Нормативний акт Национальный классификатор Украины ДК 016:2010 «Государственный классификатор продукции и услуг» (действует с 01.01.2012 г.)

Секция H «Услуги относительно транспортировки и хранения» (разделы 49–53)

Печать
Автор : Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

Код

Назва

Код УКТЗЕД

49

Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами

49.1

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту

49.10

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту

49.10.1

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту

49.10.11

Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.11-00.00

Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.19

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші

49.10.19-00.00

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші

49.2

Перевезення вантажів залізничним транспортом

49.20

Перевезення вантажів залізничним транспортом

49.20.1

Перевезення вантажів залізничним транспортом

49.20.11

Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею

49.20.11-00.00

Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею

49.20.12

Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.12-00.00

Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13

Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13-00.00

Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.14

Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею

49.20.14-00.00

Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею

49.20.15

Перевезення листів і посилок залізницею

49.20.15-00.00

Перевезення листів і посилок залізницею

49.20.16

Перевезення сухих вантажів насипом залізницею

49.20.16-00.00

Перевезення сухих вантажів насипом залізницею

49.20.19

Послуги щодо перевезення вантажів, інші

49.20.19-00.00

Послуги щодо перевезення вантажів, інші

49.3

Послуги пасажирського наземного транспорту, інші

49.31

Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту

49.31.1

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.10

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.10-00.00

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.2

Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, інші

49.31.21

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.22

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.32

Послуги щодо експлуатування таксі

49.32.1

Послуги щодо експлуатування таксі

49.32.11

Послуги таксі

49.32.11-00.00

Послуги таксі

49.32.12

Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм

49.32.12-00.00

Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм

49.39

Послуги пасажирського наземного транспорту, інші, н. в. і. у.

49.39.1

Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом

49.39.11

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.11-00.00

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.13

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.2

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20-00.00

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.3

Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом

49.39.31

Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм

49.39.31-00.00

Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм

49.39.32

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.32-00.00

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.33

Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.33-00.00

Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34

Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34-00.00

Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.35

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.39

Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.

49.39.39-00.00

Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.

49.4

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами і перевезення речей

49.41

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами

49.41.1

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами

49.41.11

Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами

49.41.11-00.00

Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами

49.41.12

Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.12-00.00

Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13

Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13-00.00

Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.14

Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами

49.41.14-00.00

Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами

49.41.15

Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.15-00.00

Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.16

Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами

49.41.16-00.00

Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами

49.41.17

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.18

Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами

49.41.18-00.00

Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами

49.41.19

Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші

49.41.19-00.00

Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші

49.41.2

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

49.41.20

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

49.41.20-00.00

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

49.42

Послуги щодо перевезення речей

49.42.1

Послуги щодо перевезення речей

49.42.11

Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств

49.42.11-00.00

Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств

49.42.19

Послуги щодо перевезення речей, інші

49.42.19-00.00

Послуги щодо перевезення речей, інші

49.5

Транспортування трубопроводами

49.50

Транспортування трубопроводами

49.50.1

Транспортування трубопроводами

49.50.11

Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів

49.50.11-00.00

Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів

49.50.12

Транспортування трубопроводами природного газу

49.50.12-00.00

Транспортування трубопроводами природного газу

49.50.19

Транспортування трубопроводами інших продуктів

49.50.19-00.00

Транспортування трубопроводами інших продуктів

50

Послуги водного транспорту

50.1

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.1

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.11

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.11-00.00

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.12

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.12-00.00

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.19

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту, інші

50.10.19-00.00

Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту, інші

50.10.2

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20-00.00

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.2

Послуги морського та каботажного вантажного транспорту

50.20

Послуги морського та каботажного вантажного транспорту

50.20.1

Послуги морського та каботажного вантажного транспорту

50.20.11

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.12

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.12-00.00

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.13

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.14

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.15

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.15-00.00

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.19

Послуги морського та каботажного вантажного транспорту, інші

50.20.19-00.00

Послуги морського та каботажного вантажного транспорту, інші

50.20.2

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання

50.20.21

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.20.21-00.00

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.20.22

Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах

50.20.22-00.00

Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах

50.3

Послуги пасажирського водного транспорту, призначеного для внутрішніх водних шляхів

50.30

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.1

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.11

Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами

50.30.11-00.00

Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами

50.30.12

Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами

50.30.12-00.00

Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами

50.30.13

Послуги екскурсійних і прогулянкових суден

50.30.13-00.00

Послуги екскурсійних і прогулянкових суден

50.30.19

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.19-00.00

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.2

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.4

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.1

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.11

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.11-00.00

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.12

Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.12-00.00

Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13-00.00

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.14

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

50.40.14-00.00

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

50.40.19

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.19-00.00

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.2

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання

50.40.21

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.22

Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах

50.40.22-00.00

Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах

51

Послуги повітряного транспорту

51.1

Послуги пасажирського повітряного транспорту

51.10

Послуги пасажирського повітряного транспорту

51.10.1

Послуги пасажирського повітряного транспорту

51.10.11

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.11-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.12

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.13

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.13-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.14

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.14-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.15

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.2

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20-00.00

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.2

Послуги вантажного повітряного транспорту та космічного транспорту

51.21

Послуги вантажного повітряного транспорту

51.21.1

Послуги вантажного повітряного транспорту

51.21.11

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.11-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.12

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок

51.21.12-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок

51.21.13

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.13-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо регулярного перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.14

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.21.14-00.00

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.21.2

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.20

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.20-00.00

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.22

Послуги космічного транспорту

51.22.1

Послуги космічного транспорту

51.22.11

Послуги космічного транспорту щодо перевезення пасажирів

51.22.11-00.00

Послуги космічного транспорту щодо перевезення пасажирів

51.22.12

Послуги космічного транспорту щодо перевезення вантажів

51.22.12-00.00

Послуги космічного транспорту щодо перевезення вантажів

52

Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування

52.1

Послуги щодо складування та зберігання

52.10

Послуги щодо складування та зберігання

52.10.1

Послуги щодо складування та зберігання

52.10.11

Послуги щодо холодильного зберігання

52.10.11-00.00

Послуги щодо холодильного зберігання

52.10.12

Послуги щодо зберігання безтарних рідин або газів

52.10.12-00.00

Послуги щодо зберігання безтарних рідин або газів

52.10.13

Послуги щодо зберігання зерна

52.10.13-00.00

Послуги щодо зберігання зерна

52.10.19

Послуги щодо складування та зберігання, інші

52.10.19-00.00

Послуги щодо складування та зберігання, інші

52.2

Послуги допоміжні щодо транспортування

52.21

Послуги, суміжні з наземним перевезенням

52.21.1

Послуги, суміжні із залізничним перевезенням

52.21.11

Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами

52.21.11-00.00

Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами

52.21.19

Послуги, суміжні із залізничним перевезенням, інші

52.21.19-00.00

Послуги, суміжні із залізничним перевезенням, інші

52.21.2

Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням

52.21.21

Послуги автобусних станцій

52.21.21-00.00

Послуги автобусних станцій

52.21.22

Послуги щодо експлуатування автострад

52.21.22-00.00

Послуги щодо експлуатування автострад

52.21.23

Послуги щодо експлуатування мостів і тунелів

52.21.23-00.00

Послуги щодо експлуатування мостів і тунелів

52.21.24

Послуги паркувальних майданчиків

52.21.24-00.00

Послуги паркувальних майданчиків

52.21.25

Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів

52.21.25-00.00

Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів

52.21.29

Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші

52.21.29-00.00

Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші

52.21.3

Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами

52.21.30

Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами

52.21.30-00.00

Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами

52.22

Послуги, суміжні з водним перевезенням

52.22.1

Послуги, суміжні з водним перевезенням

52.22.11

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.13

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.13-00.00

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.14

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах

52.22.14-00.00

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах

52.22.15

Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах

52.22.15-00.00

Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах

52.22.16

Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах

52.22.16-00.00

Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах

52.22.19

Послуги, суміжні з водним перевезенням, інші

52.22.19-00.00

Послуги, суміжні з водним перевезенням, інші

52.23

Послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.1

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.11

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів

52.23.11-00.00

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів

52.23.12

Послуги щодо керування повітряним рухом

52.23.12-00.00

Послуги щодо керування повітряним рухом

52.23.19

Послуги, суміжні з повітряним перевезенням, інші

52.23.19-00.00

Послуги, суміжні з повітряним перевезенням, інші

52.23.2

Послуги, суміжні з космічним перевезенням

52.23.20

Послуги, суміжні з космічним перевезенням

52.23.20-00.00

Послуги, суміжні з космічним перевезенням

52.24

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів

52.24.1

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів

52.24.11

Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у портах

52.24.11-00.00

Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у портах

52.24.12

Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів, інші

52.24.12-00.00

Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів, інші

52.24.13

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші

52.24.13-00.00

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші

52.24.19

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів, інші

52.24.19-00.00

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів, інші

52.29

Послуги допоміжні щодо транспортування інші

52.29.1

Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств

52.29.11

Послуги суднових брокерів

52.29.11-00.00

Послуги суднових брокерів

52.29.12

Послуги інших фрахтових брокерів

52.29.12-00.00

Послуги інших фрахтових брокерів

52.29.19

Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств

52.29.19-00.00

Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств

52.29.2

Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

52.29.20

Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

52.29.20-00.00

Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

53

Послуги поштові та кур’єрські

53.1

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10.1

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10.11

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.12

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.12-00.00

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.13

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.13-00.00

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.14

Послуги поштових відділків

53.10.14-00.00

Послуги поштових відділків

53.10.19

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші

53.10.19-00.00

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші

53.2

Послуги поштові та кур’єрські, інші

53.20

Послуги поштові та кур’єрські, інші

53.20.1

Послуги поштові та кур’єрські, інші

53.20.11

Послуги кур’єрські за мультимодальною системою

53.20.11-00.00

Послуги кур’єрські за мультимодальною системою

53.20.12

Послуги щодо доставляння харчових продуктів додому

53.20.12-00.00

Послуги щодо доставляння харчових продуктів додому

53.20.19

Послуги поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

53.20.19-00.00

Послуги поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

 

Абетковий покажчик до секції H

49.39.33

Автобусами

Послуги щодо місцевих чартерних перевезень # поза розкладом

49.39.33-00.00

Автобусами

Послуги щодо місцевих чартерних перевезень # поза розкладом

49.39.34

Автобусами

Послуги щодо міжміських чартерних перевезень # поза розкладом

49.39.34-00.00

Автобусами

Послуги щодо міжміських чартерних перевезень # поза розкладом

49.39.31

Автобусів

Послуги щодо оренди # і туристичних автобусів з водієм

49.39.31

Автобусів

Послуги щодо оренди автобусів і туристичних # з водієм

49.39.31-00.00

Автобусів

Послуги щодо оренди # і туристичних автобусів з водієм

49.39.31-00.00

Автобусів

Послуги щодо оренди автобусів і туристичних # з водієм

52.21.21

Автобусних

Послуги # станцій

52.21.21-00.00

Автобусних

Послуги # станцій

49.32.12

Автомобілів

Послуги щодо оренди легкових # з водієм

49.32.12-00.00

Автомобілів

Послуги щодо оренди легкових # з водієм

49.41.2

Автомобілів

Послуги щодо оренди вантажних # з водієм

49.41.20

Автомобілів

Послуги щодо оренди вантажних # з водієм

49.41.20-00.00

Автомобілів

Послуги щодо оренди вантажних # з водієм

52.21.22

Автострад

Послуги щодо експлуатування #

52.21.22-00.00

Автострад

Послуги щодо експлуатування #

49.41.12

Автоцистернами

Перевезення нафтопродуктів # чи напівпричепами

49.41.12-00.00

Автоцистернами

Перевезення нафтопродуктів # чи напівпричепами

49.41.13

Автоцистернами

Перевезення інших безтарних рідин або газів # чи напівпричепами

49.41.13-00.00

Автоцистернами

Перевезення інших безтарних рідин або газів # чи напівпричепами

52.29.1

Агентств

Послуги вантажних транспортно-експедиційних #

52.29.19

Агентств

Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних #

52.29.19-00.00

Агентств

Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних #

52.23.1

Аеропортів

Послуги щодо експлуатування # (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.11

Аеропортів

Послуги щодо експлуатування #, крім транспортного обробляння вантажів

52.23.11-00.00

Аеропортів

Послуги щодо експлуатування #, крім транспортного обробляння вантажів

49.20.13

Безтарних

Перевезення # рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13-00.00

Безтарних

Перевезення # рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.41.13

Безтарних

Перевезення інших # рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13-00.00

Безтарних

Перевезення інших # рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами

50.20.13

Безтарних

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших # рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Безтарних

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших # рідин або газів танкерами

50.40.13

Безтарних

Перевезення інших # рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13-00.00

Безтарних

Перевезення інших # рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

52.10.12

Безтарних

Послуги щодо зберігання # рідин або газів

52.10.12-00.00

Безтарних

Послуги щодо зберігання # рідин або газів

52.29.11

Брокерів

Послуги суднових #

52.29.11-00.00

Брокерів

Послуги суднових #

52.29.12

Брокерів

Послуги інших фрахтових #

52.29.12-00.00

Брокерів

Послуги інших фрахтових #

50.20.2

Буксирування

«Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо # та штовхання»

50.20.22

Буксирування

Послуги щодо # та штовхання у морі та прибережних водах

50.20.22-00.00

Буксирування

Послуги щодо # та штовхання у морі та прибережних водах

50.40.2

Буксирування

«Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо # та штовхання»

50.40.22

Буксирування

Послуги щодо # та штовхання на внутрішніх водних шляхах

50.40.22-00.00

Буксирування

Послуги щодо # та штовхання на внутрішніх водних шляхах

52.21.11

Буксирування

Послуги щодо штовхання чи # залізничними шляхами

52.21.11-00.00

Буксирування

Послуги щодо штовхання чи # залізничними шляхами

52.21.25

Буксирування

Послуги щодо # приватних і комерційних транспортних засобів

52.21.25-00.00

Буксирування

Послуги щодо # приватних і комерційних транспортних засобів

49.20.11

Вагонах-рефрижераторах

Перевезення вантажів у # залізницею

49.20.11-00.00

Вагонах-рефрижераторах

Перевезення вантажів у # залізницею

49.20.12

Вагонах-цистернах

Перевезення нафтопродуктів у # залізницею

49.20.12-00.00

Вагонах-цистернах

Перевезення нафтопродуктів у # залізницею

49.20.13

Вагонах-цистернах

Перевезення безтарних рідин і газів у # залізницею

49.20.13-00.00

Вагонах-цистернах

Перевезення безтарних рідин і газів у # залізницею

49.2

Вантажів

Перевезення # залізничним транспортом

49.4

Вантажів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами і перевезення речей

49.20

Вантажів

Перевезення # залізничним транспортом

49.20.1

Вантажів

Перевезення # залізничним транспортом

49.20.11

Вантажів

Перевезення # у вагонах-рефрижераторах залізницею

49.20.11-00.00

Вантажів

Перевезення # у вагонах-рефрижераторах залізницею

49.20.16

Вантажів

Перевезення сухих # насипом залізницею

49.20.16-00.00

Вантажів

Перевезення сухих # насипом залізницею

49.20.19

Вантажів

Послуги щодо перевезення #, інші

49.20.19-00.00

Вантажів

Послуги щодо перевезення #, інші

49.41

Вантажів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами

49.41.1

Вантажів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами

49.41.11

Вантажів

Перевезення # рефрижераторними дорожніми транспортними засобами

49.41.11-00.00

Вантажів

Перевезення # рефрижераторними дорожніми транспортними засобами

49.41.15

Вантажів

Перевезення сухих # насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.15-00.00

Вантажів

Перевезення сухих # насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.17

Вантажів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Вантажів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.19

Вантажів

Послуги щодо перевезення # дорожніми транспортними засобами, інші

49.41.19-00.00

Вантажів

Послуги щодо перевезення # дорожніми транспортними засобами, інші

50.20.15

Вантажів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих # насипом

50.20.15-00.00

Вантажів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих # насипом

51.21.13

Вантажів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших # за розкладом

51.21.13-00.00

Вантажів

Послуги повітряного транспорту щодо регулярного перевезення інших # за розкладом

51.21.14

Вантажів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших # поза розкладом

51.21.14-00.00

Вантажів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших # поза розкладом

51.22.12

Вантажів

Послуги космічного транспорту щодо перевезення #

51.22.12-00.00

Вантажів

Послуги космічного транспорту щодо перевезення #

52.22.11

Вантажів

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння #) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Вантажів

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння #) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Вантажів

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння #)

52.22.12-00.00

Вантажів

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння #)

52.23.1

Вантажів

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння #), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.11

Вантажів

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння #

52.23.11-00.00

Вантажів

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння #

52.24

Вантажів

Послуги щодо транспортного обробляння #

52.24.1

Вантажів

Послуги щодо транспортного обробляння #

52.24.13

Вантажів

Послуги щодо транспортного обробляння # у портах, інші

52.24.13-00.00

Вантажів

Послуги щодо транспортного обробляння # у портах, інші

52.24.19

Вантажів

Послуги щодо транспортного обробляння #, інші

52.24.19-00.00

Вантажів

Послуги щодо транспортного обробляння #, інші

49.41.2

Вантажних

Послуги щодо оренди # автомобілів з водієм

49.41.20

Вантажних

Послуги щодо оренди # автомобілів з водієм

49.41.20-00.00

Вантажних

Послуги щодо оренди # автомобілів з водієм

50.20.2

Вантажних

«Послуги щодо оренди морських і каботажних # суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.21

Вантажних

Послуги щодо оренди морських і каботажних # суден з екіпажем

50.20.21-00.00

Вантажних

Послуги щодо оренди морських і каботажних # суден з екіпажем

50.40.2

Вантажних

«Послуги щодо оренди # суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.21

Вантажних

Послуги щодо оренди # суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Вантажних

Послуги щодо оренди # суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

51.21.2

Вантажних

Послуги щодо оренди # повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.20

Вантажних

Послуги щодо оренди # повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.20-00.00

Вантажних

Послуги щодо оренди # повітряних транспортних засобів з екіпажем

52.29.1

Вантажних

Послуги # транспортно-експедиційних агентств

52.29.19

Вантажних

Послуги інших # транспортно-експедиційних агентств

52.29.19-00.00

Вантажних

Послуги інших # транспортно-експедиційних агентств

50.2

Вантажного

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.4

Вантажного

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.20

Вантажного

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.20.1

Вантажного

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.20.19

Вантажного

Послуги морського та каботажного # транспорту, інші

50.20.19-00.00

Вантажного

Послуги морського та каботажного # транспорту, інші

50.40

Вантажного

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.1

Вантажного

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.19

Вантажного

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.19-00.00

Вантажного

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

51.2

Вантажного

Послуги # повітряного транспорту та космічного транспорту

51.21

Вантажного

Послуги # повітряного транспорту

51.21.1

Вантажного

Послуги # повітряного транспорту

49.31.22

Видами

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними # транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Видами

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними # транспорту за розкладом

53.10.11

Виданнями

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними #

53.10.11-00.00

Виданнями

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними #

53.10.14

Відділків

Послуги поштових #

53.10.14-00.00

Відділків

Послуги поштових #

50.30.11

Внутрішніми

Перевезення пасажирів поромами # водними шляхами

50.30.11-00.00

Внутрішніми

Перевезення пасажирів поромами # водними шляхами

50.30.12

Внутрішніми

Перевезення пасажирів круїзними суднами # водними шляхами

50.30.12-00.00

Внутрішніми

Перевезення пасажирів круїзними суднами # водними шляхами

50.40.11

Внутрішніми

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами # водними шляхами

50.40.11-00.00

Внутрішніми

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами # водними шляхами

50.40.12

Внутрішніми

Перевезення сирої нафти танкерами # водними шляхами

50.40.12-00.00

Внутрішніми

Перевезення сирої нафти танкерами # водними шляхами

50.40.13

Внутрішніми

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами # водними шляхами

50.40.13-00.00

Внутрішніми

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами # водними шляхами

50.40.14

Внутрішніми

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами # водними шляхами

50.40.14-00.00

Внутрішніми

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами # водними шляхами

50.3

Внутрішніх

Послуги пасажирського водного транспорту, призначеного для # водних шляхів

50.4

Внутрішніх

Послуги вантажного водного транспорту для # водних шляхів

50.30

Внутрішніх

Послуги пасажирського водного транспорту для # водних шляхів

50.30.1

Внутрішніх

Послуги пасажирського водного транспорту для # водних шляхів

50.30.2

Внутрішніх

Послуги щодо оренди пасажирських суден для # водних шляхів, з екіпажем

50.30.19

Внутрішніх

Послуги пасажирського водного транспорту для # водних шляхів, інші

50.30.19-00.00

Внутрішніх

Послуги пасажирського водного транспорту для # водних шляхів, інші

50.30.20

Внутрішніх

Послуги щодо оренди пасажирських суден для # водних шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Внутрішніх

Послуги щодо оренди пасажирських суден для # водних шляхів, з екіпажем

50.40

Внутрішніх

Послуги вантажного водного транспорту для # водних шляхів

50.40.1

Внутрішніх

Послуги вантажного водного транспорту для # водних шляхів

50.40.2

Внутрішніх

«Послуги щодо оренди вантажних суден для # водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.19

Внутрішніх

Послуги вантажного водного транспорту для # водних шляхів, інші

50.40.19-00.00

Внутрішніх

Послуги вантажного водного транспорту для # водних шляхів, інші

50.40.21

Внутрішніх

Послуги щодо оренди вантажних суден для # водних шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Внутрішніх

Послуги щодо оренди вантажних суден для # водних шляхів з екіпажем

50.40.22

Внутрішніх

Послуги щодо буксирування та штовхання на # водних шляхах

50.40.22-00.00

Внутрішніх

Послуги щодо буксирування та штовхання на # водних шляхах

52.22.12

Внутрішніх

Послуги щодо експлуатування # водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Внутрішніх

Послуги щодо експлуатування # водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.14

Внутрішніх

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у # водах

52.22.14-00.00

Внутрішніх

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у # водах

52.22.16

Внутрішніх

Послуги щодо рятування та підіймання суден у # водах

52.22.16-00.00

Внутрішніх

Послуги щодо рятування та підіймання суден у # водах

51.10.11

Внутрішнього

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів за розкладом

51.10.11-00.00

Внутрішнього

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів за розкладом

51.10.12

Внутрішнього

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Внутрішнього

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

50.20.22

Водах

Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних #

50.20.22-00.00

Водах

Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних #

52.22.11

Водах

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних #

52.22.11-00.00

Водах

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних #

52.22.13

Водах

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних #

52.22.13-00.00

Водах

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних #

52.22.14

Водах

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх #

52.22.14-00.00

Водах

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх #

52.22.15

Водах

Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних #

52.22.15-00.00

Водах

Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних #

52.22.16

Водах

Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх #

52.22.16-00.00

Водах

Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх #

49.32.12

Водієм

Послуги щодо оренди легкових автомобілів з #

49.32.12-00.00

Водієм

Послуги щодо оренди легкових автомобілів з #

49.39.31

Водієм

Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з #

49.39.31-00.00

Водієм

Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з #

49.41.2

Водієм

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з #

49.41.20

Водієм

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з #

49.41.20-00.00

Водієм

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з #

52.22

Водним

Послуги, суміжні з # перевезенням

52.22.1

Водним

Послуги, суміжні з # перевезенням

52.22.19

Водним

Послуги, суміжні з # перевезенням, інші

52.22.19-00.00

Водним

Послуги, суміжні з # перевезенням, інші

50.30.11

Водними

Перевезення пасажирів поромами внутрішніми # шляхами

50.30.11-00.00

Водними

Перевезення пасажирів поромами внутрішніми # шляхами

50.30.12

Водними

Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми # шляхами

50.30.12-00.00

Водними

Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми # шляхами

50.40.11

Водними

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми # шляхами

50.40.11-00.00

Водними

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми # шляхами

50.40.12

Водними

Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми # шляхами

50.40.12-00.00

Водними

Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми # шляхами

50.40.13

Водними

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми # шляхами

50.40.13-00.00

Водними

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми # шляхами

50.40.14

Водними

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми # шляхами

50.40.14-00.00

Водними

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми # шляхами

50.3

Водних

Послуги пасажирського водного транспорту, призначеного для внутрішніх # шляхів

50.4

Водних

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх # шляхів

50.30

Водних

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх # шляхів

50.30.1

Водних

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх # шляхів

50.30.2

Водних

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх # шляхів, з екіпажем

50.30.19

Водних

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх # шляхів, інші

50.30.19-00.00

Водних

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх # шляхів, інші

50.30.20

Водних

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх # шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Водних

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх # шляхів, з екіпажем

50.40

Водних

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх # шляхів

50.40.1

Водних

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх # шляхів

50.40.2

Водних

«Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх # шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.19

Водних

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх # шляхів, інші

50.40.19-00.00

Водних

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх # шляхів, інші

50.40.21

Водних

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх # шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Водних

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх # шляхів з екіпажем

50.40.22

Водних

Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх # шляхах

50.40.22-00.00

Водних

Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх # шляхах

52.22.11

Водних

Послуги щодо експлуатування портових споруд і # шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Водних

Послуги щодо експлуатування портових споруд і # шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Водних

Послуги щодо експлуатування внутрішніх # шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Водних

Послуги щодо експлуатування внутрішніх # шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

50

Водного

Послуги # транспорту

50.3

Водного

Послуги пасажирського # транспорту, призначеного для внутрішніх водних шляхів

50.4

Водного

Послуги вантажного # транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30

Водного

Послуги пасажирського # транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.1

Водного

Послуги пасажирського # транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.19

Водного

Послуги пасажирського # транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.19-00.00

Водного

Послуги пасажирського # транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40

Водного

Послуги вантажного # транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.1

Водного

Послуги вантажного # транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.19

Водного

Послуги вантажного # транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.19-00.00

Водного

Послуги вантажного # транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

53.10.11

Газетами

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з # та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Газетами

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з # та періодичними виданнями

49.20.13

Газів

Перевезення безтарних рідин і # у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13-00.00

Газів

Перевезення безтарних рідин і # у вагонах-цистернах залізницею

49.41.13

Газів

Перевезення інших безтарних рідин або # автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13-00.00

Газів

Перевезення інших безтарних рідин або # автоцистернами чи напівпричепами

50.20.13

Газів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або # танкерами

50.20.13-00.00

Газів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або # танкерами

50.40.13

Газів

Перевезення інших безтарних рідин або # танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13-00.00

Газів

Перевезення інших безтарних рідин або # танкерами внутрішніми водними шляхами

52.10.12

Газів

Послуги щодо зберігання безтарних рідин або #

52.10.12-00.00

Газів

Послуги щодо зберігання безтарних рідин або #

49.50.12

Газу

Транспортування трубопроводами природного #

49.50.12-00.00

Газу

Транспортування трубопроводами природного #

49.42.11

Господарств

Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних #

49.42.11-00.00

Господарств

Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних #

53.20.12

Додому

Послуги щодо доставляння харчових продуктів #

53.20.12-00.00

Додому

Послуги щодо доставляння харчових продуктів #

52

Допоміжні

Послуги щодо складування та # послуги щодо транспортування

52.2

Допоміжні

Послуги # щодо транспортування

52.29

Допоміжні

Послуги # щодо транспортування інші

52.29.2

Допоміжні

Послуги # щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

52.29.20

Допоміжні

Послуги # щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

52.29.20-00.00

Допоміжні

Послуги # щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

49.39.2

Дорогами

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними # та підйомниками для лижників

49.39.20

Дорогами

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними # та підйомниками для лижників

49.39.20-00.00

Дорогами

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними # та підйомниками для лижників

49.31.21

Дорожнім

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів # транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Дорожнім

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів # транспортом за розкладом

49.39.11

Дорожнім

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів # транспортом за розкладом

49.39.11-00.00

Дорожнім

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів # транспортом за розкладом

49.39.12

Дорожнім

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним # транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Дорожнім

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним # транспортом за розкладом

49.39.13

Дорожнім

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним # транспортом за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Дорожнім

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним # транспортом за розкладом, інші

52.21.2

Дорожнім

Послуги, суміжні з # перевезенням

52.21.29

Дорожнім

Послуги, суміжні з # перевезенням, інші

52.21.29-00.00

Дорожнім

Послуги, суміжні з # перевезенням, інші

49.4

Дорожніми

Перевезення вантажів # транспортними засобами і перевезення речей

49.39.32

Дорожніми

Перевезення пасажирів # транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.32-00.00

Дорожніми

Перевезення пасажирів # транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.35

Дорожніми

Перевезення пасажирів # транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Дорожніми

Перевезення пасажирів # транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41

Дорожніми

Перевезення вантажів # транспортними засобами

49.41.1

Дорожніми

Перевезення вантажів # транспортними засобами

49.41.11

Дорожніми

Перевезення вантажів рефрижераторними # транспортними засобами

49.41.11-00.00

Дорожніми

Перевезення вантажів рефрижераторними # транспортними засобами

49.41.14

Дорожніми

Перевезення інтермодальних контейнерів # транспортними засобами

49.41.14-00.00

Дорожніми

Перевезення інтермодальних контейнерів # транспортними засобами

49.41.15

Дорожніми

Перевезення сухих вантажів насипом # транспортними засобами

49.41.15-00.00

Дорожніми

Перевезення сухих вантажів насипом # транспортними засобами

49.41.16

Дорожніми

Перевезення живих тварин # транспортними засобами

49.41.16-00.00

Дорожніми

Перевезення живих тварин # транспортними засобами

49.41.17

Дорожніми

Перевезення вантажів # транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Дорожніми

Перевезення вантажів # транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.18

Дорожніми

Перевезення листів і посилок # транспортними засобами

49.41.18-00.00

Дорожніми

Перевезення листів і посилок # транспортними засобами

49.41.19

Дорожніми

Послуги щодо перевезення вантажів # транспортними засобами, інші

49.41.19-00.00

Дорожніми

Послуги щодо перевезення вантажів # транспортними засобами, інші

53.20.12

Доставляння

Послуги щодо # харчових продуктів додому

53.20.12-00.00

Доставляння

Послуги щодо # харчових продуктів додому

50.10.2

Екіпажем

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з #

50.10.20

Екіпажем

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з #

50.10.20-00.00

Екіпажем

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з #

50.20.2

Екіпажем

«Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з #; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.21

Екіпажем

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з #

50.20.21-00.00

Екіпажем

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з #

50.30.2

Екіпажем

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з #

50.30.20

Екіпажем

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з #

50.30.20-00.00

Екіпажем

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з #

50.40.2

Екіпажем

«Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з #; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.21

Екіпажем

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з #

50.40.21-00.00

Екіпажем

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з #

51.10.2

Екіпажем

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з #

51.10.20

Екіпажем

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з #

51.10.20-00.00

Екіпажем

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з #

51.21.2

Екіпажем

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з #

51.21.20-00.00

Екіпажем

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з #

50.30.13

Екскурсійних

Послуги # і прогулянкових суден

50.30.13-00.00

Екскурсійних

Послуги # і прогулянкових суден

49.10.11

Екскурсійної

Послуги пасажирського залізничного транспорту, # призначеності

49.10.11-00.00

Екскурсійної

Послуги пасажирського залізничного транспорту, # призначеності

49.39.32

Екскурсійної

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами # призначеності

49.39.32-00.00

Екскурсійної

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами # призначеності

51.10.12

Екскурсійної

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім # призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Екскурсійної

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім # призначеності, поза розкладом

51.10.15

Екскурсійної

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом # призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Екскурсійної

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом # призначеності поза розкладом

49.32

Експлуатування

Послуги щодо # таксі

49.32.1

Експлуатування

Послуги щодо # таксі

52.21.22

Експлуатування

Послуги щодо # автострад

52.21.22-00.00

Експлуатування

Послуги щодо # автострад

52.21.23

Експлуатування

Послуги щодо # мостів і тунелів

52.21.23-00.00

Експлуатування

Послуги щодо # мостів і тунелів

52.22.11

Експлуатування

Послуги щодо # портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Експлуатування

Послуги щодо # портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Експлуатування

Послуги щодо # внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Експлуатування

Послуги щодо # внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.23.1

Експлуатування

Послуги щодо # аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.11

Експлуатування

Послуги щодо # аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів

52.23.11-00.00

Експлуатування

Послуги щодо # аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів

49.41.16

Живих

Перевезення # тварин дорожніми транспортними засобами

49.41.16-00.00

Живих

Перевезення # тварин дорожніми транспортними засобами

49.20.11

Залізницею

Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах #

49.20.11-00.00

Залізницею

Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах #

49.20.12

Залізницею

Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах #

49.20.12-00.00

Залізницею

Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах #

49.20.13

Залізницею

Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах #

49.20.13-00.00

Залізницею

Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах #

49.20.14

Залізницею

Перевезення інтермодальних контейнерів #

49.20.14-00.00

Залізницею

Перевезення інтермодальних контейнерів #

49.20.15

Залізницею

Перевезення листів і посилок #

49.20.15-00.00

Залізницею

Перевезення листів і посилок #

49.20.16-00.00

Залізницею

Перевезення сухих вантажів насипом #

49.31.1

Залізницею

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів #

49.31.10

Залізницею

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів #

49.31.10-00.00

Залізницею

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів #

49.2

Залізничним

Перевезення вантажів # транспортом

49.20

Залізничним

Перевезення вантажів # транспортом

49.20.1

Залізничним

Перевезення вантажів # транспортом

52.21.1

Залізничним

Послуги, суміжні із # перевезенням

52.21.19

Залізничним

Послуги, суміжні із # перевезенням, інші

52.21.19-00.00

Залізничним

Послуги, суміжні із # перевезенням, інші

52.21.11

Залізничними

Послуги щодо штовхання чи буксирування # шляхами

52.21.11-00.00

Залізничними

Послуги щодо штовхання чи буксирування # шляхами

49.1

Залізничного

Послуги міжміського пасажирського # транспорту

49.10

Залізничного

Послуги міжміського пасажирського # транспорту

49.10.1

Залізничного

Послуги міжміського пасажирського # транспорту

49.10.11

Залізничного

Послуги пасажирського # транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.11-00.00

Залізничного

Послуги пасажирського # транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.19

Залізничного

Послуги міжміського пасажирського # транспорту, інші

49.10.19-00.00

Залізничного

Послуги міжміського пасажирського # транспорту, інші

50.20.11-00.00

Заморожених

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.40.11

Заморожених

Перевезення # чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.11-00.00

Заморожених

Перевезення # чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.20.11

Заморожених

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

49.4

Засобами

Перевезення вантажів дорожніми транспортними # і перевезення речей

49.39.32

Засобами

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними # екскурсійної призначеності

49.39.32-00.00

Засобами

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними # екскурсійної призначеності

49.39.35

Засобами

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними # з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Засобами

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними # з людською чи тваринною тягловою силою

49.41

Засобами

Перевезення вантажів дорожніми транспортними #

49.41.1

Засобами

Перевезення вантажів дорожніми транспортними #

49.41.11

Засобами

Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними #

49.41.11-00.00

Засобами

Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними #

49.41.14-00.00

Засобами

Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними #

49.41.15

Засобами

Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними #

49.41.15-00.00

Засобами

Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними #

49.41.16

Засобами

Перевезення живих тварин дорожніми транспортними #

49.41.16-00.00

Засобами

Перевезення живих тварин дорожніми транспортними #

49.41.17

Засобами

Перевезення вантажів дорожніми транспортними # з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Засобами

Перевезення вантажів дорожніми транспортними # з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.18

Засобами

Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними #

49.41.18-00.00

Засобами

Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними #

49.41.19

Засобами

Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними #, інші

49.41.19-00.00

Засобами

Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними #, інші

51.10.2

Засобів

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних # з екіпажем

51.10.20

Засобів

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних # з екіпажем

51.10.20-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних # з екіпажем

51.21.2

Засобів

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних # з екіпажем

51.21.20

Засобів

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних # з екіпажем

51.21.20-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних # з екіпажем

52.21.25

Засобів

Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних #

52.21.25-00.00

Засобів

Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних#

52.1

Зберігання

Послуги щодо складування та #

52.10

Зберігання

Послуги щодо складування та #

52.10.1

Зберігання

Послуги щодо складування та #

52.10.11

Зберігання

Послуги щодо холодильного #

52.10.11-00.00

Зберігання

Послуги щодо холодильного #

52.10.12

Зберігання

Послуги щодо # безтарних рідин або газів

52.10.12-00.00

Зберігання

Послуги щодо # безтарних рідин або газів

52.10.13

Зберігання

Послуги щодо # зерна

52.10.13-00.00

Зберігання

Послуги щодо # зерна

52.10.19

Зберігання

Послуги щодо складування та #, інші

52.10.19-00.00

Зберігання

Послуги щодо складування та #, інші

52.10.13

Зерна

Послуги щодо зберігання #

52.10.13-00.00

Зерна

Послуги щодо зберігання #

53.1

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг

53.10

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг

53.10.1

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг

53.10.11

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.12

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.12-00.00

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.13

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.13-00.00

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.19

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, інші

53.10.19-00.00

Зобов’язання

Послуги поштові у межах # щодо надання універсальних послуг, інші

49.20.14

Інтермодальних

Перевезення # контейнерів залізницею

49.20.14-00.00

Інтермодальних

Перевезення # контейнерів залізницею

49.41.14

Інтермодальних

Перевезення # контейнерів дорожніми транспортними засобами

49.41.14-00.00

Інтермодальних

Перевезення # контейнерів дорожніми транспортними засобами

50.20.14

Інтермодальних

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Інтермодальних

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # контейнерів суднами-контейнеровозами

50.40.14

Інтермодальних

Перевезення # контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

50.40.14-00.00

Інтермодальних

Перевезення # контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

51.21.11

Інтермодальних

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення # контейнерів за розкладом

51.21.11-00.00

Інтермодальних

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення # контейнерів за розкладом

53.14.20

Інтернет-журнали

# та періодичні інтернет-видання

50.10.2

Каботажних

Послуги щодо оренди морських і # пасажирських суден з екіпажем

50.10.20

Каботажних

Послуги щодо оренди морських і # пасажирських суден з екіпажем

50.10.20-00.00

Каботажних

Послуги щодо оренди морських і # пасажирських суден з екіпажем

50.20.2

Каботажних

«Послуги щодо оренди морських і # вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.21

Каботажних

Послуги щодо оренди морських і # вантажних суден з екіпажем

50.20.21-00.00

Каботажних

Послуги щодо оренди морських і # вантажних суден з екіпажем

50.1

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту

50.2

Каботажного

Послуги морського та # вантажного транспорту

50.10

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту

50.10.1

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту

50.10.11

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту

50.10.11-00.00

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту

50.10.12

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.12-00.00

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.19

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту, інші

50.10.19-00.00

Каботажного

Послуги морського та # пасажирського транспорту, інші

50.20

Каботажного

Послуги морського та # вантажного транспорту

50.20.1

Каботажного

Послуги морського та # вантажного транспорту

50.20.11

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.12

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.12-00.00

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.13

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.14

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.15

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.15-00.00

Каботажного

Послуги морського та # транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.19

Каботажного

Послуги морського та # вантажного транспорту, інші

50.20.19-00.00

Каботажного

Послуги морського та # вантажного транспорту, інші

49.39.2

Канатними

Перевезення пасажирів фунікулерами, # дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20

Канатними

Перевезення пасажирів фунікулерами, # дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20-00.00

Канатними

Перевезення пасажирів фунікулерами, # дорогами та підйомниками для лижників

52.23.1

Керування

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо # повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.12

Керування

Послуги щодо # повітряним рухом

52.23.12-00.00

Керування

Послуги щодо # повітряним рухом

52.21.25

Комерційних

Послуги щодо буксирування приватних і # транспортних засобів

52.21.25-00.00

Комерційних

Послуги щодо буксирування приватних і # транспортних засобів

49.20.14

Контейнерів

Перевезення інтермодальних # залізницею

49.20.14-00.00

Контейнерів

Перевезення інтермодальних # залізницею

49.41.14

Контейнерів

Перевезення інтермодальних # дорожніми транспортними засобами

49.41.14-00.00

Контейнерів

Перевезення інтермодальних # дорожніми транспортними засобами

50.20.14

Контейнерів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних # суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Контейнерів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних # суднами-контейнеровозами

50.40.14

Контейнерів

Перевезення інтермодальних # суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

50.40.14-00.00

Контейнерів

Перевезення інтермодальних # суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

51.21.11

Контейнерів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних # за розкладом

51.21.11-00.00

Контейнерів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних # за розкладом

52.24.11

Контейнерів

Послуги щодо транспортного обробляння # у портах

52.24.11-00.00

Контейнерів

Послуги щодо транспортного обробляння # у портах

52.24.12

Контейнерів

Послуги щодо транспортного обробляння #, інші

52.24.12-00.00

Контейнерів

Послуги щодо транспортного обробляння #, інші

50.29.50

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # програмним забезпеченням

52.23.2

Космічним

Послуги, суміжні з # перевезенням

52.23.20

Космічним

Послуги, суміжні з # перевезенням

52.23.20-00.00

Космічним

Послуги, суміжні з # перевезенням

51.2

Космічного

Послуги вантажного повітряного транспорту та # транспорту

51.22

Космічного

Послуги # транспорту

51.22.1

Космічного

Послуги # транспорту

51.22.11

Космічного

Послуги # транспорту щодо перевезення пасажирів

51.22.11-00.00

Космічного

Послуги # транспорту щодо перевезення пасажирів

51.22.12

Космічного

Послуги # транспорту щодо перевезення вантажів

51.22.12-00.00

Космічного

Послуги # транспорту щодо перевезення вантажів

50.10.12

Круїзними

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів # суднами

50.10.12-00.00

Круїзними

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів # суднами

50.30.12

Круїзними

Перевезення пасажирів # суднами внутрішніми водними шляхами

50.30.12-00.00

Круїзними

Перевезення пасажирів # суднами внутрішніми водними шляхами

53

Кур’єрські

Послуги поштові та #

53.2

Кур’єрські

Послуги поштові та #, інші

53.20

Кур’єрські

Послуги поштові та #, інші

53.20.1

Кур’єрські

Послуги поштові та #, інші

53.20.11

Кур’єрські

Послуги # за мультимодальною системою

53.20.11-00.00

Кур’єрські

Послуги # за мультимодальною системою

53.20.19

Кур’єрські

Послуги поштові та #, інші, н. в. і. у.

53.20.19-00.00

Кур’єрські

Послуги поштові та #, інші, н. в. і. у.

49.32.12

Легкових

Послуги щодо оренди # автомобілів з водієм

49.32.12-00.00

Легкових

Послуги щодо оренди # автомобілів з водієм

49.39.2

Лижників

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для #

49.39.20

Лижників

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для #

49.39.20-00.00

Лижників

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для #

53.10.12

Листами

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з #

53.10.12-00.00

Листами

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з #

49.20.15

Листів

Перевезення # і посилок залізницею

49.20.15-00.00

Листів

Перевезення # і посилок залізницею

49.41.18

Листів

Перевезення # і посилок дорожніми транспортними засобами

49.41.18-00.00

Листів

Перевезення # і посилок дорожніми транспортними засобами

51.21.12

Листів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення # і посилок

51.21.12-00.00

Листів

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення # і посилок

52.22.13

Лоцманського

Послуги щодо # проведення та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.13-00.00

Лоцманського

Послуги щодо # проведення та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.14

Лоцманського

Послуги щодо # проведення та швартування у внутрішніх водах

52.22.14-00.00

Лоцманського

Послуги щодо # проведення та швартування у внутрішніх водах

49.39.35

Людською

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з # чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Людською

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з # чи тваринною тягловою силою

49.41.17

Людською

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з # чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Людською

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з # чи тваринною тягловою силою

52.21.24

Майданчиків

Послуги паркувальних #

52.21.24-00.00

Майданчиків

Послуги паркувальних #

49.39.34

Міжміських

Послуги щодо # чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34-00.00

Міжміських

Послуги щодо # чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.1

Міжміського

Послуги # пасажирського залізничного транспорту

49.10

Міжміського

Послуги # пасажирського залізничного транспорту

49.10.1

Міжміського

Послуги # пасажирського залізничного транспорту

49.10.19

Міжміського

Послуги # пасажирського залізничного транспорту, інші

49.10.19-00.00

Міжміського

Послуги # пасажирського залізничного транспорту, інші

49.39.1

Міжміського

Послуги # та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом

49.39.11

Міжміського

Послуги щодо # перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.11-00.00

Міжміського

Послуги щодо # перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12

Міжміського

Послуги щодо # перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Міжміського

Послуги щодо # перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

51.10.13

Міжнародного

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів за розкладом

51.10.13-00.00

Міжнародного

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів за розкладом

51.10.14

Міжнародного

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.14-00.00

Міжнародного

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення пасажирів поза розкладом

49.39.33

Місцевих

Послуги щодо # чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.33-00.00

Місцевих

Послуги щодо # чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.31

Міського

Послуги # та приміського пасажирського наземного транспорту

49.31.1

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.2

Міського

Послуги # та приміського пасажирського наземного транспорту, інші

49.31.10

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.10-00.00

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.21

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.22

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Міського

Послуги щодо # та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

50.20.22

Морі

Послуги щодо буксирування та штовхання у # та прибережних водах

50.20.22-00.00

Морі

Послуги щодо буксирування та штовхання у # та прибережних водах

52.22.11

Морі

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на # та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Морі

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на # та в прибережних водах

52.22.13

Морі

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на # та в прибережних водах

52.22.13-00.00

Морі

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на # та в прибережних водах

52.22.15

Морі

Послуги щодо рятування та підіймання суден на # та в прибережних водах

52.22.15-00.00

Морі

Послуги щодо рятування та підіймання суден на # та в прибережних водах

50.10.2

Морських

Послуги щодо оренди # і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20

Морських

Послуги щодо оренди # і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20-00.00

Морських

Послуги щодо оренди # і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.20.2

Морських

«Послуги щодо оренди # і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.21

Морських

Послуги щодо оренди # і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.20.21-00.00

Морських

Послуги щодо оренди # і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.1

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту

50.2

Морського

Послуги # та каботажного вантажного транспорту

50.10

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту

50.10.1

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту

50.10.11

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту

50.10.11-00.00

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту

50.10.12

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.12-00.00

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.19

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту, інші

50.10.19-00.00

Морського

Послуги # та каботажного пасажирського транспорту, інші

50.20

Морського

Послуги # та каботажного вантажного транспорту

50.20.1

Морського

Послуги # та каботажного вантажного транспорту

50.20.11

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.12

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.12-00.00

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.13

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.14

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.15

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.15-00.00

Морського

Послуги # та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.19

Морського

Послуги # та каботажного вантажного транспорту, інші

50.20.19-00.00

Морського

Послуги # та каботажного вантажного транспорту, інші

52.21.23

Мостів

Послуги щодо експлуатування # і тунелів

52.21.23-00.00

Мостів

Послуги щодо експлуатування # і тунелів

53.20.11

Мультимодальною

Послуги кур’єрські за # системою

53.20.11-00.00

Мультимодальною

Послуги кур’єрські за # системою

52.22.11

Обробляння

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного # вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Обробляння

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного # вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Обробляння

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного # вантажів)

52.22.12-00.00

Обробляння

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного # вантажів)

52.23.1

Обробляння

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного # вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.11

Обробляння

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного # вантажів

52.23.11-00.00

Обробляння

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного # вантажів

52.24

Обробляння

Послуги щодо транспортного # вантажів

52.24.1

Обробляння

Послуги щодо транспортного # вантажів

52.24.11

Обробляння

Послуги щодо транспортного # контейнерів у портах

52.24.11-00.00

Обробляння

Послуги щодо транспортного # контейнерів у портах

52.24.12

Обробляння

Послуги щодо транспортного # контейнерів, інші

52.24.12-00.00

Обробляння

Послуги щодо транспортного # контейнерів, інші

52.24.13

Обробляння

Послуги щодо транспортного # вантажів у портах, інші

52.24.13-00.00

Обробляння

Послуги щодо транспортного # вантажів у портах, інші

52.24.19

Обробляння

Послуги щодо транспортного # вантажів, інші

52.24.19-00.00

Обробляння

Послуги щодо транспортного # вантажів, інші

49.32.12

Оренди

Послуги щодо # легкових автомобілів з водієм

49.32.12-00.00

Оренди

Послуги щодо # легкових автомобілів з водієм

49.39.31

Оренди

Послуги щодо # автобусів і туристичних автобусів з водієм

49.39.31-00.00

Оренди

Послуги щодо # автобусів і туристичних автобусів з водієм

49.41.2

Оренди

Послуги щодо # вантажних автомобілів з водієм

49.41.20

Оренди

Послуги щодо # вантажних автомобілів з водієм

49.41.20-00.00

Оренди

Послуги щодо # вантажних автомобілів з водієм

50.10.2

Оренди

Послуги щодо # морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20

Оренди

Послуги щодо # морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20-00.00

Оренди

Послуги щодо # морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.20.2

Оренди

«Послуги щодо # морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.21

Оренди

Послуги щодо # морських і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.20.21-00.00

Оренди

Послуги щодо # морських і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.30.2

Оренди

Послуги щодо # пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20

Оренди

Послуги щодо # пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Оренди

Послуги щодо # пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.40.2

Оренди

«Послуги щодо # вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.21

Оренди

Послуги щодо # вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Оренди

Послуги щодо # вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

51.10.2

Оренди

Послуги щодо # пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20

Оренди

Послуги щодо # пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20-00.00

Оренди

Послуги щодо # пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.2

Оренди

Послуги щодо # вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.20

Оренди

Послуги щодо # вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.20-00.00

Оренди

Послуги щодо # вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

50.20.11

Охолоджених

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи # продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Охолоджених

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи # продуктів суднами-рефрижераторами

50.40.11

Охолоджених

Перевезення заморожених чи # продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.11-00.00

Охолоджених

Перевезення заморожених чи # продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

49.50.11

Очищеної

Транспортування трубопроводами сирої чи # нафти та нафтопродуктів

49.50.11-00.00

Очищеної

Транспортування трубопроводами сирої чи # нафти та нафтопродуктів

52.21.24

Паркувальних

Послуги # майданчиків

52.21.24-00.00

Паркувальних

Послуги # майданчиків

49.31.1

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # залізницею

49.31.10

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # залізницею

49.31.10-00.00

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # залізницею

49.31.21

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # дорожнім транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # дорожнім транспортом за розкладом

49.31.22

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # різними видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Пасажирів

Послуги щодо міського та приміського перевезення # різними видами транспорту за розкладом

49.39.2

Пасажирів

Перевезення # фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.3

Пасажирів

Перевезення # наземним транспортом поза розкладом

49.39.11

Пасажирів

Послуги щодо міжміського перевезення # дорожнім транспортом за розкладом

49.39.11-00.00

Пасажирів

Послуги щодо міжміського перевезення # дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12

Пасажирів

Послуги щодо міжміського перевезення # спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Пасажирів

Послуги щодо міжміського перевезення # спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.13

Пасажирів

Послуги щодо перевезення # спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Пасажирів

Послуги щодо перевезення # спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.20

Пасажирів

Перевезення # фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20-00.00

Пасажирів

Перевезення # фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.32

Пасажирів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.32-00.00

Пасажирів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.35

Пасажирів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Пасажирів

Перевезення # дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

50.10.12

Пасажирів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # круїзними суднами

50.10.12-00.00

Пасажирів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # круїзними суднами

50.30.11

Пасажирів

Перевезення # поромами внутрішніми водними шляхами

50.30.11-00.00

Пасажирів

Перевезення # поромами внутрішніми водними шляхами

50.30.12

Пасажирів

Перевезення # круїзними суднами внутрішніми водними шляхами

50.30.12-00.00

Пасажирів

Перевезення # круїзними суднами внутрішніми водними шляхами

51.10.11

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення # за розкладом

51.10.11-00.00

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення # за розкладом

51.10.12

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення #, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення #, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.13

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення # за розкладом

51.10.13-00.00

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення # за розкладом

51.10.14

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення # поза розкладом

51.10.14-00.00

Пасажирів

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення # поза розкладом

51.10.15

Пасажирів

Послуги щодо перевезення # повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Пасажирів

Послуги щодо перевезення # повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.22.11

Пасажирів

Послуги космічного транспорту щодо перевезення #

51.22.11-00.00

Пасажирів

Послуги космічного транспорту щодо перевезення #

50.10.2

Пасажирських

Послуги щодо оренди морських і каботажних # суден з екіпажем

50.10.20

Пасажирських

Послуги щодо оренди морських і каботажних # суден з екіпажем

50.10.20-00.00

Пасажирських

Послуги щодо оренди морських і каботажних # суден з екіпажем

50.30.2

Пасажирських

Послуги щодо оренди # суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20

Пасажирських

Послуги щодо оренди # суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Пасажирських

Послуги щодо оренди # суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

51.10.2

Пасажирських

Послуги щодо оренди # повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20

Пасажирських

Послуги щодо оренди # повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20-00.00

Пасажирських

Послуги щодо оренди # повітряних транспортних засобів з екіпажем

49.1

Пасажирського

Послуги міжміського # залізничного транспорту

49.3

Пасажирського

Послуги # наземного транспорту, інші

49.10

Пасажирського

Послуги міжміського # залізничного транспорту

49.10.1

Пасажирського

Послуги міжміського # залізничного транспорту

49.10.11

Пасажирського

Послуги # залізничного транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.11-00.00

Пасажирського

Послуги # залізничного транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.19

Пасажирського

Послуги міжміського # залізничного транспорту, інші

49.10.19-00.00

Пасажирського

Послуги міжміського # залізничного транспорту, інші

49.31

Пасажирського

Послуги міського та приміського # наземного транспорту

49.31.2

Пасажирського

Послуги міського та приміського # наземного транспорту, інші

49.39

Пасажирського

Послуги # наземного транспорту, інші, н. в. і. у.

49.39.1

Пасажирського

Послуги міжміського та спеціального # наземного транспорту за розкладом

49.39.39

Пасажирського

Послуги # наземного транспорту, н. в. і. у.

49.39.39-00.00

Пасажирського

Послуги # наземного транспорту, н. в. і. у.

50.1

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.3

Пасажирського

Послуги # водного транспорту, призначеного для внутрішніх водних шляхів

50.10

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.10.1

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.10.11

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.10.11-00.00

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту

50.10.19

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту, інші

50.10.19-00.00

Пасажирського

Послуги морського та каботажного # транспорту, інші

50.30

Пасажирського

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.1

Пасажирського

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.19

Пасажирського

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.19-00.00

Пасажирського

Послуги # водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

51.1

Пасажирського

Послуги # повітряного транспорту

51.10

Пасажирського

Послуги # повітряного транспорту

51.10.1

Пасажирського

Послуги # повітряного транспорту

49.2

Перевезення

# вантажів залізничним транспортом

49.4

Перевезення

# вантажів дорожніми транспортними засобами і перевезення речей

49.4

Перевезення

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами і # речей

49.20

Перевезення

# вантажів залізничним транспортом

49.20.1

Перевезення

# вантажів залізничним транспортом

49.20.11

Перевезення

# вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею

49.20.11-00.00

Перевезення

# вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею

49.20.12

Перевезення

# нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.12-00.00

Перевезення

# нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13

Перевезення

# безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13-00.00

Перевезення

# безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.14

Перевезення

# інтермодальних контейнерів залізницею

49.20.14-00.00

Перевезення

# інтермодальних контейнерів залізницею

49.20.15

Перевезення

# листів і посилок залізницею

49.20.15-00.00

Перевезення

# листів і посилок залізницею

49.20.16

Перевезення

# сухих вантажів насипом залізницею

49.20.16-00.00

Перевезення

# сухих вантажів насипом залізницею

49.20.19

Перевезення

Послуги щодо # вантажів, інші

49.20.19-00.00

Перевезення

Послуги щодо # вантажів, інші

49.31.1

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів залізницею

49.31.10

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів залізницею

49.31.10-00.00

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів залізницею

49.31.21

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.22

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Перевезення

Послуги щодо міського та приміського # пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.39.2

Перевезення

# пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.3

Перевезення

# пасажирів наземним транспортом поза розкладом

49.39.11

Перевезення

Послуги щодо міжміського # пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.11-00.00

Перевезення

Послуги щодо міжміського # пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12

Перевезення

Послуги щодо міжміського # пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Перевезення

Послуги щодо міжміського # пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.13

Перевезення

Послуги щодо # пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Перевезення

Послуги щодо # пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.20

Перевезення

# пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20-00.00

Перевезення

# пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.32

Перевезення

# пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.32-00.00

Перевезення

# пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності

49.39.35

Перевезення

# пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Перевезення

# пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41

Перевезення

# вантажів дорожніми транспортними засобами

49.41.1

Перевезення

# вантажів дорожніми транспортними засобами

49.41.11

Перевезення

# вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами

49.41.11-00.00

Перевезення

# вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами

49.41.12

Перевезення

# нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.12-00.00

Перевезення

# нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13

Перевезення

# інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13-00.00

Перевезення

# інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.14

Перевезення

# інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами

49.41.14-00.00

Перевезення

# інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами

49.41.15

Перевезення

# сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.15-00.00

Перевезення

# сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.16

Перевезення

# живих тварин дорожніми транспортними засобами

49.41.16-00.00

Перевезення

# живих тварин дорожніми транспортними засобами

49.41.17

Перевезення

# вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Перевезення

# вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.18

Перевезення

# листів і посилок дорожніми транспортними засобами

49.41.18-00.00

Перевезення

# листів і посилок дорожніми транспортними засобами

49.41.19

Перевезення

Послуги щодо # вантажів дорожніми транспортними засобами, інші

49.41.19-00.00

Перевезення

Послуги щодо # вантажів дорожніми транспортними засобами, інші

49.42

Перевезення

Послуги щодо # речей

49.42.1

Перевезення

Послуги щодо # речей

49.42.11

Перевезення

Послуги щодо # речей на потреби приватних господарств

49.42.11-00.00

Перевезення

Послуги щодо # речей на потреби приватних господарств

49.42.19

Перевезення

Послуги щодо # речей, інші

49.42.19-00.00

Перевезення

Послуги щодо # речей, інші

50.10.12

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # пасажирів круїзними суднами

50.10.12-00.00

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # пасажирів круїзними суднами

50.20.11

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.12

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # сирої нафти танкерами

50.20.12-00.00

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # сирої нафти танкерами

50.20.13

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.14

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.15

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # сухих вантажів насипом

50.20.15-00.00

Перевезення

Послуги морського та каботажного транспорту щодо # сухих вантажів насипом

50.30.11

Перевезення

# пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами

50.30.11-00.00

Перевезення

# пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами

50.30.12

Перевезення

# пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами

50.30.12-00.00

Перевезення

# пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами

50.40.11

Перевезення

# заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.11-00.00

Перевезення

# заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.12

Перевезення

# сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.12-00.00

Перевезення

# сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13

Перевезення

# інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13-00.00

Перевезення

# інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.14

Перевезення

# інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

50.40.14-00.00

Перевезення

# інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами

51.10.11

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього # пасажирів за розкладом

51.10.11-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього # пасажирів за розкладом

51.10.12

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього # пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього # пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.13

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного # пасажирів за розкладом

51.10.13-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного # пасажирів за розкладом

51.10.14

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного # пасажирів поза розкладом

51.10.14-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного # пасажирів поза розкладом

51.10.15

Перевезення

Послуги щодо # пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Перевезення

Послуги щодо # пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.21.11

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.11-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.12

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # листів і посилок

51.21.12-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # листів і посилок

51.21.13

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # інших вантажів за розкладом

51.21.13-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо регулярного # інших вантажів за розкладом

51.21.14

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # інших вантажів поза розкладом

51.21.14-00.00

Перевезення

Послуги повітряного транспорту щодо # інших вантажів поза розкладом

51.22.11

Перевезення

Послуги космічного транспорту щодо # пасажирів

51.22.11-00.00

Перевезення

Послуги космічного транспорту щодо # пасажирів

51.22.12

Перевезення

Послуги космічного транспорту щодо # вантажів

51.22.12-00.00

Перевезення

Послуги космічного транспорту щодо # вантажів

52.21

Перевезенням

Послуги, суміжні з наземним #

52.21.1

Перевезенням

Послуги, суміжні із залізничним #

52.21.2

Перевезенням

Послуги, суміжні з дорожнім #

52.21.19

Перевезенням

Послуги, суміжні із залізничним #, інші

52.21.19-00.00

Перевезенням

Послуги, суміжні із залізничним #, інші

52.21.29

Перевезенням

Послуги, суміжні з дорожнім #, інші

52.21.29-00.00

Перевезенням

Послуги, суміжні з дорожнім #, інші

52.22

Перевезенням

Послуги, суміжні з водним #

52.22.1

Перевезенням

Послуги, суміжні з водним #

52.22.19

Перевезенням

Послуги, суміжні з водним #, інші

52.22.19-00.00

Перевезенням

Послуги, суміжні з водним #, інші

52.23

Перевезенням

Послуги, суміжні з повітряним #

52.23.1

Перевезенням

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним #

52.23.2

Перевезенням

Послуги, суміжні з космічним #

52.23.19

Перевезенням

Послуги, суміжні з повітряним #, інші

52.23.19-00.00

Перевезенням

Послуги, суміжні з повітряним #, інші

52.23.20

Перевезенням

Послуги, суміжні з космічним #

52.23.20-00.00

Перевезенням

Послуги, суміжні з космічним #

49.39.33

Перевезень

Послуги щодо місцевих чартерних # автобусами поза розкладом

49.39.33-00.00

Перевезень

Послуги щодо місцевих чартерних # автобусами поза розкладом

49.39.34

Перевезень

Послуги щодо міжміських чартерних # автобусами поза розкладом

49.39.34-00.00

Перевезень

Послуги щодо міжміських чартерних # автобусами поза розкладом

53.10.11

Періодичними

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та # виданнями

53.10.11-00.00

Періодичними

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та # виданнями

52.22.15

Підіймання

Послуги щодо рятування та # суден на морі та в прибережних водах

52.22.15-00.00

Підіймання

Послуги щодо рятування та # суден на морі та в прибережних водах

52.22.16

Підіймання

Послуги щодо рятування та # суден у внутрішніх водах

52.22.16-00.00

Підіймання

Послуги щодо рятування та # суден у внутрішніх водах

49.39.2

Підйомниками

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та # для лижників

49.39.20

Підйомниками

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та # для лижників

49.39.20-00.00

Підйомниками

Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та # для лижників

51.10.15

Повітряним

Послуги щодо перевезення пасажирів # транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Повітряним

Послуги щодо перевезення пасажирів # транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

52.23

Повітряним

Послуги, суміжні з # перевезенням

52.23.1

Повітряним

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування # рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.1

Повітряним

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з # перевезенням

52.23.12

Повітряним

Послуги щодо керування # рухом

52.23.12-00.00

Повітряним

Послуги щодо керування # рухом

52.23.19

Повітряним

Послуги, суміжні з # перевезенням, інші

52.23.19-00.00

Повітряним

Послуги, суміжні з # перевезенням, інші

51.10.2

Повітряних

Послуги щодо оренди пасажирських # транспортних засобів з екіпажем

51.10.20

Повітряних

Послуги щодо оренди пасажирських # транспортних засобів з екіпажем

51.10.20-00.00

Повітряних

Послуги щодо оренди пасажирських # транспортних засобів з екіпажем

51.21.2

Повітряних

Послуги щодо оренди вантажних # транспортних засобів з екіпажем

51.21.20

Повітряних

Послуги щодо оренди вантажних # транспортних засобів з екіпажем

51.21.20-00.00

Повітряних

Послуги щодо оренди вантажних # транспортних засобів з екіпажем

51

Повітряного

Послуги # транспорту

51.1

Повітряного

Послуги пасажирського # транспорту

51.2

Повітряного

Послуги вантажного # транспорту та космічного транспорту

51.10

Повітряного

Послуги пасажирського # транспорту

51.10.1

Повітряного

Послуги пасажирського # транспорту

51.10.11

Повітряного

Послуги # транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.11-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.12

Повітряного

Послуги # транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.13

Повітряного

Послуги # транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.13-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.14

Повітряного

Послуги # транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.14-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.21

Повітряного

Послуги вантажного # транспорту

51.21.1

Повітряного

Послуги вантажного # транспорту

51.21.11

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.11-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.12

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення листів і посилок

51.21.12-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення листів і посилок

51.21.13

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.13-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо регулярного перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.14

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.21.14-00.00

Повітряного

Послуги # транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

50.30.11

Поромами

Перевезення пасажирів # внутрішніми водними шляхами

50.30.11-00.00

Поромами

Перевезення пасажирів # внутрішніми водними шляхами

52.24.11

Портах

Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у #

52.24.11-00.00

Портах

Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у #

52.24.13

Портах

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у #, інші

52.24.13-00.00

Портах

Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у #, інші

52.22.11

Портових

Послуги щодо експлуатування # споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Портових

Послуги щодо експлуатування # споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

53.10.13

Посилками

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з #

53.10.13-00.00

Посилками

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з #

49.20.15

Посилок

Перевезення листів і # залізницею

49.20.15-00.00

Посилок

Перевезення листів і # залізницею

49.41.18

Посилок

Перевезення листів і # дорожніми транспортними засобами

49.41.18-00.00

Посилок

Перевезення листів і # дорожніми транспортними засобами

51.21.12

Посилок

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і #

51.21.12-00.00

Посилок

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і #

53.1

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #

53.10

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #

53.10.1

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #

53.10.11

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.12

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, пов’язані з листами

53.10.12-00.00

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, пов’язані з листами

53.10.13

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, пов’язані з посилками

53.10.13-00.00

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, пов’язані з посилками

53.10.19

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, інші

53.10.19-00.00

Послуг

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних #, інші

49

Послуги

# наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами

49

Послуги

Послуги наземного транспорту та # щодо транспортування трубопроводами

49.1

Послуги

# міжміського пасажирського залізничного транспорту

49.3

Послуги

# пасажирського наземного транспорту, інші

49.10

Послуги

# міжміського пасажирського залізничного транспорту

49.10.1

Послуги

# міжміського пасажирського залізничного транспорту

49.10.11

Послуги

# пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.11-00.00

Послуги

# пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності

49.10.19

Послуги

# міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші

49.10.19-00.00

Послуги

# міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші

49.20.19

Послуги

# щодо перевезення вантажів, інші

49.20.19-00.00

Послуги

# щодо перевезення вантажів, інші

49.31

Послуги

# міського та приміського пасажирського наземного транспорту

49.31.1

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.2

Послуги

# міського та приміського пасажирського наземного транспорту, інші

49.31.10

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.10-00.00

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею

49.31.21

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.22

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Послуги

# щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.32

Послуги

# щодо експлуатування таксі

49.32.1

Послуги

# щодо експлуатування таксі

49.32.11

Послуги

# таксі

49.32.11-00.00

Послуги

# таксі

49.32.12

Послуги

# щодо оренди легкових автомобілів з водієм

49.32.12-00.00

Послуги

# щодо оренди легкових автомобілів з водієм

49.39

Послуги

# пасажирського наземного транспорту, інші, н. в. і. у.

49.39.1

Послуги

# міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом

49.39.11

Послуги

# щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.11-00.00

Послуги

# щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12

Послуги

# щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Послуги

# щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом

49.39.13

Послуги

# щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Послуги

# щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.31

Послуги

# щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм

49.39.31-00.00

Послуги

# щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм

49.39.33

Послуги

# щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.33-00.00

Послуги

# щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34

Послуги

# щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34-00.00

Послуги

# щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом

49.39.39

Послуги

# пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.

49.39.39-00.00

Послуги

# пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.

49.41.2

Послуги

# щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

49.41.19

Послуги

# щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші

49.41.19-00.00

Послуги

# щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші

49.41.20

Послуги

# щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

49.41.20-00.00

Послуги

# щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

49.42

Послуги

# щодо перевезення речей

49.42.1

Послуги

# щодо перевезення речей

49.42.11

Послуги

# щодо перевезення речей на потреби приватних господарств

49.42.11-00.00

Послуги

# щодо перевезення речей на потреби приватних господарств

49.42.19

Послуги

# щодо перевезення речей, інші

49.42.19-00.00

Послуги

# щодо перевезення речей, інші

50

Послуги

# водного транспорту

50.1

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту

50.2

Послуги

# морського та каботажного вантажного транспорту

50.3

Послуги

# пасажирського водного транспорту, призначеного для внутрішніх водних шляхів

50.4

Послуги

# вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.10

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.1

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.2

Послуги

# щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.11

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.11-00.00

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту

50.10.12

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.12-00.00

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.19

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту, інші

50.10.19-00.00

Послуги

# морського та каботажного пасажирського транспорту, інші

50.10.20

Послуги

# щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.10.20-00.00

Послуги

# щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем

50.20

Послуги

# морського та каботажного вантажного транспорту

50.20.1

Послуги

# морського та каботажного вантажного транспорту

50.20.2

Послуги

«# щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.2

Послуги

«Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; # щодо буксирування та штовхання»

50.20.11

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.12

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.12-00.00

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.13

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.14

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.15

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.15-00.00

Послуги

# морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.19

Послуги

# морського та каботажного вантажного транспорту, інші

50.20.19-00.00

Послуги

# морського та каботажного вантажного транспорту, інші

50.20.21

Послуги

# щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.20.21-00.00

Послуги

# щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем

50.20.22

Послуги

# щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах

50.20.22-00.00

Послуги

# щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах

50.30

Послуги

# пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.1

Послуги

# пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.30.2

Послуги

# щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.13

Послуги

# екскурсійних і прогулянкових суден

50.30.13-00.00

Послуги

# екскурсійних і прогулянкових суден

50.30.19

Послуги

# пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.19-00.00

Послуги

# пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.20

Послуги

# щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Послуги

# щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.40

Послуги

# вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.1

Послуги

# вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів

50.40.2

Послуги

«# щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.2

Послуги

«Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; # щодо буксирування та штовхання»

50.40.19

Послуги

# вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.19-00.00

Послуги

# вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.21

Послуги

# щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Послуги

# щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.22

Послуги

# щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах

50.40.22-00.00

Послуги

# щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах

51

Послуги

# повітряного транспорту

51.1

Послуги

# пасажирського повітряного транспорту

51.2

Послуги

# вантажного повітряного транспорту та космічного транспорту

51.10

Послуги

# пасажирського повітряного транспорту

51.10.1

Послуги

# пасажирського повітряного транспорту

51.10.2

Послуги

# щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.11

Послуги

# повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.11-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.12

Послуги

# повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.13

Послуги

# повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.13-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.14

Послуги

# повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.14-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.15

Послуги

# щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Послуги

# щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.20

Послуги

# щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.10.20-00.00

Послуги

# щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21

Послуги

# вантажного повітряного транспорту

51.21.1

Послуги

# вантажного повітряного транспорту

51.21.2

Послуги

# щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21.11

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.11-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.12

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок

51.21.12-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок

51.21.13

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.13-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо регулярного перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.14

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.21.14-00.00

Послуги

# повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.21.20-00.00

Послуги

# щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.21-20

Послуги

# щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем

51.22

Послуги

# космічного транспорту

51.22.1

Послуги

# космічного транспорту

51.22.11

Послуги

# космічного транспорту щодо перевезення пасажирів

51.22.11-00.00

Послуги

# космічного транспорту щодо перевезення пасажирів

51.22.12

Послуги

# космічного транспорту щодо перевезення вантажів

51.22.12-00.00

Послуги

# космічного транспорту щодо перевезення вантажів

52

Послуги

# щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування

52

Послуги

Послуги щодо складування та допоміжні # щодо транспортування

52.1

Послуги

# щодо складування та зберігання

52.2

Послуги

# допоміжні щодо транспортування

52.10

Послуги

# щодо складування та зберігання

52.10.1

Послуги

# щодо складування та зберігання

52.10.11

Послуги

# щодо холодильного зберігання

52.10.11-00.00

Послуги

# щодо холодильного зберігання

52.10.12

Послуги

# щодо зберігання безтарних рідин або газів

52.10.12-00.00

Послуги

# щодо зберігання безтарних рідин або газів

52.10.13

Послуги

# щодо зберігання зерна

52.10.13-00.00

Послуги

# щодо зберігання зерна

52.10.19

Послуги

# щодо складування та зберігання, інші

52.10.19-00.00

Послуги

# щодо складування та зберігання, інші

52.21

Послуги

#, суміжні з наземним перевезенням

52.21.1

Послуги

#, суміжні із залізничним перевезенням

52.21.2

Послуги

#, суміжні з дорожнім перевезенням

52.21.3

Послуги

#, суміжні з транспортуванням трубопроводами

52.21.11

Послуги

# щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами

52.21.11-00.00

Послуги

# щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами

52.21.19

Послуги

#, суміжні із залізничним перевезенням, інші

52.21.19-00.00

Послуги

#, суміжні із залізничним перевезенням, інші

52.21.21

Послуги

# автобусних станцій

52.21.21-00.00

Послуги

# автобусних станцій

52.21.22

Послуги

# щодо експлуатування автострад

52.21.22-00.00

Послуги

# щодо експлуатування автострад

52.21.23

Послуги

# щодо експлуатування мостів і тунелів

52.21.23-00.00

Послуги

# щодо експлуатування мостів і тунелів

52.21.24

Послуги

# паркувальних майданчиків

52.21.24-00.00

Послуги

# паркувальних майданчиків

52.21.25

Послуги

# щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів

52.21.25-00.00

Послуги

# щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів

52.21.29

Послуги

#, суміжні з дорожнім перевезенням, інші

52.21.29-00.00

Послуги

#, суміжні з дорожнім перевезенням, інші

52.21.30

Послуги

#, суміжні з транспортуванням трубопроводами

52.21.30-00.00

Послуги

#, суміжні з транспортуванням трубопроводами

52.22

Послуги

#, суміжні з водним перевезенням

52.22.1

Послуги

#, суміжні з водним перевезенням

52.22.11

Послуги

# щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Послуги

# щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Послуги

# щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Послуги

# щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.13

Послуги

# щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.13-00.00

Послуги

# щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.14

Послуги

# щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах

52.22.14-00.00

Послуги

# щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах

52.22.15

Послуги

# щодо рятування та підіймання суден на морі та з прибережних водах

52.22.15-00.00

Послуги

# щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах

52.22.16

Послуги

# щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах

52.22.16-00.00

Послуги

# щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах

52.22.19

Послуги

#, суміжні з водним перевезенням, інші

52.22.19-00.00

Послуги

#, суміжні з водним перевезенням, інші

52.23

Послуги

#, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.1

Послуги

# щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.1

Послуги

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), # щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.1

Послуги

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння, вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші #, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.2

Послуги

#, суміжні з космічним перевезенням

52.23.11

Послуги

# щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів

52.23.11-00.00

Послуги

# щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів

52.23.12

Послуги

# щодо керування повітряним рухом

52.23.12-00.00

Послуги

# щодо керування повітряним рухом

52.23.19

Послуги

#, суміжні з повітряним перевезенням, інші

52.23.19-00.00

Послуги

#, суміжні з повітряним перевезенням, інші

52.23.20

Послуги

#, суміжні з космічним перевезенням

52.23.20-00.00

Послуги

#, суміжні з космічним перевезенням

52.24

Послуги

# щодо транспортного обробляння вантажів

52.24.1

Послуги

# щодо транспортного обробляння вантажів

52.24.11

Послуги

# щодо транспортного обробляння контейнерів у портах

52.24.11-00.00

Послуги

# щодо транспортного обробляння контейнерів у портах

52.24.12

Послуги

# щодо транспортного обробляння контейнерів, інші

52.24.12-00.00

Послуги

# щодо транспортного обробляння контейнерів, інші

52.24.13

Послуги

# щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші

52.24.13-00.00

Послуги

# щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші

52.24.19

Послуги

# щодо транспортного обробляння вантажів, інші

52.24.19-00.00

Послуги

# щодо транспортного обробляння вантажів, інші

52.29

Послуги

# допоміжні щодо транспортування, інші

52.29.1

Послуги

# вантажних транспортно-експедиційних агентств

52.29.2

Послуги

# допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

52.29.11

Послуги

# суднових брокерів

52.29.11-00.00

Послуги

# суднових брокерів

52.29.12

Послуги

# інших фрахтових брокерів

52.29.12-00.00

Послуги

# інших фрахтових брокерів

52.29.19

Послуги

# інших вантажних транспортно-експедиційних агентств

52.29.19-00.00

Послуги

# інших вантажних транспортно-експедиційних агентств

52.29.20

Послуги

# допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

52.29.20-00.00

Послуги

# допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.

53

Послуги

# поштові та кур’єрські

53.1

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.2

Послуги

# поштові та кур’єрські, інші

53.10

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10.1

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10.11

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.12

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.12-00.00

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.13

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.13-00.00

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.14

Послуги

# поштових відділків

53.10.14-00.00

Послуги

# поштових відділків

53.10.19

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші

53.10.19-00.00

Послуги

# поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші

53.20

Послуги

# поштові та кур’єрські, інші

53.20.1

Послуги

# поштові та кур’єрські, інші

53.20.11

Послуги

# кур’єрські за мультимодальною системою

53.20.11-00.00

Послуги

# кур’єрські за мультимодальною системою

53.20.12

Послуги

# щодо доставляння харчових продуктів додому

53.20.12-00.00

Послуги

# щодо доставляння харчових продуктів додому

53.20.19

Послуги

# поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

53.20.19-00.00

Послуги

# поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

49.42.11

Потреби

Послуги щодо перевезення речей на # приватних господарств

49.42.11-00.00

Потреби

Послуги щодо перевезення речей на # приватних господарств

53.10.14

Поштових

Послуги # відділків

53.10.14-00.00

Поштових

Послуги # відділків

53

Поштові

Послуги # та кур’єрські

53.1

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.2

Поштові

Послуги # та кур’єрські, інші

53.10

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10.1

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг

53.10.11

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.12

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.12-00.00

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами

53.10.13

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.13-00.00

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками

53.10.19

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші

53.10.19-00.00

Поштові

Послуги # у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші

53.20

Поштові

Послуги # та кур’єрські, інші

53.20.1

Поштові

Послуги # та кур’єрські, інші

53.20.19

Поштові

Послуги # та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

53.20.19-00.00

Поштові

Послуги # та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

50.20.22

Прибережних

Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та # водах

50.20.22-00.00

Прибережних

Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та # водах

52.22.11

Прибережних

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в # водах

52.22.11-00.00

Прибережних

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в # водах

52.22.13

Прибережних

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в # водах

52.22.13-00.00

Прибережних

Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в # водах

52.22.15

Прибережних

Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в # водах

52.22.15-00.00

Прибережних

Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в # водах

49.42.11

Приватних

Послуги щодо перевезення речей на потреби # господарств

49.42.11-00.00

Приватних

Послуги щодо перевезення речей на потреби # господарств

52.21.25

Приватних

Послуги щодо буксирування # і комерційних транспортних засобів

52.21.25-00.00

Приватних

Послуги щодо буксирування # і комерційних транспортних засобів

50.3

Призначеного

Послуги пасажирського водного транспорту, # для внутрішніх водних шляхів

49.10.11

Призначеності

Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної #

49.10.11-00.00

Призначеності

Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної #

49.39.32

Призначеності

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної #

49.39.32-00.00

Призначеності

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної #

51.10.12

Призначеності

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної #, поза розкладом

51.10.12-00.00

Призначеності

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної #, поза розкладом

51.10.15

Призначеності

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної # поза розкладом

51.10.15-00.00

Призначеності

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної # поза розкладом

49.31

Приміського

Послуги міського та # пасажирського наземного транспорту

49.31.1

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів залізницею

49.31.2

Приміського

Послуги міського та # пасажирського наземного транспорту, інші

49.31.10

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів залізницею

49.31.10-00.00

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів залізницею

49.31.21

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.21-00.00

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом

49.31.22

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Приміського

Послуги щодо міського та # перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом

49.50.12

Природного

Транспортування трубопроводами # газу

49.50.12-00.00

Природного

Транспортування трубопроводами # газу

52.22.13

Проведення

Послуги щодо лоцманського # та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.13-00.00

Проведення

Послуги щодо лоцманського # та швартування на морі та в прибережних водах

52.22.14

Проведення

Послуги щодо лоцманського # та швартування у внутрішніх водах

52.22.14-00.00

Проведення

Послуги щодо лоцманського # та швартування у внутрішніх водах

53.11.21-00.00

Програм

Оригінали кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

50.30.13

Прогулянкових

Послуги екскурсійних і # суден

50.30.13-00.00

Прогулянкових

Послуги екскурсійних і # суден

49.50.19

Продуктів

Транспортування трубопроводами інших #

49.50.19-00.00

Продуктів

Транспортування трубопроводами інших #

50.20.11

Продуктів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених # суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Продуктів

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених # суднами-рефрижераторами

50.40.11

Продуктів

Перевезення заморожених чи охолоджених # суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

50.40.11-00.00

Продуктів

Перевезення заморожених чи охолоджених # суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами

53.20.12

Продуктів

Послуги щодо доставляння харчових # додому

53.20.12-00.00

Продуктів

Послуги щодо доставляння харчових # додому

51.21.13-00.00

Регулярного

Послуги повітряного транспорту щодо # перевезення інших вантажів за розкладом

49.41.11

Рефрижераторними

Перевезення вантажів # дорожніми транспортними засобами

49.41.11-00.00

Рефрижераторними

Перевезення вантажів # дорожніми транспортними засобами

49.4

Речей

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами і перевезення #

49.42

Речей

Послуги щодо перевезення #

49.42.1

Речей

Послуги щодо перевезення #

49.42.11

Речей

Послуги щодо перевезення # на потреби приватних господарств

49.42.11-00.00

Речей

Послуги щодо перевезення # на потреби приватних господарств

49.42.19

Речей

Послуги щодо перевезення #, інші

49.42.19-00.00

Речей

Послуги щодо перевезення #, інші

49.20.13

Рідин

Перевезення безтарних # і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.20.13-00.00

Рідин

Перевезення безтарних # і газів у вагонах-цистернах залізницею

49.41.13

Рідин

Перевезення інших безтарних # або газів автоцистернами чи напівпричепами

49.41.13-00.00

Рідин

Перевезення інших безтарних # або газів автоцистернами чи напівпричепами

50.20.13

Рідин

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних # або газів танкерами

50.20.13-00.00

Рідин

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних # або газів танкерами

50.40.13

Рідин

Перевезення інших безтарних # або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.13-00.00

Рідин

Перевезення інших безтарних # або газів танкерами внутрішніми водними шляхами

52.10.12

Рідин

Послуги щодо зберігання безтарних # або газів

52.10.12-00.00

Рідин

Послуги щодо зберігання безтарних # або газів

49.31.22

Різними

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів # видами транспорту за розкладом

49.31.22-00.00

Різними

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів # видами транспорту за розкладом

49.31.21

Розкладом

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за #

49.31.21-00.00

Розкладом

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за #

49.31.22

Розкладом

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за #

49.31.22-00.00

Розкладом

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за #

49.39.1

Розкладом

Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за #

49.39.3

Розкладом

Перевезення пасажирів наземним транспортом поза #

49.39.11

Розкладом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за #

49.39.11-00.00

Розкладом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за #

49.39.12

Розкладом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за #

49.39.12-00.00

Розкладом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за #

49.39.13

Розкладом

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за #, інші

49.39.13-00.00

Розкладом

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за #, інші

49.39.33

Розкладом

Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза #

49.39.33-00.00

Розкладом

Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза #

49.39.34

Розкладом

Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза #

49.39.34-00.00

Розкладом

Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза #

51.10.11

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за #

51.10.11-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за #

51.10.12

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза #

51.10.12-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності. поза #

51.10.13

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за #

51.10.13-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за #

51.10.14

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза #

51.10.14-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза #

51.10.15

Розкладом

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза #

51.10.15-00.00

Розкладом

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза #

51.21.11

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за #

51.21.11-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за #

51.21.13

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів за #

51.21.13-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо регулярного перевезення інших вантажів за #

51.21.14

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза #

51.21.14-00.00

Розкладом

Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза #

52.23.1

Рухом

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним # та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.12

Рухом

Послуги щодо керування повітряним #

52.23.12-00.00

Рухом

Послуги щодо керування повітряним #

52.22.15

Рятування

Послуги щодо # та підіймання суден на морі та в прибережних водах

52.22.15-00.00

Рятування

Послуги щодо # та підіймання суден на морі та в прибережних водах

52.22.16

Рятування

Послуги щодо # та підіймання суден у внутрішніх водах

52.22.16-00.00

Рятування

Послуги щодо # та підіймання суден у внутрішніх водах

49.39.35

Силою

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою #

49.39.35-00.00

Силою

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою #

49.41.17

Силою

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою #

49.41.17-00.00

Силою

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою #

49.50.11

Сирої

Транспортування трубопроводами # чи очищеної нафти та нафтопродуктів

49.50.11-00.00

Сирої

Транспортування трубопроводами # чи очищеної нафти та нафтопродуктів

50.20.12

Сирої

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # нафти танкерами

50.20.12-00.00

Сирої

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # нафти танкерами

50.40.12

Сирої

Перевезення # нафти танкерами внутрішніми водними шляхами

50.40.12-00.00

Сирої

Перевезення # нафти танкерами внутрішніми водними шляхами

53.20.11

Системою

Послуги кур’єрські за мультимодальною #

53.20.11-00.00

Системою

Послуги кур’єрські за мультимодальною #

52

Складування

Послуги щодо # та допоміжні послуги щодо транспортування

52.1

Складування

Послуги щодо # та зберігання

52.10

Складування

Послуги щодо # та зберігання

52.10.1

Складування

Послуги щодо # та зберігання

52.10.19

Складування

Послуги щодо # та зберігання, інші

52.10.19-00.00

Складування

Послуги щодо # та зберігання, інші

49.19-20.

Смоли

«Смоли кам’яновугільні, буровугільні або торф’яні; # мінеральні, інші»

49.39.12

Спеціальним

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів # дорожнім транспортом за розкладом

49.39.12-00.00

Спеціальним

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів # дорожнім транспортом за розкладом

49.39.13

Спеціальним

Послуги щодо перевезення пасажирів # дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Спеціальним

Послуги щодо перевезення пасажирів # дорожнім транспортом за розкладом, інші

49.39.1

Спеціального

Послуги міжміського та # пасажирського наземного транспорту за розкладом

52.22.11

Споруд

Послуги щодо експлуатування портових # і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Споруд

Послуги щодо експлуатування портових # і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.21.21

Станцій

Послуги автобусних #

52.21.21-00.00

Станцій

Послуги автобусних #

50.10.2

Суден

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських # з екіпажем

50.10.20

Суден

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських # з екіпажем

50.10.20-00.00

Суден

Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських # з екіпажем

50.20.2

Суден

«Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних # з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.20.21

Суден

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних # з екіпажем

50.20.21-00.00

Суден

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних # з екіпажем

50.30.2

Суден

Послуги щодо оренди пасажирських # для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.13

Суден

Послуги екскурсійних і прогулянкових #

50.30.13-00.00

Суден

Послуги екскурсійних і прогулянкових #

50.30.20

Суден

Послуги щодо оренди пасажирських # для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.30.20-00.00

Суден

Послуги щодо оренди пасажирських # для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем

50.40.2

Суден

«Послуги щодо оренди вантажних # для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.21

Суден

Послуги щодо оренди вантажних # для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

50.40.21-00.00

Суден

Послуги щодо оренди вантажних # для внутрішніх водних шляхів з екіпажем

52.22.15

Суден

Послуги щодо рятування та підіймання # на морі та в прибережних водах

52.22.15-00.00

Суден

Послуги щодо рятування та підіймання # на морі та в прибережних водах

52.22.16

Суден

Послуги щодо рятування та підіймання # у внутрішніх водах

52.22.16-00.00

Суден

Послуги щодо рятування та підіймання # у внутрішніх водах

50.11.3

Судна

Судна риболовні та інші # спеціальної призначеності

50.10.12

Суднами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними #

50.10.12-00.00

Суднами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними #

50.30.12

Суднами

Перевезення пасажирів круїзними # внутрішніми водними шляхами

50.30.12-00.00

Суднами

Перевезення пасажирів круїзними # внутрішніми водними шляхами

50.20.14

Суднами-контейнеровозами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів #

50.20.14-00.00

Суднами-контейнеровозами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів #

50.40.14

Суднами-контейнеровозами

Перевезення інтермодальних контейнерів # внутрішніми водними шляхами

50.40.14-00.00

Суднами-контейнеровозами

Перевезення інтермодальних контейнерів # внутрішніми водними шляхами

50.20.11

Суднами-рефрижераторами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів #

50.20.11-00.00

Суднами-рефрижераторами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів #

50.40.11

Суднами-рефрижераторами

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів # внутрішніми водними шляхами

50.40.11-00.00

Суднами-рефрижераторами

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів # внутрішніми водними шляхами

52.29.11

Суднових

Послуги # брокерів

52.29.11-00.00

Суднових

Послуги # брокерів

52.21

Суміжні

Послуги, # з наземним перевезенням

52.21.1

Суміжні

Послуги, # із залізничним перевезенням

52.21.2

Суміжні

Послуги, # з дорожнім перевезенням

52.21.3

Суміжні

Послуги, # з транспортуванням трубопроводами

52.21.19

Суміжні

Послуги, # із залізничним перевезенням, інші

52.21.19-00.00

Суміжні

Послуги, # із залізничним перевезенням, інші

52.21.29

Суміжні

Послуги, # з дорожнім перевезенням, інші

52.21.29-00.00

Суміжні

Послуги, #з дорожнім перевезенням, інші

52.21.30

Суміжні

Послуги, # з транспортуванням трубопроводами

52.21.30-00.00

Суміжні

Послуги, # з транспортуванням трубопроводами

52.22

Суміжні

Послуги, # з водним перевезенням

52.22.1

Суміжні

Послуги, # з водним перевезенням

52.22.19

Суміжні

Послуги, # з водним перевезенням, інші

52.22.19-00.00

Суміжні

Послуги, # з водним перевезенням, інші

52.23

Суміжні

Послуги, # з повітряним перевезенням

52.23.1

Суміжні

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, # з повітряним перевезенням

52.23.2

Суміжні

Послуги, # з космічним перевезенням

52.23.19

Суміжні

Послуги, # з повітряним перевезенням, інші

52.23.19-00.00

Суміжні

Послуги, # з повітряним перевезенням, інші

52.23.20

Суміжні

Послуги, # з космічним перевезенням

52.23.20-00.00

Суміжні

Послуги, # з космічним перевезенням

49.20.16

Сухих

Перевезення # вантажів насипом залізницею

49.20.16-00.00

Сухих

Перевезення # вантажів насипом залізницею

49.41.15

Сухих

Перевезення # вантажів насипом дорожніми транспортними засобами

49.41.15-00.00

Сухих

Перевезення # вантажів насипом дорожніми транспортними засобами

50.20.15

Сухих

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # вантажів насипом

50.20.15-00.00

Сухих

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення # вантажів насипом

49.32

Таксі

Послуги щодо експлуатування #

49.32.1

Таксі

Послуги щодо експлуатування #

49.32.11-00.00

Таксі

Послуги #

50.20.12

Танкерами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти #

50.20.12-00.00

Танкерами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти #

50.20.13

Танкерами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів #

50.20.13-00.00

Танкерами

Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів #

50.40.12

Танкерами

Перевезення сирої нафти # внутрішніми водними шляхами

50.40.12-00.00

Танкерами

Перевезення сирої нафти # внутрішніми водними шляхами

50.40.13

Танкерами

Перевезення інших безтарних рідин або газів # внутрішніми водними шляхами

50.40.13-00.00

Танкерами

Перевезення інших безтарних рідин або газів # внутрішніми водними шляхами

49.41.16

Тварин

Перевезення живих # дорожніми транспортними засобами

49.41.16-00.00

Тварин

Перевезення живих # дорожніми транспортними засобами

49.39.35

Тваринною

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи # тягловою силою

49.39.35-00.00

Тваринною

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи # тягловою силою

49.41.17

Тваринною

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи # тягловою силою

49.41.17-00.00

Тваринною

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи # тягловою силою

49.4

Транспортними

Перевезення вантажів дорожніми # засобами і перевезення речей

49.39.32

Транспортними

Перевезення пасажирів дорожніми # засобами екскурсійної призначеності

49.39.32-00.00

Транспортними

Перевезення пасажирів дорожніми # засобами екскурсійної призначеності

49.39.35

Транспортними

Перевезення пасажирів дорожніми # засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.39.35-00.00

Транспортними

Перевезення пасажирів дорожніми # засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41

Транспортними

Перевезення вантажів дорожніми # засобами

49.41.1

Транспортними

Перевезення вантажів дорожніми # засобами

49.41.11

Транспортними

Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми # засобами

49.41.11-00.00

Транспортними

Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми # засобами

49.41.14

Транспортними

Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми # засобами

49.41.14-00.00

Транспортними

Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми # засобами

49.41.15

Транспортними

Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми # засобами

49.41.15-00.00

Транспортними

Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми # засобами

49.41.16

Транспортними

Перевезення живих тварин дорожніми # засобами

49.41.16-00.00

Транспортними

Перевезення живих тварин дорожніми # засобами

49.41.17

Транспортними

Перевезення вантажів дорожніми # засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.17-00.00

Транспортними

Перевезення вантажів дорожніми # засобами з людською чи тваринною тягловою силою

49.41.18

Транспортними

Перевезення листів і посилок дорожніми # засобами

49.41.18-00.00

Транспортними

Перевезення листів і посилок дорожніми # засобами

49.41.19

Транспортними

Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми # засобами, інші

49.41.19-00.00

Транспортними

Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми # засобами, інші

51.10.2

Транспортних

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних # засобів з екіпажем

51.10.20

Транспортних

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних # засобів з екіпажем

51.10.20-00.00

Транспортних

Послуги щодо оренди пасажирських повітряних # засобів з екіпажем

51.21.2

Транспортних

Послуги щодо оренди вантажних повітряних # засобів з екіпажем

51.21.20

Транспортних

Послуги щодо оренди вантажних повітряних # засобів з екіпажем

51.21.20-00.00

Транспортних

Послуги щодо оренди вантажних повітряних # засобів з екіпажем

52.21.25

Транспортних

Послуги щодо буксирування приватних і комерційних # засобів

52.21.25-00.00

Транспортних

Послуги щодо буксирування приватних і комерційних # засобів

52.22.11

Транспортного

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім # обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Транспортного

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім # обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Транспортного

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім # обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Транспортного

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім # обробляння вантажів)

52.23.1

Транспортного

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім # обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням

52.23.11

Транспортного

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім # обробляння вантажів

52.23.11-00.00

Транспортного

Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім # обробляння вантажів

52.24

Транспортного

Послуги щодо # обробляння вантажів

52.24.1

Транспортного

Послуги щодо # обробляння вантажів

52.24.11

Транспортного

Послуги щодо # обробляння контейнерів у портах

52.24.11-00.00

Транспортного

Послуги щодо # обробляння контейнерів у портах

52.24.12

Транспортного

Послуги щодо # обробляння контейнерів, інші

52.24.12-00.00

Транспортного

Послуги щодо # обробляння контейнерів, інші

52.24.13

Транспортного

Послуги щодо # обробляння вантажів у портах, інші

52.24.13-00.00

Транспортного

Послуги щодо # обробляння вантажів у портах, інші

52.24.19

Транспортного

Послуги щодо # обробляння вантажів, інші

52.24.19-00.00

Транспортного

Послуги щодо # обробляння вантажів, інші

52.29.1

Транспортно-експедиційних

Послуги вантажних # агентств

52.29.19

Транспортно-експедиційних

Послуги інших вантажних # агентств

52.29.19-00.00

Транспортно-експедиційних

Послуги інших вантажних # агентств

49.2

Транспортом

Перевезення вантажів залізничним #

49.20

Транспортом

Перевезення вантажів залізничним #

49.20.1

Транспортом

Перевезення вантажів залізничним #

49.31.21

Транспортом

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім # за розкладом

49.31.21-00.00

Транспортом

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім # за розкладом

49.39.3

Транспортом

Перевезення пасажирів наземним # поза розкладом

49.39.11

Транспортом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім # за розкладом

49.39.11-00.00

Транспортом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім # за розкладом

49.39.12

Транспортом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім # за розкладом

49.39.12-00.00

Транспортом

Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім # за розкладом

49.39.13

Транспортом

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім # за розкладом, інші

49.39.13-00.00

Транспортом

Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім # за розкладом, інші

51.10.15

Транспортом

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним # екскурсійної призначеності поза розкладом

51.10.15-00.00

Транспортом

Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним # екскурсійної призначеності поза розкладом

49

Транспорту

Послуги наземного # та послуги щодо транспортування трубопроводами

49.1

Транспорту

Послуги міжміського пасажирського залізничного #

49.3

Транспорту

Послуги пасажирського наземного #, інші

49.10

Транспорту

Послуги міжміського пасажирського залізничного #

49.10.1

Транспорту

Послуги міжміського пасажирського залізничного #

49.10.11

Транспорту

Послуги пасажирського залізничного #, екскурсійної призначеності

49.10.11-00.00

Транспорту

Послуги пасажирського залізничного #, екскурсійної призначеності

49.10.19

Транспорту

Послуги міжміського пасажирського залізничного #, інші

49.10.19-00.00

Транспорту

Послуги міжміського пасажирського залізничного #, інші

49.31

Транспорту

Послуги міського та приміського пасажирського наземного #

49.31.2

Транспорту

Послуги міського та приміського пасажирського наземного #, інші

49.31.22

Транспорту

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами # за розкладом

49.31.22-00.00

Транспорту

Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами # за розкладом

49.39

Транспорту

Послуги пасажирського наземного #, інші, н. в. і. у.

49.39.1

Транспорту

Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного # за розкладом

49.39.39

Транспорту

Послуги пасажирського наземного #, н. в. і. у.

49.39.39-00.00

Транспорту

Послуги пасажирського наземного #, н. в. і. у.

50

Транспорту

Послуги водного #

50.1

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #

50.2

Транспорту

Послуги морського та каботажного вантажного #

50.3

Транспорту

Послуги пасажирського водного #, призначеного для внутрішніх водних шляхів

50.4

Транспорту

Послуги вантажного водного # для внутрішніх водних шляхів

50.10

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #

50.10.1

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #

50.10.11

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #

50.10.11-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #

50.10.12

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.12-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення пасажирів круїзними суднами

50.10.19

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #, інші

50.10.19-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного пасажирського #, інші

50.20

Транспорту

Послуги морського та каботажного вантажного #

50.20.1

Транспорту

Послуги морського та каботажного вантажного #

50.20.11

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.11-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами

50.20.12

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.12-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення сирої нафти танкерами

50.20.13

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.13-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами

50.20.14

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.14-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами

50.20.15

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.15-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного # щодо перевезення сухих вантажів насипом

50.20.19

Транспорту

Послуги морського та каботажного вантажного #, інші

50.20.19-00.00

Транспорту

Послуги морського та каботажного вантажного #, інші

50.30

Транспорту

Послуги пасажирського водного # для внутрішніх водних шляхів

50.30.1

Транспорту

Послуги пасажирського водного # для внутрішніх водних шляхів

50.30.19

Транспорту

Послуги пасажирського водного # для внутрішніх водних шляхів, інші

50.30.19-00.00

Транспорту

Послуги пасажирського водного # для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40

Транспорту

Послуги вантажного водного # для внутрішніх водних шляхів

50.40.1

Транспорту

Послуги вантажного водного # для внутрішніх водних шляхів

50.40.19

Транспорту

Послуги вантажного водного # для внутрішніх водних шляхів, інші

50.40.19-00.00

Транспорту

Послуги вантажного водного # для внутрішніх водних шляхів, інші

51

Транспорту

Послуги повітряного #

51.1

Транспорту

Послуги пасажирського повітряного #

51.2

Транспорту

Послуги вантажного повітряного # та космічного транспорту

51.2

Транспорту

Послуги вантажного повітряного транспорту та космічного #

51.10

Транспорту

Послуги пасажирського повітряного #

51.10.1

Транспорту

Послуги пасажирського повітряного #

51.10.11

Транспорту

Послуги повітряного # щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.11-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом

51.10.12

Транспорту

Послуги повітряного # щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.12-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом

51.10.13

Транспорту

Послуги повітряного # щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.13-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом

51.10.14

Транспорту

Послуги повітряного # щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.10.14-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом

51.21

Транспорту

Послуги вантажного повітряного #

51.21.1

Транспорту

Послуги вантажного повітряного #

51.21.11

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.11-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом

51.21.12

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення листів і посилок

51.21.12-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення листів і посилок

51.21.13

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.13-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо регулярного перевезення інших вантажів за розкладом

51.21.14

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.21.14-00.00

Транспорту

Послуги повітряного # щодо перевезення інших вантажів поза розкладом

51.22

Транспорту

Послуги космічного #

51.22.1

Транспорту

Послуги космічного #

51.22.11

Транспорту

Послуги космічного # щодо перевезення пасажирів

51.22.11-00.00

Транспорту

Послуги космічного # щодо перевезення пасажирів

51.22.12

Транспорту

Послуги космічного # щодо перевезення вантажів

51.22.12-00.00

Транспорту

Послуги космічного # щодо перевезення вантажів

49

Транспортування

Послуги наземного транспорту та послуги щодо # трубопроводами

49.5

Транспортування

# трубопроводами

49.50

Транспортування

# трубопроводами

49.50.1

Транспортування

# трубопроводами

49.50.11

Транспортування

# трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів

49.50.12

Транспортування

# трубопроводами природного газу

49.50.12-00.00

Транспортування

# трубопроводами природного газу

49.50.19

Транспортування

# трубопроводами інших продуктів

49.50.19-00.00

Транспортування

# трубопроводами інших продуктів

52

Транспортування

Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо #

52.2

Транспортування

Послуги допоміжні щодо #

52.29

Транспортування

Послуги допоміжні щодо # інші

52.29.2

Транспортування

Послуги допоміжні щодо #, інші, н. в. і. у.

52.29.20

Транспортування

Послуги допоміжні щодо #, інші, н. в. і. у.

52.29.20-00.00

Транспортування

Послуги допоміжні щодо #, інші, н. в. і. у.

49.50.11-00.00

Транспортування

# трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів

52.21.3

Транспортуванням

Послуги, суміжні з # трубопроводами

52.21.30

Транспортуванням

Послуги, суміжні з # трубопроводами

52.21.30-00.00

Транспортуванням

Послуги, суміжні з # трубопроводами

49

Трубопроводами

Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування #

49.5

Трубопроводами

Транспортування #

49.50

Трубопроводами

Транспортування #

49.50.1

Трубопроводами

Транспортування #

49.50.11

Трубопроводами

Транспортування # сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів

49.50.11-00.00

Трубопроводами

Транспортування # сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів

49.50.12

Трубопроводами

Транспортування # природного газу

49.50.12-00.00

Трубопроводами

Транспортування # природного газу

49.50.19

Трубопроводами

Транспортування # інших продуктів

49.50.19-00.00

Трубопроводами

Транспортування # інших продуктів

52.21.3

Трубопроводами

Послуги, суміжні з транспортуванням #

52.21.30

Трубопроводами

Послуги, суміжні з транспортуванням #

52.21.30-00.00

Трубопроводами

Послуги, суміжні з транспортуванням #

52.21.23

Тунелів

Послуги щодо експлуатування мостів і #

52.21.23-00.00

Тунелів

Послуги щодо експлуатування мостів і #

49.39.31

Туристичних

Послуги щодо оренди автобусів і # автобусів з водієм

49.39.31-00.00

Туристичних

Послуги щодо оренди автобусів і # автобусів з водієм

49.39.35

Тягловою

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною # силою

49.39.35-00.00

Тягловою

Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною # силою

49.41.17

Тягловою

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною # силою

49.41.17-00.00

Тягловою

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною # силою

53.1

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг

53.10

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг

53.10.1

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг

53.10.11

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.11-00.00

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

53.10.12

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, пов’язані з листами

53.10.12-00.00

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, пов’язані з листами

53.10.13

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, пов’язані з посилками

53.10.13-00.00

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, пов’язані з посилками

53.10.19

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, інші

53.10.19-00.00

Універсальних

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання # послуг, інші

52.29.12

Фрахтових

Послуги інших # брокерів

52.29.12-00.00

Фрахтових

Послуги інших # брокерів

49.39.2

Фунікулерами

Перевезення пасажирів #, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20

Фунікулерами

Перевезення пасажирів #, канатними дорогами та підйомниками для лижників

49.39.20-00.00

Фунікулерами

Перевезення пасажирів #, канатними дорогами та підйомниками для лижників

53.20.12

Харчових

Послуги щодо доставляння # продуктів додому

53.20.12-00.00

Харчових

Послуги щодо доставляння # продуктів додому

52.10.11

Холодильного

Послуги щодо # зберігання

52.10.11-00.00

Холодильного

Послуги щодо # зберігання

49.39.33

Чартерних

Послуги щодо місцевих # перевезень автобусами поза розкладом

49.39.33-00.00

Чартерних

Послуги щодо місцевих # перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34

Чартерних

Послуги щодо міжміських # перевезень автобусами поза розкладом

49.39.34-00.00

Чартерних

Послуги щодо міжміських # перевезень автобусами поза розкладом

52.22.13

Швартування

Послуги щодо лоцманського проведення та # на морі та в прибережних водах

52.22.13-00.00

Швартування

Послуги щодо лоцманського проведення та # на морі та в прибережних водах

52.22.14

Швартування

Послуги щодо лоцманського проведення та # у внутрішніх водах

52.22.14-00.00

Швартування

Послуги щодо лоцманського проведення та # у внутрішніх водах

50.30.11

Шляхами

Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними #

50.30.11-00.00

Шляхами

Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними #

50.30.12

Шляхами

Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними #

50.30.12-00.00

Шляхами

Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними #

50.40.11

Шляхами

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними #

50.40.11-00.00

Шляхами

Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними #

50.40.12

Шляхами

Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними #

50.40.12-00.00

Шляхами

Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними #

50.40.13

Шляхами

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними #

50.40.13-00.00

Шляхами

Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними #

50.40.14

Шляхами

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними #

50.40.14-00.00

Шляхами

Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними #

52.21.11

Шляхами

Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними #

52.21.11-00.00

Шляхами

Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними #

50.40.22

Шляхах

Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних #

50.40.22-00.00

Шляхах

Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних #

50.3

Шляхів

Послуги пасажирського водного транспорту, призначеного для внутрішніх водних #

50.4

Шляхів

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних #

50.30

Шляхів

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних #

50.30.1

Шляхів

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних #

50.30.2

Шляхів

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних #, з екіпажем

50.30.19

Шляхів

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних #, інші

50.30.19-00.00

Шляхів

Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних #, інші

50.30.20

Шляхів

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних #, з екіпажем

50.30.20-00.00

Шляхів

Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних #, з екіпажем

50.40

Шляхів

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних #

50.40.1

Шляхів

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних #

50.40.2

Шляхів

«Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних # з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання»

50.40.19

Шляхів

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних #, інші

50.40.19-00.00

Шляхів

Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних #, інші

50.40.21

Шляхів

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних # з екіпажем

50.40.21-00.00

Шляхів

Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних # з екіпажем

52.22.11

Шляхів

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних # (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.11-00.00

Шляхів

Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних # (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах

52.22.12

Шляхів

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних # (крім транспортного обробляння вантажів)

52.22.12-00.00

Шляхів

Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних # (крім транспортного обробляння вантажів)

50.20.2

Штовхання

Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем, послуги щодо буксирування та #

50.20.22

Штовхання

Послуги щодо буксирування та # у морі та прибережних водах

50.20.22-00.00

Штовхання

Послуги щодо буксирування та # у морі та прибережних водах

50.40.2

Штовхання

«Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та #»

50.40.22

Штовхання

Послуги щодо буксирування та # на внутрішніх водних шляхах

50.40.22-00.00

Штовхання

Послуги щодо буксирування та # на внутрішніх водних шляхах

52.21.11

Штовхання

Послуги щодо # чи буксирування залізничними шляхами

52.21.11-00.00

Штовхання

Послуги щодо # чи буксирування залізничними шляхами

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше