Нормативний акт Национальный классификатор Украины ДК 016:2010 «Государственный классификатор продукции и услуг» (действует с 01.01.2012 г.)

Секция F «Объекты строительные и строительные работы» (разделы 41–43)

Печать
Автор : Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

Код

Назва

Код УКТЗЕД

41

Будівлі та будування будівель

41.0

Будівлі та будування будівель

41.00

Будівлі та будування будівель

41.00.1

Будівлі житлові

41.00.10

Будівлі житлові

41.00.10-00.00

Будівлі житлові

41.00.2

Будівлі нежитлові

41.00.20

Будівлі нежитлові

41.00.20-00.00

Будівлі нежитлові

41.00.3

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.4

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40-00.00

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

42

Об’єкти цивільного будівництва та будування цих об’єктів

42.1

Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.11

Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

42.11.1

Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ

42.11.10

Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ

42.11.10-00.00

Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ

42.11.2

Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

42.11.20

Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

42.11.20-00.00

Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ

42.12

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.1

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.10

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.10-00.00

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.2

Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.20

Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.20-00.00

Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.13

Мости та тунелі; будування мостів і тунелів

42.13.1

Мости та тунелі

42.13.10

Мости та тунелі

42.13.10-00.00

Мости та тунелі

42.13.2

Будування мостів і тунелів

42.13.20

Будування мостів і тунелів

42.13.20-00.00

Будування мостів і тунелів

42.2

Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.21

Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них

42.21.1

Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них

42.21.11

Трубопроводи магістральні для транспортування рідин і газів

42.21.11-00.00

Трубопроводи магістральні для транспортування рідин і газів

42.21.12

Трубопроводи місцеві для транспортування рідин

42.21.12-00.00

Трубопроводи місцеві для транспортування рідин

42.21.13

Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції

42.21.13-00.00

Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції

42.21.2

Будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них

42.21.21

Будування магістральних трубопроводів

42.21.21-00.00

Будування магістральних трубопроводів

42.21.22

Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

42.21.22-00.00

Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

42.21.23

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільчих водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.24

Буріння водних свердловин і встановлювання системи відстійників

42.21.24-00.00

Буріння водних свердловин і встановлювання системи відстійників

42.22

Лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.1

Лінії електропередавання та лінії зв’язку

42.22.11

Лінії електропередавання та лінії зв’язку магістральні

42.22.11-00.00

Лінії електропередавання та лінії зв’язку магістральні

42.22.12

Лінії електропередавання та лінії зв’язку місцеві

42.22.12-00.00

Лінії електропередавання та лінії зв’язку місцеві

42.22.13

Електростанції

42.22.13-00.00

Електростанції

42.22.2

Будування ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21

Будування магістральних ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21-00.00

Будування магістральних ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22

Будування місцевих ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22-00.00

Будування місцевих ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.23

Будування електростанцій

42.22.23-00.00

Будування електростанцій

42.9

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва та будування цих споруд

42.91

Споруди об’єктів водогосподарства та будування цих споруд

42.91.1

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.2

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.99

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва, н. в. і. у., та будування цих споруд

42.99.1

Споруди інженерні, інші

42.99.11

Споруди гірничотехнічні та виробничі

42.99.11-00.00

Споруди гірничотехнічні та виробничі

42.99.12

Споруди спортивні та фізкультурно-оздоровчі

42.99.12-00.00

Споруди спортивні та фізкультурно-оздоровчі

42.99.19

Споруди інженерні, інші, н. в. і. у.

42.99.19-00.00

Споруди інженерні, інші, н. в. і. у.

42.99.2

Будування інших інженерних споруд

42.99.21

Будування гірничотехнічних і виробничих споруд

42.99.21-00.00

Будування гірничотехнічних і виробничих споруд

42.99.22

Будування відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

42.99.22-00.00

Будування відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

42.99.29

Будування інженерних споруд, н. в. і. у.

42.99.29-00.00

Будування інженерних споруд, н. в. і. у.

43

Роботи будівельні

43.1

Знесення будівель і споруд та підготовлення будівельних майданчиків

43.11

Знесення будівель і споруд

43.11.1

Знесення будівель і споруд

43.11.10

Знесення будівель і споруд

43.11.10-00.00

Знесення будівель і споруд

43.12

Підготовлення будівельних майданчиків

43.12.1

Підготовлення будівельних майданчиків

43.12.11

Розчищення ділянок під будівельні майданчики

43.12.11-00.00

Розчищення ділянок під будівельні майданчики

43.12.12

Роботи земляні

43.12.12-00.00

Роботи земляні

43.13

Буріння та свердління вишукувальні

43.13.1

Буріння та свердління вишукувальні

43.13.10

Буріння та свердління вишукувальні

43.13.10-00.00

Буріння та свердління вишукувальні

43.2

Роботи електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.21

Роботи електромонтажні

43.21.1

Роботи електромонтажні

43.21.10

Роботи електромонтажні

43.21.10-00.10

Монтаж систем пожежної сигналізації

43.21.10-00.20

Монтаж систем охоронної сигналізації

43.21.10-00.30

Монтаж антен і громовідводів

43.21.10-00.90

Роботи електромонтажні, інші

43.22

Монтаж трубопровідних мереж, систем опалювання та кондиціювання повітря

43.22.1

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.11

Монтаж водопровідних і каналізаційних систем

43.22.11-00.00

Монтаж водопровідних і каналізаційних систем

43.22.12

Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.12-00.00

Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.2

Монтаж систем газопостачання

43.22.20

Монтаж систем газопостачання

43.22.20-00.00

Монтаж систем газопостачання

43.29

Роботи будівельно-монтажні, інші

43.29.1

Роботи будівельно-монтажні, інші

43.29.11

Роботи ізоляційні

43.29.11-00.00

Роботи ізоляційні

43.29.12

Встановлювання огорож і поручнів

43.29.12-00.00

Встановлювання огорож і поручнів

43.29.19

Роботи монтажні, інші, н. в. і. у.

43.29.19-00.10

Монтаж ліфтів і ескалаторів

43.29.19-00.20

Монтаж сміттєпроводів

43.29.19-00.90

Монтаж інших систем, н. в. і. у.

43.3

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні

43.31

Роботи штукатурні

43.31.1

Роботи штукатурні

43.31.10

Роботи штукатурні

43.31.10-00.00

Роботи штукатурні

43.32

Роботи монтажні столярні

43.32.1

Роботи монтажні столярні

43.32.10

Роботи монтажні столярні

43.32.10-00.00

Роботи монтажні столярні

43.33

Покриття підлог і облицювання стін

43.33.1

Облицювання плиткою

43.33.10

Облицювання плиткою

43.33.10-00.00

Облицювання плиткою

43.33.2

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.21

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.29

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.34

Роботи малярні та скління

43.34.1

Роботи малярні

43.34.10

Роботи малярні

43.34.10-00.00

Роботи малярні

43.34.2

Скління

43.34.20

Скління

43.34.20-00.00

Скління

43.39

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.1

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.11

Роботи щодо декоративного оздоблювання

43.39.11-00.00

Роботи щодо декоративного оздоблювання

43.39.19

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.39.19-00.00

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.9

Роботи будівельні спеціалізовані, інші

43.91

Роботи покрівельні

43.91.1

Роботи покрівельні

43.91.11

Роботи щодо улаштування тримальних конструкцій дахів

43.91.11-00.00

Роботи щодо улаштування тримальних конструкцій дахів

43.91.19

Роботи покрівельні, інші

43.91.19-00.00

Роботи покрівельні, інші

43.99

Роботи будівельні спеціалізовані, інші, н. в. і. у.

43.99.1

Роботи гідроізоляційні

43.99.10

Роботи гідроізоляційні

43.99.10-00.00

Роботи гідроізоляційні

43.99.2

Улаштовування будівельних риштовань

43.99.20

Улаштовування будівельних риштовань

43.99.20-00.00

Улаштовування будівельних риштовань

43.99.3

Забивання паль; улаштовування фундаментів

43.99.30

Забивання паль; улаштовування фундаментів

43.99.30-00.00

Забивання паль; улаштовування фундаментів

43.99.4

Роботи бетонні

43.99.40

Роботи бетонні

43.99.40-00.00

Роботи бетонні

43.99.5

Монтаж сталевих конструкцій

43.99.50

Монтаж сталевих конструкцій

43.99.50-00.00

Монтаж сталевих конструкцій

43.99.6

Мурування каменем і цеглою

43.99.60

Мурування каменем і цеглою

43.99.60-00.00

Мурування каменем і цеглою

43.99.7

Установлення й монтаж складених бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70

Установлення й монтаж складених бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70-00.00

Установлення й монтаж складених бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.9

Роботи будівельні спеціалізовані, н. в. і. у.

43.99.90

Роботи будівельні спеціалізовані, н. в. і. у.

43.99.90-00.00

Роботи будівельні спеціалізовані, н. в. і. у.

 

Абетковий покажчик до секції F

42.11

Автомагістралей

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і #, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.2

Автомагістралей

«Будування автомобільних доріг і #, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20

Автомагістралей

«Будування автомобільних доріг і #, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Автомагістралей

«Будування автомобільних доріг і #, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Автомагістралі

«Дороги автомобільні та #, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Автомагістралі

«Дороги автомобільні та #, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10

Автомагістралі

«Дороги автомобільні та #, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Автомагістралі

«Дороги автомобільні та #, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11

Автомобільних

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування # доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.2

Автомобільних

«Будування # доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20

Автомобільних

«Будування # доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Автомобільних

«Будування # доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Автомобільні

«Дороги # та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Автомобільні

«Дороги # та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10

Автомобільні

«Дороги # та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Автомобільні

«Дороги # та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

43.21.10-00.30

Антен

Монтаж # і громовідводів

42.91.2

Берегових

Будування # і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Берегових

Будування # і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Берегових

Будування # і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.1

Берегові

Споруди # та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10

Берегові

Споруди # та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Берегові

Споруди # та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

43.99.7

Бетонних

Установлення й монтаж складаних # та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70

Бетонних

Установлення й монтаж складаних # та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70-00.00

Бетонних

Установлення й монтаж складаних # та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.4

Бетонні

Роботи #

43.99.40

Бетонні

Роботи #

43.99.40-00.00

Бетонні

Роботи #

43.33.21

Бетонно-мозаїчних

Роботи щодо улаштування #, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Бетонно-мозаїчних

Роботи щодо улаштування #, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

41

Будівель

Будівлі та будування #

41.00

Будівель

Будівлі та будування #

41.00.3

Будівель

Будування житлових # (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.4

Будівель

Будування нежитлових # (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30

Будівель

Будування житлових # (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Будівель

Будування житлових # (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40

Будівель

Будування нежитлових # (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40-00.00

Будівель

Будування нежитлових # (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.0

Будівель

Будівлі та будування #

43.1

Будівель

Знесення # і споруд та підготовлення будівельних майданчиків

43.11

Будівель

Знесення # і споруд

43.11.1

Будівель

Знесення # і споруд

43.11.10

Будівель

Знесення # і споруд

43.11.10-00.00

Будівель

Знесення # і споруд

43.1

Будівельних

Знесення будівель і споруд та підготовлення # майданчиків

43.12

Будівельних

Підготовлення # майданчиків

43.12.1

Будівельних

Підготовлення # майданчиків

43.99.2

Будівельних

Улаштовування # риштовань

43.99.20

Будівельних

Улаштовування # риштовань

43.99.20-00.00

Будівельних

Улаштовування # риштовань

43

Будівельні

Роботи #

43.3

Будівельні

Роботи # опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні

43.9

Будівельні

Роботи # спеціалізовані інші

43.12.11

Будівельні

Розчищення ділянок під # майданчики

43.12.11-00.00

Будівельні

Розчищення ділянок під # майданчики

43.39

Будівельні

Роботи # опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.1

Будівельні

Роботи # опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.19

Будівельні

Роботи # опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.39.19-00.00

Будівельні

Роботи # опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.99

Будівельні

Роботи # спеціалізовані, інші, н. в. і. у.

43.99.9

Будівельні

Роботи # спеціалізовані, н. в. і. у.

43.99.90

Будівельні

Роботи # спеціалізовані, н. в. і. у.

43.99.90-00.00

Будівельні

Роботи # спеціалізовані, н. в. і. у.

43.2

Будівельно-монтажні

Роботи електромонтажні, водопровідні та інші # роботи

43.29

Будівельно-монтажні

Роботи #, інші

43.29.1

Будівельно-монтажні

Роботи #, інші

41

Будівлі

# та будування будівель

41.00

Будівлі

# та будування будівель

41.00.1

Будівлі

# житлові

41.00.2

Будівлі

# нежитлові

41.00.10

Будівлі

# житлові

41.00.10-00.00

Будівлі

# житлові

41.00.20

Будівлі

# нежитлові

41.00.20-00.00

Будівлі

# нежитлові

41.0

Будівлі

# та будування будівель

42

Будівництва

Об’єкти цивільного # та будування цих об’єктів

42.9

Будівництва

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного # та будування цих споруд

42.99

Будівництва

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного #, н. в. і. у., та будування цих споруд

41.00.3

Будівництво

Будування житлових будівель (нове #, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.4

Будівництво

Будування нежитлових будівель (нове #, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30

Будівництво

Будування житлових будівель (нове #, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Будівництво

Будування житлових будівель (нове #, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40

Будівництво

Будування нежитлових будівель (нове #, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40-00.00

Будівництво

Будування нежитлових будівель (нове #, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41

Будування

Будівлі та # будівель

41.00

Будування

Будівлі та # будівель

41.00.3

Будування

# житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.4

Будування

# нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30

Будування

# житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Будування

# житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40

Будування

# нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40-00.00

Будування

# нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.0

Будування

Будівлі та # будівель

42

Будування

Об’єкти цивільного будівництва та # цих об’єктів

42.1

Будування

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; # доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.2

Будування

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; # трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.9

Будування

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва та # цих споруд

42.11

Будування

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; # автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.2

Будування

«# автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20

Будування

«# автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Будування

«# автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.12

Будування

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; # залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12.2

Будування

# залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.20

Будування

# залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.20-00.00

Будування

# залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.13

Будування

«Мости та тунелі; # мостів і тунелів»

42.13.20

Будування

# мостів і тунелів

42.13.20-00.00

Будування

# мостів і тунелів

42.21

Будування

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; # трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21.2

Будування

# трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них

42.21.21

Будування

# магістральних трубопроводів

42.21.21-00.00

Будування

# магістральних трубопроводів

42.21.22

Будування

# місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

42.21.22-00.00

Будування

# місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

42.21.23

Будування

# іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільчих водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Будування

# іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільчих водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.22

Будування

«Лінії електропередавання та лінії зв’язку; # ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.22.2

Будування

# ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21

Будування

# магістральних ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21-00.00

Будування

# магістральних ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22

Будування

# місцевих ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22-00.00

Будування

# місцевих ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.23

Будування

# електростанцій

42.22.23-00.00

Будування

# електростанцій

42.91

Будування

Споруди об’єктів водогосподарства та # цих споруд

42.91.2

Будування

# берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Будування

# берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Будування

# берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.99

Будування

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва, н. в. і. у., та # цих споруд

42.99.2

Будування

# інших інженерних споруд

42.99.21

Будування

# гірничотехнічних і виробничих споруд

42.99.21-00.00

Будування

# гірничотехнічних і виробничих споруд

42.99.22

Будування

# відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

42.99.22-00.00

Будування

# відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

42.99.29

Будування

# інженерних споруд, н. в. і. у.

42.99.29-00.00

Будування

# інженерних споруд, н. в. і. у.

42.13.2

Будування

# мостів і тунелів

42.21.24

Буріння

# водних свердловин і встановлювання системи відстійників

42.21.24-00.00

Буріння

# водних свердловин і встановлювання системи відстійників

43.13

Буріння

# та свердління вишукувальні

43.13.1

Буріння

# та свердління вишукувальні

43.13.10

Буріння

# та свердління вишукувальні

43.13.10-00.00

Буріння

# та свердління вишукувальні

43.22.1

Вентиляції

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, # та кондиціювання повітря

43.22.12

Вентиляції

Монтаж систем опалювання, # та кондиціювання повітря

43.22.12-00.00

Вентиляції

Монтаж систем опалювання, # та кондиціювання повітря

42.99.21

Виробничих

Будування гірничотехнічних і # споруд

42.99.21-00.00

Виробничих

Будування гірничотехнічних і # споруд

42.99.11

Виробничі

Споруди гірничотехнічні та #

42.99.11-00.00

Виробничі

Споруди гірничотехнічні та #

43.13

Вишукувальні

Буріння та свердління #

43.13.1

Вишукувальні

Буріння та свердління #

43.13.10

Вишукувальні

Буріння та свердління #

43.13.10-00.00

Вишукувальні

Буріння та свердління #

42.99.22

Відкритих

Будування # стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

42.99.22-00.00

Відкритих

Будування # стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

42.21.24

Відстійників

Буріння водних свердловин і встановлювання системи #

42.21.24-00.00

Відстійників

Буріння водних свердловин і встановлювання системи #

42.21.13

Вод

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних # і помпові станції»

42.21.13-00.00

Вод

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних # і помпові станції»

42.21.23

Вод

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних # і помпових станцій

42.21.23-00.00

Вод

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних # і помпових станцій

42.21.13

Води

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування #, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Води

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування #, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.23

Води

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування #, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Води

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування #, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.24

Водних

Буріння # свердловин і встановлювання системи відстійників

42.21.24-00.00

Водних

Буріння # свердловин і встановлювання системи відстійників

42.21.13

Водоводи

«Системи (канали) іригаційні; # магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Водоводи

«Системи (канали) іригаційні; # магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.23

Водоводів

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних #, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Водоводів

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних #, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.91

Водогосподарства

Споруди об’єктів # та будування цих споруд

43.22.1

Водопровідних

Монтаж #, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.11

Водопровідних

Монтаж # і каналізаційних систем

43.22.11-00.00

Водопровідних

Монтаж # і каналізаційних систем

43.2

Водопровідні

Роботи електромонтажні, # та інші будівельно-монтажні роботи

42.21.24

Встановлювання

Буріння водних свердловин і # системи відстійників

42.21.24-00.00

Встановлювання

Буріння водних свердловин і # системи відстійників

43.29.12

Встановлювання

# огорож і поручнів

43.29.12-00.00

Встановлювання

# огорож і поручнів

42.21

Газів

«Трубопроводи для транспортування рідин і # та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21

Газів

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і # та споруд на них»

42.21.1

Газів

Трубопроводи для транспортування рідин і # та споруди на них

42.21.2

Газів

Будування трубопроводів для транспортування рідин і # та споруд на них

42.21.11

Газів

Трубопроводи магістральні для транспортування рідин і #

42.21.11-00.00

Газів

Трубопроводи магістральні для транспортування рідин і #

43.22.2

Газопостачання

Монтаж систем #

43.22.20

Газопостачання

Монтаж систем #

43.22.20-00.00

Газопостачання

Монтаж систем #

43.99.10

Гідроізоляційні

Роботи #

43.99.10-00.00

Гідроізоляційні

Роботи #

43.99.1

Гідроізоляційні

Роботи #

42.91.2

Гідротехнічних

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх # споруд

42.91.20

Гідротехнічних

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх # споруд

42.91.20-00.00

Гідротехнічних

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх # споруд

42.91.1

Гідротехнічні

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні # споруди

42.91.10

Гідротехнічні

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні # споруди

42.91.10-00.00

Гідротехнічні

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні # споруди

42.99.21

Гірничотехнічних

Будування # і виробничих споруд

42.99.21-00.00

Гірничотехнічних

Будування # і виробничих споруд

42.99.11

Гірничотехнічні

Споруди # та виробничі

42.99.11-00.00

Гірничотехнічні

Споруди # та виробничі

43.33.21

Гранітних

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, #, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Гранітних

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, #, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.21.10-00.30

Громовідводів

Монтаж антен і #

42.91.2

Дамб

Будування берегових і портових споруд, #, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Дамб

Будування берегових і портових споруд, #, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Дамб

Будування берегових і портових споруд, #, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.1

Дамби

Споруди берегові та портові, #, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10

Дамби

Споруди берегові та портові, #, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Дамби

Споруди берегові та портові, #, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

43.91.11

Дахів

Роботи щодо улаштування тримальних конструкцій #

43.91.11-00.00

Дахів

Роботи щодо улаштування тримальних конструкцій #

43.39.11

Декоративного

Роботи щодо # оздоблювання

43.39.11-00.00

Декоративного

Роботи щодо # оздоблювання

43.12.11

Ділянок

Розчищення # під будівельні майданчики

43.12.11-00.00

Ділянок

Розчищення # під будівельні майданчики

42.21.22

Допоміжні

Будування місцевих трубопроводів, зокрема # роботи

42.21.22-00.00

Допоміжні

Будування місцевих трубопроводів, зокрема # роботи

42.1

Доріг

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування # і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.11

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи #; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних # і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших #, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів #; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи #; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.2

Доріг

«Будування автомобільних # і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.2

Доріг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших #; елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.2

Доріг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів #; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.10

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи #; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Доріг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи #; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.20

Доріг

«Будування автомобільних # і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20

Доріг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших #, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20

Доріг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів #; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Доріг

«Будування автомобільних # і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Доріг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших #, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Доріг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів #; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.1

Дороги

«# та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.11

Дороги

«# автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Дороги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші #, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Дороги

«# автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.1

Дороги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші #, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10

Дороги

«# автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10

Дороги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші #, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Дороги

«# автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Дороги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші #, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

43.2

Електромонтажні

Роботи #, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.21

Електромонтажні

Роботи #

43.21.1

Електромонтажні

Роботи #

43.21.10

Електромонтажні

Роботи #

43.21.10-00.90

Електромонтажні

Роботи #, інші

42.2

Електропередавання

«Трубопроводи та споруди на них, лінії # та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.2

Електропередавання

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній # та ліній зв’язку»

42.22

Електропередавання

«Лінії # та лінії зв’язку; будування ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.22.1

Електропередавання

Лінії # та лінії зв’язку

42.22.2

Електропередавання

Будування ліній # та ліній зв’язку

42.22.11

Електропередавання

Лінії # та лінії зв’язку магістральні

42.22.11-00.00

Електропередавання

Лінії # та лінії зв’язку магістральні

42.22.12

Електропередавання

Лінії # та лінії зв’язку місцеві

42.22.12-00.00

Електропередавання

Лінії # та лінії зв’язку місцеві

42.22.21

Електропередавання

Будування магістральних ліній # та ліній зв’язку

42.22.21-00.00

Електропередавання

Будування магістральних ліній # та ліній зв’язку

42.22.22

Електропередавання

Будування місцевих ліній # та ліній зв’язку

42.22.22-00.00

Електропередавання

Будування місцевих ліній # та ліній зв’язку

42.22

Електропередавання

Лінії електропередавання та лінії зв’язку, будування ліній # та ліній зв’язку

42.22.13

Електростанції

#

42.22.13-00.00

Електростанції

#

42.22.23

Електростанцій

Будування #

42.22.23-00.00

Електростанцій

Будування #

42.11

Елементи

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, # доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Елементи

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, # доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10

Елементи

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, # доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Елементи

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, # доріг; злітно-посадкові смуги летовищ»

42.11

Елементів

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, # доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.2

Елементів

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, # доріг; злітно-посадкових смут летовищ»

42.11.20

Елементів

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, # доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Елементів

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, # доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

43.29.19-00.10

Ескалаторів

Монтаж ліфтів і #

41.00.3

Житлових

Будування # будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30

Житлових

Будування # будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Житлових

Будування # будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

41.00.1

Житлові

Будівлі #

41.00.10

Житлові

Будівлі #

41.00.10-00.00

Житлові

Будівлі #

43.99.3

Забивання

«# паль; улаштовування фундаментів»

43.99.30

Забивання

«# паль; улаштовування фундаментів»

43.99.30-00.00

Забивання

«# паль; улаштовування фундаментів»

42.1

Залізничних

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і #, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Залізничних

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування #, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12.2

Залізничних

Будування #, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.20

Залізничних

Будування #, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.12.20-00.00

Залізничних

Будування #, трамвайних колій, колій метро та інших колій

42.1

Залізничні

«Дороги та #, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Залізничні

«Колії #, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12.1

Залізничні

Колії #, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.10

Залізничні

Колії #, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.10-00.00

Залізничні

Колії #, трамвайні, колії метро та інші колії

43.99.7

Залізобетонних

Установлення й монтаж складаних бетонних та # конструкцій і споруд

43.99.70-00.00

Залізобетонних

Установлення й монтаж складаних бетонних та # конструкцій і споруд

43.99.70

Залізобетонних

Установлення й монтаж складаних бетонних та # конструкцій і споруд

42.2

Зв’язку

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії #; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.2

Зв’язку

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній #»

42.22

Зв’язку

«Лінії електропередавання та лінії #; будування ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.22

Зв’язку

«Лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування ліній електропередавання та ліній #»

42.22.1

Зв’язку

Лінії електропередавання та лінії #

42.22.2

Зв’язку

Будування ліній електропередавання та ліній #

42.22.11

Зв’язку

Лінії електропередавання та лінії # магістральні

42.22.11-00.00

Зв’язку

Лінії електропередавання та лінії # магістральні

42.22.12

Зв’язку

Лінії електропередавання та лінії # місцеві

42.22.12-00.00

Зв’язку

Лінії електропередавання та лінії # місцеві

42.22.21

Зв’язку

Будування магістральних ліній електропередавання та ліній #

42.22.21-00.00

Зв’язку

Будування магістральних ліній електропередавання та ліній #

42.22.22

Зв’язку

Будування місцевих ліній електропередавання та ліній #

42.22.22-00.00

Зв’язку

Будування місцевих ліній електропередавання та ліній #

43.12.12

Земляні

Роботи #

43.12.12-00.00

Земляні

Роботи #

42.11

Злітно-посадкових

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; # смуг летовищ»

42.11.2

Злітно-посадкових

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; # смуг летовищ»

42.11.20

Злітно-посадкових

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; # смуг летовищ»

42.11.20-00.00

Злітно-посадкових

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; # смуг летовищ»

42.11

Злітно-посадкові

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; # смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Злітно-посадкові

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; # смуги летовищ»

42.11.10

Злітно-посадкові

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; # смуги летовищ»

42.11.10-00.00

Злітно-посадкові

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; # смуги летовищ»

43.1

Знесення

# будівель і споруд та підготовлення будівельних майданчиків

43.11

Знесення

# будівель і споруд

43.11.1

Знесення

# будівель і споруд

43.11.10

Знесення

# будівель і споруд

43.11.10-00.00

Знесення

# будівель і споруд

43.29.11

Ізоляційні

Роботи #

43.29.11-00.00

Ізоляційні

Роботи #

42.99.2

Інженерних

Будування інших # споруд

42.99.29

Інженерних

Будування # споруд, н. в. і. у.

42.99.29-00.00

Інженерних

Будування # споруд, н. в. і. у.

42.99.1

Інженерні

Споруди #, інші

42.99.19

Інженерні

Споруди #, інші, н. в. і. у.

42.99.19-00.00

Інженерні

Споруди #, інші, н. в. і. у.

42.9

Інженерно-технічних

Споруди інших # об’єктів цивільного будівництва та будування цих споруд

42.99

Інженерно-технічних

Споруди інших # об’єктів цивільного будівництва, н. в. і. у., та будування цих споруд

42.21.23

Іригаційних

Будування # систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Іригаційних

Будування # систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.13

Іригаційні

«Системи (канали) #; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Іригаційні

«Системи (канали) #; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

43.99.6

Каменем

Мурування # і цеглою

43.99.60

Каменем

Мурування # і цеглою

43.99.60-00.00

Каменем

Мурування # і цеглою

43.33.21

Каменю

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного #

43.33.21-00.00

Каменю

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного #

42.21.13

Канали

«Системи (#) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Канали

«Системи (#) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.23

Каналів

Будування іригаційних систем (#), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Каналів

Будування іригаційних систем (#), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

43.22.1

Каналізаційних

Монтаж водопровідних, #, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.11

Каналізаційних

Монтаж водопровідних і # систем

43.22.11-00.00

Каналізаційних

Монтаж водопровідних і # систем

41.00.3

Капітальний

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, # і поточні ремонти)

41.00.4

Капітальний

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, # і поточні ремонти)

41.00.30

Капітальний

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, # і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Капітальний

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, # і поточні ремонти)

41.00.40

Капітальний

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, # і поточні ремонти)

41.00.40-00.00

Капітальний

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, # і поточні ремонти)

42.1

Коли

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, # метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Коли

«# залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12.10-00.00

Коли

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші #

42.1

Колії

«Дороги та залізничні, трамвайні #, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.1

Колії

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші #; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Колії

«Колії залізничні, трамвайні, # метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Колії

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші #; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12.1

Колії

# залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.1

Колії

Колії залізничні, трамвайні, # метро та інші колії

42.12.1

Колії

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші #

42.12.10

Колії

# залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.10

Колії

Колії залізничні, трамвайні, # метро та інші колії

42.12.10

Колії

Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші #

42.12.10-00.00

Колії

# залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії

42.12.10-00.00

Колії

Колії залізничні, трамвайні, # метро та інші колії

42.1

Колій

Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії: будування доріг і залізничних, трамвайних колій, # метро та інших колій

42.1

Колій

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних #, колій метро та інших колій»

42.1

Колій

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших #»

42.12

Колій

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних #, колій метро та інших колій»

42.12

Колій

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, # метро та інших колій»

42.12

Колій

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших #»

42.12.2

Колій

Будування залізничних, трамвайних #, колій метро та інших колій

42.12.2

Колій

Будування залізничних, трамвайних колій, # метро та інших колій

42.12.2

Колій

Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших #

42.12.20

Колій

Будування залізничних, трамвайних #, колій метро та інших колій

42.12.20

Колій

Будування залізничних, трамвайних колій, # метро та інших колій

42.12.20

Колій

Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших #

42.12.20-00.00

Колій

Будування залізничних, трамвайних #, колій метро та інших колій

42.12.20-00.00

Колій

Будування залізничних, трамвайних колій, # метро та інших колій

42.12.20-00.00

Колій

Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших #

43.22

Кондиціювання

Монтаж трубопровідних мереж, систем опалювання та # повітря

43.22.1

Кондиціювання

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та # повітря

43.22.12

Кондиціювання

Монтаж систем опалювання, вентиляції та # повітря

43.22.12-00.00

Кондиціювання

Монтаж систем опалювання, вентиляції та # повітря

43.91.11

Конструкцій

Роботи щодо улаштування тримальних # дахів

43.91.11-00.00

Конструкцій

Роботи щодо улаштування тримальних # дахів

43.99.5

Конструкцій

Монтаж сталевих #

43.99.7

Конструкцій

Установлення й монтаж складених бетонних та залізобетонних # і споруд

43.99.50-00.00

Конструкцій

Монтаж сталевих #

43.99.70

Конструкцій

Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних # і споруд

43.99.70-00.00

Конструкцій

Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних # і споруд

43.99.50

Конструкцій

Монтаж сталевих #

42.11

Летовищ

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги #; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11

Летовищ

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг #»

42.11.1

Летовищ

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги #»

42.11.2

Летовищ

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг #»

42.11.10

Летовищ

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги #»

42.11.10-00.00

Летовищ

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги #»

42.11.20

Летовищ

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг #»

42.11.20-00.00

Летовищ

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг #»

42.2

Лінії

«Трубопроводи та споруди на них, # електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.2

Лінії

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та # зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.22

Лінії

«# електропередавання та лінії зв’язку; будування ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.22

Лінії

«Лінії електропередавання та # зв’язку; будування ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.22.1

Лінії

# електропередавання та лінії зв’язку

42.22.1

Лінії

Лінії електропередавання та # зв’язку

42.22.11

Лінії

# електропередавання та лінії зв’язку магістральні

42.22.11

Лінії

Лінії електропередавання та # зв’язку магістральні

42.22.11-00.00

Лінії

# електропередавання та лінії зв’язку магістральні

42.22.11-00.00

Лінії

Лінії електропередавання та # зв’язку магістральні

42.22.12

Лінії

# електропередавання та лінії зв’язку місцеві

42.22.12

Лінії

Лінії електропередавання та # зв’язку місцеві

42.22.12-00.00

Лінії

# електропередавання та лінії зв’язку місцеві

42.22.12-00.00

Лінії

Лінії електропередавання та # зв’язку місцеві

42.2

Ліній

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, # електропередавання та ліній зв’язку»

42.2

Ліній

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та # зв’язку»

42.22

Ліній

«Лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування # електропередавання та ліній зв’язку»

42.22

Ліній

«Лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування ліній електропередавання та # зв’язку»

42.22.2

Ліній

Будування # електропередавання та ліній зв’язку

42.22.2

Ліній

Будування ліній електропередавання та # зв’язку

42.22.21

Ліній

Будування магістральних # електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21

Ліній

Будування магістральних ліній електропередавання та # зв’язку

42.22.21-00.00

Ліній

Будування магістральних # електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21-00.00

Ліній

Будування магістральних ліній електропередавання та # зв’язку

42.22.22

Ліній

Будування місцевих # електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22

Ліній

Будування місцевих ліній електропередавання та # зв’язку

42.22.22-00.00

Ліній

Будування місцевих # електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22-00.00

Ліній

Будування місцевих ліній електропередавання та # зв’язку

43.29.19-00.10

Ліфтів

Монтаж # і ескалаторів

42.21.21

Магістральних

Будування # трубопроводів

42.21.21-00.00

Магістральних

Будування # трубопроводів

42.21.23

Магістральних

Будування іригаційних систем (каналів), # і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Магістральних

Будування іригаційних систем (каналів), # і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.22.21

Магістральних

Будування # ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.21-00.00

Магістральних

Будування # ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.21.11

Магістральні

Трубопроводи # для транспортування рідин і газів

42.21.11-00.00

Магістральні

Трубопроводи # для транспортування рідин і газів

42.21.13

Магістральні

«Системи (канали) іригаційні; водоводи # та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Магістральні

«Системи (канали) іригаційні; водоводи # та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.22.11

Магістральні

Лінії електропередавання та лінії зв’язку #

42.22.11-00.00

Магістральні

Лінії електропередавання та лінії зв’язку #

43.12.11

Майданчики

Розчищення ділянок під будівельні #

43.12.11-00.00

Майданчики

Розчищення ділянок під будівельні #

43.1

Майданчиків

Знесення будівель і споруд та підготовлення будівельних #

43.12

Майданчиків

Підготовлення будівельних #

43.12.1

Майданчиків

Підготовлення будівельних #

43.34

Малярні

Роботи # та скління

43.34.1

Малярні

Роботи #

43.34.10

Малярні

Роботи #

43.34.10-00.00

Малярні

Роботи #

43.33.21

Мармурових

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, #, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Мармурових

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, #, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.22

Мереж

Монтаж трубопровідних #, систем опалювання та кондиціювання повітря

42.1

Метро

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії # та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.1

Метро

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій # та інших колій»

42.12

Метро

«Колії залізничні, трамвайні, колії # та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Метро

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій # та інших колій»

42.12.1

Метро

Колії залізничні, трамвайні, колії # та інші колії

42.12.2

Метро

Будування залізничних, трамвайних колій, колій # та інших колій

42.12.10

Метро

Колії залізничні, трамвайні, колії # та інші колії

42.12.10-00.00

Метро

Колії залізничні, трамвайні, колії # та інші колії

42.12.20

Метро

Будування залізничних, трамвайних колій, колій # та інших колій

42.12.20-00.00

Метро

Будування залізничних, трамвайних колій, колій # та інших колій

42.21.22

Місцевих

Будування # трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

42.21.22-00.00

Місцевих

Будування # трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

42.22.22

Місцевих

Будування # ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.22.22-00.00

Місцевих

Будування # ліній електропередавання та ліній зв’язку

42.21.12

Місцеві

Трубопроводи # для транспортування рідин

42.21.12-00.00

Місцеві

Трубопроводи # для транспортування рідин

42.22.12

Місцеві

Лінії електропередавання та лінії зв’язку #

42.22.12-00.00

Місцеві

Лінії електропередавання та лінії зв’язку #

43.21.10-00.10

Монтаж

# систем пожежної сигналізації

43.21.10-00.20

Монтаж

# систем охоронної сигналізації

43.21.10-00.30

Монтаж

# антен і громовідводів

43.22

Монтаж

# трубопровідних мереж, систем опалювання та кондиціювання повітря

43.22.1

Монтаж

# водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.2

Монтаж

# систем газопостачання

43.22.11

Монтаж

# водопровідних і каналізаційних систем

43.22.11-00.00

Монтаж

# водопровідних і каналізаційних систем

43.22.12

Монтаж

# систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.12-00.00

Монтаж

# систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.20

Монтаж

# систем газопостачання

43.22.20-00.00

Монтаж

# систем газопостачання

43.29.19-00.10

Монтаж

# ліфтів і ескалаторів

43.29.19-00.20

Монтаж

# сміттєпроводів

43.29.19-00.90

Монтаж

# інших систем, н. в. і. у.

43.99.5

Монтаж

# сталевих конструкцій

43.99.7

Монтаж

Установлення й # складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.50

Монтаж

# сталевих конструкцій

43.99.50-00.00

Монтаж

# сталевих конструкцій

43.99.70

Монтаж

Установлення й # складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70-00.00

Монтаж

Установлення й # складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.29.19

Монтажні

Роботи #, інші, н. в. і. у.

43.32

Монтажні

Роботи # столярні

43.32.1

Монтажні

Роботи # столярні

43.32.10

Монтажні

Роботи # столярні

43.32.10-00.00

Монтажні

Роботи # столярні

42.13

Мости

«# та тунелі; будування мостів і тунелів»

42.13.1

Мости

# та тунелі

42.13.10

Мости

# та тунелі

42.13.10-00.00

Мости

# та тунелі

42.13

Мостів

«Мости та тунелі; будування # і тунелів»

42.13.2

Мостів

Будування # і тунелів

42.13.20

Мостів

Будування # і тунелів

42.13.20-00.00

Мостів

Будування # і тунелів

43.99.6

Мурування

# каменем і цеглою

43.99.60

Мурування

# каменем і цеглою

43.99.60-00.00

Мурування

# каменем і цеглою

42

Об’єкти

# цивільного будівництва та будування цих об’єктів

42

Об’єктів

Об’єкти цивільного будівництва та будування цих #

42.9

Об’єктів

Споруди інших інженерно-технічних # цивільного будівництва та будування цих споруд

42.91

Об’єктів

Споруди # водогосподарства та будування цих споруд

42.99

Об’єктів

Споруди інших інженерно-технічних # цивільного будівництва, н. в. і. у., та будування цих споруд

43.33.2

Обклеювання

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і # шпалерами стін, інші

43.33.29

Обклеювання

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і # шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Обклеювання

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і # шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.3

Облицювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, # та оздоблювальні

43.39

Облицювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, # та оздоблювальні, інші

43.39.1

Облицювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, # та оздоблювальні, інші

43.39.19

Облицювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, # та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.39.19-00.00

Облицювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, # та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.33

Облицювання

Покриття підлог і # стін

43.33.1

Облицювання

# плиткою

43.33.2

Облицювання

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, # стін і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.10

Облицювання

# плиткою

43.33.10-00.00

Облицювання

# плиткою

43.33.29

Облицювання

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, # стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Облицювання

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, # стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.29.12-00.00

Огорож

Встановлювання # і поручнів

43.29.12

Огорож

Встановлювання # і поручнів

43.3

Оздоблювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та #

43.39

Оздоблювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та #, інші

43.39.1

Оздоблювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та #, інші

43.39.19

Оздоблювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та #, інші, н. в. і. у.

43.39.19-00.00

Оздоблювальні

Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та #, інші, н. в. і. у.

43.39.11

Оздоблювання

Роботи щодо декоративного #

43.39.11-00.00

Оздоблювання

Роботи щодо декоративного #

43.22

Опалювання

Монтаж трубопровідних мереж, систем # та кондиціювання повітря

43.22.1

Опалювання

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем #, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.12

Опалювання

Монтаж систем #, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.12-00.00

Опалювання

Монтаж систем #, вентиляції та кондиціювання повітря

43.3

Опоряджувальні

Роботи будівельні #, облицювальні та оздоблювальні

43.39

Опоряджувальні

Роботи будівельні #, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.1

Опоряджувальні

Роботи будівельні #, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.19

Опоряджувальні

Роботи будівельні #, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.39.19-00.00

Опоряджувальні

Роботи будівельні #, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.21.10-00.20

Охоронної

Монтаж систем # сигналізації

42.21.13

Очищування

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції # води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13

Очищування

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції # стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Очищування

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції # води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Очищування

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції # стічних вод і помпові станції»

42.21.23

Очищування

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій # води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23

Очищування

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій # стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Очищування

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій # води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Очищування

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій # стічних вод і помпових станцій

43.99.3

Паль

«Забивання #; улаштовування фундаментів»

43.99.30

Паль

«Забивання #; улаштовування фундаментів»

43.99.30-00.00

Паль

«Забивання #; улаштовування фундаментів»

43.1

Підготовлення

Знесення будівель і споруд та # будівельних майданчиків

43.12

Підготовлення

# будівельних майданчиків

43.12.1

Підготовлення

# будівельних майданчиків

43.33

Підлог

Покриття # і облицювання стін

43.33.2

Підлоги

Роботи щодо укладання та покривання #, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.29

Підлоги

Роботи щодо укладання та покривання #, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Підлоги

Роботи щодо укладання та покривання #, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.1

Плиткою

Облицювання #

43.33.10

Плиткою

Облицювання #

43.33.10-00.00

Плиткою

Облицювання #

43.22

Повітря

Монтаж трубопровідних мереж, систем опалювання та кондиціювання #

43.22.1

Повітря

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання #

43.22.12

Повітря

Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання #

43.22.12-00.00

Повітря

Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання #

43.21.10-00.10

Пожежної

Монтаж систем # сигналізації

43.33.2

Покривання

Роботи щодо укладання та # підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.29

Покривання

Роботи щодо укладання та # підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Покривання

Роботи щодо укладання та # підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.21

Покривів

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих # і покривів з іншого природного каменю

43.33.21

Покривів

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і # з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Покривів

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих # і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Покривів

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і # з іншого природного каменю

43.33

Покриття

# підлог і облицювання стін

43.91

Покрівельні

Роботи #

43.91.1

Покрівельні

Роботи #

43.91.19

Покрівельні

Роботи #, інші

43.91.19-00.00

Покрівельні

Роботи #, інші

42.21.23

Помпових

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і # станцій

42.21.23-00.00

Помпових

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і # станцій

42.21.13

Помпові

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і # станції»

42.21.13-00.00

Помпові

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і # станції»

42.91.2

Портових

Будування берегових і # споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Портових

Будування берегових і # споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Портових

Будування берегових і # споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.1

Портові

Споруди берегові та #, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10

Портові

Споруди берегові та #, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Портові

Споруди берегові та #, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

43.29.12

Поручнів

Встановлювання огорож і #

43.29.12-00.00

Поручнів

Встановлювання огорож і #

41.00.3

Поточні

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і # ремонти)

41.00.4

Поточні

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і # ремонти)

41.00.30

Поточні

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і # ремонти)

41.00.30-00.00

Поточні

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і # ремонти)

41.00.40

Поточні

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і # ремонти)

41.00.40-00.00

Поточні

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і # ремонти)

43.33.21

Природного

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого # каменю

43.33.21-00.00

Природного

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого # каменю

41.00.3

Реконструкція

Будування житлових будівель (нове будівництво, #, капітальний і поточні ремонти)

41.00.4

Реконструкція

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, #, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30

Реконструкція

Будування житлових будівель (нове будівництво, #, капітальний і поточні ремонти)

41.00.30-00.00

Реконструкція

Будування житлових будівель (нове будівництво, #, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40

Реконструкція

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, #, капітальний і поточні ремонти)

41.00.40-00.00

Реконструкція

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, #, капітальний і поточні ремонти)

41.00.3

Ремонти

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні #)

41.00.4

Ремонти

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні #)

41.00.30

Ремонти

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні #)

41.00.30-00.00

Ремонти

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні #)

41.00.40

Ремонти

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні #)

41.00.40-00.00

Ремонти

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні #)

43.99.2

Риштовань

Улаштовування будівельних #

43.99.20

Риштовань

Улаштовування будівельних #

43.99.20-00.00

Риштовань

Улаштовування будівельних #

42.21

Рідин

«Трубопроводи для транспортування # і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21

Рідин

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування # і газів та споруд на них»

42.21.1

Рідин

Трубопроводи для транспортування # і газів та споруди на них

42.21.2

Рідин

Будування трубопроводів для транспортування # і газів та споруд на них

42.21.11

Рідин

Трубопроводи магістральні для транспортування # і газів

42.21.11-00.00

Рідин

Трубопроводи магістральні для транспортування # і газів

42.21.12

Рідин

Трубопроводи місцеві для транспортування #

42.21.12-00.00

Рідин

Трубопроводи місцеві для транспортування #

42.21.22

Роботи

Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні #

42.21.22-00.00

Роботи

Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні #

43

Роботи

# будівельні

43.2

Роботи

# електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.2

Роботи

Роботи електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні #

43.3

Роботи

# будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні

43.9

Роботи

# будівельні спеціалізовані інші

43.12.12

Роботи

# земляні

43.12.12-00.00

Роботи

# земляні

43.21

Роботи

# електромонтажні

43.21.1

Роботи

# електромонтажні

43.21.10

Роботи

# електромонтажні

43.21.10-00.90

Роботи

# електромонтажні, інші

43.29

Роботи

# будівельно-монтажні, інші

43.29.1

Роботи

# будівельно-монтажні, інші

43.29.11

Роботи

# ізоляційні

43.29.11-00.00

Роботи

# ізоляційні

43.29.19

Роботи

# монтажні, інші, н. в. і. у.

43.31

Роботи

# штукатурні

43.31.1

Роботи

# штукатурні

43.31.10

Роботи

# штукатурні

43.31.10-00.00

Роботи

# штукатурні

43.32

Роботи

# монтажні столярні

43.32.1

Роботи

# монтажні столярні

43.32.10

Роботи

# монтажні столярні

43.32.10-00.00

Роботи

# монтажні столярні

43.33.2

Роботи

# щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.21

Роботи

# щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Роботи

# щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.29

Роботи

# щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Роботи

# щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.34

Роботи

# малярні та скління

43.34.1

Роботи

# малярні

43.34.10

Роботи

# малярні

43.34.10-00.00

Роботи

# малярні

43.39

Роботи

# будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.1

Роботи

# будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

43.39.11

Роботи

# щодо декоративного оздоблювання

43.39.11-00.00

Роботи

# щодо декоративного оздоблювання

43.39.19

Роботи

# будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші, н. в. і. у.

43.39.19-00.00

Роботи

# будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні,інші, н. в. і. у.

43.91

Роботи

# покрівельні

43.91.1

Роботи

# покрівельні

43.91.11

Роботи

# щодо улаштування тримальних конструкцій дахів

43.91.11-00.00

Роботи

# щодо улаштування тримальних конструкцій дахів

43.91.19

Роботи

# покрівельні, інші

43.91.19-00.00

Роботи

# покрівельні, інші

43.99

Роботи

# будівельні спеціалізовані, інші, н. в. і. у.

43.99.1

Роботи

# гідроізоляційні

43.99.4

Роботи

# бетонні

43.99.9

Роботи

# будівельні спеціалізовані, н. в. і. у.

43.99.10

Роботи

# гідроізоляційні

43.99.10-00.00

Роботи

# гідроізоляційні

43.99.40

Роботи

# бетонні

43.99.40-00.00

Роботи

# бетонні

43.99.90

Роботи

# будівельні спеціалізовані, н. в. і. у.

43.99.90-00.00

Роботи

# будівельні спеціалізовані, н. в. і. у.

42.21.23

Розподільних

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і # водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Розподільних

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і # водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.13

Розподільні

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та #; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Розподільні

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та #; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

43.12.11

Розчищення

# ділянок під будівельні майданчики

43.12.11-00.00

Розчищення

# ділянок під будівельні майданчики

43.13

Свердління

Буріння та # вишукувальні

43.13.1

Свердління

Буріння та # вишукувальні

43.13.10

Свердління

Буріння та # вишукувальні

43.13.10-00.00

Свердління

Буріння та # вишукувальні

42.21.24

Свердловин

Буріння водних # і встановлювання системи відстійників

42.21.24-00.00

Свердловин

Буріння водних # і встановлювання системи відстійників

43.21.10-00.10

Сигналізації

Монтаж систем пожежної #

43.21.10-00.20

Сигналізації

Монтаж систем охоронної #

42.21.23

Систем

Будування іригаційних # (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Систем

Будування іригаційних # (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

43.21.10-00.10

Систем

Монтаж # пожежної сигналізації

43.21.10-00.20

Систем

Монтаж # охоронної сигналізації

43.22

Систем

Монтаж трубопровідних мереж, # опалювання та кондиціювання повітря

43.22.1

Систем

Монтаж водопровідних, каналізаційних, # опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.2

Систем

Монтаж # газопостачання

43.22.11

Систем

Монтаж водопровідних і каналізаційних #

43.22.11-00.00

Систем

Монтаж водопровідних і каналізаційних #

43.22.12

Систем

Монтаж # опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.12-00.00

Систем

Монтаж # опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

43.22.20

Систем

Монтаж # газопостачання

43.22.20-00.00

Систем

Монтаж # газопостачання

43.29.19-00.90

Систем

Монтаж інших #, н. в. і. у.

42.21.12

Системи

«# (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Системи

«# (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.24

Системи

Буріння водних свердловин і встановлювання # відстійників

42.21.24-00.00

Системи

Буріння водних свердловин і встановлювання # відстійників

43.99.7

Складаних

Установлення й. монтаж # бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70

Складаних

Установлення й монтаж # бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70-00.00

Складаних

Установлення й монтаж # бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.34

Скління

Роботи малярні та #

43.34.2

Скління

#

43.34.20

Скління

#

43.34.20-00.00

Скління

#

43.33.21

Сланцевих

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, # покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Сланцевих

Роботи щодо улаштування бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, # покривів і покривів з іншого природного каменю

43.29.19-00.20

Сміттєпроводів

Монтаж #

42.11

Смуг

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових # летовищ»

42.11.2

Смуг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових # летовищ»

42.11.20

Смуг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових # летовищ»

42.11.20-00.00

Смуг

«Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових # летовищ»

42.11

Смуги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові # летовищ; будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ»

42.11.1

Смуги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові # летовищ»

42.11.10

Смуги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові # летовищ»

42.11.10-00.00

Смуги

«Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові # летовищ»

43.9

Спеціалізовані

Роботи будівельні # інші

43.99

Спеціалізовані

Роботи будівельні #, інші, н. в. і. у.

43.99.9

Спеціалізовані

Роботи будівельні #, н. в. і. у.

43.99.90

Спеціалізовані

Роботи будівельні #, н. в. і. у.

43.99.90-00.00

Спеціалізовані

Роботи будівельні #, н. в. і. у.

42.99.12

Спортивні

Споруди # та фізкультурно-оздоровчі

42.99.12-00.00

Спортивні

Споруди # та фізкультурно-оздоровчі

42.99.22

Спортивно-оздоровчих

Будування відкритих стадіонів і # споруд

42.99.22-00.00

Спортивно-оздоровчих

Будування відкритих стадіонів і # споруд

42.2

Споруд

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і # на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.9

Споруд

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва та будування цих #

42.21

Споруд

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та # на них»

42.21.2

Споруд

Будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та # на них

42.91

Споруд

Споруди об’єктів водогосподарства та будування цих #

42.91.2

Споруд

Будування берегових і портових #, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.2

Споруд

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних #

42.91.20

Споруд

Будування берегових і портових #, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Споруд

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних #

42.91.20-00.00

Споруд

Будування берегових і портових #, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Споруд

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних #

42.99

Споруд

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва, н. в. і. у., та будування цих #

42.99.2

Споруд

Будування інших інженерних #

42.99.21

Споруд

Будування гірничотехнічних і виробничих #

42.99.21-00.00

Споруд

Будування гірничотехнічних і виробничих #

42.99.22

Споруд

Будування відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих #

42.99.22-00.00

Споруд

Будування відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих #

42.99.29

Споруд

Будування інженерних #, н. в. і. у.

42.99.29-00.00

Споруд

Будування інженерних #, н. в. і. у.

43.1

Споруд

Знесення будівель і # та підготовлення будівельних майданчиків

43.11

Споруд

Знесення будівель і #

43.11.1

Споруд

Знесення будівель і #

43.11.10

Споруд

Знесення будівель і #

43.11.10-00.00

Споруд

Знесення будівель і #

43.99.7

Споруд

Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і #

43.99.70

Споруд

Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і #

43.99.70-00.00

Споруд

Установлення й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і #

42.2

Споруди

«Трубопроводи та # на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.9

Споруди

# інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва та будування цих споруд

42.21

Споруди

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та # на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21.1

Споруди

Трубопроводи для транспортування рідин і газів та # на них

42.91

Споруди

# об’єктів водогосподарства та будування цих споруд

42.91.1

Споруди

# берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.1

Споруди

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні #

42.91.10

Споруди

# берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10

Споруди

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні #

42.91.10-00.00

Споруди

# берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Споруди

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й супутні гідротехнічні #

42.99

Споруди

# інших інженерно-технічних об’єктів цивільного будівництва, н. в. і. у., та будування цих споруд

42.99.1

Споруди

# інженерні, інші

42.99.10

Споруди

# гірничотехнічні та виробничі

42.99.11-00.00

Споруди

# гірничотехнічні та виробничі

42.99.12

Споруди

# спортивні та фізкультурно-оздоровчі

42.99.12-00.00

Споруди

# спортивні та фізкультурно-оздоровчі

42.99.19

Споруди

# інженерні, інші, н. в. і. у.

42.99.19-00.00

Споруди

# інженерні, інші, н. в. і. у.

42.99.22

Стадіонів

Будування відкритих # і спортивно-оздоровчих споруд

42.99.22-00.00

Стадіонів

Будування відкритих # і спортивно-оздоровчих споруд

43.99.5

Сталевих

Монтаж # конструкцій

43.99.50

Сталевих

Монтаж # конструкцій

43.99.50-00.00

Сталевих

Монтаж # конструкцій

42.21.13

Станції

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; # очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13

Станції

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, # очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13

Станції

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові #»

42.21.13-00.00

Станції

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; # очищування води, станції очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Станції

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, # очищування стічних вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Станції

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування стічних вод і помпові #»

42.21.23

Станцій

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, # очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23

Станцій

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, # очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23

Станцій

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових #

42.21.23-00.00

Станцій

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, # очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Станцій

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, # очищування стічних вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Станцій

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування стічних вод і помпових #

43.33

Стін

Покриття підлог і облицювання #

43.33.2

Стін

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання # і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.2

Стін

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами #, інші

43.33.29

Стін

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання # і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29

Стін

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами #, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Стін

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання # і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Стін

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами #, інші, н. в. і. у.

42.21.13

Стічних

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування # вод і помпові станції»

42.21.13-00.00

Стічних

«Системи (канали) іригаційні; водоводи магістральні та розподільні; станції очищування води, станції очищування # вод і помпові станції»

42.21.23

Стічних

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування # вод і помпових станцій

42.21.23-00.00

Стічних

Будування іригаційних систем (каналів), магістральних і розподільних водоводів, станцій очищування води, станцій очищування # вод і помпових станцій

43.32

Столярні

Роботи монтажні #

43.32.1

Столярні

Роботи монтажні #

43.32.10

Столярні

Роботи монтажні #

43.32.10-00.00

Столярні

Роботи монтажні #

42.91.1

Супутні

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й # гідротехнічні споруди

42.91.10

Супутні

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й # гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Супутні

Споруди берегові та портові, дамби, шлюзи й # гідротехнічні споруди

42.91.2

Супутніх

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і # гідротехнічних споруд

42.91.20

Супутніх

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і # гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Супутніх

Будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і # гідротехнічних споруд

42.1

Трамвайних

«Дороги та залізничні, трамвайні колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, # колій, колій метро та інших колій»

42.12

Трамвайних

«Колії залізничні, трамвайні, колії метро та інші колії; будування залізничних, # колій, колій метро та інших колій»

42.12.2

Трамвайних

Будування залізничних, # колій, колій метро та інших колій

42.12.20

Трамвайних

Будування залізничних, # колій, колій метро та інших колій

42.12.20-00.00

Трамвайних

Будування залізничних, # колій, колій метро та інших колій

42.1

Трамвайні

«Дороги та залізничні, # колії, колії метро та інші колії; будування доріг і залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12

Трамвайні

«Колії залізничні, #, колії метро та інші колії; будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших колій»

42.12.1

Трамвайні

Колії залізничні, #, колії метро та інші колії

42.12.10

Трамвайні

Колії залізничні, #, колії метро та інші колії

42.12.10-00.00

Трамвайні

Колії залізничні, #, колії метро та інші колії

42.21

Транспортування

«Трубопроводи для # рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21

Транспортування

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для # рідин і газів та споруд на них»

42.21.1

Транспортування

Трубопроводи для # рідин і газів та споруди на них

42.21.2

Транспортування

Будування трубопроводів для # рідин і газів та споруд на них

42.21.11

Транспортування

Трубопроводи магістральні для # рідин і газів

42.21.11-00.00

Транспортування

Трубопроводи магістральні для # рідин і газів

42.21.12

Транспортування

Трубопроводи місцеві для # рідин

42.21.12-00.00

Транспортування

Трубопроводи місцеві для # рідин

43.91.11

Тримальних

Роботи щодо улаштування # конструкцій дахів

43.91.11-00.00

Тримальних

Роботи щодо улаштування # конструкцій дахів

43.22

Трубопровідних

Монтаж # мереж, систем опалювання та кондиціювання повітря

42.2

Трубопроводи

«# та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування трубопроводів і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.21

Трубопроводи

«# для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21.1

Трубопроводи

# для транспортування рідин і газів та споруди на них

42.21.11

Трубопроводи

# магістральні для транспортування рідин і газів

42.21.11-00.00

Трубопроводи

# магістральні для транспортування рідин і газів

42.21.12

Трубопроводи

# місцеві для транспортування рідин

42.21.12-00.00

Трубопроводи

# місцеві для транспортування рідин

42.2

Трубопроводів

«Трубопроводи та споруди на них, лінії електропередавання та лінії зв’язку; будування # і споруд на них, ліній електропередавання та ліній зв’язку»

42.21

Трубопроводів

«Трубопроводи для транспортування рідин і газів та споруди на них; будування # для транспортування рідин і газів та споруд на них»

42.21.2

Трубопроводів

Будування # для транспортування рідин і газів та споруд на них

42.21.21

Трубопроводів

Будування магістральних #

42.21.21-00.00

Трубопроводів

Будування магістральних #

42.21.22

Трубопроводів

Будування місцевих #, зокрема допоміжні роботи

42.21.22-00.00

Трубопроводів

Будування місцевих #, зокрема допоміжні роботи

42.13

Тунелі

«Мости та #; будування мостів і тунелів»

42.13.1

Тунелі

Мости та #

42.13.10

Тунелі

Мости та #

42.13.10-00.00

Тунелі

Мости та #

42.13

Тунелів

«Мости та тунелі; будування мостів і #»

42.13.2

Тунелів

Будування мостів і #

42.13.20

Тунелів

Будування мостів і #

42.13.20-00.00

Тунелів

Будування мостів і #

43.33.2

Укладання

Роботи щодо # та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші

43.33.29

Укладання

Роботи щодо # та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Укладання

Роботи щодо # та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші, н. в. і. у.

43.99.2

Улаштовування

# будівельних риштовань

43.99.3

Улаштовування

«Забивання паль; # фундаментів»

43.99.20

Улаштовування

# будівельних риштовань

43.99.20-00.00

Улаштовування

# будівельних риштовань

43.99.30

Улаштовування

«Забивання паль; # фундаментів»

43.99.30-00.00

Улаштовування

«Забивання паль; # фундаментів»

43.33.21

Улаштування

Роботи щодо # бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.33.21-00.00

Улаштування

Роботи щодо # бетонно-мозаїчних, мармурових, гранітних, сланцевих покривів і покривів з іншого природного каменю

43.91.11

Улаштування

Роботи щодо # тримальних конструкцій дахів

43.91.11-00.00

Улаштування

Роботи щодо # тримальних конструкцій дахів

43.99.7

Установлення

# й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70

Установлення

# й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.70-00.00

Установлення

# й монтаж складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд

43.99.1

Фасонна

«Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа # петляста»

42.99.12

Фізкультурно-оздоровчі

Споруди спортивні та #

42.99.12-00.00

Фізкультурно-оздоровчі

Споруди спортивні та #

43.99.3

Фундаментів

«Забивання паль; улаштовування #»

43.99.30

Фундаментів

«Забивання паль; улаштовування #»

43.99.30-00.00

Фундаментів

«Забивання паль; улаштовування #»

43.99.6

Цеглою

Мурування каменем і #

43.99.60

Цеглою

Мурування каменем і #

43.99.60-00.00

Цеглою

Мурування каменем і #

42

Цивільного

Об’єкти # будівництва та будування цих об’єктів

42.9

Цивільного

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів # будівництва та будування цих споруд

42.99

Цивільного

Споруди інших інженерно-технічних об’єктів # будівництва, н. в. і. у., та будування цих споруд

42.91.1

Шлюзи

Споруди берегові та портові, дамби, # й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10

Шлюзи

Споруди берегові та портові, дамби, # й супутні гідротехнічні споруди

42.91.10-00.00

Шлюзи

Споруди берегові та портові, дамби, # й супутні гідротехнічні споруди

42.91.2

Шлюзів

Будування берегових і портових споруд, дамб, # і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20

Шлюзів

Будування берегових і портових споруд, дамб, # і супутніх гідротехнічних споруд

42.91.20-00.00

Шлюзів

Будування берегових і портових споруд, дамб, # і супутніх гідротехнічних споруд

43.33.2

Шпалерами

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання # стін, інші

43.33.29

Шпалерами

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання # стін, інші, н. в. і. у.

43.33.29-00.00

Шпалерами

Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і обклеювання # стін, інші, н. в. і. у.

43.31

Штукатурні

Роботи #

43.31.1

Штукатурні

Роботи #

43.31.10

Штукатурні

Роботи #

43.31.10-00.00

Штукатурні

Роботи #

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше