Нормативний акт Национальный классификатор Украины ДК 016:2010 «Государственный классификатор продукции и услуг» (действует с 01.01.2012 г.)

Общие положения

Печать
Автор : Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

Державний класифікатор продукції та послуг (далі — ДКПП) — систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

ДКПП:

згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;

узгоджено з ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД). У ДКПП продукція/послуга — це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях «секція — клас» відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;

пов’язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

— виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;

— складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;

— забезпечувати функціювання системи оподаткування суб’єктів господарювання;

— провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;

— використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об’єкт класифікації в ДКПП — продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки — сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо — згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U) (див. таблицю 1).


Таблиця 1 — Структура ДКПП на рівні секцій


Секція

Назва

Розділи

A

Продукція сільського господарства; лісового господарства та рибного господарства

01–03

B

Продукція добування корисних копалин і розробляння кар’єрів

05–09

C

Продукція переробчої промисловості

10–33

D

Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря

35

E

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування

36–39

F

Об’єкти будівництва та будівельні роботи

41–43

G

Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів

45–47

H

Послуги щодо транспортування та зберігання

49–53

I

Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням

55, 56

J

Послуги телекомунікаційні та інформаційні

58–63

K

Послуги фінансові та страхові

64–66

L

Послуги, пов’язані з нерухомістю

68

M

Послуги професійні, наукові та технічні

69–75

N

Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги

77–82

O

Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування

84

P

Послуги у сфері освіти

85

Q

Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги

86–88

R

Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності

90–93

S

Послуги інші

94–96

T

Послуги домашніх господарств як роботодавців; різноманітні товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку

97–98

U

Послуги екстериторіальних організацій і органів

99


ДКПП складається з трьох блоків:

Перший блок — блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:

ХХ — розділ

ХХ.Х — група

ХХ.ХХ — клас

ХХ.ХХ.Х — категорія

ХХ.ХХ.ХХ — підкатегорія

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ — позиція

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х — тип

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ — підтип

Приклад:

32 — розділ «Вироби промислові, інші»

32.5 — група «Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні»

32.50 — клас «Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні»

32.50.2 — категорія «Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої»

32.50.22 — підкатегорія «Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.»

32.50.22-39 — позиція «Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів»

32.50.22-39.1 — тип «Системи ортезів на хребет»

32.50.22-90.11 — підтип «Ортези на крижово-клубовий відділ хребта».

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Другий блок — блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок — блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об’єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 «Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку».

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо.


Скорочення, які використовуються в ДКПП:

А

ампер

В

вольт

Вт

ват

г

грам

Гц

герц

К

градус Кельвіна

кВ

кіловольт

кВ·А

кіловольт-ампер

кВ·Ар

кіловольт-ампер реактивний

кВт

кіловат

кг

кілограм

кН

кілоньютон

л

літр

м

метр

м2

квадратний метр

м3

кубічний метр

мас. %

відсоток умісту за масою

мл

мілілітр

мм

міліметр

МПа

мегапаскаль

об. %

відсоток умісту за об’ємом

° C

градус Цельсія

см

сантиметр

см2

квадратний сантиметр

см3

кубічний сантиметр

т

тонна


Скорочення «н. в. і. у.» означає «не введені в інші угруповання».

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше