00

- - - - - - - інші

0

0

шт

8413 70 65 00

- - - - - - з кількома вхідними робочими колесами

0

0

шт

8413 70 75 00

- - - - - багатоступінчасті

0

0

шт

- - - - інші насоси відцентрові:

8413 70 81 00

- - - - - одноступінчасті

0

0

шт

8413 70 89 00

- - - - - багатоступінчасті

0

0

шт

- інші насоси; підіймачі рідини:

8413 81 00 00

- - насоси

0

0

шт

8413 82 00 00

- - підіймачі рідини

0

0

шт

- частини:

8413 91 00

- - насосів:

8413 91 00 10

- - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2–12,5 т

10

10

8413 91 00 90

- - - інші

0

0

8413 92 00 00

- - підіймачів рідини

0

0

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:

8414 10

- насоси вакуумні:

8414 10 20 00

- - для напівпровідникового виробництва

5

5

шт

- - інші:

8414 10 25 00

- - - насоси роторні поршневі, насоси роторні з ковзними лопатями, насоси молекулярні (вакуумні) і насоси типу «Рутс»

2

2

шт

- - - інші:

8414 10 81 00

- - - - насоси дифузійні, кріогенні та адсорбційні

2

2

шт

8414 10 89

- - - - інші:

8414 10 89 10

- - - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 10 89 90

- - - - - інші

2

2

шт

8414 20

- насоси повітряні, ручні або ножні:

8414 20 20 00

- - насоси ручні для велосипедів

5

5

шт

8414 20 80

- - інші:

8414 20 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 20 80 90

- - - інші

5

5

шт

8414 30

- компресори, які використовуються у холодильному обладнанні:

8414 30 20

- - потужністю не більш як 0,4 кВт:

8414 30 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 30 20 90

- - - інші

5

5

шт

- - потужністю понад 0,4 кВт:

8414 30 81

- - - герметичні або напівгерметичні:

8414 30 81 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 30 81 90

- - - - інші

5

5

шт

8414 30 89

- - - інші:

8414 30 89 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 30 89 90

- - - - інші

5

5

шт

8414 40

- повітряні компресори, змонтовані на колісних шасі, які буксируються:

8414 40 10 00

- - з витратами не більш як 2 м3 на хвилину

5

5

шт

8414 40 90 00

- - з витратами понад 2 м3 на хвилину

5

5

шт

- вентилятори:

8414 51 00

- - настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт:

8414 51 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 51 00 90

- - - інші

5

5

шт

8414 59

- - інші:

8414 59 20

- - - вентилятори осьові:

8414 59 20 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

- - - - інші:

8414 59 20 91

- - - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 59 20 98

- - - - - інші

2

2

шт

8414 59 40

- - - вентилятори відцентрові:

8414 59 40 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 59 40 90

- - - - інші

2

2

шт

8414 59 80

- - - інші:

8414 59 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 59 80 90

- - - - інші

2

2

шт

8414 60 00 00

- шафи витяжні з найбільшим горизонтальним розміром, що не перевищує 120 см

5

5

шт

8414 80

- інші:

- - турбокомпресори:

8414 80 11

- - - одноступінчасті:

8414 80 11 10

- - - - для цивільної авіації

0

5

шт

8414 80 11 90

- - - - інші

0

5

шт

8414 80 19

- - - багатоступінчасті:

8414 80 19 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8414 80 19 90

- - - - інші

0

1

шт

- - компресори з кривошипно-шатунним механізмом, об’ємні з надлишковим робочим тиском:

- - - не більш як 15 бар, продуктивністю:

8414 80 22

- - - - не більш як 60 м3 на годину:

8414 80 22 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

- - - - - інші:

8414 80 22 91

- - - - - - для цивільної авіації

0

0

шт

8414 80 22 98

- - - - - - інші

1

1

шт

8414 80 28

- - - - понад 60 м3 на годину:

8414 80 28 10

- - - - - для цивільної авіації

0

0

шт

8414 80 28 90

- - - - - інші

1

1

шт

- - - понад 15 бар продуктивністю:

8414 80 51 00

- - - - не більш як 120 м3 на годину

1

1

шт

8414 80 59 00

- - - - понад 120 м3 на годину

1

1

шт

- - компресори об’ємні роторні:

8414 80 73

- - - однороторні:

8414 80 73 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

- - - - інші:

8414 80 73 91

- - - - - для цивільної авіації

0

0

шт

8414 80 73 98

- - - - - інші

2

2

шт

- - - багатороторні:

8414 80 75 00

- - - - гвинтові

2

2

шт

8414 80 78 00

- - - - інші

2

2

шт

8414 80 80 00

- - інші

2

2

шт

8414 90 00 00

- частини

0

1

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:

8415 10

- настінні чи для вікон, в окремому корпусі або спліт-системи:

8415 10 10 00

- - в окремому корпусі

0

1

8415 10 90 00

- - спліт-системи

0

1

8415 20 00

- призначені для використання в моторних транспортних засобах:

8415 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8415 20 00 90

- - інші

5

5

- інші:

8415 81 00

- - з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів «холод-тепло»:

8415 81 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

10

10

8415 81 00 30

- - - для цивільної авіації

0

1

8415 81 00 90

- - - інші

2

2

8415 82 00

- - інші з вмонтованою холодильною установкою:

8415 82 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

10

10

шт

8415 82 00 30

- - - для цивільної авіації

0

1

8415 82 00 90

- - - інші

5

5

8415 83 00

- - з невмонтованою холодильною установкою:

8415 83 00 10

- - - для цивільної авіації

0

0

8415 83 00 90

- - - інші

0

5

8415 90 00 00

- частини

0

1

8416

Пальники топкові для рідкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої:

8416 10

- пальники топкові для рідкого палива:

8416 10 10 00

- - з установленим пристроєм для автоматичного керування

5

5

шт

8416 10 90 00

- - інші

5

5

шт

8416 20

- інші пальники топкові, включаючи комбіновані:

8416 20 10 00

- - виключно газові, моноблокові з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування

5

5

шт

- - інші:

8416 20 20 00

- - - пальники комбіновані

5

5

8416 20 80 00

- - інші

5

5

8416 30 00 00

- топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої

0

0

8416 90 00 00

- частини

5

5

8417

Печі та горна промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні:

8417 10 00 00

- печі та горна для випалювання, виплавляння або іншого термічного оброблення піритових руд або руд металів

5

5

8417 20

- печі хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:

8417 20 10 00

- - печі тунельні

2

2

8417 20 90 00

- - інші

2

2

8417 80

- інші:

8417 80 30 00

- - камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів

0

0

шт

8417 80 50 00

- - камери та муфельні печі для випалювання цементу, скла чи хімічних продуктів

2

2

шт

8417 80 70 00

- - інші

2

2

8417 90 00

- частини:

8417 90 00 10

- - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2800–19000 м3 на годину

10

10

8417 90 00 90

- - інші

2

2

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:

8418 10

- комбіновані холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима:

8418 10 20

- - місткістю понад 340 л:

8418 10 20 10

- - - побутові

5

5

шт

- - - інші:

8418 10 20 91

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8418 10 20 98

- - - - інші

5

5

шт

8418 10 80

- - інші:

8418 10 80 10

- - - побутові

5

5

шт

- - - інші:

8418 10 80 91

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8418 10 80 98

- - - - інші

5

5

шт

- холодильники побутові:

8418 21

- - компресійні:

8418 21 10 00

- - - місткістю понад 340 л

10

10

шт

- - - інші:

8418 21 51 00

- - - - модель у формі стола

5

5

шт

8418 21 59 00

- - - - що вмонтовуються

5

5

шт

- - - - інші місткістю:

8418 21 91 00

- - - - - не більш як 250 л

10

10

шт

8418 21 99 00

- - - - - понад 250 л, але не більш як 340 л

7

7

шт

8418 29 00 00

- - інші

5

5

шт

8418 30

- морозильники типу «скриня» місткістю не більш як 800 л:

8418 30 20

- - місткістю не більш як 400 л:

8418 30 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8418 30 20 90

- - - інші

5

5

шт

8418 30 80

- - місткістю понад 400 л, але не більш як 800 л:

8418 30 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8418 30 80 90

- - - інші

5

5

шт

8418 40

- морозильники типу «шафа» місткістю не більш як 900 л:

8418 40 20 00

- - місткістю не більш як 250 л

0

1

шт

8418 40 80 00

- - місткістю понад 250 л, але не більш як 900 л

0

5

шт

8418 50

- інші меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:

- - холодильні прилавки та вітрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):

8418 50 11 00

- - - для зберігання заморожених харчових продуктів

5

5

шт

8418 50 19 00

- - - інші

5

5

шт

8418 50 90 00

- - інші меблі з вмонтованим холодильним обладнанням

5

5

шт

- інше обладнання холодильне та морозильне; теплові насоси:

8418 61 00 00

- - теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415

5

5

8418 69 00

- - інші:

8418 69 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8418 69 00 90

- - - інші

0

5

- частини:

8418 91 00 00

- - меблі, призначені для розміщення холодильно-морозильного обладнання

6

6

8418 99

- - інші:

8418 99 10 00

- - - випаровувачі та конденсатори, крім тих, що використовуються у побутових холодильниках

6

6

8418 99 90

- - - інші:

8418 99 90 10

- - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильників і морозильників

5

5

8418 99 90 90

- - - - інші

6

6

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:

- неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:

8419 11 00 00

- - безінерційні водонагрівачі газові

2

2

8419 19 00 00

- - інші

5

5

8419 20 00 00

- стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні

0

0

- сушарки:

8419 31 00 00

- - для сільськогосподарських продуктів

0

0

8419 32 00 00

- - для деревини, целюлози, паперу або картону

0

0

8419 39 00

- - інші:

8419 39 00 10

- - - для керамічних виробів

2

2

8419 39 00 90

- - - інші

0

0

8419 40 00 00

- апарати дистиляційні або ректифікаційні

0

0

8419 50 00 00

- теплообмінники

0

0

8419 60 00 00

- обладнання для скраплювання повітря або інших газів

2

2

- інші машини, агрегати та обладнання:

8419 81

- - для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі:

8419 81 20

- - - перколятори та інші апарати для приготування кави та інших гарячих напоїв:

8419 81 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

0

8419 81 20 90

- - - - інші

0

5

8419 81 80

- - - інші:

8419 81 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

0

8419 81 80 90

- - - - інші

0

5

8419 89

- - інші:

8419 89 10 00

- - - градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)

0

0

8419 89 30 00

- - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази

2

2

8419 89 98 00

- - - інші

0

0

8419 90

- частини:

8419 90 15 00

- - стерилізаторів товарної підкатегорії 8419 20 00 00

0

0

8419 90 85 00

- - інші

0

1

8420

Каландри або інші валкові машини, крім тих, що призначені для обробки металів чи скла, та валки для цих машин:

8420 10

- каландри або інші валкові машини:

8420 10 10 00

- - призначені для використання у текстильній промисловості

5

5

8420 10 30 00

- - призначені для використання у паперовій промисловості

5

5

8420 10 80

- - інші:

8420 10 80 10

- - - призначені для виробництва гуми або пластмас

5

5

8420 10 80 90

- - - інші

0

0

- частини:

8420 91

- - валки:

8420 91 10 00

- - - з ливарного чавуну

5

5

8420 91 80 00

- - - інші

0

0

8420 99 00 00

- - інші

0

0

8421

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:

- центрифуги, включаючи відцентрові сушарки:

8421 11 00 00

- - сепаратори молочні

10

10

8421 12 00 00

- - сушарки для білизни

5

5

шт

8421 19

- - інші:

8421 19 20 00

- - - центрифуги, що використовуються в лабораторіях

2

2

8421 19 70

- - - інші:

8421 19 70 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

8421 19 70 90

- - - - інші

2

2

- обладнання для фільтрування або очищення рідин:

8421 21 00 00

- - для фільтрування або очищення води

0

1

8421 22 00 00

- - для фільтрування або очищення напоїв, крім води

0

0

8421 23 00

- - для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння:

8421 23 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8421 23 00 30

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8421 23 00 90

- - - інше

2

2

8421 29 00 00

- - інше

0

1

- обладнання для фільтрування або очищення газів:

8421 31 00 00

- - фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння

0

1

8421 39

- - інше:

8421 39 20 00

- - - обладнання для фільтрування або очищення повітря

0

0

- - - обладнання для фільтрування або очищення інших газів:

8421 39 60

- - - - за допомогою каталітичного процесу:

8421 39 60 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8421 39 60 90

- - - - - інше

2

2

8421 39 80

- - - - інше:

8421 39 80 10

- - - - - вологим способом

2

2

8421 39 80 90

- - - - - інше

0,5

0,5

- частини:

8421 91 00 00

- - центрифуг, включаючи відцентрові сушарки

0

0

8421 99 00 00

- - інші

0

0

8422

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв:

- машини посудомийні:

8422 11 00 00

- - побутові

5

5

шт

8422 19 00 00

- - інші

5

5

шт

8422 20 00 00

- обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей

5

5

8422 30 00

- обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв:

8422 30 00 10

- - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12000 пляшок за годину

5

5

шт

- - інше:

8422 30 00 91

- - - обладнання, що використовується у харчовій промисловості для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивністю не більш як 9600 одиниць за годину

2

2

шт

8422 30 00 99

- - - інше

2

2

8422 40 00

- інше обладнання для пакування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу):

8422 40 00 10

- - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12000 пляшок за годину

5

5

шт

8422 40 00 90

- - інше

0

0

8422 90

- частини:

8422 90 10 00

- - до машин для миття посуду

2

2

8422 90 90 00

- - інші

0

0

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:

8423 10

- ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутові ваги і терези:

8423 10 10 00

- - ваги і терези побутові

5

5

шт

8423 10 90 00

- - інші

5

5

шт

8423 20 00 00

- ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах

5

5

шт

8423 30 00 00

- ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкість або контейнери, включаючи ваги бункерні

5

5

шт

- інше обладнання для зважування:

8423 81

- - з максимальною масою зважування не більш як 30 кг:

8423 81 10 00

- - - пристрої контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси

5

5

шт

8423 81 30 00

- - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарів

5

5

шт

8423 81 50 00

- - - ваги магазинні

5

5

шт

8423 81 90 00

- - - інше

5

5

шт

8423 82

- - з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не більш як 5000 кг:

8423 82 10 00

- - - пристрої для контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси

5

5

шт

8423 82 90

- - - інше:

8423 82 90 10

- - - - ваги для зважування тварин

0

0

шт

8423 82 90 90

- - - - інше

5

5

шт

8423 89 00 00

- - інше

5

5

шт

8423 90 00 00

- гирі для будь-яких ваг або терезів; частини обладнання для зважування

5

5

8424

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

8424 10 00

- вогнегасники заряджені або незаряджені:

8424 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

8424 10 00 90

- - інші

2

2

8424 20 00

- пульверизатори та аналогічні пристрої:

8424 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8424 20 00 90

- - інші

5

5

8424 30

- піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

- - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:

8424 30 01 00

- - - з пристроями для обігрівання

5

5

шт

8424 30 08

- - - інші:

8424 30 08 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8424 30 08 90

- - - - інші

5

5

шт

- - інші пристрої:

8424 30 10 00

- - - що працюють за допомогою стисненого повітря

2

2

8424 30 90

- - - інші:

8424 30 90 10

- - - - пристрої для вдування вугільного пилу в доменну піч

10

10

8424 30 90 20

- - - - станції перезарядки порошкових вогнегасників

1

1

8424 30 90 90

- - - - інші

2

2

- інші пристрої:

8424 81

- - для сільського господарства або садівництва:

8424 81 10 00

- - - пристосування для зрошування

0

0

- - - інші:

8424 81 30 00

- - - - переносні пристосування

0

0

шт

- - - - інші:

8424 81 91 00

- - - - - розбризкувачі та розкидачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться за його допомогою

0

0

шт

8424 81 99 00

- - - - - інші

2

2

шт

8424 89 00 00

- - інші

2

2

8424 90 00 00

- частини

2

2

8425

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:

- талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:

8425 11 00 00

- - з електричним двигуном

0

0

шт

8425 19 00 00

- - інші

0

0

шт

- лебідки; кабестани:

8425 31 00 00

- - з електричним двигуном

0

0

шт

8425 39 00 00

- - інші

0

0

шт

- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:

8425 41 00 00

- - стаціонарні гаражні підіймачі

0

0

шт

8425 42 00 00

- - інші домкрати та підіймачі гідравлічні

0

0

шт

8425 49 00 00

- - інші

0

0

шт

8426

Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном:

- крани мостові, козлові, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі:

8426 11 00 00

- - крани мостові на стаціонарних опорах

0

0

8426 12 00 00

- - ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачі

0

0

8426 19 00 00

- - інші

0

0

8426 20 00 00

- крани баштові

0

0

8426 30 00 00

- крани портальні або на опорі стрілові

0

0

- інші машини та механізми самохідні:

8426 41 00 00

- - на колісному ходу

0

0

8426 49 00 00

- - інші

0

0

- інше механічне обладнання:

8426 91

- - призначене для монтажу на дорожніх автотранспортних засобах:

8426 91 10 00

- - - крани гідравлічні для навантажування та розвантажування транспортних засобів

0

0

шт

8426 91 90 00

- - - інші

0

0

8426 99 00 00

- - інші

0

0

8427

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:

8427 10

- навантажувачі самохідні з електродвигуном:

8427 10 10 00

- - з висотою підіймання 1 м або більше

2

2

шт

8427 10 90 00

- - інші

5

5

шт

8427 20

- інші навантажувачі самохідні:

- - з висотою підіймання 1 м або більше:

8427 20 11 00

- - - штабелювальні навантажувачі для нерівної місцевості з вилковим та іншими видами захвату

5

5

шт

8427 20 19 00

- - - інші

0

0

шт

8427 20 90 00

- - інші

5

5

шт

8427 90 00 00

- інші навантажувачі

5

5

шт

8428

Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги):

8428 10

- ліфти та скіпові підіймачі:

8428 10 20 00

- - з електричним керуванням

0

0

8428 10 80 00

- - інші

0

0

8428 20

- підіймачі та конвеєри пневматичні:

8428 20 20 00

- - для сипких матеріалів

0

0

8428 20 80 00

- - інші

0

0

- інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів:

8428 31 00 00

- - призначені спеціально для підземних робіт

0

0

8428 32 00 00

- - інші з ковшем

0

0

8428 33 00 00

- - інші стрічкові

0

0

8428 39

- - інші:

8428 39 20 00

- - - конвеєри роликові

0

0

8428 39 90 00

- - - інші

0

0

8428 40 00 00

- ескалатори та рухомі пішохідні доріжки

0

0

8428 60 00 00

- канатні пасажирські та вантажні дороги, гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів

0

0

8428 90

- інше обладнання:

- - обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві:

8428 90 71 00

- - - розроблене для навішування на сільськогосподарські трактори

0

0

8428 90 79 00

- - - інше

0

0

8428 90 90 00

- - інше

0

0

8429

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки:

- бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом:

8429 11 00 00

- - гусеничні

0

0

шт

8429 19 00 00

- - інші

0

0

шт

8429 20 00 00

- грейдери і планувальники

0

0

шт

8429 30 00 00

- скрепери

0

0

шт

8429 40

- машини трамбувальні та котки дорожні:

- - котки дорожні:

8429 40 10 00

- - - вібраційні

0

0

шт

8429 40 30 00

- - - інші

0

0

шт

8429 40 90 00

- - машини трамбувальні

0

0

шт

- лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі:

8429 51

- - одноківшові фронтальні навантажувачі:

8429 51 10 00

- - - навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт

0

0

шт

- - - інші:

8429 51 91 00

- - - - навантажувачі одноківшові гусеничні

0

0

шт

8429 51 99 00

- - - - інші

0

0

шт

8429 52

- - машини з обертанням верхньої частини на 360°:

8429 52 10 00

- - - екскаватори гусеничні

0

0

шт

8429 52 90 00

- - - інші

0

0

шт

8429 59 00 00

- - інші

0

0

шт

8430

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне:

8430 10 00 00

- обладнання для забивання та витягування паль

0

0

шт

8430 20 00 00

- обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

0

0

шт

- врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні:

8430 31 00 00

- - самохідні

0

0

8430 39 00 00

- - інші

0

0

- інші машини бурильні або прохідницькі:

8430 41 00 00

- - самохідні

0

0

8430 49 00 00

- - інші

0

0

8430 50 00 00

- інші самохідні машини та обладнання

0

0

- інші машини та механізми несамохідні:

8430 61 00 00

- - машини та механізми для трамбування або ущільнення

0

0

шт

8430 69 00 00

- - інші

0

0

8431

Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425–8430:

8431 10 00 00

- машин або механізмів товарної позиції 8425

0

0

8431 20 00 00

- машин або механізмів товарної позиції 8427

0

0

- машин або механізмів товарної позиції 8428:

8431 31 00 00

- - ліфтів, скіпових підіймачів або ескалаторів

0

0

8431 39 00 00

- - інші

0

0

- машин або механізмів товарних позицій 8426, 8429 або 8430:

8431 41 00 00

- - ковші, грейфери, захвати та черпаки

0

0

8431 42 00 00

- - відвали бульдозерів неповоротні або поворотні

0

0

8431 43 00 00

- - частини бурильних або прохідницьких машин товарної підпозиції 8430 41 або 8430 49

0

0

8431 49

- - інші:

8431 49 20 00

- - - з чавуну або сталі

0

0

8431 49 80 00

- - - інші

0

0

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків:

8432 10 00 00

- плуги

0

0

шт

- борони, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники:

8432 21 00 00

- - борони дискові

0

0

шт

8432 29

- - інші:

8432 29 10 00

- - - розпушувачі та культиватори

0

0

шт

8432 29 30 00

- - - борони

0

0

шт

8432 29 50 00

- - - ґрунтофрези

0

0

шт

8432 29 90 00

- - - інші

0

0

шт

8432 30

- сівалки, садильники та машини розсадосадильні:

- - сівалки:

8432 30 11 00

- - - точного висівання з центральним приводом

0

0

шт

8432 30 19 00

- - - інші

0

0

шт

8432 30 90 00

- - садильники та машини розсадосадильні

0

0

шт

8432 40

- розкидачі та розподільники органічних та мінеральних добрив:

8432 40 10 00

- - розподільники мінеральних добрив

0

0

шт

8432 40 90 00

- - інші

0

0

шт

8432 80 00 00

- інші машини

0

0

8432 90 00 00

- частини

0

0

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437:

- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:

8433 11

- - моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині:

8433 11 10 00

- - - електричні

0

0

шт

- - - інші:

- - - - самохідні:

8433 11 51 00

- - - - - обладнані сидінням

0

0

шт

8433 11 59 00

- - - - - інші

0

0

шт

8433 11 90 00

- - - - інші

0

0

шт

8433 19

- - інші:

- - - з двигуном:

8433 19 10 00

- - - - електричні

0

0

шт

- - - - інші:

- - - - - самохідні:

8433 19 51 00

- - - - - - обладнані сидінням

0

0

шт

8433 19 59 00

- - - - - - інші

0

0

шт

8433 19 70 00

- - - - - інші

0

0

шт

8433 19 90 00

- - - без двигуна

0

0

шт

8433 20

- інші косарки, включаючи тракторні навісні різальні механізми:

8433 20 10 00

- - з двигуном

0

0

шт

- - інші:

8433 20 50 00

- - - тракторні, навісні або причіпні

0

0

шт

8433 20 90 00

- - - інші

0

0

шт

8433 30 00 00

- інші сінозаготівельні машини

0

0

шт

8433 40 00 00

- преси для соломи або сіна, включаючи прес-підбирачі

0

0

шт

- інші машини для збирання врожаю; машини і механізми для обмолоту:

8433 51 00 00

- - комбайни зернозбиральні

0

0

шт

8433 52 00 00

- - інші машини та механізми для обмолоту

0

0

шт

8433 53

- - машини для збирання коренеплодів або бульб:

8433 53 10 00

- - - картоплекопальні та картоплезбиральні машини

0

0

шт

8433 53 30 00

- - - гичкорізки та машини бурякозбиральні

0

0

шт

8433 53 90 00

- - - інші

0

0

шт

8433 59

- - інші:

- - - комбайни силосозбиральні:

8433 59 11 00

- - - - самохідні

0

0

шт

8433 59 19 00

- - - - інші

0

0

шт

8433 59 85 00

- - - інші

0

0

шт

8433 60 00 00

- машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів

0

0

8433 90 00 00

- частини

0

0

8434

Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока:

8434 10 00 00

- установки та апарати доїльні

0

0

8434 20 00 00

- обладнання для обробки та переробки молока

0

0

8434 90 00 00

- частини

0

0

8435

Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв:

8435 10 00 00

- машини та механізми

5

5

8435 90 00 00

- частини

5

5

8436

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва:

8436 10 00 00

- машини та механізми для приготування кормів для тварин

0

0

- обладнання для птахівництва, включаючи інкубатори та брудери:

8436 21 00 00

- - інкубатори та брудери

0

0

8436 29 00

- - інше:

8436 29 00 10

- - - обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці

10

10

8436 29 00 90

- - - інше

0

0

8436 80

- інше обладнання:

8436 80 10 00

- - лісогосподарське обладнання

0

0

шт

8436 80 90 00

- - інше

0

0

- частини:

8436 91 00 00

- - обладнання для птахівництва або інкубаторів та брудерів

0

0

8436 99 00 00

- - інші

0

0

8437

Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах:

8437 10 00 00

- машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур

0

0

шт

8437 80 00 00

- інше обладнання

0

0

8437 90 00 00

- частини

0

0

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів або олій:

8438 10

- обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів:

8438 10 10 00

- - обладнання для виробництва хлібобулочних виробів

3

3

8438 10 90 00

- - обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробів

3

3

8438 20 00 00

- обладнання для виробництва кондитерських виробів, какао-порошку чи шоколаду

0

0

8438 30 00 00

- обладнання для цукрового виробництва

10

10

8438 40 00 00

- обладнання для пивоварного виробництва

1

1

8438 50 00 00

- обладнання для переробки м’яса або птиці

10

10

8438 60 00 00

- обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів

5

5

8438 80

- інше обладнання:

8438 80 10 00

- - для переробки кави або чаю

1

1

- - інше:

8438 80 91 00

- - - для виробництва або приготування напоїв

5

5

8438 80 99 00

- - - інше

1

1

8438 90 00 00

- частини

0

0

8439

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону:

8439 10 00 00

- обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів

5

5

8439 20 00 00

- обладнання для виробництва паперу або картону

2

2

8439 30 00 00

- обладнання для обробки паперу або картону

5

5

- частини:

8439 91 00 00

- - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів

5

5

8439 99 00 00

- - інші

5

5

8440

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:

8440 10

- обладнання:

8440 10 10 00

- - машини фальцювальні

4

4

8440 10 20 00

- - машини аркушепідбиральні

4

4

8440 10 30 00

- - машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі

4

4

8440 10 40 00

- - машини для безниткового з’єднання

4

4

8440 10 90 00

- - інше

4

4

8440 90 00 00

- частини

5

5

8441

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу:

8441 10

- машини різальні:

8441 10 10 00

- - верстати комбіновані поздовжньо-різальні та перемотувальні

5

5

8441 10 20 00

- - інші верстати поздовжньо-різальні або поперечно-різальні

5

5

8441 10 30 00

- - машини гільйотинні паперорізальні

5

5

8441 10 70 00

- - інші

5

5

8441 20 00 00

- машини для виробництва мішків, пакунків або конвертів

5

5

8441 30 00 00

- машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари іншим способом, ніж формування

0

0

8441 40 00 00

- машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону

0

0

8441 80 00 00

- інше обладнання

0

0

8441 90

- частини:

8441 90 10 00

- - різальних машин

0

0

8441 90 90 00

- - інших

0

0

8442

Машини, апаратура та оснащення (крім верстатів товарних позицій 8456–8465) для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських елементів; пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані):

8442 30

- машини, апаратура та обладнання:

8442 30 10 00

- - фотонабірні та складальні машини

5

5

шт

- - інші:

8442 30 91 00

- - - для відливання та складання шрифту (наприклад, лінотипи, монотипи, інтертипи) з відливним пристроєм чи без відливного пристрою

5

5

шт

8442 30 99 00

- - - інші

5

5

8442 40 00 00

- частини до машин, апаратури або обладнання

5

5

8442 50

- пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані):

8442 50 20 00

- - з нанесеним зображенням

0

0

8442 50 80 00

- - інші

3

3

8443

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них:

- обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:

8443 11 00 00

- - машини для офсетного друку, рулонні

5

5

шт

8443 12 00 00

- - машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см у розгорнутому вигляді)

5

5

шт

8443 13

- - інші машини для офсетного друку:

- - - аркушні:

8443 13 10 00

- - - - що використовувалися

3

3

шт

- - - - нові з форматом аркуша:

8443 13 31 00

- - - - - не більш як 52 х 74 см

3

3

шт

8443 13 35 00

- - - - - понад 52 х 74 см, але не більш як 74 х 107 см

3

3

шт

8443 13 39 00

- - - - - понад 74 х 107 см

3

3

шт

8443 13 90 00

- - - інші

3

3

шт

8443 14 00 00

- - машини для високого друку, рулонні, крім машин для флексографічного друку

5

5

шт

8443 15 00 00

- - машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку

5

5

шт

8443 16 00 00

- - машини для флексографічного друку

3

3

шт

8443 17 00 00

- - машини для глибокого друку

3

3

шт

8443 19

- - інші:

8443 19 20 00

- - - для друкування на текстильних матеріалах

4

4

шт

8443 19 40 00

- - - для використання у виробництві напівпровідників

4

4

шт

8443 19 70 00

- - - інші

3

3

шт

- інші принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати, об’єднані або ні:

8443 31

- - машини, які виконують дві чи більше функцій, такі, як друк, копіювання чи факсимільний зв’язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі:

8443 31 20 00

- - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

0

0

шт

8443 31 80 00

- - - інші

0

0

шт

8443 32

- - інші, здатні приєднуватися до машин автоматичного оброблення інформації чи до мережі:

8443 32 10 00

- - - принтери

0

0

шт

8443 32 30 00

- - - факсимільні апарати

0

0

шт

- - - інші:

8443 32 91 00

- - - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

0

0

шт

8443 32 93 00

- - - - інші машини, що виконують функцію копіювання з вмонтованою оптичною системою

0

0

шт

8443 32 99 00

- - - - інші

0

0

шт

8443 39

- - інші:

8443 39 10 00

- - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

0

0

шт

- - - інші копіювальні машини:

8443 39 31 00

- - - - з умонтованою оптичною системою

0

0

шт

8443 39 39 00

- - - - інші

10

10

шт

8443 39 90

- - - інші:

8443 39 90 10

- - - - машинки друкарські автоматичні

10

10

шт

8443 39 90 90

- - - - інші

3

3

- частини і приладдя:

8443 91

- - частини і приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:

8443 91 10 00

- - - для машин товарної підкатегорії 8443 19 40 00

2

2

- - - інші:

8443 91 91

- - - - з чавуну або сталі:

8443 91 91 10

- - - - - допоміжне обладнання

3

3

8443 91 91 90

- - - - - інші

2

2

8443 91 99

- - - - інші:

8443 91 99 10

- - - - - допоміжне обладнання

3

3

8443 91 99 90

- - - - - інші

2

2

8443 99

- - інші:

8443 99 10 00

- - - електронні компонування

0

0

8443 99 90

- - - інші:

8443 99 90 10

- - - - допоміжне обладнання

3

3

8443 99 90 90

- - - - інші

0

0

8444 00

Машини для екструдування, витягування, текстурування або різання штучних текстильних матеріалів:

8444 00 10 00

- машини для екструдування

5

5

шт

8444 00 90 00

- інші

5

5

шт

8445

Машини для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447:

- машини для підготовки текстильних волокон:

8445 11 00 00

- - кардочесальні

0

0

шт

8445 12 00 00

- - гребенечесальні

0

0

шт

8445 13 00 00

- - стрічкові або рівничні

0

0

шт

8445 19 00 00

- - інші

0

0

шт

8445 20 00 00

- машини прядильні текстильні

0

0

шт

8445 30 00 00

- машини тростильні або крутильні для текстильних матеріалів

0

0

шт

8445 40 00 00

- машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні

0

0

шт

8445 90 00 00

- інші

0

0

шт

8446

Верстати ткацькі:

8446 10 00 00

- для виробництва тканин завширшки не більш як 30 см

0

0

шт

- для виробництва тканин завширшки понад 30 см човникові:

8446 21 00 00

- - з приводом від двигуна

0

0

шт

8446 29 00 00

- - інші

0

0

шт

8446 30 00 00

- безчовникові для виробництва тканин завширшки понад 30 см

0

0

шт

8447

Машини трикотажні, в’язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:

- машини круглов’язальні:

8447 11 00 00

- - з циліндром діаметром не більш як 165 мм

0

0

шт

8447 12 00 00

- - з циліндром діаметром понад 165 мм

0

0

шт

8447 20

- машини плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:

8447 20 20 00

- - машини основов’язальні (включаючи рошель-машини); машини в’язально-прошивні

0

0

шт

8447 20 80 00

- - інші

0

0

шт

8447 90 00 00

- інші

0

0

шт

8448

Обладнання допоміжне для використання з машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, механізми зупинення утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які застосовуються лише та переважно для машин цієї товарної позиції або товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):

- механізми та обладнання, допоміжні для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447:

8448 11 00 00

- - каретки ремізо-підіймальні та жакардові машини; кардочесальні машини, копіювальні, перфораційні або машини для використання разом із зазначеними машинами

0

0

8448 19 00 00

- - інші

0

0

8448 20 00 00

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8444 або їх допоміжних пристроїв

0

0

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8445 або їх допоміжних пристроїв:

8448 31 00 00

- - гарнітура голкова

0

0

8448 32 00 00

- - частини машин для підготовки текстильної пряжі, крім голкової гарнітури

0

0

8448 33 00 00

- - веретена, рогульки, кільця і бігунки

0

0

8448 39 00 00

- - інші

0

0

- частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв:

8448 42 00 00

- - берда, ремізки та ремізні рамки

0

0

8448 49 00 00

- - інші

0

0

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8447 або до їх допоміжних пристроїв:

8448 51

- - платини, голки та інші елементи, що використовуються для утворення петель, швів, стібків, переплетень:

8448 51 10 00

- - - платини

0

0

8448 51 90 00

- - - інші

0

0

8448 59 00 00

- - інші

0

0

8449 00 00 00

Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для виготовлення капелюхів

0

0

8450

Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм:

- місткістю не більш як 10 кг сухої білизни:

8450 11

- - машини повністю автоматичні:

- - - місткістю не більш як 6 кг сухої білизни:

8450 11 11 00

- - - - з фронтальним завантаженням

5

5

шт

8450 11 19 00

- - - - з вертикальним завантаженням

5

5

шт

8450 11 90 00

- - - місткістю понад 6 кг, але не більш як 10 кг сухої білизни

5

5

шт

8450 12 00 00

- - інші машини з вмонтованим відцентровим віджимним пристроєм

5

5

шт

8450 19 00 00

- - інші

10

10

шт

8450 20 00 00

- машини місткістю понад 10 кг сухої білизни

5

5

шт

8450 90 00 00

- частини

5

5

8451

Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин:

8451 10 00 00

- машини для сухого чищення

0

0

- машини для сушіння:

8451 21 00 00

- - місткістю не більш як 10 кг сухої білизни

0

0

8451 29 00 00

- - інші

0

0

8451 30 00 00

- прасувальні машини і преси (включаючи преси для термофіксації матеріалів)

0

0

шт

8451 40 00 00

- машини для промивання, вибілювання або фарбування

0

0

8451 50 00 00

- машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин

0

0

8451 80

- інше обладнання:

8451 80 10 00

- - машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття для підлог типу лінолеуму

0

0

8451 80 30 00

- - машини для апретування та остаточної обробки

0

0

8451 80 80 00

- - інші

0

0

8451 90 00 00

- частини

0

0

8452

Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:

8452 10

- побутові швейні машини:

- - машини швейні (тільки із закритим стібком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном; головки швейних машин (тільки із закритим стібком) масою не більш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном:

8452 10 11 00

- - - швейні машини (без каркасів, столиків або тумбочок) вартістю понад 65 євро

0

0

шт

8452 10 19 00

- - - інші

0

0

шт

8452 10 90 00

- - інші машини швейні та інші головки для швейних машин

0

0

шт

- інші машини швейні:

8452 21 00 00

- - автоматичні

0

0

шт

8452 29 00 00

- - інші

0

0

шт

8452 30 00 00

- голки для швейних машин

0

0

тис. шт

8452 90 00 00

- меблі, основи та футляри, спеціально призначені для швейних машин, та їх частини; інші частини швейних машин

0

0

8453

Обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури або для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших виробів із шкури чи шкіри, крім швейних машин:

8453 10 00 00

- обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури

0

0

8453 20 00 00

- обладнання для виробництва чи ремонту взуття

0

0

8453 80 00 00

- інше обладнання

0

0

8453 90 00 00

- частини

0

0

8454

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві:

8454 10 00

- конвертери:

8454 10 00 10

- - місткістю 130–300 т

10

10

шт

8454 10 00 90

- - інші

5

5

8454 20 00 00

- виливниці та ливарні ковші

5

5

8454 30

- машини ливарні:

8454 30 10 00

- - для лиття під тиском

5

5

8454 30 90 00

- - інші

5

5

8454 90 00

- частини:

8454 90 00 10

- - конвертера

0

0

8454 90 00 90

- - інші

5

5

8455

Стани прокатні та валки до них:

8455 10 00 00

- стани трубопрокатні

2

2

- інші стани прокатні:

8455 21 00 00

- - стани гарячої прокатки або комбіновані стани гарячої і холодної прокатки

10

10

8455 22 00 00

- - стани холодної прокатки

10

10

8455 30

- валки для станів прокатних:

8455 30 10 00

- - з ливарного чавуну

5

5

- - із сталі ковані:

8455 30 31

- - - робочі валки для гарячої прокатки; опорні валки для гарячої та холодної прокатки:

8455 30 31 10

- - - - для гарячої прокатки

10

10

шт

8455 30 31 90

- - - - інші

5

5

8455 30 39 00

- - - робочі валки для холодної прокатки

5

5

8455 30 90

- - із сталі литі або оброблені тиском:

8455 30 90 10

- - - пільгервалки сталеві литі

10

10

шт

8455 30 90 90

- - - інші

1

1

8455 90 00 00

- інші частини

5

5

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

8456 10 00 00

- що працюють з використанням лазерного або іншого світлового чи фотонного випромінювання

4

4

шт

8456 20 00 00

- що працюють з використанням ультразвукових процесів

2

2

шт

8456 30

- що працюють з використанням електророзрядних процесів:

- - з числовим програмним керуванням:

8456 30 11 00

- - - з дротовим електродом

2

2

шт

8456 30 19 00

- - - інші

2

2

шт

8456 30 90 00

- - інші

2

2

шт

8456 90

- інші:

8456 90 20 00

- - водоструминні різальні машини

2

2

шт

8456 90 80 00

- - інші

2

2

шт

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

8457 10

- центри оброблювальні:

8457 10 10 00

- - горизонтальні

4

4

шт

8457 10 90 00

- - інші

4

4

шт

8457 20 00 00

- верстати агрегатні однопозиційні

2

2

шт

8457 30

- верстати агрегатні багатопозиційні:

8457 30 10 00

- - з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8457 30 90 00

- - інші

2

2

шт

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

- горизонтальні:

8458 11

- - з числовим програмним керуванням:

8458 11 20 00

- - - верстати токарні багатоцільові

3

3

шт

- - - токарні автомати:

8458 11 41 00

- - - - одношпиндельні

3

3

шт

8458 11 49 00

- - - - багатошпиндельні

3

3

шт

8458 11 80 00

- - - інші

0

0

шт

8458 19 00

- - інші:

8458 19 00 10

- - - верстати токарні центрові (процесори або інструментальні верстати)

2

2

шт

8458 19 00 90

- - - інші

4

4

- інші верстати токарні:

8458 91

- - з числовим програмним керуванням:

8458 91 20 00

- - - верстати токарні багатоцільові

2

2

шт

8458 91 80 00

- - - інші

4

4

шт

8458 99 00 00

- - інші

5

5

шт

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458:

8459 10 00 00

- верстати агрегатні лінійної побудови

2

2

шт

- інші верстати для свердління:

8459 21 00 00

- - з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 29 00 00

- - інші

2

2

шт

- інші верстати розточувально-фрезерні:

8459 31 00 00

- - з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 39 00 00

- - інші

2

2

шт

8459 40

- інші верстати розточувальні:

8459 40 10 00

- - з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 40 90 00

- - інші

2

2

шт

- верстати консольно-фрезерні:

8459 51 00 00

- - з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 59 00 00

- - інші

2

2

шт

- інші верстати фрезерні:

8459 61

- - з числовим програмним керуванням:

8459 61 10 00

- - - інструментальні фрезерні

4

4

шт

8459 61 90 00

- - - інші

2

2

шт

8459 69

- - інші:

8459 69 10 00

- - - інструментальні фрезерні

4

4

шт

8459 69 90 00

- - - інші

2

2

шт

8459 70 00 00

- інші верстати різенарізні

2

2

шт

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

- верстати плоскошліфувальні з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм:

8460 11 00 00

- - з числовим програмним керуванням

0,5

0,5

шт

8460 19 00 00

- - інші

2

2

шт

- інші верстати шліфувальні з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм:

8460 21

- - з числовим програмним керуванням:

- - - для шліфування циліндричних поверхонь:

8460 21 11 00

- - - - верстати внутрішньошліфувальні

2

2

шт

8460 21 15 00

- - - - верстати безцентрово-шліфувальні

2

2

шт

8460 21 19 00

- - - - інші

2

2

шт

8460 21 90 00

- - - інші

2

2

шт

8460 29

- - інші:

8460 29 10 00

- - - для шліфування циліндричних поверхонь

2

2

шт

8460 29 90 00

- - - інші

2

2

шт

- верстати заточувальні (для різального інструмента):

8460 31 00 00

- - з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8460 39 00 00

- - інші

1

1

шт

8460 40

- верстати хонінгувальні або довідні:

8460 40 10

- - з числовим програмним керуванням:

8460 40 10 10

- - - з точністю обробки форми отвору не більш як 0,01 мм

0,5

0,5

шт

8460 40 10 90

- - - інші

2

2

шт

8460 40 90 00

- - інші

2

2

шт

8460 90

- інші:

8460 90 10 00

- - верстати з мікрометричними регулювальними пристроями та з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм

4

4

шт

8460 90 90 00

- - інші

2

2

шт

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

8461 20 00 00

- верстати поперечно-стругальні та довбальні

3

3

шт

8461 30

- верстати протяжні:

8461 30 10 00

- - з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 30 90 00

- - інші

0

0

шт

8461 40

- верстати зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні:

- - верстати зуборізні (включаючи верстати зуборізні образивні):

- - - верстати зуборізні для циліндричних зубчастих коліс:

8461 40 11 00

- - - - з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 40 19 00

- - - - інші

0

0

шт

- - - для нарізування інших зубчастих коліс:

8461 40 31 00

- - - - з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 40 39 00

- - - - інші

0

0

шт

- - верстати зубообробні:

- - - з мікрометричними регулювальними пристроями і точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм:

8461 40 71 00

- - - - з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 40 79 00

- - - - інші

0

0

шт

8461 40 90 00

- - - інші

0

0

шт

8461 50

- верстати пиляльні або відрізні:

- - верстати пиляльні:

8461 50 11 00

- - - круглопиляльні

0

0

шт

8461 50 19 00

- - - інші

4

4

шт

8461 50 90 00

- - верстати відрізні

4

4

шт

8461 90 00 00

- інші

5

5

шт

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об’ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

8462 10

- машини кувальні або штампувальні (включаючи преси) та молоти:

8462 10 10 00

- - з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 10 90 00

- - інші

5

5

шт

- машини вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні (включаючи преси):

8462 21

- - з числовим програмним керуванням:

8462 21 10 00

- - - для обробки виробів з листового матеріалу

5

5

шт

8462 21 80 00

- - - інші

5

5

шт

8462 29

- - інші:

8462 29 10 00

- - - для обробки виробів з листового матеріалу

2

2

шт

- - - інші:

8462 29 91 00

- - - - гідравлічні

5

5

шт

8462 29 98 00

- - - - інші

5

5

шт

- механічні ножиці (включаючи преси), крім комбінованих пробивальних та висікальних:

8462 31 00 00

- - з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 39

- - інші:

8462 39 10 00

- - - для обробки виробів з листового матеріалу

5

5

шт

- - - інші:

8462 39 91 00

- - - - гідравлічні

2

2

шт

8462 39 99 00

- - - - інші

5

5

шт

- машини пробивні або вирубні (включаючи преси), в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні:

8462 41

- - з числовим програмним керуванням:

8462 41 10 00

- - - для обробки виробів з листового матеріалу

5

5

шт

8462 41 90 00

- - - інші

5

5

шт

8462 49

- - інші:

8462 49 10 00

- - - для обробки виробів з листового матеріалу

4

4

шт

8462 49 90 00

- - - інші

4

4

шт

- інші:

8462 91

- - преси гідравлічні:

8462 91 20 00

- - - з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 91 80 00

- - - інші

5

5

шт

8462 99

- - інші:

8462 99 20 00

- - - з числовим програмним керуванням

4

4

шт

8462 99 80 00

- - - інші

4

4

шт

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу:

8463 10

- верстати для волочіння прутків, труб, профілів, дроту або аналогічних виробів:

8463 10 10 00

- - верстати для волочіння дроту

5

5

шт

8463 10 90 00

- - інші

5

5

шт

8463 20 00 00

- верстати різенакатні

5

5

шт

8463 30 00 00

- верстати для виготовлення виробів з дроту

5

5

шт

8463 90 00 00

- інші

5

5

шт

8464

Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла:

8464 10 00 00

- верстати пиляльні

5

5

шт

8464 20

- верстати шліфувальні або полірувальні:

- - для обробки скла:

8464 20 11 00

- - - скла оптичного

5

5

шт

8464 20 19 00

- - - інші

5

5

8464 20 80 00

- - інші

5

5

8464 90 00 00

- інші

5

5

8465

Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів:

8465 10

- верстати, які можуть виконувати різні операції з механічної обробки без зміни інструменту між цими операціями:

8465 10 10 00

- - із зняттям та переміщенням вручну деталі між операціями

5

5

шт

8465 10 90 00

- - з автоматичним переміщенням оброблюваної деталі між операціями

5

5

шт

- інші:

8465 91

- - верстати пиляльні:

8465 91 10 00

- - - із стрічковою пилкою

5

5

шт

8465 91 20 00

- - - із дисковою пилкою

5

5

шт

8465 91 90 00

- - - інші

1

1

шт

8465 92 00 00

- - верстати стругальні, фрезерні або стругально-калювальні

1

1

шт

8465 93 00 00

- - верстати шліфувальні, піскошліфувальні або полірувальні

1

1

шт

8465 94 00 00

- - верстати вигинальні або складальні

5

5

шт

8465 95 00

- - верстати свердлильні та довбальні:

8465 95 00 10

- - - багатошпиндельні присаджувальні

1

1

шт

8465 95 00 90

- - - інші

5

5

шт

8465 96 00 00

- - верстати розколювальні, лущильні або дробарки

2

2

шт

8465 99 00

- - інші:

8465 99 00 10

- - - верстати односторонні для приклеювання крайок клеєм-розплавом

1

1

шт

8465 99 00 90

- - - інші

5

5

шт

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для обладнання товарних позицій 8456–8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:

8466 10

- пристрої для кріплення інструментів і різенарізні саморозкривні головки:

- - пристрої для кріплення інструментів:

8466 10 20 00

- - - оправки, цангові патрони та втулки

2

2

- - - інші:

8466 10 31 00

- - - - для токарних верстатів

2

2

8466 10 38 00

- - - - інші

2

2

8466 10 80 00

- - різенарізні саморозкривні головки

2

2

8466 20

- пристрої для кріплення оброблюваних деталей:

8466 20 20 00

- - затискні пристрої та арматура спеціального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв і арматури

2

2

- - інші:

8466 20 91 00

- - - для токарних верстатів

2

2

8466 20 98 00

- - - інші

2

2

8466 30 00 00

- головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів

2

2

- інші:

8466 91

- - до верстатів товарної позиції 8464:

8466 91 20 00

- - - з чавуну або сталі

2

2

8466 91 95 00

- - - інші

2

2

8466 92

- - до верстатів товарної позиції 8465:

8466 92 20 00

- - - з чавуну або сталі

2

2

8466 92 80 00

- - - інші

2

2

8466 93

- - до верстатів товарних позицій 8456–8461:

8466 93 30 00

- - - для машин товарної підкатегорії 8456 90 20

2

2

8466 93 70 00

- - - інші

2

2

8466 94 00 00

- - до верстатів товарної позиції 8462 або 8463

2

2

8467

Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:

- пневматичні:

8467 11

- - ротаційні (включаючи комбіновані обертові і ударної дії):

8467 11 10 00

- - - для обробки металу

5

5

8467 11 90 00

- - - інші

5

5

8467 19 00 00

- - інші

5

5

- з вмонтованим електричним двигуном:

8467 21

- - дрилі всіх типів:

8467 21 10 00

- - - які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення

2

2

шт

- - - інші:

8467 21 91 00

- - - - електропневматичні

2

2

шт

8467 21 99 00

- - - - інші

2

2

шт

8467 22

- - пилки:

8467 22 10 00

- - - пилки ланцюгові

5

5

шт

8467 22 30 00

- - - пилки дискові

2

2

шт

8467 22 90 00

- - - інші

2

2

шт

8467 29

- - інші:

8467 29 20 00

- - - які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення

2

2

шт

- - - інші:

- - - - апарати точильні та шліфувальні:

8467 29 51 00

- - - - - куто-шліфувальні

2

2

шт

8467 29 53 00

- - - - - стрічко-шліфувальні

2

2

шт

8467 29 59 00

- - - - - інші

5

5

шт

8467 29 70 00

- - - - стругальні

2

2

шт

8467 29 80 00

- - - - машини для підрізання живої огорожі та підстригання газонів

2

2

шт

8467 29 85 00

- - - - інші

2

2

шт

- інші інструменти:

8467 81 00 00

- - пилки ланцюгові

2

2

шт

8467 89 00 00

- - інші

5

5

- частини:

8467 91 00

- - пилок ланцюгових:

8467 91 00 10

- - - з електричним двигуном

2

2

8467 91 00 90

- - - інші

4

4

8467 92 00 00

- - пневматичних інструментів

5

5

8467 99 00

- - інші:

8467 99 00 10

- - - з електричним двигуном

2

2

8467 99 00 90

- - - інші

5

5

8468

Обладнання та апаратура для паяння м’якими та твердими припоями або зварювання, придатні чи непридатні для різання, крім тих, що включені до товарної позиції 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу:

8468 10 00 00

- пальники газові з дуттям, ручні

5

5

8468 20 00 00

- інше обладнання та апаратура, які працюють на газу

5

5

8468 80 00 00

- інше обладнання та апаратура

5

5

8468 90 00 00

- частини

5

5

8469 00

Машинки друкарські, крім принтерів товарної позиції 8443; машинки для оброблення текстів:

8469 00 10 00

- машинки для оброблення текстів

0

0

шт

- інші:

8469 00 91 00

- - електричні

10

10

шт

8469 00 99 00

- - інші

10

10

шт

8470

Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями; бухгалтерські машини, поштові маркувальні машини, апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями; апарати касові:

8470 10 00 00

- калькулятори електронні, здатні працювати без зовнішнього джерела живлення, та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями

0

0

шт

- інші електронні калькулятори:

8470 21 00 00

- - з умонтованим друкувальним пристроєм

0

0

шт

8470 29 00 00

- - інші

0

0

шт

8470 30 00 00

- інші машини лічильні

0

0

шт

8470 50 00 00

- касові апарати

0

0

шт

8470 90 00 00

- інші

0

0

шт

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:

8471 30 00 00

- машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей

0

0

шт

- інші машини автоматичного оброблення інформації:

8471 41 00 00

- - що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, об’єднані або ні

0

0

шт

8471 49 00 00

- - інші, що представлені у вигляді систем

0

0

шт

8471 50 00 00

- блоки оброблення інформації інші, ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам’ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення

0

0

шт

8471 60

- пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам’ятовувальні пристрої:

8471 60 60 00

- - клавіатури

0

0

шт

8471 60 70 00

- - інші

0

0

шт

8471 70

- запам’ятовувальні пристрої:

8471 70 20 00

- - центральні запам’ятовувальні пристрої

0

0

шт

- - інші:

- - - запам’ятовувальні пристрої на дисках:

8471 70 30 00

- - - - оптичні, включаючи магнітооптичні

0

0

шт

- - - - інші:

8471 70 50 00

- - - - - запам’ятовувальні пристрої на жорстких дисках

0

0

шт

8471 70 70 00

- - - - - інші

0

0

шт

8471 70 80 00

- - - запам’ятовувальні пристрої на магнітних стрічках

0

0

шт

8471 70 98 00

- - - інші

0

0

шт

8471 80 00 00

- інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8471 90 00 00

- інші

0

0

шт

8472

Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або машини для скріплення скобами):

8472 10 00 00

- машини копіювально-розмножувальні

10

10

шт

8472 30 00 00

- машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев’язування поштової кореспонденції, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденції і машини для наклеювання або гасіння поштових марок

10

10

шт

8472 90

- інше:

8472 90 10 00

- - машини для сортування, рахування або пакування монет

10

10

шт

8472 90 30 00

- - банкомати

0

0

шт

8472 90 70 00

- - інше

10

10

8473

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин товарних позицій 8469–8472:

8473 10

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8469:

- - електронні модулі:

8473 10 11 00

- - - пристроїв товарної підкатегорії 8469 00 10 00

0

0

8473 10 19 00

- - - інші

0

0

8473 10 90 00

- - інші

0

0

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8470:

8473 21

- - електронних калькуляторів товарних підпозицій 8470 10, 8470 21 або 8470 29:

8473 21 10 00

- - - електронні модулі

0

0

8473 21 90 00

- - - інші

0

0

8473 29

- - інші:

8473 29 10 00

- - - електронні модулі

0

0

8473 29 90 00

- - - інші

0

0

8473 30

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8471:

8473 30 20 00

- - електронні модулі

0

0

8473 30 80 00

- - інші

0

0

8473 40

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8472:

- - електронні модулі:

8473 40 11 00

- - - машин товарної підкатегорії 8472 90 30 00

0

0

8473 40 18 00

- - - інші

0

0

8473 40 80 00

- - інші

0

0

8473 50

- частини та приладдя, однаково пристосовані для машин, які відповідають двом або більше товарним позиціям 8469–8472:

8473 50 20 00

- - електронні модулі

0

0

8473 50 80 00

- - інші

0

0

8474

Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм:

8474 10 00 00

- машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання

1

1

8474 20 00 00

- машини для подрібнення або розмелювання

7

7

- машини для змішування або перемішування:

8474 31 00 00

- - бетономішалки та розчинозмішувачі

0

0

8474 32 00 00

- - машини для змішування мінеральних речовин з бітумом

0

0

8474 39 00 00

- - інші

0

0

8474 80

- інше обладнання:

8474 80 10 00

- - обладнання для агломерації, формування або відливання керамічних паст

0

0

8474 80 90 00

- - інше

0

0

8474 90

- частини:

8474 90 10 00

- - з чавуну або сталі

5

5

8474 90 90

- - інші:

8474 90 90 10

- - - частини обладнання для сортування, промивання, подрібнення, змішування або перемішування руд, ґрунтів, каміння та інших мінеральних копалин

2

2

8474 90 90 90

- - - інші

5

5

8475

Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробів:

8475 10 00 00

- машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах

5

5

- машини для виробництва або гарячої обробки скла чи скляних виробів:

8475 21 00 00

- - машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок

5

5

8475 29 00 00

- - інші

5

5

8475 90 00 00

- частини

5

5

8476

Автомати торговельні (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарів або напоїв), включаючи автомати для розміну банкнот та монет:

- автомати для продажу напоїв:

8476 21 00 00

- - з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями

5

5

шт

8476 29 00 00

- - інші

5

5

шт

- інші автомати:

8476 81 00 00

- - з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями

5

5

шт

8476 89 00 00

- - інші

5

5

шт

8476 90 00 00

- частини

5

5

8477

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені:

8477 10 00 00

- машини інжекційно-ливарні

0

10

шт

8477 20 00 00

- екструдери

0

10

шт

8477 30 00 00

- машини для видувного лиття

0

10

шт

8477 40 00 00

- машини для вакуумного лиття та інші термоформувальні машини

0

5

шт

- інші машини для лиття або формування будь-яким іншим способом:

8477 51 00 00

- - для лиття або відновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи іншого виду формування камер пневматичних шин

0

5

шт

8477 59

- - інші:

8477 59 10

- - - преси:

8477 59 10 10

- - - - вулканізаційні гідравлічні

0

1

шт

8477 59 10 90

- - - - інші

0

5

8477 59 80 00

- - - інші

0

10

шт

8477 80

- інше обладнання:

- - машини для виробництва пористих матеріалів:

8477 80 11 00

- - - машини для обробки реакцієздатних смол

0

5

шт

8477 80 19 00

- - - інші

0

5

шт

- - інше:

8477 80 91 00

- - - обладнання для подрібнення

0

0

шт

8477 80 93 00

- - - змішувачі, перемішувачі та мішалки

0

0

шт

8477 80 95 00

- - - машини для нарізання, розколювання або обдирання

0

0

шт

8477 80 99 00

- - - інші

0

0

8477 90

- частини:

8477 90 10 00

- - з чавуну або сталі

0

0

8477 90 80 00

- - інші

0

0

8478

Обладнання для підготовки або обробки тютюну, в іншому місці не зазначене:

8478 10 00 00

- обладнання

1

1

8478 90 00 00

- частини

1

1

8479

Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені:

8479 10 00 00

- обладнання для громадських робіт, будівництва або аналогічних робіт

0

0

8479 20 00 00

- обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів або олій

0

0

8479 30

- преси для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини для обробки деревини або пробки:

8479 30 10 00

- - преси

0

0

8479 30 90 00

- - інші

0

0

8479 40 00 00

- машини для виробництва канатів, тросів або кабелів

2

2

шт

8479 50 00 00

- промислові роботи, в іншому місці не зазначені

5

5

8479 60 00 00

- охолоджувачі повітря випарного типу

5

5

- трапи пасажирські:

8479 71 00 00

- - які використовуються в аеропортах

0

0

8479 79 00 00

- - інші

0

0

- інші машини та механічні пристрої:

8479 81 00 00

- - для обробки металів, включаючи машини для намотування електродроту на котушки

2

2

8479 82 00 00

- - для змішування, перемішування, подрібнення, розмелювання, грохочення, просіювання, гомогенізації, емульгування або розмішування

0

0

8479 89

- - інші:

8479 89 30 00

- - - пересувне кріплення з гідравлічним приводом для шахт

0

2

8479 89 60

- - - центральні системи змащування:

8479 89 60 10

- - - - ультразвукові диспергатори

0

10

шт

8479 89 60 90

- - - - інші

0

0

8479 89 97

- - - інші:

8479 89 97 10

- - - - машини для розкриття та закриття чавунного вічка доменної печі

0

10

шт

8479 89 97 20

- - - - машини для покриття глазур’ю та оздоблення керамічних виробів

0

5

8479 89 97 30

- - - - машини та механічні пристрої для капсулювання, таблетування, сушіння, гранулювання лікарських засобів

0

1

шт

8479 89 97 50

- - - - машини та механічні пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки

0

1

шт

8479 89 97 90

- - - інші

0

0

8479 90

- частини:

8479 90 20 00

- - з чавуну або сталі

0

0

8479 90 80 00

- - інші

0

0

8480

Опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас:

8480 10 00 00

- опоки для металоливарного виробництва

2

2

8480 20 00 00

- піддони ливарні

2

2

8480 30

- моделі ливарні:

8480 30 10 00

- - з дерева

2

2

8480 30 90 00

- - інші

2

2

- форми для лиття металів або карбідів металів:

8480 41 00 00

- - для лиття шляхом видування або під тиском

2

2

8480 49 00 00

- - інші

2

2

8480 50 00 00

- форми для лиття скла

2

2

8480 60 00 00

- форми для лиття мінеральних матеріалів

2

2

- форми для лиття гуми або пластмас:

8480 71 00

- - для лиття шляхом видування або під тиском:

8480 71 00 10

- - - форми для пластмас (для лиття під тиском закруток (ковпачків) для пет-пляшок)

0

0

8480 71 00 90

- - - інші

0

0

8480 79 00 00

- - інші

0

0

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

8481 10

- клапани редукційні для регулювання тиску:

8481 10 05 00

- - об’єднані з фільтрами або мастильними пристроями

0

0

- - інші:

8481 10 19 00

- - - з чавуну або сталі

0

0

8481 10 99 00

- - - інші

0

0

8481 20

- клапани для маслогідравлічних або пневматичних трансмісій:

8481 20 10 00

- - клапани контролю маслогідравлічних силових трансмісій

0

0

8481 20 90 00

- - клапани контролю пневматичних силових трансмісій

0

0

8481 30

- клапани зворотні:

8481 30 91 00

- - з чавуну або сталі

0

0

8481 30 99 00

- - інші

0

0

8481 40

- клапани запобіжні або випускні:

8481 40 10 00

- - з чавуну або сталі

0

0

8481 40 90 00

- - інші

0

0

8481 80

- інша арматура:

- - крани, клапани і вентилі для раковин, ванн, біде, резервуарів для води та аналогічних пристроїв:

8481 80 11 00

- - - крани змішувальні

0

0

8481 80 19 00

- - - інші

0

0

- - вентилі для радіаторів центрального опалення:

8481 80 31 00

- - - терморегулювальні вентилі

0

0

8481 80 39 00

- - - інші

0

0

8481 80 40 00

- - клапани для пневматичних шин та камер

0

0

- - інші:

- - - клапани для контролю за процесом:

8481 80 51 00

- - - - регулятори температури

0

0

8481 80 59 00

- - - - інші

0

0

- - - інші:

- - - - клапани запірні:

8481 80 61 00

- - - - - з ливарного чавуну

0

0

8481 80 63 00

- - - - - сталеві

0

0

8481 80 69 00

- - - - - інші

0

0

- - - - вентилі прохідні:

8481 80 71 00

- - - - - з ливарного чавуну

0

0

8481 80 73 00

- - - - - сталеві

0

0

8481 80 79 00

- - - - - інші

0

0

8481 80 81 00

- - - - вентилі кульові та конічні

0

0

8481 80 85 00

- - - - клапани дросельні

0

0

8481 80 87 00

- - - - клапани мембранні

0

0

8481 80 99 00

- - - - інші

0

0

8481 90 00 00

- частини

0

0

8482

Підшипники кулькові або роликові:

8482 10

- підшипники кулькові:

8482 10 10 00

- - зовнішній діаметр яких не більш як 30 мм

4

4

8482 10 90 00

- - інші

0

0

8482 20 00 00

- підшипники роликові конічні, включаючи внутрішні конічні кільця з сепаратором та роликами, складені

5

5

8482 30 00 00

- підшипники роликові сферичні

6

6

8482 40 00 00

- підшипники роликові голчасті

10

10

8482 50 00 00

- інші підшипники з циліндричними роликами

0

0

8482 80 00 00

- інші підшипники, включаючи комбіновані кульково-роликові

2

2

- частини:

8482 91

- - кульки, голчасті ролики і ролики:

8482 91 10 00

- - - ролики конічні

0

0

8482 91 90 00

- - - інші

0

0

8482 99 00 00

- - інші

5

5

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

8483 10

- вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) та кривошипи:

- - кривошипи та вали колінчасті:

8483 10 21

- - - з чавуну або сталі:

8483 10 21 10

- - - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 10 21 90

- - - - інші

5

5

8483 10 25

- - - сталеві ковані:

8483 10 25 10

- - - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 10 25 90

- - - - інші

5

5

8483 10 29

- - - інші:

8483 10 29 10

- - - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 10 29 90

- - - - інші

5

5

8483 10 50

- - вали, з’єднані шарнірно:

8483 10 50 10

- - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 10 50 90

- - - інші

5

5

8483 10 95

- - інші:

8483 10 95 10

- - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 10 95 90

- - - інші

5

5

8483 20 00 00

- корпуси підшипників з вмонтованими кульковими або роликовими підшипниками

5

5

8483 30

- корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників; підшипники ковзання для валів:

- - корпуси підшипників:

8483 30 32

- - - для кулькових або роликових підшипників:

8483 30 32 10

- - - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 30 32 90

- - - - інші

5

5

8483 30 38

- - - інші:

8483 30 38 10

- - - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 30 38 90

- - - - інші

5

5

8483 30 80

- - підшипники ковзання для валів:

8483 30 80 10

- - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 30 80 90

- - - інші

5

5

8483 40

- зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів трансмісій, які постачаються окремо; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори:

- - зубчасті механізми та зубчасті передачі (крім фрикційних передач):

8483 40 21 00

- - - циліндричні та гвинтові передачі

0

0,4

8483 40 23 00

- - - конічні та конічно-циліндричні передачі

0

0,4

8483 40 25 00

- - - черв’ячні передачі

0

0,4

8483 40 29 00

- - - інші

0

0,4

8483 40 30 00

- - кулькові або роликові гвинтові передачі

0

0,4

- - коробки передач та інші варіатори швидкості:

8483 40 51 00

- - - коробки передач

0

0,4

8483 40 59 00

- - - інші

0

0,4

8483 40 90 00

- - інші

0

0,4

8483 50

- маховики та шківи, включаючи поліспасти:

8483 50 20 00

- - з чавуну або сталі

0

0

8483 50 80 00

- - інші

0

0

8483 60

- муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

8483 60 20 00

- - з чавуну або сталі

0

0,4

8483 60 80 00

- - інші

0

0,4

8483 90

- зубчасті колеса, ланцюгові зірочки та інші елементи передач, представлені окремо; частини:

8483 90 20 00

- - корпуси підшипників

0

0,4

- - інші:

8483 90 81 00

- - - з чавуну або сталі

0

0,4

8483 90 89

- - - інші:

8483 90 89 10

- - - - для цивільної авіації

0

0,4

8483 90 89 90

- - - - інші

5

5

8484

Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та аналогічних з’єднувальних елементів різних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі:

8484 10 00

- прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу:

8484 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

8484 10 00 90

- - інші

0

0

8484 20 00 00

- ущільнювачі механічні

0

0

8484 90 00

- інші:

8484 90 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

8484 90 00 90

- - інші

0

0

[8485]

8486

Машини та апаратура, які використовуються виключно або переважно у виробництві напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначені у примітці 9 (C) до цієї групи; частини та приладдя:

8486 10 00 00

- машини та апаратура для виробництва булів або пластин

0

0

8486 20

- машини та апаратура для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем:

8486 20 10 00

- - верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесів

2

2

шт

8486 20 90 00

- - інші

0

0

8486 30

- машини та апаратура для виробництва плоских дисплейних панелей:

8486 30 10 00

- - апаратура для хімічного осадження з парової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

8486 30 30 00

- - апаратура для сухого травлення на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

8486 30 50 00

- - установки для фізичного осадження шляхом напилення на підкладках рідкокристалічних пристроїв

0

0

8486 30 90

- - інші:

8486 30 90 10

- - - апаратура для проекціювання або нанесення зображень на сенсибілізовані підкладки плоских дисплеїв

10

10

8486 30 90 90

- - - інші

0

0

8486 40 00 00

- машини та установки, зазначені у примітці 9 (C) до цієї групи

0

0

8486 90

- частини та приладдя:

8486 90 10 00

- - пристрої для кріплення інструментів та різенарізні саморозкривні головки; пристрої для кріплення деталей

2

2

- - інші:

8486 90 20 00

- - - частини центрифуг для нанесення фотографічних емульсій на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

8486 90 30 00

- - - частини машин для очищення металевих виводів умонтованих у корпус напівпровідникових пристроїв перед нанесенням гальванічного покриття

0

0

8486 90 40 00

- - - частини апаратури для фізичного осадження шляхом напилення на підкладки рідкокристалічних пристроїв

5

5

8486 90 50 00

- - - частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

8486 90 60 00

- - - частини та приладдя апаратури для хімічного осадження із газової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

8486 90 70 00

- - - частини та приладдя верстатів, що працюють з використанням ультразвукових процесів

2

2

8486 90 90

- - - інші:

8486 90 90 10

- - - - до апаратури товарної підкатегорії 9010 50 10 00

5

5

8486 90 90 90

- - - - інші

0

0

8487

Частини обладнання, в іншому місці не зазначені, що не мають електричних з’єднань, ізоляторів, контактів, котушок, проводів або інших електричних елементів:

8487 10

- гвинти для суден та їх лопаті:

8487 10 10 00

- - з бронзи

5

5

шт

8487 10 90 00

- - інші

5

5

шт

8487 90

- інші:

8487 90 40 00

- - з чавуну, литі

5

5

- - з чорних металів:

8487 90 51 00

- - - сталеві, литі

5

5

8487 90 57 00

- - - з чорних металів, ковані або штамповані

5

5

8487 90 59 00

- - - інші

0

0

8487 90 90 00

- - інші

5

5

 

Група 85
Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) ковдри, матраци, грілки для ніг з електропідігрівом, а також аналогічні вироби; одяг, взуття, грілки-навушники та інші вироби з електропідігрівом, призначені для ношення на тілі людини;

(b) вироби скляні товарної позиції 7011;

(c) машини та апаратуру товарної позиції 8486;

(d) вакуумні апарати, які використовуються для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (товарна позиція 9018); або

(e) вироби меблеві з електропідігрівом групи 94.

2. До товарних позицій 8501–8504 не включаються товари товарних позицій 8511, 8512, 8540, 8541 або 8542.

Однак ртутно-дугові випрямлячі з металевим резервуаром включаються до товарної позиції 8504.

3. До товарної позиції 8509 включаються лише ті електромеханічні машини, що використовуються, як правило, у побуті:

(a) натирачі підлоги, подрібнювачі харчових продуктів, міксери, соковижималки для фруктів або овочів, з будь-якою вагою;

(b) інші апарати максимальною масою до 20 кг. Однак до цієї товарної позиції не включаються вентилятори або вентиляційні чи рециркуляційні витяжні шафи з вмонтованим вентилятором, з фільтрами або без них (товарна позиція 8414), центрифуги для сушіння білизни (товарна позиція 8421), машини для миття посуду (товарна позиція 8422), машини пральні побутові (товарна позиція 8450), валкові або інші машини для прасування (товарна позиція 8420 або 8451), машини швейні (товарна позиція 8452), ножиці електричні (товарна позиція 8467), а також електронагрівальні прилади (товарна позиція 8516).

4. У товарній позиції 8523:

(a) твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації (наприклад, «карти флеш-пам’яті» або «карти електронної флеш-пам’яті») означають пристрої для зберігання інформації із з’єднувальним роз’ємом, які містять в одному корпусі один або декілька пристроїв флеш-пам’яті (наприклад, «флеш-E2PROM» (постійні запам’ятовувальні пристрої, що перепрограмовуються з електричним стиранням інформації) у вигляді інтегральних схем, встановлених на друкованій платі. До їх складу може входити контролер у вигляді інтегральної схеми та дискретні пасивні елементи, такі як конденсатори та резистори;

(b) термін «smart-картки» означає картки, що мають одну або більше вбудованих електронних інтегральних схем (мікропроцесор, RAM запам’ятовувальний пристрій з довільною вибіркою або ROM постійний запам’ятовувальний пристрій) у вигляді кристалів. Ці картки можуть мати контакти, магнітну смугу та вмонтовану антену, але не мають інших активних або пасивних елементів.

5. У товарній позиції 8534 термін «друковані схеми» означає схеми, одержані шляхом формування на ізоляційній підкладці за допомогою будь-якого процесу друку (наприклад, шляхом тиснення, гальванізації, травлення) або за допомогою «плівкової» технології провідників, контактів чи інших друкованих елементів (наприклад, індуктивностей, резисторів, ємностей) окремих або з’єднаних у певному порядку, за винятком будь-яких елементів, що здатні створювати, випрямляти, модулювати або підсилювати електричний сигнал (наприклад, напівпровідникових елементів).

До поняття «друковані схеми» не включаються схеми, об’єднані з елементами, які відрізняються від тих, що одержані у процесі друку, а також окремі дискретні резистори, ємності та індуктивності. Проте друковані схеми можуть з’єднуватися недрукованими з’єднувальними елементами.

Тонко- або товстоплівкові схеми, що містять пасивні та активні елементи, одержані під час подібного технологічного процесу, включаються до товарної позиції 8542.

6. У товарній позиції 8536 термін «з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів» означає з’єднувачі, які просто механічно з’єднують кінці оптичних волокон у цифровій провідній системі. Вони не виконують жодних інших функцій, таких як посилення, відновлення або зміна (модифікація) сигналу.

7. Товарна позиція 8537 не включає безпроводові інфрачервоні пристрої для дистанційного керування телевізійними приймачами або іншим електрообладнанням (товарна позиція 8543).

8. У товарних позиціях 8541 і 8542:

(a) термін «діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади» означає напівпровідникові прилади, функціонування яких полягає в зміні опору під впливом електричного поля;

(b) термін «електронні інтегровані схеми» означає:

(1) монолітні інтегровані схеми, в яких елементи схеми (діоди, транзистори, резистори, ємності, котушки індуктивності тощо) виконані в об’ємі (переважно) та на поверхні напівпровідника або складного напівпровідникового матеріалу (наприклад, легованого кремнію, арсеніду галію, кремній-германію, фосфіду індію) та нероздільно з’єднані між собою;

(2) гібридні інтегровані схеми, в яких пасивні елементи (резистори, ємності, котушки індуктивності тощо) виконані за допомогою тонко- або товстоплівкової технології та активних елементів (діоди, транзистори, монолітні інтегровані мікросхеми тощо), отримані за технологією виробництва напівпровідників, з’єднаних в єдине ціле за допомогою міжелементних з’єднань або з’єднувальних кабелів на ізолювальній підкладці (склі, кераміці тощо). Ці схеми також можуть містити дискретні компоненти;

(3) багатокристальні інтегровані схеми, які складаються з двох або більше з’єднаних між собою монолітних інтегрованих схем, неподільно об’єднаних для всіх дій та цілей, розташовані на одній або кількох ізолювальних підкладках або ні, які мають рамки з виводами або ні, але не містять ніяких інших активних чи пасивних елементів.

Під час класифікації зазначених у цій примітці виробів товарні позиції 8541 і 8542 мають перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією в УКТЗЕД, яка може включати такі вироби відповідно до їх функцій, за винятком товарної позиції 8523.

9. У товарній позиції 8548 термін «використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори» означає пристрої, що стали непридатними для подальшого використання внаслідок пошкодження, перебоїв у постачанні струму, спрацювання чи з інших причин, або ті, що більше не підлягають перезарядженню.

Примітка до товарної підпозиції:

1. До товарної підпозиції 8527 12 включено лише касетні плеєри з вмонтованим підсилювачем, без вмонтованого гучномовця, що здатні працювати без додаткового зовнішнього джерела електроживлення, розміри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

Додаткові примітки:

1. До товарних підпозицій 8519 20 10, 8519 30 00 і 8519 89 11 не включено апаратуру для відтворення звуку з лазерною системою зчитування.

2. Примітка до товарної підпозиції застосовується із внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до товарних підкатегорій 8519 81 15 і 8519 81 65.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):

8501 10

- двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт:

8501 10 10 00

- - двигуни синхронні потужністю не більш як 18 Вт

2

2

шт

- - інші:

8501 10 91 00

- - - двигуни універсальні постійного/змінного струму

2

2

шт

8501 10 93 00

- - - двигуни змінного струму

0

0

шт

8501 10 99

- - - двигуни постійного струму:

8501 10 99 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8501 10 99 90

- - - - інші

2

2

шт

8501 20 00

- двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37,5 Вт:

8501 20 00 10

- - потужністю понад 735 Вт, але не більш як 150 кВт, для цивільної авіації

0

1

шт

8501 20 00 90

- - інші

5

5

шт

- інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:

8501 31 00

- - потужністю не більш як 750 Вт:

8501 31 00 10

- - - двигуни потужністю понад 735 Вт, генератори постійного струму, для цивільної авіації

0

1

шт

- - - інші:

8501 31 00 91

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8501 31 00 98

- - - - інші

5

5

шт

8501 32 00

- - потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:

8501 32 00 10

- - - для цивільної авіації

0

0

шт

8501 32 00 90

- - - інші

5

5

шт

8501 33 00

- - потужністю понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт:

8501 33 00 10

- - - двигуни потужністю не більш як 150 кВт та генератори, для цивільної авіації

0

1

шт

8501 33 00 90

- - - інші

0,1

0,1

шт

8501 34 00

- - потужністю понад 375 кВт:

8501 34 00 10

- - - двигуни тягові

10

10

шт

8501 34 00 20

- - - генератори для цивільної авіації

0

1

шт

8501 34 00 90

- - - інші

5

5

шт

8501 40

- інші двигуни змінного струму однофазні:

8501 40 20

- - потужністю не більш як 750 Вт:

8501 40 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8501 40 20 90

- - - інші

5

5

шт

8501 40 80

- - потужністю понад 750 Вт:

8501 40 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8501 40 80 90

- - - інші

5

5

шт

- інші двигуни змінного струму багатофазні:

8501 51 00

- - потужністю не більш як 750 Вт:

8501 51 00 10

- - - потужністю понад 735 Вт для цивільної авіації

0

1

шт

8501 51 00 90

- - - інші

5

5

шт

8501 52

- - потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:

8501 52 20

- - - потужністю понад 750 Вт, але не більш як 7,5 кВт:

8501 52 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

5

шт

8501 52 20 90

- - - - інші

0

0

шт

8501 52 30

- - - потужністю понад 7,5 кВт, але не більш як 37 кВт:

8501 52 30 10

- - - - для цивільної авіації

0

5

шт

8501 52 30 90

- - - - інші

0

0

шт

8501 52 90

- - - потужністю понад 37 кВт, але не більш як 75 кВт:

8501 52 90 10

- - - - для цивільної авіації

0

5

шт

8501 52 90 90

- - - - інші

0

0

шт

8501 53

- - потужністю понад 75 кВт:

8501 53 50 00

- - - двигуни тягові

0

0

шт

- - - інші, потужністю:

8501 53 81 00

- - - - понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт

0

0

шт

8501 53 94 00

- - - - понад 375 кВт, але не більш як 750 кВт

0

0

шт

8501 53 99 00

- - - - понад 750 кВт

0

0

шт

- генератори змінного струму (синхронні генератори):

8501 61

- - потужністю не більш як 75 кВ·А:

8501 61 20

- - - потужністю не більш як 7,5 кВ·А:

8501 61 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

5

шт

8501 61 20 90

- - - - інші

0

0

шт

8501 61 80

- - - потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:

8501 61 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

5

шт

8501 61 80 90

- - - - інші

0

0

шт

8501 62 00

- - потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

8501 62 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8501 62 00 90

- - - інші

5

5

шт

8501 63 00

- - потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:

8501 63 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8501 63 00 90

- - - інші

5

5

шт

8501 64 00 00

- - потужністю понад 750 кВ·А

0

0

шт

8502

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:

- електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

8502 11

- - потужністю не більш як 75 кВ·А:

8502 11 20

- - - потужністю не більш як 7,5 кВ·А:

8502 11 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 11 20 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 11 80

- - - потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:

8502 11 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 11 80 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 12 00

- - потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

8502 12 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 12 00 90

- - - інші

5

5

шт

8502 13

- - потужністю понад 375 кВ·А:

8502 13 20

- - - потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:

8502 13 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 13 20 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 13 40

- - - потужністю понад 750 кВ·А, але не більш як 2000 кВ·А:

8502 13 40 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 13 40 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 13 80

- - - потужністю понад 2000 кВ·А:

8502 13 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 13 80 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 20

- електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням:

8502 20 20

- - потужністю не більш як 7,5 кВ·А:

8502 20 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 20 20 90

- - - інші

5

5

шт

8502 20 40

- - потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:

8502 20 40 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 20 40 90

- - - інші

5

5

шт

8502 20 60

- - потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:

8502 20 60 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 20 60 90

- - - інші

5

5

шт

8502 20 80

- - потужністю понад 750 кВ·А:

8502 20 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 20 80 90

- - - інші

5

5

шт

- інші електрогенераторні установки:

8502 31 00 00

- - вітроенергетичні

0

1

шт

8502 39

- - інші:

8502 39 20

- - - турбогенератори:

8502 39 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 39 20 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 39 80

- - - інші:

8502 39 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 39 80 90

- - - - інші

5

5

шт

8502 40 00

- перетворювачі електричні обертові:

8502 40 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

шт

8502 40 00 90

- - інші

5

5

шт

8503 00

Частини, призначені виключно або переважно для машин товарної позиції 8501 або 8502:

8503 00 10 00

- кільця фіксувальні немагнітні

5

5

- інші:

8503 00 91 00

- - з чавуну або сталі

0

0

8503 00 99 00

- - інші

0

0

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:

8504 10

- баластні елементи для розрядних ламп або трубок:

8504 10 20

- - котушки індуктивності, з’єднані або не з’єднані з конденсатором:

8504 10 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

- - - інші:

8504 10 20 91

- - - - дроселі

10

10

шт

8504 10 20 98

- - - - інші

5

5

шт

8504 10 80

- - інші:

8504 10 80 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

- - - інші:

8504 10 80 91

- - - - дроселі для розрядних ламп або трубок

10

10

шт

8504 10 80 99

- - - - інші

5

5

шт

- трансформатори з рідким діелектриком:

8504 21 00 00

- - потужністю не більш як 650 кВ·А

10

10

шт

8504 22

- - потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 10000 кВ·А:

8504 22 10 00

- - - потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 1600 кВ·А

10

10

шт

8504 22 90 00

- - - потужністю понад 1600 кВ·А, але не більш як 10000 кВ·А

0

0

шт

8504 23 00 00

- - потужністю понад 10000 кВ·А

10

10

шт

- інші трансформатори:

8504 31

- - потужністю не більш як 1 кВ·А:

- - - трансформатори вимірювальні:

8504 31 21 00

- - - - для вимірювання напруги

0

5

шт

8504 31 29 00

- - - - інші

0

5

шт

8504 31 80 00

- - - інші

0

5

шт

8504 32 00

- - потужністю понад 1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:

8504 32 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8504 32 00 90

- - - інші

5

5

шт

8504 33 00

- - потужністю понад 16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:

8504 33 00 10

- - - для цивільної авіації

0

1

шт

8504 33 00 90

- - - інші

5

5

шт

8504 34 00 00

- - потужністю понад 500 кВ·А

5

5

шт

8504 40

- перетворювачі статичні:

8504 40 30 00

- - які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками

0

0

шт

- - інші:

8504 40 55 00

- - - пристрої для заряджання акумуляторів

0

0

шт

- - - інші:

8504 40 82 00

- - - - випрямлячі

0

0

- - - - інвертори:

8504 40 84 00

- - - - - потужністю не більш як 7,5 кВ·А

0

0

8504 40 88 00

- - - - - потужністю понад 7,5 кВ·А

0

0

8504 40 90 00

- - - - інші

0

0

8504 50

- інші котушки індуктивності та дроселі:

8504 50 20

- - які використовуються з телекомунікаційною апаратурою та для джерел живлення машин автоматичного оброблення інформації та їх блоками:

8504 50 20 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8504 50 20 90

- - - інші

0

0

8504 50 95

- - інші:

8504 50 95 10

- - - для цивільної авіації

0

1

8504 50 95 90

- - - інші

5

5

8504 90

- частини:

- - трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів:

8504 90 05 00

- - - електронні модулі машин товарної підкатегорії 8504 50 20 00

0

0

- - - інші:

8504 90 11 00

- - - - осердя феритові

5

5

8504 90 18 00

- - - - інші

5

5

- - перетворювачів статичних:

8504 90 91 00

- - - електронні модулі машин товарної підкатегорії 8504 40 30 00

0

5

8504 90 99 00

- - - інші

5

5

8505

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки:

- магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування:

8505 11 00 00

- - металеві

5

5

8505 19

- - інші:

8505 19 10 00

- - - магніти постійні з агломерованого фериту

5

5

8505 19 90 00

- - - інші

5

5

8505 20 00 00

- електромагнітні зчеплення, муфти та гальма

5

5

8505 90

- інші, включаючи частини:

8505 90 20

- - електромагніти; електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації:

8505 90 20 10

- - - електромагніти

1

1

8505 90 20 90

- - - інші

5

5

8505 90 50 00

- - електромагнітні піднімальні головки

5

5

8505 90 90 00

- - частини

5

5

8506

Первинні елементи та первинні батареї:

8506 10

- діоксид-марганцеві:

- - лужні:

8506 10 11 00

- - - елементи циліндричні

5

5

шт

8506 10 18 00

- - - інші

5

5

шт

- - інші:

8506 10 91 00

- - - елементи циліндричні

5

5

шт

8506 10 98 00

- - - інші

5

5

шт

8506 30 00 00

- оксид-ртутні

5

5

шт

8506 40 00 00

- оксид-срібні

5

5

шт

8506 50

- літієві:

8506 50 10 00

- - елементи циліндричні

5

5

шт

8506 50 30 00

- - елементи кнопкові

5

5

шт

8506 50 90 00

- - інші

5

5

шт

8506 60 00 00

- повітряно-цинкові

5

5

шт

8506 80

- інші первинні елементи та первинні батареї:

8506 80 05 00

- - батареї вугільно-цинкові сухі з напругою 5,5 В або більше, але не більш як 6,5 В

5

5

шт

8506 80 80 00

- - інші

5

5

шт

8506 90 00 00

- частини

5

5

8507

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:

8507 10

- свинцеві, що використовуються для запуску поршневих двигунів:

8507 10 20

- - що працюють на рідкому електроліті:

8507 10 20 10

- - - для цивільної авіації

0

0

шт

8507 10 20 20

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8507 10 20 90

- - - інші

10

10

шт

8507 10 80

- - інші:

8507 10 80 10

- - - для цивільної авіації

0

0

шт

8507 10 80 20

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8507 10 80 90

- - - інші

8

8

шт

8507 20

- інші акумулятори свинцеві:

8507 20 20

- - що працюють на рідкому електроліті:

8507 20 20 10

- - - для цивільної авіації

0

0

шт

8507 20 20 20

- - - тягові з напругою менш ніж 150 В та потужністю не менш ніж 150 А/год, але не більш ніж 1200 А/год

2

2

шт

8507 20 20 30

- - - тягові інші

8

8

шт

8507 20 20 90

- - - інші

8

8

шт

8507 20 80

- - інші:

8507 20 80 10

- - - для цивільної авіації

0

0

шт

8507 20 80 90

- - - інші

8

8

шт

8507 30

- нікелево-кадмієві:

8507 30 20 00

- - герметичні

0

0

шт

8507 30 80 00

- - інші

0

0

шт

8507 40 00 00

- залізо-нікелеві

0

0

шт

8507 50 00 00

- гідридно-нікелеві

0

0

шт

8507 60 00 00

- літій-іонні

0

0

шт

8507 80 00 00

- акумулятори інші

0

0

шт

8507 90

- частини:

8507 90 30 00

- - сепаратори

0

0

8507 90 80 00

- - інші

0

0

8508

Пилососи:

- з умонтованим електродвигуном:

8508 11 00 00

- - потужністю не більш як 1500 Вт та які мають мішок для збору пилу або інший пилозбірник об’ємом не більш як 20 л

10

10

шт

8508 19 00 00

- - інші

10

10

шт

8508 60 00 00

- інші пилососи

0

0

шт

8508 70 00 00

- частини

5

5

8509

Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508:

8509 40 00 00

- подрібнювачі харчових продуктів та міксери; соковижималки для фруктів або овочів

10

10

шт

8509 80 00 00

- інші апарати

10

10

8509 90 00

- частини:

8509 90 00 10

- - підлогонатирачів

5

5

8509 90 00 90

- - інші

10

10

8510

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з умонтованим електродвигуном:

8510 10 00 00

- електробритви

10

10

шт

8510 20 00 00

- машинки для підстригання волосся

10

10

шт

8510 30 00 00

- апарати епіляційні

5

5

шт

8510 90 00 00

- частини

2

2

8511

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:

8511 10 00

- свічки запалювання:

8511 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

- - інші:

8511 10 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8511 10 00 98

- - - інші

4

4

8511 20 00

- магнето-запалювання; магнітоелектричні генератори постійного струму; маховики магнітні:

8511 20 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

8511 20 00 90

- - інші

5

5

8511 30 00

- розподільники; котушки запалювання:

8511 30 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

- - інші:

8511 30 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8511 30 00 98

- - - інші

5

5

8511 40 00

- стартери та стартер-генератори:

8511 40 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

- - інші:

8511 40 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8511 40 00 98

- - - інші

5

5

8511 50 00

- інші генератори:

8511 50 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

- - інші:

8511 50 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8511 50 00 98

- - - інші

1

1

8511 80 00

- інше обладнання:

8511 80 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

- - інше:

8511 80 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8511 80 00 98

- - - інше

5

5

8511 90 00

- частини:

8511 90 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8511 90 00 90

- - інші

5

5

8512

Обладнання електроосвітлювальне або сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 8539), склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню, які використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:

8512 10 00 00

- прилади освітлювальні або візуальної сигналізації, що використовуються на велосипедах

5

5

8512 20 00

- інші прилади освітлювальні або візуальної сигналізації:

8512 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8512 20 00 90

- - інші

8

8

8512 30

- прилади звукової сигналізації:

8512 30 10

- - пристрої сигналізаційні для захисту від крадіжки, що використовуються в моторних транспортних засобах:

8512 30 10 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8512 30 10 90

- - - інші

10

10

шт

8512 30 90

- - інші:

8512 30 90 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8512 30 90 90

- - - інші

10

10

8512 40 00

- склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню:

- - склоочисники:

8512 40 00 11

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8512 40 00 19

- - - інші

2

2

8512 40 00 30

- - пристрої, що запобігають обмерзанню

10

10

8512 40 00 90

- - пристрої, що запобігають запотіванню

10

10

8512 90

- частини:

8512 90 10

- - пристроїв товарної категорії 8512 30 10:

8512 90 10 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8512 90 10 90

- - - інші

5

10

8512 90 90

- - інші:

8512 90 90 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8512 90 90 90

- - - інші

10

10

8513

Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512:

8513 10 00 00

- ліхтарі

10

10

8513 90 00 00

- частини

10

10

8514

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:

8514 10

- печі та камери опору:

8514 10 10 00

- - печі хлібопекарські та кондитерські

5

5

8514 10 80 00

- - інші

5

5

8514 20

- печі та камери індукційні або діелектричні:

8514 20 10 00

- - печі та камери індукційні

5

5

шт

8514 20 80 00

- - печі та камери діелектричні

5

5

шт

8514 30 00

- інші печі та камери:

8514 30 00 10

- - печі з інфрачервоним випромінюванням

5

5

шт

8514 30 00 90

- - інші

2

2

шт

8514 40 00 00

- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів

5

5

шт

8514 90 00 00

- частини

5

5

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

- машини та апарати для низькотемпературного або високотемпературного паяння:

8515 11 00 00

- - паяльники та пістолети паяльні для низькотемпературного паяння

5

5

8515 19 00 00

- - інші

5

5

- машини та апарати для контактного зварювання металів (опором):

8515 21 00 00

- - повністю або частково автоматичні

5

5

8515 29 00 00

- - інші

5

5

- машини та апарати для дугового (включаючи плазмодугове) зварювання металів:

8515 31 00 00

- - повністю або частково автоматичні

5

5

8515 39

- - інші:

- - - для ручного зварювання покритими електродами, що укомплектовані пристроями для зварювання або різання та поставляються:

8515 39 13 00

- - - - з трансформаторами

5

5

8515 39 18 00

- - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями

5

5

8515 39 90 00

- - - інші

5

5

8515 80

- інші машини та апарати:

8515 80 10 00

- - для оброблення металів:

5

5

шт

8515 80 90 00

- - інші

5

5

шт

8515 90 00 00

- частини

2

2

8516

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:

8516 10

- електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені:

8516 10 11 00

- - водонагрівачі безінерційні

2

2

шт

8516 10 80 00

- - інші

5

5

шт

- прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту:

8516 21 00 00

- - радіатори теплоакумулювальні

10

10

шт

8516 29

- - інші:

8516 29 10 00

- - - радіатори з наповненою рідиною

10

10

шт

8516 29 50 00

- - - нагрівачі конвекційні

10

10

шт

- - - інші:

8516 29 91 00

- - - - з умонтованими вентиляторами

10

10

шт

8516 29 99 00

- - - - інші

10

10

шт

- апарати електронагрівальні перукарські або сушарки для рук:

8516 31 00

- - сушарки для волосся:

8516 31 00 10

- - - ковпаки-сушарки

10

10

шт

8516 31 00 90

- - - інші

2

2

шт

8516 32 00 00

- - інші апарати електронагрівальні перукарські

2

2

8516 33 00 00

- - сушарки для рук

10

10

шт

8516 40 00 00

- праски електричні

10

10

шт

8516 50 00 00

- печі мікрохвильові

8

8

шт

8516 60

- інші печі; електроплити кухонні, електроплитки, варочні електрокотли; грилі та ростери:

8516 60 10 00

- - електроплити кухонні (які мають принаймні духову шафу та панель з електронагрівальними елементами)

10

10

шт

8516 60 50 00

- - електроплитки, варочні електрокотли та панелі з електронагрівальними елементами для електроплит

10

10

шт

8516 60 70 00

- - грилі та ростери

10

10

шт

8516 60 80 00

- - електропечі для вмонтовування

10

10

шт

8516 60 90 00

- - інші

10

10

шт

- інші прилади електронагрівальні:

8516 71 00 00

- - для приготування кави або чаю

10

10

шт

8516 72 00 00

- - тостери

10

10

шт

8516 79

- - інші:

8516 79 20 00

- - - глибокі масляні жаровні

10

10

шт

8516 79 70 00

- - - інші

10

10

шт

8516 80

- елементи опору нагрівальні:

8516 80 20

- - змонтовані з ізолювальним каркасом:

8516 80 20 10

- - - зібрані в блоки, які складаються тільки з простого ізольованого каркаса та електричного з’єднувача, що застосовуються в цивільній авіації проти обмерзання

0

6

8516 80 20 90

- - - інші

10

10

8516 80 80

- - інші:

8516 80 80 10

- - - для пасажирських вагонів

1

1

8516 80 80 30

- - - для трамвайних вагонів

1

1

8516 80 80 90

- - - інші

10

10

8516 90 00 00

- частини

10

10

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528:

- телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку:

8517 11 00 00

- - телефонні апарати для дротового зв’язку з бездротовою трубкою

0

0

шт

8517 12 00 00

- - телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку

0

0

шт

8517 18 00 00

- - інші

0

0

- інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку):

8517 61 00 00

- - базові станції

0

0

шт

8517 62 00 00

- - пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації

0

0

8517 69

- - інша:

8517 69 10 00

- - - відеотелефони

0

0

шт

8517 69 20 00

- - - переговорні пристрої

0

0

шт

- - - приймальна апаратура для радіотелефонного або радіотелеграфного зв’язку:

8517 69 31 00

- - - - портативні приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових сигналів

0

0

шт

8517 69 39

- - - - інша:

8517 69 39 10

- - - - - для цивільної авіації

0

0

шт

8517 69 39 90

- - - - - інша

5

5

шт

8517 69 90 00

- - - інша

0

6

шт

8517 70

- частини:

- - антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:

8517 70 11 00

- - - антени для радіотелеграфних або радіотелефонних апаратів

0

0

8517 70 15 00

- - - телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв, які встановлюються в моторних транспортних засобах

10

10

8517 70 19

- - - інші:

8517 70 19 10

- - - - для цивільної авіації

0

0

8517 70 19 90

- - - - інші

10

10

8517 70 90 00

- - інші

0

0

8518

Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти:

8518 10

- мікрофони та підставки для них:

8518 10 30 00

- - мікрофони, які мають звукові частоти понад 300 Гц, але не більш як 3,4 кГц, діаметром не більш як 10 мм та заввишки не більш як 3 мм, що використовуються для телекомунікацій

0

0

8518 10 95

- - інші:

8518 10 95 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 10 95 90

- - - інші

0,1

0,1

- гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус:

8518 21 00

- - гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:

8518 21 00 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 21 00 30

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8518 21 00 90

- - - інші

10

10

шт

8518 22 00

- - комплекти гучномовців, що вмонтовані в один корпус:

8518 22 00 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 22 00 90

- - - інші

10

10

шт

8518 29

- - інші:

8518 29 30 00

- - - гучномовці, які мають звукові частоти понад 300 Гц, але не більш як 3,4 кГц, діаметром не більш як 50 мм, що використовуються для телекомунікацій

0

0

шт

8518 29 95

- - - інші:

8518 29 95 10

- - - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 29 95 90

- - - - інші

10

10

шт

8518 30

- навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше:

8518 30 20

- - телефонні трубки для систем проводового зв’язку:

8518 30 20 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 30 20 90

- - - інші

0

0

8518 30 95

- - інші:

8518 30 95 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 30 95 90

- - - інші

10

10

8518 40

- підсилювачі звукових частот електричні:

8518 40 30

- - підсилювачі телефонні та вимірювальні:

8518 40 30 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 40 30 90

- - - інші

10

10

8518 40 80

- - інші:

8518 40 80 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 40 80 90

- - - інші

10

10

8518 50 00

- електричні звукопідсилювальні комплекти:

8518 50 00 10

- - для цивільної авіації

0

2

шт

8518 50 00 90

- - інші

0,1

0,1

8518 90 00 00

- частини

10

10

8519

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура:

8519 20

- апарати, які приводяться у дію монетами, банкнотами, банківськими картками, жетонами або іншими засобами оплати:

8519 20 10 00

- - програвачі грамплатівок, які діють після вкидання монети або жетона

10

10

шт

- - інші:

8519 20 91 00

- - - з лазерною системою зчитування

10

10

шт

8519 20 99 00

- - - інші

10

10

шт

8519 30 00 00

- електропрогравачі (деки)

10

10

шт

8519 50 00 00

- автовідповідачі телефонні

0

0

шт

- інша апаратура:

8519 81

- - що використовує магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:

- - - звуковідтворювальна апаратура (включаючи касетні програвачі), без пристроїв для звукозапису:

8519 81 11 00

- - - - транскрайбери

10

10

шт

- - - - інша звуковідтворювальна апаратура:

8519 81 15 00

- - - - - кишенькові касетні програвачі

10

10

шт

- - - - - інша, касетного типу:

8519 81 21 00

- - - - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування

8

8

шт

8519 81 25 00

- - - - - - інша

8

8

шт

- - - - - інша:

- - - - - - з лазерною системою зчитування:

8519 81 31 00

- - - - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками діаметром не більш як 6,5 см

10

10

шт

8519 81 35 00

- - - - - - - інша

10

10

шт

8519 81 45 00

- - - - - - інша

10

10

шт

- - - інша апаратура:

8519 81 51 00

- - - - диктофони, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення

10

10

шт

- - - - інша апаратура для запису і відтворення звуку на магнітних стрічках:

- - - - - касетного типу:

- - - - - - з умонтованим підсилювачем та з одним умонтованим гучномовцем або більше:

8519 81 55 00

- - - - - - - здатна працювати без зовнішнього джерела електроживлення

10

10

шт

8519 81 61 00

- - - - - - - інша

10

10

шт

8519 81 65 00

- - - - - - кишенькові магнітофони

10

10

шт

8519 81 75 00

- - - - - - інша

10

10

шт

- - - - - інша:

8519 81 81 00

- - - - - - що використовує магнітні стрічки на бобінах та надає можливість записувати або відтворювати звук при одній швидкості 19 см/с або при кількох швидкостях, які не перевищують 19 см/с

10

10

шт

8519 81 85 00

- - - - - - інша

0

0

шт

8519 81 95

- - - - інша:

8519 81 95 10

- - - - - для цивільної авіації

0

3

шт

8519 81 95 90

- - - - - інша

10

10

шт

8519 89

- - інша:

- - - звуковідтворювальна апаратура без звукозаписувальних пристроїв:

8519 89 11 00

- - - - програвачі грамплатівок, інші, ніж ті, що включаються до товарної підпозиції 8519 20

10

10

шт

8519 89 15 00

- - - - транскрайбери

10

10

шт

8519 89 19 00

- - - - інша

10

10

шт

8519 89 90

- - - інша:

8519 89 90 10

- - - - для цивільної авіації

0

3

шт

8519 89 90 90

- - - - інша

10

10

шт

[8520]

8521

Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього:

8521 10

- на магнітних стрічках:

8521 10 20

- - із шириною стрічки не більш як 1,3 см, швидкістю протягування стрічки не більш як 50 мм/с:

8521 10 20 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8521 10 20 90

- - - інша

5

5

шт

8521 10 95

- - інша:

8521 10 95 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8521 10 95 90

- - - інша

0

0

шт

8521 90 00 00

- інша

5

5

шт

8522

Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для апаратури товарної позиції 8519 або 8521:

8522 10 00 00

- звукознімачі

10

10

8522 90

- інші:

8522 90 30 00

- - голки звукознімачів; алмази, сапфіри та інше дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природні, штучні чи реконструйовані) для голок звукознімачів, встановлені або ні

10

10

- - інші:

- - - електронні модулі:

8522 90 41 00

- - - - апаратури товарної категорії 8519 50 00

0

0

8522 90 49 00

- - - - інші

1

1

8522 90 70 00

- - - окремі касетні деки загальною товщиною стрічки не більш як 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та відтворення звуку

5

5

8522 90 80

- - - інші:

8522 90 80 10

- - - - блоки та вузли, складені з двох або більше частин чи компонентів, з’єднаних або сполучених між собою, для пристроїв, включених до категорій 8519 81 95 і 8519 89 90, для цивільної авіації

0

2

8522 90 80 90

- - - - інші

0

0

8523

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, «smart-картки» та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів групи 37:

- магнітні носії:

8523 21 00

- - картки, що мають магнітну смугу:

8523 21 00 10

- - - незаписані

0

0

шт

8523 21 00 90

- - - записані

10

10

шт

8523 29

- - інші:

- - - магнітні стрічки; магнітні диски:

8523 29 15

- - - - незаписані:

8523 29 15 10

- - - - - аудіокасети

0

0

шт

8523 29 15 30

- - - - - відеокасети

0

0

шт

8523 29 15 90

- - - - - інші

0

0

шт

- - - - інші:

8523 29 31 00

- - - - - для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення

0

0

шт

8523 29 33 00

- - - - - для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8523 29 39 00

- - - - - інші

10

10

шт

8523 29 90 00

- - - інші

5

5

шт

- оптичні носії:

8523 41

- - незаписані:

8523 41 10 00

- - - диски для лазерних систем зчитування ємністю не більш як 900 мегабайт, крім тих, що допускають стирання

0

0

шт

8523 41 30 00

- - - диски для лазерних систем зчитування ємністю понад 900 мегабайт, але не більш як 18 гігабайт, крім тих, що допускають стирання

0

0

шт

8523 41 90 00

- - - інші

0

0

8523 49

- - інші:

- - - диски для лазерних систем зчитування:

8523 49 25 00

- - - - для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

0

0

шт

- - - - виключно для відтворення звуку:

8523 49 31 00

- - - - - діаметром не більш як 6,5 см

5

5

шт

8523 49 39 00

- - - - - діаметром понад 6,5 см

5

5

шт

- - - - інші:

8523 49 45 00

- - - - - для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

- - - - - інші:

8523 49 51 00

- - - - - - диски універсальні цифрові (DVD)

10

10

шт

8523 49 59 00

- - - - - - інші

10

10

шт

- - - інші:

8523 49 91 00

- - - - для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

0

0

шт

8523 49 93 00

- - - - для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8523 49 99 00

- - - - інші

5

5

шт

- напівпровідникові носії:

8523 51

- - твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації:

8523 51 10 00

- - - незаписані

0

0

шт

- - - інші:

8523 51 91 00

- - - - для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

0

0

шт

8523 51 93 00

- - - - для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8523 51 99 00

- - - - інші

5

5

шт

8523 52

- - «smart-картки»:

8523 52 10 00

- - - що мають дві вбудовані електронні інтегральні схеми або більше

0

0

шт

8523 52 90 00

- - - інші

0

0

шт

8523 59

- - інші:

8523 59 10 00

- - - незаписані

0

0

шт

- - - інші:

8523 59 91 00

- - - - для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

0

0

шт

8523 59 93 00

- - - - для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8523 59 99 00

- - - - інші

5

5

шт

8523 80

- інші:

8523 80 10 00

- - незаписані

0

0

- - інші:

8523 80 91 00

- - - для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення

0

0

8523 80 93 00

- - - для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуваній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації

0

0

8523 80 99 00

- - - інші

5

5

[8524]

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:

8525 50 00

- апаратура передавальна:

8525 50 00 10

- - апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна

0

0

шт

8525 50 00 90

- - інша

0

0

шт

8525 60 00 00

- апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура

0

0

шт

8525 80

- телевізійні камери, цифрові камери та записувальні відеокамери:

- - телевізійні камери:

8525 80 11 00

- - - з трьома передавальними (телевізійними) трубками або більше

10

10

шт

8525 80 19 00

- - - інші

10

10

шт

8525 80 30 00

- - цифрові камери

0

0

шт

- - записувальні відеокамери:

8525 80 91 00

- - - виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевізійної камери

0

0

шт

8525 80 99 00

- - - інші

0

0

шт

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:

8526 10 00

- радіолокаційні прилади:

8526 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

2

8526 10 00 90

- - інші

0

0

- інші:

8526 91

- - радіонавігаційні прилади:

8526 91 20

- - - радіонавігаційні приймачі:

8526 91 20 10

- - - - для цивільної авіації

0

2

шт

8526 91 20 90

- - - - інші

0

0

шт

8526 91 80

- - - інші:

8526 91 80 10

- - - - для цивільної авіації

0

2

8526 91 80 90

- - - - інші

0

0

8526 92 00

- - радіоапаратура дистанційного керування:

8526 92 00 10

- - - для цивільної авіації

0

2

8526 92 00 90

- - - інша

10

10

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником:

- радіомовні приймачі, здатні функціонувати без зовнішнього джерела електроживлення:

8527 12

- - кишенькові касетні плеєри з радіоприймачем:

8527 12 10 00

- - - з аналоговою або цифровою системою зчитування

10

10

шт

8527 12 90 00

- - - інші

10

10

шт

8527 13

- - інша апаратура, поєднана із звукозаписувальними чи звуковідтворювальними пристроями:

8527 13 10 00

- - - з лазерною системою зчитування

25

25

шт

- - - інша:

8527 13 91 00

- - - - касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування

25

25

шт

8527 13 99 00

- - - - інша

25

25

шт

8527 19 00 00

- - інші

10

10

шт

- радіомовні приймачі, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення, для застосування в моторних транспортних засобах:

8527 21

- - поєднані із звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм:

- - - здатні приймати та декодувати цифрові сигнали радіоінформаційної системи:

8527 21 20

- - - - з лазерною системою зчитування:

8527 21 20 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8527 21 20 90

- - - - - інші

10

10

шт

- - - - інші:

8527 21 52 00

- - - - - касетні, з аналоговою або цифровою системою зчитування

10

10

шт

8527 21 59 00

- - - - - інші

10

10

шт

- - - інші:

8527 21 70 00

- - - - з лазерною системою зчитування

10

10

шт

- - - - інші:

8527 21 92

- - - - - касетні, з аналоговою або цифровою системою зчитування:

8527 21 92 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8527 21 92 90

- - - - - - інші

10

10

шт

8527 21 98 00

- - - - - інші

10

10

шт

8527 29 00 00

- - інші

10

10

шт

- інша:

8527 91

- - поєднана із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою:

- - - з одним або кількома гучномовцями, вмонтованими в один корпус:

8527 91 11 00

- - - - касетна, із системою аналогового та цифрового зчитування

10

10

шт

8527 91 19 00

- - - - інша

10

10

шт

- - - інша:

8527 91 35 00

- - - - з лазерною системою зчитування

10

10

шт

- - - - інша:

8527 91 91 00

- - - - - касетна, із системою аналогового або цифрового зчитування

10

10

шт

8527 91 99 00

- - - - - інша

10

10

шт

8527 92

- - не поєднана із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою, але поєднана з годинником:

8527 92 10 00

- - - радіоприймачі-будильники

10

10

шт

8527 92 90 00

- - - інша

10

10

шт

8527 99 00 00

- - інша

10

10

шт

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:

- монітори з електронно-променевою трубкою:

8528 41 00 00

- - які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471

0

0

шт

8528 49

- - інші:

8528 49 10 00

- - - чорно-білого або іншого монохромного зображення

2

2

шт

8528 49 80

- - - кольорові:

8528 49 80 10

- - - - що відтворює співвідношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5

10

10

шт

- - - - інші:

8528 49 80 01

- - - - - в яких параметри розгортки становлять не більш як 625 рядків

0

0

шт

8528 49 80 09

- - - - - в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядків

10

10

шт

- інші монітори:

8528 51 00 00

- - які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471

0

0

шт

8528 59

- - інші:

8528 59 10 00

- - - чорно-білого або іншого монохромного зображення

2

2

шт

- - - кольорові:

8528 59 40 00

- - - - з екраном, який виготовлено за технологією рідкокристалічних дисплеїв

10

10

шт

8528 59 80 00

- - - - інші

10

10

шт

- проектори:

8528 61 00 00

- - які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471

0

0

шт

8528 69

- - інші:

8528 69 10 00

- - - що діють за допомогою плоскопанельного дисплея (наприклад, пристрій на рідких кристалах), які здатні відображати цифрову інформацію, що створена машинами для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

- - - інші:

8528 69 91 00

- - - - чорно-білого або іншого монохромного зображення

10

10

шт

8528 69 99 00

- - - - кольорові

10

10

шт

- приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8528 71

- - яка не призначена для включення до свого складу відеодисплея або екрана:

- - - відеотюнери:

8528 71 11 00

- - - - електронні модулі для вмонтовування в машини автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8528 71 15 00

- - - - апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали («цифровий декодер» з функцією зв’язку, включаючи пристрої, що виконують функції запису та відтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцією зв’язку)

0

10

шт

8528 71 19 00

- - - - інші

10

10

шт

- - - інша:

8528 71 91 00

- - - - апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали («цифровий декодер» з функцією зв’язку, включаючи пристрої, що виконують функції запису та відтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцією зв’язку)

10

10

шт

8528 71 99 00

- - - - інші

10

10

шт

8528 72

- - інша, кольорового зображення:

8528 72 10 00

- - - телевізійне проекційне обладнання (телепроектори)

10

10

шт

8528 72 20 00

- - - апаратура, що містить пристрій відеозапису або відтворення відеозображення

10

10

шт

- - - інша:

8528 72 30 00

- - - - з вмонтованою трубкою

10

10

шт

8528 72 40 00

- - - - з екраном, який виготовлено за технологією рідкокристалічних дисплеїв

10

10

шт

8528 72 60 00

- - - - з екраном, який виготовлено за технологією плазменних панелей

10

10

шт

8528 72 80 00

- - - - інші

10

10

шт

8528 73 00 00

- - інша, монохромного зображення

10

10

шт

8529

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525–8528:

8529 10

- антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:

- - антени:

8529 10 11

- - - телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв, які встановлюються в моторних транспортних засобах:

8529 10 11 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8529 10 11 90

- - - - інші

10

10

- - - зовнішні антени для телевізійних або радіомовних приймачів:

8529 10 31 00

- - - - для приймання через супутник

10

10

8529 10 39 00

- - - - інші

10

10

8529 10 65 00

- - - антени внутрішні для телевізійних або радіомовних приймачів, включаючи вмонтовані

10

10

8529 10 69

- - - інші:

8529 10 69 10

- - - - для цивільної авіації

0

0

8529 10 69 90

- - - - інші

10

10

8529 10 80

- - фільтри та розподільники антен:

8529 10 80 10

- - - для цивільної авіації

0

0

8529 10 80 90

- - - інші

10

10

8529 10 95

- - інші:

8529 10 95 10

- - - для цивільної авіації

0

0

8529 10 95 90

- - - інші

5

5

8529 90

- інші:

8529 90 20 00

- - частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00 і 8528 61 00 00

0

0

- - інші:

- - - корпуси:

8529 90 41 00

- - - - дерев’яні

5

5

8529 90 49 00

- - - - з інших матеріалів

5

5

8529 90 65 00

- - - електронні модулі

5

5

- - - інші:

8529 90 92 00

- - - - для телевізійних камер товарних підкатегорій 8525 80 11 00 і 8525 80 19 00 та апаратури товарних позицій 8527 і 8528

5

5

8529 90 97

- - - - інші:

8529 90 97 10

- - - - - блоки і субблоки, що складаються з двох або більше частин чи деталей, які скомпоновані разом, для пристроїв підкатегорій 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 і 8526 92 00 10, для цивільної авіації

0

0

8529 90 97 90

- - - - - інші

1

1

8530

Електричне устаткування сигналізаційне, для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крім обладнання товарної позиції 8608):

8530 10 00 00

- обладнання для залізниць або трамвайних колій

10

10

8530 80 00 00

- інше обладнання

10

10

8530 90 00 00

- частини

10

10

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:

8531 10

- пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої:

8531 10 30 00

- - що використовуються для споруд

10

10

шт

8531 10 95

- - інші:

8531 10 95 10

- - - для цивільної авіації

0

2

шт

8531 10 95 90

- - - інші

10

10

шт

8531 20

- панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах:

8531 20 20

- - з вмонтованими світлодіодами:

8531 20 20 10

- - - для цивільної авіації

0

6

8531 20 20 90

- - - інші

0

0

- - з вмонтованими пристроями на рідких кристалах:

8531 20 40

- - - з вмонтованими активними матричними пристроями на рідких кристалах:

8531 20 40 10

- - - - для цивільної авіації

0

6

- - - - інші:

8531 20 40 91

- - - - - кольорового зображення

0

0

8531 20 40 98

- - - - - інші

0

0

8531 20 95

- - - інші:

8531 20 95 10

- - - - для цивільної авіації

0

6

8531 20 95 90

- - - - інші

0

0

8531 80

- інше устаткування:

8531 80 20

- - пристрої з плоскопанельним дисплеєм:

8531 80 20 10

- - - для цивільної авіації

0

6

8531 80 20 90

- - - інші

0

0

8531 80 95

- - інші:

8531 80 95 10

- - - для цивільної авіації

0

6

8531 80 95 90

- - - інші

10

10

8531 90

- частини:

8531 90 20 00

- - пристроїв товарної підпозиції 8531 20 та товарної категорії 8531 80 20

0

0

8531 90 85 00

- - інші

5

10

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:

8532 10 00 00

- конденсатори постійної ємності, призначені для електричних мереж частотою 50/60 Гц і розраховані на реактивну потужність не менш як 0,5 кВ·А (конденсатори силові)

0

0

- інші конденсатори постійної ємності:

8532 21 00 00

- - танталові

0

0

8532 22 00 00

- - алюмінієві електролітичні

0

0

8532 23 00 00

- - керамічні з одним шаром діелектрика

0

0

8532 24 00 00

- - керамічні з кількома шарами діелектрика

0

0

8532 25 00 00

- - з паперовим або пластмасовим діелектриком

0

0

8532 29 00 00

- - інші

0

0

8532 30 00 00

- конденсатори змінної ємності або підстроювальні

0

0

8532 90 00 00

- частини

0

0

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів:

8533 10 00 00

- резистори постійні вуглецеві, композиційні або плівкові

0

0

- інші резистори постійні:

8533 21 00 00

- - потужністю не більш як 20 Вт

0

0

8533 29 00 00

- - інші

0

0

- резистори змінні (включаючи реостати та потенціометри) дротові:

8533 31 00 00

- - потужністю не більш як 20 Вт

0

0

8533 39 00 00

- - інші

0

0

8533 40

- інші резистори змінні (включаючи реостати та потенціометри):

8533 40 10 00

- - потужністю не більш як 20 Вт

0

0

8533 40 90 00

- - інші

0

0

8533 90 00 00

- частини

0

0

8534 00

Схеми друковані:

- що мають лише струмопровідні елементи та контакти:

8534 00 11 00

- - схеми багатошарові

0

0

8534 00 19 00

- - інші

0

0

8534 00 90 00

- з іншими пасивними елементами

0

0

8535

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги понад 1000 В:

8535 10 00 00

- запобіжники плавкі

5

5

- вимикачі автоматичні:

8535 21 00 00

- - для напруги менш як 72,5 кВ

2

2

8535 29 00 00

- - інші

5

5

8535 30

- роз’єднувачі та переривники:

8535 30 10 00

- - для напруги менш як 72,5 кВ

0

0

8535 30 90 00

- - інші

0

0

8535 40 00 00

- блискавковідводи, обмежувачі напруги та пристрої для гасіння стрибків напруги

5

5

8535 90 00 00

- інші

5

5

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги не більш як 1000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

8536 10

- запобіжники плавкі:

8536 10 10

- - для сили струму не більш як 10 А:

8536 10 10 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 10 10 90

- - - інші

5

5

8536 10 50

- - для сили струму понад 10 А, але не більш як 63 А:

8536 10 50 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 10 50 90

- - - інші

5

5

8536 10 90

- - для сили струму понад 63 А:

8536 10 90 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 10 90 90

- - - інші

5

5

8536 20

- вимикачі автоматичні:

8536 20 10 00

- - для сили струму не більш як 63 А

5

5

8536 20 90 00

- - для сили струму понад 63 А

5

5

8536 30

- інша апаратура для захисту електричних кіл:

8536 30 10

- - для сили струму не більш як 16 А:

8536 30 10 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 30 10 90

- - - інші

5

5

8536 30 30

- - для сили струму понад 16 А, але не більш як 125 А:

8536 30 30 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 30 30 90

- - - інші

5

5

8536 30 90 00

- - для сили струму понад 125 А

5

5

- реле:

8536 41

- - для напруги не більш як 60 В:

8536 41 10

- - - для сили струму не більш як 2 А:

8536 41 10 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 41 10 90

- - - - інші

5

5

8536 41 90

- - - для сили струму понад 2 А:

8536 41 90 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 41 90 90

- - - - інші

5

5

8536 49 00

- - інші:

8536 49 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 49 00 90

- - - інші

5

5

8536 50

- інші вимикачі та перемикачі:

8536 50 03 00

- - перемикачі змінного струму електронні, що складаються з оптично з’єднаних вхідних і вихідних кіл (ізольовані тиристорні перемикачі змінного струму)

0

0

8536 50 05 00

- - перемикачі електронні, включаючи електронні перемикачі з температурним захистом, що складаються з транзистора та логічного чіпу (технологія «chip on chip»)

0

0

8536 50 07 00

- - перемикачі електромеханічні швидкодіючі для сили струму не більш як 11 А

0

0

- - інші:

- - - для напруги не більш як 60 В:

8536 50 11

- - - - клавішні та кнопкові:

8536 50 11 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 50 11 90

- - - - - інші

5

5

8536 50 15

- - - - поворотні:

8536 50 15 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 50 15 90

- - - - - інші

5

5

8536 50 19

- - - - інші:

8536 50 19 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 50 19 90

- - - - - інші

5

5

8536 50 80 00

- - - інші

5

5

- патрони для ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові з’єднувачі:

8536 61

- - патрони для ламп:

8536 61 10

- - - патрони для ламп розжарювання:

8536 61 10 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 61 10 90

- - - - інші

5

5

8536 61 90 00

- - - інші

5

5

8536 69

- - інші:

8536 69 10 00

- - - для коаксіальних кабелів

0

0

8536 69 30 00

- - - для друкованих схем

0

0

8536 69 90

- - - інші:

8536 69 90 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 69 90 90

- - - - інші

5

5

8536 70 00 00

- з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

0

0

8536 90

- інші пристрої:

8536 90 01

- - попередньо зібрані елементи для електричних кіл:

8536 90 01 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8536 90 01 90

- - - інші

0,1

0,1

8536 90 10 00

- - з’єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів

0

0

8536 90 20 00

- - установки зондового контролю напівпровідникових пластин

0

0

8536 90 85 00

- - інші

0

0

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

8537 10

- для напруги не більш як 1000 В:

8537 10 10 00

- - панелі з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрій оброблення інформації

5

5

- - інші:

8537 10 91 00

- - - контролери з пам’яттю, що програмуються

0

0

8537 10 99

- - - інші:

8537 10 99 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

8537 10 99 90

- - - - інші

0

0

8537 20

- для напруги понад 1000 В:

8537 20 91 00

- - для напруги понад 1000 В, але не більш як 72,5 кВ

0

0

8537 20 99 00

- - для напруги понад 72,5 кВ

5

5

8538

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:

8538 10 00 00

- пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи для товарів товарної позиції 8537, не обладнані відповідною апаратурою

0

0

8538 90

- інші:

- - для установок зондового контролю напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 8536 90 20 00:

8538 90 11 00

- - - електронні модулі

0

0

8538 90 19 00

- - - інші

4

4

- - інші:

8538 90 91 00

- - - електронні модулі

4

4

8538 90 99 00

- - - інші

4

4

8539

Електричні лампи розжарення або газорозрядні, включаючи лампи герметичні спрямованого світла, ультрафіолетові або інфрачервоні лампи; дугові лампи:

8539 10 00

- лампи герметичні спрямованого світла:

8539 10 00 10

- - для цивільної авіації

0

1

шт

8539 10 00 90

- - інші

5

5

шт

- інші лампи розжарення, за винятком ультрафіолетових або інфрачервоних:

8539 21

- - галогенні з вольфрамовою ниткою:

8539 21 30

- - - для мотоциклів або інших моторних транспортних засобів:

8539 21 30 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8539 21 30 90

- - - - інші

3

3

шт

- - - інші, напругою:

8539 21 92 00

- - - - понад 100 В

3

3

шт

8539 21 98 00

- - - - не більш як 100 В

3

3

шт

8539 22

- - інші, потужністю не більш як 200 Вт і напругою понад 100 В:

8539 22 10 00

- - - лампи рефлекторні

3

3

шт

8539 22 90

- - - інші:

8539 22 90 10

- - - - лампи розжарення електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В

10

10

шт

8539 22 90 90

- - - - інші

3

3

шт

8539 29

- - інші:

8539 29 30

- - - для мотоциклів або інших моторних транспортних засобів:

8539 29 30 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8539 29 30 90

- - - - інші

5

5

шт

- - - інші, напругою:

8539 29 92 00

- - - - понад 100 В

5

5

шт

8539 29 98 00

- - - - не більш як 100 В

5

5

шт

- лампи газорозрядні, за винятком ультрафіолетових:

8539 31

- - люмінесцентні з термокатодом:

8539 31 10 00

- - - двоцокольні

3

3

шт

8539 31 90 00

- - - інші

3

3

шт

8539 32

- - лампи ртутні або натрієві; металогалогенні лампи:

8539 32 20 00

- - - лампи ртутні або натрієві

5

5

шт

8539 32 90 00

- - - металогалогенні

5

5

шт

8539 39 00 00

- - інші

5

5

шт

- лампи ультрафіолетові чи інфрачервоні; дугові лампи:

8539 41 00 00

- - дугові лампи

5

5

шт

8539 49 00 00

- - інші

5