Нормативний акт Национальный классификатор Украины ДК 016:2010 «Государственный классификатор продукции и услуг» (действует с 01.01.2012 г.)

Секция J «Услуги телекоммуникационные и информационные» (разделы 58–63)

Печать
Автор : Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

Код

Назва

Код УКТЗЕД

58

Послуги видавничі

58.1

Послуги щодо видавання книжок, періодичних видань та інші видавничі послуги

58.11

Послуги щодо видавання книжок

58.11.1

Книжки друковані

58.11.11

Підручники друковані

58.11.11-00.00

Підручники друковані

58.11.12

Книжки професійні та науково-технічні друковані

58.11.12-00.00

Книжки професійні та науково-технічні друковані

58.11.13

Книжки для дітей друковані

58.11.13-00.00

Книжки для дітей друковані

4903 00 00

58.11.14

Словники та енциклопедії друковані

58.11.14-00.00

Словники та енциклопедії друковані

4901 91 00

58.11.15

Атласи та інші книжки з картами друковані

58.11.15-00.00

Атласи та інші книжки з картами друковані

4905 91 00

58.11.16

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок

58.11.16-00.00

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок

4905 99 00

58.11.19

Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.19-00.00

Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

4901 10 00
4901 99 00

58.11.2

Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20

Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20-00.00

Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.3

Інтернет-книжки

58.11.30

Інтернет-книжки

58.11.30-00.00

Інтернет-книжки

58.11.4

Продаж рекламного місця у книжках

58.11.41

Продаж рекламного місця у книжках

58.11.41-00.00

Продаж рекламного місця у книжках

58.11.42

Продаж рекламного місця у книжках в електронному вигляді

58.11.42-00.00

Продаж рекламного місця у книжках в електронному вигляді

58.11.5

Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах

58.11.50

Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах

58.11.50-00.00

Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах

58.11.6

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з книжками

58.11.60

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з книжками

58.11.60-00.00

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з книжками

58.12

Видавання довідників і списків адресатів

58.12.1

Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10

Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10-00.00

Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.2

Інтернет-довідники та інтернет-списки адресатів

58.12.20

Інтернет-довідники та інтернет-списки адресатів

58.12.20-00.00

Інтернет-довідники та інтернет-списки адресатів

58.12.3

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.13

Послуги щодо видавання газет

58.13.1

Газети друковані

58.13.10

Газети друковані

58.13.10-00.00

Газети друковані

4902 10 00

58.13.2

Інтернет-газети

58.13.20

Інтернет-газети

58.13.20-00.00

Інтернет-газети

58.13.3

Продаж рекламного місця в газетах

58.13.31

Продаж рекламного місця в друкованих газетах

53.13.31-00.00

Продаж рекламного місця в друкованих газетах

58.13.32

Продаж рекламного місця в газетах в електронному вигляді

58.13.32-00.00

Місця рекламні в газетах в електронному вигляді

58.14

Послуги щодо видавання журналів і періодичних матеріалів

58.14.1

Журнали та періодичні видання друковані

58.14.11

Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані

58.14.11-00.00

Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані

4902 90 10
4902 90 30
4902 90 90

58.14.12

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.12-00.00

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.19

Журнали та періодичні видання, друковані, інші

58.14.19-00.00

Журнали та періодичні видання, друковані, інші

58.14.2

Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання

58.14.20

Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання

58.14.20-00.00

Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання

58.14.3

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях

58.14.31

Продаж рекламного місця в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.31-00.00

Продаж рекламного місця в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.32

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.32-00.00

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.4

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40-00.00

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.19

Послуги видавничі, інші

58.19.1

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші

58.19.11

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані

58.19.11-00.00

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані

4909 00 10
4909 00 90

58.19.12

Репродукції, кресленики та фотографії, друковані

58.19.12-00.00

Репродукції, кресленики та фотографії, друковані

4911 91 00

58.19.13

Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, друковані

58.19.13-00.00

Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, друковані

4908 10 00
4908 90 00
4910 00 00

58.19.14

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані

58.19.14-00.00

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані

4907 00 10
4907 00 30
4907 00 90

58.19.15

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.19.15-00.00

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

4911 10 10
4911 10 90

58.19.19

Продукція друкована, інша

58.19.19-00.00

Продукція друкована, інша

4911 99 00

58.19.2

Інтернет-видання, інші

58.19.21

Інтернет-видання для дорослих

58.18.21-00.00

Інтернет-видання для дорослих

58.19.29

Інтернет-видання, інші, н. в. і. у.

58.19.29-00.00

Інтернет-видання, інші, н. в. і. у.

58.19.3

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30-00.00

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.2

Послуги щодо видавання програмних засобів

58.21

Послуги щодо видавання комп’ютерних ігор

58.21.1

Ігри комп’ютерні на фізичних носіях

58.21.10

Ігри комп’ютерні на фізичних носіях

58.21.10-00.00

Ігри комп’ютерні на фізичних носіях

58.21.2

Ігри комп’ютерні як завантажні файли

58.21.20

Ігри комп’ютерні як завантажні файли

58.21.20-00.00

Ігри комп’ютерні як завантажні файли

58.21.3

Інтернет-ігри

58.21.30

Інтернет-ігри

58.21.30-00.00

Інтернет-ігри

58.21.4

Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40

Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.29

Послуги щодо видавання інших програмних засобів

58.29.1

Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

58.29.11

Системи операційні на фізичних носіях

58.29.11-00.00

Системи операційні на фізичних носіях

8523 29 31
8523 40 25
8523 40 91
8523 51 91
8523 59 91
8523 80 91

58.29.12

Програмне забезпечення мережеве, на фізичних носіях

58.29.12-00.00

Програмне забезпечення мережеве, на фізичних носіях

58.29.13

Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях

58.29.13-00.00

Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях

58.29.14

Програмне забезпечення засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Програмне забезпечення засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.2

Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях

58.29.21

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.29

Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях, інше

58.29.29-00.00

Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях, інше

8523 29 33
8523 40 45
8523 40 93
8523 51 93
8523 59 93
8523 80 93

58.29.3

Програмне забезпечення як завантажні файли

58.29.31

Програмне забезпечення системне як завантажні файли

58.29.31-00.00

Програмне забезпечення системне як завантажні файли

58.29.32

Програмне забезпечення прикладне як завантажні файли

58.29.32-00.00

Програмне забезпечення прикладне як завантажні файли

58.29.4

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.40

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.40-00.00

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.5

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

58.29.50

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

58.29.50-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

59

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів

59.1

Послуги, пов’язані з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами

59.11

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.1

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.11

Послуги щодо виробництва кінофільмів

59.11.11-00.00

Послуги щодо виробництва кінофільмів

59.11.12

Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.12-00.00

Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.13

Послуги щодо виробництва інших телевізійних програм

59.11.13-00.00

Послуги щодо виробництва інших телевізійних програм

59.11.2

Продукція кінематографічна, відеопродукція та телевізійна продукція

59.11.21

Оригінали кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.21-00.00

Оригінали кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.22

Фільми кінематографічні

59.11.22-00.00

Фільми кінематографічні

3706

59.11.23

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, стрічках або інших фізичних носіях

59.11.23-00.00

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, стрічках або інших фізичних носіях

8523 29 39
8523 40 51
8523 40 59
8523 40 99
8523 51 99
8523 59 99

59.11.24

Фільми та інші відеоматеріали як завантажні файли

59.11.24-00.00

Фільми та інші відеоматеріали як завантажні файли

59.11.3

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.12

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.1

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.11

Послуги щодо монтування звуку та зображення

59.12.11-00.00

Послуги щодо монтування звуку та зображення

59.12.12

Послуги щодо переведення в інші формати та тиражування мастер-копій

59.12.12-00.00

Послуги щодо переведення в інші формати та тиражування мастер-копій

59.12.13

Послуги щодо колірного коректування та цифрового реставрування

59.12.13-00.00

Послуги щодо колірного коректування та цифрового реставрування

59.12.14

Послуги щодо створювання візуальних ефектів

59.12.14-00.00

Послуги щодо створювання візуальних ефектів

59.12.15

Послуги щодо введення анімації

59.12.15-00.00

Послуги щодо введення анімації

59.12.16

Послуги щодо введення написів, титрів і субтитрів

59.12.16-00.00

Послуги щодо введення написів, титрів і субтитрів

59.12.17

Послуги щодо монтування фонограм

59.12.17-00.00

Послуги щодо монтування фонограм

59.12.19

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.12.19-00.00

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.1

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.11

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.13.11-00.00

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.13.12

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13.12-00.00

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.14

Послуги щодо демонстрування кінофільмів

59.14.1

Послуги щодо демонстрування кінофільмів

59.14.10

Послуги щодо демонстрування кінофільмів

59.14.10-00.00

Послуги щодо демонстрування кінофільмів

59.2

Послуги щодо записування звуку та видавання музичних творів

59.20

Послуги щодо записування звуку та видавання музичних творів

59.20.1

Послуги щодо записування звуку та записування наживо; оригінали звукозаписів

59.20.11

Послуги щодо записування звуку

59.20.11-00.00

Послуги щодо записування звуку

59.20.12

Послуги щодо записування наживо

59.20.12-00.00

Послуги щодо записування наживо

59.20.13

Оригінали звукозаписів

59.20.13-00.00

Оригінали звукозаписів

59.20.2

Послуги щодо виробництва радіопрограм; оригінали радіопрограм

59.20.21

Послуги щодо виробництва радіопрограм

59.20.21-00.00

Послуги щодо виробництва радіопрограм

59.20.22

Оригінали радіопрограм

59.20.22-00.00

Оригінали радіопрограм

59.20.3

Послуги щодо видавання музичних творів

59.20.31

Видання нотні, друковані

59.20.31-00.00

Видання нотні, друковані

4904 00 00

59.20.32

Ноти в електронному вигляді

59.20.32-00.00

Ноти в електронному вигляді

59.20.33

Диски, стрічки та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами

59.20.33-00.00

Диски, стрічки та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами

8523 40 31
8523 40 39
8523 80 99

59.20.34

Диски та стрічки з іншими аудіозаписами

59.20.34-00.00

Диски та стрічки з іншими аудіозаписами

59.20.35

Твори музичні як завантажні файли

59.20.35-00.00

Твори музичні як завантажні файли

59.20.4

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

60

Послуги щодо підготування програм і щодо телерадіомовлення

60.1

Послуги щодо радіомовлення

60.10

Послуги щодо радіомовлення

60.10.1

Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач

60.10.11

Послуги щодо підготування радіопрограм і радіомовлення

60.10.11-00.00

Послуги щодо підготування радіопрограм і радіомовлення

60.10.12

Оригінали радіомовних передач

60.10.12-00.00

Оригінали радіомовних передач

60.10.2

Програми радіостанцій

60.10.20

Програми радіостанцій

60.10.20-00.00

Програми радіостанцій

60.10.3

Продаж рекламного часу на радіо

60.10.30

Продаж рекламного часу на радіо

60.10.30-00.00

Продаж рекламного часу на радіо

60.2

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних передач

60.20

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних передач

60.20.1

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення

60.20.11

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Послуги щодо підготування телепрограм та телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.12

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.12-00.00

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.13

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.13-00.00

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.14

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, за передоплатою, інші

60.20.14-00.00

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, за передоплатою, інші

60.20.2

Оригінали телемовних передач

60.20.20

Оригінали телемовних передач

60.20.20-00.00

Оригінали телемовних передач

60.20.3

Програми телевізійних каналів

60.20.31

Програми телевізійних каналів, крім каналів за передоплатою

60.20.31-00.00

Програми телевізійних каналів, крім каналів за передоплатою

60.20.32

Програми телевізійних каналів за передоплатою

60.20.32-00.00

Програми телевізійних каналів за передоплатою

60.20.4

Продаж рекламного часу на телебаченні

60.20.40

Продаж рекламного часу на телебаченні

60.20.40-00.00

Продаж рекламного часу на телебаченні

61

Послуги телекомунікаційні

61.1

Послуги проводового електрозв’язку

61.10

Послуги проводового електрозв’язку

61.10.1

Послуги щодо передавання даних і повідомлень

61.10.11

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і користування

61.10.11-00.00

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і користування

61.10.12

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - можливості викликання

61.10.12-00.00

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - можливості викликання

61.10.13

Послуги приватних мереж для систем проводового електрозв’язку

61.10.13-00.00

Послуги приватних мереж для систем проводового електрозв’язку

61.10.2

Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.20

Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.20-00.00

Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.3

Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку

61.10.30

Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку

61.10.30-00.00

Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку

61.10.4

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами

61.10.41

Послуги опорних мереж Інтернету

61.10.41-00.00

Послуги опорних мереж Інтернету

61.10.42

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.42-00.00

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43-00.00

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.49

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами, інші

61.10.49-00.00

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами, інші

61.10.5

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури

61.10.51

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.52

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.53

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.10.53-00.00

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.2

Послуги безпроводового зв’язку

61.20

Послуги безпроводового зв’язку

61.20.1

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.11

Послуги мобільного зв’язку - доступ і користування

61.20.11-00.00

Послуги мобільного зв’язку - доступ і користування

61.20.12

Послуги мобільного зв’язку - можливості викликання

61.20.12-00.00

Послуги мобільного зв’язку - можливості викликання

61.20.13

Послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.13-00.00

Послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.2

Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.20

Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.20-00.00

Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.3

Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.30

Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.30-00.00

Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.4

Послуги зв’язку Інтернетом безпроводовими мережами

61.20.41

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.41-00.00

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42-00.00

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.49

Послуги зв’язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші

61.20.49-00.00

Послуги зв’язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші

61.20.5

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими мережами

61.20.50

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими мережами

61.20.50-00.00

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими мережами

61.3

Послуги супутникового зв’язку

61.30

Послуги супутникового зв’язку

61.30.1

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.2

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.20

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.20-00.00

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.9

Послуги телекомунікаційні, інші

61.90

Послуги телекомунікаційні, інші

61.90.1

Послуги телекомунікаційні, інші

61.90.10

Послуги телекомунікаційні, інші

61.90.10-00.00

Послуги телекомунікаційні, інші

62

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні послуги

62.0

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні послуги

62.01

Послуги щодо комп’ютерного програмування

62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій

62.01.11

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.12

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

62.01.12-00.00

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

62.01.2

Оригінали програмного забезпечення

62.01.21

Оригінали програмного забезпечення комп’ютерних ігор

62.01.21-00.00

Оригінали програмного забезпечення комп’ютерних ігор

62.01.29

Оригінали програмного забезпечення, інші

62.01.29-00.00

Оригінали програмного забезпечення, інші

62.02

Послуги щодо консультування стосовно комп’ютерної техніки

62.02.1

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

62.02.10

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

62.02.10-00.00

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

62.02.2

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.20

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.20-00.00

Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного забезпечення

62.02.3

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

62.02.30

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

62.02.30-00.00

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

62.03

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами

62.03.1

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами

62.03.11

Послуги щодо керування мережами

62.03.11-00.00

Послуги щодо керування мережами

62.03.12

Послуги щодо керування комп’ютерними системами

62.03.12-00.00

Послуги щодо керування комп’ютерними системами

62.09

Послуги у сфері інформаційних технологій та стосовно комп’ютерної техніки, інші

62.09.1

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.10

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.10-00.00

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.2

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

63

Послуги інформаційні

63.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; веб-портали

63.11

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги

63.11.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.11

Послуги щодо обробляння даних

63.11.11-00.00

Послуги щодо обробляння даних

63.11.12

Послуги щодо розміщування інформації на веб-вузлах

63.11.12-00.00

Послуги щодо розміщування інформації на веб-вузлах

63.11.13

Надання програмного застосування

63.11.13-00.00

Надання програмного застосування

63.11.19

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.2

Пересилання потокового відео- і аудіовмісту Інтернетом

63.11.21

Пересилання потокового відеовмісту Інтернетом

63.11.21-00.00

Пересилання потокового відеовмісту Інтернетом

63.11.22

Пересилання потокового аудіовмісту Інтернетом

63.11.22-00.00

Пересилання потокового аудіовмісту Інтернетом

63.11.3

Продаж рекламного місця чи часу в Інтернеті

63.11.30

Продаж рекламного місця чи часу в Інтернеті

63.11.30-00.00

Продаж рекламного місця чи часу в Інтернеті

63.12

Розміщування інформації на веб-порталі

63.12.1

Розміщування інформації на веб-порталі

63.12.10

Розміщування інформації на веб-порталі

63.12.10-00.00

Розміщування інформації на веб-порталі

63.9

Послуги інформаційні, інші

63.91

Послуги інформаційних агентств

63.91.1

Послуги інформаційних агентств

63.91.11

Послуги інформаційних агентств стосовно газет і періодичних видань

63.91.11-00.00

Послуги інформаційних агентств стосовно газет і періодичних видань

63.91.12

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

63.91.12-00.00

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

63.99

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.1

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.10

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.10-00.00

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.2

Добирання фактів або інформації, оригінальне

63.99.20

Добирання фактів або інформації, оригінальне

63.99.20-00.00

Добирання фактів або інформації, оригінальне

 

Абетковий покажчик до секції J

60.20.11

Абонентських

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг # каналів

60.20.11-00.00

Абонентських

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг # каналів

60.20.12

Абонентських

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг # каналів, інші

60.20.12-00.00

Абонентських

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг # каналів, інші

63.91

Агентств

Послуги інформаційних #

63.91.1

Агентств

Послуги інформаційних #

63.91.11

Агентств

Послуги інформаційних # стосовно газет і періодичних видань

63.91.11-00.00

Агентств

Послуги інформаційних # стосовно газет і періодичних видань

63.91.12

Агентств

Послуги інформаційних # стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

63.91.12-00.00

Агентств

Послуги інформаційних # стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

58.12

Адресатів

Видавання довідників і списків #

58.12.1

Адресатів

Довідники та списки #, друковані чи на фізичних носіях

58.12.2

Адресатів

Інтернет-довідники та інтернет-списки #

58.12.3

Адресатів

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками #

58.12.10

Адресатів

Довідники та списки #, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10-00.00

Адресатів

Довідники та списки #, друковані чи на фізичних носіях

58.12.20

Адресатів

Інтернет-довідники та інтернет-списки #

58.12.20-00.00

Адресатів

Інтернет-довідники та інтернет-списки #

58.12.30

Адресатів

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками #

58.12.30-00.00

Адресатів

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками #

58.14.12

Академічні

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й #, друковані

58.14.12-00.00

Академічні

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й #, друковані

58.19.14

Акції

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, #, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Акції

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, #, облігації та подібні цінні папери, друковані»

59.12.15

Анімації

Послуги щодо введення #

59.12.15-00.00

Анімації

Послуги щодо введення #

62.02.1

Апаратного

Послуги щодо консультування стосовно # забезпечення

62.02.10

Апаратного

Послуги щодо консультування стосовно # забезпечення

62.02.10-00.00

Апаратного

Послуги щодо консультування стосовно # забезпечення

58.11.15

Атласи

# та інші книжки з картами друковані

58.11.15-00.00

Атласи

# та інші книжки з картами друковані

63.91.12

Аудіовізуальних

Послуги інформаційних агентств стосовно # засобів масової інформації

63.91.12-00.00

Аудіовізуальних

Послуги інформаційних агентств стосовно # засобів масової інформації

63.11.2

Аудіовмісту

Пересилання потокового відео- і # Інтернетом

63.11.22

Аудіовмісту

Пересилання потокового # Інтернетом

63.11.22-00.00

Аудіовмісту

Пересилання потокового # Інтернетом

59.20.33

Аудіозаписами

Диски, стрічки та інші фізичні носії з музичними #

59.20.33-00.00

Аудіозаписами

Диски, стрічки та інші фізичні носії з музичними #

59.20.34

Аудіозаписами

Диски та стрічки з іншими #

59.20.34-00.00

Аудіозаписами

Диски та стрічки з іншими #

58.29.13

Базами

Програмне забезпечення керування # даних, на фізичних носіях

58.29.13-00.00

Базами

Програмне забезпечення керування # даних, на фізичних носіях

61.10.51

Базовий

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, # пакет програм

61.10.51-00.00

Базовий

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, # пакет програм

58.19.14

Банкноти

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; #, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Банкноти

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; #, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

61.20.5

Безпроводовими

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки # мережами

61.20.41

Безпроводовими

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.20.41-00.00

Безпроводовими

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.20.42

Безпроводовими

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.20.42-00.00

Безпроводовими

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.20.49

Безпроводовими

Послуги зв’язку Інтернетом # мережами, інші

61.20.49-00.00

Безпроводовими

Послуги зв’язку Інтернетом # мережами, інші

61.20.50

Безпроводовими

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки # мережами

61.20.50-00.00

Безпроводовими

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки # мережами

61.20.4

Безпроводовими

Послуги зв’язку Інтернетом # мережами

61.2

Безпроводового

Послуги # зв’язку

61.20

Безпроводового

Послуги # зв’язку

61.20.1

Безпроводового

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем # зв’язку

61.20.2

Безпроводового

Послуги щодо пропускання трафіку мережами # зв’язку

61.20.3

Безпроводового

Послуги щодо передавання даних мережами # зв’язку

61.20.13-00.00

Безпроводового

Послуги приватних мереж для систем # зв’язку

61.20.20

Безпроводового

Послуги щодо пропускання трафіку мережами # зв’язку

61.20.20-00.00

Безпроводового

Послуги щодо пропускання трафіку мережами # зв’язку

61.20.30

Безпроводового

Послуги щодо передавання даних мережами # зв’язку

61.20.30-00.00

Безпроводового

Послуги щодо передавання даних мережами # зв’язку

61.20.13

Безпроводового

Послуги приватних мереж для систем # зв’язку

58.11.19

Брошури

Книжки, #, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.19-00.00

Брошури

Книжки, #, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

59.12.15

Введення

Послуги щодо # анімації

59.12.15-00.00

Введення

Послуги щодо # анімації

59.12.16

Введення

Послуги щодо # написів, титрів і субтитрів

59.12.16-00.00

Введення

Послуги щодо # написів, титрів і субтитрів

63.1

Веб-вузлах

«Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на # та суміжні послуги; веб-портали»

63.11

Веб-вузлах

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на # та суміжні послуги

63.11.1

Веб-вузлах

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на #, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.12

Веб-вузлах

Послуги щодо розміщування інформації на #

63.11.12-00.00

Веб-вузлах

Послуги щодо розміщування інформації на #

63.11.19

Веб-вузлах

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на # та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Веб-вузлах

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на # та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.1

Веб-портали

«Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; #»

63.12

Веб-порталі

Розміщування інформації на #

63.12.1

Веб-порталі

Розміщування інформації на #

63.12.10

Веб-порталі

Розміщування інформації на #

63.12.10-00.00

Веб-порталі

Розміщування інформації на #

61.10.52

Вибір

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на #

61.10.52-00.00

Вибір

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на #

58.11.42

Вигляді

Продаж рекламного місця у книжках в електронному #

58.11.42-00.00

Вигляді

Продаж рекламного місця у книжках в електронному #

58.13.32

Вигляді

Продаж рекламного місця в газетах в електронному #

58.13.32-00.00

Вигляді

Місця рекламні в газетах в електронному #

58.14.32

Вигляді

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному #

58.14.32-00.00

Вигляді

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному #

59.20.32

Вигляді

Ноти в електронному #

59.20.32-00.00

Вигляді

Ноти в електронному #

58.1

Видавання

Послуги щодо # книжок, періодичних видань та інші видавничі послуги

58.2

Видавання

Послуги щодо # програмних засобів

58.11

Видавання

Послуги щодо # книжок

58.11.5

Видавання

# книжок за оплату чи на договірних засадах

58.11.50

Видавання

# книжок за оплату чи на договірних засадах

58.11.50-00.00

Видавання

# книжок за оплату чи на договірних засадах

58.12

Видавання

# довідників і списків адресатів

58.13

Видавання

Послуги щодо # газет

58.14

Видавання

Послуги щодо # журналів і періодичних матеріалів

58.19.1

Видавання

Послуги щодо # друкованої продукції, інші

58.21

Видавання

Послуги щодо # комп’ютерних ігор

58.29

Видавання

Послуги щодо # інших програмних засобів

59

Видавання

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та # музичних творів

59.2

Видавання

Послуги щодо записування звуку та # музичних творів

59.20

Видавання

Послуги щодо записування звуку та # музичних творів

59.20.3

Видавання

Послуги щодо # музичних творів

58

Видавничі

Послуги #

58.1

Видавничі

Послуги щодо видавання книжок, періодичних видань та інші # послуги

58.19

Видавничі

Послуги #, інші

58.11.6

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з книжками

58.11.60

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з книжками

58.11.60-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з книжками

58.12.3

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.14.1

Видання

Журнали та періодичні # друковані

58.14.4

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.11

Видання

Журнали та періодичні # неспеціалізовані, друковані

58.14.11-00.00

Видання

Журнали та періодичні # неспеціалізовані, друковані

58.14.12

Видання

Журнали та періодичні # загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.12-00.00

Видання

Журнали та періодичні # загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.19

Видання

Журнали та періодичні #, друковані, інші

58.14.19-0.00

Видання

Журнали та періодичні #, друковані, інші

58.14.40

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.19.3

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.21.4

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.29.5

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування програмним забезпеченням

58.29.50

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування програмним забезпеченням

58.29.50-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування програмним забезпеченням

59.13.1

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.11

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.13.11-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.20.4

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.31

Видання

# нотні, друковані

59.20.31-00.00

Видання

# нотні, друковані

59.20.40

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

58.14.4

Виданнями

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними #

58.14.40

Виданнями

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними #

58.14.40-00.00

Виданнями

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними #

58.14.3

Виданнях

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних #

58.14.31

Виданнях

Продаж рекламного місця в друкованих журналах і періодичних #

58.14.31-00.00

Виданнях

Продаж рекламного місця в друкованих журналах і періодичних #

58.14.32

Виданнях

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних # в електронному вигляді

58.14.32-00.00

Виданнях

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних # в електронному вигляді

58.1

Видань

Послуги щодо видавання книжок, періодичних # та інші видавничі послуги

63.91.11

Видань

Послуги інформаційних агентств стосовно газет і періодичних #

63.91.11-00.00

Видань

Послуги інформаційних агентств стосовно газет і періодичних #

61.10.12

Викликання

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - можливості #

61.10.12-00.00

Викликання

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - можливості #

61.20.12

Викликання

Послуги мобільного зв’язку - можливості #

61.20.12-00.00

Викликання

Послуги мобільного зв’язку - можливості #

58.29.21

Використання

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього #, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Використання

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього #, на фізичних носіях

58.19.11-00.00

Вироби

Картки поштові, вітальні листівки та подібні #, друковані

58.19.15

Вироби

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні #, друковані

58.19.15-00.00

Вироби

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні #, друковані

58.19.11

Вироби

Картки поштові, вітальні листівки та подібні #, друковані

59

Виробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів

59.11

Виробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.1

Виробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.11

Виробництва

Послуги щодо # кінофільмів

59.11.11-00.00

Виробництва

Послуги щодо # кінофільмів

59.11.12

Виробництва

Послуги щодо # пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.12-00.00

Виробництва

Послуги щодо # пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.13

Виробництва

Послуги щодо # інших телевізійних програм

59.11.13-00.00

Виробництва

Послуги щодо # інших телевізійних програм

59.20.2

Виробництва

«Послуги щодо # радіопрограм; оригінали радіопрограм»

59.20.21

Виробництва

Послуги щодо # радіопрограм

59.20.21-00.00

Виробництва

Послуги щодо # радіопрограм

63.11.2

Відео-

Пересилання потокового # і аудіовмісту Інтернетом

63.11.21

Відеовмісту

Пересилання потокового # Інтернетом

63.11.21-00.00

Відеовмісту

Пересилання потокового # Інтернетом

59.11.23

Відеоматеріали

Фільми та інші # на дисках, стрічках або інших фізичних носіях

59.11.23-00.00

Відеоматеріали

Фільми та інші # на дисках, стрічках або інших фізичних носіях

59.11.24

Відеоматеріали

Фільми та інші # як завантажні файли

59.11.24-00.00

Відеоматеріали

Фільми та інші # як завантажні файли

59.11.2

Відеопродукція

Продукція кінематографічна, # та телевізійна продукція

59.1

Відеофільмами

Послуги, пов’язані з кінофільмами, # та телевізійними програмами

59.13.1

Відеофільмами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, # та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.3

Відеофільмах

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, # і телевізійних програмах

59.11.30

Відеофільмах

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, # і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Відеофільмах

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, # і телевізійних програмах

59

Відеофільмів

Послуги щодо виробництва кінофільмів, # і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів

59.11

Відеофільмів

Послуги щодо виробництва кінофільмів, # і телевізійних програм

59.11.1

Відеофільмів

Послуги щодо виробництва кінофільмів, # і телевізійних програм

59.11.12

Відеофільмів

Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і #

59.11.12-00.00

Відеофільмів

Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і #

59.11.21

Відеофільмів

Оригінали кінофільмів, # і телевізійних програм

59.11.21-00.00

Відеофільмів

Оригінали кінофільмів, # і телевізійних програм

59.12

Відеофільмів

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, # і телевізійних програм

59.12.1

Відеофільмів

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, # і телевізійних програм

59.12.19

Відеофільмів

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, # і телевізійних програм, інші

59.12.19-00.00

Відеофільмів

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, # і телевізійних програм, інші

59.13

Відеофільмів

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, # і телевізійних програм

59.13.1

Відеофільмів

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів # і телевізійних програм

59.13.12

Відеофільмів

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, # і телевізійних програм, інші

59.13.12-00.00

Відеофільмів

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, # і телевізійних програм, інші

59.12.14

Візуальних

Послуги щодо створювання # ефектів

59.12.14-00.00

Візуальних

Послуги щодо створювання # ефектів

58.19.11

Вітальні

Картки поштові, # листівки та подібні вироби, друковані

58.19.11-00.00

Вітальні

Картки поштові, # листівки та подібні вироби, друковані

62.09.1

Встановлювання

Послуги щодо # комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.10

Встановлювання

Послуги щодо # комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.10-00.00

Встановлювання

Послуги щодо # комп’ютерів та периферійного устатковання

61.10.42

Вузькосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.42-00.00

Вузькосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету проводовими мережами

61.20.41

Вузькосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.41-00.00

Вузькосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету безпроводовими мережами

58.13

Газет

Послуги щодо видавання #

63.91.11

Газет

Послуги інформаційних агентств стосовно # і періодичних видань

63.91.11-00.00

Газет

Послуги інформаційних агентств стосовно # і періодичних видань

58.13.3

Газетах

Продаж рекламного місця в #

58.13.31

Газетах

Продаж рекламного місця в друкованих #

58.13.31-00.00

Газетах

Продаж рекламного місця в друкованих #

58.13.32

Газетах

Продаж рекламного місця в # в електронному вигляді

58.13.32-00.00

Газетах

Місця рекламні в # в електронному вигляді

58.13.1

Газети

# друковані

58.13.10

Газети

# друковані

58.13.10-00.00

Газети

# друковані

58.11.16

Географічні

Карти #, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок

58.11.16-00.00

Географічні

Карти #, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок

58.19.14

Гербовий

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; # папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Гербовий

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; # папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14

Гербові

«Марки поштові, # чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Гербові

«Марки поштові, # чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.11.16

Гідрографічні

Карти географічні, # чи подібні, друковані не у формі книжок

58.11.16-00.00

Гідрографічні

Карти географічні, # чи подібні, друковані не у формі книжок

58.29.13

Даних

Програмне забезпечення керування базами #, на фізичних носіях

58.29.13-00.00

Даних

Програмне забезпечення керування базами #, на фізичних носіях

61.10.1

Даних

Послуги щодо передавання # і повідомлень

61.10.3

Даних

Послуги щодо передавання # мережами проводового зв’язку

61.10.30

Даних

Послуги щодо передавання # мережами проводового зв’язку

61.10.30-00.00

Даних

Послуги щодо передавання # мережами проводового зв’язку

61.20.3

Даних

Послуги щодо передавання # мережами безпроводового зв’язку

61.20.30

Даних

Послуги щодо передавання # мережами безпроводового зв’язку

61.20.30-00.00

Даних

Послуги щодо передавання # мережами безпроводового зв’язку

63.1

Даних

«Послуги щодо обробляння #, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; веб-портали»

63.11

Даних

Послуги щодо обробляння #, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги

63.11.1

Даних

Послуги щодо обробляння #, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.11

Даних

Послуги щодо обробляння #

63.11.11-00.00

Даних

Послуги щодо обробляння #

58.19.13

Декалькоманія

Картинки перебивні (#), календарі, друковані

58.19.13-00.00

Декалькоманія

Картинки перебивні (#), календарі, друковані

59.14

Демонстрування

Послуги щодо # кінофільмів

59.14.1

Демонстрування

Послуги щодо # кінофільмів

59.14.10

Демонстрування

Послуги щодо # кінофільмів

59.14.1000.00

Демонстрування

Послуги щодо # кінофільмів

59.11.23

Дисках

Фільми та інші відеоматеріали на #, стрічках або інших фізичних носіях

59.11.23-00.00

Дисках

Фільми та інші відеоматеріали на #, стрічках або інших фізичних носіях

59.20.33

Диски

#, стрічки та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами

59.20.33-00.00

Диски

#, стрічки та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами

59.20.34

Диски

# та стрічки з іншими аудіозаписами

59.20.34-00.00

Диски

# та стрічки з іншими аудіозаписами

58.11.2

Диску

Книжки на #, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20

Диску

Книжки на #, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20-00.00

Диску

Книжки на #, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.13

Дітей

Книжки для # друковані

58.11.13-00.00

Дітей

Книжки для # друковані

63.99.2

Добирання

# фактів або інформації, оригінальне

63.99.20

Добирання

# фактів або інформації, оригінальне

63.99.20-00.00

Добирання

# фактів або інформації, оригінальне

58.12.3

Довідниками

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # та списками адресатів

58.12.30

Довідниками

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # та списками адресатів

58.12.30-00.00

Довідниками

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # та списками адресатів

58.12.1

Довідники

# та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10

Довідники

# та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10-00.00

Довідники

# та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12

Довідників

Видавання # і списків адресатів

58.11.5

Договірних

Видавання книжок за оплату чи на # засадах

58.11.50

Договірних

Видавання книжок за оплату чи на # засадах

58.11.50-00.00

Договірних

Видавання книжок за оплату чи на # засадах

58.29.21

Домашнього

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для # використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Домашнього

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для # використання, на фізичних носіях

61.10.5

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури

61.10.51

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.52

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.53

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.10.53-00.00

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.20.5

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # безпроводовими мережами

61.20.50

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # безпроводовими мережами

61.20.50-00.00

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # безпроводовими мережами

61.30.1

Домівки

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у # за допомогою супутників

61.30.2

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою супутників

61.30.10

Домівки

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у # за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Домівки

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у # за допомогою супутників

61.30.20

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою супутників

61.30.20-00.00

Домівки

Послуги щодо розповсюджування програм у # за допомогою супутників

62.02.3

Допомоги

Послуги щодо технічної # у сфері інформаційних технологій

62.02.30

Допомоги

Послуги щодо технічної # у сфері інформаційних технологій

62.02.30-00.00

Допомоги

Послуги щодо технічної # у сфері інформаційних технологій

58.19.21

Дорослих

Інтернет-видання для #

58.19.21-00.00

Дорослих

Інтернет-видання для #

61.10.11

Доступ

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - # і користування

61.10.11-00.00

Доступ

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - # і користування

61.20.11

Доступ

Послуги мобільного зв’язку - # і користування

61.20.11-00.00

Доступ

Послуги мобільного зв’язку - # і користування

61.10.42

Доступу

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового # до Інтернету проводовими мережами

61.10.42-00.00

Доступу

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового # до Інтернету проводовими мережами

61.10.43

Доступу

Послуги щодо забезпечення широкосмугового # до Інтернету проводовими мережами

61.10.43-00.00

Доступу

Послуги щодо забезпечення широкосмугового # до Інтернету проводовими мережами

61.20.41

Доступу

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового # до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.41-00.00

Доступу

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового # до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42

Доступу

Послуги щодо забезпечення широкосмугового # до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42-00.00

Доступу

Послуги щодо забезпечення широкосмугового # до Інтернету безпроводовими мережами

59.13.11

Доходами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та # від них

59.13.11-00.00

Доходами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та # від них

58.19.19

Друкована

Продукція #, інша

58.19.19-00.00

Друкована

Продукція #, інша

58.13.31

Друкованих

Продаж рекламного місця в # газетах

58.13.31-00.00

Друкованих

Продаж рекламного місця в # газетах

58.14.31

Друкованих

Продаж рекламного місця в # журналах і періодичних виданнях

58.14.31-00.00

Друкованих

Продаж рекламного місця в # журналах і періодичних виданнях

58.11.1

Друковані

Книжки #

58.11.11

Друковані

Підручники #

58.11.11-00.00

Друковані

Підручники #

58.11.12

Друковані

Книжки професійні та науково-технічні #

58.11.12-00.00

Друковані

Книжки професійні та науково-технічні #

58.11.13

Друковані

Книжки для дітей #

58.11.13-00.00

Друковані

Книжки для дітей #

58.11.14

Друковані

Словники та енциклопедії #

58.11.14-00.00

Друковані

Словники та енциклопедії #

58.11.15

Друковані

Атласи та інші книжки з картами #

58.11.15-00.00

Друковані

Атласи та інші книжки з картами #

58.11.16

Друковані

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, # не у формі книжок

58.11.16-00.00

Друковані

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, # не у формі книжок

58.11.19

Друковані

Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, #, інші

58.11.19-00.00

Друковані

Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, #, інші

58.12.1

Друковані

Довідники та списки адресатів, # чи на фізичних носіях

58.12.10

Друковані

Довідники та списки адресатів, # чи на фізичних носіях

58.12.10-00.00

Друковані

Довідники та списки адресатів, # чи на фізичних носіях

58.13.1

Друковані

Газети #

58.13.10

Друковані

Газети #

58.13.10-00.00

Друковані

Газети #

58.14.1

Друковані

Журнали та періодичні видання #

58.14.11

Друковані

Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, #

58.14.11-00.00

Друковані

Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, #

58.14.12

Друковані

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, #

58.14.12-00.00

Друковані

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, #

58.14.19

Друковані

Журнали та періодичні видання, #, інші

58.14.19-0.00

Друковані

Журнали та періодичні видання, #, інші

58.19.11

Друковані

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, #

58.19.11-00.00

Друковані

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, #

58.19.12

Друковані

Репродукції, кресленики та фотографії, #

58.19.12-00.00

Друковані

Репродукції, кресленики та фотографії, #

58.19.13

Друковані

Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, #

58.19.13-00.00

Друковані

Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, #

58.19.14

Друковані

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, #»

58.19.14-00.00

Друковані

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, #»

58.19.15

Друковані

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, #

58.19.15-00.00

Друковані

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, #

59.20.31

Друковані

Видання нотні, #

59.20.31-00.00

Друковані

Видання нотні, #

58.19.1

Друкованої

Послуги щодо видавання # продукції, інші

58.19.3

Друкованою

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою # продукцією

58.19.30

Друкованою

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою # продукцією

58.19.30-00.00

Друкованою

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою # продукцією

61.1

Електрозв’язку

Послуги проводового #

61.10

Електрозв’язку

Послуги проводового #

61.10.2

Електрозв’язку

Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового #

61.10.13

Електрозв’язку

Послуги приватних мереж для систем проводового #

61.10.13-00.00

Електрозв’язку

Послуги приватних мереж для систем проводового #

61.10.20

Електрозв’язку

Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового #

61.10.20-00.00

Електрозв’язку

Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового #

58.11.42

Електронному

Продаж рекламного місця у книжках в # вигляді

58.11.42-00.00

Електронному

Продаж рекламного місця у книжках в # вигляді

58.13.32

Електронному

Продаж рекламного місця в газетах в # вигляді

58.13.32-00.00

Електронному

Місця рекламні в газетах в # вигляді

58.14.32

Електронному

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в # вигляді

58.14.32-00.00

Електронному

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в # вигляді

59.20.32

Електронному

Ноти в # вигляді

59.20.32-00.00

Електронному

Ноти в # вигляді

58.11.14

Енциклопедії

Словники та # друковані

58.11.14-00.00

Енциклопедії

Словники та # друковані

59.12.14

Ефектів

Послуги щодо створювання візуальних #

59.12.14-00.00

Ефектів

Послуги щодо створювання візуальних #

60.20.11

Ефірі

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому #, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Ефірі

Послуги щодо підготування телепрограм та телемовлення в прямому #, крім послуг абонентських каналів

60.20.13

Ефірі

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому #, за передоплатою

60.20.13-00.00

Ефірі

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому #, за передоплатою

58.14.4

Журналами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з # та періодичними виданнями

58.14.40

Журналами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з # та періодичними виданнями

58.14.40-00.00

Журналами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з # та періодичними виданнями

58.14.3

Журналах

Продаж рекламного місця в # і періодичних виданнях

58.14.31

Журналах

Продаж рекламного місця в друкованих # і періодичних виданнях

58.14.31-00.00

Журналах

Продаж рекламного місця в друкованих # і періодичних виданнях

58.14.32

Журналах

Продаж рекламного місця в # і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.32-00.00

Журналах

Продаж рекламного місця в # і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.1

Журнали

# та періодичні видання друковані

58.14.11

Журнали

# та періодичні видання неспеціалізовані, друковані

58.14.11-00.00

Журнали

# та періодичні видання неспеціалізовані, друковані

58.14.12

Журнали

# та періодичні видання загально комерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.12-00.00

Журнали

# та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.19

Журнали

# та періодичні видання, друковані, інші

58.14.19-0.00

Журнали

# та періодичні видання, друковані, інші

58.14

Журналів

Послуги щодо видавання # і періодичних матеріалів

58.29.1

Забезпечення

Програмне # системне на фізичних носіях

58.29.2

Забезпечення

Програмне # прикладне на фізичних носіях

58.29.3

Забезпечення

Програмне # як завантажні файли

58.29.4

Забезпечення

Програмне # оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.12

Забезпечення

Програмне # мережеве, на фізичних носіях

58.29.12-00.00

Забезпечення

Програмне # мережеве, на фізичних носіях

58.29.13

Забезпечення

Програмне # керування базами даних, на фізичних носіях

58.29.13-00.00

Забезпечення

Програмне # керування базами даних, на фізичних носіях

58.29.14

Забезпечення

Програмне # засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Забезпечення

Програмне # засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.29

Забезпечення

Програмне # прикладне на фізичних носіях, інше

58.29.29-00.00

Забезпечення

Програмне # прикладне на фізичних носіях, інше

58.29.31

Забезпечення

Програмне # системне як завантажні файли

58.29.31-00.00

Забезпечення

Програмне # системне як завантажні файли

58.29.32

Забезпечення

Програмне. # прикладне як завантажні файли

58.29.32-00.00

Забезпечення

Програмне # прикладне як завантажні файли

58.29.40

Забезпечення

Програмне # оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.40-00.00

Забезпечення

Програмне # оперативнодоступне (у режимі on-line)

61.10.42

Забезпечення

Послуги щодо # вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.42-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43

Забезпечення

Послуги щодо # широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.20.41

Забезпечення

Послуги щодо # вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.41-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42

Забезпечення

Послуги щодо # широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

62.01.2

Забезпечення

Оригінали програмного #

62.01.21

Забезпечення

Оригінали програмного # комп’ютерних ігор

62.01.21-00.00

Забезпечення

Оригінали програмного # комп’ютерних ігор

62.01.29

Забезпечення

Оригінали програмного #, інші

62.01.29-00.00

Забезпечення

Оригінали програмного #, інші

62.02.1

Забезпечення

Послуги щодо консультування стосовно апаратного #

62.02.2

Забезпечення

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного #

62.02.10

Забезпечення

Послуги щодо консультування стосовно апаратного #

62.02.20

Забезпечення

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного #

62.02.20-00.00

Забезпечення

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного #

63.11.1

Забезпечення

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо # інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.19

Забезпечення

Послуги щодо # інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

58.29.5

Забезпеченням

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним #

58.29.50

Забезпеченням

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним #

58.29.50-00.00

Забезпеченням

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним #

58.21.2

Завантажні

Ігри комп’ютерні як # файли

58.21.20

Завантажні

Ігри комп’ютерні як # файли

58.21.20-00.00

Завантажні

Ігри комп’ютерні як # файли

58.28.32-00.00

Завантажні

Програмне забезпечення прикладне як # файли

58.29.3

Завантажні

Програмне забезпечення як # файли

58.29.31

Завантажні

Програмне забезпечення системне як # файли

58.29.31-00.00

Завантажні

Програмне забезпечення системне як # файли

58.29.32

Завантажні

Програмне забезпечення прикладне як # файли

59.11.24

Завантажні

Фільми та інші відеоматеріали як # файли

59.11.24-00.00

Завантажні

Фільми та інші відеоматеріали як # файли

59.20.35

Завантажні

Твори музичні як # файли

59.20.35-00.00

Завантажні

Твори музичні як # файли

62.01.11

Завдань

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних #

62.01.11-00.00

Завдань

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних #

58.29.21

Загальної

Програми прикладні # призначеності, комерційні та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Загальної

Програми прикладні # призначеності, комерційні та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.14.12

Загальнокомерційні

Журнали та періодичні видання #, професійні й академічні, друковані

58.14.12-00.00

Загальнокомерційні

Журнали та періодичні видання #, професійні й академічні, друковані

59

Записування

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, # звуку та видавання музичних творів

59.2

Записування

Послуги щодо # звуку та видавання музичних творів

59.20

Записування

Послуги щодо # звуку та видавання музичних творів

59.20.1

Записування

«Послуги щодо # звуку та записування наживо; оригінали звукозаписів»

59.20.1

Записування

«Послуги щодо записування звуку та # наживо; оригінали звукозаписів»

59.20.11

Записування

Послуги щодо # звуку

59.20.11-00.00

Записування

Послуги щодо # звуку

59.20.12

Записування

Послуги щодо # наживо

59.20.12-00.00

Записування

Послуги щодо # наживо

58.11.5

Засадах

Видавання книжок за оплату чи на договірних #

58.11.50

Засадах

Видавання книжок за оплату чи на договірних #

58.11.50-00.00

Засадах

Видавання книжок за оплату чи на договірних #

62.03

Засобами

Послуги щодо керування комп’ютерними #

62.03.1

Засобами

Послуги щодо керування комп’ютерними #

58.2

Засобів

Послуги щодо видавання програмних #

58.29

Засобів

Послуги щодо видавання інших програмних #

58.29.14

Засобів

Програмне забезпечення # розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Засобів

Програмне забезпечення # розробляння та мов програмування на фізичних носіях

63.91.12

Засобів

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних # масової інформації

63.91.12-00.00

Засобів

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних # масової інформації

63.11.1

Застосування

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного # та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.13

Застосування

Надання програмного #

63.11.13-00.00

Застосування

Надання програмного #

59.20.1

Звукозаписів

«Послуги щодо записування звуку та записування наживо; оригінали #»

59.20.13

Звукозаписів

Оригінали #

59.20.13-00.00

Звукозаписів

Оригінали #

59

Звуку

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування # та видавання музичних творів

59.2

Звуку

Послуги щодо записування # та видавання музичних творів

59.12.11

Звуку

Послуги щодо монтування # та зображення

59.12.11-00.00

Звуку

Послуги щодо монтування # та зображення

59.20

Звуку

Послуги щодо записування # та видавання музичних творів

59.20.1

Звуку

«Послуги щодо записування # та записування наживо; оригінали звукозаписів»

59.20.11

Звуку

Послуги щодо записування #

59.20.11-00.00

Звуку

Послуги щодо записування #

61.2

Зв’язку

Послуги безпроводового #

61.3

Зв’язку

Послуги супутникового #

61.10.3

Зв’язку

Послуги щодо передавання даних мережами проводового #

61.10.4

Зв’язку

Послуги # Інтернетом проводовими мережами

61.10.11

Зв’язку

Послуги стаціонарного телефонного # - доступ і користування

61.10.11

Зв’язку

Послуги стаціонарного телефонного # - можливості викликання

61.10.11-00.00

Зв’язку

Послуги стаціонарного телефонного # - доступ і користування

61.10.12-00.00

Зв’язку

Послуги стаціонарного телефонного # - можливості викликання

61.10.30

Зв’язку

Послуги щодо передавання даних мережами проводового #

61.10.30-00.00

Зв’язку

Послуги щодо передавання даних мережами проводового #

61.10.49

Зв’язку

Послуги # Інтернетом проводовими мережами, інші

61.10.49-00.00

Зв’язку

Послуги # Інтернетом проводовими мережами, інші

61.20

Зв’язку

Послуги безпроводового #

61.20.1

Зв’язку

Послуги мобільного # й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.1

Зв’язку

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового #

61.20.2

Зв’язку

Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового #

61.20.3

Зв’язку

Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового #

61.20.4

Зв’язку

Послуги # Інтернетом безпроводовими мережами

61.20.11

Зв’язку

Послуги мобільного # - доступ і користування

61.20.11-00.00

Зв’язку

Послуги мобільного # - доступ і користування

61.20.12

Зв’язку

Послуги мобільного # - можливості викликання

61.20.12-00.00

Зв’язку

Послуги мобільного # - можливості викликання

61.20.13

Зв’язку

Послуги приватних мереж для систем безпроводового #

61.20.13-00.00

Зв’язку

Послуги приватних мереж для систем безпроводового #

61.20.20

Зв’язку

Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового #

61.20.20-00.00

Зв’язку

Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового #

61.20.30

Зв’язку

Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового #

61.20.30-00.00

Зв’язку

Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового #

61.20.49

Зв’язку

Послуги # Інтернетом безпроводовими мережами, інші

61.20.49-00.00

Зв’язку

Послуги # Інтернетом безпроводовими мережами, інші

61.30

Зв’язку

Послуги супутникового #

61.30.1

Зв’язку

Послуги супутникового #, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Зв’язку

Послуги супутникового #, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Зв’язку

Послуги супутникового #, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

59.12.11

Зображення

Послуги щодо монтування звуку та #

59.12.11-00.00

Зображення

Послуги щодо монтування звуку та #

58.21

Ігор

Послуги щодо видавання комп’ютерних #

62.01.21

Ігор

Оригінали програмного забезпечення комп’ютерних #

62.01.21-00.00

Ігор

Оригінали програмного забезпечення комп’ютерних #

58.21.4

Іграми

Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними #

58.21.40

Іграми

Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними #

58.21.40-00.00

Іграми

Послуги щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними #

58.21.1

Ігри

# комп’ютерні на фізичних носіях

58.21.2

Ігри

# комп’ютерні як завантажені файли

58.21.10

Ігри

# комп’ютерні на фізичних носіях

58.21.10-00.00

Ігри

# комп’ютерні на фізичних носіях

58.21.20

Ігри

# комп’ютерні як завантажені файли

58.21.20-00.00

Ігри

# комп’ютерні як завантажені файли

61.10.4

Інтернатом

Послуги зв’язку # проводовими мережами

61.10.49

Інтернатом

Послуги зв’язку # проводовими мережами, інші

61.10.49-00.00

Інтернатом

Послуги зв’язку # проводовими мережами, інші

58.14.2

Інтернет-видання

Інтернет-журнали та періодичні #

58.14.20

Інтернет-видання

Інтернет-журнали та періодичні #

58.14.20-00.00

Інтернет-видання

Інтернет-журнали та періодичні #

58.19.2

Інтернет-видання

#, інші

58.19.21

Інтернет-видання

# для дорослих

58.19.21-00.00

Інтернет-видання

# для дорослих

58.19.29

Інтернет-видання

#, інші, н. в. і. у.

58.19.29-00.00

Інтернет-видання

#, інші, н. в. і. у.

58.13.2

Інтернет-газети

#

58.13.20

Інтернет-газети

#

58.13.20-00.00

Інтернет-газети

#

58.12.2

Інтернет-довідники

# та інтернет-списки адресатів

58.12.20

Інтернет-довідники

# та інтернет-списки адресатів

58.12.20-00.00

Інтернет-довідники

# та інтернет-списки адресатів

58.14.2

Інтернет-журнали

# та періодичні інтернет-видання

58.14.20-00.00

Інтернет-журнали

# та періодичні інтернет-видання

63.11.3

Інтернеті

Продаж рекламного місця чи часу в #

63.11.30

Інтернеті

Продаж рекламного місця чи часу в #

63.11.30-00.00

Інтернеті

Продаж рекламного місця чи часу в #

58.21.30

Інтернет-ігри

#

58.21.30-00.00

Інтернет-ігри

#

58.21.3

Інтернет-ігри

#

58.11.3

Інтернет-книжки

#

58.11.30

Інтернет-книжки

#

58.11.30-00.00

Інтернет-книжки

#

61.20.4

Інтернетом

Послуги зв’язку # безпроводовими мережами

61.20.49

Інтернетом

Послуги зв’язку # безпроводовими мережами, інші

61.20.49-00.00

Інтернетом

Послуги зв’язку # безпроводовими мережами, інші

63.11.2

Інтернетом

Пересилання потокового відео- і аудіовмісту #

63.11.21

Інтернетом

Пересилання потокового відеовмісту #

63.11.21-00.00

Інтернетом

Пересилання потокового відеовмісту #

63.11.22

Інтернетом

Пересилання потокового аудіовмісту #

63.11.22-00.00

Інтернетом

Пересилання потокового аудіовмісту #

58.12.2

Інтернет-списки

Інтернет-довідники та # адресатів

58.12.20

Інтернет-списки

Інтернет-довідники та # адресатів

58.12.20-00.00

Інтернет-списки

Інтернет-довідники та # адресатів

61.10.41

Інтернету

Послуги опорних мереж #

61.10.41-00.00

Інтернету

Послуги опорних мереж #

61.10.42

Інтернету

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до # проводовими мережами

61.10.42-00.00

Інтернету

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до # проводовими мережами

61.10.43

Інтернету

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до # проводовими мережами

61.10.43-00.00

Інтернету

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до # проводовими мережами

61.20.41

Інтернету

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до # безпроводовими мережами

61.20.41-00.00

Інтернету

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до # безпроводовими мережами

61.20.42

Інтернету

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до # безпроводовими мережами

61.20.42-00.00

Інтернету

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до # безпроводовими мережами

63.1

Інформації

«Послуги щодо обробляння даних, розміщування # на веб-вузлах та суміжні послуги; веб-портали»

63.11

Інформації

Послуги щодо обробляння даних, розміщування # на веб-вузлах та суміжні послуги

63.11.1

Інформації

Послуги щодо обробляння даних, розміщування # на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.12

Інформації

Послуги щодо розміщування # на веб-вузлах

63.11.12-00.00

Інформації

Послуги щодо розмішування # на веб-вузлах

63.11.19

Інформації

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування # на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Інформації

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування # на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.12

Інформації

Розміщування # на веб-порталі

63.12.1

Інформації

Розміщування # на веб-порталі

63.12.10

Інформації

Розміщування # на веб-порталі

63.12.10-00.00

Інформації

Розміщування # на веб-порталі

63.91.12

Інформації

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової #

63.91.12-00.00

Інформації

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової #

63.99.2

Інформації

Добирання фактів або #, оригінальне

63.99.20

Інформації

Добирання фактів або #, оригінальне

63.99.20-00.00

Інформації

Добирання фактів або #, оригінальне

62.01.12

Інформаційних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері # технологій для мереж і систем

62.01.12-00.00

Інформаційних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері # технологій для мереж і систем

62.02.3

Інформаційних

Послуги щодо технічної допомоги у сфері # технологій

62.02.30

Інформаційних

Послуги щодо технічної допомоги у сфері # технологій

62.02.30-00.00

Інформаційних

Послуги щодо технічної допомоги у сфері # технологій

62.09

Інформаційних

Послуги у сфері # технологій та стосовно комп’ютерної техніки, інші

62.09.2

Інформаційних

Послуги у сфері # технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20

Інформаційних

Послуги у сфері # технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Інформаційних

Послуги у сфері # технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

63.91

Інформаційних

Послуги # агентств

63.91.1

Інформаційних

Послуги # агентств

63.91.11

Інформаційних

Послуги # агентств стосовно газет і періодичних видань

63.91.11-00.00

Інформаційних

Послуги # агентств стосовно газет і періодичних видань

63.91.12

Інформаційних

Послуги # агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

63.91.12-00.00

Інформаційних

Послуги # агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

62.01.1

Інформаційних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері # технологій

62.01.11

Інформаційних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері # технологій для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Інформаційних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері # технологій для прикладних завдань

63

Інформаційні

Послуги #

63.99.10-00.00

Інформаційні

Послуги #, інші, н. в. і. у.

63.9

Інформаційні

Послуги #, інші

63.99

Інформаційні

Послуги #, інші, н. в. і. у.

63.99.1

Інформаційні

Послуги #, інші, н. в. і. у.

63.99.10

Інформаційні

Послуги #, інші, н. в. і. у.

63.11.1

Інформаційно-технологічною

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення # інфраструктурою

63.11.19

Інформаційно-технологічною

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та # інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Інформаційно-технологічною

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та # інфраструктурою, інші

61.10.5

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #

61.10.51

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #, базовий пакет програм

61.10.52

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #, пакет програм на вибір

61.10.53-00.00

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #, плата за перегляд

61.10.53

Інфраструктури

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової #, плата за перегляд

63.11.1

Інфраструктурою

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною #

63.11.19

Інфраструктурою

Послуги щодо забезпечення # стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Інфраструктурою

Послуги щодо забезпечення # стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19

Інфраструктурою

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною #, інші

63.11.19-00.00

Інфраструктурою

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною #, інші

58.19.13

Календарі

Картинки перебивні (декалькоманія), #, друковані

58.19.13-00.00

Календарі

Картинки перебивні (декалькоманія), #, друковані

60.20.3

Каналів

Програми телевізійних #

60.20.11

Каналів

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських #

60.20.11-00.00

Каналів

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських #

60.20.12

Каналів

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських #, інші

60.20.12-00.00

Каналів

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських #, інші

60.20.31

Каналів

Програми телевізійних #, крім каналів за передоплатою

60.20.31

Каналів

Програми телевізійних каналів, крім # за передоплатою

60.20.31-00.00

Каналів

Програми телевізійних #, крім каналів за передоплатою

60.20.31-00.00

Каналів

Програми телевізійних каналів, крім # за передоплатою

60.20.32

Каналів

Програми телевізійних # за передоплатою

60.20.32-00.00

Каналів

Програми телевізійних # за передоплатою

58.11.15

Картами

Атласи та інші книжки з # друковані

58.11.15-00.00

Картами

Атласи та інші книжки з # друковані

58.11.16

Карти

# географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок

58.11.16-00.00

Карти

# географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі книжок

58.19.13

Картинки

# перебивні (декалькоманія), календарі, друковані

58.19.13-00.00

Картинки

# перебивні (декалькоманія), календарі, друковані

58.19.11

Картки

# поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані

58.19.11-00.00

Картки

# поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані

58.19.15

Каталоги

Матеріали рекламні комерційні, торгові # та подібні вироби, друковані

58.19.15-00.00

Каталоги

Матеріали рекламні комерційні, торгові # та подібні вироби, друковані

58.29.13

Керування

Програмне забезпечення # базами даних, на фізичних носіях

58.29.13-00.00

Керування

Програмне забезпечення # базами даних, на фізичних носіях

62.03

Керування

Послуги щодо # комп’ютерними засобами

62.03.1

Керування

Послуги щодо # комп’ютерними засобами

62.03.11

Керування

Послуги щодо # мережами

62.03.11-00.00

Керування

Послуги щодо # мережами

62.03.12

Керування

Послуги щодо # комп’ютерними системами

62.03.12-00.00

Керування

Послуги щодо # комп’ютерними системами

59.11.2

Кінематографічна

Продукція #, відеопродукція та телевізійна продукція

59.11.22

Кінематографічні

Фільми #

59.11.22-00.00

Кінематографічні

Фільми #

59.1

Кінофільмами

Послуги, пов’язані з #, відеофільмами та телевізійними програмами

59.13.1

Кінофільмами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з #, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.3

Кінофільмах

Продаж рекламного місця чи часу в #, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30

Кінофільмах

Продаж рекламного місця чи часу в #, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Кінофільмах

Продаж рекламного місця чи часу в #, відеофільмах і телевізійних програмах

59

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва #, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів

59.11

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва #, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.1

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва #, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.11

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва #

59.11.11-00.00

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва #

59.11.12

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних # і відеофільмів

59.11.12-00.00

Кінофільмів

Послуги щодо виробництва пропагувальних або рекламних # і відеофільмів

59.11.21

Кінофільмів

Оригінали #, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.21-00.00

Кінофільмів

Оригінали #, відеофільмів і телевізійних програм

59.12

Кінофільмів

Послуги щодо поствиробництва #, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.1

Кінофільмів

Послуги щодо поствиробництва #, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.19

Кінофільмів

Послуги щодо поствиробництва #, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.12.19-00.00

Кінофільмів

Послуги щодо поствиробництва #, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13

Кінофільмів

Послуги щодо розповсюджування #, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.1

Кінофільмів

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування #, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.12

Кінофільмів

Послуги щодо розповсюджування #, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13.12-00.00

Кінофільмів

Послуги щодо розповсюджування #, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.14

Кінофільмів

Послуги щодо демонстрування #

59.14.1

Кінофільмів

Послуги щодо демонстрування #

59.14.10

Кінофільмів

Послуги щодо демонстрування #

59.14.10-00.00

Кінофільмів

Послуги щодо демонстрування #

58.11.6

Книжками

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з #

58.11.60

Книжками

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з #

58.11.60-00.00

Книжками

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з #

58.11.4

Книжках

Продаж рекламного місця у #

58.11.41

Книжках

Продаж рекламного місця у #

58.11.41-00.00

Книжках

Продаж рекламного місця у #

58.11.42

Книжках

Продаж рекламного місця у # в електронному вигляді

58.11.42-00.00

Книжках

Продаж рекламного місця у # в електронному вигляді

58.11.1

Книжки

# друковані

58.11.2

Книжки

# на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.12

Книжки

# професійні та науково-технічні друковані

58.11.12-00.00

Книжки

# професійні та науково-технічні друковані

58.11.13-00.00

Книжки

# для дітей друковані

58.11.15

Книжки

Атласи та інші # з картами друковані

58.11.15-00.00

Книжки

Атласи та інші # з картами друковані

58.11.19

Книжки

#, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.19-00.00

Книжки

#, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.20

Книжки

# на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20-00.00

Книжки

# на диску, магнітній стрічці чи на інших фізичних носіях

58.19.14

Книжки

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові #; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Книжки

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові #; банкноти/акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.11.13

Книжки

# для дітей друковані

58.1

Книжок

Послуги щодо видавання #, періодичних видань та інші видавничі послуги

58.11

Книжок

Послуги щодо видавання #

58.11.5

Книжок

Видавання # за оплату чи на договірних засадах

58.11.16

Книжок

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі #

58.11.16-00.00

Книжок

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у формі #

58.11.50

Книжок

Видавання # за оплату чи на договірних засадах

58.11.50-00.00

Книжок

Видавання # за оплату чи на договірних засадах

59.12.13

Колірного

Послуги щодо # коректування та цифрового реставрування

59.12.13-00.00

Колірного

Послуги щодо # коректування та цифрового реставрування

58.19.15

Комерційні

Матеріали рекламні #, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.19.15-00.00

Комерційні

Матеріали рекламні #, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.29.21

Комерційні

Програми прикладні загальної призначеності, #, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Комерційні

Програми прикладні загальної призначеності, #, та для домашнього використання, на фізичних носіях

62.09.1

Комп’ютерів

Послуги щодо встановлювання # та периферійного устатковання

62.09.10

Комп’ютерів

Послуги щодо встановлювання # та периферійного устатковання

62.09.10-00.00

Комп’ютерів

Послуги щодо встановлювання # та периферійного устатковання

58.21.10

Комп’ютерна

ігри # на фізичних носіях

58.21.4

Комп’ютерними

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # іграми

58.21.40

Комп’ютерними

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # іграми

58.21.40-00.00

Комп’ютерними

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # іграми

62.0.3

Комп’ютерними

Послуги щодо керування # засобами

62.03.1

Комп’ютерними

Послуги щодо керування # засобами

62.03.12

Комп’ютерними

Послуги щодо керування # системами

62.03.12-00.00

Комп’ютерними

Послуги щодо керування # системами

58.21

Комп’ютерних

Послуги щодо видавання # ігор

62.01.21

Комп’ютерних

Оригінали програмного забезпечення # ігор

62.01.21-00.00

Комп’ютерних

Оригінали програмного забезпечення # ігор

58.21.1

Комп’ютерні

ігри # на фізичних носіях

58.21.2

Комп’ютерні

Ігри # як завантажні файли

58.21.10-00.00

Комп’ютерні

Ігри # на фізичних носіях

58.21.20

Комп’ютерні

ігри # як завантажні файли

58.21.20-00.00

Комп’ютерні

ігри # як завантажні файли

62

Комп’ютерного

Послуги щодо # програмування, консультування та суміжні послуги

62.0

Комп’ютерного

Послуги щодо # програмування, консультування та суміжні послуги

62.01

Комп’ютерного

Послуги щодо # програмування

62.02

Комп’ютерної

Послуги щодо консультування стосовно # техніки

62.09

Комп’ютерної

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно # техніки, інші

62.09.2

Комп’ютерної

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно # техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20

Комп’ютерної

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно # техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Комп’ютерної

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно # техніки, інші, н. в. і. у.

62.0

Консультування

Послуги щодо комп’ютерного програмування, # та суміжні послуги

62.02

Консультування

Послуги щодо # стосовно комп’ютерної техніки

62.02.1

Консультування

Послуги щодо # стосовно апаратного забезпечення

62.02.2

Консультування

Послуги щодо # стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.10

Консультування

Послуги щодо # стосовно апаратного забезпечення

62.02.10-00.00

Консультування

Послуги щодо # стосовно апаратного забезпечення

62.02.20

Консультування

Послуги щодо # стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.20-00.00

Консультування

Послуги щодо # стосовно систем і програмного забезпечення

62

Консультування

Послуги щодо комп’ютерного програмування, # та суміжні послуги

59.12.13

Коректування

Послуги щодо колірного # та цифрового реставрування

59.12.13-00.00

Коректування

Послуги щодо колірного # та цифрового реставрування

58.12.3

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # довідниками та списками адресатів

58.12.30

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # довідниками та списками адресатів

58.12.30-00.00

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # довідниками та списками адресатів

58.21.4

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # комп’ютерними іграми

58.21.40

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # комп’ютерними іграми

58.21.40-00.00

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # комп’ютерними іграми

58.29.5

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # програмним забезпеченням

58.29.50-00.00

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # програмним забезпеченням

59.20.4

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Користування

Послуги щодо видання ліцензії на право # оригіналами пісень і музичних творів

61.10.11

Користування

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і #

61.10.11-00.00

Користування

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і #

61.20.11

Користування

Послуги мобільного зв’язку - доступ і #

61.20.11-00.00

Користування

Послуги мобільного зв’язку - доступ і #

58.19.12

Кресленики

Репродукції, # та фотографії, друковані

58.19.12-00.00

Кресленики

Репродукції, # та фотографії, друковані

58.19.11

Листівки

Картки поштові, вітальні # та подібні вироби, друковані

58.19.11-00.00

Листівки

Картки поштові, вітальні # та подібні вироби, друковані

58.11.6

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з книжками

58.11.60

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з книжками

58.11.60-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з книжками

58.12.3

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування довідниками та списками адресатів

58.14.4

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.19.3

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.21.4

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування комп’ютерними іграми

58.29.5

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування програмним забезпеченням

58.29.50

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування програмним забезпеченням

58.29.50-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування програмним забезпеченням

59.13.1

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.11

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.13.11-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання #, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.20.4

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право користування оригіналами пісень і музичних творів

58.11.2

Магнітній

Книжки на диску, # стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20

Магнітній

Книжки на диску, # стрічці чи на інших фізичних носіях

58.11.20-00.00

Магнітній

Книжки на диску, # стрічці чи на інших фізичних носіях

58.19.14

Марки

«# поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Марки

«# поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

63.91.12

Масової

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів # інформації

63.91.12-00.00

Масової

Послуги інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів # інформації

59.12.12-00.00

Мастер-копій

Послуги щодо переведення в інші формати та тиражування #

59-12.12

Мастер-копій

Послуги щодо переведення в інші формати та тиражування #

58.11.19

Матеріали

Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні #, друковані, інші

58.11.19-00.00

Матеріали

Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні #, друковані, інші

58.19.15

Матеріали

# рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.19.15-00.00

Матеріали

# рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.14

Матеріалів

Послуги щодо видавання журналів і періодичних #

61.10.13

Мереж

Послуги приватних # для систем проводового електрозв’язку

61.10.13-00.00

Мереж

Послуги приватних # для систем проводового електрозв’язку

61.10.41

Мереж

Послуги опорних # Інтернету

61.10.41-00.00

Мереж

Послуги опорних # Інтернету

61.20.1

Мереж

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних # для систем безпроводового зв’язку

61.20.13

Мереж

Послуги приватних # для систем безпроводового зв’язку

61.20.13-00.00

Мереж

Послуги приватних # для систем безпроводового зв’язку

62.01.12

Мереж

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для # і систем

62.01.12-00.00

Мереж

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для # і систем

61.10.2

Мережами

Послуги щодо пропускання трафіку # проводового електрозв’язку

61.10.3

Мережами

Послуги щодо передавання даних # проводового зв’язку

61.10.4

Мережами

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими #

61.10.20

Мережами

Послуги щодо пропускання трафіку # проводового електрозв’язку

61.10.20-00.00

Мережами

Послуги щодо пропускання трафіку # проводового електрозв’язку

61.10.30

Мережами

Послуги щодо передавання даних # проводового зв’язку

61.10.30-00.00

Мережами

Послуги щодо передавання даних # проводового зв’язку

61.10.42

Мережами

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими #

61.10.42-00.00

Мережами

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими #

61.10.43

Мережами

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими #

61.10.43-00.00

Мережами

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими #

61.10.49

Мережами

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими #, інші

61.10.49-00.00

Мережами

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими #, інші

61.20.2

Мережами

Послуги щодо пропускання трафіку # безпроводового зв’язку

61.20.3

Мережами

Послуги щодо передавання даних # безпроводового зв’язку

61.20.4

Мережами

Послуги зв’язку Інтернетом безпроводовими #

61.20.5

Мережами

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими #

61.20.20

Мережами

Послуги щодо пропускання трафіку # безпроводового зв’язку

61.20.20-00.00

Мережами

Послуги щодо пропускання трафіку # безпроводового зв’язку

61.20.30

Мережами

Послуги щодо передавання даних # безпроводового зв’язку

61.20.30-00.00

Мережами

Послуги щодо передавання даних # безпроводового зв’язку

61.20.41

Мережами

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими #

61.20.41-00.00

Мережами

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими #

61.20.42

Мережами

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими #

61.20.42-00.00

Мережами

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими #

61.20.49

Мережами

Послуги зв’язку Інтернетом безпроводовими #, інші

61.20.49-00.00

Мережами

Послуги зв’язку Інтернетом безпроводовими #, інші

61.20.50

Мережами

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими #

61.20.50-00.00

Мережами

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими #

62.03.11

Мережами

Послуги щодо керування #

62.03.11-00.00

Мережами

Послуги щодо керування #

58.29.12

Мережеве

Програмне забезпечення #, на фізичних носіях

58.29.12-00.00

Мережеве

Програмне забезпечення #, на фізичних носіях

58.11.4

Місця

Продаж рекламного # у книжках

58.11.41

Місця

Продаж рекламного # у книжках

58.11.41-00.00

Місця

Продаж рекламного # у книжках

58.11.42

Місця

Продаж рекламного # у книжках в електронному вигляді

58.11.42-00.00

Місця

Продаж рекламного # у книжках в електронному вигляді

58.13.3

Місця

Продаж рекламного # в газетах

58.13.31

Місця

Продаж рекламного # в друкованих газетах

58.13.31-00.00

Місця

Продаж рекламного # в друкованих газетах

58.13.32

Місця

Продаж рекламного # в газетах в електронному вигляді

58.13.32-00.00

Місця

# рекламні в газетах в електронному вигляді

58.14.3

Місця

Продаж рекламного # в журналах і періодичних виданнях

58.14.31

Місця

Продаж рекламного # в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.31-00.00

Місця

Продаж рекламного # в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.32

Місця

Продаж рекламного # в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.32-00.00

Місця

Продаж рекламного # в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

59.11.3

Місця

Продаж рекламного # чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30

Місця

Продаж рекламного # чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Місця

Продаж рекламного # чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

63.11.3

Місця

Продаж рекламного # чи часу в Інтернеті

63.11.30

Місця

Продаж рекламного # чи часу в Інтернеті

63.11.30-00.00

Місця

Продаж рекламного # чи часу в Інтернеті

61.20.1

Мобільного

Послуги # зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.11

Мобільного

Послуги # зв’язку - доступ і користування

61.20.11-00.00

Мобільного

Послуги # зв’язку - доступ і користування

61.20.12

Мобільного

Послуги # зв’язку - можливості викликання

61.20.12-00.00

Мобільного

Послуги # зв’язку - можливості викликання

58.29.14

Мов

Програмне забезпечення засобів розробляння та # програмування на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Мов

Програмне забезпечення засобів розробляння та # програмування на фізичних носіях

61.10.12

Можливості

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - # викликання

61.10.12-00.00

Можливості

Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - # викликання

61.20.12

Можливості

Послуги мобільного зв’язку - # викликання

61.20.12-00.00

Можливості

Послуги мобільного зв’язку - # викликання

59.12.11

Монтування

Послуги щодо # звуку та зображення

59.12.11-00.00

Монтування

Послуги щодо # звуку та зображення

59.12.17

Монтування

Послуги щодо # фонограм

59.12.17-00.00

Монтування

Послуги щодо # фонограм

59.20.33

Музичними

Диски, стрічки та інші фізичні носії з # аудіозаписами

59.20.33-00.00

Музичними

Диски, стрічки та інші фізичні носії з # аудіозаписами

59

Музичних

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання # творів

59.2

Музичних

Послуги щодо записування звуку та видавання # творів

59.20

Музичних

Послуги щодо записування звуку та видавання # творів

59.20.3

Музичних

Послуги щодо видавання # творів

59.20.4

Музичних

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і # творів

59.20.40

Музичних

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і # творів

59.20.40-00.00

Музичних

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і # творів

59.20.35

Музичні

Твори # як завантажні файли

59.20.35-00.00

Музичні

Твори # як завантажні файли

58.19.14

Облігації

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, # та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Облігації

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, # та подібні цінні папери, друковані»

63.1

Обробляння

«Послуги щодо # даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; веб-портали»

63.11

Обробляння

Послуги щодо # даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги

63.11.1

Обробляння

Послуги щодо # даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.11

Обробляння

Послуги щодо # даних

63.11.11-00.00

Обробляння

Послуги щодо # даних

58.29.4

Оперативно доступне

Програмне забезпечення # (у режимі on-line)

58.29.40

Оперативно доступне

Програмне забезпечення # (у режимі on-line)

58.29.40-00.00

Оперативно доступне

Програмне забезпечення # (у режимі on-line)

58.29.11

Операційні

Системи # на фізичних носіях

58.29.11-00.00

Операційні

Системи # на фізичних носіях

58.11.5

Оплату

Видавання книжок за # чи на договірних засадах

58.11.50

Оплату

Видавання книжок за # чи на договірних засадах

58.11.50-00.00

Оплату

Видавання книжок за # чи на договірних засадах

61.10.41

Опорних

Послуги # мереж Інтернету

61.10.41-00.00

Опорних

Послуги # мереж Інтернету

59.20.4

Оригіналами

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # пісень і музичних творів

59.20.40

Оригіналами

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Оригіналами

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # пісень і музичних творів

59.11.21

Оригінали

# кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.21-00.00

Оригінали

# кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.20.1

Оригінали

«Послуги щодо записування звуку та записування наживо; # звукозаписів»

59.20.2

Оригінали

«Послуги щодо виробництва радіопрограм; # радіопрограм»

59.20.13

Оригінали

# звукозаписів

59.20.13-00.00

Оригінали

# звукозаписів

59.20.22

Оригінали

# радіопрограм

59.20.22-00.00

Оригінали

# радіопрограм

60.2

Оригінали

«Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; # телемовних передач»

60.10.1

Оригінали

«Послуги щодо радіомовлення; # радіомовних передач»

60.10.12

Оригінали

# радіомовних передач

60.10.12-00.00

Оригінали

# радіомовних передач

60.20

Оригінали

«Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; # телемовних передач»

60.20.2

Оригінали

# телемовних передач

60.20.20

Оригінали

# телемовних передач

60.20.20-00.00

Оригінали

# телемовних передач

62.01.2

Оригінали

# програмного забезпечення

62.01.21

Оригінали

# програмного забезпечення комп’ютерних ігор

62.01.21-00.00

Оригінали

# програмного забезпечення комп’ютерних ігор

62.01.29

Оригінали

# програмного забезпечення, інші

62.01.29-00.00

Оригінали

# програмного забезпечення, інші

63.99.2

Оригінальне

Добирання фактів або інформації, #

63.99.20

Оригінальне

Добирання фактів або інформації, #

63.99.20-00.00

Оригінальне

Добирання фактів або інформації, #

61.10.51

Пакет

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий # програм

61.10.51-00.00

Пакет

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий # програм

61.10.52

Пакет

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, # програм на вибір

61.10.52-00.00

Пакет

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, # програм на вибір

58.19.14

Папери

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні #, друковані»

58.19.14-00.00

Папери

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні #, друковані»

58.19.14

Папір

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий #; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Папір

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий #; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.13

Перебивні

Картинки # (декалькоманія), календарі, друковані

58.19.13-00.00

Перебивні

Картинки # (декалькоманія), календарі, друковані

59.12.12

Переведення

Послуги щодо # в інші формати та тиражування мастер-копій

59.12.12-00.00

Переведення

Послуги щодо # в інші формати та тиражування мастер-копій

61.10.53

Перегляд

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за #

61.10.53-00.00

Перегляд

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за #

61.10.1

Передавання

Послуги щодо # даних і повідомлень

61.10.3

Передавання

Послуги щодо # даних мережами проводового зв’язку

61.10.30

Передавання

Послуги щодо # даних мережами проводового зв’язку

61.10.30-00.00

Передавання

Послуги щодо # даних мережами проводового зв’язку

61.20.3

Передавання

Послуги щодо # даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.30

Передавання

Послуги щодо # даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.30-00.00

Передавання

Послуги щодо # даних мережами безпроводового зв’язку

60.2

Передач

«Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних #»

60.10.1

Передач

«Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних #»

60.10.12

Передач

Оригінали радіомовних #

60.10.12-00.00

Передач

Оригінали радіомовних #

60.20

Передач

«Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних #»

60.20.2

Передач

Оригінали телемовних #

60.20.20

Передач

Оригінали телемовних #

60.20.20-00.00

Передач

Оригінали телемовних #

60.20.13

Передоплатою

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за #

60.20.13-00.00

Передоплатою

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за #

60.20.14

Передоплатою

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, за #, інші

60.20.14-00.00

Передоплатою

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, за #, інші

60.20.31

Передоплатою

Програми телевізійних каналів, крім каналів за #

60.20.31-00.00

Передоплатою

Програми телевізійних каналів, крім каналів за #

60.20.32

Передоплатою

Програми телевізійних каналів за #

60.20.32-00.00

Передоплатою

Програми телевізійних каналів за #

63.11.2

Пересилання

# потокового відео- і аудіовмісту Інтернетом

63.11.21

Пересилання

# потокового відеовмісту Інтернетом

63.11.21-00.00

Пересилання

# потокового відеовмісту Інтернетом

63.11.22

Пересилання

# потокового аудіовмісту Інтернетом

63.11.22-00.00

Пересилання

# потокового аудіовмісту Інтернетом

62.09.1

Периферійного

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та # устатковання

62.09.10

Периферійного

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та # устатковання

62.09.10-00.00

Периферійного

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та # устатковання

58.14.4

Періодичними

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та # виданнями

58.14.40

Періодичними

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та # виданнями

58.14.40-00.00

Періодичними

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та # виданнями

58.1

Періодичних

Послуги щодо видавання книжок, # видань та інші видавничі послуги

58.14

Періодичних

Послуги щодо видавання журналів і # матеріалів

58.14.3

Періодичних

Продаж рекламного місця в журналах і # виданнях

58.14.31

Періодичних

Продаж рекламного місця в друкованих журналах і # виданнях

58.14.31-00.00

Періодичних

Продаж рекламного місця в друкованих журналах і # виданнях

58.14.32

Періодичних

Продаж рекламного місця в журналах і # виданнях в електронному вигляді

63.91.11

Періодичних

Послуги інформаційних агентств стосовно газет і # видань

63.91.11-00.00

Періодичних

Послуги інформаційних агентств стосовно газет і # видань

58.14.1

Періодичні

Журнали та # видання друковані

58.14.2

Періодичні

Інтернет-журнали та # інтернет-видання

58.14.11

Періодичні

Журнали та # видання неспеціалізовані, друковані

58.14.11-00.00

Періодичні

Журнали та # видання неспеціалізовані, друковані

58.14.12

Періодичні

Журнали та # видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.12-00.00

Періодичні

Журнали та # видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

58.14.19

Періодичні

Журнали та # видання, друковані, інші

58.14.19-0.00

Періодичні

Журнали та # видання, друковані, інші

58.14.20

Періодичні

Інтернет-журнали та # інтернет-видання

58.14.20-00.00

Періодичні

Інтернет-журнали та # інтернет-видання

60

Підготування

Послуги щодо # програм і щодо телерадіомовлення

60.2

Підготування

«Послуги щодо # телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних передач»

60.10.11

Підготування

Послуги щодо # радіопрограм і радіомовлення

60.10.11-00.00

Підготування

Послуги щодо # радіопрограм і радіомовлення

60.20

Підготування

«Послуги щодо # телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних передач»

60.20.1

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення

60.20.11

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Підготування

Послуги щодо # телепрограм та телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.12

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.12-00.00

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.13

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.13-00.00

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.14

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення, за передоплатою, інші

60.20.14-00.00

Підготування

Послуги щодо # телепрограм і телемовлення, за передоплатою, інші

58.11.11

Підручники

# друковані

58.11.11-00.00

Підручники

# друковані

59.20.4

Пісень

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами # і музичних творів

59.20.40

Пісень

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами # і музичних творів

59.20.40-00.00

Пісень

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами # і музичних творів

61.10.53

Плата

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, # за перегляд

61.10.53-00.00

Плата

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, # за перегляд

61.10.1

Повідомлень

Послуги щодо передавання даних і #

58.11.16

Подібні

Карти географічні, гідрографічні чи #, друковані не у формі книжок

58.11.16-00.00

Подібні

Карти географічні, гідрографічні чи #, друковані не у формі книжок

58.11.19

Подібні

Книжки, брошури, рекламні проспекти та # матеріали, друковані, інші

58.11.19-00.00

Подібні

Книжки, брошури, рекламні проспекти та # матеріали, друковані, інші

58.19.11

Подібні

Картки поштові, вітальні листівки та # вироби, друковані

58.19.11-00.00

Подібні

Картки поштові, вітальні листівки та # вироби, друковані

58.19.14

Подібні

«Марки поштові, гербові чи # нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14

Подібні

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та # цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Подібні

«Марки поштові, гербові чи # нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Подібні

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та # цінні папери, друковані»

58.19.15

Подібні

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та # вироби, друковані

58.19.15-00.00

Подібні

Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та # вироби, друковані

60.20.11

Послуг

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім # абонентських каналів

60.20.11-00.00

Послуг

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім # абонентських каналів

60.20.12

Послуг

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім # абонентських каналів, інші

60.20.12-00.00

Послуг

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім # абонентських каналів, інші

61.30.1

Послуг

Послуги супутникового зв’язку, крім # щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Послуг

Послуги супутникового зв’язку, крім # щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Послуг

Послуги супутникового зв’язку, крім # щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

58

Послуги

# видавничі

58.1

Послуги

# щодо видавання книжок, періодичних видань та інші видавничі послуги

58.1

Послуги

Послуги щодо видавання книжок, періодичних видань та інші видавничі #

58.2

Послуги

# щодо видавання програмних засобів

58.11

Послуги

# щодо видавання книжок

58.11.6

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з книжками

58.11.60

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з книжками

58.11.60-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з книжками

58.12.3

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.12.30-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування довідниками та списками адресатів

58.13

Послуги

# щодо видавання газет

58.14

Послуги

# щодо видавання журналів і періодичних матеріалів

58.14.4

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.14.40-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з журналами та періодичними виданнями

58.19

Послуги

# видавничі, інші

58.19.1

Послуги

# щодо видавання друкованої продукції, інші

58.19.3

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.19.30-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою продукцією

58.21

Послуги

# щодо видавання комп’ютерних ігор

58.21.4

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.21.40-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування комп’ютерними іграми

58.29

Послуги

# щодо видавання інших програмних засобів

58.29.5

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

58.29.50

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

58.29.50-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням

59

Послуги

# щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів

59.1

Послуги

#, пов’язані з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами

59.2

Послуги

# щодо записування звуку та видавання музичних творів

59.11

Послуги

# щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.1

Послуги

# щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.11.11

Послуги

# щодо виробництва кінофільмів

59.11.11-00.00

Послуги

# щодо виробництва кінофільмів

59.11.12

Послуги

# щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.12-00.00

Послуги

# щодо виробництва пропагувальних або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.13

Послуги

# щодо виробництва інших телевізійних програм

59.11.13-00.00

Послуги

# щодо виробництва інших телевізійних програм

59.12

Послуги

# щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.1

Послуги

# щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.11

Послуги

# щодо монтування звуку та зображення

59.12.11-00.00

Послуги

# щодо монтування звуку та зображення

59.12.12

Послуги

# щодо переведення в інші формати та тиражування мастер-копій

59.12.12-00.00

Послуги

# щодо переведення в інші формати та тиражування мастер-копій

59.12.13

Послуги

# щодо колірного коректування та цифрового реставрування

59.12.13-00.00

Послуги

# щодо колірного коректування та цифрового реставрування

59.12.14

Послуги

# щодо створювання візуальних ефектів

59.12.14-00.00

Послуги

# щодо створювання візуальних ефектів

59.12.15

Послуги

# щодо введення анімації

59.12.15-00.00

Послуги

# щодо введення анімації

59.12.16

Послуги

# щодо введення написів, титрів і субтитрів

59.12.16-00.00

Послуги

# щодо введення написів, титрів і субтитрів

59.12.17

Послуги

# щодо монтування фонограм

59.12.17-00.00

Послуги

# щодо монтування фонограм

59.12.19

Послуги

# щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.12.19-00.00

Послуги

# щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13

Послуги

# щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.1

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.1

Послуги

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і # щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.11

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.13.11-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на фільми та доходами від них

59.13.12

Послуги

# щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13.12-00.00

Послуги

# щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.14

Послуги

# щодо демонстрування кінофільмів

59.14.1

Послуги

# щодо демонстрування кінофільмів

59.14.10

Послуги

# щодо демонстрування кінофільмів

59.14.10-00.00

Послуги

# щодо демонстрування кінофільмів

59.20

Послуги

# щодо записування звуку та видавання музичних творів

59.20.1

Послуги

«# щодо записування звуку та записування наживо; оригінали звукозаписів»

59.20.2

Послуги

«# щодо виробництва радіопрограм; оригінали радіопрограм»

59.20.3

Послуги

# щодо видавання музичних творів

59.20.4

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.11

Послуги

# щодо записування звуку

59.20.11-00.00

Послуги

# щодо записування звуку

59.20.12

Послуги

# щодо записування наживо

59.20.12-00.00

Послуги

# щодо записування наживо

59.20.21

Послуги

# щодо виробництва радіопрограм

59.20.21-00.00

Послуги

# щодо виробництва радіопрограм

59.20.40

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних творів

60

Послуги

# щодо підготування програм і щодо телерадіомовлення

60.1

Послуги

# щодо радіомовлення

60.2

Послуги

«# щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних передач»

60.10

Послуги

# щодо радіомовлення

60.10.1

Послуги

«# щодо радіомовлення; оригінали радіомовних передач»

60.10.11

Послуги

# щодо підготування радіопрограм і радіомовлення

60.10.11-00.00

Послуги

# щодо підготування радіопрограм і радіомовлення

60.20

Послуги

«# щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали телемовних передач»

60.20.1

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення

60.20.11

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Послуги

# щодо підготування телепрограм та телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.12

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.12-00.00

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.13

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.13-00.00

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.14

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення, за передоплатою, інші

60.20.14-00.00

Послуги

# щодо підготування телепрограм і телемовлення, за передоплатою, інші

61

Послуги

# телекомунікаційні

61.1

Послуги

# проводового електрозв’язку

61.2

Послуги

# безпроводового зв’язку

61.3

Послуги

# супутникового зв’язку

61.9

Послуги

# телекомунікаційні, інші

61.10

Послуги

# проводового електрозв’язку

61.10.1

Послуги

# щодо передавання даних і повідомлень

61.10.2

Послуги

# щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.3

Послуги

# щодо передавання даних мережами проводового зв’язку

61.10.4

Послуги

# зв’язку Інтернетом проводовими мережами

61.10.5

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури

61.10.11

Послуги

# стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і користування

61.10.11-00.00

Послуги

# стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і користування

61.10.12

Послуги

# стаціонарного телефонного зв’язку - можливості викликання

61.10.12-00.00

Послуги

# стаціонарного телефонного зв’язку - можливості викликання

61.10.13

Послуги

# приватних мереж для систем проводового електрозв’язку

61.10.13-00.00

Послуги

# приватних мереж для систем проводового електрозв’язку

61.10.20

Послуги

# щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.20-00.00

Послуги

# щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.30

Послуги

# щодо передавання даних мережами проводового зв’язку

61.10.30-00.00

Послуги

# щодо передавання даних мережами проводового зв’язку

61.10.41

Послуги

# опорних мереж Інтернету

61.10.41-00.00

Послуги

# опорних мереж Інтернету

61.10.42

Послуги

# щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.42-00.00

Послуги

# щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43

Послуги

# щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43-00.00

Послуги

# щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.49

Послуги

# зв’язку Інтернетом проводовими мережами, інші

61.10.49-00.00

Послуги

# зв’язку Інтернетом проводовими мережами, інші

61.10.51

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.52

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.53

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.10.53-00.00

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.20

Послуги

# безпроводового зв’язку

61.20.1

Послуги

# мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.1

Послуги

Послуги мобільного зв’язку й # приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.2

Послуги

# щодо пропускання трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.3

Послуги

# щодо передавання даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.4

Послуги

# зв’язку Інтернетом безпроводовими мережами

61.20.5

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими мережами

61.20.11

Послуги

# мобільного зв’язку - доступ і користування

61.20.11-00.00

Послуги

# мобільного зв’язку - доступ і користування

61.20.12

Послуги

# мобільного зв’язку - можливості викликання

61.20.12-00.00

Послуги

# мобільного зв’язку - можливості викликання

61.20.13

Послуги

# приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.13-00.00

Послуги

# приватних мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.20

Послуги

# щодо пропускання трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.20-00.00

Послуги

# щодо пропускання трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.30

Послуги

# щодо передавання даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.30-00.00

Послуги

# щодо передавання даних мережами безпроводового зв’язку

61.20.41

Послуги

# щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.41-00.00

Послуги

# щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42

Послуги

# щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42-00.00

Послуги

# щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.49

Послуги

# зв’язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші

61.20.49-00.00

Послуги

# зв’язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші

61.20.50

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими мережами

61.20.50-00.00

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки безпроводовими мережами

61.30

Послуги

# супутникового зв’язку

61.30.1

Послуги

# супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.2

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Послуги

# супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Послуги

# супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.20

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.20-00.00

Послуги

# щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.90

Послуги

# телекомунікаційні, інші

61.90.1

Послуги

# телекомунікаційні, інші

61.90.10

Послуги

# телекомунікаційні, інші

61.90.10-00.00

Послуги

# телекомунікаційні, інші

62

Послуги

# щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні послуги

62

Послуги

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні #

62.0

Послуги

# щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні послуги

62.0

Послуги

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та суміжні #

62.01

Послуги

# щодо комп’ютерного програмування

62.01.1

Послуги

# щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій

62.01.11

Послуги

# щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Послуги

# щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.12

Послуги

# щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

62.01.12-00.00

Послуги

# щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

62.1

Послуги

# адміністративні та допоміжні конторські/офісні

62.02

Послуги

# щодо консультування стосовно комп’ютерної техніки

62.02.1

Послуги

# щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

62.02.2

Послуги

# щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.3

Послуги

# щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

62.02.10

Послуги

# щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

62.02.10-00.00

Послуги

# щодо консультування стосовно апаратного забезпечення

62.02.20

Послуги

# щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.20-00.00

Послуги

# щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

62.02.30

Послуги

# щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

62.02.30-00.00

Послуги

# щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

62.03

Послуги

# щодо керування комп’ютерними засобами

62.03.1

Послуги

# щодо керування комп’ютерними засобами

62.03.11

Послуги

# щодо керування мережами

62.03.11-00.00

Послуги

# щодо керування мережами

62.03.12

Послуги

# щодо керування комп’ютерними системами

62.03.12-00.00

Послуги

# щодо керування комп’ютерними системами

62.09

Послуги

# у сфері інформаційних технологій та стосовно комп’ютерної техніки, інші

62.09.1

Послуги

# щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.2

Послуги

# у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.10

Послуги

# щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.10-00.00

Послуги

# щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного устатковання

62.09.20

Послуги

# у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Послуги

# у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

63

Послуги

# інформаційні

63.1

Послуги

«# щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; веб-портали»

63.1

Послуги

«Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні #; веб-портали»

63.9

Послуги

# інформаційні, інші

63.11

Послуги

# щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги

63.11

Послуги

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні #

63.11.1

Послуги

# щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.1

Послуги

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші # щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.11

Послуги

# щодо обробляння даних

63.11.11-00.00

Послуги

# щодо обробляння даних

63.11.12

Послуги

# щодо розміщування інформації на веб-вузлах

63.11.12-00.00

Послуги

# щодо розміщування інформації на веб-вузлах

63.11.19

Послуги

# щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Послуги

# щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.91

Послуги

# інформаційних агентств

63.91.1

Послуги

# інформаційних агентств

63.91.11

Послуги

# інформаційних агентств стосовно газет і періодичних видань

63.91.11-00.00

Послуги

# інформаційних агентств стосовно газет і періодичних видань

63.91.12

Послуги

# інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

63.91.12-00.00

Послуги

# інформаційних агентств стосовно аудіовізуальних засобів масової інформації

63.99

Послуги

# інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.1

Послуги

# інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.10

Послуги

# інформаційні, інші, н. в. і. у.

63.99.10-00.00

Послуги

# інформаційні, інші, н. в. і. у.

59.12

Поствиробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.1

Поствиробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.12.19

Поствиробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.12.19-00.00

Поствиробництва

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

63.11.2

Потокового

Пяресилання # відео- і аудіовмісту Інтернатом

63.11.21

Потокового

Пересилання # відеовмісту Інтернетом

63.11.21-00.00

Потокового

Пересилання # відеовмісту Інтернетом

63.11.22

Потокового

Пересилання # аудіовмісту Інтернетом

63.11.22-00.00

Потокового

Пересилання # аудіовмісту Інтернетом

58.19.11

Поштові

Картки #, вітальні листівки та подібні вироби, друковані

58.19.11-00.00

Поштові

Картки #, вітальні листівки та подібні вироби, друковані

58.19.14

Поштові

«Марки #, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Поштові

«Марки #, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

59.13.11

Правами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з # на фільми та доходами від них

59.13.11-00.00

Правами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з # на фільми та доходами від них

58.12.3

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування довідниками та списками адресатів

58.12.30

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування довідниками та списками адресатів

58.12.30-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування довідниками та списками адресатів

58.21.4

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування комп’ютерними іграми

58.21.40

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування комп’ютерними іграми

58.21.40-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування комп’ютерними іграми

58.29.5

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування програмним забезпеченням

58.29.50

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування програмним забезпеченням

58.29.50-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування програмним забезпеченням

59.20.4

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування оригіналами пісень і музичних творів

59.20.40-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # користування оригіналами пісень і музичних творів

61.10.13

Приватних

Послуги # мереж для систем проводового електрозв’язку

61.10.13-00.00

Приватних

Послуги # мереж для систем проводового електрозв’язку

61.20.13

Приватних

Послуги # мереж для систем безпроводового зв’язку

61.20.13-00.00

Приватних

Послуги # мереж для систем безпроводового зв’язку

58.29.21

Призначеності

Програми прикладні загальної #, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Призначеності

Програми прикладні загальної #, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.2

Прикладне

Програмне забезпечення # на фізичних носіях

58.29.29

Прикладне

Програмне забезпечення # на фізичних носіях, інше

58.29.29-00.00

Прикладне

Програмне забезпечення # на фізичних носіях, інше

58.29.32

Прикладне

Програмне забезпечення # як завантажні файли

58.29.32-00.00

Прикладне

Програмне забезпечення # як завантажні файли

62.01.11

Прикладних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для # завдань

62.01.11-00.00

Прикладних

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для # завдань

58.29.21

Прикладні

Програми # загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Прикладні

Програми # загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

61.10.4

Проводовими

Послуги зв’язку Інтернетом # мережами

61.10.42

Проводовими

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.10.42-00.00

Проводовими

Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.10.43

Проводовими

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.10.43-00.00

Проводовими

Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету # мережами

61.10.49

Проводовими

Послуги зв’язку Інтернетом # мережами, інші

61.10.49-00.00

Проводовими

Послуги зв’язку Інтернетом # мережами, інші

61.1

Проводового

Послуги # електрозв’язку

61.10

Проводового

Послуги # електрозв’язку

61.10.2

Проводового

Послуги щодо пропускання трафіку мережами # електрозв’язку

61.10.3

Проводового

Послуги щодо передавання даних мережами # зв’язку

61.10.13

Проводового

Послуги приватних мереж для систем # електрозв’язку

61.10.13-00.00

Проводового

Послуги приватних мереж для систем # електрозв’язку

61.10.20

Проводового

Послуги щодо пропускання трафіку мережами # електрозв’язку

61.10.20-00.00

Проводового

Послуги щодо пропускання трафіку мережами # електрозв’язку

61.10.30

Проводового

Послуги щодо передавання даних мережами # зв’язку

61.10.30-00.00

Проводового

Послуги щодо передавання даних мережами # зв’язку

61.10.5

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктур и

61.10.51

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.52

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.53

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктури, плата за перегляд

61.10.53-00.00

Проводової

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою # інфраструктури, плата за перегляд

59

Програм

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #, записування звуку та видавання музичних творів

59.11

Програм

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.11.1

Програм

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.11.13

Програм

Послуги щодо виробництва інших телевізійних #

59.11.13-00.00

Програм

Послуги щодо виробництва інших телевізійних #

59.11.21

Програм

Оригінали кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.12

Програм

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.12.1

Програм

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.12.19

Програм

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #, інші

59.12.19-00.00

Програм

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #, інші

59.13

Програм

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.13.1

Програм

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #

59.13.12

Програм

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #, інші

59.13.12-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних #, інші

60

Програм

Послуги щодо підготування # і щодо телерадіомовлення

61.10.5

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури

61.10.51

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51

Програм

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет #

61.10.51-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет #

61.10.52

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52

Програм

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет # на вибір

61.10.52-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет # на вибір

61.10.53

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.10.53-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.20.5

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки безпроводовими мережами

61.20.50

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки безпроводовими мережами

61.20.50-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки безпроводовими мережами

61.30.1

Програм

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування # у домівки за допомогою супутників

61.30.2

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Програм

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування # у домівки, за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Програм

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування # у домівки, за допомогою супутників

61.30.20

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою супутників

61.30.20-00.00

Програм

Послуги щодо розповсюджування # у домівки за допомогою супутників

59.1

Програмами

Послуги, пов’язані з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними #

59.13.1

Програмами

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними #, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів відеофільмів і телевізійних програм

59.11.3

Програмах

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних #

59.11.30

Програмах

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних #

59.11.30-00.00

Програмах

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних #

58.29.21

Програми

# прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

58.29.21-00.00

Програми

# прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на фізичних носіях

60.10.2

Програми

# радіостанцій

60.10.20

Програми

# радіостанцій

60.10.20-00.00

Програми

# радіостанцій

60.20.3

Програми

# телевізійних каналів

60.20.31

Програми

# телевізійних каналів, крім каналів за передоплатою

60.20.31-00.00

Програми

# телевізійних каналів, крім каналів за передоплатою

60.20.32

Програми

# телевізійних каналів за передоплатою

60.20.32-00.00

Програми

# телевізійних каналів за передоплатою

58.29.1

Програмне

# забезпечення системне на фізичних носіях

58.29.2

Програмне

# забезпечення прикладне на фізичних носіях

58.29.3

Програмне

# забезпечення як завантажні файли

58.29.4

Програмне

# забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.12

Програмне

# забезпечення мережеве, на фізичних носіях

58.29.12-00.00

Програмне

# забезпечення мережеве, на фізичних носіях

58.29.13

Програмне

# забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях

58.29.13-00.00

Програмне

# забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях

58.29.14

Програмне

# забезпечення засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Програмне

# забезпечення засобів розробляння та мов програмування на фізичних носіях

58.29.29

Програмне

# забезпечення прикладне на фізичних носіях, інше

58.29.29-00.00

Програмне

# забезпечення прикладне на фізичних носіях, інше

58.29.31

Програмне

# забезпечення системне як завантажні файли

58.29.31-00.00

Програмне

# забезпечення системне як завантажні файли

58.29.32

Програмне

# забезпечення прикладне як завантажні файли

58.29.32-00.00

Програмне

# забезпечення прикладне як завантажні файли

58.29.40

Програмне

# забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.40-00.00

Програмне

# забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)

58.29.5

Програмним

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # забезпеченням

58.29.50

Програмним

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # забезпеченням

58.29.50-00.00

Програмним

Послуги щодо видання ліцензії на право користування # забезпеченням

58.2

Програмних

Послуги щодо видавання # засобів

58.29

Програмних

Послуги щодо видавання інших # засобів

62.01.2

Програмного

Оригінали # забезпечення

62.01.21

Програмного

Оригінали # забезпечення комп’ютерних ігор

62.01.21-00.00

Програмного

Оригінали # забезпечення комп’ютерних ігор

62.01.29

Програмного

Оригінали # забезпечення, інші

62.01.29-00.00

Програмного

Оригінали # забезпечення, інші

62.02.2

Програмного

Послуги щодо консультування стосовно систем і # забезпечення

62.02.20

Програмного

Послуги щодо консультування стосовно систем і # забезпечення

62.02.20-00.00

Програмного

Послуги щодо консультування стосовно систем і # забезпечення

63.11.1

Програмного

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо # застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.13

Програмного

Надання # застосування

63.11.13-00.00

Програмного

Надання # застосування

58.29.14

Програмування

Програмне забезпечення засобів розробляння та мов # на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Програмування

Програмне забезпечення засобів розробляння та мов # на фізичних носіях

62

Програмування

Послуги щодо комп’ютерного #, консультування та суміжні послуги

62.0

Програмування

Послуги щодо комп’ютерного #, консультування та суміжні послуги

62.01

Програмування

Послуги щодо комп’ютерного #

58.11.4

Продаж

# рекламного місця у книжках

58.11.41

Продаж

# рекламного місця у книжках

58.11.41-00.00

Продаж

# рекламного місця у книжках

58.11.42

Продаж

# рекламного місця у книжках в електронному вигляді

58.11.42-00.00

Продаж

# рекламного місця у книжках в електронному вигляді

58.13.3

Продаж

# рекламного місця в газетах

58.13.31

Продаж

# рекламного місця в друкованих газетах

58.13.31-00.00

Продаж

# рекламного місця в друкованих газетах

58.13.32

Продаж

# рекламного місця в газетах в електронному вигляді

58.14.3

Продаж

# рекламного місця в журналах і періодичних виданнях

58.14.31

Продаж

# рекламного місця в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.31-00.00

Продаж

# рекламного місця в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.32

Продаж

# рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.32-00.00

Продаж

# рекламного місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

59.11.3

Продаж

# рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30

Продаж

# рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Продаж

# рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

60.10.3

Продаж

# рекламного часу на радіо

60.10.30

Продаж

# рекламного часу на радіо

60.10.30-00.00

Продаж

# рекламного часу на радіо

60.20.4

Продаж

# рекламного часу на телебаченні

60.20.40

Продаж

# рекламного часу на телебаченні

60.20.40-00.00

Продаж

# рекламного часу на телебаченні

63.11.3

Продаж

# рекламного місця чи часу в Інтернеті

63.11.30

Продаж

# рекламного місця чи часу в Інтернеті

63.11.30-00.00

Продаж

# рекламного місця чи часу в Інтернаті

58.19.3

Продукцією

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою #

58.19.30

Продукцією

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою #

58.19.30-00.00

Продукцією

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з іншою друкованою #

58.19.1

Продукції

Послуги щодо видавання друкованої #, інші

58.19.19

Продукція

# друкована, інша

58.19.19-00.00

Продукція

# друкована, інша

59.11.2

Продукція

# кінематографічна, відеопродукція та телевізійна продукція

59.11.2

Продукція

Продукція кінематографічна, відеопродукція та телевізійна #

62.01.1

Проектування

Послуги щодо # та розробляння у сфері інформаційних технологій

62.01.11

Проектування

Послуги щодо # та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Проектування

Послуги щодо # та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.12

Проектування

Послуги щодо # та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

62.01.12-00.00

Проектування

Послуги щодо # та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

59.11.12

Пропагувальних

Послуги щодо виробництва # або рекламних кінофільмів і відеофільмів

59.11.12-00.00

Пропагувальних

Послуги щодо виробництва # або рекламних кінофільмів і відеофільмів

61.10.2

Пропускання

Послуги щодо # трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.20

Пропускання

Послуги щодо # трафіку мережами проводового електрозв’язку

61.10.20-00.00

Пропускання

Послуги щодо # трафіку мережам проводового електрозв’язку

61.20.2

Пропускання

Послуги щодо # трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.20

Пропускання

Послуги щодо # трафіку мережами безпроводового зв’язку

61.20.20-00.00

Пропускання

Послуги щодо # трафіку мережами безпроводового зв’язку

58.11.19

Проспекти

Книжки, брошури, рекламні # та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.19-00.00

Проспекти

Книжки, брошури, рекламні # та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.12

Професійні

Книжки # та науково-технічні друковані

58.11.12-00.00

Професійні

Книжки # та науково-технічні друковані

58.14.12

Професійні

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, # й академічні, друковані

58.14.12-00.00

Професійні

Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, # й академічні, друковані

60.20.11

Прямому

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в # ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Прямому

Послуги щодо підготування телепрограм та телемовлення в # ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.13

Прямому

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в # ефірі, за передоплатою

60.20.13-00.00

Прямому

Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення в # ефірі, за передоплатою

60.10.3

Радіо

Продаж рекламного часу на #

60.10.30

Радіо

Продаж рекламного часу на #

60.10.30-00.00

Радіо

Продаж рекламного часу на #

60.1

Радіомовлення

Послуги щодо #

60.10

Радіомовлення

Послуги щодо #

60.10.1

Радіомовлення

«Послуги щодо #; оригінали радіомовних передач»

60.10.11

Радіомовлення

Послуги щодо підготування радіопрограм і #

60.10.11-00.00

Радіомовлення

Послуги щодо підготування радіопрограм і #

60.10.1

Радіомовних

«Послуги щодо радіомовлення; оригінали # передач»

60.10.12

Радіомовних

Оригінали # передач

60.10.12-00.00

Радіомовних

Оригінали # передач

59.20.2

Радіопрограм

«Послуги щодо виробництва #; оригінали радіопрограм»

59.20.2

Радіопрограм

«Послуги щодо виробництва радіопрограм; оригінали #»

59.20.21

Радіопрограм

Послуги щодо виробництва #

59.20.21-00.00

Радіопрограм

Послуги щодо виробництва #

59.20.22

Радіопрограм

Оригінали #

59.20.22-00.00

Радіопрограм

Оригінали #

60.10.11

Радіопрограм

Послуги щодо підготування # і радіомовлення

60.10.11-00.00

Радіопрограм

Послуги щодо підготування # і радіомовлення

60.10.2

Радіостанцій

Програми #

60.10.20

Радіостанцій

Програми #

60.10.20-00.00

Радіостанцій

Програми #

58.29.4

Режимі

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у # on-line)

58.29.40

Режимі

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у # on-line)

58.29.40-00.00

Режимі

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у # on-line)

59.11.12

Рекламних

Послуги щодо виробництва пропагувальних або # кінофільмів і відеофільмів

59.11.12-00.00

Рекламних

Послуги щодо виробництва пропагувальних або # кінофільмів і відеофільмів

58.11.19

Рекламні

Книжки, брошури, # проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

58.11.19-00.00

Рекламні

Книжки, брошури, # проспекти та подібні матеріали, друковані, інші

58.13.32-00.00

Рекламні

Місця # в газетах в електронному вигляді

58.19.15

Рекламні

Матеріали # комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.19.15-00.00

Рекламні

Матеріали # комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані

58.11.4

Рекламного

Продаж # місця у книжках

58.11.41

Рекламного

Продаж # місця у книжках

58.11.41-00.00

Рекламного

Продаж # місця у книжках

58.11.42

Рекламного

Продаж # місця у книжках в електронному вигляді

58.11.42-00.00

Рекламного

Продаж # місця у книжках в електронному вигляді

58.13.3

Рекламного

Продаж # місця в газетах

58.13.31

Рекламного

Продаж # місця в друкованих газетах

58.13.31-00.00

Рекламного

Продаж # місця в друкованих газетах

58.13.32

Рекламного

Продаж # місця в газетах в електронному вигляді

58.14.3

Рекламного

Продажи місця в журналах і періодичних виданнях

58.14.31

Рекламного

Продаж # місця в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.31-00.00

Рекламного

Продаж # місця в друкованих журналах і періодичних виданнях

58.14.32

Рекламного

Продаж # місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

58.14.32-00.00

Рекламного

Продаж # місця в журналах і періодичних виданнях в електронному вигляді

59.11.3

Рекламного

Продаж # місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30

Рекламного

Продаж # місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Рекламного

Продаж # місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

60.10.3

Рекламного

Продаж # часу на радіо

60.10.30

Рекламного

Продаж # часу на радіо

60.10.30-00.00

Рекламного

Продаж # часу на радіо

60.20.4

Рекламного

Продаж # часу на телебаченні

60.20.40

Рекламного

Продаж # часу на телебаченні

60.20.40-00.00

Рекламного

Продаж # часу не телебаченні

63.11.3

Рекламного

Продаж # місця чи часу в Інтернеті

63.11.30

Рекламного

Продаж # місця чи часу в Інтернеті

63.11.30-00.00

Рекламного

Продаж # місця чи часу в Інтернеті

58.19.12

Репродукції

#, кресленики та фотографії, друковані

58.19.12-00.00

Репродукції

#, кресленики та фотографії, друковані

59.12.13

Реставрування

Послуги щодо колірного коректування та цифрового #

59.12.13-00.00

Реставрування

Послуги щодо колірного коректування та цифрового #

63.1

Розміщування

«Послуги щодо обробляння даних, # інформації на веб-вузлах та суміжні послуги; веб-портали»

63.11

Розміщування

Послуги щодо обробляння даних, # інформації на веб-вузлах та суміжні послуги

63.11.1

Розміщування

Послуги щодо обробляння даних, # інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою

63.11.12

Розміщування

Послуги щодо # інформації на веб-вузлах

63.11.12-00.00

Розміщування

Послуги щодо # інформації на веб-вузлах

63.11.19

Розміщування

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно # інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.11.19-00.00

Розміщування

Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно # інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші

63.12

Розміщування

# інформації на веб-порталі

63.12.1

Розміщування

# інформації на веб-порталі

63.12.10

Розміщування

# інформації на веб-порталі

63.12.10-00.00

Розміщування

# інформації на веб-порталі

59.13

Розповсюджування

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.1

Розповсюджування

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59.13.12

Розповсюджування

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

59.13.12-00.00

Розповсюджування

Послуги щодо # кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

61.10.5

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури

61.10.51

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.51-00.00

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, базовий пакет програм

61.10.52

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.52-00.00

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, пакет програм на вибір

61.10.53

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.10.53-00.00

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою проводової інфраструктури, плата за перегляд

61.20.5

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки безпроводовими мережами

61.20.50

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки безпроводовими мережами

61.20.50-00.00

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки безпроводовими мережами

61.30.1

Розповсюджування

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо # програм у домівки за допомогою супутників

61.30.2

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Розповсюджування

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо # програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Розповсюджування

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо # програм у домівки за допомогою супутників

61.30.20

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою супутників

61.30.20-00.00

Розповсюджування

Послуги щодо # програм у домівки за допомогою супутників

58.29.14

Розробляння

Програмне забезпечення засобів # та мов програмування на фізичних носіях

58.29.14-00.00

Розробляння

Програмне забезпечення засобів # та мов програмування на фізичних носіях

62.01.1

Розробляння

Послуги щодо проектування та # у сфері інформаційних технологій

62.01.11

Розробляння

Послуги щодо проектування та # у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Розробляння

Послуги щодо проектування та # у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.12

Розробляння

Послуги щодо проектування та # у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

62.01.12-00.00

Розробляння

Послуги щодо проектування та # у сфері інформаційних технологій для мереж і систем

61.10.13

Систем

Послуги приватних мереж для # проводового електрозв’язку

61.10.13-00.00

Систем

Послуги приватних мереж для # проводового електрозв’язку

61.20.1

Систем

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для # безпроводового зв’язку

61.20.13

Систем

Послуги приватних мереж для # безпроводового зв’язку

61.20.13-00.00

Систем

Послуги приватних мереж для # безпроводового зв’язку

62.01.12

Систем

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і #

62.01.12-00.00

Систем

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і #

62.02.2

Систем

Послуги щодо консультування стосовно # і програмного забезпечення

62.02.20

Систем

Послуги щодо консультування стосовно # і програмного забезпечення

62.02.20-00.00

Систем

Послуги щодо консультування стосовно # і програмного забезпечення

62.03.12

Системами

Послуги щодо керування комп’ютерними #

62.03.12-00.00

Системами

Послуги щодо керування комп’ютерними #

58.29.11

Системи

# операційні на фізичних носіях

58.29.11-10.00

Системи

# операційні на фізичних носіях

58.29.1

Системне

Програмне забезпечення # на фізичних носіях

58.29.31

Системне

Програмне забезпечення # як завантажні файли

58.29.31-00.00

Системне

Програмне забезпечення # як завантажні файли

58.11.14

Словники

# та енциклопедії друковані

58.11.14-00.00

Словники

# та енциклопедії друковані

58.12.3

Списками

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та # адресатів

58.12.30

Списками

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та # адресатів

58.12.30-00.00

Списками

Послуги щодо видання ліцензії на право користування довідниками та # адресатів

58.12.1

Списки

Довідники та # адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10

Списки

Довідники та # адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12.10-00.00

Списки

Довідники та # адресатів, друковані чи на фізичних носіях

58.12

Списків

Видавання довідників і # адресатів

61.10.11

Стаціонарного

Послуги # телефонного зв’язку - доступ і користування

61.10.11-00.00

Стаціонарного

Послуги # телефонного зв’язку - доступ і користування

61.10.12

Стаціонарного

Послуги # телефонного зв’язку - можливості викликання

61.10.12-00.00

Стаціонарного

Послуги # телефонного зв’язку - можливості викликання

59.12.14

Створювання

Послуги щодо # візуальних ефектів

59.12.14-00.00

Створювання

Послуги щодо # візуальних ефектів

59.11.23

Стрічках

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, # або інших фізичних носіях

59.11.23-00.00

Стрічках

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, # або інших фізичних носіях

59.20.33

Стрічки

Диски, # та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами

59.20.33-00.00

Стрічки

Диски, # та інші фізичні носії з музичними аудіозаписами

59.20.34

Стрічки

Диски та # з іншими аудіозаписами

59.20.34-00.00

Стрічки

Диски та # з іншими аудіозаписами

58.11.2

Стрічці

Книжки на диску, магнітній # чи на інших фізичних носіях

58.11.20

Стрічці

Книжки на диску, магнітній # чи на інших фізичних носіях

58.11.20-00.00

Стрічці

Книжки на диску, магнітній # чи на інших фізичних носіях

59.12.16

Субтитрів

Послуги щодо введення написів, титрів і #

59.12.16-00.00

Субтитрів

Послуги щодо введення написів, титрів і #

62

Суміжні

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та # послуги

62.0

Суміжні

Послуги щодо комп’ютерного програмування, консультування та # послуги

63.1

Суміжні

«Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та # послуги; веб-портали»

63.11

Суміжні

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та # послуги

61.30.1

Супутників

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою #

61.30.2

Супутників

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою #

61.30.10

Супутників

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування, програм у домівки за допомогою #

61.30.10-00.00

Супутників

Послуги супутникового зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою #

61.30.20

Супутників

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою #

61.30.20-00.00

Супутників

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою #

61.3

Супутникового

Послуги # зв’язку

61.30

Супутникового

Послуги # зв’язку

61.30.1

Супутникового

Послуги # зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10

Супутникового

Послуги # зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

61.30.10-00.00

Супутникового

Послуги # зв’язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників

62.01.1

Сфері

Послуги щодо проектування та розробляння у # інформаційних технологій

62.01.11

Сфері

Послуги щодо проектування та розробляння у # інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Сфері

Послуги щодо проектування та розробляння у # інформаційних технологій для прикладних завдань

62.01.12

Сфері

Послуги щодо проектування та розробляння у # інформаційних технологій для мереж і систем

62.01.12-00.00

Сфері

Послуги щодо проектування та розробляння у # інформаційних технологій для мереж і систем

62.02.3

Сфері

Послуги щодо технічної допомоги у # інформаційних технологій

62.02.30

Сфері

Послуги щодо технічної допомоги у # інформаційних технологій

62.02.30-00.00

Сфері

Послуги щодо технічної допомоги у # інформаційних технологій

62.09

Сфері

Послуги у # інформаційних технологій та стосовно комп’ютерної техніки, інші

62.09.2

Сфері

Послуги у # інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20

Сфері

Послуги у # інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки. інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Сфері

Послуги у # інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

59.20.35

Твори

# музичні як завантажні файли

59.20.35-00.00

Твори

# музичні як завантажні файли

59

Творів

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних #

59.2

Творів

Послуги щодо записування звуку та видавання музичних #

59.20

Творів

Послуги щодо записування звуку та видавання музичних #

59.20.3

Творів

Послуги щодо видавання музичних #

59.20.4

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних #

59.20.40

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних #

59.20.40-00.00

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право користування оригіналами пісень і музичних #

60.20.4

Телебаченні

Продаж рекламного часу на #

60.20.40

Телебаченні

Продаж рекламного часу на #

60.20.40-00.00

Телебаченні

Продаж рекламного часу на #

59.11.2

Телевізійна

Продукція кінематографічна, відеопродукція та # продукція

59.1

Телевізійними

Послуги, пов’язані з кінофільмами, відеофільмами та # програмами

59.13.1

Телевізійними

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та # програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

59

Телевізійних

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм, записування звуку та видавання музичних творів

59.11

Телевізійних

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.11.1

Телевізійних

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.11.3

Телевізійних

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і # програмах

59.11.13

Телевізійних

Послуги щодо виробництва інших # програм

59.11.13-00.00

Телевізійних

Послуги щодо виробництва інших # програм

59.11.21

Телевізійних

Оригінали кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.11.21-00.00

Телевізійних

Оригінали кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.11.30

Телевізійних

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і # програмах

59.11.30-00.00

Телевізійних

Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, відеофільмах і # програмах

59.12

Телевізійних

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.12.1

Телевізійних

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.12.19

Телевізійних

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм, інші

59.12.19-00.00

Телевізійних

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, відеофільмів і # програм, інші

59.13

Телевізійних

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.13.1

Телевізійних

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з кінофільмами, відеофільмами та телевізійними програмами, і послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і # програм

59.13.12

Телевізійних

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і # програм, інші

59.13.12-00.00

Телевізійних

Послуги щодо розповсюджування кінофільмів, відеофільмів і # програм, інші

60.20.3

Телевізійних

Програми # каналів

60.20.31

Телевізійних

Програми # каналів, крім каналів за передоплатою

60.20.31-00.00

Телевізійних

Програми # каналів, крім каналів за передоплатою

60.20.32

Телевізійних

Програми # каналів за передоплатою

60.20.32-00.00

Телевізійних

Програми # каналів за передоплатою

61

Телекомунікаційні

Послуги #

61.9

Телекомунікаційні

Послуги #, інші

61.90

Телекомунікаційні

Послуги #, інші

61.90.1

Телекомунікаційні

Послуги #, інші

61.90.10

Телекомунікаційні

Послуги #, інші

61.90.10-00.00

Телекомунікаційні

Послуги #, інші

60.2

Телемовлення

«Послуги щодо підготування телепрограм і #; оригінали телемовних передач»

60.20

Телемовлення

«Послуги щодо підготування телепрограм і #; оригінали телемовних передач»

60.20.1

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і #

60.20.11

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і # в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм та # в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.12

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і #, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.12-00.00

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і #, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.13

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і # в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.13-00.00

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і # в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.14

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і #, за передоплатою, інші

60.20.14-00.00

Телемовлення

Послуги щодо підготування телепрограм і #, за передоплатою, інші

60.2

Телемовних

«Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали # передач»

60.20

Телемовних

«Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення; оригінали # передач»

60.20.2

Телемовних

Оригінали # передач

60.20.20

Телемовних

Оригінали # передач

60.20.20-00.00

Телемовних

Оригінали # передач

60.2

Телепрограм

«Послуги щодо підготування # і телемовлення; оригінали телемовних передач»

60.20

Телепрограм

«Послуги щодо підготування # і телемовлення; оригінали телемовних передач»

60.20.1

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення

60.20.11

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.11-00.00

Телепрограм

Послуги щодо підготування # та телемовлення в прямому ефірі, крім послуг абонентських каналів

60.20.12

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.12-00.00

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення, крім послуг абонентських каналів, інші

60.20.13

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.13-00.00

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення в прямому ефірі, за передоплатою

60.20.14

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення, за передоплатою, інші

60.20.14-00.00

Телепрограм

Послуги щодо підготування # і телемовлення, за передоплатою, інші

60

Телерадіомовлення

Послуги щодо підготування програм і щодо #

61.10.11

Телефонного

Послуги стаціонарного # зв’язку - доступ і користування

61.10.11-00.00

Телефонного

Послуги стаціонарного # зв’язку - доступ і користування

61.10.12

Телефонного

Послуги стаціонарного # зв’язку - можливості викликання

61.10.12-00.00

Телефонного

Послуги стаціонарного # зв’язку - можливості викликання

62.02

Техніки

Послуги щодо консультування стосовно комп’ютерної #

62.09

Техніки

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної #, інші

62.09.2

Техніки

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної #, інші, н. в. і. у.

62.09.20

Техніки

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної # інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Техніки

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної #, інші, н. в. і. у.

62.02.3

Технічної

Послуги щодо # допомоги у сфері інформаційних технологій

62.02.30

Технічної

Послуги щодо # допомоги у сфері інформаційних технологій

62.02.30-00.00

Технічної

Послуги щодо # допомоги у сфері інформаційних технологій

62.01.1

Технологій

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних #

62.01.11

Технологій

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних # для прикладних завдань

62.01.11-00.00

Технологій

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних # для прикладних завдань

62.01.12

Технологій

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних # для мереж і систем

62.01.12-00.00

Технологій

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних # для мереж і систем

62.02.3

Технологій

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних #

62.02.30

Технологій

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних #

62.02.30-00.00

Технологій

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних #

62.09

Технологій

Послуги у сфері інформаційних # і стосовно комп’ютерної техніки, інші

62.09.2

Технологій

Послуги у сфері інформаційних # і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20

Технологій

Послуги у сфері інформаційних # і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

62.09.20-00.00

Технологій

Послуги у сфері інформаційних # і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

59.12.12

Тиражування

Послуги щодо переведення в інші формати та # мастер-копій

59.12.12-00.00

Тиражування

Послуги щодо переведення в інші формати та # мастер-копій

59.12.16

Титрів

Послуги щодо введення написів, # і субтитрів

59.12.16-00.00

Титрів

Послуги щодо введення написів, # і субтитрів

58.19.15

Торгові

Матеріали рекламні комерційні, # каталоги та подібні вироби, друковані

58.19.15-00.00

Торгові

Матеріали рекламні комерційні, # каталоги та подібні вироби, друковані

61.10.2

Трафіку

Послуги щодо пропускання # мережами проводового електрозв’язку

61.10.20

Трафіку

Послуги щодо пропускання # мережами проводового електрозв’язку

61.10.20-00.00

Трафіку

Послуги щодо пропускання # мережами проводового електрозв’язку

61.20.2

Трафіку

Послуги щодо пропускання # мережами безпроводового зв’язку

61.20.20

Трафіку

Послуги щодо пропускання # мережами безпроводового зв’язку

61.20.20-00.00

Трафіку

Послуги щодо пропускання # мережами безпроводового зв’язку

62.09.1

Устатковання

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного #

62.09.10

Устатковання

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного #

62.09.10-00.00

Устатковання

Послуги щодо встановлювання комп’ютерів та периферійного #

58.21.2

Файли

Ігри комп’ютерні як завантажні #

58.21.20

Файли

Ігри комп’ютерні як завантажні #

58.21.20-00.00

Файли

Ігри комп’ютерні як завантажні #

58.23.32

Файли

Програмне забезпечення прикладне як завантажні #

58.29.3

Файли

Програмне забезпечення як завантажні #

58.29.31

Файли

Програмне забезпечення системне як завантажні #

58.29.31-00.00

Файли

Програмне забезпечення системне як завантажні #

58.29.32-00.00

Файли

Програмне забезпечення прикладне як завантажні #

59.11.24

Файли

Фільми та інші відеоматеріали як завантажні #

59.11.24-00.00

Файли

Фільми та інші відеоматеріали як завантажні #

59.20.35

Файли

Твори музичні як завантажні #

59.20.35-00.00

Файли

Твори музичні як завантажні #

63.99.2

Фактів

Добирання # або інформації, оригінальне

63.99.20

Фактів

Добирання # або інформації, оригінальне

63.99.20-00.00

Фактів

Добирання # або інформації, оригінальне

58.11.2

Фізичних

Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших # носіях

58.11.20

Фізичних

Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших # носіях

58.11.20-00.00

Фізичних

Книжки на диску, магнітній стрічці чи на інших # носіях

58.12.1

Фізичних

Довідники та списки адресатів, друковані чи на # носіях

58.12.10

Фізичних

Довідники та списки адресатів, друковані чи на # носіях

58.12.10-00.00

Фізичних

Довідники та списки адресатів, друковані чи на # носіях

58.21.1

Фізичних

Ігри комп’ютерні на # носіях

58.21.10

Фізичних

Ігри комп’ютерні на # носіях

58.21.10-00.00

Фізичних

Ігри комп’ютерні на # носіях

58.29.1

Фізичних

Програмне забезпечення системне на # носіях

58.29.2

Фізичних

Програмне забезпечення прикладне на # носіях

58.29.11

Фізичних

Системи операційні на # носіях

58.29.11-00.00

Фізичних

Системи операційні на # носіях

58.29.12

Фізичних

Програмне забезпечення мережеве, на # носіях

58.29.12-00.00

Фізичних

Програмне забезпечення мережеве, на # носіях

58.29.13

Фізичних

Програмне забезпечення керування базами даних, на # носіях

58.29.13-00.00

Фізичних

Програмне забезпечення керування базами даних, на # носіях

58.29.14

Фізичних

Програмне забезпечення засобів розробляння та мов програмування на # носіях

58.29.14-00.00

Фізичних

Програмне забезпечення засобів розробляння та мов програмування на # носіях

58.29.21

Фізичних

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на # носіях

58.29.21-00.00

Фізичних

Програми прикладні загальної призначеності, комерційні, та для домашнього використання, на # носіях

58.29.29

Фізичних

Програмне забезпечення прикладне на # носіях, інше

58.29.29-00.00

Фізичних

Програмне забезпечення прикладне на # носіях, інше

59.11.23

Фізичних

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, стрічках або інших # носіях

59.11.23-00.00

Фізичних

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, стрічках або інших # носіях

59.20.33

Фізичні

Диски, стрічки та інші # носії з музичними аудіозаписами

59.20.33-00.00

Фізичні

Диски, стрічки та інші # носії з музичними аудіозаписами

59.11.22

Фільми

# кінематографічні

59.11.22-00.00

Фільми

# кінематографічні

59.11.23

Фільми

# та інші відеоматеріали на дисках, стрічках або інших фізичних носіях

59.11.23-00.00

Фільми

# та інші відеоматеріали на дисках, стрічках або інших фізичних носіях

59.11.24

Фільми

# та інші відеоматеріали як завантажні файли

59.11.24-00.00

Фільми

# та інші відеоматеріали як завантажні файли

59.13.11

Фільми

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на # та доходами від них

59.13.11-00.00

Фільми

Послуги щодо видання ліцензії, пов’язаної з правами на # та доходами від них

59.12.17

Фонограм

Послуги щодо монтування #

59.12.17-00.00

Фонограм

Послуги щодо монтування #

59.12.12

Формати

Послуги щодо переведення в інші # та тиражування мастер-копій

59.12.12-00.00

Формати

Послуги щодо переведення в інші # та тиражування мастер-копій

58.11.16

Формі

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у # книжок

58.11.16-00.00

Формі

Карти географічні, гідрографічні чи подібні, друковані не у # книжок

58.19.12

Фотографії

Репродукції, кресленики та #, друковані

58.19.12-00.00

Фотографії

Репродукції, кресленики та #, друковані

59.12.13

Цифрового

Послуги щодо колірного коректування та # реставрування

59.12.13-00.00

Цифрового

Послуги щодо колірного коректування та # реставрування

58.19.14

Цінні

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні # папери, друковані»

58.19.14-00.00

Цінні

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні # папери, друковані»

59.11.3

Часу

Продаж рекламного місця чи # в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30

Часу

Продаж рекламного місця чи # в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

59.11.30-00.00

Часу

Продаж рекламного місця чи # в кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

60.10.3

Часу

Продаж рекламного # на радіо

60.10.30

Часу

Продаж рекламного # на радіо

60.10.30-00.00

Часу

Продаж рекламного # на радіо

60.20.4

Часу

Продаж рекламного # на телебаченні

60.20.40

Часу

Продаж рекламного # на телебаченні

60.20.40-00.00

Часу

Продаж рекламного # на телебаченні

63.11.3

Часу

Продаж рекламного місця чи # в Інтернеті

63.11.30

Часу

Продаж рекламного місця чи # в Інтернеті

63.11.30-00.00

Часу

Продаж рекламного місця чи # в Інтернеті

58.19.14

Чекові

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; # книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

58.19.14-00.00

Чекові

«Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; # книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані»

61.10.43

Широкосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету проводовими мережами

61.10.43-00.00

Широкосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету проводовими мережами

61.20.42

Широкосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету безпроводовими мережами

61.20.42-00.00

Широкосмугового

Послуги щодо забезпечення # доступу до Інтернету безпроводовими мережами

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше