Нормативний акт Национальный классификатор Украины ДК 016:2010 «Государственный классификатор продукции и услуг» (действует с 01.01.2012 г.)

Секция N «Услуги административные и услуги относительно предоставления помощи» (разделы 77–82)

Печать
Автор : Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

Код

Назва

Код УКТЗЕД

77

Послуги щодо оренди, прокату та лізингу

77.1

Послуги щодо оренди та лізингу автотранспортних засобів

77.11

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.1

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.12

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів

77.12.1

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів

77.12.11

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів без водія

77.12.11-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів без водія

77.12.19

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних засобів без водія

77.12.19-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних засобів без водія

77.2

Послуги щодо прокату предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.21

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.1

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.10

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.10-00.00

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.22

Послуги щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.22.1

Послуги щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.22.10

Послуги щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.22.10-00.00

Послуги щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.29

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.29.1

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.29.11

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.12

Послуги щодо прокату меблів і побутових приладів

77.29.12-00.00

Послуги щодо прокату меблів і побутових приладів

77.29.13

Послуги щодо прокату музичних інструментів

77.29.13-00.00

Послуги щодо прокату музичних інструментів

77.29.14

Послуги щодо прокату столової білизни

77.29.14-00.00

Послуги щодо прокату столової білизни

77.29.15

Послуги щодо прокату текстилю, одягу та взуття

77.29.15-00.00

Послуги щодо прокату текстилю, одягу та взуття

77.29.16

Послуги щодо прокату машин і устатковання для домашніх робіт

77.29.16-00.00

Послуги щодо прокату машин і устатковання для домашніх робіт

77.29.19

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.3

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна

77.31

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.1

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.32

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.1

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.33

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.12

Послуги щодо оренди та лізингу комп’ютерів

77.33.12-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу комп’ютерів

77.34

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.34.1

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.34.10

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.34.10-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.35

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.1

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.10

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.10-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.39

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.1

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.11

Послуги щодо оренди та лізингу залізничного рухомого складу

77.39.11-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу залізничного рухомого складу

77.39.12

Послуги щодо оренди та лізингу контейнерів

77.39.12-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу контейнерів

77.39.13

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.13-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.14

Послуги щодо оренди та лізингу телекомунікаційного устатковання

77.39.14-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу телекомунікаційного устатковання

77.39.19

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.4

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.11

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.12

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.13

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.19

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

78

Послуги щодо працевлаштування

78.1

Послуги агентств щодо працевлаштування

78.10

Послуги агентств щодо працевлаштування

78.10.1

Послуги агентств щодо працевлаштування

78.10.11

Послуги щодо добирання керівного персоналу

78.10.11-00.00

Послуги щодо добирання керівного персоналу

78.10.12

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.10.12-00.00

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.2

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування

78.20

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування

78.20.1

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування

78.20.11

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

73.20.12

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.13

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.16-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.19

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.20.19-00.00

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.3

Послуги щодо забезпечення людськими ресурсами, інші

78.30

Послуги щодо забезпечення людськими ресурсами, інші

78.30.1

Послуги щодо забезпечення людськими ресурсами, інші

78.30.11

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.12

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/офісним персоналом, інші

78.30.12-00.00

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/офісним персоналом, інші

78.30.13

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.14

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.16

Послуги щодо забезпечення медичним персоналом, інші

78.30.16-00.00

Послуги щодо забезпечення медичним персоналом, інші

78.30.19

Послуги щодо забезпечення персоналом, інші, н. в. і. у.

78.30.19-00.00

Послуги щодо забезпечення персоналом, інші, н. в. і. у.

79

Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79.1

Послуги туристичних агентств і туристичних операторів

79.11

Послуги туристичних агентств

79.11.1

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів

79.11.11

Послуги щодо бронювання місць у повітряному транспорті

79.11.11-00.00

Послуги щодо бронювання місць у повітряному транспорті

79.11.12

Послуги щодо бронювання місць у залізничному транспорті

79.11.12-00.00

Послуги щодо бронювання місць у залізничному транспорті

79.11.13

Послуги щодо бронювання місць в автобусах

79.11.13-00.00

Послуги щодо бронювання місць в автобусах

79.11.14

Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних засобів

79.11.14-00.00

Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних засобів

79.11.19

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.11.19-00.00

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.11.2

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.21

Послуги щодо бронювання місць тимчасового розміщування

79.11.21-00.00

Послуги щодо бронювання місць тимчасового розміщування

79.11.22

Послуги щодо бронювання круїзів

79.11.22-00.00

Послуги щодо бронювання круїзів

79.11.23

Послуги щодо бронювання комплексних турів

79.11.23-00.00

Послуги щодо бронювання комплексних турів

79.12

Послуги туристичних операторів

79.12.1

Послуги туристичних операторів

79.12.11

Послуги туристичних операторів щодо організовування та проведення турів

79.12.11-00.00

Послуги туристичних операторів щодо організовування та проведення турів

79.12.12

Послуги туристичних менеджерів

79.12.12-00.00

Послуги туристичних менеджерів

79.9

Послуги щодо бронювання та суміжні послуги, інші

79.90

Послуги щодо бронювання та суміжні послуги, інші

79.90.1

Послуги щодо просування туризму на ринку та інформування відвідувачів

79.90.11

Послуги щодо просування туризму на ринку

79.90.11-00.00

Послуги щодо просування туризму на ринку

79.90.12

Послуги щодо інформування відвідувачів

79.90.12-00.00

Послуги щодо інформування відвідувачів

79.90.2

Послуги туристичних гідів

79.90.20

Послуги туристичних гідів

79.90.20-00.00

Послуги туристичних гідів

79.90.3

Послуги щодо бронювання, інші, н. в. і. у.

79.90.31

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.32

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.32-00.00

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.39

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

80

Послуги, пов’язані з безпекою та розслідуванням

80.1

Послуги, пов’язані з особистою безпекою

80.10

Послуги, пов’язані з особистою безпекою

80.10.1

Послуги, пов’язані з особистою безпекою

80.10.11

Послуги щодо перевезення в броньованих автомобілях

80.10.11-00.00

Послуги щодо перевезення в броньованих автомобілях

80.10.12

Послуги щодо сторожування

80.10.12-00.00

Послуги щодо сторожування

80.10.19

Послуги, пов’язані з безпекою, інші

80.10.19-00.00

Послуги, пов’язані з безпекою, інші

80.2

Послуги систем безпеки

80.20

Послуги систем безпеки

80.20.1

Послуги систем безпеки

80.20.10

Послуги систем безпеки

80.20.10-00.00

Послуги систем безпеки

80.3

Послуги, пов’язані з розслідуванням

80.30

Послуги, пов’язані з розслідуванням

80.30.1

Послуги, пов’язані з розслідуванням

80.30.10

Послуги, пов’язані з розслідуванням

80.30.10-00.00

Послуги, пов’язані з розслідуванням

81

Послуги щодо будівель і благоустрою територій

81.1

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.1

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.10

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.10-00.00

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.2

Послуги щодо очищування

81.21

Послуги щодо загального очищування будівель

81.21.1

Послуги щодо загального очищування будівель

81.21.10

Послуги щодо загального очищування будівель

81.21.10-00.00

Послуги щодо загального очищування будівель

81.22

Послуги щодо очищування будівель і промислових об’єктів, інші

81.22.1

Послуги щодо очищування промислових об’єктів

81.22.11

Послуги щодо миття вікон

81.22.11-00.00

Послуги щодо миття вікон

81.22.12

Послуги щодо спеціалізованого очищування

81.22.12-00.00

Послуги щодо спеціалізованого очищування

81.22.13

Послуги щодо очищування печей і димарів

81.22.13-00.00

Послуги щодо очищування печей і димарів

81.29

Послуги щодо очищування, інші

81.29.1

Послуги щодо очищування, інші

81.29.11

Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників

81.29.11-00.00

Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників

81.29.12

Послуги щодо підмітання та видаляння снігу

81.29.12-00.00

Послуги щодо підмітання та видаляння снігу

81.29.13

Послуги щодо санітарного обробляння, інші

81.29.13-00.00

Послуги щодо санітарного обробляння, інші

81.29.19

Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.

81.29.19-00.00

Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.

81.3

Послуги щодо благоустрою території

81.30

Послуги щодо благоустрою території

81.30.1

Послуги щодо благоустрою території

81.30.10

Послуги щодо благоустрою території

81.30.10-00.00

Послуги щодо благоустрою території

82

Послуги адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні послуги для підприємств

82.1

Послуги адміністративні та допоміжні конторські/офісні

82.11

Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.11.1

Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.11.10

Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.11.10-00.00

Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.19

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.1

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.11

Послуги копіювально-розмножувальні

82.19.11-00.00

Послуги копіювально-розмножувальні

82.19.12

Послуги щодо складання списків адресатів і відправляння кореспонденції

82.19.12-00.00

Послуги щодо складання списків адресатів і відправляння кореспонденції

82.19.13

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13-00.00

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.2

Послуги телефонних інформаційних центрів

82.20

Послуги телефонних інформаційних центрів

82.20.1

Послуги телефонних інформаційних центрів

82.20.10

Послуги телефонних інформаційних центрів

82.20.10-00.00

Послуги телефонних інформаційних центрів

82.3

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок

82.30

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок

82.30.1

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок

82.30.11

Послуги щодо організовування конференцій

82.30.11-00.00

Послуги щодо організовування конференцій

82.30.12

Послуги щодо організовування спеціалізованих виставок

82.30.12-00.00

Послуги щодо організовування спеціалізованих виставок

82.9

Послуги комерційні допоміжні, н. в. і. у.

82.91

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.1

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.11

Послуги щодо надання кредитних звітів

82.91.11-00.00

Послуги щодо надання кредитних звітів

82.91.12

Послуги агентств щодо стягування платежів

82.91.12-00.00

Послуги агентств щодо стягування платежів

82.92

Послуги пакувальні

82.92.1

Послуги пакувальні

82.92.10

Послуги пакувальні

82.92.10-00.00

Послуги пакувальні

82.99

Послуги комерційні допоміжні, інші, н. в. і. у.

82.99.1

Послуги комерційні допоміжні, інші, н. в. і. у.

82.99.11

Послуги щодо стенографії та стенотипії

82.99.11-00.00

Послуги щодо стенографії та стенотипії

82.99.12

Послуги телефонні допоміжні

82.99.12-00.00

Послуги телефонні допоміжні

82.99.19

Послуги комерційні допоміжні різні, інші, н. в. і. у.

82.99.19-00.00

Послуги комерційні допоміжні різні, інші, н. в. і. у.

 

Абетковий покажчик до секції N

79.11.13

Автобусах

Послуги щодо бронювання місць в #

79.11.13-00.00

Автобусах

Послуги щодо бронювання місць в #

77.11

Автомобілів

Послуги щодо оренди та лізингу # і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.1

Автомобілів

Послуги щодо оренди та лізингу # і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10

Автомобілів

Послуги щодо оренди та лізингу # і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10-00.00

Автомобілів

Послуги щодо оренди та лізингу # і маловантажних автотранспортних засобів

77.12

Автомобілів

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних #

77.12.1

Автомобілів

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних #

80.10.11

Автомобілях

Послуги щодо перевезення в броньованих #

80.10.11-00.00

Автомобілях

Послуги щодо перевезення в броньованих #

77.4

Авторським

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених # правом

77.40

Авторським

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених # правом

77.40.1

Авторським

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених # правом

77.40.19

Авторським

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених # правом

77.40.19-00.00

Авторським

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених # правом

77.1

Автотранспортних

Послуги щодо оренди та лізингу # засобів

77.11

Автотранспортних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних # засобів

77.11.1

Автотранспортних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних # засобів

77.11.10

Автотранспортних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних # засобів

77.11.10-00.00

Автотранспортних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних # засобів

77.39.13

Автофургонів

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і #

77.39.13-00.00

Автофургонів

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і #

78.1

Агентств

Послуги # щодо працевлаштування

78.2

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування

78.10

Агентств

Послуги # щодо працевлаштування

78.10.1

Агентств

Послуги # щодо працевлаштування

78.20

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування

78.20.1

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування

78.20.11

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.12

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.13

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.16-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.19

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.20.19-00.00

Агентств

Послуги # щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

79

Агентств

Послуги туристичних #, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79.1

Агентств

Послуги туристичних # і туристичних операторів

79.11

Агентств

Послуги туристичних #

79.11.1

Агентств

Послуги туристичних #, пов’язані з бронюванням транспортних засобів

79.11.2

Агентств

Послуги туристичних #, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.19

Агентств

Послуги туристичних #, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.11.19-00.00

Агентств

Послуги туристичних #, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

82.91

Агентств

Послуги # щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.1

Агентств

Послуги # щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.12

Агентств

Послуги # щодо стягування платежів

82.91.12-00.00

Агентств

Послуги # щодо стягування платежів

82

Адміністративні

Послуги # й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні послуги для підприємств

82.1

Адміністративні

Послуги # та допоміжні конторські/офісні

82.11.1

Адміністративні

Послуги # конторські/офісні комбіновані

82.11.10

Адміністративні

Послуги # конторські/офісні комбіновані

82.11.10-00.00

Адміністративні

Послуги # конторські/офісні комбіновані

82.11

Адміністративні

Послуги # конторські/офісні комбіновані

82.19.12

Адресатів

Послуги щодо складання списків # і відправляння кореспонденції

82.19.12-00.00

Адресатів

Послуги щодо складання списків # і відправляння кореспонденції

80.2

Безпеки

Послуги систем #

80.20

Безпеки

Послуги систем #

80.20.1

Безпеки

Послуги систем #

80.20.10

Безпеки

Послуги систем #

80.20.10-00.00

Безпеки

Послуги систем #

80

Безпекою

Послуги, пов’язані з # та рохслідуванням

80.1

Безпекою

Послуги, пов’язані з особистою #

80.10

Безпекою

Послуги, пов’язані з особистою #

80.10.1

Безпекою

Послуги, пов’язані з особистою #

80.10.19

Безпекою

Послуги, пов’язані з #, інші

80.10.19-00.00

Безпекою

Послуги, пов’язані з #, інші

77.29.14

Білизни

Послуги щодо прокату столової #

77.29.14-00.00

Білизни

Послуги щодо прокату столової #

81

Благоустрою

Послуги щодо будівель і # територій

81.3

Благоустрою

Послуги щодо # території

81.30

Благоустрою

Послуги щодо # території

81.30.1

Благоустрою

Послуги щодо # території

81.30.10

Благоустрою

Послуги щодо # території

81.30.10-00.00

Благоустрою

Послуги щодо # території

79

Бронювання

Послуги туристичних агенств, туристичних операторів, послуги щодо # та суміжні послуги

79.9

Бронювання

Послуги щодо # та суміжні послуги, інші

79.11.11

Бронювання

Послуги щодо # місць у повітряному транспорті

79.11.11-00.00

Бронювання

Послуги щодо # місць у повітряному транспорті

79.11.12

Бронювання

Послуги щодо # місць у залізничному транспорті

79.11.12-00.00

Бронювання

Послуги щодо # місць у залізничному транспорті

79.11.13

Бронювання

Послуги щодо # місць в автобусах

79.11.13-00.00

Бронювання

Послуги щодо # місць в автобусах

79.11.14

Бронювання

Послуги щодо #, пов’язані з орендою транспортних засобів

79.11.14-00.00

Бронювання

Послуги щодо #, пов’язані з орендою транспортних засобів

79.11.21

Бронювання

Послуги щодо # місць тимчасового розміщування

79.11.21-00.00

Бронювання

Послуги щодо # місць тимчасового розміщування

79.11.22

Бронювання

Послуги щодо # круїзів

79.11.22-00.00

Бронювання

Послуги щодо # круїзів

79.11.23

Бронювання

Послуги щодо # комплексних турів

79.11.23-00.00

Бронювання

Послуги щодо # комплексних турів

79.90

Бронювання

Послуги щодо # та суміжні послуги, інші

79.90.3

Бронювання

Послуги щодо #, інші, н. в. і. у.

79.90.32

Бронювання

Послуги щодо # конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.32-00.00

Бронювання

Послуги щодо # конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.39

Бронювання

Послуги щодо # квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39

Бронювання

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо #, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Бронювання

Послуги щодо # квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Бронювання

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо #, н. в. і. у.

79.11.1

Бронюванням

Послуги туристичних агентств, пов’язані з # транспортних засобів

79.11.2

Бронюванням

Послуги туристичних агентств, пов’язані з # місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.19

Бронюванням

Послуги туристичних агентств, пов’язані з # транспортних засобів, інші

79.11.19-00.00

Бронюванням

Послуги туристичних агентств, пов’язані з # транспортних засобів, інші

80.10.11

Броньованих

Послуги щодо перевезення в # автомобілях

80.10.11-00.00

Броньованих

Послуги щодо перевезення в # автомобілях

81

Будівель

Послуги щодо # і благоустрою територій

81.21

Будівель

Послуги щодо загального очищування #

81.21.1

Будівель

Послуги щодо загального очищування #

81.21.10

Будівель

Послуги щодо загального очищування #

81.21.10-00.00

Будівель

Послуги щодо загального очищування #

81.22

Будівель

Послуги щодо очищування # і промислових об’єктів, інші

77.32

Будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу # та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.1

Будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу # та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10

Будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу # та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10-00.00

Будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу # та інженерно-будівельних машин і устатковання

82.91

Бюро

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги # кредитних історій

82.91.1

Бюро

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги # кредитних історій

77.12

Вантажних

Послуги щодо оренди та лізингу # автомобілів

77.12.1

Вантажних

Послуги щодо оренди та лізингу # автомобілів

77.12.11

Вантажних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів без водія

77.12.11-00.00

Вантажних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів без водія

77.2

Вжитку

Послуги щодо прокату предметів особистого # та побутових виробів

77.29

Вжитку

Послуги щодо прокату інших предметів особистого # та побутових виробів

77.29.1

Вжитку

Послуги щодо прокату інших предметів особистого # та побутових виробів

77.29.19

Вжитку

Послуги щодо прокату інших предметів особистого # та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Вжитку

Послуги щодо прокату інших предметів особистого # та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.15

Взуття

Послуги щодо прокату текстилю, одягу та #

77.29.15-00.00

Взуття

Послуги щодо прокату текстилю, одягу та #

81.29.12

Видаляння

Послуги щодо підмітання та # снігу

81.29.12-00.00

Видаляння

Послуги щодо підмітання та # снігу

77.4

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.11

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.12

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.13

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.19

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Видання

Послуги щодо # ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.4

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.11

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.12

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # товарних знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # товарних знаків і торгових марок

77.40.13

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.19

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Використання

Послуги щодо видання ліцензії на право # інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

81.29.11

Винищування

Послуги щодо дезінфікування та # шкідників

81.29.11-00.00

Винищування

Послуги щодо дезінфікування та# шкідників

77.2

Виробів

Послуги щодо прокату предметів особистого вжитку та побутових #

77.21

Виробів

Послуги щодо прокату # для відпочинку та заняття спортом

77.21.1

Виробів

Послуги щодо прокату # для відпочинку та заняття спортом

77.21.10

Виробів

Послуги щодо прокату # для відпочинку та заняття спортом

77.21.10-00.00

Виробів

Послуги щодо прокату # для відпочинку та заняття спортом

77.29

Виробів

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових #

77.29.1

Виробів

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових #

77.29.19

Виробів

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових #, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Виробів

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових #, н. в. і. у.

79.90.32

Виставкових

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і # залів

79.90.32-00.00

Виставкових

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і # залів

82.3

Виставок

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих #

82.30

Виставок

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих #

82.30.1

Виставок

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих #

82.30.12

Виставок

Послуги щодо організовування спеціалізованих #

82.30.12-00.00

Виставок

Послуги щодо організовування спеціалізованих #

79.90.1

Відвідувачів

Послуги щодо просування туризму на ринку та інформування #

79.90.12

Відвідувачів

Послуги щодо інформування #

79.90.12-00.00

Відвідувачів

Послуги щодо інформування #

77.22

Відеодисків

Послуги щодо прокату відеострічок і #

77.22.1

Відеодисків

Послуги щодо прокату відеострічок і #

77.22.10

Відеодисків

Послуги щодо прокату відеострічок і #

77.22.10-00.00

Відеодисків

Послуги щодо прокату відеострічок і #

77.29.11

Відеомагнітофонів

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, # і суміжних устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Відеомагнітофонів

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, # і суміжних устатковання та приладдя

77.22

Відеострічок

Послуги щодо прокату # і відеодисків

77.22.1

Відеострічок

Послуги щодо прокату # і відеодисків

77.22.10

Відеострічок

Послуги щодо прокату # і відеодисків

77.22.10-00.00

Відеострічок

Послуги щодо прокату # і відеодисків

79.90.39

Відпочинкових

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і # заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Відпочинкових

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і # заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

77.21

Відпочинку

Послуги щодо прокату виробів для # та заняття спортом

77.21.1

Відпочинку

Послуги щодо прокату виробів для # та заняття спортом

77.21.10

Відпочинку

Послуги щодо прокату виробів для # та заняття спортом

77.21.10-00.00

Відпочинку

Послуги щодо прокату виробів для # та заняття спортом

82.19.12

Відправляння

Послуги щодо складання списків адресатів і # кореспонденції

82.19.12-00.00

Відправляння

Послуги щодо складання списків адресатів і # кореспонденції

81.22.11

Вікон

Послуги щодо миття #

81.22.11-00.00

Вікон

Послуги щодо миття #

77.4

Власності

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної # та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Власності

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної # та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Власності

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної # та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19

Власності

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної # та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Власності

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної # та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.12.11

Водія

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів без #

77.12.11-00.00

Водія

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів без #

77.12.19

Водія

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних засобів без #

77.12-19-00.00

Водія

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних засобів без #

77.34

Водних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

77.34.1

Водних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

77.34.10

Водних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

77.34.10-00.00

Водних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

79.90.2

Гідів

Послуги туристичних #

79.90.20

Гідів

Послуги туристичних

79.90.20-00.00

Гідів

Послуги туристичних #

78.20.14

Господарства

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського #, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Господарства

«Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського #; логістики чи промисловості»

78.20.15

Господарства

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного #

78.20.15-00.00

Господарства

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного #

78.30.14

Господарства

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського #, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Господарства

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського #, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Господарства

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного #, інші

78.30.15-00.00

Господарства

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного #, інші

78.20.15

Готельного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері # та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Готельного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері # та ресторанного господарства

78.30.15

Готельного

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері # та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Готельного

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері # та ресторанного господарства, інші

81.29.11

Дезінфікування

Послуги щодо # та винищування шкідників

81.22.13

Димарів

Послуги щодо очищування печей і #

81.22.13-00.00

Димарів

Послуги щодо очищування печей і #

78.10.11

Добирання

Послуги щодо # керівного персоналу

78.10.11-00.00

Добирання

Послуги щодо # керівного персоналу

78.10.12

Добирання

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо# керівного персоналу

78.10.12-00.00

Добирання

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо # керівного персоналу

82.19

Документів

Фотокопіювання, оформлювання # та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.1

Документів

Фотокопіювання, оформлювання # та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13

Документів

Послуги щодо оформлювання # та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13-00.00

Документів

Послуги щодо оформлювання # та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

77.29.16

Домашніх

Послуги щодо прокату машин і устатковання для # робіт

77.29.16-00.00

Домашніх

Послуги щодо прокату машин і устатковання для # робіт

78.30.12

Допоміжним

Послуги щодо забезпечення іншим # конторським/офісним персоналом, інші

78.30.12-00.00

Допоміжним

Послуги щодо забезпечення іншим # конторським/офісним персоналом, інші

81.1

Допоміжні

Послуги # комбіновані щодо різних об’єктів

81.10

Допоміжні

Послуги # комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.1

Допоміжні

Послуги # комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.10

Допоміжні

Послуги # комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.10-00.00

Допоміжні

Послуги # комбіновані щодо різних об’єктів

82

Допоміжні

Послуги адміністративні й # для контор/офісів та інші допоміжні послуги для підприємств

82

Допоміжні

Послуги адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші # послуги для підприємств

82.1

Допоміжні

Послуги адміністративні та # конторські/офісні

82.9

Допоміжні

Послуги комерційні #, н. в. і. у.

82.19

Допоміжні

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані # конторські/офісні послуги

82.19.1

Допоміжні

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані # конторські/офісні послуги

82.19.13

Допоміжні

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані # конторські/офісні послуги

82.19.13-00.00

Допоміжні

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані # конторські/офісні послуги

82.99

Допоміжні

Послуги комерційні #, інші, н. в. і. у.

82.99.1

Допоміжні

Послуги комерційні #, інші, н. в. і. у.

82.99.12

Допоміжні

Послуги телефонні #

82.99.12-00.00

Допоміжні

Послуги телефонні #

82.99.19

Допоміжні

Послуги комерційні # різні, інші, н. в. і. у.

82.99.19-00.00

Допоміжні

Послуги комерційні # різні, інші, н. в. і. у.

78.20.12

Допоміжного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого # конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Допоміжного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого # конторського/офісного персоналу

77.40.11

Досліджень

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових # і розроблень

77.40.11-00.00

Досліджень

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових # і розроблень

77.39.13

Житлових

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, # фургонів і автофургонів

77.39.13-00.00

Житлових

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, # фургонів і автофургонів

78.3

Забезпечення

Послуги щодо # людськими ресурсами, інші

78.30

Забезпечення

Послуги щодо # людськими ресурсами, інші

78.30.1

Забезпечення

Послуги щодо # людськими ресурсами, інші

78.30.11

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.12

Забезпечення

Послуги щодо # іншим допоміжним конторським/офісним персоналом, інші

78.30.12-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # іншим допоміжним конторським/офісним персоналом, інші

78.30.13

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.14

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.16

Забезпечення

Послуги щодо # медичним персоналом, інші

78.30.16-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # медичним персоналом, інші

78.30.19

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом, інші, н. в. і. у.

78.30.19-00.00

Забезпечення

Послуги щодо # персоналом, інші, н. в. і. у.

82.02.10-00.00

Забезпечення

Послуги щодо консультування стосовно апаратного #

81.21

Загального

Послуги щодо # очищування будівель

81.21.1

Загального

Послуги щодо # очищування будівель

81.21.10

Загального

Послуги щодо # очищування будівель

81.21.10-00.00

Загального

Послуги щодо # очищування будівель

79.90.32

Залів

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових #

79.90.32-00.00

Залів

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових #

77.39.11

Залізничного

Послуги щодо оренди та лізингу # рухомого складу

77.39.11-00.00

Залізничного

Послуги щодо оренди та лізингу # рухомого складу

79.11.12

Залізничному

Послуги щодо бронювання місць у # транспорті

79.11.12-00.00

Залізничному

Послуги щодо бронювання місць у # транспорті

77.21

Заняття

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та # спортом

77.21.1

Заняття

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та # спортом

77.21.10

Заняття

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та # спортом

77.21.10-00.00

Заняття

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та # спортом

77.11.10

Засобі

• Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних #

77.1

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу автотранспортних #

77.11

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних #

77.11.1

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних #

77.11.10-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних #

77.12.10

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних # без водія

77.12.11-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних # без водія

77.12.19

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних # без водія

77.12.19-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних # без водія

77.34

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних #

77.34.1

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних #

77.34.10

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних #

77.34.10-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних #

77.35

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних #

77.35.1

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних #

77.35.10

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних #

77.35.10-00.00

Засобів

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних #

79.11.1

Засобів

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних #

79.11.14

Засобів

Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних #

79.11.14-00.00

Засобів

Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних #

79.11.19

Засобів

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних #, інші

79.11.19-00.00

Засобів

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних #, інші

77.4

Захищених

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, # авторським правом

77.40

Захищених

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, # авторським правом

77.40.1

Захищених

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, # авторським правом

77.40.19

Захищених

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, # авторським правом

77.40.19-00.00

Захищених

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, # авторським правом

79.90.39

Заходів

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових # та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Заходів

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових # та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

82.91.11

Звітів

Послуги щодо надання кредитних #

82.91.11-00.00

Звітів

Послуги щодо надання кредитних #

77.40.12

Знаків

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних # і торгових марок

77.40.12-00.00

Знаків

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних # і торгових марок

77.32

Інженерно-будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та # машин і устатковання

77.32.1

Інженерно-будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та # машин і устатковання

77.32.10

Інженерно-будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та # машин і устатковання

77.32.10-00.00

Інженерно-будівельних

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та # машин і устатковання

77.29.13

Інструментів

Послуги щодо прокату музичних #

77.29.13-00.00

Інструментів

Послуги щодо прокату музичних #

77.4

Інтелектуальної

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів # власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Інтелектуальної

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів # власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Інтелектуальної

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів # власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19

Інтелектуальної

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів # власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Інтелектуальної

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів # власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

82.2

Інформаційних

Послуги телефонних # центрів

82.20

Інформаційних

Послуги телефонних # центрів

82.20.1

Інформаційних

Послуги телефонних # центрів

82.20.10

Інформаційних

Послуги телефонних # центрів

82.20.10-00.00

Інформаційних

Послуги телефонних # центрів

79.90.1

Інформування

Послуги щодо просування туризму на ринку та # відвідувачів

79.90.12

Інформування

Послуги щодо # відвідувачів

79.90.12-00.00

Інформування

Послуги щодо # відвідувачів

82.91

Історій

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних #

82.91.1

Історій

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних #

79.90.39

Квитків

Послуги щодо бронювання #, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Квитків

Послуги щодо бронювання #, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

78.10.11

Керівного

Послуги щодо добирання # персоналу

78.10.11-00.00

Керівного

Послуги щодо добирання # персоналу

78.10.12

Керівного

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання # персоналу

78.10.12-00.00

Керівного

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання # персоналу

81.1

Комбіновані

Послуги допоміжні # щодо різних об’єктів

81.10

Комбіновані

Послуги допоміжні # щодо різних об’єктів

81.10.1

Комбіновані

Послуги допоміжні # щодо різних об’єктів

81.10.10

Комбіновані

Послуги допоміжні # щодо різних об’єктів

81.10.10-00.00

Комбіновані

Послуги допоміжні # щодо різних об’єктів

82.11

Комбіновані

Послуги адміністративні конторські/офісні #

82.11.1

Комбіновані

Послуги адміністративні конторські/офісні #

82.11.10

Комбіновані

Послуги адміністративні конторські/офісні #

82.11.10-00.00

Комбіновані

Послуги адміністративні конторські/офісні #

78.20.13

Комерції

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері # та торгівлі

78.20.13-00.00

Комерції

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері # та торгівлі

78.30.13

Комерції

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері # та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Комерції

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері # та торгівлі, інші

82

Комерційні

Послуги адміністративні та допоміжні конторські/офісні та інші допоміжні # послуги

82.99

Комерційні

Послуги # допоміжні, інші, н. в. і. у.

82.99.1

Комерційні

Послуги # допоміжні, інші, н. в. і. у.

82.99.19

Комерційні

Послуги # допоміжні різні, інші, н. в. і. у.

82.99.19-00.00

Комерційні

Послуги # допоміжні різні, інші, н. в. і. у.

79.11.2

Комплексних

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і # турів

79.11.23

Комплексних

Послуги щодо бронювання # турів

79.11.23-00.00

Комплексних

Послуги щодо бронювання # турів

77.33

Комп’ютерів

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема #)

77.33.1

Комп’ютерів

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема #)

77.33.11

Комп’ютерів

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім #)

77.33.11-00.00

Комп’ютерів

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім #)

77.33.12

Комп’ютерів

Послуги щодо оренди та лізингу #

77.33.12-00.00

Комп’ютерів

Послуги щодо оренди та лізингу #

78.20.11

Комп’ютерної

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері # техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Комп’ютерної

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері # техніки, та телекомунікацій

78.30.11

Комп’ютерної

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері # техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Комп’ютерної

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері # техніки та телекомунікацій, інші

78.90.32-00.00

Конгрес-центрів

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, # і виставкових залів

79.90.32

Конгрес-центрів

Послуги щодо бронювання конференц-центрів, # і виставкових залів

77.39.12

Контейнерів

Послуги щодо оренди та лізингу #

77.39.12-00.00

Контейнерів

Послуги щодо оренди та лізингу #

78.30.12

Конторським

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним #/офісним персоналом, інші

78.30.12-00.00

Конторським

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним #/офісним персоналом, інші

77.33

Конторських

Послуги щодо оренди та лізингу #/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Конторських

Послуги щодо оренди та лізингу #/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Конторських

Послуги щодо оренди та лізингу #/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Конторських

Послуги щодо оренди та лізинг/ #/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

82

Конторські

Послуги адміністративні та допоміжні #/офісні та інші допоміжні комерційні послуги

82.1

Конторські

Послуги адміністративні та допоміжні #/офісні

82.11

Конторські

Послуги адміністративні #/офісні комбіновані

82.11.1

Конторські

Послуги адміністративні,#/офісні комбіновані

82.11.10

Конторські

Послуги адміністративні #/офісні комбіновані

82.11.10-00.00

Конторські

Послуги адміністративні #/офісні комбіновані

82.19

Конторські

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні #/офісні послуги

82.19.1

Конторські

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні #/офісні послуги

82.19.13

Конторські

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні #/офісні послуги

82.19.13-00.00

Конторські

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні #/офісні послуги

78.20.12

Конторського

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного #/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Конторського

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного #/офісного персоналу

82.3

Конференцій

Послуги щодо організовування # і спеціалізованих виставок

82.30

Конференцій

Послуги щодо організовування # і спеціалізованих виставок

82.30.1

Конференцій

Послуги щодо організовування # і спеціалізованих виставок

82.30.11

Конференцій

Послуги щодо організовування #

82.30.11-00.00

Конференцій

Послуги щодо організовування #

79.90.32

Конференц-центрів

Послуги щодо бронювання #, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.32-00.00

Конференц-центрів

Послуги щодо бронювання #, конгрес-центрів і виставкових залів

77.40.13

Копалин

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних #

77.40.13-00.00

Копалин

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних #

82.19.11

Копіювально-розмножувальні

Послуги #

82.19.11-00.00

Копіювально-розмножувальні

Послуги #

82.19.12

Кореспонденції

Послуги щодо складання списків адресатів і відправляння #

82.19.12-00.00

Кореспонденції

Послуги щодо складання списків адресатів і відправляння #

77.40.13

Корисних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ # копалин

77.40.13-00.00

Корисних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ # копалин

79.90.31

Користування

Послуги щодо обміну періодами # нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31

Користування

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного # в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Користування

Послуги щодо обміну періодами # нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Користування

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного # в режимі розподілу часу (таймшеру)

82.91

Кредитних

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги бюро # історій

82.91.1

Кредитних

Послуги агентств щодо стягування платежів і послуги бюро # історій

82.91.11

Кредитних

Послуги щодо надання # звітів

82.91.11-00.00

Кредитних

Послуги щодо надання # звітів

79.11.2

Круїзів

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, # і комплексних турів

79.11.22

Круїзів

Послуги щодо бронювання #

79.11.22-00.00

Круїзів

Послуги щодо бронювання #

77

Лізингу

Послуги щодо оренди, прокату та #

77.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # автотранспортних засобів

77.3

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших машин, устатковання та майна

77.11

Лізингу

Послуги щодо оренди та # автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10

Лізингу

Послуги щодо оренди та # автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.12

Лізингу

Послуги щодо оренди та # вантажних автомобілів

77.12.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # вантажних автомобілів

77.12.11

Лізингу

Послуги щодо оренди та # вантажних транспортних засобів без водія

77.12.11-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # вантажних транспортних засобів без водія

77.12.19

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших наземних транспортних засобів без водія

77.12.19-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших наземних транспортних засобів без водія

77.31

Лізингу

Послуги щодо оренди та # сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10

Лізингу

Послуги щодо оренди та # сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # сільськогосподарських машин і устатковання

77.32

Лізингу

Послуги щодо оренди та # будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10

Лізингу

Послуги щодо оренди та # будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.33

Лізингу

Послуги щодо оренди та # конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Лізингу

Послуги щодо оренди та # конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.12

Лізингу

Послуги щодо оренди та # комп’ютерів

77.33.12-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # комп’ютерів

77.34

Лізингу

Послуги щодо оренди та # водних транспортних засобів

77.34.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # водних транспортних засобів

77.34.10

Лізингу

Послуги щодо оренди та # водних транспортних засобів

77.34.10-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # водних транспортних засобів

77.35

Лізингу

Послуги щодо оренди та # повітряних транспортних засобів

77.35.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # повітряних транспортних засобів

77.35.10

Лізингу

Послуги щодо оренди та # повітряних транспортних засобів

77.35.10-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # повітряних транспортних засобів

77.39

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.1

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.11

Лізингу

Послуги щодо оренди та # залізничного рухомого складу

77.39.11-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # залізничного рухомого складу

77.39.12

Лізингу

Послуги щодо оренди та # контейнерів

77.39.12-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # контейнерів

77.39.13

Лізингу

Послуги щодо оренди та # мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.13-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.14

Лізингу

Послуги щодо оренди та # телекомунікаційного устатковання

77.39.14-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # телекомунікаційного устатковання

77.39.19

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Лізингу

Послуги щодо оренди та # інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.4

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.11

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.12

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.13

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.19

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Ліцензії

Послуги щодо видання # на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

78.20.14

Логістики

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, # чи промисловості

78.20.14-00.00

Логістики

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, # чи промисловості

78.30.14

Логістики

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, # чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Логістики

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, # чи промисловості, інші

78.3

Людськими

Послуги щодо забезпечення # ресурсами, інші

78.30

Людськими

Послуги щодо забезпечення # ресурсами, інші

78.30.1

Людськими

Послуги щодо забезпечення # ресурсами, інші

77.3

Майна

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та #

77.39

Майна

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та #, н. в. і. у.

77.39.1

Майна

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та #, н. в. і. у.

77.39.19

Майна

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без оператора та #, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Майна

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без оператора та #, н. в. і. у.

77.11

Маловантажних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і # автотранспортних засобів

77.11.1

Маловантажних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і # автотранспортних засобів

77.11.10

Маловантажних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і # автотранспортних засобів

77.11.10-00.00

Маловантажних

Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і # автотранспортних засобів

77.40.12

Марок

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і торгових #

77.40.12-00.00

Марок

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і торгових #

77.3

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу інших #, устатковання та майна

77.29.16

Машин

Послуги щодо прокату # і устатковання для домашніх робіт

77.29.16-00.00

Машин

Послуги щодо прокату # і устатковання для домашніх робіт

77.31

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських # і устатковання

77.31.1

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських # і устатковання

77.31.10

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських # і устатковання

77.31.10-00.00

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських # і устатковання

77.32

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних # і устатковання

77.32.1

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних # і устатковання

77.32.10

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних # і устатковання

77.32.10-00.00

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних # і устатковання

77.33

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних # і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних # і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних # і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних # і устатковання (крім комп’ютерів)

77.39

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу інших #, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.1

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу інших #, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.19

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу інших # і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Машин

Послуги щодо оренди та лізингу інших # і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.29.12

Меблів

Послуги щодо прокату # і побутових приладів

77.29.12-00.00

Меблів

Послуги щодо прокату # і побутових приладів

78.30.16

Медичним

Послуги щодо забезпечення # персоналом, інші

78.30.16-00.00

Медичним

Послуги щодо забезпечення # персоналом, інші

78.20.16

Медичного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # персоналу

78.20.16-00.00

Медичного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # персоналу

79.12.12

Менеджерів

Послуги туристичних #

79.12.12-00.00

Менеджерів

Послуги туристичних #

81.22.11

Миття

Послуги щодо # вікон

81.22.11-00.00

Миття

Послуги щодо # вікон

79.11.2

Місць

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням # тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.11

Місць

Послуги щодо бронювання # у повітряному транспорті

79.11.11-00.00

Місць

Послуги щодо бронювання # у повітряному транспорті

79.11.12

Місць

Послуги щодо бронювання # у залізничному транспорті

79.11.12-00.00

Місць

Послуги щодо бронювання # у залізничному транспорті

79.11.13

Місць

Послуги щодо бронювання # в автобусах

79.11.13-00.00

Місць

Послуги щодо бронювання # в автобусах

79.11.21

Місць

Послуги щодо бронювання # тимчасового розміщування

79.11.21-00.00

Місць

Послуги щодо бронювання # тимчасового розміщування

77.39.13

Мотоциклів

Послуги щодо оренди та лізингу #, житлових фургонів і автофургонів

77.39.13-00.00

Мотоциклів

Послуги щодо оренди та лізингу #, житлових фургонів і автофургонів

77.29.13

Музичних

Послуги щодо прокату # інструментів

77.29.13-00.00

Музичних

Послуги щодо прокату # інструментів

77.4

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.4

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних #, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних #, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних #, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших # інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних #, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших # інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Об’єктів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних #, крім творів, захищених авторським правом

81.1

Об’єктів

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних #

81.10

Об’єктів

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних #

81.10.1

Об’єктів

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних #

81.10.10

Об’єктів

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних #

81.10.10-00.00

Об’єктів

Послуги допоміжні комбіновані щодо різних #

81.22

Об’єктів

Послуги щодо очищування будівель і промислових #, інші

81.22.1

Об’єктів

Послуги щодо очищування промислових #

79.90.31

Обміну

Послуги щодо # періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Обміну

Послуги щодо # періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

81.29.13

Обробляння

Послуги щодо санітарного #, інші

81.29.13-00.00

Обробляння

Послуги щодо санітарного #, інші

77.29.15

Одягу

Послуги щодо прокату текстилю, # та взуття

77.29.15-00.00

Одягу

Послуги щодо прокату текстилю, # та взуття

77.39.19

Оператора

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без # та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Оператора

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без # та майна, н. в. і. у.

79

Операторів

Послуги туристичних агентств, туристичних #, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79.1

Операторів

Послуги туристичних агентств і туристичних #

79.12

Операторів

Послуги туристичних #

79.12.1

Операторів

Послуги туристичних #

79.12.11

Операторів

Послуги туристичних # щодо організовування та проведення турів

79.12.11-00.00

Операторів

Послуги туристичних # щодо організовування та проведення турів

79.12.11

Організовування

Послуги туристичних операторів щодо # та проведення турів

79.12.11-00.00

Організовування

Послуги туристичних операторів щодо # та проведення турів

82.3

Організовування

Послуги щодо # конференцій і спеціалізованих виставок

82.30

Організовування

Послуги щодо # конференцій і спеціалізованих виставок

82.30.1

Організовування

Послуги щодо # конференцій і спеціалізованих виставок

82.30.11

Організовування

Послуги щодо # конференцій

82.30.11-00.00

Організовування

Послуги щодо # конференцій

82.30.12

Організовування

Послуги щодо # спеціалізованих виставок

82.30.12-00.00

Організовування

Послуги щодо # спеціалізованих виставок

77

Оренди

Послуги щодо #, прокату та лізингу

77.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу автотранспортних засобів

77.3

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших машин, устатковання та майна

77.11

Оренди

Послуги щодо # та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10

Оренди

Послуги щодо # та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.12

Оренди

Послуги щодо # та лізингу вантажних автомобілів

77.12.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу вантажних автомобілів

77.12.11

Оренди

Послуги щодо # та лізингу вантажних транспортних засобів без водія

77.12.11-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу вантажних транспортних засобів без водія

77.12.19

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших наземних транспортних засобів без водія

77.12.19-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших наземних транспортних засобів без водія

77.31

Оренди

Послуги щодо # та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10

Оренди

Послуги щодо # та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.32

Оренди

Послуги щодо # та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10

Оренди

Послуги щодо # та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.33

Оренди

Послуги щодо # та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Оренди

Послуги щодо # та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.12

Оренди

Послуги щодо # та лізингу комп’ютерів

77.33.12-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу комп’ютерів

77.34

Оренди

Послуги щодо # та лізингу водних транспортних засобів

77.34.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу водних транспортних засобів

77.34.10

Оренди

Послуги щодо # та лізингу водних транспортних засобів

77.34.10-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу водних транспортних засобів

77.35

Оренди

Послуги щодо # та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.10

Оренди

Послуги щодо # та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.10-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу повітряних транспортних засобів

77.39

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.1

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.11

Оренди

Послуги щодо # та лізингу залізничного рухомого складу

77.39.11-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу залізничного рухомого складу

77.39.12

Оренди

Послуги щодо # та лізингу контейнерів

77.39.12-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу контейнерів

77.39.13

Оренди

Послуги щодо # та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.13-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.14

Оренди

Послуги щодо # та лізингу телекомунікаційного устатковання

77.39.14-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу телекомунікаційного устатковання

77.39.19

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Оренди

Послуги щодо # та лізингу інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

79.11.14

Орендою

Послуги щодо бронювання, пов’язані з # транспортних засобів

79.11.14-00.00

Орендою

Послуги щодо бронювання, пов’язані з # транспортних засобів

78.10.12

Основі

Послуги щодо працевлаштування на постійній #, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.10.12-00.00

Основі

Послуги щодо працевлаштування на постійній #, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

77.2

Особистого

Послуги щодо прокату предметів # вжитку та побутових виробів

77.29

Особистого

Послуги щодо прокату інших предметів # вжитку та побутових виробів

77.29.1

Особистого

Послуги щодо прокату інших предметів # вжитку та побутових виробів

77.29.19

Особистого

Послуги щодо прокату інших предметів # вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Особистого

Послуги щодо прокату інших предметів # вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

80.1

Особистою

Послуги, пов’язані з # безпекою

80.10

Особистою

Послуги, пов’язані з # безпекою

80.10.1

Особистою

Послуги, пов’язані з # безпекою

82

Офісів

Послуги адміністративні й допоміжні для контор/# та інші допоміжні послуги для підприємств

78.30.12

Офісним

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/# персоналом, інші

78.30.12-00.00

Офісним

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/# персоналом, інші

77.33

Офісних

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/# машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Офісних

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/# машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Офісних

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/# машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Офісних

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/# машин і устатковання (крім комп’ютерів)

82.1

Офісні

Послуги адміністративні та допоміжні конторські/#

82.11

Офісні

Послуги адміністративні конторські/# комбіновані

82.11.1

Офісні

Послуги адміністративні конторські/# комбіновані

82.11.10

Офісні

Послуги адміністративні конторські/# комбіновані

82.11.10-00.00

Офісні

Послуги адміністративні конторські/# комбіновані

82.19

Офісні

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/# послуги

82.19.1

Офісні

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/# послуги

82.19.13

Офісні

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/ # послуги

82.19.13-00.00

Офісні

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/# послуги

78.20.12

Офісного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/# персоналу

78.20.12-00.00

Офісного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/# персоналу

82.19

Оформлювання

Фотокопіювання, # документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.1

Оформлювання

Фотокопіювання, # документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13

Оформлювання

Послуги щодо # документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13-00.00

Оформлювання

Послуги щодо # документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

77.40.13

Оцінювання

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та # родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Оцінювання

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та # родовищ корисних копалин

81.2

Очищування

Послуги щодо #

81.21

Очищування

Послуги щодо загального # будівель

81.21.1

Очищування

Послуги щодо загального # будівель

81.21.10

Очищування

Послуги щодо загального # будівель

81.21.10-00.00

Очищування

Послуги щодо загального # будівель

81.22

Очищування

Послуги щодо # будівель і промислових об’єктів, інші

81.22.1

Очищування

Послуги щодо # промислових об’єктів

81.22.12

Очищування

Послуги щодо спеціалізованого #

81.22.12-00.00

Очищування

Послуги щодо спеціалізованого #

81.22.13

Очищування

Послуги щодо # печей і димарів

81.22.13-00.00

Очищування

Послуги щодо # печей і димарів

81.29

Очищування

Послуги щодо #, інші

81.29.1

Очищування

Послуги щодо #, інші

81.29.19

Очищування

Послуги щодо # інші, н. в. і. у.

81.29.19-00.00

Очищування

Послуги щодо # інші, н. в. і. у.

82.92

Пакувальні

Послуги #

82.92.1

Пакувальні

Послуги #

82.92.10

Пакувальні

Послуги #

80.10.11

Перевезення

Послуги щодо # в броньованих автомобілях

80.10.11-00.00

Перевезення

Послуги щодо # в броньованих автомобілях

79.90.31

Періодами

Послуги щодо обміну # користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Періодами

Послуги щодо обміну # користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

78.30.11

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.12

Персоналом

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/офісним #, інші

78.30.12-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/офісним #, інші

78.30.13

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.14

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення # для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.16

Персоналом

Послуги щодо забезпечення медичним #, інші

78.30.16-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення медичним #, інші

78.30.19

Персоналом

Послуги щодо забезпечення #, інші, н. в. і. у.

78.30.19-00.00

Персоналом

Послуги щодо забезпечення #, інші, н. в. і. у.

78.10.11

Персоналу

Послуги щодо добирання керівного #

78.10.11-00.00

Персоналу

Послуги щодо добирання керівного #

78.10.12

Персоналу

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного #

78.10.12-00.00

Персоналу

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного #

78.20.12

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного #

78.20.12-00.00

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного #

78.20.13

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного #

78.20.16-00.00

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного #

78.20.19

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого #

78.20.19-00.00

Персоналу

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого #

81.22.13

Печей

Послуги щодо очищування # і димарів

81.22.13-00.00

Печей

Послуги щодо очищування # і димарів

81.29.12

Підмітання

Послуги щодо # та видаляння снігу

81.29.12-00.00

Підмітання

Послуги щодо # та видаляння снігу

82

Підприємств

Послуги адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні послуги для #

82.91

Платежів

Послуги агентств щодо стягування # і послуги бюро кредитних історій

82.91.1

Платежів

Послуги агентств щодо стягування # і послуги бюро кредитних історій

82.91.12

Платежів

Послуги агентств щодо стягування #

82.91.12-00.00

Платежів

Послуги агентств щодо стягування #

77.2

Побутових

Послуги щодо прокату предметів особистого вжитку та # виробів

77.29

Побутових

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та # виробів

77.29.1

Побутових

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та # виробів

77.29.12

Побутових

Послуги щодо прокату меблів і # приладів

77.29.12-00.00

Побутових

Послуги щодо прокату меблів і # приладів

77.29.19

Побутових

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та # виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Побутових

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та # виробів, н. в. і. у.

77.35

Повітряних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

77.35.1

Повітряних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

77.35.10

Повітряних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

77.35.10-00.00

Повітряних

Послуги щодо оренди та лізингу # транспортних засобів

79.11.11

Повітряному

Послуги щодо бронювання місць у # транспорті

79.11.11-00.00

Повітряному

Послуги щодо бронювання місць у # транспорті

77.4

Подібних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та # об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Подібних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та # об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Подібних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та # об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19

Подібних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та # об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Подібних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та # об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

78.10.12

Послуг

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім # щодо добирання керівного персоналу

78.10.12-00.00

Послуг

Послуги щодо працевлаштування на постійній основі, крім # щодо добирання керівного персоналу

77

Послуги

# щодо оренди, прокату та лізингу

77.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу автотранспортних засобів

77.2

Послуги

# щодо прокату предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.3

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна

77.4

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.11

Послуги

# щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10

Послуги

# щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.11.10-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

77.12

Послуги

# щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів

77.12.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів

77.12.11

Послуги

# щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів без водія

77.12.11-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів без водія

77.12.19

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних засобів без водія

77.12.19-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших наземних транспортних засобів без водія

77.21

Послуги

# щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.1

Послуги

# щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.10

Послуги

# щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.10-00.00

Послуги

# щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

77.22

Послуги

# щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.22.1

Послуги

# щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.22.10

Послуги

# щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.22.10-00.00

Послуги

# щодо прокату відеострічок і відеодисків

77.29

Послуги

# щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.29.1

Послуги

# щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.29.11

Послуги

# щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Послуги

# щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.12

Послуги

# щодо прокату меблів і побутових приладів

77.29.12-00.00

Послуги

# щодо прокату меблів і побутових приладів

77.29.13

Послуги

# щодо прокату музичних інструментів

77.29.13-00.00

Послуги

# щодо прокату музичних інструментів

77.29.14

Послуги

# щодо прокату столової білизни

77.29.14-00.00

Послуги

# щодо прокату столової білизни

77.29.15

Послуги

# щодо прокату текстилю, одягу та взуття

77.29.15-00.00

Послуги

# щодо прокату текстилю, одягу та взуття

77.29.16

Послуги

# щодо прокату машин і устатковання для домашніх робіт

77.29.16-00.00

Послуги

# щодо прокату машин і устатковання для домашніх робіт

77.29.19

Послуги

# щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Послуги

# щодо прокату інших предметів особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.31

Послуги

# щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10

Послуги

# щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.31.10-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і устатковання

77.32

Послуги

# щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10

Послуги

# щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.32.10-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і устатковання

77.33

Послуги

# щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Послуги

# щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (крім комп’ютерів)

77.33.12

Послуги

# щодо оренди та лізингу комп’ютерів

77.33.12-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу комп’ютерів

77.34

Послуги

# щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.34.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.34.10

Послуги

# щодо оренди, та лізингу водних транспортних засобів

77.34.10-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів

77.35

Послуги

# щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.10

Послуги

# щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.35.10-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів

77.39

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.1

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

77.39.11

Послуги

# щодо оренди та лізингу залізничного рухомого складу

77.39.11-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу залізничного рухомого складу

77.39.12

Послуги

# щодо оренди та лізингу контейнерів

77.39.12-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу контейнерів

77.39.13

Послуги

# щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.13-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових фургонів і автофургонів

77.39.14

Послуги

# щодо оренди та лізингу телекомунікаційного устатковання

77.39.14-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу телекомунікаційного устатковання

77.39.19

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Послуги

# щодо оренди та лізингу інших машин і устатковання без оператора та майна, н. в. і. у.

77.40

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.11

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.12

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і торгових марок

77.40.13

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.19

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Послуги

# щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

78

Послуги

# щодо працевлаштування

78.1

Послуги

# агентств щодо працевлаштування

78.2

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування

78.3

Послуги

# щодо забезпечення людськими ресурсами, інші

78.10

Послуги

# агентств щодо працевлаштування

78.10.1

Послуги

# агентств щодо працевлаштування

78.10.11

Послуги

# щодо добирання керівного персоналу

78.10.11-00.00

Послуги

# щодо добирання керівного персоналу

78.10.12

Послуги

# щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.10.12-00.00

Послуги

# щодо працевлаштування на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.20

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування

78.20.1

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування

78.20.11

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.12

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.13

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.16-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.19

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.20.19-00.00

Послуги

# агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.30

Послуги

# щодо забезпечення людськими ресурсами, інші

78.30.1

Послуги

# щодо забезпечення людськими ресурсами, інші

78.30.11

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій інші

78.30.12

Послуги

# щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/офісним персоналом, інші

78.30.12-00.00

Послуги

# щодо забезпечення іншим допоміжним конторським/офісним персоналом, інші

78.30.13

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.14

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Послуги

# щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.16

Послуги

# щодо забезпечення медичним персоналом, інші

78.30.16-00.00

Послуги

# щодо забезпечення медичним персоналом, інші

78.30.19

Послуги

# щодо забезпечення персоналом, інші, н. в. і. у.

78.30.19-00.00

Послуги

# щодо забезпечення персоналом, інші, н. в. і. у.

79

Послуги

# туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79

Послуги

Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, # щодо бронювання та суміжні послуги

79

Послуги

Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні #

79.1

Послуги

# туристичних агентств і туристичних операторів

79.9

Послуги

# щодо бронювання та суміжні послуги, інші

79.9

Послуги

Послуги щодо бронювання та суміжні #, інші

79.11

Послуги

# туристичних агентств

79.11.1

Послуги

# туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів

79.11.2

Послуги

# туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.11

Послуги

# щодо бронювання місць у повітряному транспорті

79.11.11-00.00

Послуги

# щодо бронювання місць у повітряному транспорті

79.11.12

Послуги

# щодо бронювання місць у залізничному транспорті

79.11.12-00.00

Послуги

# щодо бронювання місць у залізничному транспорті

79.11.13

Послуги

# щодо бронювання місць в автобусах

79.11.13-00.00

Послуги

# щодо бронювання місць в автобусах

79.11.14

Послуги

# щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних засобів

79.11.14-00.00

Послуги

# щодо бронювання, пов’язані з орендою транспортних засобів

79.11.19

Послуги

# туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.11.19-00.00

Послуги

# туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.11.21

Послуги

# щодо бронювання місць тимчасового розміщування

79.11.21-00.00

Послуги

# щодо бронювання місць тимчасового розміщування

79.11.22

Послуги

# щодо бронювання круїзів

79.11.22-00.00

Послуги

# щодо бронювання круїзів

79.11.23

Послуги

# щодо бронювання комплексних турів

79.11.23-00.00

Послуги

# щодо бронювання комплексних турів

79.12

Послуги

# туристичних операторів

79.12.1

Послуги

# туристичних операторів

79.12.11

Послуги

# туристичних операторів щодо організовування та проведення турів

79.12.11-00.00

Послуги

# туристичних операторів щодо організовування та проведення турів

79.12.12

Послуги

# туристичних менеджерів

79.12.12-00.00

Послуги

# туристичних менеджерів

79.90

Послуги

# щодо бронювання та суміжні послуги, інші

79.90

Послуги

Послуги щодо бронювання та суміжні #, інші

79.90.1

Послуги

# щодо просування туризму на ринку та інформування відвідувачів

79.90.2

Послуги

# туристичних гідів

79.90.3

Послуги

# щодо бронювання, інші, н. в. і. у.

79.90.11

Послуги

# щодо просування туризму на ринку

79.90.11-00.00

Послуги

# щодо просування туризму на ринку

79.90.12

Послуги

# щодо інформування відвідувачів

79.90.12-00.00

Послуги

# щодо інформування відвідувачів

79.90.20

Послуги

# туристичних гідів

79.90.20-00.00

Послуги

# туристичних гадів

79.90.31

Послуги

# щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Послуги

# щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.32

Послуги

# щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.32-00.00

Послуги

# щодо бронювання конференц-центрів, конгрес-центрів і виставкових залів

79.90.39

Послуги

# щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39

Послуги

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші # щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Послуги

# щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Послуги

Послуги щодо бронювання квитків, розважальних і відпочинкових заходів та інші # щодо бронювання, н. в. і. у.

80

Послуги

#, пов’язані з безпекою та розслідуванням

80.1

Послуги

#, пов’язані з особистою безпекою

80.2

Послуги

# систем безпеки

80.3

Послуги

#, пов’язані з розслідуванням

80.10

Послуги

#, пов’язані з особистою безпекою

80.10.1

Послуги

#, пов’язані з особистою безпекою

80.10.11

Послуги

# щодо перевезення в броньованих автомобілях

80.10.11-00.00

Послуги

# щодо перевезення в броньованих автомобілях

80.10.12

Послуги

# щодо сторожування

80.10.12-00.00

Послуги

# щодо сторожування

80.10.19

Послуги

#, пов’язані з безпекою, інші

80.10.19-00.00

Послуги

#, пов’язані з безпекою, інші

80.20

Послуги

# систем безпеки

80.20.1

Послуги

# систем безпеки

80.20.10

Послуги

# систем безпеки

80.20.10-00.00

Послуги

# систем безпеки

80.30

Послуги

#, пов’язані з розслідуванням

80.30.1

Послуги

#, пов’язані з розслідуванням

80.30.10

Послуги

#, пов’язані з розслідуванням

80.30.10-00.00

Послуги

#, пов’язані з розслідуванням

81

Послуги

# щодо будівель і благоустрою територій

81.1

Послуги

# допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.2

Послуги

# щодо очищування

81.3

Послуги

# щодо благоустрою території

81.10

Послуги

# допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.1

Послуги

# допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.10

Послуги

# допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.10.10-00.00

Послуги

# допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів

81.21

Послуги

# щодо загального очищування будівель

81.21.1

Послуги

# щодо загального очищування будівель

81.21.10

Послуги

# щодо загального очищування будівель

81.21.10-00.00

Послуги

# щодо загального очищування будівель

81.22

Послуги

# щодо очищування будівель і промислових об’єктів, інші

81.22.1

Послуги

# щодо очищування промислових об’єктів

81.22.11

Послуги

# щодо миття вікон

81.22.11-00.00

Послуги

# щодо миття вікон

81.22.12

Послуги

# щодо спеціалізованого очищування

81.22.12-00.00

Послуги

# щодо спеціалізованого очищування

81.22.13

Послуги

# щодо очищування печей і димарів

81.22.13-00.00

Послуги

# щодо очищування печей і димарів

81.29

Послуги

# щодо очищування, інші

81.29.1

Послуги

# щодо очищування, інші

81.29.11

Послуги

# щодо дезінфікування та винищування шкідників

81.29.11-00.00

Послуги

# щодо дезінфікування та винищування шкідників

81.29.12

Послуги

# щодо підмітання та видаляння снігу

81.29.12-00.00

Послуги

# щодо підмітання та видаляння снігу

81.29.13

Послуги

# щодо санітарного обробляння, інші

81.29.13-00.00

Послуги

# щодо санітарного обробляння, інші

81.29.19

Послуги

# щодо очищування інші, н. в. і. у.

81.29.19-00.00

Послуги

# щодо очищування інші, н. в. і. у.

81.30

Послуги

# щодо благоустрою території

81.30.1

Послуги

# щодо благоустрою території

81.30.10

Послуги

# щодо благоустрою території

81.30.10-00.00

Послуги

# щодо благоустрою території

82

Послуги

# адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні послуги для підприємств

82

Послуги

Послуги адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні # для підприємств

82.2

Послуги

# телефонних інформаційних центрів

82.3

Послуги

# щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок

82.9

Послуги

# комерційні допоміжні, н. в. і. у.

82.11

Послуги

# адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.11.1

Послуги

# адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.11.10

Послуги

# адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.11.10-00.00

Послуги

# адміністративні конторські/офісні комбіновані

82.19

Послуги

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні #

82.19.1

Послуги

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні #

82.19.11

Послуги

# копіювально-розмножувальні

82.19.11-00.00

Послуги

# копіювально-розмножувальні

82.19.12

Послуги

# щодо складання списків адресатів і відправляння кореспонденції

82.19.12-00.00

Послуги

# щодо складання списків адресатів і відправляння кореспонденції

82.19.13

Послуги

# щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13

Послуги

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні #

82.19.13-00.00

Послуги

# щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13-00.00

Послуги

Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні #

82.20

Послуги

# телефонних інформаційних центрів

82.20.1

Послуги

# телефонних інформаційних центрів

82.20.10

Послуги

# телефонних інформаційних центрів

82.20.10-00.00

Послуги

# телефонних інформаційних центрів

82.30

Послуги

# щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок

82.30.1

Послуги

# щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок

82.30.11

Послуги

# щодо організовування конференцій

82.30.11-00.00

Послуги

# щодо організовування конференцій

82.30.12

Послуги

# щодо організовування спеціалізованих виставок

82.30.12-00.00

Послуги

# щодо організовування спеціалізованих виставок

82.91

Послуги

# агентств щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91

Послуги

Послуги агентств щодо стягування платежів і # бюро кредитних історій

82.91.1

Послуги

# агентств щодо стягування платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.1

Послуги

Послуги агентств щодо стягування платежів і # бюро кредитних історій

82.91.11

Послуги

# щодо надання кредитних звітів

82.91.11-00.00

Послуги

# щодо надання кредитних звітів

82.91.12

Послуги

# агентств щодо стягування платежів

82.91.12-00.00

Послуги

# агентств щодо стягування платежів

82.92

Послуги

# пакувальні

82.92.1

Послуги

# пакувальні

82.92.10

Послуги

# пакувальні

82.92.10-00.00

Послуги

# пакувальні

82.99

Послуги

# комерційні допоміжні, інші, н. в. і. у.

82.99.1

Послуги

# комерційні допоміжні, інші, н. в. і. у.

82.99.11

Послуги

# щодо стенографії та стенотипії

82.99.11-00.00

Послуги

# щодо стенографії та стенотипії

82.99.12

Послуги

# телефонні допоміжні

82.99.12-00.00

Послуги

# телефонні допоміжні

82.99.19

Послуги

# комерційні допоміжні різні, інші, н. в. і. у.

82.99.19-00.00

Послуги

# комерційні допоміжні різні, інші, н. в. і. у.

78.20.11

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.12

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.13

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # медичного персоналу

78.20.16-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # медичного персоналу

78.20.19

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # іншого персоналу

78.20.19-00.00

Постачанням

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з # іншого персоналу

78.10.12

Постійній

Послуги щодо працевлаштування на # основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.10.12-00.00

Постійній

Послуги щодо працевлаштування на # основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

77.4

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.1

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.11

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання результатів наукових досліджень і розроблень

77.40.12

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання товарних знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання товарних знаків і торгових марок

77.40.13

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання результатів розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.19

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Право

Послуги щодо видання ліцензії на # використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

77.4

Правом

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським #

77.40

Правом

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським #

77.40.1

Правом

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським #

77.40.19

Правом

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським #

77.40.19-00.00

Правом

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським #

78

Працевлаштування

Послуги щодо #

78.1

Працевлаштування

Послуги агентств щодо #

78.2

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #

78.10

Працевлаштування

Послуги агентств щодо #

78.10.1

Працевлаштування

Послуги агентств щодо #

78.10.12

Працевлаштування

Послуги щодо # на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.10.12-00.00

Працевлаштування

Послуги щодо # на постійній основі, крім послуг щодо добирання керівного персоналу

78.20

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #

78.20.1

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #

78.20.11

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.12

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.13

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.16-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.19

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.20.19-00.00

Працевлаштування

Послуги агентств щодо тимчасового #, пов’язані з постачанням іншого персоналу

77.2

Предметів

Послуги щодо прокату # особистого вжитку та побутових виробів

77.29

Предметів

Послуги щодо прокату інших # особистого вжитку та побутових виробів

77.29.1

Предметів

Послуги щодо прокату інших # особистого вжитку та побутових виробів

77.29.19

Предметів

Послуги щодо прокату інших # особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Предметів

Послуги щодо прокату інших # особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

81.20.1

Приватних

Послуги мобільного зв’язку й послуги # мереж для систем безпроводового зв’язку

77.29.11

Приладдя

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та #

77.29.11-00.00

Приладдя

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та #

77.29.12

Приладів

Послуги щодо прокату меблів і побутових #

77.29.12-00.00

Приладів

Послуги щодо прокату меблів і побутових #

79.12.11

Проведення

Послуги туристичних операторів щодо організовування та # турів

79.12.11-00.00

Проведення

Послуги туристичних операторів щодо організовування та # турів

77

Прокату

Послуги щодо оренди, # та лізингу

77.2

Прокату

Послуги щодо # предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.21

Прокату

Послуги щодо # виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.1

Прокату

Послуги щодо # виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.10

Прокату

Послуги щодо # виробів для відпочинку та заняття спортом

77.21.10-00.00

Прокату

Послуги щодо # виробів для відпочинку та заняття спортом

77.22

Прокату

Послуги щодо # відеострічок і відеодисків

77.22.1

Прокату

Послуги щодо # відеострічок і відеодисків

77.22.10

Прокату

Послуги щодо # відеострічок і відеодисків

77.22.10-00.00

Прокату

Послуги щодо # відеострічок і відеодисків

77.29

Прокату

Послуги щодо # інших предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.29.1

Прокату

Послуги щодо # інших предметів особистого вжитку та побутових виробів

77.29.11

Прокату

Послуги щодо # телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Прокату

Послуги щодо # телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.12

Прокату

Послуги щодо # меблів і побутових приладів

77.29.12-00.00

Прокату

Послуги щодо # меблів і побутових приладів

77.29.13

Прокату

Послуги щодо # музичних інструментів

77.29.13-00.00

Прокату

Послуги щодо # музичних інструментів

77.29.14

Прокату

Послуги щодо # столової білизни

77.29.14-00.00

Прокату

Послуги щодо # столової білизни

77.29.15

Прокату

Послуги щодо # текстилю одягу та взуття

77.29.15-00.00

Прокату

Послуги щодо # текстилю, одягу та взуття

77.29.16

Прокату

Послуги щодо # машин і устатковання для домашніх робіт

77.29.16-00.00

Прокату

Послуги щодо # машин і устатковання для домашніх робіт

77.29.19

Прокату

Послуги щодо # інших предметів особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

77.29.19-00.00

Прокату

Послуги щодо # інших предметів особистого вжитку та побутових виробів, н. в. і. у.

81.22

Промислових

Послуги щодо очищування будівель і # об’єктів, інші

81.22.1

Промислових

Послуги щодо очищування # об’єктів

78.20.14

Промисловості

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи #

78.20.14-00.00

Промисловості

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи #

78.30.14

Промисловості

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи #, інші

78.30.14-00.00

Промисловості

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи #, інші

79.90.1

Просування

Послуги щодо # туризму на ринку та інформування відвідувачів

79.90.11

Просування

Послуги щодо # туризму на ринку

79.90.11-00.00

Просування

Послуги щодо # туризму на ринку

77.29.11

Радіоприймачів

Послуги щодо прокату телевізорів, #, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Радіоприймачів

Послуги щодо прокату телевізорів, #, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

79.90.31

Режимі

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в # розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Режимі

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в # розподілу часу (таймшеру)

77.40.11

Результатів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # наукових досліджень і розроблень

77.40.11-00.00

Результатів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # наукових досліджень і розроблень

77.40.13

Результатів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Результатів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # розвідування та оцінювання родовищ корисних копалин

78.20.15

Ресторанного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та # господарства

78.20.15-00.00

Ресторанного

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та # господарства

78.30.15

Ресторанного

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та # господарства, інші

78.30.15-00.00

Ресторанного

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та # господарства, інші

78.3

Ресурсами

Послуги щодо забезпечення людськими #, інші

78.30

Ресурсами

Послуги щодо забезпечення людськими #, інші

78.30.1

Ресурсами

Послуги щодо забезпечення людськими #, інші

79.90.1

Ринку

Послуги щодо просування туризму на # та інформування відвідувачів

79.90.11

Ринку

Послуги щодо просування туризму на #

79.90.11-00.00

Ринку

Послуги щодо просування туризму на #

81.1

Різних

Послуги допоміжні комбіновані щодо # об’єктів

81.10

Різних

Послуги допоміжні комбіновані щодо # об’єктів

81.10.1

Різних

Послуги допоміжні комбіновані щодо # об’єктів

81.10.10

Різних

Послуги допоміжні комбіновані щодо # об’єктів

81.10.10-00.00

Різних

Послуги допоміжні комбіновані щодо # об’єктів

82.99.19

Різні

Послуги комерційні допоміжні #, інші, н. в. і. у.

82.99.19-00.00

Різні

Послуги комерційні допоміжні #, інші, н. в. і. у.

77.29.16

Робіт

Послуги щодо прокату машин і устатковання для домашніх #

77.29.16-00.00

Робіт

Послуги щодо прокату машин і устатковання для домашніх #

78.30.11

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.13

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері комерції та торгівлі, інші

78.30.14

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Роботи

Послуги щодо забезпечення персоналом для # у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

77.40.13

Родовищ

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання # корисних копалин

77.40.13-00.00

Родовищ

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів розвідування та оцінювання # корисних копалин

79.90.39

Розважальних

Послуги щодо бронювання квитків, # і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

79.90.39-00.00

Розважальних

Послуги щодо бронювання квитків, # і відпочинкових заходів та інші послуги щодо бронювання, н. в. і. у.

77.40.13

Розвідування

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів # та оцінювання родовищ корисних копалин

77.40.13-00.00

Розвідування

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів # та оцінювання родовищ корисних копалин

79.11.2

Розміщування

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового #, круїзів і комплексних турів

79.11.21

Розміщування

Послуги щодо бронювання місць тимчасового #

79.11.21-00.00

Розміщування

Послуги щодо бронювання місць тимчасового #

79.90.31

Розподілу

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі # часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Розподілу

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі # часу (таймшеру)

77.40.11

Розроблень

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і #

77.40.11-00.00

Розроблень

Послуги щодо видання ліцензії на право використання результатів наукових досліджень і #

80

Розслідуванням

Послуги, пов’язані з безпекою та #

80.3

Розслідуванням

Послуги, пов’язані з #

80.30

Розслідуванням

Послуги, пов’язані з #

80.30.1

Розслідуванням

Послуги, пов’язані з #

80.30.10-00.00

Розслідуванням

Послуги, пов’язані з #

77.39.11

Рухомого

Послуги щодо оренди та лізингу залізничного # складу

77.39.11-00.00

Рухомого

Послуги щодо оренди та лізингу залізничного # складу

81.29.13

Санітарного

Послуги щодо # обробляння, інші

81.29.13-00.00

Санітарного

Послуги щодо # обробляння, інші

80.2

Систем

Послуги # безпеки

80.20

Систем

Послуги # безпеки

80.20.1

Систем

Послуги # безпеки

80.20.10

Систем

Послуги # безпеки

80.20.10-00.00

Систем

Послуги # безпеки

77.31

Сільськогосподарських

Послуги щодо оренди та лізингу # машин і устатковання

77.31.1

Сільськогосподарських

Послуги щодо оренди та лізингу # машин і устатковання

77.31.10

Сільськогосподарських

Послуги щодо оренди та лізингу # машин і устатковання

77.31.10-00.00

Сільськогосподарських

Послуги щодо оренди та лізингу # машин і устатковання

82.19.12

Складання

Послуги щодо # списків адресатів і відправляння кореспонденції

82.19.12-00.00

Складання

Послуги щодо # списків адресатів і відправляння кореспонденції

78.20.14

Складського

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, # господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Складського

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, # господарства, логістики чи промисловості

78.30.14

Складського

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, # господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Складського

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері транспорту, # господарства, логістики чи промисловості, інші

77.39.11

Складу

Послуги щодо оренди та лізингу залізничного рухомого #

77.39.11-00.00

Складу

Послуги щодо оренди та лізингу залізничного рухомого #

81.29.12

Снігу

Послуги щодо підмітання та видаляння #

81.29.12-00.00

Снігу

Послуги щодо підмітання та видаляння #

82.3

Спеціалізованих

Послуги щодо організовування конференцій і # виставок

82.30

Спеціалізованих

Послуги щодо організовування конференцій і # виставок

82.30.1

Спеціалізованих

Послуги щодо організовування конференцій і # виставок

82.30.12

Спеціалізованих

Послуги щодо організовування # виставок

82.30.12-00.00

Спеціалізованих

Послуги щодо організовування # виставок

82.19

Спеціалізовані

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші # допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13

Спеціалізовані

Послуги щодо оформлювання документів та інші # допоміжні конторські/офісні послуги

82.19.13-00.00

Спеціалізовані

Послуги щодо оформлювання документів та інші # допоміжні конторські/офісні послуги

81.22.12

Спеціалізованого

Послуги щодо # очищування

81.22.12-00.00

Спеціалізованого

Послуги щодо # очищування

78.20.11

Спеціалістів

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Спеціалістів

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням # у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

82.19.12

Списків

Послуги щодо складання # адресатів і відправляння кореспонденції

82.19.12-00.00

Списків

Послуги щодо складання # адресатів і відправляння кореспонденції

79.90.31

Спільного

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю # користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

79.90.31-00.00

Спільного

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю # користування в режимі розподілу часу (таймшеру)

77.21

Спортом

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття #

77.21.1

Спортом

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття #

77.21.10

Спортом

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття #

77.21.10-00.00

Спортом

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття #

82.99.11

Стенографії

Послуги щодо # та стенотипії

82.99.11-00.00

Стенографії

Послуги щодо # та стенотипії

82.99.11

Стенотипії

Послуги щодо стенографії та #

82.99.11-00.00

Стенотипії

Послуги щодо стенографії та #

77.29.14

Столової

Послуги щодо прокату # білизни

77.29.14-00.00

Столової

Послуги щодо прокату # білизни

80.10.12

Сторожування

Послуги щодо #

80.10.12-00.00

Сторожування

Послуги щодо #

82.91

Стягування

Послуги агентств щодо # платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.1

Стягування

Послуги агентств щодо # платежів і послуги бюро кредитних історій

82.91.12

Стягування

Послуги агентств щодо # платежів

82.91.12-00.00

Стягування

Послуги агентств щодо # платежів

77.29.11

Суміжних

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і # устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Суміжних

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і # устатковання та приладдя

79

Суміжні

Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та # послуги

79.9

Суміжні

Послуги щодо бронювання та # послуги, інші

79.90

Суміжні

Послуги щодо бронювання та # послуги, інші

78.20.11

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у # комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у # комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.13

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у # комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у # комерції та торгівлі

78.20.14

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у # транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у # транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у # готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Сфері

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у # готельного та ресторанного господарства

78.30.11

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

78.30.13

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # комерції та торгівлі, інші

78.30.13-00.00

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # комерції та торгівлі, інші

78.30.14

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.15

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # готельного та ресторанного господарства, інші

78.30.15-00.00

Сфері

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у # готельного та ресторанного господарства, інші

79.90.31

Таймшеру

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (#)

79.90.31-00.00

Таймшеру

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу часу (#)

77.4

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім #, захищених авторським правом

77.40

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім #, захищених авторським правом

77.40.1

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім #, захищених авторським правом

77.40.19

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім #, захищених авторським правом

77.40.19-00.00

Творів

Послуги щодо видання ліцензії на право використання інших об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім #, захищених авторським правом

77.29.15

Текстилю

Послуги щодо прокату #, одягу та взуття

77.29.15-00.00

Текстилю

Послуги щодо прокату #, одягу та взуття

77.29.11

Телевізорів

Послуги щодо прокату #, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

77.29.11-00.00

Телевізорів

Послуги щодо прокату #, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних устатковання та приладдя

78.20.11

Телекомунікації

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та #

78.20.11-00.00

Телекомунікацій

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та #

78.30.11

Телекомунікацій

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та #, інші

78.30.11-00.00

Телекомунікацій

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної техніки та #, інші

77.39.14

Телекомунікаційного

Послуги щодо оренди та лізингу # устатковання

77.39.14-00.00

Телекомунікаційного

Послуги щодо оренди та лізингу # устатковання

82.2

Телефонних

Послуги # інформаційних центрів

82.20

Телефонних

Послуги # інформаційних центрів

82.20.1

Телефонних

Послуги # інформаційних центрів

82.20.10

Телефонних

Послуги # інформаційних центрів

82.20.10-00.00

Телефонних

Послуги # інформаційних центрів

82.99.12

Телефонні

Послуги # допоміжні

82.99.12-00.00

Телефонні

Послуги # допоміжні

81.3

Території

Послуги щодо благоустрою #

81.30

Території

Послуги щодо благоустрою #

81.30.1

Території

Послуги щодо благоустрою #

81.30.10

Території

Послуги щодо благоустрою #

81.30.10-00.00

Території

Послуги щодо благоустрою #

81

Територій

Послуги щодо будівель і благоустрою #

78.20.11

Техніки

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної # та телекомунікації

78.20.11-00.00

Техніки

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної # та телекомунікацій

78.30.11

Техніки

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної # та телекомунікацій, інші

78.30.11-00.00

Техніки

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комп’ютерної # та телекомунікацій, інші

78.2

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування

78.20

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування

78.20.1

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування

78.20.11

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.11-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням спеціалістів у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

78.20.12

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.12-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого допоміжного конторського/офісного персоналу

78.20.13

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.13-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та торгівлі

78.20.14

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.15

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.15-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері готельного та ресторанного господарства

78.20.16

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.16-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням медичного персоналу

78.20.19

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

78.20.19-00.00

Тимчасового

Послуги агентств щодо # працевлаштування, пов’язані з постачанням іншого персоналу

79.11.2

Тимчасового

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць # розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.21

Тимчасового

Послуги щодо бронювання місць # розміщування

79.11.21-00.00

Тимчасового

Послуги щодо бронювання місць # розміщування

77.40.12

Товарних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # знаків і торгових марок

77.40.12-00.00

Товарних

Послуги щодо видання ліцензії на право використання # знаків і торгових марок

78.20.13

Торгівлі

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та #

78.20.13-00.00

Торгівлі

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері комерції та #

78.30.13

Торгівлі

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комерції та #, інші

78.30.13-00.00

Торгівлі

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері комерції та #, інші

77.40.12

Торгових

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і # марок

77.40.12-00.00

Торгових

Послуги щодо видання ліцензії на право використання товарних знаків і # марок

79.11.11

Транспорті

Послуги щодо бронювання місць у повітряному #

79.11.11-00.00

Транспорті

Послуги щодо бронювання місць у повітряному #

79.11.12

Транспорті

Послуги щодо бронювання місць у залізничному #

79.11.12-00.00

Транспорті

Послуги щодо бронювання місць у залізничному #

77.12.11

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних # засобів без водія

77.12.11-00.00

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу вантажних # засобів без водія

77.12.19

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних # засобів без водія

77.12.19-00.00

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу інших наземних # засобів без водія

77.34

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу водних # засобів

77.34.1

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу водних # засобів

77.34.10

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу водних # засобів

77.34.10-00.00

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу водних # засобів

77.35

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних # засобів

77.35.1

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних # засобів

77.35.10

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних # засобів

77.35.10-00.00

Транспортних

Послуги щодо оренди та лізингу повітряних # засобів

79.11.1

Транспортних

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням # засобів

79.11.14

Транспортних

Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою # засобів

79.11.14-00.00

Транспортних

Послуги щодо бронювання, пов’язані з орендою # засобів

79.11.19

Транспортних

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням # засобів, інші

79.11.19-00.00

Транспортних

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням # засобів, інші

78.20.14

Транспорту

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері #, складського господарства, логістики чи промисловості

78.20.14-00.00

Транспорту

Послуги агентств щодо тимчасового працевлаштування, пов’язані з постачанням персоналу у сфері #, складського господарства, логістики чи промисловості

78.30.14

Транспорту

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері #, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

78.30.14-00.00

Транспорту

Послуги щодо забезпечення персоналом для роботи у сфері #, складського господарства, логістики чи промисловості, інші

79.90.1

Туризму

Послуги щодо просування # на ринку та інформування відвідувачів

79.90.11

Туризму

Послуги щодо просування # на ринку

79.90.11-00.00

Туризму

Послуги щодо просування # на ринку

79

Туристичних

Послуги # агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79

Туристичних

Послуги туристичних агентств, # операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги

79.1

Туристичних

Послуги # агентств і туристичних операторів

79.1

Туристичних

Послуги туристичних агентств і # операторів

79.11

Туристичних

Послуги # агентств

79.11.1

Туристичних

Послуги # агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів

79.11.2

Туристичних

Послуги # агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних турів

79.11.19

Туристичних

Послуги # агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.11.19-00.00

Туристичних

Послуги # агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів, інші

79.12

Туристичних

Послуги # операторів

79.12.1

Туристичних

Послуги # операторів

79.12.11

Туристичних

Послуги # операторів щодо організовування та проведення турів

79.12.11-00.00

Туристичних

Послуги # операторів щодо організовування та проведення турів

79.12.12

Туристичних

Послуги # менеджерів

79.12.12-00.00

Туристичних

Послуги # менеджерів

79.90.2

Туристичних

Послуги # гідів

79.90.20

Туристичних

Послуги # гідів

79.90.20-00.00

Туристичних

Послуги # гідів

79.11.2

Турів

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням місць тимчасового розміщування, круїзів і комплексних #

79.11.23

Турів

Послуги щодо бронювання комплексних #

79.11.23-00.00

Турів

Послуги щодо бронювання комплексних #

79.12.11

Турів

Послуги туристичних операторів щодо організовування та проведення #

79.12.11-00.00

Турів

Послуги туристичних операторів щодо організовування та проведення #

77.3

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, # та майна, н. в. і. у.

77.29.11

Устатковання

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних # та приладдя

77.29.11-00.00

Устатковання

Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, відеомагнітофонів і суміжних # та приладдя

77.29.16

Устатковання

Послуги щодо прокату машин і # для домашніх робіт

77.29.16-00.00

Устатковання

Послуги щодо прокату машин і # для домашніх робіт

77.31

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і #

77.31.1

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і #

77.31.10

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і #

77.31.10-00.00

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу сільськогосподарських машин і #

77.32

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і #

77.32.1

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і #

77.32.10

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і #

77.32.10-00.00

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і #

77.33

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і # (зокрема комп’ютерів)

77.33.1

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і # (зокрема комп’ютерів)

77.33.11

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і # (крім комп’ютерів)

77.33.11-00.00

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і # (крім комп’ютерів)

77.39

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, # та майна, н. в. і. у.

77.39.1

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, # та майна, н. в. і. у.

77.39.14

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу телекомунікаційного #

77.39.14-00.00

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу телекомунікаційного #

77.39.19

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і # без оператора та майна, н. в. і. у.

77.39.19-00.00

Устатковання

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і # без оператора та майна, н. в. і. у.

82.19

Фотокопіювання

#, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські / офісні послуги

82.19.1

Фотокопіювання

#,оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські / офісні послуги

77.39.13

Фургонів

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових # і автофургонів

77.39.13-00.00

Фургонів

Послуги щодо оренди та лізингу мотоциклів, житлових # і автофургонів

82.2

Центрів

Послуги телефонних інформаційних #

82.20

Центрів

Послуги телефонних інформаційних #

82.20.1

Центрів

Послуги телефонних інформаційних #

82.20.10

Центрів

Послуги телефонних інформаційних #

82.20.10-00.00

Центрів

Послуги телефонних інформаційних #

79.90.31

Часу

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу # (таймшеру)

79.90.31-00.00

Часу

Послуги щодо обміну періодами користування нерухомістю спільного користування в режимі розподілу # (таймшеру)

81.29.11

Шкідників

Послуги щодо дезінфікування та винищування #

81.29.11-00.00

Шкідників

Послуги щодо дезінфікування та винищування #

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше