Нормативний акт Национальный классификатор Украины ДК 016:2010 «Государственный классификатор продукции и услуг» (действует с 01.01.2012 г.)

Алфавитный указатель от А до З к секции С (ч. 3)

Печать
Автор : Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

18.12.14

Гідрографічних

Друкування книг, географічних, # або подібних карт усіх видів, репродукцій, креслеників і фотографій, поштових листівок

18.12.14-35.00

Гідрографічних

Друкування географічних, # або подібних карт всіх видів у формі книжки

18.12.14-42.00

Гідрографічних

Друкування географічних, # або подібних карт усіх видів, не у формі книжки

26.51.12

Гідрографічні

Далекоміри, теодоліти і тахеометри; прилади та інструменти топографічні, #, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні й геофізичні інші

26.51.12-70.00

Гідрографічні

Інструменти та прилади топографічні (зокрема фотограмметричні), #, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та геофізичні (крім нівелірів і компасів), неелектронні; далекоміри неелектронні

20.13.43-20.00

Гідрокарбонат

# натрію (бікарбонат натрію)

20.12.19-50.00

Гідроксид

Оксид і # літію, оксид і гідроксид ванадію, оксид і гідроксид нікелю, оксиди германію та діоксид цирконію

20.12.19-50.00

Гідроксид

Оксид і гідроксид літію, оксид і # ванадію, оксид і гідроксид нікелю, оксиди германію та діоксид цирконію

20.12.19-50.00

Гідроксид

Оксид і гідроксид літію, оксид і гідроксид ванадію, оксид і # нікелю, оксиди германію та діоксид цирконію

20.12.19-73.00

Гідроксид

Оксид і # молібдену

20.13.25-25.00

Гідроксид

# натрію (сода каустична); твердий

20.13.25-27.00

Гідроксид

# натрію у водному розчині (їдкий натр або сода рідинна)

20.13.25-35.00

Гідроксид

# калію (каустичний поташ), твердий

20.13.25-37.00

Гідроксид

# калію у водному розчині (луг калієвий або поташ рідинний)

20.13.25-60.00

Гідроксид

# та пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію та барію

20.13.25-70.00

Гідроксид

# алюмінію

20.12.1

Гідроксиди

Оксиди, пероксиди та #

20.12.12

Гідроксиди

Оксиди та # хрому, марганцю, свинцю й міді

20.12.12-00.00

Гідроксиди

Оксиди та # хрому, марганцю, свинцю й міді

20.12.19

Гідроксиди

Оксиди, # та пероксиди інших металів

20.12.19-10.00

Гідроксиди

Оксиди та # заліза, фарби земляні, з умістом не більше ніж 70 мас. % суміші заліза у перерахунку на Fe2O3

20.12.19-30.00

Гідроксиди

Оксиди та # кобальту, оксиди кобальту технічні

20.12.19-90.00

Гідроксиди

Основи неорганічні інші; оксиди, # та пероксиди інших металів, н. в. і. у.

20.13.25

Гідроксиди

Оксиди, # і пероксиди; гідразин і гідроксиламін та їхні неорганічні солі

20.13.25-60.00

Гідроксиди

Гідроксид та пероксид магнію; оксиди, # та пероксиди стронцію та барію

21.10.2

Гідроксиди

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та # амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

21.10.20

Гідроксиди

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та # амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

21.10.20-40.00

Гідроксиди

Солі та # амонію четвертинні, лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або невизначеного хімічного складу

20.13.31-50.00

Гідроксидів

Оксиди хлору і хлориди # міді та інших металів

20.13.25

Гідроксиламін

Оксиди, гідроксиди і пероксиди; гідразин і # та їхні неорганічні солі

20.13.25-80.00

Гідроксиламін

Гідразин і # та їхні неорганічні солі

20.14.44-30.00

Гідроксиламіну

Похідні гідразину чи #, органічні

26.51.12

Гідрологічні

Далекоміри, теодоліти і тахеометри; прилади та інструменти топографічні, гідрографічні, океанографічні, #, метеорологічні й геофізичні інші

26.51.12-70.00

Гідрологічні

Інструменти та прилади топографічні (зокрема фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, #, метеорологічні та геофізичні (крім нівелірів і компасів), неелектронні; далекоміри неелектронні

26.51.12-35.00

Гідрологічної

Інструменти й апаратура електронні метеорологічної, # та геофізичної призначеності (крім компасів)

26.51.51

Гідрометри

#, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри

26.51.51-75.00

Гідрометри

#, гігрометри та психрометри електронні

26.51.51-79.00

Гідрометри

#, гігрометри та психрометри неелектронні (зокрема гігрографи, термо-гігрографи, баро-термо-гігрографи, актинометри, бароскопи), крім радіозондів для атмосферного зондування

26.51.52-35.00

Гідрометричних

Витратоміри електронні (крім електролічильників, # гребних коліс)

26.51.52-55.00

Гідрометричних

Витратоміри неелектронні (крім електролічильників, # гребних коліс)

20.13.42-40.00

Гідроортофосфат

# кальцію (дикальційфосфат)

20.15.72

Гідроортофосфат

# діамонію (діамонійфосфат)

20.15.72-00.00

Гідроортофосфат

# діамонію (діамонійфосфат)

20.13.42-80.00

Гідроортофосфату

Фосфати (крім # кальцію та моно- чи динатрійфосфату); поліфосфати (крім трифосфату натрію)

28.15.39-50.00

Гідротрансформаторів

Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових ґвинтів, коробок передач, #, маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, універсальних муфт

28.13.13-80.00

Гідроустановок

Помпи об’ємні ротаційні (зокрема перистальтичні, коловратні, ґвинтові з одним ґвинтом), крім #, шестеренчастих, лопатевих і ґвинтових помп

28.95.11-37.00

Гільйотинні

Машини # для паперу та картону (крім різальних верстатів і апаратів для плівок, скомбінованих рулонних поздовжньо-різальних і перемотувальних верстатів, поздовжньо-різальних або поперечно-різальних верстатів)

15.20.21

Гімнастики

Взуття для тенісу, баскетболу, #, тренувань і подібне взуття

15.20.21-00.00

Гімнастики

Взуття для тенісу, баскетболу, #, тренувань і подібне взуття

32.30.14

Гімнастичних

Інвентар і устатковання для # залів, фітнес-центрів і атлетичних залів

32.30.14-00.00

Гімнастичних

Інвентар і устатковання для # залів, фітнес-центрів і атлетичних залів

20.13.32-30.00

Гіпоброміти

Гіпохлорити, гіпохлорит кальцію технічний, хлорити; #

20.13.42-20.00

Гіпофосфіти

Фосфінати (#) та фосфонати (фосфіти)

20.13.32-30.00

Гіпохлорит

Гіпохлорити, # кальцію технічний, хлорити; гіпоброміти

20.13.3

Гіпохлорити

Солі металів галоїдні; #, хлорати й перхлорати

20.13.32

Гіпохлорити

#, хлорати і перхлорати

20.13.32-30.00

Гіпохлорити

#, гіпохлорит кальцію технічний, хлорити, гіпоброміти

23.5

Гіпс

Цемент, вапно та #

23.52

Гіпс

Вапно та #

23.52.2

Гіпс

#

23.52.20

Гіпс

#

23.52.20-00.00

Гіпс

#

23.62.10-50.00

Гіпсовим

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей на основі гіпсу, покриті чи армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з # оздобленням

23.62.10-90.00

Гіпсовим

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей на основі гіпсу, не покриті чи не армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з # оздобленням

23.62.10-50.00

Гіпсом

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей на основі гіпсу, покриті чи армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих #, з гіпсовим оздобленням

23.62.10-90.00

Гіпсом

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей на основі гіпсу, не покриті чи не армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих #, з гіпсовим оздобленням

20.59.52-30.00

Гіпсу

Пасти для виготовлення моделей; віск стоматологічний та інші засоби, що їх використовують у стоматології, виготовлені на основі # (зокрема пасти для дитячого ліплення)

23.6

Гіпсу

Вироби з бетону, # та цементу

23.52.9

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва вапна та #

23.52.99

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва вапна та #

23.52.99-00.00

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва вапна та #

23.62

Гіпсу

Вироби з # для будівництва

23.62.1

Гіпсу

Вироби з # для будівництва

23.62.9

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва виробів з # для будівництва

23.62.10

Гіпсу

Вироби з # для будівництва

23.62.10-50.00

Гіпсу

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з # та сумішей на основі гіпсу, покриті чи армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

23.62.10-50.00

Гіпсу

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей на основі #, покриті чи армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

23.62.10-90.00

Гіпсу

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з # та сумішей на основі гіпсу, не покриті чи не армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

23.62.10-90.00

Гіпсу

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей на основі #, не покриті чи не армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

23.62.99

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва виробів з # для будівництва

23.62.99-00.00

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва виробів з # для будівництва

23.69

Гіпсу

Вироби з бетону, # або цементу, інші

23.69.1

Гіпсу

Вироби з бетону, # або цементу, інші

23.69.9

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з бетону, # або цементу

23.69.11

Гіпсу

Вироби з # або сумішей на основі гіпсу, інші, н. в. і. у.

23.69.11

Гіпсу

Вироби з гіпсу або сумішей на основі #, інші, н. в. і. у.

23.69.11-00.00

Гіпсу

Вироби з # або сумішей на основі гіпсу, інші, н. в. і. у.

23.69.11-00.00

Гіпсу

Вироби з гіпсу або сумішей на основі #, інші, н. в. і. у.

23.69.99

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з бетону, # або цементу

23.69.99-00.00

Гіпсу

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з бетону, # або цементу

20.59.52

Гіпсу

Пасти для виготовлення моделей; віск стоматологічний та інші засоби, що їх використовують у стоматології, виготовлені на основі #; препарати та заряди для вогнегасників; середовища живильні для вирощування культур мікроорганізмів; реагенти діагностичні або лабораторні багатоскладові, н. в. і. у.

27.40.32

Гірлянди

# освітлювальні для прикрашання новорічних ялинок

27.40.32-00.00

Гірлянди

# освітлювальні для прикрашання новорічних ялинок

32.99.51-30.00

Гірлянди

Вироби для новорічних і різдвяних свят (крім справжніх різдвяних ялинок); підставки під ялинки; свічки; статуетки, фігурки тварин і подібні вироби, використовувані для прикрашання місць обрядових свят; # електричні

28.92

Гірничих

Машини й устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

28.92.1

Гірничих

Машини й устатковання для # робіт

28.92.6

Гірничих

Частини машин і устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

28.92.9

Гірничих

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

28.92.27

Гірничих

Лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі самохідні, інші; машини самохідні для # робіт, інші

28.92.27-30.00

Гірничих

Лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі самохідні, інші; машини самохідні для # робіт, інші, н. в. і. у.

28.92.99

Гірничих

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

28.92.99-00.00

Гірничих

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

33.12.24

Гірничих

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

33.12.24-00.00

Гірничих

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для # робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

33.20.34

Гірничих

Монтування промислових машин і устатковання для # робіт

33.20.34-00.00

Гірничих

Монтування промислових машин і устатковання для # робіт

26.51.11-20.00

Гіроскопічні

Компаси для визначання напрямку (зокрема магнітні, #, нактоузні та для визначання положення)

28.92.12

Гірських

Машини врубові для добування вугілля чи # порід і тунелепрохідницькі машини; машини бурильні чи прохідницькі, інші

28.92.12-33.00

Гірських

Машини врубові для добування вугілля чи # порід і тунелепрохідницькі машини, самохідні

28.92.12-35.00

Гірських

Машини врубові для добування вугілля чи # порід і тунелепрохідницькі машини, інші (крім самохідних)

28.22.18-20.00

Гірськолижні

Фунікулери, крісельні підйомники, # підіймачі та тягові механізми для фунікулерів

10.84.1

Гірчиця

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; # готова

10.84.12

Гірчиця

Соуси; суміші приправ і суміші прянощів; борошно та крупка гірчичні та # готова

10.84.12-55.00

Гірчиця

# готова

10.41.26

Гірчична

Олія ріпакова, кользова чи #, сира

10.41.26-00.00

Гірчична

Олія ріпакова, кользова чи #, сира

10.41.56

Гірчична

Олія рапсова, кользова й # та її фракції, рафінована, хімічно незмодифікована

10.41.56-00.00

Гірчична

Олія рапсова, кользова й # та її фракції, рафінована, хімічно незмодифікована

10.84.12-70

Гірчичних

Соуси та суміші для їх приготування; суміші приправ і суміші прянощів (крім соєвого соусу, томатного кетчупу, інших томатних соусів, борошна чи крупки # та готової гірчиці)

25.40.12-50.00

Гладким

Дробовики-рушниці, гвинтівки, карабіни та зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці для полювання на качок (рушниці для плоскодонок), комбіновані рушниці з взаємозамінним # і нарізним стволом, зброя спортивна, виконана у формі палиці), крім військової вогнепальної зброї

24.51.12-20.00

Гладких

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і # валів з чавуну з кулястим графітом (крім деталей для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.12-90.00

Гладких

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників # валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з кулястим графітом

24.51.13-20.00

Гладких

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і # валів із сірого чавуну (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.13-90.00

Гладких

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників # валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого чавуну

24.52.10-30.00

Гладких

Лиття деталей корпусів вальниць/підшипників і вальниць/підшипників # валів зі сталі (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.52.10-90.00

Гладких

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників # валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі

24.53.10-20.00

Гладких

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і # валів з легких металів (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.54.10-20.00

Гладких

Лиття деталей передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і # валів, виливаних з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

25.50.12-20.00

Гладких

Штампування об’ємне (і точне об’ємне штампування) сталевих частин передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників та # валів (крім деталей для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

10.82.21-70.00

Глазур

# шоколадна, з умістом какао-масла не менше ніж 18 мас. % та в пакованнях масою більше ніж 2 кг

20.30.21

Глазур

Пігменти готові, речовини-глушники та барвники готові, склоподібна емаль і #, ангоби, глянси рідкі та подібні препарати; фрит скляний

20.30.21-50.00

Глазур

Емаль склоподібна і #, ангоби та подібні препарати для виробництва кераміки, емалевих або скляних виробів

23.31.10-71.00

Глазурована

Плитка двошарова # керамічна, типу «шпальтплаттен»

23.31.10-20.00

Глазуровані

Плитка, кубики для мозаїки та подібні вироби # керамічні з площею поверхні менше ніж 49 см2

23.31.10-73.00

Глазуровані

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів # з площею поверхні більше ніж 90 см2

23.31.10-75.00

Глазуровані

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої кераміки, #, з поверхнею більше ніж 90 см2

23.31.10-79.00

Глазуровані

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів, #, крім двошарової плитки типу «шпальтплаттен», з поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних виробів, виготовлених з фаянсу чи тонкої кераміки, плит і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2

28.25.13-40.00

Глибокого

Морозильники для # заморожування (крім морозильників типу «скриня» місткістю не більше ніж 800 л, морозильників типу «шафа» місткістю не більше ніж 900 л)

28.25.13-50.00

Глибокого

Меблі з умонтованим холодильним устаткованням (крім морозильників # заморожування, вітрин і прилавків холодильних з холодильним агрегатом або випарювачем)

28.94.15-30.00

Глибокого

Машини для друкування на текстильних матеріалах (крім машин офсетного, флексографічного, високого друку та # друку)

28.99.14-50.00

Глибокого

Машини для # друку

23.32

Глини

Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої #

23.32.1

Глини

Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої #

23.32.9

Глини

Роботи субпідрядні як частина виробництва цегли, черепиці та будівельних виробів з випаленої #

23.32.11-10.00

Глини

Цегла для будівництва з #, невогнетривка (крім виготовленої з кам’яного кремнеземистого борошна чи з подібних кремнеземистих порід)

23.32.12-50.00

Глини

Черепиця покрівельна з #, невогнетривка

23.32.12-70.00

Глини

Вироби будівельні з #, невогнетривкі (зокрема ковпаки для димарів, дефлектори, футеровка та блоки до димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з глини), крім труб, зодовідводів і подібних виробів типу ринв

23.32.12-70.00

Глини

Вироби будівельні з глини, невогнетривкі (зокрема ковпаки для димарів, дефлектори, футеровка та блоки до димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з #), крім труб, водовідводів і подібних виробів типу ринв

23.32.99

Глини

Роботи субпідрядні як частина виробництва цегли, черепиці та будівельних виробів з випаленої #

23.32.99-00.00

Глини

Роботи субпідрядні як частина виробництва цегли, черепиці та будівельних виробів з випаленої #

23.99.19-20.00

Глини

Вермикуліт відшарований, спучені #, спінений шлак і подібні спучені мінеральні продукти та їх суміші

23.51.12

Глиноземистий

Портландцемент, # цемент, безклінкерний шлаковий цемент і подібні гідравлічні цементи

23.51.12-90.00

Глиноземистий

Цемент #, безклінкерний шлаковий цемент і подібні гідравлічні цементи

23.20.12-35.00

Глинозему

Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні будівельні керамічні вогнетривкі матеріали з умістом більше ніж 7 мас. %, але не менше від 45 мас. % #, але більше ніж 50 мас. % кремнезему (SiO2)

23.20.14-55.00

Глинозему

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом # чи кремнезему або їх суміші більше ніж 50 мас. %, глинозему менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у.

23.20.14-55.00

Глинозему

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом глинозему чи кремнезему або їх суміші більше ніж 50 мас. %, # менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у.

23.20.14-59.00

Глинозему

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом # чи кремнезему або їх суміші більше ніж 50 мас. %, глинозему не менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у.

23.20.14-59.00

Глинозему

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом глинозему чи кремнезему або їх суміші більше ніж 50 мас. %, # не менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у.

23.32.11-30.00

Глиняні

Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін або заповнювання каркасів і подібні вироби (крім виготовлених з кам’яного кремнеземистого борошна чи з подібних кремнеземистих порід), # невогнетривкі

21.10.5

Глікозиди

Провітаміни, вітаміни й гормони; # та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

21.10.53

Глікозиди

#, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри, естери та інші похідні

21.10.53-00.00

Глікозиди

#, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри, естери та інші похідні

20.14.23-60.00

Гліцерин

# (зокрема синтетичний гліцерин), крім сирої води та лугів

20.14.23-60.00

Гліцерин

Гліцерин (зокрема синтетичний #), крім сирої води та лугів

20.41.1

Гліцерин

#

20.41.10

Гліцерин

#

20.41.10-00.00

Гліцерин

#

17.12.77-70.00

Гліцерином

Папір і картон, у рулонах або в аркушах, крейдовані, просочені чи покриті воском, парафіновим воском, стеарином, олією чи #

20.59.59-57.00

Гліцерину

Суміші моно-, ди- та триестерів жирних кислот # (емульгатори для жирів)

26.30.23

Глобальною

Апарати телефонні та апаратура, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи безпроводового зв’язку (наприклад, локальною чи # мережею)

26.30.23-70.00

Глобальною

Апарати для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи безпроводового зв’язку (наприклад, локальною чи # мережею), інші, ніж апарати для передавання чи приймання підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.22

32.99.59-80.00

Глобуси

# надруковані (крім рельєфних глобусів)

32.99.59-80.00

Глобусів

Глобуси надруковані (крім рельєфних #)

21.10.2

Глутамінова

Лізин, # кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

21.10.20

Глутамінова

Лізин, # кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

21.10.20-20.00

Глутамінова

Кислота # та її солі

20.14.42

Глутамінової

Аміносполуки з кисневою функційною групою, крім лізинової та # кислот

20.14.42-90.00

Глутамінової

Аміносполуки з кисневою функційною групою (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, лізинової кислоти, її солей і естерів, # кислоти, її солей і естерів)

29.32.30-63.00

Глушняки

# та вихлопні труби; їхні частини

10.62.13

Глюкоза

# та сироп глюкози; фруктоза та сироп фруктози; цукор інвертний; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.

10.62.13-10.00

Глюкоза

# та сироп глюкози (без додання ароматизаторів чи барвників)

10.62.13

Глюкози

Глюкоза та сироп #; фруктоза та сироп фруктози; цукор інвертний; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.

10.62.13-10.00

Глюкози

Глюкоза та сироп # (без додання ароматизаторів чи барвників)

10.62.11

Глютен

Крохмалі; інулін; клейковина пшенична (#); декстрини й інші змодифіковані крохмалі

20.30.21

Глянси

Пігменти готові, речовини-глушники та барвники готові, склоподібна емаль і глазур, ангоби, # рідкі та подібні препарати; фрит скляний

20.30.21-70.00

Глянси

# ріднинні та подібні препарати; фрит скляний та інше скло у формі порошку, гранул або пластівців

10.62.11-50.00

Глянцювальної

Клейковина пшенична (крім пшеничної клейковини, приготованої для використання як клею або як # чи апретувальної речовини в текстильній промисловості)

13.96.16

Ґноти

Продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності (зокрема #, сітка жарова газових ліхтарів, шланги, паси урухомлювальні/приводні та транспортерні стрічки, ситотканини та тканина фільтрувальна)

13.96.16-50.00

Ґноти

#, стрічки конвеєрні чи бельтинг текстильні (зокрема підсилені металом або іншим матеріалом)

32.99.54

Ґноти

Свічки, # вощені та подібні вироби

32.99.54-00.00

Ґноти

Свічки, # вощені та подібні вироби

32.99.42-30.00

Ґнотів

Частини сигаретних та інших запальничок (крім кременів, #, палива в ампулах, пляшках, банках чи інших умістинах, використовуване для заправляння чи дозаправляння сигаретних або подібних запальничок)

23.12.11

Гнуте

Скло листове, #, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

23.12.11-50.00

Гнуте

Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, #, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

23.12.11-90.00

Гнуте

Скло інше підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, #, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

24.42.26-30.00

Гнучких

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, # трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Гнучких

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, # трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування з конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

25.99.29-83.00

Гнучких

Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів ґумових із зовнішнім металевим покривом, # труб, виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів)

25.99.29-85.00

Гнучких

Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім ґумових шлангів із зовнішнім металевим покривом, # труб (виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів), із заліза чи сталі)

28.41.34-70.00

Гнучких

Машини для виробництва заклепок, ротаційно-кувальні машини та токарно-давильні верстати для обробляння металу, машини для виробництва # труб зі спіральної металевої смуги та електромагнітоімпульсні металообробчі верстати

25.99.29-83.00

Гнучкі

Труби # із заліза чи сталі (крім шлангів ґумових із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб, виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів)

25.99.29-85.00

Гнучкі

Труби # з недорогоцінних металів (крім ґумових шлангів із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів), із заліза чи сталі)

26.30.40-10.00

Гнучкі

Антени телескопічні та # до портативних пристроїв або до апаратури для встановлення в моторних транспортних засобах, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 28.23.22

13.92.16-20.00

Гобелени

Тканини декоративні ручної роботи, типу французьких, фламандських, об’юсонських, бовезьких гобеленів, вишиті # (зокрема малими стьожками, чи хрестом), оброблені чи необроблені

13.92.16

Гобеленів

Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.: набори тканин і пряжі для виготовлення килимів, пледів, # і подібних виробів

13.92.16-20.00

Гобеленів

Тканини декоративні ручної роботи, типу французьких, фламандських, об’юсонських, бовезьких #, вишиті гобелени (зокрема малими стьожками, чи хрестом), оброблені чи необроблені

13.92.16-80.00

Гобеленів

Набори тканин і пряжі для виготовлення килимів, пледів, #, вишитих скатертин, серветок чи подібних текстильних виробів, розфасовані для роздрібної торгівлі

26.5

Годинники

Устатковання вимірювальне, випробовувальне та навігаційне; # всіх видів

26.52

Годинники

# всіх видів

26.52.1

Годинники

# (крім частин і годинникових механізмів)

26.52.11

Годинники

# наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами

26.52.11-00.00

Годинники

# наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами

26.52.12

Годинники

# інші, наручні, кишенькові чи інші, зокрема секундоміри

26.52.12-00.00

Годинники

# інші, наручні, кишенькові чи інші, зокрема секундоміри

26.52.13

Годинники

#, що їх установлюють на панелях приладів і подібні годинники до транспортних засобів

26.52.13

Годинники

Годинники, що їх установлюють на панелях приладів і подібні # до транспортних засобів

26.52.13-00.00

Годинники

#, що їх установлюють на панелях приладів і подібні годинники до транспортних засобів

26.52.13-00.00

Годинники

Годинники, що їх установлюють на панелях приладів і подібні # до транспортних засобів

26.52.14

Годинники

#, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники інші

26.52.14

Годинники

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні #; годинники інші

26.52.14

Годинники

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; # інші

26.52.14-00.00

Годинники

#, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники інші

26.52.14-00.00

Годинники

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні #; годинники інші

26.52.14-00.00

Годинники

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; # інші

15.12.13

Годинників

Ремінці (крім металевих), стрічки та браслети до #, призначених для носіння на собі, та їхні частини

15.12.13-00.00

Годинників

Ремінці (крім металевих), стрічки та браслети до #, призначених для носіння на собі, та їхні частини

23.19.22

Годинників

Скло для настінних і наручних # та окулярів, оптично не оброблене, порожнисті сфери та їхні сегменти для виготовлення такого скла

23.19.22-00.00

Годинників

Скло для настінних і наручних # та окулярів, оптично не оброблене, порожнисті сфери та їхні сегменти для виготовлення такого скла

25.93.16-80.00

Годинників

Пружини з міді (зокрема пружини зі сплавів міді), крім пружин до настінних і наручних #

26.52.2

Годинників

Частини # і годинникові механізми

26.52.9

Годинників

Роботи субпідрядні як частина виробництва # усіх видів

26.52.14

Годинників

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для #, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники інші

26.52.21

Годинників

Механізми годинникові укомплектовані й складені для #, призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.21-00.00

Годинників

Механізми годинникові укомплектовані й складені для #, призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.22

Годинників

Механізми годинникові укомплектовані й складені для #, не призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.22-00.00

Годинників

Механізми годинникові укомплектовані й складені для #, не призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.26

Годинників

Корпуси # і частини до них

26.52.26-00.00

Годинників

Корпуси # і частини до них

26.52.27

Годинників

Частини #, інші

26.52.27-00.00

Годинників

Частини #, інші

26.52.99

Годинників

Роботи субпідрядні як частина виробництва # усіх видів

26.52.99-00.00

Годинників

Роботи субпідрядні як частина виробництва # усіх видів

26.52.14-00.00

Годинників

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для #, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники інші

26.52.14

Годинниковий

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено # механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники інші

26.52.14-00.00

Годинниковий

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено # механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники інші

25.52.28

Годинниковим

Реєстратори часу, самописці часу, лічильники часу паркування; перемикачі таймерні з # механізмом будь-якого виду

26.52.28-70.00

Годинниковим

Перемикачі таймерні, з # механізмом будь-якого виду чи із синхронним електродвигуном (зокрема перемикачі, призначені для підключення та відключення живлення електроапаратури)

26.52.1

Годинникових

Годинники (крім частин і # механізмів)

26.52.24

Годинникових

Заготівки # механізмів

26.52.24-00.00

Годинникових

Заготівки # механізмів

26.52.25

Годинникових

Механізми годинникові укомплектовані, не укомплектовані та заготівки # механізмів не складені

26.52.25-00.00

Годинникових

Механізми годинникові укомплектовані, не укомплектовані та заготівки # механізмів не складені

26.52.2

Годинникові

Частини годинників і # механізми

26.52.21

Годинникові

Механізми # укомплектовані й складені для годинників, призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.21-00.00

Годинникові

Механізми # укомплектовані й складені для годинників, призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.22

Годинникові

Механізми # укомплектовані й складені для годинників, не призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.22-00.00

Годинникові

Механізми # укомплектовані й складені для годинників, не призначених для носіння на собі чи із собою

26.52.23

Годинникові

Механізми # укомплектовані, не складені або частково складені; механізми годинникові неукомплектовані, складені

26.52.23

Годинникові

Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені; механізми # неукомплектовані, складені

26.52.23-00.00

Годинникові

Механізми # укомплектовані, не складені або частково складені; механізми годинникові неукомплектовані, складені

26.52.23-00.00

Годинникові

Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені; механізми # неукомплектовані, складені

26.52.25

Годинникові

Механізми # укомплектовані, не укомплектовані та заготівки годинникових механізмів не складені

26.52.25-00.00

Годинникові

Механізми # укомплектовані, не укомплектовані та заготівки годинникових механізмів не складені

22.13.26-90.00

Годину

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим тиском більше ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 120 м3 на #

28.13.26-30.00

Годину

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 бар, продуктивністю не більше ніж 60 м3 на #

28.13.26-50.00

Годину

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 60 м3 на #

28.13.26-70.00

Годину

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим тиском більше ніж 15 бар, продуктивністю не більше ніж 120 м3 на #

28.99.32

Гойдалки

Каруселі, #, тири та інші атракціони

28.99.32-00.00

Гойдалки

Каруселі, #, тири та інші атракціони

20.42.19

Гоління

Засоби для #; дезодоранти для тіла й засоби від потіння; препарати для приготування ванн; засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у.

20.42.19-45.00

Гоління

Засоби, що їх використовують перед голінням, під час # та після гоління (крім мила для гоління у блоках)

20.42.19-45.00

Гоління

Засоби, що їх використовують перед голінням, під час гоління та після # (крім мила для гоління у блоках)

20.42.19-45.00

Гоління

Засоби, що їх використовують перед голінням, під час гоління та після гоління (крім мила для # у блоках)

32.91.12-37.00

Гоління

Помазки для # та туалетні щітки для особистої гігієни (крім щіток зубних і щіток для волосся)

20.42.19-45.00

Голінням

Засоби, що їх використовують перед #, під час гоління та після гоління (крім мила для гоління у блоках)

32.50.13-11.00

Голками

Шприци, з # чи без голок, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

25.93.18

Голки

# швацькі, в’язальні спиці, штопальні голки, в’язальні гачки, шила та подібні вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у.

25.93.18

Голки

Голки швацькі, в’язальні спиці, штопальні #, в’язальні гачки, шила та подібні вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у.

25.93.18-00.00

Голки

# швацькі, в’язальні спиці, штопальні голки, в’язальні гачки, шила та подібні вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у.

25.93.18-00.00

Голки

Голки швацькі, в’язальні спиці, штопальні #, в’язальні гачки, шила та подібні вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у.

28.94.52-30.00

Голки

# до швейних/швацьких машин

32.50.13

Голки

Шприци, #, катетери, зонди та подібні вироби, інструменти та прилади офтальмологічні й інші, н. в. і. у.

32.50.13-13.00

Голки

# трубчасті, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

32.50.13-15.00

Голки

# для накладання швів, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

32.50.13-17.00

Голки

#, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

13.93.19-90.00

Голкопробивних

Килими та інші текстильні покриви на підлогу (крім вузликових, тканих, тафтингових, #)

25.93.14-10.00

Головками

Кнопки креслярські із заліза чи сталі (крім креслярських кнопок з міді або з мідними #)

25.94.11-25.00

Головками

Ґвинти та болти з #, інші

25.94.11-39.00

Головками

Болти із заліза чи сталі з # (крім болтів з шестигранними головками)

25.94.11-39.00

Головками

Болти із заліза чи сталі з головками (крім болтів з шестигранними #)

25.73.30-37.00

Головки

# змінні для гайкових ключів

26.11.40-10.00

Головки

# зчитування звуку для дисків або звукових, механічно записаних плівок

26.40.42-39.00

Головки

Гучномовці (зокрема # гучномовців, рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців), крім умонтованих у корпус

27.90.4

Головки

Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні #, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних сигналів), н. в. і. у.

27.90.40

Головки

Устатковання електричне інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні #, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних сигналів), н. в. і. у.

27.90.40-60.00

Головки

Електромагніти та електромагнітні підіймальні # й частини до них (крім магнітів медичного застосування); патрони, затискачі та подібні пристрої для фіксації електромагнітні чи з постійними магнітами та частини до них, н. в. і. у.

28.49.21

Головки

Пристрої для кріплення інструментів та саморозкривальні # до верстатів

28.49.21-40.00

Головки

Пристрої для кріплення інструментів, # саморозкривальні та кріплення деталей, використовувані лише чи переважно для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном

28.49.21-70.00

Головки

# саморозкривальні для верстатів і ручних інструментів

28.49.23

Головки

# ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів

28.49.23-00.00

Головки

# ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів

32.99.52

Головки

Гребінці, заколки на волосся та подібні вироби; шпильки на волосся; бігуді; аерозолі ароматичні та їхні насадки та #

32.99.52-80.00

Головки

Пульверизатори парфумно-косметичні та подібні туалетні пульверизатори, їхні насадки та # (крім окремо постачаних резервуарів до парфумно-косметичних пульверизаторів, ґумових натискних клапанів)

25.94.11-27.00

Головкою

Ґвинти з нержавкої сталі з шестигранною #

25.94.11-29.00

Головкою

Ґвинти сталеві з шестигранною #, інші

25.94.11-31.00

Головкою

Болти з нержавкиї сіалі з шестигранною #

25.94.11-33.00

Головкою

Болти з шестигранною # із заліза чи сталі, з межею міцності на розтяг менше ніж 800 МПа (крім виготовлених з нержавкої сталі)

25.94.11-35.00

Головкою

Болти з шестигранною # із заліза чи сталі, з межею міцності на розтяг не менше ніж 800 МПа (крім виготовлених з нержавкої сталі)

22.29.91-27.00

Головок

Виготовляння пластмасових деталей до програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, магнітофонів, іншої апаратури для записування чи відтворювання звуку або зображення, крім # звукознімача

25.94.11-17.00

Головок

Ґвинти та болти сталеві, без #

27.11.50-70.00

Головок

Перетворювачі статичні (крім полікристалічних напівпровідників, перетворювачів до зварювального устатковання без зварювальних # або приладдя, пристроїв для заряджання акумуляторів, випрямлячів, інверторів)

28.41.40-30.00

Головок

Частини металорізальних верстатів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних #, кріплень деталей, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.41.40-30.00

Головок

Частини металорізальних верстатів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних головок, кріплень деталей, ділильних # та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.41.40-50.00

Головок

Частини верстатів для формування металів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних #, кріплень деталей, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.41.40-50.00

Головок

Частини верстатів для формування металів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних головок, кріплень деталей, ділильних # та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

26.40.51-50.00

Голок

Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне для # звукознімачів

28.94.52-70.00

Голок

Частини промислових швейних машин (крім #, фурнітури, основ і накривок і їхніх частин)

32.50.13-11.00

Голок

Шприци, з голками чи без #, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

32.50.13-17.00

Голок

Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім # трубчастих і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

32.50.13-17.00

Голок

Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і # для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

26.30.23-20.00

Голосу

Пристрої для приймання, перетворювання та передавання чи відновлювання #, зображень чи інших даних, зокрема апаратура для комутації та маршрутизації

28.15.10-57.00

Голчастих

Вальниці/підшипники з циліндричними роликами (крім роликових #)

28.15.10-90.00

Голчастих

Вальниці/підшипники роликові, інші (зокрема комбіновані кульково-роликові), крім роликових з конічними роликами, сферичних, #

28.15.10-70.00

Голчасті

Вальниці/підшипники роликові

29.10.22-30.00

Гольф

Автомобілі з бензиновим двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у # і подібних автомобілів

29.10.23-10.00

Гольф

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів спеціальних для перевезення гравців у # і подібних автомобілів)

29.10.23-30.00

Гольф

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у # і подібних автомобілів)

29.10.23-40.00

Гольф

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у # і подібних автомобілів)

29.10.52-00.00

Гольф

Снігоходи, автомобілі спеціальні для перевезення гравців у # і подібні транспортні засоби, з двигунами

29.20.10-30.00

Гольф

Кузови легкових автомобілів та інших моторних засобів пересування, призначених головним чином для перевезення людей (зокрема спеціальних автомобілів для перевезення гравців у #), крім призначених для перевезення не менше ніж 10 людей

29.10.52

Гольф

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення гравців у # і подібні транспортні засоби, з двигунами

14.31.1

Гольфи

Колготки, панчохи, #, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні

14.31.10

Гольфи

Колготки, панчохи, #, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні

14.31.10-50.00

Гольфи

Панчохи та #, жіночі, трикотажні, з лінійною щільністю одиничної пряжі менше ніж 67 децитексів

14.31.10-90.00

Гольфів

Вироби панчішно-шкарпеткові та взуття, трикотажні (зокрема шкарпетки), крім жіночих панчіх і # з лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, колготок та панчіх, взуття з прикріпленою підошвою

28.30.40-10.00

Гольфу

Косарки електричні для газонів, парків, майданчиків для #, спортивних майданчиків

28.30.40-70.00

Гольфу

Косарки не моторні для газонів, парків, майданчиків для #, спортивних майданчиків (зокрема косарки ручні циліндричні), крім обладнаних різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині

28.30.51-30.00

Гольфу

Косарки моторні (крім призначених для газонів, парків, майданчиків для #, спортивних майданчиків)

28.30.51-53.00

Гольфу

Косарки тракторні, навісні або причіпні, з різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині (крім моторних або призначених для газонів, парків, майданчиків для #, спортивних майданчиків)

32.30.15-30.00

Гольфу

Ключки та інший інвентар для # (зокрема м’ячі)

32.30.15-80.00

Гольфу

М’ячі (крім м’ячів для #, настільного тенісу, медичних м’ячів і панч-болів)

32.50.22-90.22

Гомілки

Протези # після ампутації нижче колінного суглоба

32.50.22-39.32

Гомілковостопний

Ортези на # суглоб-стопу

32.50.22-90.25

Гомілковостопному

Протези після вичленення в # суглобі

28.99.39-15.00

Гомогенізації

Машини та механічні пристосовання, які виконують окремі функції, для змішування, перемішування, подрібнювання, розмелювання, грохочення, просіювання, #, емульгування чи розмішування (крім роботів)

12.00.19-90.00

Гомогенізований

Тютюн промисловий, тютюнові екстракти та есенції, інший # чи відновлений тютюн, н. в. і. у.

12.00.19

Гомогенізований

Тютюн і замінники тютюну промислові, інші; тютюн # чи відновлений; екстракти та есенції тютюнові

10.13.15-65.00

Гомогенізованих

М’ясо, субпродукти свійських свиней та суміші готові чи законсервовані (зокрема суміші, що мають менше 40 мас. % м’яса чи м’ясних субпродуктів будь-яких видів і жири будь-яких видів), крім ковбас або подібних виробів, готових # продуктів, готових продуктів з печінки та готових страв

10.13.15-75.00

Гомогенізованих

М’ясо, субпродукти свинячі інші (зокрема суміші), готові чи законсервовані, крім ковбас або подібних виробів, готових # продуктів, готових продуктів з печінки та готових страв

10.13.15-85.00

Гомогенізованих

М’ясо чи субпродукти великої рогатої худоби, готові чи законсервовані, крім ковбас або подібних виробів, готових # продуктів, готових продуктів з печінки та готових страв

10.13.15-95.00

Гомогенізованих

Продукти готові з м’яса чи субпродуктів, інші, зокрема з крові, крім ковбас або подібних виробів, готових # продуктів, готових продуктів з печінки та готових страв

10.39.22-30.00

Гомогенізованих

Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти з цитрусових плодів, приготовані кулінарним оброблянням (крім готових # продуктів)

10.39.22-90.00

Гомогенізованих

Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти плодові чи горіхові, приготовані кулінарним оброблянням (крім готових # продуктів з цитрусових плодів)

10.86.9

Гомогенізованих

Робота субпідрядні як частина виробництва готових # харчових продуктів для дитячого та дієтичного харчування

10.86.10-70.00

Гомогенізованих

Продукти готові для дитячого харчування, розфасовані для роздрібного продажу (крім готових складених # харчових продуктів)

10.86.99

Гомогенізованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових # харчових продуктів для дитячого та дієтичного харчування

10.86.99-00.00

Гомогенізованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових # харчових продуктів для дитячого та дієтичного харчування

25.99.29-82.00

Гонги

Дзвони, # та подібні неелектричні вироби, з недорогоцінних металів

32.40.39-20.00

Гонкових

Інструменти та іграшкові музичні пристрої; іграшки у наборах або комплектах (крім наборів для складання моделей у масштабі, дитячих конструкторів та іграшок для конструювання наборів електричних # автомобілів), іграшки та моделі з убудованим моторчиком; зброя іграшкова

32.40.42-50.00

Гонкових

Набори електричних # автомобілів для змагальних ігор

28.99.39-75.00

Гоночних

Столи для казіно, устатковання автоматично обладнане для кегельбану та інші вироби для масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх запускають опусканням монет, банкнот, жетонів або інших подібних предметів, більярдів, відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, гральних карт і наборів електричних # автомобілів для змагальних ігор)

16.23.12

Ґонт

Опалубка з деревини для бетонування, # і дранка для покрівель, з деревини

16.23.12-00.00

Ґонт

Опалубка з деревини для бетонування, # і дранка для покрівель, з деревини

27.51.15-80.00

Горизонтальним

Шафи вентиляційні чи витяжні з вентилятором з найбільшим # розміром не більше ніж 120 см

24.10.62-50.00

Горизонтальних

Бруски гарячекатані (крім порожнистих # розпірних колонок для буріння та бурових штанг) з нелегованої сталі іншої, ніж автоматна сталь

24.10.66-50.00

Горизонтальних

Бруски гарячекатані (крім порожнистих # розпірних колонок для буріння та бурових штанг) з легованої сталі (іншої, ніж нержавка, інструментальна, кремніємарганцева, підшипникова та швидкорізальна сталь)

28.41.21-60.00

Горизонтальних

Верстати токарні, зокрема центри токарні, металорізальні (крім # токарних верстатів)

28.41.12-20.00

Горизонтальні

Центри оброблювальні # для металу

28.41.21-23.00

Горизонтальні

Верстати токарні з числовим програмним керуванням #, токарні центри

28.41.21-27.00

Горизонтальні

Верстати токарні # з числовим програмним керуванням, автоматичні токарні верстати (крім токарних центрів)

28.41.21-29.00

Горизонтальні

Верстати токарні # з числовим програмним керуванням (крім токарних центрів, автоматичних токарних верстатів)

28.41.21-40.00

Горизонтальні

Верстати токарні центрові # без числового програмного керування

28.30.40-30.00

Горизонтальній

Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, з неелектричним урухомлювачем/приводом, з різальним пристроєм, що обертається в # площині

28.30.40-50.00

Горизонтальній

Косарки самохідні моторні, для газонів, парків, спортивних майданчиків, з неелектричним урухомлювачем/приводом, з різальним пристроєм, що обертається в # площині чи з обертовими ножами

28.30.40-70.00

Горизонтальній

Косарки не моторні для газонів, парків, майданчиків для гольфу, спортивних майданчиків (зокрема косарки ручні циліндричні), крім обладнаних різальним пристроєм, що обертається в # площині

28.30.51-53.00

Горизонтальній

Косарки тракторні, навісні або причіпні, з різальним пристроєм, що обертається в # площині (крім моторних або призначених для газонів, парків, майданчиків для гольфу, спортивних майданчиків)

28.30.51-55.00

Горизонтальній

Косарки тракторні, навісні або причіпні (крім моторних, з різальним пристроєм, що обертається в # площині, чи призначених для газонів, парків, спортивних майданчиків)

11.01.10-63.00

Горілка

# міцністю не більше ніж 45,4 об. %

11.01.10-80.00

Горілка

# міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери та інші спиртовмісні напої (крім спиртних дистильованих напоїв, з виноградного вина, виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, джину та ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, дистильованих з плодів)

10.39.2

Горіхи

Плоди й #, оброблені та законсервовані

10.39.18

Горіхи

Овочі (крім картоплі), плоди, # та інші їстівні частини рослин, приготовані чи законсервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

10.39.18-00.00

Горіхи

Овочі (крім картоплі), плоди, # та інші їстівні частини рослин, приготовані чи законсервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

10.39.21

Горіхи

Плоди й #, кулінарно необроблені чи оброблені, заморожені

10.39.21-00.00

Горіхи

Плоди й #, кулінарно необроблені чи оброблені, заморожені

10.39.23

Горіхи

#, арахіс, смажені, солені чи приготовані іншим способом

10.39.23-90.00

Горіхи

#, приготовані чи законсервовані (крім арахісу), інше насіння та суміші (крім законсервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, заморожених, пюре й паст, законсервованих з доданням цукру)

10.39.24

Горіхи

Плоди та #, законсервовані, для тимчасового зберігання, не для безпосереднього вживання в їжу

10.39.24-30.00

Горіхи

Плоди та #, інші, законсервовані для тимчасового зберігання діоксидом сірки чи в розсолі, у сірчистій воді чи в інших консервувальних розчинах, але непридатні для безпосереднього вживання в їжу

10.82.24

Горіхи

Плоди, #, шкірка плодів та інші частини рослин, законсервовані в цукрі

10.82.24-00.00

Горіхи

Плоди, #, шкірка плодів та інші частини рослин, законсервовані в цукрі

10.39.25-20.00

Горіхів

Плоди, засушені (крім бананів, фініків, інжиру, ананасів, авокадо, гуаяви, манго, мангостанів, цитрусових плодів і винограду); суміші # або сушених плодів

10.41.41-90.00

Горіхів

Макуха та інші тверді відходи й залишки, утворені після екстрагування олії та жирів з інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, насіння льону, кокосових #, копри, пальмових горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, насіння соняшнику, ріпаку чи кользи

10.41.41-90.00

Горіхів

Макуха та інші тверді відходи й залишки, утворені після екстрагування олії та жирів з інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, насіння льону, кокосових горіхів, копри, пальмових # чи ядер), крім соєвих бобів, насіння соняшнику, ріпаку чи кользи

10.51.52-45.00

Горіхів

Йогурт рідинний ароматизований чи сквашене молоко (кефір; сметана; йогурт й інші ферментовані продукти, ароматизовані чи з доданням плодів, # або какао)

10.82.22-35.00

Горіхів

Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з доданням зерна зернових культур, плодів або # (крім шоколаду з начинкою, шоколадного печива)

10.82.22-39.00

Горіхів

Шоколад, у блоках, плитках чи брусках (крім шоколаду з начинкою, з доданням зерна зернових культур, плодів або #, шоколадного печива)

28.93.17-60.00

Горіхів

Устатковання промислове для переробляння фруктів, # і овочів (крім устатковання для використання у борошномельній промисловості чи для обробляння сухих бобових культур)

10.86.10-50.00

Горіхових

Продукти готові гомогенізовані з джемів, фруктового желе, мармеладу, фруктового чи горіхового пюре та фруктових чи # паст

10.86.10-50.00

Горіхового

Продукти готові гомогенізовані з джемів, фруктового желе, мармеладу, фруктового чи # пюре та фруктових чи горіхових паст

21.10.5

Гормони

Провітаміни, вітаміни й #; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

21.10.52

Гормони

#, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони

21.10.52

Гормони

Гормони, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як #

21.10.52-00.00

Гормони

#, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони

21.10.52-00.00

Гормони

Гормони, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як #

21.20.12

Гормонів

Ліки, з умістом #, але не антибіотиків

21.20.12-50.00

Гормонів

Ліки, з умістом #, але не антибіотиків, терапевтичної чи профілактичної призначеності, не дозовані чи не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім інсуліну)

21.20.12-70.00

Гормонів

Ліки, з умістом кортикостероїдних #, їхніх похідних і структурних аналогів, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.22

Гормонів

Препарати контрацептивні хімічні, вироблені на основі # або сперміцидів

21.20.22-00.00

Гормонів

Препарати контрацептивні хімічні, вироблені на основі # або сперміцидів

21.20.13

Гормонів

Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, але не # чи антибіотиків

25.73.30-87.00

Горни

Ковадла, переносні #, шліфувальні круги з рамами, з ручним або ножним урухомлювачем/приводом (крім шліфувальних каменів і подібних виробів, поданих окремо)

32.20.15-30.00

Горни

Скриньки музичні, ярмаркові органи, механічні шарманки, механічні співочі птахи, музичні пилки, тріскачки, губні сирени, манки, #, ріжки та свистки

10.39.16

Горох

# законсервований, без додання оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

10.39.16-00.00

Горох

# законсервований, без додання оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

23.49.12-30.00

Горщики

Вироби керамічні інші, зокрема бічні невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, квіткові #, ручки й набалдашники, таблички для магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для радіаторів, з порцеляни/фарфору

23.49.12-55.00

Горщики

Вироби керамічні інші, зокрема бічні невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, квіткові #, ручки й набалдашники, таблички для магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної кераміки

23.69.19-80.00

Горщики

Вироби з цементу, бетону чи штучного каменю не для будівництва (зокрема вази, квіткові #, архітектурні орнаменти чи садові декоративні вироби, статуетки та декоративні вироби)

23.99.19-80.00

Горщики

Вироби з торфу (зокрема листи, оболонки циліндрів і # для вирощування рослин), крім текстильних виробів з торфяних волокон

32.99.4

Горючих

Запальнички, люльки для куріння та їхні частини; вироби з # матеріалів; паливо рідинне чи скраплене газове

32.99.42

Горючих

Частини запальничок; сплави пірофорні; вироби з # матеріалів

32.99.42-10.00

Горючих

Фероцерій, сплави пірофорні, вироби з # матеріалів, н. в. і. у.

13.92.1

Господарства

Вироби текстильні готові для домашнього #

28.30.9

Господарства

Частини машин і устатковання для сільського #; роботи субпідрядні як частина виробництва машин для сільського та лісового господарства

28.30.9

Господарства

Частини машин і устатковання для сільського господарства; роботи субпідрядні як частина виробництва машин для сільського та лісового #

28.30.86

Господарства

Машини для сільського #, садівництва, лісового господарства, птахівництва чи бджільництва, н. в. і. у.

28.30.86

Господарства

Машини для сільського господарства, садівництва, лісового #, птахівництва чи бджільництва, н. в. і. у.

28.30.86-30.00

Господарства

Машини для лісового #

32.91.11-50.00

Господарства

Щітки, інші, для прибирання доріг, домашнього # та догляду за тваринами

33.20.31

Господарства

Монтування промислових машин і устатковання для сільського #

33.20.31-00.00

Господарства

Монтування промислових машин і устатковання для сільського #

23.49.11

Господарстві

Вироби керамічні для використання у сільському # та для транспортування чи пакування товарів

23.49.11-00.00

Господарстві

Вироби керамічні для використання у сільському # та для транспортування чи пакування товарів

25.73.1

Господарстві

Інструменти ручні для використання в сільському #, садівництві чи лісовому господарстві

25.73.1

Господарстві

Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому #

25.73.10

Господарстві

Інструменти ручні для використання в сільському #, садівництві чи лісовому господарстві

25.73.10

Господарстві

Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому #

25.73.10-20.00

Господарстві

Вила для використання в сільському #, садівництві чи лісовому господарстві

25.73.10-20.00

Господарстві

Вила для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому #

25.73.10-70.00

Господарстві

Інструменти ручні інші (крім складаних ножів) для використання у сільському #, садівництві чи лісовому господарстві

25.73.10-70.00

Господарстві

Інструменти ручні інші (крім складаних ножів) для використання у сільському господарстві, садівництві чи лісовому #

25.73.60-63.00

Господарстві

Ножі та різальні пластини до машин, застосовуваних у сільському # (крім ножів до плугів і дисків до борен)

28.22.17-10.00

Господарстві

Підіймачі та конвеєри пневматичні, спеціально призначені для використання у сільському #

28.22.17-33.00

Господарстві

Підіймачі та конвеєри для сипких матеріалів (крім спеціально призначених для використання у сільському #)

28.22.17-35.00

Господарстві

Підіймачі та конвеєри, інші (крім спеціально призначених для використання у сільському # та для сипких матеріалів)

28.22.18-50.00

Господарстві

Устатковання завантажувальне, спеціально призначене для використовування в сільському #

28.29.22

Господарстві

Вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні та подібні механічні пристрої, крім призначених для використання в сільському #

23.41.9

Господарських

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і декоративних керамічних виробів

23.41.99

Господарських

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і декоративних керамічних виробів

23.41.99-00.00

Господарських

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і декоративних керамічних виробів

23.41

Господарські

Вироби # та декоративні керамічні

23.41.1

Господарські

Вироби # та декоративні керамічні

22.29.23

Господарської

Посуд столовий і кухонний, інші предмети # призначеності та предмети для туалету, пластмасові

22.29.23-50.00

Господарської

Предмети # призначеності та предмети для туалету з регенерованої целюлози

22.29.23-90.00

Господарської

Предмети # призначеності та предмети для туалету з пластмас, н. в. і. у.

13.20.20-17.00

Господарсько-побутової

Тканини бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для виготовлення білизни # призначеності чи текстилю для оздоблення житла

13.20.20-44.00

Господарсько-побутової

Тканини бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для виготовлення білизни # призначеності чи текстилю для оздоблення житла

13.20.20-74.00

Господарсько-побутової

Тканини бавовняні, із пряжі різних кольорів, для виготовлення білизни # призначеності чи текстилю для оздоблення житла

17.12.20-30.00

Господарсько-побутової

Вата целюлозна # чи санітарно-гігієнічної призначеності, у рулонах завширшки більше ніж 36 см або в прямокутних аркушах (зокрема у квадратних) з розміром однієї розгорнутої сторони більше ніж 36 см

17.12.20-55.00

Господарсько-побутової

Папір крепований і полотно з целюлозного волокна # чи санітарно-гігієнічної призначеності, у рулонах завширшки більше ніж 36 см, прямокутних аркушах з розміром однієї розгорнутої сторони більше ніж 36 см, щільністю кожного шару не більше ніж 25 г/м2

17.12.20-57.00

Господарсько-побутової

Папір крепований і полотно з целюлозного волокна # чи санітарно-гігієнічної призначеності, у рулонах завширшки більше ніж 36 см, прямокутних аркушах з розміром однієї розгорнутої сторони більше ніж 36 см, щільністю кожного шару більше ніж 25 г/м2

17.12.20-90.00

Господарсько-побутової

Папір-полотно # призначеності, інший

17.22

Господарсько-побутової

Вироби паперові # та санітарно-гігієнічної призначеності

17.22.9

Господарсько-побутової

Роботи субпідрядні як частина виробництва паперових виробів # та санітарно-гігієнічної призначеності

17.22.12-90.00

Господарсько-побутової

Вироби паперові #, санітарно-гігієнічної та медичної призначеності, н. в. і. у.

17.22.99

Господарсько-побутової

Роботи субпідрядні як частина виробництва паперових виробів # та санітарно-гігієнічної призначеності

17.22.99-00.00

Господарсько-побутової

Роботи субпідрядні як частина виробництва паперових виробів # та санітарно-гігієнічної призначеності

25.73.30-17.00

Гострозубці

Кліщі (зокрема #), пінцети та подібні інструменти, крім щипчиків, щипців на цукор

10.13.15-05.00

Готова

Печінка гусяча або качина, # чи законсервована (крім ковбас і готових страв)

10.13.15-15.00

Готова

Печінка інших тварин, # чи законсервована (крім ковбас і готових страв)

10.84.1

Готова

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця #

10.84.12

Готова

Соуси; суміші приправ і суміші прянощів; борошно та крупка гірчичні та гірчиця #

10.84.12-55.00

Готова

Гірчиця #

10.13.15-35.00

Готове

М’ясо іншої свійської птиці, # чи законсервоване (крім ковбас, готових продуктів з печінки та готових страв)

14.19.3

Готовий

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг #, з текстильних полотен з покривом

10.86.9

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # гомогенізованих харчових продуктів для дитячого та дієтичного харчування

10.86.99

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # гомогенізованих харчових продуктів для дитячого та дієтичного харчування

10.86.99-00.00

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # гомогенізованих харчових продуктів для дитячого та дієтичного харчування

10.91.9

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # кормів для сільськогосподарських тварин

10.91.99

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # кормів для сільськогосподарських тварин

10.91.99-00.00

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # кормів для сільськогосподарських тварин

10.92.9

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # кормів для домашніх тварин

10.92.99-00.00

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # кормів для домашніх тварин

10-92.99

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # кормів для домашніх тварин

13.92.9

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # текстильних виробів, крім одягу

13.92.99

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # текстильних виробів, крім одягу

13.92.99-00.00

Готових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # текстильних виробів, крім одягу

23.19.26-40.00

Готових

Вироби скляні для сигналізації та скляні елементи оптики, оптично не оброблені; кубики скляні та інші скляні шматочки для мозаїк або подібних декоративних цілей, крім # панелей та інших декоративних виробів, виконаних з мозаїчних кубів

24.42.22-30.00

Готових

Бруски, прутки та профілі з алюмінію (крім прутків і профілів, # для використовування в конструкціях)

24.42.22-50.00

Готових

Бруски, прутки, профілі та порожнисті профілі з алюмінієвих сплавів (крім прутків і профілів, # для використовування в конструкціях)

24.42.26-30.00

Готових

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, # до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Готових

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, # до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

25.99.25

Готових

Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших # виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів

25.99.25-30.00

Готових

Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, навісів, сумок, речей для подорожей та інших # виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, кнопок до одягу та натискних кнопок)

25.99.29-25.00

Готові

Вироби # із залізного чи сталевого дроту; силки, капкани й подібні вироби, дротяна обв’язка для фуражу, носові кільця для тварин, матрацні гачки, гаки для м’яса, підвіски ринви/водостічного жолоба, корзини для паперу (крім дротових каркасів для абажурів)

26.70.14

Готового

Фотокамери для миттєвого отримання # знімку та інші фотокамери

26.70.14-00.00

Готового

Фотокамери для миттєвого отримання # знімку та інші фотокамери

17.12.41

Гофрований

Крафт-папір і картон, некрейдовані; крафт-папір мішковий, крепований або #

17.12.41-80.00

Гофрований

Крафт-папір мішковий крепований чи #; крепований чи гофрований; у рулонах або в аркушах

17-12.41-80.00

Гофрований

Крафт-папір мішковий крепований чи гофрований; крепований чи #; у рулонах або в аркушах

24.34.11-30.00

Гофрований

Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема # дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Гофрований

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема # дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-70.00

Гофрований

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема # дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

17.21.9

Гофрованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва # паперу й картону, паперової та картонної тари

17.21.99

Гофрованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва # паперу й картону, паперової та картонної тари

17.21.99-00.00

Гофрованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва # паперу й картону, паперової та картонної тари

24.32.10-18.00

Гофрованої

Смуга вузька холоднокатана з нержавкої сталі (крім електроізольованої штаби, # смуги з одним зубчатим або скошеним краєм), завширшки менше ніж 600 мм

17.12.33

Гофрування

Папір напівхімічний для #

17.12.33-00.00

Гофрування

Папір напівхімічний для #

17.12.34

Гофрування

Папір з макулатури та інший для #

17.12.34-00.00

Гофрування

Папір з макулатури та інший для #

17.12.42-40.00

Гофрування

Папір і картон некрейдовані, інші, у рулонах або в аркушах, щільністю не більше ніж 150 г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для #, паперу «тест-лайнер», паперу обгорткового, паперу сульфітного, паперу та картону фільтрувального чи для покрівель)

17.12.42-60.00

Гофрування

Папір і картон некрейдовані, інші, у рулонах або в аркушах, щільністю більше ніж 150 г/м2, але менше ніж 225 г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для #, паперу «тест-лайнер», паперу обгорткового, паперу сульфітного, паперу та картону фільтрувального чи для покрівель)

17.12.42-80.00

Гофрування

Папір і картон некрейдовані, інші, у рулонах або в аркушах, щільністю не менше ніж 225 г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для #, паперу «тест-лайнер», паперу обгорткового, паперу сульфітного, паперу та картону фільтрувального чи для покрівель)

25.73.10-30.00

Граблі

Кирки, мотики, сапи та #

23.12.11

Гравіроване

Скло листове, гнуте, грановане, #, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

23.12.11-50.00

Гравіроване

Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, гнуте, грановане, #, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

23.12.11-90.00

Гравіроване

Скло інше підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, гнуте, грановане, #, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

29.10.22-30.00

Гравців

Автомобілі з бензиновим двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення # у гольф і подібних автомобілів

29.10.23-10.00

Гравців

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів спеціальних для перевезення # у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-30.00

Гравців

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення # у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-40.00

Гравців

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення # у гольф і подібних автомобілів)

29.10.52

Гравців

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення # у гольф і подібні транспортні засоби, з двигунами

29.10.52-00.00

Гравців

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення # у гольф і подібні транспортні засоби, з двигунами

29.20.10-30.00

Гравців

Кузови легкових автомобілів та інших моторних засобів пересування, призначених головним чином для перевезення людей (зокрема спеціальних автомобілів для перевезення # у гольф), крім призначених для перевезення не менше ніж 10 людей

28.29.60-30.00

Градирні

# та подібне устатковання для безпосереднього охолодження водою, що циркулює

28.29.39-75.00

Градуйованими

Рейки та стрічки вимірювальні з # шкалами

28.99.39-75.00

Гральних

Столи для казіно, устатковання автоматично обладнане для кегельбану та інші вироби для масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх запускають опусканням монет, банкнот, жетонів або інших подібних предметів, більярдів, відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, # карт і наборів електричних гоночних автомобілів для змагальних ігор)

32.40.41

Гральні

Карти #

32.40.41-00.00

Гральні

Карти #

22.29.91-27.00

Грамофонів

Виготовляння пластмасових деталей до програвачів, #, аудіоплеєрів, магнітофонів, іншої апаратури для записування чи відтворювання звуку або зображення, крім головок звукознімача

18.20.10-10.00

Грамофонних

Тиражування звукових записів на # платівках

26.40.31

Грамплатівок

Пристрої електропрогравальні, програвачі #, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура

26.40.31-00.00

Грамплатівок

Пристрої електропрогравальні, програвачі #, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура

20.59.52-50.00

Гранати

Препарати та заряди для вогнегасників, # заряджені вогнегасні

23.70.12-60.00

Граніту

Камінь для пам’ятників і будівництва оброблений та вироби з нього, з # (крім плитки, кубиків і подібних виробів, найбільшу грань яких може бути вписано у квадрат із стороною менше ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю та плит для брукування)

23.70.12-70.00

Граніту

Камінь для пам’ятників і будівництва оброблений та вироби з нього (крім плитки, кубиків і подібних виробів, найбільшу грань яких може бути вписано у квадрат із стороною менше ніж 7 см, з # чи сланцю)

23.12.11

Грановане

Скло листове, гнуте, #, гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

23.12.11-50.00

Грановане

Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, гнуте, #, гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

23.12.11-90.00

Грановане

Скло інше підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, гнуте, #, гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене в раму чи оправу

10.61.32-50.00

Гранул

Гранули з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових культур (крім # з пшениці)

10.91.1

Гранул

Корми готові для сільськогосподарських тварин, крім крупки та # з люцерни

10.91.10

Гранул

Корми готові для сільськогосподарських тварин, крім крупки та # з люцерни

20.30.21-70.00

Гранул

Глянси ріднинні та подібні препарати; фрит скляний та інше скло у формі порошку, # або пластівців

20.41.31-50.00

Гранул

Мило у формі пластівців, пластин, # або порошків

23.19.11-10.00

Гранул

Скло в масі (крім скла як порошку, # або луски)

10.51.55-30.00

Гранулах

Сироватка молочна та змодифікована молочна сироватка в порошку, # чи інших твердих формах, концентрована, неконцентрована чи з доданням підсолоджувача

10.82.21-30.00

Гранулах

Шоколад і подібні продукти, з умістом какао-продуктів, у блоках, плитках, брусках масою більше ніж 2 кг чи в рідинних, пастоподібних формах, у порошку, у #, в інших нетарних формах, у контейнерах чи в первинному пакованні масою більше ніж 2 кг, з умістом какао-продуктів не менше ніж 18 мас. %

10.82.22-90.00

Гранулах

Продукти харчові, з умістом какао-продуктів (крім тертого какао, какао-масла, какао-порошку, виробів у блоках, плитках, брусках, рідинних, пастоподібних, у порошку, у #, в інших нетарних формах, у пакованнях не менше ніж 2 кг, виробів для приготування напоїв, шоколадних паст)

10.13.16

Гранули

Борошно, крупка та # з м’яса, непридатні для харчування людини; шкварки

10.13.16-00.00

Гранули

Борошно, крупка та # з м’яса, непридатні для харчування людини; шкварки

10.20.4

Гранули

Борошно, крупка та #, непридатні для харчування людини, та інші продукти з риби, ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, н. в. і. у.

10.20.22

Гранули

Печінка та молочко риби, засушені, закопчені, засолені чи в розсолі; борошно, крупка та # з риби, придатні для харчування людини

10.20.22-00.00

Гранули

Печінка та молочко риби, засушені, закопчені, засолені чи в розсолі; борошно, крупка та # з риби, придатні для харчування людини

10.20.41

Гранули

Борошно, крупка та # з риби, ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, непридатні для харчування людини

10.20.41-00.00

Гранули

Борошно, крупка та # з риби, ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, непридатні для харчування людини

10.31.13

Гранули

Картопля, засушена як борошно, крупка, пластівці, # і таблетки

10.31.13-00.00

Гранули

Картопля, засушена як борошно, крупка, пластівці, # і таблетки

10.61.3

Гранули

Крупи, крупка, # та інші продукти з зерна зернових культур

10.61.32

Гранули

Крупи, крупка та # з зернових культур, н. в. і. у.

10.61.32-40.00

Гранули

# з пшениці

10.61.32-50.00

Гранули

# з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових культур (крім гранул з пшениці)

10.91.2

Гранули

Крупка та # з люцерни

10.91.20

Гранули

Крупка та # з люцерни

10.91.20-00.00

Гранули

Крупка та # з люцерни

20.41.31-80.00

Гранули

Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи фігурні вироби, пластівці, # чи порошки, або покриті чи просочені милом або мийним засобом папір, вата, повсть і неткані матеріали

23.70.11

Гранули

Мармур, травертин, алебастр оброблені та вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); # та порошок з мармуру, травертину, алебастру, штучно забарвлені

23.70.11-00.00

Гранули

Мармур, травертин, алебастр оброблені та вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); # та порошок з мармуру, травертину, алебастру, штучно забарвлені

23.70.12

Гранули

Камінь оздоблювальний чи будівельний оброблений інший та вироби з нього; # штучно забарвлені інші та порошок з природного каменю; вироби з агломерованого сланцю

23.70.12-30.00

Гранули

Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (зокрема квадратної), найбільшу грань яких може бути вписано у квадрат із стороною розміром менше ніж 7 см; #, дрібняк і порошок, штучно забарвлені

24.10.14

Гранули

# та порошки з переробного та дзеркального чавуну чи зі сталі

24.10.14-10.00

Гранули

# та порошки з переробного та дзеркального чавуну чи зі сталі

10.81.20-00.20

Гранульований

Жом буряковий, сушений та #

16.29.21

Гранульований

Корок натуральний, з вилученим зовнішнім шаром або начорно обрізаний, або у формі блоків, плит, листів чи смуг; корок подрібнений, # або мелений; відходи корка

16.29.21-30.00

Гранульований

Відходи корка; корок подрібнений, # або мелений (крім корка натурального необробленого чи начорно обробленого)

24.10.31-30.00

Гранями

Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, неплакований, без гальванічного чи іншого покриву, з рельєфним малюнком, одержаним безпосередньо в процесі прокатування, і продукція завтовшки менше ніж 4,75 мм, без рельєфного малюнка (крім прокатаного за чотирма # або в прямокутному закритому калібрі завширшки не більше ніж 1250 мм і завтовшки не менше від 4 мм)

24.10.32-10.00

Гранями

Прокат плаский з нелегованої сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, прокатаний за чотирма # чи у прямокутному закритому калібрі, завширшки не менше ніж 150 мм, але менше від 600 мм і завтовшки не менше ніж 4 мм, не в рулонах, без рельєфного малюнка, загально відомий як «широкоштабовий прокат»

23.70.12-30.00

Грань

Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (зокрема квадратної), найбільшу # яких може бути вписано у квадрат із стороною розміром менше ніж 7 см; гранули, дрібняк і порошок, штучно забарвлені

23.70.12-60.00

Грань

Камінь для пам’ятників і будівництва оброблений та вироби з нього, з граніту (крім плитки, кубиків і подібних виробів, найбільшу # яких може бути вписано у квадрат із стороною менше ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю та плит для брукування)

23.70.12-70.00

Грань

Камінь для пам’ятників і будівництва оброблений та вироби з нього (крім плитки, кубиків і подібних виробів, найбільшу # яких може бути вписано у квадрат із стороною менше ніж 7 см, з граніту чи сланцю)

23.99.14

Графіт

# штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю як напівфабрикати

23.99.14

Графіт

Графіт штучний; # колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю як напівфабрикати

23.99.14-00.00

Графіт

# штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю як напівфабрикати

23.99.14-00.00

Графіт

Графіт штучний; # колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю як напівфабрикати

24.51.12

Графітом

Послуги щодо лиття чавуну з кулястим #

24.51.12-10.00

Графітом

Лиття деталей наземних транспортних засобів з чавуну з кулястим #

24.51.12-20.00

Графітом

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з кулястим # (крім деталей для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.12-40.00

Графітом

Лиття інших деталей поршневих двигунів і виробів машинобудування з чавуну з кулястим #

24.51.12-50.00

Графітом

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв (крім деталей для поршневих двигунів) з чавуну з кулястим #

24.51.12-90.00

Графітом

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з кулястим #

23.20.14-30.00

Графіту

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом більше ніж 25 мас. % # чи інших форм вуглецю, н. в. і. у.

23.99.14

Графіту

Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з # чи інших форм вуглецю як напівфабрикати

23.99.14-00.00

Графіту

Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з # чи інших форм вуглецю як напівфабрикати

23.99.19-70.00

Графіту

Вироби з # або інших вуглецевих матеріалів, не використовуваних в електротехніці

27.90.13

Графіту

Електроди вугільні та інші вироби з # чи інших видів вуглецю для використання в електротехніці

27.90.13-90.00

Графіту

Вироби з # чи інших видів вуглецю для використання в електротехніці (крім вугільних електродів і вугільних щіток)

17.12.1

Графічних

Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для # цілей

17.12.14

Графічних

Папір і картон, інші, для # цілей

17.12.73-37.00

Графічних

Папір крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для писання, друкування, # робіт (крім паперу-основи крейдованого щільністю не більше ніж 150 г/м2)

17.12.73-60.00

Графічних

Папір крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для писання, друкування, # робіт легкий, з часткою волокон, одержаних механічним способом, більше ніж 10 мас. %

17.12.73-79.00

Графічних

Папір крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для писання, друкування, # робіт в аркушах, з часткою волокон, одержаних механічним способом, більше ніж 10 мас. %

17.12.73-75.00

Графічних

Папір крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для писання, друкування, # робіт у рулонах, інший, з часткою волокон, одержаних механічним способом, більше ніж 10 мас. %

17.12.5

Графічної

Картон некрейдований (крім картону для писання, друкування чи іншої # призначеності)

17.12.41-20.00

Графічної

Крафт-папір мішковий, некрейдований, невибілений (крім паперу для писання, друкування чи іншої # призначеності, паперу для перфокарт і перфострічок)

17.12.41-40.00

Графічної

Крафт-папір мішковий, некрейдований (крім невибіленого, паперу для писання, друкування чи іншої # призначеності, паперу для перфокарт і перфострічок)

17.12.41-60.00

Графічної

Крафт-папір і картон, некрейдовані (крім паперу «крафт-лайнер», крафт-паперу мішкового, паперу для писання, друкування чи іншої # призначеності), щільністю не більше ніж 150 г/м2

17.12.42

Графічної

Папір обгортковий сульфітний та інший некрейдований папір (крім паперу для писання, друкування чи іншої # призначеності)

17.12.73

Графічної

Папір і картон для писання, друкування чи іншої # призначеності, крейдовані каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.74

Графічної

Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, друкування чи іншої # призначеності), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.74-00.00

Графічної

Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, друкування чи іншої # призначеності), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.75

Графічної

Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, друкування чи іншої # призначеності), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.75-00.00

Графічної

Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, друкування чи іншої # призначеності), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.78

Графічної

Картон сірий із середини (крім призначеного для писання, друкування чи іншої # призначеності), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.78-20.00

Графічної

Крафт-папір і картон, крейдовані коаліном або іншими неорганічними речовинами з одного чи обох боків, у рулонах або в аркушах, чи у прямокутних аркушах (крім призначених для писання, друкування чи іншої # призначеності, паперу та картону, вибілених рівномірно по всій масі, у яких більше 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом)

17.12.79

Графічної

Папір і картон, інший (крім призначеного для писання, друкування чи іншої # призначеності), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

17.12.79-70.00

Графічної

Папір і картон, у рулонах або в аркушах, крейдований коаліном або іншою неорганічною речовиною з одного чи обох боків, крім будь-якого паперу та картону будь-якої # призначеності, багатошарового паперу та картону

17.23.14

Графічної

Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої # призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані

17.23.14-00.00

Графічної

Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої # призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані

14.14.25-50.00

Грації

Пояси, пояси-труси та # (зокрема спідня білизна з регулівними шлейками)

28.99.39-75.00

Грають

Столи для казіно, устатковання автоматично обладнане для кегельбану та інші вироби для масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх запускають опусканням монет, банкнот, жетонів або інших подібних предметів, більярдів, відеоігор, у які # за допомогою телевізора, гральних карт і наборів електричних гоночних автомобілів для змагальних ігор)

13.10.25

Гребенечесана

Бавовна, кардочесана чи #

13.10.25-00.00

Гребенечесана

Бавовна, кардочесана чи #

13.10.83-36.00

Гребенечесаним

Пряжа, з умістом синтетичних штапельних волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для шиття), змішаних з гребенечесаною вовною чи # тонким волоссям тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.20.32-50.00

Гребенечесаним

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з гребенечесаною вовною чи # тонким волосом тварин

13.10.61-32.00

Гребенечесанню

Пряжа з бавовни, не підданої #, не розфасована для роздрібної торгівлі, на тканини (крім на килими та покриви на підлогу)

13.10.61-33.00

Гребенечесанню

Пряжа з бавовни, не підданої #, не розфасована для роздрібної торгівлі, на трикотажні полотна та панчішні вироби

13.10.61-35.00

Гребенечесанню

Пряжа з бавовни, не підданої #, не розфасована для роздрібної торгівлі, для іншого застосування (зокрема на килими та покриви на підлогу)

20.60.11

Гребенечесанню

Джгут із синтетичних ниток і штапельні волокна, не піддані кардо- чи #

20.60.11-10.00

Гребенечесанню

Волокна з арамідів, не піддані кардочесанню чи # та не оброблені іншим способом

20.60.11-20.00

Гребенечесанню

Джгути та волокна з інших поліамідів, не піддані кардочесанню чи # та не оброблені іншим способом

20.60.11-30.00

Гребенечесанню

Джгути та волокна з поліестеру, не піддані кардочесанню чи # та не оброблені іншим способом

20.60.11-40.00

Гребенечесанню

Джгути та волокна з акрилу, не піддані кардочесанню чи # та не оброблені іншим способом

20.60.11-50.00

Гребенечесанню

Джгут із синтетичних поліпропіленових ниток і штапельні волокна з поліпропілену, не піддані кардочесанню чи # та не оброблені іншим способом, для прядіння

20.60.11-90.00

Гребенечесанню

Джгути синтетичні та штапельні волокна, інші, не піддані кардочесанню чи # та не оброблені іншим способом, для прядіння

20.60.21

Гребенечесанню

Джгут і штучні штапельні волокна, не піддані кардо- чи #

20.60.21-20.00

Гребенечесанню

Джгути зі штучних ниток та волокна штапельні штучні, з віскози (не піддані кардочесанню чи # і не оброблені іншим способом, для прядіння)

20.60.21-90.00

Гребенечесанню

Джгути зі штучних ниток та волокна штапельні штучні, інші (не піддані кардочесанню чи # і не оброблені іншим способом, для прядіння)

13.10.50-30.00

Гребенечесаного

Пряжа з гребенечесаної вовни чи # тонкого волосу тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.20.12-60.00

Гребенечесаного

Тканини з гребенечесаної вовни чи # тонкого волосу тварин; тканини з грубого волосу тварин

13.10.50-30.00

Гребенечесаної

Пряжа з # вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.61-52.00

Гребенечесаної

Пряжа з # бавовни, не розфасована для роздрібної торгівлі, на тканини (крім на килими та покриви на підлогу)

13.10.61-55.00

Гребенечесаної

Пряжа з # бавовни, не розфасована для роздрібної торгівлі, для іншого застосування (зокрема на килими та покриви на підлогу)

13.20.12

Гребенечесаної

Тканини з кардочесаної чи # вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.20.12-60.00

Гребенечесаної

Тканини з # вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин; тканини з грубого волосу тварин

13.10.61-53.00

Гребенечесаної

Пряжа з # бавовни, не розфасована для роздрібної торгівлі, на трикотажні полотна та панчішні вироби

13.10.83-36.00

Гребенечесаною

Пряжа, з умістом синтетичних штапельних волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для шиття), змішаних з # вовною чи гребенечесаним тонким волоссям тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.20.32-50.00

Гребенечесаною

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з # вовною чи гребенечесаним тонким волосом тварин

13.10.22

Гребінному

Вовна, знежирена чи карбонізована, не піддана кардному чи # чесанню

13.10.22-00.00

Гребінному

Вовна, знежирена чи карбонізована, не піддана кардному чи # чесанню

32.99.52

Гребінці

#, заколки на волосся та подібні вироби; шпильки на волосся; бігуді; аерозолі ароматичні та їхні насадки та головки

32.99.52-20.00

Гребінці

#, затискачі на волосся та подібні вироби (крім ебонітових або пластмасових, апаратів електротермічних перукарських)

26.51.52-35.00

Гребних

Витратоміри електронні (крім електролічильників, гідрометричних # коліс)

26.51.52-55.00

Гребних

Витратоміри неелектронні (крім електролічильників, гідрометричних # коліс)

33.15.10-10.00

Гребних

Ремонтування суден, човнів і плавучих споруд (крім яхт, інших човнів для прогулянок і спорту, # човнів та каное)

28.92.22

Грейдери

# та планувальники, самохідні

28.92.22-00.00

Грейдери

# та планувальники, самохідні

10.32.13

Грейпфрутів

Сік #

10.32.13-00.00

Грейпфрутів

Сік #

28.22.2

Грейфери

Ковші, #, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устатковання

28.22.20

Грейфери

Ковші, #, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устатковання

28.22.20-00.00

Грейфери

Ковші, #, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устатковання

32.40.42-10.00

Гри

Вироби та приладдя для # у більярд (крім механічних лічильників, таймерів та підставок на киї)

10.39.13-50.00

Гриби

# культивовані та трюфелі сушені, цілі, шматочками, скибками, дроблені чи в порошку, але не піддані подальшому приготуванню

10.39.17-30.00

Гриби

#, культивовані, та трюфелі, приготовані чи законсервовані (крім готових овочевих страв і сушених, заморожених чи законсервованих оцтом чи оцтовою кислотою культивованих грибів і трюфелів)

10.39.13-90.00

Грибів

Овочі сушені (крім картоплі, цибулі, # культивованих та трюфелів) і суміші цих овочів, цілі, шматочками, скибками, дроблені чи в порошку, але не піддані подальшому приготуванню

10.39.17-30.00

Грибів

Гриби, культивовані, та трюфелі, приготовані чи законсервовані (крім готових овочевих страв і сушених, заморожених чи законсервованих оцтом чи оцтовою кислотою культивованих # і трюфелів)

27.51.28

Грилі

Печі інші, плитки, котли для варіння; # та ростери

27.51.28-50.00

Грилі

# та ростери електричні побутові

27.51.24-90.00

Грилів

Прилади електронагрівальні побутові (крім перукарських апаратів і ручних сушильних апаратів, приладів для обігрівання приміщень і ґрунту, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, прасок, мікрохвильових печей, печей, плиток, котлів для варіння, #, ростерів, кавоварок, чайників і тостерів)

32.99.15

Грифелі

Олівці прості, кольорові олівці, # до олівців, пастелі, вугільні олівці для рисування, крейда для писання чи рисування та крейда для кравців

32.99.15-30.00

Грифелі

# до олівців чорні чи кольорові

32.99.15-10.00

Грифелями

Олівці прості та кольорові, з # у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей)

32.99.16

Грифельні

Дошки # та інші дошки для писання чи рисування; штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумерування та подібні пристосовання; стрічки до друкарських машинок або подібні стрічки; подушечки штемпельні

32.99.16-10.00

Грифельні

Дошки # та інші дошки для писання чи рисування

10.72.11

Грінки

Хлібці хрусткі, сухарі, # й подібні вироби

10.72.11-50.00

Грінки

Сухарі, # й подібні вироби

28.92.30-90.00

Громадських

Машини й устатковання для # робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності

23.61.12

Громадського

Елементи конструкцій складані для житлового або # будівництва з цементу, бетону або штучного каменю

23.61.12-00.00

Громадського

Елементи конструкцій складані для житлового або # будівництва з цементу, бетону або штучного каменю

23.43.10-35.00

Громовідводів

Ізолятори електричні керамічні до повітряних ліній електропередавання чи контактних мереж (зокрема з металевими частинами), крім #

23.43.10-39.00

Громовідводів

Ізолятори електричні керамічні (зокрема з металевими частинами), крім призначених до повітряних ліній електропередавання чи контактних мереж, #

28.99.39-15.00

Грохочення

Машини та механічні пристосовання, які виконують окремі функції, для змішування, перемішування, подрібнювання, розмелювання, #, просіювання, гомогенізації, емульгування чи розмішування (крім роботів)

25.99.21

Грошей

Сейфи та скрині, двері та секції до банківських сховищ, ящики для зберігання # і документів та подібні вироби, броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів

25.99.21-70.00

Грошей

Ящики для зберігання # і документів та подібні вироби, з недорогоцінних металів

13.10.24

Грубий

Вовна та тонкий чи # волос тварин, кардочесані чи гребенечесані

13.10.24-00.00

Грубий

Вовна та тонкий чи # волос тварин, кардочесані чи гребенечесані

25.72.13-50.00

Грубо

Ключі, постачані окремо (зокрема # відлиті, ковані чи штамповані болванки, заготівки на ключі) з недорогоцінних металів

13.10.5

Грубого

Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу

13.10.50

Грубого

Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу

13.10.91

Грубого

Сировина відновлена з вовни, тонкого чи # волосу тварин розпушена

13.10.91-00.00

Грубого

Сировина відновлена, з вовни, тонкого чи # волосу тварин, розпушена

13.20.12

Грубого

Тканини з кардочесаної чи гребенечесаної вовни, тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу

13.20.12-60.00

Грубого

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин; тканини з # волосу тварин

13.30.11-22.00

Грубого

Фарбування пряжі з вовни, тонкого чи # волосу тварин і кінського волосу

13.30.12-20.00

Грубого

Вибілювання тканин з вовни, тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу

13.30.13-20.00

Грубого

Фарбування тканин з вовни, тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу

13.30.14-20.00

Грубого

Нанесення малюнків на тканинах з вовни, тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу

13.30.19-20.00

Грубого

Обробляння кінцеве тканин з вовни, тонкого чи # волосу тварин або кінського волосу (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

10.13.11-80.00

Грудин

Свинина, солена, у розсолі, сушена чи копчена (зокрема бекон, три чверті боків/серединки, передні краї, суглоби та їхні відруби), крім стегон, лопаток та їхніх відрубів з кісткою, # і їхніх відрубів

10.13.11-50.00

Грудинки

# та їх відруби свинячі; солені; у розсолі; сушені чи копчені

32.50.22-39.13

Грудний

Ортези на #, поперековий і крижовий відділи хребта

32.50.22-39.15

Грудний

Ортези на шийний і # відділи хребта

32.50.22-39.16

Грудний

Ортези на шийний, #, поперековий і крижовий відділи хребта, зокрема ортези для сидіння

32.50.22-39.38

Грудний-тазостегновий-
колінний-гомілковостопний

Ортези на # суглоби-стопу

25.73.40-45.00

Ґрунтів

Інструменти для розточування чи протягування (крім тримачів до механізмів та ручних інструментів, з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу, призначених для обробляння металу, інструментів для буріння #)

25.73.60-13.00

Ґрунтів

Інструменти для буріння порід або # з робочою частиною з металокераміки

25.73.60-18.00

Ґрунтів

Інструменти для буріння порід або #, взаємозамінювані та частини до них, з робочою частиною з матеріалів інших, ніж спечені карбіди металів чи з металокераміки

28.30.34-30.00

Ґрунтів

Розподільники мінеральних і хімічних добрив для підготовляння #

28.30.32-50.00

Ґрунтофрези

#

27.51.24-90.00

Ґрунту

Прилади електронагрівальні побутові (крім перукарських апаратів і ручних сушильних апаратів, приладів для обігрівання приміщень і #, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, прасок, мікрохвильових печей, печей, плиток, котлів для варіння, грилів, ростерів, кавоварок, чайників і тостерів)

27.51.26

Ґрунту

Електроприлади для обігрівання приміщень і обігрівання #

28.30.3

Ґрунту

Машини для підготовляння чи обробляння #

28.30.30-00.00

Ґрунту

Машини для підготовляння чи обробляння #, інші

28.30.39

Ґрунту

Машини для підготовляння чи обробляння #, інші

28.30.92

Ґрунту

Частини машин для підготовляння та обробляння #

28.30.92-00.00

Ґрунту

Частини машин для підготовляння та обробляння #

28.92.2

Ґрунту

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання #, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки)

28.92.4

Ґрунту

Машини й устатковання для сортування, подрібнювання, змішування та подібного обробляння #, каміння, руд та інших мінеральних речовин

28.92.30-70.00

Ґрунту

Скрепери, землерийні машини, машини для виймання #, несамохідні

28.92.40

Ґрунту

Машини й устатковання для сортування, подрібнювання, змішування та подібного обробляння #, каміння, руд та інших мінеральних речовин

28.92.62

Ґрунту

Частини машин і устатковання для сортування, подрібнювання, змішування та подібного обробляння #, каміння, руд та інших мінеральних речовин

28.92.62-00.00

Ґрунту

Частини машин і устатковання для сортування, подрібнювання, змішування та подібного обробляння #, каміння, руд та інших мінеральних речовин

28.99.39-53.00

Ґрунту

Машини й устатковання, інші, з обробляння #, каміння, руд або інших мінеральних копалин, н. в. і. у.

21.20.23-20.00

Групи

Реактиви для визначення # крові

20.14.4

Групою

Сполуки органічні з азотною функційною #

20.14.41

Групою

Сполуки з амінною функційною #

20.14.42

Групою

Аміносполуки з кисневою функційною #, крім лізинової та глутамінової кислот

20.14.42-39.00

Групою

Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише з однією кисневою функційною # та їхні солі, крім моноетаноламіну та його солей, діетаноламіну та його солей, триетаноламіну та його солей

20.14.42-90.00

Групою

Аміносполуки з кисневою функційною # (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, лізинової кислоти, її солей і естерів, глутамінової кислоти, її солей і естерів)

20.14.43

Групою

Уреїни; сполуки з карбоксімідною функційною #, сполуки з нітрильною функційною групою; похідні цих речовин

20.14.43

Групою

Уреїни; сполуки з карбоксімідною функційною групою, сполуки з нітрильною функційною #; похідні цих речовин

20.14.43-70.00

Групою

Сполуки з нітрильною функційною # (крім акрилонітрилу, 1-ціаногуаніду (диціандіаміду))

20.14.61

Групою

Сполуки з альдегідною функційною #

11.03.1

Грушевий

Напої інші, отримані бродінням (наприклад, сидр, # сидр (перрі), медовий напій); напої змішані з умістом алкоголю

11.03.10

Грушевий

Напої інші, отримані бродінням (наприклад, сидр, # сидр (перрі), медовий напій); напої змішані з умістом алкоголю

11.03.10-00.00

Грушевий

Напої інші, отримані бродінням (наприклад, сидр, # сидр (перрі), медовий напій); напої змішані з умістом алкоголю

10.39.25-20.00

Гуаяви

Плоди, засушені (крім бананів, фініків, інжиру, ананасів, авокадо, #, манго, мангостанів, цитрусових плодів і винограду); суміші горіхів або сушених плодів

20.42.12

Губ

Засоби косметичні для макіяжу # і очей

20.42.12-50.00

Губ

Засоби косметичні для макіяжу #

32.20.13

Губні

Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні інструменти; акордеони та подібні інструменти; гармоніки #; інструменти духові

32.20.13-40.00

Губні

Акордеони та подібні інструменти; гармоніки #

32.20.15-30.00

Губні

Скриньки музичні, ярмаркові органи, механічні шарманки, механічні співочі птахи, музичні пилки, тріскачки, # сирени, манки, горни, ріжки та свистки

24.10.13

Губчасті

Продукти прямого відновлення залізної руди та інші # залізні матеріали в кусках, котунах чи подібних формах: залізо, яке має мінімальну чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи подібних формах

24.10.13-00.00

Губчасті

Продукти прямого відновлення залізної руди та інші # залізні матеріали в кусках, котунах чи подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи подібних формах

31.03.12-30.00

Губчастої

Матраци з # ґуми (зокрема з металевим каркасом), крім водяних матраців, надувних матраців

31.03.12-50.00

Губчастої

Матраци з # пластмаси (зокрема з металевим каркасом), крім водяних матраців, надувних матраців

31.03.12-70.00

Губчастої

Матраци пружинні (крім матраців з # ґуми чи пластмаси)

31.03.12-90.00

Губчастої

Матраци (крім матраців пружинних, з # ґуми чи пластмаси)

32.99.2

Ґудзики

Парасолі; палиці; #, форми на ґудзики; застібки; їхні частини

32.99.2

Ґудзики

Парасолі; палиці; ґудзики, форми на #; застібки; їхні частини

32.99.23

Ґудзики

Кнопки, застібки-заскочки, заклепки та їхні частини; #; застібки-змійки

32.99.23-00.00

Ґудзики

Кнопки, застібки-заскочки, заклепки та їхні частини; #; застібки-змійки

32.99.24

Ґудзики

Форми на # та інші частини ґудзиків; заготівки ґудзиків; частини застібок-змійок

32.99.24-30.00

Ґудзики

Заготівки ґудзиків, форми на # та інші частини ґудзиків

32.99.24

Ґудзиків

Форми на ґудзики та інші частини #; заготівки ґудзиків; частини застібок-змійок

32.99.24

Ґудзиків

Форми на ґудзики та інші частини ґудзиків; заготівки #; частини застібок-змійок

32.99.24-30.00

Ґудзиків

Заготівки #, форми на ґудзики та інші частини ґудзиків

32.99.24-30.00

Ґудзиків

Заготівки ґудзиків, форми на ґудзики та інші частини #

23.52.30-50.00

Гудронований

Доломіт агломерований (зокрема доломіт #)

22.19.1

Ґума

# регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки

22.19.2

Ґума

# невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.2

Ґума

Ґума невулканізована та вироби з неї; # вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.7

Ґума

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; # тверда; вироби з твердої ґуми

22.19.10

Ґума

# регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки

22.19.10-00.00

Ґума

# регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки

22.19.20

Ґума

# невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.20

Ґума

Ґума невулканізована та вироби з неї; # вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.20-13.00

Ґума

# у суміші з вуглецевою сажею або кремнеземом, невулканізована

22.19.73

Ґума

Вироби з вулканізованої ґуми інші, н. в. і. у.; # тверда у всіх формах і вироби з неї

22.19.73-79.00

Ґума

# тверда, відходи, скрап і порошок твердої ґуми та вироби з твердої ґуми

25.40.12-30.00

Гуманного

Револьвери та пістолети (крім військової вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, пристроїв запускання сигнальних ракет, пістолетів і револьверів для стрільби холостими патронами, пістолетів для # забою тварин, що стріляють стрижнями, зброї, яку заряджають з дула, пружинних пневматичних або газових рушниць, імітаційної зброї)

13.92.24

Ґуми

Ковдри стьобані та перини, диванні подушки, пуфи, подушки, спальні мішки й подібні вироби, з пружинами, чи заповнені будь-якими матеріалами, чи виготовлені з поруватої # чи пластмас

15.20.11

Ґуми

Взуття водонепроникне, з підошвою та верхом з # чи пластмаси, крім взуття з захисною металевою пластинкою

15.20.11-00.00

Ґуми

Взуття водонепроникне, з верхом з # чи пластмаси, крім взуття з захисною металевою пластинкою

15.20.12

Ґуми

Взуття з підошвою та верхом з # чи пластмаси, крім водонепроникного чи спортивного

15.20.12-10.00

Ґуми

Сандалі з підошвою та верхом з # чи пластмаси (зокрема в’єтнамки, шльопанці)

15.20.13-70.00

Ґуми

Тапочки та інше кімнатне взуття (зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників), з підошвою з #; пластмаси чи натуральної шкіри та з верхом з натуральної шкіри

15.20.13-80.00

Ґуми

Взуття на підошві з дерева, корка чи з інших матеріалів та з верхом з натуральної шкіри (крім взуття на підошві з #, пластмаси чи натуральної шкіри)

15.20.14-45.00

Ґуми

Взуття на підошві з #, пластмаси чи натуральної шкіри та з текстильним верхом (крім тапочок та іншого кімнатного взуття, спортивного взуття)

15.20.14-46.00

Ґуми

Взуття з текстильним верхом (крім взуття на підошві з дерева; корка; #; пластмаси чи натуральної шкіри, тапочок та іншого кімнатного взуття)

15.20.31-20.00

Ґуми

Взуття (зокрема водонепроникне) із захисною металевою пластинкою, на підошві та верхом з # чи пластмаси

15.20.31-50.00

Ґуми

Взуття із захисною металевою пластинкою, на підошві з #, пластмаси чи натуральної шкіри та з верхом з натуральної шкіри

22.19.2

Ґуми

Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої #, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.2

Ґуми

Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, # у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.3

Ґуми

Труби, трубки та шланги з вулканізованої # (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.3

Ґуми

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої #)

22.19.4

Ґуми

Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої #

22.19.6

Ґуми

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої # (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.6

Ґуми

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої #)

22.19.7

Ґуми

Вироби з вулканізованої #, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми

22.19.7

Ґуми

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої #

22.19.20

Ґуми

Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, # у формі ниток, кордіо, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.20

Ґуми

Ґума невулканізозанз та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої #, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

22.19.20-30.00

Ґуми

Форми та вироби з невулканізованої #, зокрема стрижні, труби, профілі, диски та кільця (крім стрічок протекторних для відновлення шин)

22.19.20-50.00

Ґуми

Нитки та корди з вулканізованої #

22.19.20-70.00

Ґуми

Пластини, листи та стрічки з вулканізованої #

22.19.20-83.00

Ґуми

Стрижні та профілі, екструдовані з поруватої вулканізованої #

22.19.20-85.00

Ґуми

Пластини, листи та стрічки з непоруватої вулканізованої # для покриття підлог

22.19.20-87.00

Ґуми

Прутки та профілі, екструдовані з непоруватої #

22.19.30

Ґуми

Труби, трубки та шланги з вулканізованої # (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.30

Ґуми

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої #)

22.19.40

Ґуми

Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої #

22.19.60

Ґуми

Одяг та аксесуари з вулканізованої # (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.60

Ґуми

Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої #)

22.19.60-00.00

Ґуми

Одяг та аксесуари з вулканізованої # (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.60-00.00

Ґуми

Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої #)

22.19.71

Ґуми

Вироби гігієнічні та фармацевтичні з вулканізованої #, зокрема соски (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.71

Ґуми

Вироби гігієнічні та фармацевтичні з вулканізованої ґуми, зокрема соски (крім виготовлених з твердої #)

22.19.72

Ґуми

Покриви на підлогу та килимки з вулканізованої # (крім виготовлених з поруватої ґуми)

22.19.72

Ґуми

Покриви на підлогу та килимки з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з поруватої #)

22.19.72-00.00

Ґуми

Покриви на підлогу та килимки з вулканізованої # (крім виготовлених з поруватої ґуми)

22.19.72-00.00

Ґуми

Покриви на підлогу та килимки з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з поруватої #)

22.19.73

Ґуми

Вироби з вулканізованої # інші, н. в. і. у.; ґума тверда у всіх формах і вироби з неї

22.19.73-10.00

Ґуми

Вироби з поруватої вулканізованої # технічної призначеності

22.19.73-21.00

Ґуми

Ґумки з вулканізованої #

22.19.73-23.00

Ґуми

Ущільнювачі з вулканізованої #

22.19.73-30.00

Ґуми

Амортизатори човнові або причальні, надувні чи ненадувні, з вулканізованої #, інші надувні речі з вулканізованої ґуми

22.19.73-30.00

Ґуми

Амортизатори човнові або причальні, надувні чи ненадувні, з вулканізованої ґуми, інші надувні речі з вулканізованої #

22.19.73-50.00

Ґуми

Підошви та каблуки з #

22.19.73-60.00

Ґуми

Вироби з # монолітної вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, знаки для штампів з датою й подібні вироби, затички, ободки до пляшок ґумові), крім виготовлених з твердої ґуми

22.19.73-60.00

Ґуми

Вироби з ґуми монолітної вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, знаки для штампів з датою й подібні вироби, затички, ободки до пляшок ґумові), крім виготовлених з твердої #

22.19.73-79.00

Ґуми

Ґума тверда, відходи, скрап і порошок твердої # та вироби з твердої ґуми

22.19.73-79.00

Ґуми

Ґума тверда, відходи, скрап і порошок твердої ґуми та вироби з твердої

22.29.21-30.00

Ґуми

Стрічка пластмасова самосклеювальна з покривом, з умістом невулканізованої натуральної або штучної #, у рулонах завширшки не більше ніж 20 см

22.29.21-50.00

Ґуми

Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, одержаних конденсацією чи полімеризацією з перегрупуванням, хімічно змодифікованих або незмодифікованих (крім стрічки пластмасової самосклеювальної з покривом, з умістом невулканізованої натуральної чи штучної #)

22.29.21-70.00

Ґуми

Пластини, листи, плівка, смуги та інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації) (крім стрічки пластмасової самосклеювальної з покривом, з умістом невулканізованої натуральної чи штучної #)

22.29.29-90.00

Ґуми

Гребінці, заколки для волосся та подібні вироби з # чи пластмаси (крім електронагрівальних перукарських апаратів)

25.73.50-70.00

Ґуми

Форми для лиття # чи пластмас видуванням або під тиском

25.73.50-80.00

Ґуми

Форми для лиття # або пластмас (крім форм для лиття видуванням або під тиском)

26.51.62-59.00

Ґуми

Машини та пристрої неелектронні для випробовування механічних властивостей матеріалів (зокрема текстилю, паперу, картону, пластмас, деревини, бетону, #, шкіри, лінолеуму), крім металів

28.49.12

Ґуми

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів; машини для гальванопокриття

28.49.12-10.00

Ґуми

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювану деталь переміщують уручну між операціями

28.49.12-20.00

Ґуми

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювана деталь автоматично переміщується між операціями

28.49.12-33.00

Ґуми

Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-35.00

Ґуми

Пилка дискова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-37.00

Ґуми

Верстати пиляльні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів (крім стрічкових і дискових пилок)

28.49.12-50.00

Ґуми

Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-калювальні (вирізуванням) для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-63.00

Ґуми

Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи полірувальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-65.00

Ґуми

Верстати вигинальні чи складальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-67.00

Ґуми

Верстати свердлильні та довбальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-75.00

Ґуми

Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-79.00

Ґуми

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, н. в. і. у.

28.49.24

Ґуми

Частини верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів та пристрої до них

28.96

Ґуми

Машини й устатковання для виробництва пластмаси та #

28.96.1

Ґуми

Машини й устатковання для обробляння пластмаси та # чи для виробництва виробів з цих матеріалів, н. в. і. у.

28.96.2

Ґуми

Частини машин і устатковання для обробляння пластмаси та # чи для виробництва виробів з цих матеріалів, н. в. і. у.

28.96.9

Ґуми

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

28.96.10

Ґуми

Машини й устатковання для обробляння пластмаси та # або для виробництва виробів з цих матеріалів, н. в. і. у.

28.96.10-10.00

Ґуми

Машини інжекційно-ливарні для обробляння # чи пластмас або для виробництва виробів із цих матеріалів

28.96.10-30.00

Ґуми

Екструдери для обробляння # чи пластмас чи для виробництва виробів із цих матеріалів

28.96.10-40.00

Ґуми

Машини для видувного лиття для обробляння # чи пластмас або для виробництва виробів із цих матеріалів

28.96.10-50.00

Ґуми

Машини для вакуумного лиття та інші термоформувальні машини для обробляння # чи пластмас або для виробництва виробів із цих матеріалів

28.96.10-73.00

Ґуми

Преси для лиття чи формування # або пластмас, н. в. і. у.

28.96.10-75.00

Ґуми

Машини для лиття чи формування # або пластмас, н. в. і. у.

28.96.10-91.00

Ґуми

Устатковання подріблювальне для обробляння # чи пластмас

28.96.10-93.00

Ґуми

Змішувачі, перемішувачі та мішалки для підготовляння # чи пластмас

28.96.10-95.00

Ґуми

Машини для нарізання, розколювання та обдирання для обробляння # чи пластмас або для виробництва виробів із цих матеріалів

28.96.10-97.00

Ґуми

Машини для обробляння # чи пластмас або для виробництва виробів із цих матеріалів, н. в. і. у.

28.96.20

Ґуми

Частини машин і устатковання для обробляння пластмаси та # чи для виробництва виробів з цих матеріалів, н. в. і. у.

28.96.20-00.00

Ґуми

Частини машин і устатковання для обробляння пластмаси та # чи для виробництва виробів з цих матеріалів, н. в. і. у.

28.96.99

Ґуми

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

28.96.99-00.00

Ґуми

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

31.03.12-30.00

Ґуми

Матраци з губчастої # (зокрема з металевим каркасом), крім водяних матраців, надувних матраців

31.03.12-70.00

Ґуми

Матраци пружинні (крім матраців з губчастої # чи пластмаси)

31.03.12-90.00

Ґуми

Матраци (крім матраців пружинних, з губчастої # чи пластмаси)

32.99.11-90.00

Ґуми

Убори наголовні з # та пластмаси (крім захисних)

33.12.28

Ґуми

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

33.12.28-00.00

Ґуми

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

33.12.29-10.00

Ґуми

Ремонтування та технічне обслуговування верстатів для оброблення деревини, пробки, кістки, твердої # та подібних твердих матеріалів

33.20.29-70.00

Ґуми

Монтування верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої #, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

33.20.38

Ґуми

Монтування промислових машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

33.20.38-00.00

Ґуми

Монтування промислових машин і устатковання для виробництва пластмаси та #

10.82.23-10.00

Ґумка

# жуйна/жуйка

10.82.23-65.00

Ґумки

Цукерки жуйні; плодове желе та плодові пасти як цукрові кондитерські вироби (крім жуйної #/жуйки)

22.19.73-21.00

Ґумки

# з вулканізованої ґуми

17.23.11

Ґумований

Папір вуглецевий копіювальний, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій і відбитків; трафарети для копіювапьних апаратів та офсетні пластини з паперу, # або клейкий папір

17.23.11-00.00

Ґумований

Папір вуглецевий копіювальний, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій і відбитків; трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, # або клейкий папір

15.20.12-31.00

Ґумовим

Взуття повсякденне з # чи пластмасовим верхом

14.19.43

Ґумових

Убори наголовні інші, крім наголовних # або пластмасових уборів, захисних наголовних уборів, азбестових наголовних уборів; стрічки капелюшні, прокладки, підкладки, чохли, основи капелюшні та каркаси, козирки та зав’язки до наголовних уборів

14.19.43-00.00

Ґумових

Убори наголовні інші, крім наголовних # або пластмасових уборів, захисних наголовних уборів, азбестових наголовних уборів; стрічки капелюшні, прокладки, підкладки, чохли, основи капелюшні та каркаси, козирки та зав’язки до наголовних уборів

22.11

Ґумових

Шини та камери ґумові, відновлювання # шин

22.11.9

Ґумових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # шин і камер; відновлювання шин

22.11.16

Ґумових

Стрічки протекторні для відновлювання # шин

22.11.16-00.00

Ґумових

Стрічки протекторні для відновлювання # шин

22.11.99

Ґумових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # шин і камер; відновлювання шин

22.11.99-00.00

Ґумових

Роботи субпідрядні як частина виробництва # шин і камер; відновлювання шин

22.19.9

Ґумових

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів

22.19.30-59.00

Ґумових

Шланги ґумові, армовані або з’єднані з іншими матеріалами (крім шлангів #, армованих металом або текстилем)

22.19.99

Ґумових

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів

22.19.99-00.00

Ґумових

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів

25.99.29-83.00

Ґумових

Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів # із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб, виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів)

25.99.29-85.00

Ґумових

Труби гнучкі з недорогоцінних матеріалів (крім # шлангів із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів), із заліза чи сталі)

32.99.52-80.00

Ґумових

Пульверизатори парфумно-косметичні та подібні туалетні пульверизатори, їхні насадки та головки (крім окремо постачаних резервуарів до парфумно-косметичних пульверизаторів, # натискних клапанів)

15.20.12-37.00

Ґумовою

Тапочки та інше кімнатне взуття, (зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників), з # чи пластмасовою підошвою та пластмасовим верхом

13.96.13

Ґумою

Нитки ґумові та корд з текстильним покривом; пряжа текстильна та нитки, просочені або покриті # чи пластмасою

13.96.13-00.00

Ґумою

Нитки ґумові та корд з текстильним покривом; пряжа текстильна та нитки, просочені або покриті # чи пластмасою

10.12.10-30.00

Гусей

Тушки #, качок і цесарок, свіжі чи охолоджені

10.12.10-40.00

Гусей

Печінка жирна # і качок, свіжа чи охолоджена

10.12.20-17.00

Гусей

Тушки #, качок і цесарок, заморожені

10.12.20-57.00

Гусей

Відруби #, качок і цесарок, заморожені

10.12.40-20.00

Гусей

Субпродукти свійської птиці, свіжі чи охолоджені (крім жирної печінки # і качок)

10.12.10-70.00

Гусей

Відруби #, качок та цесарок, свіжі чи охолоджені

28.92.5

Гусеничні

Трактори #

28.92.21-30.00

Гусеничні

Бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом # (крім колісних)

28.92.25-50.00

Гусеничні

Навантажувачі одноківшові колесні, навантажувачі одноківшові #, навантажувачі ківшові фронтальні

28.92.50

Гусеничні

Трактори #

28.92.50-00.00

Гусеничні

Трактори #

16.21.14-23.00

Густини

Плити деревноволокнисті середньої # (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням чи без додання смол або інших сполучних органічних речовин, завтовшки не більше ніж 5 мм

16.21.14-26.00

Густини

Плити деревноволокнисті середньої # (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 5 мм, але не більше від 9 мм

16.21.14-29.00

Густини

Плити деревноволокнисті середньої # (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 9 мм

16.21.14-43.00

Густини

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої # (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 г/см3

16.21.14-46.00

Густини

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої # (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3

16.21.14-49.00

Густини

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої # (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3

16.21.14-43.00

Густиною

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, # більше ніж 0,8 г/см3

16.21.14-46.00

Густиною

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, # більше ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3

20.16.10-35.00

Густиною

Поліетилен лінійний з питомою # менше ніж 0,94, у первинних формах

20.16.10-39.00

Густиною

Поліетилен з питомою # менше ніж 0,94, у первинних формах (крім лінійного)

20.16.10-50.00

Густиною

Поліетилен з питомою # не менше ніж 0,94, у первинних формах

10.13.15-05.00

Гусяча

Печінка # або качина, готова чи законсервована (крім ковбас і готових страв)

26.40.43-70.00

Гучномовцем

Комплекти звукопідсилювальні електричні (зокрема системи з мікрофоном і # для публічних виступів)

26.40.4

Гучномовці

Мікрофони, #, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв’язку

26.40.42

Гучномовці

#; телефони наголовні, навушники та комплекти, що складаються з мікрофона й гучномовця

26.40.42-35.00

Гучномовці

# окремі, умонтовані в корпус (зокрема рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців)

26.40.42-39.00

Гучномовці

# (зокрема головки гучномовців, рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців), крім умонтованих у корпус

25.40.42-37.00

Гучномовців

Комплекти гучномовців, умонтовані в один корпус (зокрема рами та шафи, призначені для встановлювання #)

26.40.42-35.00

Гучномовців

Гучномовці окремі, умонтовані в корпус (зокрема рами та шафи, призначені для встановлювання #)

26.40.42-37.00

Гучномовців

Комплекти #, умонтовані в один корпус (зокрема рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців)

26.40.42-39.00

Гучномовців

Гучномовці (зокрема головки #, рами та шафи, призначені для встановлювання гучномовців), крім умонтованих у корпус

26.40.42-39.00

Гучномовців

Гучномовці (зокрема головки гучномовців, рами та шафи, призначені для встановлювання #), крім умонтованих у корпус

26.40.42-70.00

Гучномовців

Телефони наголовні та навушники (зокрема з.мікрофоном, комплекти, що складаються з мікрофону та одного чи більше #), крім шлемофонів, телефонних апаратів, безпроводових мікрофонів з передавачем, слухових апаратів

26.40.42

Гучномовця

Гучномовці; телефони наголовні, навушники та комплекти, що складаються з мікрофона й #

26.51.12

Далекоміри

#, теодоліти і тахеометри; прилади та інструменти топографічні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні й геофізичні, інші

26.51.12-15.00

Далекоміри

#, теодоліти, тахеометри, фотограмметричні електронні прилади та інструменти

26.51.12-70.00

Далекоміри

Інструменти та прилади топографічні (зокрема фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та геофізичні (крім нівелірів і компасів), неелектронні; # неелектронні

25.72.13-30.00

Дамських

Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з умонтованими замками, з недорогоцінних металів (крім защіпок і засувок до # сумочок, портфелів і дипломатів)

15.12.12-30.00

Дамській

Вироби, що їх зазвичай носять у кишені чи в # сумочці

18.20.30-30.00

Даними

Тиражування магнітних стрічок із записаними # чи командами, що їх використовують у пристроях для автоматичного обробляння інформації (крім записів звуку чи зображення), завширшки не більше ніж 4 мм

18.20.30-50.00

Даними

Тиражування магнітних стрічок із записаними # чи командами, що їх використовують у пристроях для автоматичного обробляння інформації (крім записів звуку чи зображення), завширшки більше ніж 4 мм

18.20.30-70.00

Даними

Тиражування комп’ютерних носіїв із записаними # або командами, що їх використовують у пристроях для автоматичного обробляння інформації (крім магнітних стрічок, записів звуку та зображення)

26.20.16-40.00

Даних

Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під’єднати до автоматичних машин для обробляння # або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання)

26.30.23-20.00

Даних

Пристрої для приймання, перетворювання та передавання чи відновлювання голосу, зображень чи інших #, зокрема апаратура для комутації та маршрутизації

26.30.40-70.00

Даних

Шафи та корпуси для передавальної та приймальної апаратури для радіомовлення й телебачення, телевізійними камерами; частини, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою з телевізійними камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та телебачення, монітори та проектори (крім антен, електронних модулів і частин до моніторів і проекторів, призначених винятково або переважно для використання в автоматичних машинах для обробляння #), н. в. і. у.

27.11.50-40.00

Даних

Джерела живлення до апаратури зв’язку, автоматичних машин для обробляння # і пристроїв до них

28.23.12

Даних

Калькулятори електронні, кишенькові машинки для записування, відтворювання й візуального подання # з обчислювальними функціями

28.23.12-00.00

Даних

Калькулятори електронні, кишенькові машинки для записування, відтворювання й візуального подання # з обчислювальними функціями

32.99.16

Дат

Дошки грифельні та інші дошки для писання чи рисування; штемпелі для проставляння #, запечатування чи нумерування та подібні пристосування; стрічки до друкарських машинок або подібні стрічки; подушечки штемпельні

32.99.16-30.00

Дат

Штемпелі для проставляння #, запечатування чи нумеруванння, ручні

22.19.73-60.00

Датою

Вироби з ґуми монолітної вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, знаки для штампів з # й подібні вироби, затички, ободки до пляшок ґумові), крім виготовлених з твердої ґуми

32.99.1

Датування

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для #, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

28.25.2

Дахових

Вентилятори, крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, #

28.25.20

Дахових

Вентилятори, крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, #

28.25.20-30.00

Дахових

Вентилятори осьові (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, # з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт)

28.25.20-50.00

Дахових

Вентилятори відцентрові (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, # з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт)

28.25.20-70.00

Дахових

Вентилятори, інші (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, # з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт, відцентрових, осьових)

27.51.15-30.00

Дахові

Вентилятори з електричним двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові, #

22.23.14

Дверей

Двері, вікна й рами віконні та пороги для #, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові

22.23.14-50.00

Дверей

Двері, вікна й рами віконні та пороги для #, пластмасові

25.12.1

Дверей

Двері, вікна й рами до них і пороги до # металеві металеві

25.12.9

Дверей

Роботи субпідрядні як частина виробництва металевих # і вікон

25.12.10-30.00

Дверей

Двері, пороги до #, вікна та рами до них із заліза чи сталі

25.12.10-50.00

Дверей

Двері, пороги до #, вікна та рами до них з алюмінію

25.12.99

Дверей

Роботи субпідрядні як частина виробництва металевих # і вікон

25.12.99-00.00

Дверей

Роботи субпідрядні як частина виробництва металевих # і вікон

25.72.12=50.00

Дверей

Замки до # будинків (крім циліндрових замків) з недорогоцінних металів

25.72.12-30.00

Дверей

Замки до # будинків циліндрові з недорогоцінних металів

25.72.12-70.00

Дверей

Замки (крім висячих замків, замків до автотранспортних засобів, замків до меблів та замків до # будинків) з недорогоцінних металів

25.72.14

Дверей

Завіси, монтажна арматура, кріплення та подібні вироби до автотранспортних засобів, #, вікон, меблів, з недорогоцінних металів

25.72.14-70.00

Дверей

Пристрої для зачинення # автоматичні з недорогоцінних металів

25.93.17-10.00

Дверей

Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім оснащених різальними зубцями, або інших виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну роль, сторожок #, оснащених ланцюгами, мірних (геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для особистого прикрашання (біжутерії)

25.93.17-30.00

Дверей

Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім оснащених різальними зубцями або інших виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну роль, сторожок #, оснащених ланцюгами, мірних (геодезичних) ланцюгів

27.51.11-10.00

Дверима

Холодильники-морозильники, скомбіновані з окремими зовнішніми #

25.12

Двері

# та вікна металеві

25.12.1

Двері

#, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві

25.12.10

Двері

#, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві

25.12.10-30.00

Двері

#, пороги до дверей, вікна та рами до них із заліза чи сталі

25.12.10-50.00

Двері

#, пороги до дверей, вікна та рами до них з алюмінію

25.99.21

Двері

Сейфи та скрині, # та секції до банківських сховищ, ящики для зберігання грошей і документів та подібні вироби, броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів

25.99.21-50.00

Двері

# та секції до банківських сховищ броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів

25.72.14-40.00

Дверних

Арматура монтажна, кріплення та подібні вироби для використання в будівлях (крім завіс, поворотних роликів, замків, ключів, # очків з оптичними елементами та дверних засувів, що їх відкривають за допомогою ключів) з недорогоцінних металів

25.72.14-40.00

Дверних

Арматура монтажна, кріплення та подібні вироби для використання в будівлях (крім завіс, поворотних роликів, замків, ключів, дверних очків з оптичними елементами та # засувів, що їх відкривають за допомогою ключів) з недорогоцінних металів

30.92.20-90.08

Двигун

Крісла колісні, якими керує супровідна особа, з урухомлювачем/приводом, якому надає рух електричний #

28.22.12-50.00

Двигуна

Лебідки та кабестани з урухомлювачем/приводом від поршневого # внутрішнього згоряння чи з електродвигуном (крім призначених для підіймання транспортних засобів)

28.22.12-70.00

Двигуна

Лебідки та кабестани, інші (крім призначених для підіймання транспортних засобів, без електродвигуна та без урухомлювача/приводу від поршневого # внутрішнього згоряння)

28.30.21

Двигуна

Трактори з потужністю # не більше ніж 37 кВт

28.30.21-00.00

Двигуна

Трактори з потужністю # не більше ніж 37 кВт

28.30.22

Двигуна

Трактори з потужністю # більше ніж 37 кВт, але не більше від 59 кВт

28.30.22-00.00

Двигуна

Трактори з потужністю # більше ніж 37 кВт, але не більше від 59 кВт

28.30.23

Двигуна

Трактори з потужністю # більше ніж 59 кВт

28.30.23-30.00

Двигуна

Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю # більше ніж 59 кВт, але не більше від 75 кВт (крім тракторів, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-50.00

Двигуна

Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю # більше ніж 75 кВт, але не більше від 90 кВт (крім тракторів, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-70.00

Двигуна

Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю # більше ніж 90 кВт (крім тракторів, керованих людиною, що йде поруч)

29.10.11

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1000 см3

29.10.11-00.00

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1000 см3

29.10.12

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів # більше ніж 1000 см3

29.10.12-00.00

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів # більше ніж 1000 см3

29.10.21

Двигуна

Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1500 см3, нові

29.10.21-00.00

Двигуна

Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1500 см3, нові

29.10.22

Двигуна

Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об’ємом циліндрів # більше ніж 1500 см3, нові

29.10.22-30.00

Двигуна

Автомобілі з бензиновим двигуном з об’ємом циліндрів # більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів

29.10.22-30.00

Двигуна

Автомобілі з бензиновим двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об’ємом циліндрів # більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів

29.10.22-50.00

Двигуна

Автофургони житлові з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів # більше ніж 1500 см3, але не більше від 3000 см3

29.10.23-10.00

Двигуна

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів спеціальних для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-30.00

Двигуна

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів # більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-40.00

Двигуна

Автомобілі з дизельним або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів # більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-53.00

Двигуна

Автофургони житлові з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), з об’ємом циліндрів # більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3

29.10.23-55.00

Двигуна

Автофургони житлові з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), з об’ємом циліндрів # більше ніж 2500 см3

30.91.31

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1000 см3

30.91.31-00.00

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів # не більше ніж 1000 см3

30.91.32

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів # більше ніж 1000 см3

30.91.32-00.00

Двигуна

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів # більше ніж 1000 см3

30.92.1

Двигуна

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів, без #

30.92.3

Двигуна

Частини та приладдя до двоколісних велосипедів та інших видів велосипедів, без #; частини та приладдя до інвалідних колясок

30.92.10

Двигуна

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів, без #

30.92.10-30.00

Двигуна

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (зокрема триколісні велосипеди для доставляння вантажів), без #, без кулькових вальниць/підшипників

30.92.10-50.00

Двигуна

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (зокрема триколісні велосипеди для доставляння вантажів), без #, з кульковими вальницями/підшипниками

30.92.30

Двигуна

Частини та приладдя до двоколісних велосипедів та інших видів велосипедів, без #; частини та приладдя до інвалідних колясок

30.92.30-30.00

Двигуна

Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних втулок заднього колеса з вільним ходом, втулкових гальм, кривошипного механізму педалей, зірочки заднього колеса з вільним ходом до двоколісних велосипедів, інших видів велосипедів без # та візків

30.92.30-90.00

Двигуна

Частини та приладдя до двоколісних та інших видів велосипедів без #, інші

32.91.11-30.00

Двигуна

Щітки ручні, мітли механічні, без #

27.11.32-35.00

Двигунами

Установки генераторні з поршневими # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням потужністю більше ніж 7,5 кВ

29.10.44

Двигунами

Шасі з установленими # до моторних транспортних засобів

29.10.44-00.00

Двигунами

Шасі з установленими # до моторних транспортних засобів

29.10.52

Двигунами

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення гравців у гольф і подібні транспортні засоби, з #

29.10.52-00.00

Двигунами

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення гравців у гольф і подібні транспортні засоби, з #

27.1

Двигуни

#, генератори та трансформатори електричні й електрична розподільча та керувальна апаратура

27.11

Двигуни

#, генератори та трансформатори електричні

27.11.1

Двигуни

# потужністю не більше ніж 37,5 Вт; двигуни постійного струму, інші; генератори постійного струму

27.11.1

Двигуни

Двигуни потужністю не більше ніж 37,5 Вт; # постійного струму, інші; генератори постійного струму

27.11.2

Двигуни

# універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму

27.11.2

Двигуни

Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; # змінного струму інші; генератори змінного струму

27.11.10

Двигуни

# потужністю не більше ніж 37,5 Вт; двигуни постійного струму, інші; генератори постійного струму

27.11.10

Двигуни

Двигуни потужністю не більше ніж 37,5 Вт; # постійного струму, інші; генератори постійного струму

27.11.10-10.00

Двигуни

Електродвигуни потужністю не більше ніж 37,5 Вт (зокрема # синхронні потужністю не більше ніж 18 Вт, двигуни універсальні постійного та змінного струму; двигуни постійного та змінного струму)

27.11.10-10.00

Двигуни

Електродвигуни потужністю не більше ніж 37,5 Вт (зокрема двигуни синхронні потужністю не більше ніж 18 Вт, # універсальні постійного та змінного струму; двигуни постійного та змінного струму)

27.11.10-10.00

Двигуни

Електродвигуни потужністю не більше ніж 37,5 Вт (зокрема двигуни синхронні потужністю не більше ніж 18 Вт, двигуни універсальні постійного та змінного струму; # постійного та змінного струму)

27.11.10-30.00

Двигуни

# постійного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт, але не більше від 750 Вт (крім стартерних електродвигунів для двигунів внутрішнього згоряння)

27.11.10-53.00

Двигуни

# постійного струму потужністю більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 7,5 кВт (крім стартерних електродвигунів для двигунів внутрішнього згоряння)

27.11.10-55.00

Двигуни

# постійного струму потужністю більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 кВт (крім стартерних електродвигунів для двигунів внутрішнього згоряння)

27.11.10-70.00

Двигуни

# постійного струму потужністю більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 кВт (крім стартерних електродвигунів для двигунів внутрішнього згоряння)

27.11.10-90.00

Двигуни

# та генератори постійного струму потужністю більше ніж 375 кВт (крім стартерних електродвигунів для двигунів внутрішнього згоряння)

27.11.21

Двигуни

# універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт

27.11.21-00.00

Двигуни

# універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт

27.11.22

Двигуни

# змінного струму однофазові

27.11.22-30.00

Двигуни

# змінного струму однофазові потужністю не більше ніж 750 Вт

27.11.22-50.00

Двигуни

# змінного струму однофазові потужністю більше ніж 750 Вт

27.11.23

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю не більше ніж 750 Вт

27.11.23-00.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю не більше ніж 750 Вт

27.11.24

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 750 Вт, але не більше від 75 кВт

27.11.24-03.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 7,5 кВт

27.11.24-05.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 37 кВт

27.11.24-07.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 37 кВт, але не більше від 75 кВт

27.11.25

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 75 кВт

27.11.25-30.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові тягові потужністю більше ніж 75 кВт

27.11.25-40.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 кВт (крім тягових)

27.11.25-60.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 375 кВт, але не більше від 750 кВт (крім тягових)

27.11.25-90.00

Двигуни

# змінного струму багатофазові потужністю більше ніж 750 кВт (крім тягових)

28.11

Двигуни

# та турбіни, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.1

Двигуни

#, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.11

Двигуни

# підвісні до морських суден

28.11.11-00.00

Двигуни

# підвісні до морських суден

28.11.12

Двигуни

# внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням до морських суден; двигуни, інші

28.11.12

Двигуни

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням до морських суден; #, інші

28.11.12-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням до морських суден; двигуни, інші

28.11.12-00.00

Двигуни

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням до морських суден; #, інші

28.11.13

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням, інші

28.11.13-11.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) тягові суднові потужністю не більше ніж 200 кВт

28.11.13-15.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) тягові суднові потужністю більше ніж 200 кВт, але не більше від 1000 кВт

28.11.13-19.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) тягові суднові потужністю більше ніж 1000 кВт

28.11.13-20.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) для рейкового транспорту

28.11.13-31.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю не більше ніж 15 кВт

28.11.13-33.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 15 кВт, але не більше від 30 кВт

28.11.13-35.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 30 кВт, але не більше від 50 кВт

28.11.13-37.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 50 кВт, але не більше від 100 кВт

28.11.13-53.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 100 кВт, але не більше від 200 кВт

28.11.13-55.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 200 кВт, але не більше від 300 кВт

28.11.13-57.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 300 кВт, але не більше від 500 кВт

28.11.13-73.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 500 кВт, але не більше від 1000 кВт

28.11.13-75.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 1000 кВт

28.12.11

Двигуни

# гідравлічні та пневматичні лінійної дії (циліндри)

28.12.12

Двигуни

# гідравлічні та пневматичні обертові

28.12.12-00.00

Двигуни

# гідравлічні та пневматичні обертові

29.10.1

Двигуни

# внутрішнього згоряння до моторних транспортних засобів

29.10.11

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3

29.10.11-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3

29.10.12

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3

29.10.12-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3

29.10.13

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних транспортних засобів

29.10.13-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних транспортних засобів

30.30.1

Двигуни

Установки силові та # до повітряних або космічних літальних апаратів; тренажери наземні для льотного складу та їхні частини

30.30.11

Двигуни

# внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, авіаційні

30.30.11-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, авіаційні

30.30.12

Двигуни

# турбореактивні та турбоґвинтові

30.30.12-00.00

Двигуни

# турбореактивні та турбоґвинтові

30.30.13

Двигуни

# реактивні, крім турбореактивних

30.30.13-00.00

Двигуни

# реактивні, крім турбореактивних

30.91.3

Двигуни

# внутрішнього згоряння мотоциклетні

30.91.31

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3

30.91.31-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3

30.91.32

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3

30.91.32-00.00

Двигуни

# внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, мотоциклетні, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3

19.20.22

Двигунів

Бензин для реактивних # (газолін)

19.20.22-00.00

Двигунів

Бензин для реактивних # (газолін)

19.20.25

Двигунів

Гас для реактивних #

19.20.25-00.00

Двигунів

Гас для реактивних #

22.29.91-10.00

Двигунів

Виготовляння пластмасових деталей до машин і механічних пристроїв, крім поршневих # внутрішнього згоряння, газових турбін

24.51.11-10.00

Двигунів

Лиття деталей наземних транспортних засобів, поршневих # та інших механізмів і механічних пристроїв з ковкого чавуну

24.51.12-40.00

Двигунів

Лиття інших деталей поршневих # і виробів машинобудування з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-50.00

Двигунів

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв (крім деталей для поршневих #) з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-90.00

Двигунів

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників гладких валів, поршневих #, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з кулястим графітом

24.51.13-40.00

Двигунів

Лиття інших деталей поршневих # і виробів машинобудування з нековкого чавуну

24.51.13-50.00

Двигунів

Лиття деталей і механізмів та механічних пристроїв (крім деталей поршневих #), із сірого чавуну

24.51.13-90.00

Двигунів

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників гладких валів, поршневих #, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого чавуну

24.52.10-40.00

Двигунів

Лиття інших деталей поршневих # і виробів машинобудування зі сталі

24.52.10-50.00

Двигунів

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв зі сталі (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових #, інших газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.52.10-90.00

Двигунів

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/ підшипників гладких валів, поршневих #, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі

24.53.10-40.00

Двигунів

Лиття інших деталей поршневих # і виробів машинобудування

24.53.10-50.00

Двигунів

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв з легких металів (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових #, газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.54.10-40.00

Двигунів

Лиття інших деталей поршневих # і виробів машинобудування з кольорових металів, крім легких металів

24.54.10-50.00

Двигунів

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв, виливаних з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей до поршневих #)

25.50.11-37.00

Двигунів

Кування вільне частин механізмів і пристроїв, без умісту заліза, крім частин поршневих і турбореактивних #, газових турбін, вантажопідіймального та маніпуляційного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості

25.50.11-53.00

Двигунів

Пресування холодне сталевих частин поршневих # і виробів машинобудування підкатегорій 28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26

25.50.11-54.00

Двигунів

Пресування холодне сталевих частин механізмів і механічних засобів, крім частин поршневих #

25.50.12-30.00

Двигунів

Штампування об’ємне сталевих частин поршневих # і виробів машинобудування підкатегорій 28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26

25.50.12-70.00

Двигунів

Штампування об’ємне сталевих частин механізмів і пристроїв (крім частин поршневих і турбореактивних #, газових турбін, вантажопідіймального чи маніпуляційного устатковання, машинного устатковання будівельної промисловості)

25.50.13-20.00

Двигунів

Формування з листового металу (сталі) частин поршневих # і виробів машинобудування підкатегорій 28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26

25.50.13-30.00

Двигунів

Формування з листового металу (сталі) частин механізмів і механічних пристроїв (крім частин поршневих #)

27.11.6

Двигунів

Частини електричних #, генераторів і трансформаторів

27.11.9

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних #, генераторів і трансформаторів

27.11.10-30.00

Двигунів

Двигуни постійного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт, але не більше від 750 Вт (крім стартерних електродвигунів для # внутрішнього згоряння)

27.11.10-53.00

Двигунів

Двигуни постійного струму потужністю більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 7,5 кВт (крім стартерних електродвигунів для # внутрішнього згоряння)

27.11.10-55.00

Двигунів

Двигуни постійного струму потужністю більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 кВт (крім стартерних електродвигунів для # внутрішнього згоряння)

27.11.10-70.00

Двигунів

Двигуни постійного струму потужністю більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 кВт (крім стартерних електродвигунів для # внутрішнього згоряння)

27.11.10-90.00

Двигунів

Двигуни та генератори постійного струму потужністю більше ніж 375 кВт (крім стартерних електродвигунів для # внутрішнього згоряння)

27.11.32-50.00

Двигунів

Установки генераторні (крім # поршневих внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням або запалюванням від стиснення)

27.11.61

Двигунів

Частини електричних # і генераторів

27.11.61-00.00

Двигунів

Частини електричних # і генераторів

27.11.99

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних #, генераторів і трансформаторів

27.11.99-00.00

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних #, генераторів і трансформаторів

27.20.21

Двигунів

Акумулятори свинцеві для запуску поршневих #

27.20.21-00.00

Двигунів

Акумулятори свинцеві для запуску поршневих #

27.20.22

Двигунів

Акумулятори свинцеві, крім акумуляторів для запуску поршневих #

27.20.22-10.00

Двигунів

Акумулятори свинцеві тягові (крім використовуваних для запуску поршневих #)

27.20.22-50.00

Двигунів

Акумулятори свинцеві (крім тягових та використовуваних для запуску поршневих #)

28.11

Двигунів

Двигуни та турбіни, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

28.11.1

Двигунів

Двигуни, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

28.11.4

Двигунів

Частини #

28.11.9

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.9

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

28.11.23

Двигунів

Турбіни газові, крім турбореактивних і турбоґвинтових #

28.11.23-00.00

Двигунів

Турбіни газові, крім турбореактивних і турбоґвинтових #

28.11.33

Двигунів

Частини газових турбін, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових #

28.11.33-00.00

Двигунів

Частини газових турбін, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових #

28.11.41

Двигунів

Частини # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин двигунів до літаків

28.11.41

Двигунів

Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин # до літаків

28.11.41-00.00

Двигунів

Частини # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин двигунів до літаків

28.11.41-00.00

Двигунів

Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин # до літаків

28.11.42

Двигунів

Частини інших #, н. в. і. у.

28.11.42-00.00

Двигунів

Частини інших #, н. в. і. у.

28.11.99

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.99

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

28.11.99-00.00

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.99-00.00

Двигунів

Роботи субпідрядні як частина виробництва двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

28.13.11-65.00

Двигунів

Помпи паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для # внутрішнього згоряння

28.25.14-10.00

Двигунів

Устатковання та пристрої для фільтрування чи очищування повітря (крім повітряних фільтрів до # внутрішнього згоряння)

28.25.14-20.00

Двигунів

Устатковання та пристрої для фільтрування чи очищування газів вологим способом (крім повітряних фільтрів до # внутрішнього згоряння, устатковання та пристроїв для фільтрування чи очищування повітря)

28.25.14-40.00

Двигунів

Устатковання та пристрої для фільтрування чи очищування газів за допомогою каталітичного процесу (крім повітряних фільтрів до # внутрішнього згоряння, устатковання та пристроїв для фільтрування чи очищування повітря)

28.25.14-70.00

Двигунів

Устатковання та пристрої для фільтрування чи очищування газів (зокрема для фільтрування газів від пилу), крім повітряних фільтрів до #, устатковання та пристроїв для фільтрування чи очищування газів за допомогою каталітичного процесу або вологим способом

28.29.12-70.00

Двигунів

Устатковання й апарати для відокремлювання твердих частинок від рідин або очищування рідин (крім призначених для води та напоїв, центрифуг і відцентрових сушарок, мастильних або паливних фільтрів до # внутрішнього згоряння)

28.29.13

Двигунів

Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до # внутрішнього згоряння

28.29.13-30.00

Двигунів

Фільтри мастильні чи паливні до # внутрішнього згоряння

28.29.13-50.00

Двигунів

Фільтри всмоктувальні повітряні до # внутрішнього згоряння

29.31.22-50.00

Двигунів

Генератори для # внутрішнього згоряння (зокрема генератори постійного струму та генератори змінного струму), крім генераторів подвійної дії

29.31.22-70.00

Двигунів

Устатковання для # внутрішнього згоряння, н. в. і. у.

29.31.30-30.00

Двигунів

Частини електричного устатковання для запалювання, генераторів і пристроїв для відключення # внутрішнього згоряння

30.30.6

Двигунів

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і авіаційних #

30.30.15

Двигунів

Частини авіаційних # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

30.30.15-00.00

Двигунів

Частини авіаційних # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

30.30.16

Двигунів

Частини турбореактивних або турбоґвинтових #

30.30.16-00.00

Двигунів

Частини турбореактивних або турбоґвинтових #

30.30.60

Двигунів

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і авіаційних #

30.30.60-30.00

Двигунів

Відновлювання # цивільних повітряних літальних апаратів

30.30.60-70.00

Двигунів

Відновлювання цивільних літаків та інших повітряних літальних апаратів (крім вертольотів, авіаційних #)

33.12.11

Двигунів

Ремонтування та технічне обслуговування # і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

33.12.11-00.00

Двигунів

Ремонтування та технічне обслуговування # і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

33.12.11-00.00

Двигунів

Ремонтування та технічне обслуговування двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

33.12:11

Двигунів

Ремонтування та технічне обслуговування двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних #

33.14.11

Двигунів

Ремонтування та технічне обслуговування електричних #, генераторів, трансформаторів, розподільчої та керувальної апаратури

33.14.11-20.00

Двигунів

Ремонтування та технічне обслуговування електричних #, генераторів, трансформаторів

33.20.29-10.00

Двигунів

Монтування # і турбін (крім двигунів літаків, дорожніх автотранспортних засобів і велосипедів)

33.20.29-10.00

Двигунів

Монтування двигунів і турбін (крім # літаків, дорожніх автотранспортних засобів і велосипедів)

33.20.50-20.00

Двигунів

Монтування електричних #, генераторів і трансформаторів

27.11.31

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення

27.11.31-10.00

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, потужністю не більше ніж 75 кВ•А

27.11.31-30.00

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, потужністю більше ніж 75 кВ•А, але не більше від 375 кВ•А

27.11.31-50.00

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, потужністю більше ніж 375 кВ•А, але не більше від 750 кВ•А

27.11.31-70.00

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, потужністю більше ніж 750 кВ•А

27.11.32

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням; установки генераторні, інші; перетворювачі електричні обертові

27.11.32-33.00

Двигуном

Установки генераторні з поршневим # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням потужністю не більше ніж 7,5 кВ•А

27.51.15-30.00

Двигуном

Вентилятори з електричним # потужністю не більше ніж 125 Вт настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові, дахові

28.24.11-50.00

Двигуном

Верстати точильні, шліфувальні та стругальні ручні, укомплектовані електричним #, які працюють від зовнішнього джерела живлення

28.24.12-60.00

Двигуном

Пилки ланцюгові з умонтованим неелектричним #

28.24.12-80.00

Двигуном

Інструменти ручні, гідравлічні чи з умонтованим неелектричним # (крім ланцюгових пилок)

28.25.20-30.00

Двигуном

Вентилятори осьові (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових з електричним # потужністю не більше ніж 125 Вт)

28.25.20-50.00

Двигуном

Вентилятори відцентрові (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових з електричним # потужністю не більше ніж 125 Вт)

28.25.20-70.00

Двигуном

Вентилятори, інші (крім настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових з електричним # потужністю не більше ніж 125 Вт, відцентрових, осьових)

29.10.21

Двигуном

Автомобілі з # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 см3, нові

29.10.21-00.00

Двигуном

Автомобілі з # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 см3, нові

29.10.22

Двигуном

Автомобілі з # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, нові

29.10.22-30.00

Двигуном

Автомобілі з бензиновим # з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів

29.10.22-50.00

Двигуном

Автофургони житлові з поршневим # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 3000 см3

29.10.23

Двигуном

Автомобілі з поршневим # внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), нові

29.10.23-10.00

Двигуном

Автомобілі з дизельним або напівдизельним # з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів спеціальних для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-30.00

Двигуном

Автомобілі з дизельним або напівдизельним # з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-40.00

Двигуном

Автомобілі з дизельним або напівдизельним # з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-53.00

Двигуном

Автофургони житлові з поршневим # внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3

29.10.23-55.00

Двигуном

Автофургони житлові з поршневим # внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3

29.10.41

Двигуном

Автомобілі вантажні з поршневим # внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), нові

29.10.41-10.00

Двигуном

Автомобілі вантажні з дизельним або напівдизельним #, з повною масою транспортного засобу не більше ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі)

29.10.41-30.00

Двигуном

Автомобілі вантажні з дизельним або напівдизельним #, з повною масою транспортного засобу більше ніж 5 т, але не більше від 20 т (зокрема фургони), крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі та тракторів

29.10.41-40.00

Двигуном

Автомобілі вантажні з # внутрішнього згоряння поршневим, з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу більше ніж 20 т (крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі)

29.10.42

Двигуном

Автомобілі вантажні з поршневим # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням; автомобілі вантажні, інші, нові

29.10.42-00.00

Двигуном

Автомобілі вантажні з поршневим # внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням; автомобілі вантажні, інші, нові

30.12.11

Двигуном

Човни прогулянкові чи спортивні (крім надувних), вітрильні, з допоміжним # чи без нього

30.12.11-00.00

Двигуном

Човни прогулянкові чи спортивні (крім надувних), вітрильні, з допоміжним # чи без нього

30.12.19-30.00

Двигуном

Човни моторні та моторні яхти прогулянкові чи спортивні, морські (крім човнів з підвісним #)

30.91.11

Двигуном

Мотоцикли та велосипеди з допоміжним поршневим # внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів не більше ніж 50 см3

30.91.11-00.00

Двигуном

Мотоцикли та велосипеди з допоміжним поршневим # внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів не більше ніж 50 см3

30.91.12

Двигуном

Мотоцикли з поршневим # внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів більше ніж 50 см3

30.91.12-00.00

Двигуном

Мотоцикли з поршневим # внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів більше ніж 50 см3

30.92.20-90

Двигуном

Коляски інвалідні з # чи з механізмом для пересування

30.92.20-90.99

Двигуном

Коляски інвалідні з # або з механізмом для пересування, інші

30.92.3

Двоколісних

Частини та приладдя до # велосипедів та інших видів велосипедів, без двигуна; частини та приладдя до інвалідних колясок

30.92.9

Двоколісних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # велосипедів та інвалідних колясок

30.92.30

Двоколісних

Частини та приладдя до # велосипедів та інших видів велосипедів, без двигуна; частини та приладдя до інвалідних колясок

30.92.30-30.00

Двоколісних

Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних втулок заднього колеса з вільним ходом, втулкових гальм, кривошипного механізму педалей, зірочки заднього колеса з вільним ходом до # велосипедів, інших видів велосипедів без двигуна та візків

30.92.30-90.00

Двоколісних

Частини та приладдя до # та інших видів велосипедів без двигуна, інші

30.92.99

Двоколісних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # велосипедів та інвалідних колясок

30.92.99-00.00

Двоколісних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # велосипедів та інвалідних колясок

30.92

Двоколісні

Велосипеди # та інвалідні коляски

30.92.1

Двоколісні

Велосипеди # та інші види велосипедів, без двигуна

30.92.10

Двоколісні

Велосипеди # та інші види велосипедів, без двигуна

30.92.10-30.00

Двоколісні

Велосипеди # та інші види велосипедів (зокрема триколісні велосипеди для доставляння вантажів), без двигуна, без кулькових вальниць/підшипників

30.92.10-50.00

Двоколісні

Велосипеди # та інші види велосипедів (зокрема триколісні велосипеди для доставляння вантажів), без двигуна, з кульковими вальницями/підшипниками

30.92.20-90.03

Дворучним

Крісла колісні з одно- чи # керуванням і важільним або механічним урухомлювачем/ приводом

20.14.19-30.00

Двох

Похідні ациклічних вуглеводнів галогеновані, з умістом # або більше різних атомів галогенів

20.15.74

Двох

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом # поживних елементів: азоту та фосфору

20.15.74-00.00

Двох

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом # поживних елементів: азоту та фосфору

20.15.75

Двох

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом # поживних елементів: азоту та калію

20.15.75-00.00

Двох

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом # поживних елементів: азоту та калію

20.15.79

Двох

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом # чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), н. в. і. у.

20.15.79-30.00

Двох

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом # чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), у таблетках чи в подібній формі або в пакуваннях масою брутто не більше ніж 10 кг

27.40.15-30.00

Двоцокольних

Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом (крім ультрафіолетових і # ламп)

27.40.15-10.00

Двоцокольні

Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом # (крім ультрафіолетових ламп)

23.31.10-30.00

Двошарова

Плитка # неглазурована керамічна, типу «шпальтплаттен»

23.31.10-71.00

Двошарова

Плитка # глазурована керамічна, типу «шпальтплаттен»

23.31.10-53.00

Двошарової

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів (крім плитки # типу «шпальтплаттен»)

23.31.10-57.00

Двошарової

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з кам’яного кремнеземистого борошна або з подібних кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних виробів, виробів з кам’яної кераміки, # плитки типу «шпальтплаттен», плит, призначених для столових підставок, декоративних виробів і керамічних плит, спеціально призначених для кухонних)

23.31.10-79.00

Двошарової

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів, глазуровані, крім # плитки типу «шпальтплаттен», з поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних виробів, виготовлених з фаянсу чи тонкої кераміки, плит і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2

20.20.19-30.00

Ддт

Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); # (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-гексохлор-циклогексан (HCH (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі та її естери, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

25.11.23-30.00

Дебаркадери

Водозливи, шлюзи, ворота судноплавних шлюзів, #, стаціонарні доки та інші конструкції для морських або річкових споруд, із заліза чи сталі

10.41.7

Дегра

Воски рослинні (крім тригліцеридів); #; залишки після обробляння жирових речовин або тваринних чи рослинних восків

10.41.72

Дегра

#; залишки після обробляння жирових речовин або тваринних чи рослинних восків

10.41.72-00.00

Дегра

#; залишки після обробляння жирових речовин або тваринних чи рослинних восків

31.29.11-00.00

Дезінфікування

Послуги щодо # та винищування шкідників

20.42.19

Дезодоранти

Засоби для гоління; # для тіла й засоби від потіння; препарати для приготування ванн; засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у.

20.42.19-60.00

Дезодоранти

# для тіла й засоби від потіння (антиперспиранти)

20.41.41

Дезодорування

Препарати для ароматизування чи # приміщень

20.41.41-00.00

Дезодорування

Препарати для ароматизування чи # приміщень

23.19.26-40.00

Декоративних

Вироби скляні для сигналізації та скляні елементи оптики, оптично не оброблені; кубики скляні та інші скляні шматочки для мозаїк або подібних # цілей, крім готових панелей та інших декоративних виробів, виконаних з мозаїчних кубів

23.19.26-40.00

Декоративних

Вироби скляні для сигналізації та скляні елементи оптики, оптично не оброблені; кубики скляні та інші скляні шматочки для мозаїк або подібних декоративних цілей, крім готових панелей та інших # виробів, виконаних з мозаїчних кубів

23.31.10-57.00

Декоративних

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з кам’яного кремнеземистого борошна або з подібних кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних виробів, виробів з кам’яної кераміки, двошарової плитки типу «шпальтплаттен», плит, призначених для столових підставок, # виробів і керамічних плит, спеціально призначених для кухонних плит)

23.41.9

Декоративних

Роботи субпідрядні як частина виробництва господарських і # керамічних виробів

23.41.99

Декоративних

Роботи субпідрядні як частина виробництва господарських і # керамічних виробів

23.41.99-00.00

Декоративних

Роботи субпідрядні як частина виробництва господарських і # керамічних виробів

23.41

Декоративні

Вироби господарські та # керамічні

23.41.1

Декоративні

Вироби господарські та # керамічні

23.41.13

Декоративні

Статуетки та інші # керамічні вироби

23.41.13-30.00

Декоративні

Статуетки та інші # вироби з порцеляни/фарфору

23.41.13-50.00

Декоративні

Статуетки та інші # вироби з інших матеріалів

23.69.19-80.00

Декоративні

Вироби з цементу, бетону чи штучного каменю не для будівництва (зокрема вази, квіткові горщики, архітектурні орнаменти чи садові # вироби, статуетки та декоративні вироби)

23.69.19-80.00

Декоративні

Вироби з цементу, бетону чи штучного каменю не для будівництва (зокрема вази, квіткові горщики, архітектурні орнаменти чи садові декоративні вироби, статуетки та # вироби)

22.21.42-75.00

Декорованою

Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки непоруваті з продуктів конденсації або полімеризації з перегрупуванням, амінових смол, ламіновані під високим тиском, з поверхнею, # з одного боку чи обох боків

10.62.11

Декстрини

Крохмалі; інулін; клейковина пшенична (глютен); # й інші змодифіковані крохмалі

10.62.11-70.00

Декстрини

# та інші змодифіковані крохмалі (зокрема крохмаль естерифікований чи етерифікований, розчинний, крохмаль попередньо желатинізований чи набухівний, крохмаль діальдегідний, крохмаль, оброблений формальдегідом чи епіхлорогідрином)

20.52.10-60.00

Декстринів

Клеї, виготовлені на основі крохмалю, # або інших змодифікованих крохмалів

30.30.2

Дельтаплани

Аеростати та дирижаблі; планери, # та інші безмоторні літальні апарати

30.30.20

Дельтаплани

Аеростати та дирижаблі; планери, # та інші безмоторні літальні апарати

30.30.20-00.00

Дельтаплани

Аеростати та дирижаблі; планери, # та інші безмоторні літальні апарати

30.30.50-50.00

Дельтапланів

Шасі та їхні частини до дирижаблів, планерів, # та інших безмоторних повітряних літальних апаратів, вертольотів, літаків, космічних літальних апаратів і космічних ракет-носіїв

32.99.53

Демонстраційних

Прилади, апарати та моделі, призначені для # цілей

32.99.53-00.00

Демонстраційних

Прилади, апарати та моделі, призначені для # цілей

13.20.20-60.00

Денім

Тканини джинсові (#), з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2 (зокрема іншого, ніж блакитний, кольору)

14.13.24-42.00

Деніму

Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, з # (джинсової тканини) (крім виробничих чи професійних)

14.13.24-48.00

Деніму

Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі з бавовни (крім виготовлених з # (джинсової тканини), трикотажних)

14.13.35-42.00

Деніму

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з # (джинсової тканини) (крім виробничих чи професійних)

14.13.35-48.00

Деніму

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з бавовни (крім виготовлених з # (джинсової тканини), виробничих чи професійних)

25.71.11-45.00

Дерев

Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для обрізання #, крім ножів на рибу й масло, столових ножів з фіксованими лезами, ножів і різальних пластин до механізмів або механічних пристроїв з ручками з недорогоцінних металів

25.71.11-75.00

Дерев

Ножі та різальні пластини з ручками з недорогоцінних металів, леза до ножів, зокрема ножі для обрізання #, ножі на рибу й масло, ножі або різальні пластини до механізмів або механічних пристроїв

25.73.10-50.00

Дерев

Секатори та подібні ножиці для роботи однією рукою (зокрема, ножиці на птицю), крім ножиць секаторного типу з заокругленими лезами, ножів для обрізання #

25.73.10-60.00

Дерев

Ножиці для підрізання живоплоту, ножиці для обрізання # для роботи двома руками та подібні ножиці для роботи двома руками

15.20.14-46.00

Дерева

Взуття з текстильним верхом (крім взуття на підошві з #; корка; ґуми; пластмаси чи натуральної шкіри, тапочок та іншого кімнатного взуття)

15:20.13-80.00

Дерева

Взуття на підошві з #, корка чи з інших матеріалів та з верхом з натуральної шкіри (крім взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри)

16.29.11-80.00

Дерева

Заготівки для виготовлення люльок з # чи коріння грубооброблені

25.71.11-30.00

Дерева

Ножі столові (крім ножів на рибу та масло) з ручками іншими, ніж з нержавкої сталі (посріблені, позолочені або платиновані, з #, пластмаси чи з інших матеріалів)

25.73.30-57.00

Дерева

Рубанки; зубила, долота та подібні різальні інструменти для обробляння #

25.73.50-13.00

Дерева

Форми ливарні для лиття металів; піддони ливарні; моделі ливарні (крім ливарних моделей з #)

25.73.50-15.00

Дерева

Моделі ливарні з #

28.49.1

Дерева

Верстати для обробляння каменю, # та подібних твердих матеріалів

28.49.12

Дерева

Верстати для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів; машини для гальванопокриття

28.49.12-10.00

Дерева

Верстати універсальні для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювану деталь переміщують уручну між операціями

28.49.12-20.00

Дерева

Верстати універсальні для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювана деталь автоматично переміщується між операціями

28.49.12-33.00

Дерева

Пилка стрічкова для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-35.00

Дерева

Пилка дискова для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-37.00

Дерева

Верстати пиляльні для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів (крім стрічкових і дискових пилок)

28.49.12-50.00

Дерева

Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-калювальні (вирізуванням) для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-63.00

Дерева

Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи полірувальні для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-65.00

Дерева

Верстати вигинальні чи складальні для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-67.00

Дерева

Верстати свердлильні та довбальні для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-75.00

Дерева

Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-79.00

Дерева

Верстати для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, н. в. і. у.

28.49.24

Дерева

Частини верстатів для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів та пристрої до них

31.00.20-90.00

Дерева

Частини інших, ніж з # чи металу меблів, крім частин до медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів, сидінь, перукарських крісел - до спеціально сконструйованих меблів до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи телеапаратури

33.20.29-70.00

Дерева

Монтування верстатів для обробляння #, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

16

Деревина

# та вироби з деревини й корка (крім меблів); вироби із соломи та матеріалів, придатних для плетіння

16.1

Деревина

#, розпиляна чи стругана

16.10

Деревина

#, розпиляна чи стругана

16.10.1

Деревина

#, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев’яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені

16.10.2.

Деревина

# у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин; шершавість деревна; борошно деревне; стружка чи тріска деревні

16.10.3

Деревина

# необроблена; шпали дерев’яні до залізничних або трамвайних колій, просочені чи оброблені іншим способом

16.10.10

Деревина

#, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев’яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені

16.10.10-32.00

Деревина

# хвойних порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, яка має торцеві з’єднання чи шліфована

16.10.10-34.00

Деревина

# хвойних порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, стругана (крім тієї, що має торцеві з’єднання чи шліфована)

16.10.10-35.00

Деревина

# ялини виду Рісеа аbіеs Каrts або ялиці виду Abies alba Mill.

16.10.10-37.00

Деревина

# сосни звичайної виду Penus sylvestris L.

16.10.10-39.00

Деревина

# м’яких порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, зокрема, олівцеві дощечки завдовжки не більше ніж 125 см і завтовшки менше ніж 12,5 мм (крім струганої чи шліфованої ялини або звичайної сосни, що має торцеві з’єднання)

16.10.10-50.00

Деревина

#, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм (крім деревини хвойних і тропічних порід та дубових брусків, планок і фризів)

16.10.10-71.00

Деревина

# тропічних порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, яка має торцеві з’єднання або стругана чи шліфована, завтовшки більше ніж 6 мм

16.10.21

Деревина

# у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин (зокрема планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, а також багети й орнаменти)

16.10.21-10.00

Деревина

# хвойних порід у формі профільованого погонажу (зокрема планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані)

16.10.21-50.00

Деревина

# листяних порід у формі профільованого погонажу (зокрема планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані)

16.10.31

Деревина

# необроблена, оброблена фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

16.10.31-00.00

Деревина

# необроблена, оброблена фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

16.10.39

Деревина

# необроблена інша, зокрема жердини та кілки

16.10.39-00.00

Деревина

# необроблена інша, зокрема жердини та кілки

16.21.2

Деревина

Шпон; листи до клеєної фанери; # пресована

16.21.21

Деревина

Шпон, листи до клеєної фанери та інша #, розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більше ніж 6 мм

16.21.21-13.00

Деревина

Шпон, листи до фанери клеєної та інша #, розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більше ніж 6 мм, що мають торцеві з’єднання, стругані чи шліфовані, дощечки для виробництва олівців

16.21.22

Деревина

# пресована, у формі блоків, плит, брусків або як профільовані форми

16.21.22-00.00

Деревина

# пресована, у формі блоків, плит, брусків або як профільовані форми

16

Деревини

Деревина та вироби з # й корка (крім меблів); вироби із соломи та матеріалів, придатних для плетіння

16.2

Деревини

Вироби з #, корка, соломи та матеріалів, придатних для плетіння

16.10.9

Деревини

Послуги щодо висушування, просочування та хімічного оброблювання #; роботи субпідрядні як частина виробництва розпиляної чи струганої деревини

16.10.9

Деревини

Послуги щодо висушування, просочування та хімічного оброблювання деревини; роботи субпідрядні як частина виробництва розпиляної чи струганої #

16.10.10-50.00

Деревини

Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм (крім # хвойних і тропічних порід та дубових брусків, планок і фризів)

16.10.23-03.00

Деревини

Стружка чи тріска # хвойних порід

16.10.23-05.00

Деревини

Стружка чи тріска # листяних порід

16.10.91

Деревини

Послуги щодо висушування, просочування та хімічного оброблювання #

16.10.91-00.00

Деревини

Послуги щодо висушування, просочування та хімічного оброблювання #

16.10.99

Деревини

Роботи субпідрядні як частина виробництва розпиляної чи струганої #

16.10.99-00.00

Деревини

Роботи субпідрядні як частина виробництва розпиляної чи струганої #

16.21

Деревини

Шпон та інші панелі з #

16.21.1

Деревини

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої #; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев’янілих матеріалів

16.21.1

Деревини

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити з # чи з інших здерев’янілих матеріалів

16.21.9

Деревини

Послуги щодо кінцевого оброблювання плит і панелей; роботи субпідрядні як частина виробництва шпона та інших панелей з #

16.21.11

Деревини

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої #, з бамбуку

16.21.11-00.00

Деревини

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої #, з бамбуку

16.21.12

Деревини

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої #, інші

16.21.12-11.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів # (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини тропічних порід

16.21.12-11.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з # тропічних порід

16.21.12-14.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів # (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини листяних порід (крім деревини тропічних порід)

16.21.12-14.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з # листяних порід (крім деревини тропічних порід)

16.21.12-14.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини листяних порід (крім # тропічних порід)

16.21.12-17.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів # (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини тропічних порід або деревини листяних порід)

16.21.12-17.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з принаймні одним зовнішнім шаром з # тропічних порід або деревини листяних порід)

16.21.12-17.00

Деревини

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини тропічних порід або # листяних порід)

16.21.12-21.00

Деревини

Панелі фанеровані й подібні вироби з шаруватої #, з брускових, багатошарових і рейкових столярних плит

16.21.12-24.00

Деревини

Панелі фанеровані й подібні вироби з шаруватої # (не з брускових, багатошарових і рейкових столярних плит)

16.21.13

Деревини

Плити деревностружкові й подібні плити з # чи з інших здерев’янілих матеріалів

16.21.13-13.00

Деревини

Плити деревностружкові, з#

16.21.13-16.00

Деревини

Плити з орієнтованою стружкою (OSB), з #

16.21.13-19.00

Деревини

Плити вафельні й подібні плити (крім плит деревностружкових і плит з орієнтованою стружкою (OSB)), з #

16.21.13-50.00

Деревини

Плити деревностружкові й подібні плити зі здерев’янілих матеріалів (крім #)

16.21.14

Деревини

Плити деревноволокнисті з # чи інших здерев’янілих матеріалів

16.21.14-23.00

Деревини

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з # чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням чи без додання смол або інших сполучних органічних речовин, завтовшки не більше ніж 5 мм

16.21.14-26.00

Деревини

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з # чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 5 мм, але не більше від 9 мм

16.21.14-29.00

Деревини

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з # чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 9 мм

16.21.14-43.00

Деревини

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з # чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 г/см3

16.21.14-46.00

Деревини

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з # чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3

16.21.14-49.00

Деревини

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з # чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3

16.21.99

Деревини

Роботи субпідрядні як частина виробництва шпона та інших панелей з #

16.21.99-00.00

Деревини

Роботи субпідрядні як частина виробництва шпона та інших панелей з #

16.22.10-30.00

Деревини

Паркет щитовий з # для настилання мозаїчної підлоги

16.22.10-60.00

Деревини

Паркет щитовий з # (крім щитового паркету для настилання мозаїчної підлоги)

16.23.1

Деревини

Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з #

16.23.2

Деревини

Будівлі складані, з #

16.23.11

Деревини

Вікна, двостулкові вікна та їхні рами, двері, їхні рами та пороги, з #

16.23.11-10.00

Деревини

Вікна, двостулкові вікна та їхні рами, з #

16.23.11-50.00

Деревини

Двері, їхні рами та пороги, з #

16.23.12

Деревини

Опалубка з # для бетонування, ґонт і дранка для покрівель, з деревини

16.23.12

Деревини

Опалубка з деревини для бетонування, ґонт і дранка для покрівель, з #

16.23.12-00.00

Деревини

Опалубка з # для бетонування, ґонт і дранка для покрівель, з деревини

16.23.12-00.00

Деревини

Опалубка з деревини для бетонування, ґонт і дранка для покрівель, з #

16.23.19

Деревини

Вироби теслярські та столярні, з #, н. в. і. у.

16.23.19-00.00

Деревини

Вироби теслярські та столярні, з #, н. в. і. у.

16.23.20

Деревини

Будівлі складані, з #

16.23.20-00.00

Деревини

Будівлі складані, з #

16.24.11

Деревини

Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з #

16.24.11-33.00

Деревини

Піддони пласкі й обичайки, з #

16.24.11-35.00

Деревини

Піддони ящикові та вантажні щити, з # (крім пласких піддонів)

16.24.13-20.00

Деревини

Ящики; коробки; тара решітчаста; барабани та подібна пакувальна тара, з # (крім кабельних барабанів)

16.24.13-50.00

Деревини

Барабани кабельні з #

16.29

Деревини

Вироби з #, інші; вироби з корка, соломи та матеріалів, придатних для плетіння

16.29.1

Деревини

Вироби з #, інші

16.29.9

Деревини

Послуги щодо виготовляння виробів з # та корка (крім меблів), соломи й матеріалів, придатних для плетіння; роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з деревини, корка, соломи й матеріалів, придатних для плетіння

16.29.9

Деревини

Послуги щодо виготовляння виробів з деревини та корка (крім меблів), соломи й матеріалів, придатних для плетіння; роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з #, корка, соломи й матеріалів, придатних для плетіння

16.29.11

Деревини

Інструменти, оправи та ручки до інструментів, частини та ручки до мітел або щіток, заготівки для виготовлення люльок, шевські колодки й розтяжки для взуття, з #

16.29.11-30.00

Деревини

Інструменти, оправи та ручки до інструментів, частини та ручки до мітел або щіток; шевські колодки й розтяжки для взуття, з #

16.29.12

Деревини

Посуд і прибори столові й кухонні, з #

16.29.12-00.00

Деревини

Посуд і прибори столові й кухонні, з #

16.29.13

Деревини

Вироби мозаїчні та інкрустовані дерев’яні, коробки для ювелірних виробів або ножових виробів і подібні вироби, статуетки й інші декоративні вироби, з #

16.29.13-00.00

Деревини

Вироби мозаїчні та інкрустовані дерев’яні, коробки для ювелірних виробів або ножових виробів і подібні вироби, статуетки й інші декоративні вироби, з #

16.29.14

Деревини

Рамки дерев’яні до картин, фотографій, дзеркал або подібних предметів та інші вироби з #

16.29.14-90.00

Деревини

Вироби з #, інші (крім обичайок)

16.29.91

Деревини

Послуги щодо виготовляння виробів з # та корка (крім меблів), соломи й матеріалів, придатних для плетіння

16.29.91-00.00

Деревини

Послуги щодо виготовляння виробів з # та корка (крім меблів), соломи й матеріалів, придатних для плетіння

16.29.99

Деревини

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з #, корка, соломи й матеріалів, придатних для плетіння

16.29.99-00.00

Деревини

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших виробів з #, корка, соломи й матеріалів, придатних для плетіння

23.65.11

Деревини

Плити, блоки й подібні вироби з рослинних волокон, соломи, відходів #, агломеровані з мінеральними зв’язувальними речовинами

23.65.11-00.00

Деревини

Плити, блоки та подібні вироби з рослинних волокон, соломи, відходів #, агломеровані з мінеральними зв’язувальними речовинами

26.51.62-59.00

Деревини

Машини та пристрої неелектронні для випробовування механічних властивостей матеріалів (зокрема, текстилю, паперу, картону, пластмас, #, бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім металів

28.49.12-87.00

Деревини

Преси для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини з окремими функціями для обробляння # чи пробки

28.99.31

Деревини

Сушарки для #, паперової маси, паперу та картону; сушарки непобутові, н. в. і. у.

28.99.31-30.00

Деревини

Сушарки для #, паперової маси, паперу та картону

28.99.31-50.00

Деревини

Сушарки непобутові, інші (крім сушарок для сільськогосподарської продукції, #, паперової маси, паперу та картону)

33.12.29-10.00

Деревини

Ремонтування та технічне обслуговування верстатів для оброблення #, пробки, кістки, твердої ґуми та подібних твердих матеріалів

17.11.11

Деревинна

Маса # хімічна, розчинні сорти

17.11.11-00.00

Деревинна

Маса # хімічна, розчинні сорти

17.11.12

Деревинна

Маса # хімічна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів

17.11.12-00.00

Деревинна

Маса # хімічна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів

17.11.13

Деревинна

Маса # хімічна, сульфітна, крім розчинних сортів

17.11.13-00.00

Деревинна

Маса # хімічна, сульфітна, крім розчинних сортів

17.11.14

Деревинна

Маса # механічна; маса деревинна напівхімічна; маса з іншого волокнистого целюлозного матеріалу, ніж деревний

17.11.14

Деревинна

Маса деревинна механічна; маса # напівхімічна; маса з іншого волокнистою целюлозного матеріалу, ніж деревний

17.11.14-00.00

Деревинна

Маса # механічна; маса деревинна напівхімічна; маса з іншого волокнистого целюлозного матеріалу, ніж деревний

17.11.14-00.00

Деревинна

Маса деревинна механічна; маса # напівхімічна; маса з іншого волокнистого целюлозного матеріалу, ніж деревний

20.14.8

Деревинної

Відходи лужні від виробництва # маси, крім талової оливи

20.14.80

Деревинної

Відходи лужні від виробництва # маси, крім талової оливи

20.14.80-00.00

Деревинної

Відходи лужні від виробництва # маси, крім талової оливи

16.10.2

Деревна

Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин; шерсть #; борошно деревне; стружка чи тріска деревні

16.10.22

Деревна

Шершавість #; борошно деревне

16.10.22-00.00

Деревна

Шершавість #; борошно деревне

20.14.71-70.00

Деревна

Дьоготь деревний; оливи з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта #; пек рослинний; пивоварний пек і подібні препарати, виготовлені на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку

16.10.2

Деревне

Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин; шерсть деревна; борошно #; стружка чи тріска деревні

16.10.22

Деревне

Шершавість деревна; борошно #

16.10.22-00.00

Деревне

Шершавість деревна; борошно #

20.14.72

Деревне

Вугілля #

20.14.72-00.00

Деревне

Вугілля #

17.11.14

Деревний

Маса деревинна механічна; маса деревинна напівхімічна; маса з іншого волокнистого целюлозного матеріалу, ніж #

17.11.14-00.00

Деревний

Маса деревинна механічна; маса деревинна напівхімічна; маса з іншого волокнистого целюлозного матеріалу, ніж #

20.14.71-70.00

Деревний

Дьоготь #; оливи з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пивоварний пек і подібні препарати, виготовлені на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку

20.14.71-70.00

Деревний

Дьоготь деревний; оливи з деревного дьогтю; креозот #; нафта деревна; пек рослинний; пивоварний пек і подібні препарати, виготовлені на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку

16.21.14-43.00

Деревноволокнистих

Плити деревноволокнисті (крім плит # середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 г/см3

16.21.14-46.00

Деревноволокнистих

Плити деревноволокнисті (крім плит # середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3

16.21.14-49.00

Деревноволокнистих

Плити деревноволокнисті (крім плит # середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3

28.49.12-87.00

Деревноволокнистих

Преси для виробництва деревностружкових або # плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини з окремими функціями для обробляння деревини чи пробки

20.14.71-70.00

Деревного

Дьоготь деревний; оливи з # дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пивоварний пек і подібні препарати, виготовлені на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку

16.21.13-19.00

Деревностружкових

Плити вафельні й подібні плити (крім плит # і плит з орієнтованою стружкою (OSB)), з деревини

28.49.12-87.00

Деревностружкових

Преси для виробництва # або деревноволокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини з окремими функціями для обробляння деревини чи пробки

18.12.16

Дерево

Друкування безпосередньо на пластмасу, скло, метал, # й кераміку

18.12.16-00.00

Дерево

Друкування безпосередньо на пластмасу, скло, метал, # й кераміку

31.09.14-50.00

Дерево

Меблі з інших матеріалів, ніж метал, # чи пластмаса, крім сидінь, корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи телеапаратури

25.73.60-45.00

Деревообробчих

Ножі та різальні пластини до # машин або механізмів

16.24

Дерев’яна

Тара #

16.24.1

Дерев’яна

Тара #

16.24.13

Дерев’яна

Тара # інша та її частини

15.20.32

Дерев’яне

Взуття #, різне спеціальне взуття та інше взуття, н. в. і. у.

15.20.32-00.00

Дерев’яне

Взуття #, різне спеціальне взуття та інше взуття, н. в. і. у.

31.00.12

Дерев’яним

Меблі для сидіння, переважно з # каркасом

31.00.12-50.00

Дерев’яним

Меблі для сидіння, оббиті, з # каркасом (зокрема дивани з двома кріслами), крім обертових сидінь

31.00.12-90.00

Дерев’яним

Сидіння необбиті, з # каркасом (крім обертових сидінь)

20.41.43-50.00

Дерев’яними

Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для доглядання за # меблями, підлогами чи іншими дерев’яними поверхнями (крім штучних і готових восків)

20.41.43-50.00

Дерев’яними

Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для доглядання за дерев’яними меблями, підлогами чи іншими # поверхнями (крім штучних і готових восків)

25.94.11-53.00

Дерев’яних

Ґвинти для кріплення # деталей, із заліза чи сталі

31.00.20-50.00

Дерев’яних

Частини # меблів, крім частин до медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів, сидінь, перукарських крісел - до спеціально сконструйованих меблів до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи телеапаратури

31.01.12

Дерев’яні

Меблі конторські/офісні, #

31.01.12-00.00

Дерев’яні

Меблі конторські/офісні, #

31.01.13

Дерев’яні

Меблі для підприємств торгівлі, #

31.01.13-00.00

Дерев’яні

Меблі для підприємств торгівлі, #

31.09.12

Дерев’яні

Меблі # до спалень, їдалень і віталень

31.09.12-30.00

Дерев’яні

Меблі # до спалень (крім фурнітури до шаф, убудовуваних у стіни, матрацових каркасів, ламп і освітлювальної арматури, дзеркал-стояків, сидінь)

31.09.12-50.00

Дерев’яні

Меблі # до їдалень і віталень (крім дзеркал-стояків, сидінь)

31.09.13

Дерев’яні

Меблі #, н. в. і. у.

31.09.13-00.00

Дерев’яні

Меблі #, н. в. і. у.

15.20.13-30.00

Дерев’яній

Взуття, на # основі та з верхом з натуральної шкіри (зокрема клоги), без внутрішньої устілки чи без захисної металевої пластинки

16.24.9

Дерев’яної

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тари

16.24.99

Дерев’яної

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тари

16.24.99-00.00

Дерев’яної

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тари

25.73.60-90.00

Держаки

Пластини, #, насадки до інструментів, не змонтовані, зі спеченого карбіду металу чи металокераміки (крім різальних багатогранних пластин)

28.22.14

Дерик-крани

# суднові; крани; ферми підіймальні пересувні, навантажувачі портальні та вантажівки, оснащені устаткованням для підіймання та переміщування

28.92.61-50.00

Дерик-кранів

Частини землерийних машин, суднових #, кранів, підіймальних пересувних ферм, крім ковшів, лопаток, захватів, черпаків, відвалів (усіх типів устатковання для будівництва), частин бурильних або прохідницьких машин

15.20.40-20.00

Деталей

Верх взуття та його частини (крім жорстких #), з натуральної шкіри

15.20.40-50.00

Деталей

Верх взуття та його частини (крім жорстких #, виготовлених з натуральної шкіри)

16.29.14-10.00

Деталей

Частини взуття дерев’яні (крім верху, жорстких #)

22.29.91-10.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до машин і механічних пристроїв, крім поршневих двигунів внутрішнього згоряння, газових турбін

22.29.91-25.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до пристроїв підтипів 27.51.21-70.00, 27.51.21-90.00, підкатегорій 27.51.23, 27.51.25, 27.51.26, 27.51.27, 27.51.28, 27.51.29 і підтипів 27.51.24-30.00, 27.51.24-50.00, 27.51.24-90.00

22.29.91-27.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, магнітофонів, іншої апаратури для записування чи відтворювання звуку або зображення, крім головок звукознімача

22.29.91-30.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до пристроїв підкатегорій 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33 (до відеокамер), 26.70.13, до виробів підкатегорій 26.20.17, 26.40.20, 26.40.34

22.29.91-40.00

Деталей

Виготовляння пластмасових виробів, # пристроїв підкатегорії 27.12.10, до виробів підкатегорій 27.12.31, 27.12.32 та 26.11.30

22.29.91-50.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до локомотивів або рухомого складу, до кріплень і арматури залізничних або трамвайних колій, механічного устатковання для сигналізації, убезпечення або регулювання руху

22.29.91-60.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до всіх наземних транспортних засобів (крім деталей до локомотивів або рухомого складу)

22.29.91-60.00

Деталей

Виготовляння пластмасових деталей до всіх наземних транспортних засобів (крім # до локомотивів або рухомого складу)

22.29.91-80.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # для авіації та до космічних апаратів

22.29.91-93.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до електричних машин і устатковання, апаратури для записування та відтворювання звуку, апаратури для записування й відтворювання зображення та звуку на телебаченні

22.29.91-97.00

Деталей

Виготовляння пластмасових # до приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних вимірювальних, контрольних, прецизійних, інструментів і апаратів медичних і хірургічних

24.51.11-10.00

Деталей

Лиття # наземних транспортних засобів, поршневих двигунів та інших механізмів і механічних пристроїв з ковкого чавуну

24.51.11-90.00

Деталей

Лиття # з ковкого чавуну для іншого використання

24.51.12-10.00

Деталей

Лиття # наземних транспортних засобів з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-20.00

Деталей

Лиття # трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з кулястим графітом (крім деталей для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.12-20.00

Деталей

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з кулястим графітом (крім # для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.12-40.00

Деталей

Лиття інших # поршневих двигунів і виробів машинобудування з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-50.00

Деталей

Лиття # механізмів і механічних пристроїв (крім деталей для поршневих двигунів) з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-50.00

Деталей

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв (крім # для поршневих двигунів) з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-90.00

Деталей

Лиття # локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-90.00

Деталей

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім # наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з кулястим графітом

24.51.13-10.00

Деталей

Лиття # наземних транспортних засобів із сірого чавуну (крім деталей локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівництва)

24.51.13-10.00

Деталей

Лиття деталей наземних транспортних засобів із сірого чавуну (крім # локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівництва)

24.51.13-20.00

Деталей

Лиття # трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів із сірого чавуну (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.13-20.00

Деталей

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів із сірого чавуну (крім # корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.13-40.00

Деталей

Лиття інших # поршневих двигунів і виробів машинобудування з нековкого чавуну

24.51.13-50.00

Деталей

Лиття # і механізмів та механічних пристроїв (крім деталей поршневих двигунів), із сірого чавуну

24.51.13-50.00

Деталей

Лиття деталей і механізмів та механічних пристроїв (крім # поршневих двигунів), із сірого чавуну

24.51.13-90.00

Деталей

Лиття # локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого чавуну

24.51.13-90.00

Деталей

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім # наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого чавуну

24.52.10-10.00

Деталей

Лиття # наземних транспортних засобів зі сталі, крім деталей локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівельної промисловості

24.52.10-10.00

Деталей

Лиття деталей наземних транспортних засобів зі сталі, крім # локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівельної промисловості

24.52.10-30.00

Деталей

Лиття # корпусів вальниць/підшипників і вальниць/підшипників гладких валів зі сталі (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.52.10-30.00

Деталей

Лиття деталей корпусів вальниць/підшипників і вальниць/підшипників гладких валів зі сталі (крім # корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.52.10-40.00

Деталей

Лиття інших # поршневих двигунів і виробів машинобудування зі сталі

24.52.10-50.00

Деталей

Лиття # механізмів і механічних пристроїв зі сталі (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, інших газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.52.10-50.00

Деталей

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв зі сталі (крім # поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, інших газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.52.10-90.00

Деталей

Лиття # локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі

24.52.10-90.00

Деталей

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім # наземних транспортних засобів, корпусів вальниць/підшипників, вальниць/підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі

24.53.10-10.00

Деталей

Лиття # наземних транспортних засобів з легких металів, крім деталей локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівельної промисловості

24.53.10-10.00

Деталей

Лиття деталей наземних транспортних засобів з легких металів, крім # локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівельної промисловості

24.53.10-20.00

Деталей

Лиття # трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з легких металів (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.53.10-20.00

Деталей

Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з легких металів (крім # корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.53.10-40.00

Деталей

Лиття інших # поршневих двигунів і виробів машинобудування

24.53.10-50.00

Деталей

Лиття # механізмів і механічних пристроїв з легких металів (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.53.10-50.00

Деталей

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв з легких металів (крім # поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.53.10-90.00

Деталей

Лиття # іншої призначеності, з легкої сталі

24.54.10-10.00

Деталей

Лиття # наземних транспортних засобів з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей до локомотивів і рухомого складу, портальних лісовозів, вантажних машин, обладнаних вантажопідіймальним або маніпуляційним устаткованням, сільськогосподарських і дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин)

24.54.10-10.00

Деталей

Лиття деталей наземних транспортних засобів з кольорових металів, крім легких металів (крім # до локомотивів і рухомого складу, портальних лісовозів, вантажних машин, обладнаних вантажопідіймальним або маніпуляційним устаткованням, сільськогосподарських і дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин)

24.54.10-20.00

Деталей

Лиття # передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів, виливаних з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.54.10-20.00

Деталей

Лиття деталей передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів, виливаних з кольорових металів, крім легких металів (крім # корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.54.10-40.00

Деталей

Лиття інших # поршневих двигунів і виробів машинобудування з кольорових металів, крім легких металів

24.54.10-50.00

Деталей

Лиття # механізмів і механічних пристроїв, виливаних з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей до поршневих двигунів)

24.54.10-50.00

Деталей

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв, виливаних з кольорових металів, крім легких металів (крім # до поршневих двигунів)

24.54.10-90.00

Деталей

Лиття # іншої призначеності, з кольорових металів, крім легких металів

25.50.12-20.00

Деталей

Штампування об’ємне (і точне об’ємне штампування) сталевих частин передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників та гладких валів (крім # для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

25.62.1

Деталей

Послуги щодо токарного обробляння металевих #

25.62.10

Деталей

Обробляння токарне металевих #

25.62.10-01.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # кранів, клапанів і подібних виробів

25.62.10-03.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # механізмів і механічних пристроїв

25.62.10-05.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # наземних транспортних засобів (крім деталей локомотивів і рухомого складу, одержаних литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, профілюванням або методом порошкової металургії)

25.62.10-05.00

Деталей

Обробляння токарне металевих деталей наземних транспортних засобів (крім # локомотивів і рухомого складу, одержаних литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, профілюванням або методом порошкової металургії)

25.62.10-07.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # повітряних суден, космічних кораблів і супутників

25.62.10-09.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, телевізійної відео- та звукозаписувальної й відтворювальної апаратури

25.62.10-11.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # оптичних, фотографічних, кінематографічних, вимірювальних, контролювальних і прецизійних приладів і апаратів

25.62.10-13.00

Деталей

Обробляння токарне металевих # виробів 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з алюмінію), залізничного та трамвайного рухомого складу та пристроїв кріплення рейкових колій

25.73.40-50.00

Деталей

Фрези для обробляння металу з робочою частиною зі спеченого карбіду металу (крім незакріплених пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого карбіду металу й подібних # до інструментів)

25.73.40-71.00

Деталей

Різці токарні для обробляння металу з робочою частиною зі спеченого карбіду металу (крім незакріплених пластин, стрижнів, наконечників зі спеченого карбіду металу й подібних # до інструментів)

25.73.40-87.00

Деталей

Деталі змінні до ручних інструментів з робочою частиною зі спеченого карбіду металу (крім незакріплених пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого карбіду металу й подібних # до інструментів)

25.94.11-53.00

Деталей

Ґвинти для кріплення дерев’яних #, із заліза чи сталі

28.41.40-30.00

Деталей

Частини металорізальних верстатів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних головок, кріплень #, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.41.40-50.00

Деталей

Частини верстатів для формування металів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних головок, кріплень #, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.49.21-40.00

Деталей

Пристрої для кріплення інструментів, головки саморозкривальні та кріплення #, використовувані лише чи переважно для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном

28.49.22

Деталей

Пристрої для кріплення оброблюваних #

28.49.22-50.00

Деталей

Пристрої для кріплення оброблюваних # до токарних верстатів (крім затискальних пристроїв і арматури спеціальної призначеності; комплектів стандартних затискальних пристроїв і складників арматури)

28.49.22-70.00

Деталей

Пристрої для кріплення оброблюваних # до верстатів і ручних інструментів (крім затискальних пристроїв і арматури спеціальної призначеності; комплектів стандартних затискальних пристроїв і складників арматури, пристроїв для кріплення оброблюваних деталей до токарних верстатів)

28.49.22-70.00

Деталей

Пристрої для кріплення оброблюваних деталей до верстатів і ручних інструментів (крім затискальних пристроїв і арматури спеціальної призначеності; комплектів стандартних затискальних пристроїв і складників арматури, пристроїв для кріплення оброблюваних # до токарних верстатів)

28.94.30-50.00

Деталей

Машини й устатковання для виробництва чи ремонтування взуття (зокрема машини для вирівнювання #, для розрізання шкіри на форми, машини перфорувальні та для проколювання), крім швейних машин

25.73.4

Деталі

# змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів

25.73.40

Деталі

# змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів

25.73.40-81.00

Деталі

# змінні до ручних інструментів з робочою частиною з алмазу

25.73.40-87.00

Деталі

# змінні до ручних інструментів з робочою частиною зі спеченого карбіду металу (крім незакріплених пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого карбіду металу й подібних деталей до інструментів)

25.73.40-89.00

Деталі

# змінні з інших матеріалів

25.99.29-83.00

Деталі

Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів ґумових із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб, виготовлених як # механізмів або транспортних засобів)

25.99.29-85.00

Деталі

Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім ґумових шлангів із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб (виготовлених як # механізмів або транспортних засобів), із заліза чи сталі)

27.90.12-80.00

Деталі

Арматура ізолювальна, для електричних машин або устатковання (крім виготовлених зі скла чи кераміки); трубки ізоляційні та з’єднувальні # з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі скла чи кераміки)

32.50.22

Деталі

Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; # для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.

32.99.22

Деталі

Частини, оздоблювальні # та пристосування до парасольок від дощу й від сонця, палиць, палиць-сидінь, батогів і подібних виробів

32.99.22-00.00

Деталі

Частини, оздоблювальні # та пристосування до парасольок від дощу й від сонця, палиць, палиць-сидінь, батогів і подібних виробів

27.32.13-40.00

Деталями

Провідники електричні, інші, на напругу не більше ніж 1000 В, оснащені з’єднувальними #

27.32.13-80.00

Деталями

Провідники електричні, інші, на напругу не більше ніж 1000 В, не оснащені з’єднувальними #

28.49.12-10.00

Деталь

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювану # переміщують уручну між операціями

28.49.12-20.00

Деталь

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювана # автоматично переміщується між операціями

20.51.12

Детонатори

Шнури вогнепровідні; шнури детонаторні; капсулі; # електричні

20.51.12-70.00

Детонатори

Капсулі ударні чи детонаторні; запали та електричні #

26.51.20-80.00

Детонації

Радіоапаратура дистанційного керування (зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і літаків, машин, для # мін)

23.32.12

Дефлектори

Черепиця покрівельна, ковпаки для димарів, #, футеровка до димарів, архітектурні оздоби та інші будівельні керамічні вироби

23.32.12-70.00

Дефлектори

Вироби будівельні з глини, невогнетривкі (зокрема ковпаки для димарів, #, футеровка та блоки до димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з глини), крім труб, водовідводів і подібних виробів типу ринв

24.10.61-10.00

Деформації

Прутки рифлені чи з іншим видом #, з нелегованої сталі

20.60.11

Джгут

# із синтетичних ниток і штапельні волокна, не піддані кардо- чи гребенечесанню

20.60.11-50.00

Джгут

#із синтетичних поліпропіленових ниток і штапельні волокна з поліпропілену, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом, для прядіння

20.60.21

Джгут

# і штучні штапельні волокна, не піддані кардо- чи гребенечесанню

20.60.11-20.00

Джгути

# та волокна з інших поліамідів, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом

20.60.11-30.00

Джгути

# та волокна з поліестеру, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом

20.60.11-40.00

Джгути

# та волокна з акрилу, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом

20.60.11-90.00

Джгути

# синтетичні та штапельні волокна, інші, не піддані кардочесанню чи гребенечесанню та не оброблені іншим способом, для прядіння

20.60.21-20.00

Джгути

# зі штучних ниток та волокна штапельні штучні, з віскози (не піддані кардочесанню чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом, для прядіння)

20.60.21-40.00

Джгути

# зі штучних ниток, з ацетату

20.60.21-90.00

Джгути

# зі штучних ниток та волокна штапельні штучні, інші (не піддані кардочесанню чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом, для прядіння)

10.39.22

Джеми

#, желе плодове, пюре й пасти плодові чи горіхові

10.39.22-30.00

Джеми

#, мармелади, желе, пюре й пасти з цитрусових плодів, приготовані кулінарним оброблянням (крім готових гомогенізованих продуктів)

10.39.22-90.00

Джеми

#, мармелади, желе, пюре й пасти плодові чи горіхові, приготовані кулінарним оброблянням (крім готових гомогенізованих продуктів з цитрусових плодів)

10.86.10-50.00

Джемів

Продукти готові гомогенізовані з #, фруктового желе, мармеладу, фруктового чи горіхового пюре та фруктових чи горіхових паст

14.39.10-53.00

Джемпери

# та пуловери легкі тонков’язані з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком, з бавовни

14.39.10-55.00

Джемпери

# та пуловери легкі тонков’язані з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком, з хімічних волокон

14.39.10-61.00

Джемперів

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, чоловічі або хлопчачі, з бавовни (крім легких тонков’язаних # і пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком)

14.39.10-62.00

Джемперів

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани жіночі або дівчачі, з бавовни (крім легких тонков’язаних # та пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком)

14.39.10-71.00

Джемперів

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, чоловічі або хлопчачі, з хімічних волокон (крім легких тонков’язаних # і пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком)

14.39.10-72.00

Джемперів

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, жіночі або дівчачі, з хімічних волокон (крім легких тонков’язаних # і пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком)

26.40.11

Джерел

Радіоприймачі (крім призначених для автомобілів), які можуть функціювати без зовнішніх # електроживлення

26.40.11-00.00

Джерел

Радіоприймачі (крім призначених для автомобілів), які можуть функціювати без зовнішніх # електроживлення

26.40.12

Джерел

Радіоприймачі, які не можуть функціювати без зовнішніх # електроживлення

27.11.50-40.00

Джерела

# живлення до апаратури зв’язку, автоматичних машин для обробляння даних і пристроїв до них

28.24.11-13.00

Джерела

Дрилі ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього # живлення

28.24.11-17.00

Джерела

Дрилі ручні електромеханічні всіх типів (крім тих, які працюють без зовнішнього # живлення, електропневматичних)

28.24.11-35.00

Джерела

Інструменти ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього # живлення (крім дрилей, пилок, інструментів, використовуваних для роботи з текстильними матеріалами)

28.24.11-50.00

Джерела

Верстати точильні, шліфувальні та стругальні ручні, укомплектовані електричним двигуном, які працюють від зовнішнього # живлення

30.20.11

Джерела

Локомотиви залізничні з живленням від зовнішнього # електроенергії

30.20.11-00.00

Джерела

Локомотиви залізничні з живленням від зовнішнього # електроенергії

11.01.10-50.00

Джин

# і ялівцева настоянка

14.13.24-42.00

Джинсової

Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, з деніму (# тканини) (крім виробничих чи професійних)

14.13.24-48.00

Джинсової

Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі з бавовни (крім виготовлених з деніму (# тканини), трикотажних)

14.13.35-42.00

Джинсової

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з деніму (# тканини) (крім виробничих чи професійних)

14.13.35-48.00

Джинсової

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з бавовни (крім виготовлених з деніму (# тканини), виробничих чи професійних)

11.01.10-65.00

Джину

Напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, #, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)

11.01.10-80.00

Джину

Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери та інші спиртовмісні напої (крім спиртних дистильованих напоїв, з виноградного вина, виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, # та ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, дистильованих з плодів)

13.10.26

Джут

# та інші текстильні волокна (крім льону, справжніх конопель і рами), оброблені, але непрядені

13.10.26-00.00

Джут

# та інші текстильні волокна (крім льону, справжніх конопель і рами), оброблені, але непрядені

13.10.7

Джуту

Пряжа з рослинних текстильних волокон, крім бавовни (зокрема з льону, #, кокосового волокна та справжніх конопель); пряжа паперова

13.10.72

Джуту

Пряжа із # чи інших текстильних луб’яних волокон; пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова

13.10.72-00.00

Джуту

Пряжа з # чи інших текстильних луб’яних волокон; пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа, паперова

13.20.14

Джуту

Тканини із # та інших текстильних луб’яних волокон (крім льону, конопель, рами)

13.20.14-00.00

Джуту

Тканини із # та інших текстильних луб’яних волокон (крім льону, конопель, рами)

13.30.11-24.00

Джуту

Фарбування льону, #, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.12-40.00

Джуту

Вибілювання тканин з льону, #, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.13-40.00

Джуту

Фарбування тканин з льону, #, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.14-40.00

Джуту

Нанесення малюнків на тканинах з льону, #, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.19-40.00

Джуту

Обробляння кінцеве тканин з льону, #, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.94.11

Джуту

Шпагат, мотузки, канати та троси, із # чи інших текстильних луб’яних волокон

13.94.11-33.00

Джуту

Шпагат, мотузки, канати чи троси, із сизалю чи інших текстильних волокон рослин роду Agave, з лінійною щільністю не менше ніж 100000 децитексів, із # чи інших текстильних луб’яних волокон і жорстких листових волокон (крім шпагату для брошурування чи обв’язування тюків)

13.94.11-90.00

Джуту

Шпагат, мотузки, канати та троси з текстильних матеріалів (крім # та інших текстильних луб’яних волокон, сизалю, абаки чи інших жорстких листових волокон, синтетичних волокон)

26.30.23-40.00

Дзвінків

Приймачі портативні для # і пейджингових повідомлень

25.99.29-82.00

Дзвони

#, гонги та подібні неелектричні вироби, з недорогоцінних металів

16.29.14

Дзеркал

Рамки дерев’яні до картин, фотографій, # або подібних предметів та інші вироби з деревини

16.29.14-20.00

Дзеркал

Рамки дерев’яні до картин, фотографій, # або подібних предметів

23.12.13

Дзеркала

# скляні; вироби ізоляційні багатошарові зі скла

23.12.13-50.00

Дзеркала

# заднього огляду для транспортних засобів

23.12.13-90.00

Дзеркала

# скляні, інші, у рамах чи без рам

25.99.24

Дзеркала

Статуетки та інші прикраси, рамки до фотокарток, картин і подібні рамки, # з недорогоцінних металів

25.99.24-00.00

Дзеркала

Статуетки та інші прикраси, рамки до фотокарток, картин і подібні рамки, # з недорогоцінних металів

26.30.40-40.00

Дзеркала

Антени та антенні # всіх видів для апаратури підкатегорій 20.40.11, 20.40.12; частини, придатні для використання з ними

26.70.21

Дзеркала

Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи, призми, # й інші оптичні елементи (крім елементів з оптично необробленого скла), оправлені чи неоправлені, не до камер, проекторів, фотозбільшувачів чи фотозменшувачів

26.70.21-53.00

Дзеркала

Призми, # та інші оптичні елементи, н. в. і. у.

26.70.21-55.00

Дзеркала

Лінзи, призми, # оправлені, виготовлені з будь-якого матеріалу, н. в. і. у.

31.09.12-30.00

Дзеркал-стояків

Меблі дерев’яні до спалень (крім фурнітури до шаф, убудовуваних у стіни, матрацових каркасів, ламп і освітлювальної арматури, #, сидінь)

31.09.12-50.00

Дзеркал-стояків

Меблі дерев’яні до їдалень і віталень (крім #, сидінь)

24.10.11

Дзеркальний

Чавун переробний і # у чушках, болванках або інших первинних формах

24.10.11-00.00

Дзеркальний

Чавун переробний і # у чушках, болванках або інших первинних формах

24.10.14

Дзеркального

Гранули та порошки з переробного та # чавуну чи зі сталі

24.10.14-10.00

Дзеркального

Гранули та порошки з переробного та # чавуну чи зі сталі

24.10.14-20.00

Дзеркального

Відходи заліза чи сталі у зливках для переплавлення (крім продукції, яка за хімічним складом подібна чавуну в чушках, # чавуну чи феросплавам)

20.14.34-10.00

Дибутилортофталати

# та діоктилортофталати

31.00.12-50.00

Дивани

Меблі для сидіння, оббиті, з дерев’яним каркасом (зокрема # з двома кріслами), крім обертових сидінь

28.10.23

Дизелем

Автомобілі з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (# або напівдизелем), нові

29.10.23-53.00

Дизелем

Автофургони житлові з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (# або напівдизелем), з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3

29.10.23-55.00

Дизелем

Автофургони житлові з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (# або напівдизелем), з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3

29.10.41

Дизелем

Автомобілі вантажні з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (# або напівдизелем), нові

29.10.41-40.00

Дизелем

Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього згоряння поршневим, з компресійним запалюванням (# або напівдизелем), з повною масою транспортного засобу більше ніж 20 т (крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі)

28.11.13-11.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) тягові суднові потужністю не більше ніж 200 кВт

28.11.13-15.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) тягові суднові потужністю більше ніж 200 кВт, але не більше від 1000 кВт

28.11.13-19.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) тягові суднові потужністю більше ніж 1000 кВт

28.11.13-20.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) для рейкового транспорту

28.11.13-31.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю не більше ніж 15 кВт

28.11.13-33.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 15 кВт, але не більше від 30 кВт

28.11.13-35.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 30 кВт, але не більше від 50 кВт

28.11.13-37.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 50 кВт, але не більше від 100 кВт

28.11.13-53.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 100 кВт, але не більше від 200 кВт

28.11.13-55.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 200 кВт, але не більше від 300 кВт

28.11.13-57.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 300 кВт, але не більше від 500 кВт

28.11.13-73.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 500 кВт, але не більше від 1000 кВт

28.11.13-75.00

Дизелі

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (# чи напівдизелі) промислової призначеності потужністю більше ніж 1000 кВт

30.20.12

Дизель-електричні

Локомотиви #

30.20.12-00.00

Дизель-електричні

Локомотиви #

29.10.23-10.00

Дизельним

Автомобілі з # або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів спеціальних для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-30.00

Дизельним

Автомобілі з # або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей., снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.23-40.00

Дизельним

Автомобілі з # або напівдизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів)

29.10.41-10.00

Дизельним

Автомобілі вантажні з # або напівдизельним двигуном, з повною масою транспортного засобу не більше ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі)

29.10.41-30.00

Дизельним

Автомобілі вантажні з # або напівдизельним двигуном, з повною масою транспортного засобу більше ніж 5 т, але не більше від 20 т (зокрема фургони), крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі, та тракторів

20.59.59-90.00

Дизельного

Біопаливо (замінник # пального), продукти хімічні, інші, н. в. і. у.

20.20.19-80.00

Дизенфікувальних

Родентициди та інші регулятори росту рослин, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (крім інсектицидів та # засобів)

20.13.42-40.00

Дикальційфосфат

Гідроортофосфат кальцію (#)

20.20.19-30.00

Дильдрин

Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); ДДТ (ISO); # (ISO, INN); диносеб (ISO), його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі та її естери, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

23.32.12

Димарів

Черепиця покрівельна, ковпаки для #, дефлектори, футеровка до димарів, архітектурні оздоби та інші будівельні керамічні вироби

23.32.12

Димарів

Черепиця покрівельна, ковпаки для димарів, дефлектори, футеровка до #, архітектурні оздоби та інші будівельні керамічні вироби

23.32.12-70.00

Димарів

Вироби будівельні з глини, невогнетривкі (зокрема ковпаки для #, дефлектори, футеровка та блоки до димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з глини), крім труб, водовідводів і подібних виробів типу ринв

23.32.12-70.00

Димарів

Вироби будівельні з глини, невогнетривкі (зокрема ковпаки для димарів, дефлектори, футеровка та блоки до #, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з глини), крім труб, водовідводів і подібних виробів типу ринв

26.51.53-13.00

Диму

Аналізатори газу чи # електронні

26.51.53-19.00

Диму

Аналізатори газу чи # неелектронні

26.11.30-27.00

Динамічні

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу #

20.13.43-10.00

Динатрійкарбонат

#

20.13.42-30.00

Динатрійфосфати

Моно- чи #

20.13.42-80.00

Динатрійфосфату

Фосфати (крім гідроортофосфату кальцію та моно- чи #); поліфосфати (крім трифосфату натрію)

20.20.12-60.00

Динітроаніліну

Гербіциди на основі похідних #, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

20.20.12-90.00

Динітроаніліну

Гербіциди, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби, крім на основі феноксифітогормональних продуктів, триазинів, амідів, карбаматів, похідних #, сечовини, урацилу, сульфанілсечовини

20.20.19-30.00

Диносеб

Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); # (ISO), його солі чи його естери; етилендибромід (150); етилендихлорид (180); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2, 3, 4, 5, 6-гексохлорциклогексан (HCH (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі та її естери, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

10.39.24-10.00

Динь

Шкірки плодів цитрусових чи #, свіжі, заморожені, сушені чи законсервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірчистій воді чи в інших консервувальних розчинах

25.72.13-30.00

Дипломатів

Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з умонтованими замками, з недорогоцінних металів (крім защіпок і засувок до дамських сумочок, портфелів і #)

30.30.2

Дирижаблі

Аеростати та #; планери, дельтаплани та інші безмоторні літальні апарати

30.30.20

Дирижаблі

Аеростати та #, планери, дельтаплани та інші безмоторні літальні апарати

30.30.20-00.00

Дирижаблі

Аеростати та #; планери, дельтаплани та інші безмоторні літальні апарати

30.30.50-30.00

Дирижаблів

Пропелери та ґвинти-носії та їхні частини до #, планерів та інших безмоторних повітряних літальних апаратів, вертольотів і літаків

30.30.50-50.00

Дирижаблів

Шасі та їхні частини до #, планерів, дельтапланів та інших безмоторних повітряних літальних апаратів, вертольотів, літаків, космічних літальних апаратів і космічних ракет-носіїв

16.29.23-80.00

Диски

Корок агломерований - блоки, плити, листи та смуги, плитки будь-якої форми, суцільні циліндри чи #, зокрема корок агломерований спучений або корок палений (крім пробок і заглушок)

17.29.19-55.00

Диски

Рулони, аркуші та # паперові чи картонні, розграфлені для самописних приладів

22.19.20-30.00

Диски

Форми та вироби з невулканізованої ґуми, зокрема стрижні, труби, профілі, # та кільця (крім стрічок протекторних для відновлення шин)

28.94.51-50.00

Диски

Частини ткацьких верстатів і пристрої до них або їхніх допоміжних пристроїв (зокрема човники, прядильні # до ткацьких верстатів, ремізки та ремізні рамки)

20.59.53

Дисків

Елементи хімічні у формі # і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці

20.59.53-00.00

Дисків

Елементи хімічні у формі # і леговані сполуки, призначені для використання в електроніці

25.73.60-63.00

Дисків

Ножі та різальні пластини до машин, застосовуваних у сільському господарстві (крім ножів до плугів і # до борен)

26.11.40-10.00

Дисків

Головки зчитування звуку для # або звукових, механічно записаних плівок

26.80.13

Дисків

Носії для запису, інші, зокрема матриці та форми для виготовлювання #

26.80.13-00.00

Дисків

Носії для запису, інші, зокрема матриці та форми для виготовлювання #

29.32.30-20.00

Дисків

Гальма, гальмівні системи з підсилювачами та їхні частини (крім колодок і # гальмівних)

28.49.12-35.00

Дискова

Пилка # для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

25.73.20-95.00

Дискових

Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі та з інших матеріалів, для обробляння металів (крім полотен до стрічкових, #, ланцюгових пилок і до пилок для прямолінійного різання)

25.73.20-99.00

Дискових

Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі та інших матеріалів для обробляння матеріалів, інших ніж сталь (крім полотен до стрічкових, #, ланцюгових пилок і до пилок для прямолінійного різання)

25.73.60-55.00

Дискових

Ножі та різальні пластини до кухонних приладів або машин, використовуваних у харчовій промисловості (крім # ножів)

25.93.16-60.00

Дискових

Пружини із заліза чи сталі (крім листових пружин та листів до них, ґвинтових пружин, спіральних пласких пружин, # пружин)

28.30.32-30.00

Дискових

Борони (крім #)

28.49.12-37.00

Дискових

Верстати пиляльні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів (крім стрічкових і # пилок)

25.73.60-53.00

Дискові

Ножі # та різальні пластини до кухонних приладів або машин, використовуваних у харчовій промисловості

25.93.16-55.00

Дискові

Пружини # із заліза чи сталі

28.30.32-20.00

Дискові

Борони #

20.16.52-50.00

Диспергованих

Полімери вінілацетату, у первинних формах (крім # у воді)

20.13.13

Дисперсії

Елементи радіоактивні інші, ізотопи та їхні сполуки; сплави, #, вироби керамічні та суміші, з умістом таких елементів, ізотопів або сполук

20.13.13-00.00

Дисперсії

Елементи радіоактивні інші, ізотопи та їхні сполуки; сплави, #, вироби керамічні та суміші, з умістом таких елементів, ізотопів або сполук

24.46.1

Дисперсії

Уран природний і його сполуки; сплави, # (зокрема металокераміка), керамічні продукти та суміші з умістом урану чи сполук природного урану

24.46.10

Дисперсії

Уран природний і його сполуки; сплави, # (зокрема металокераміка), керамічні продукти та суміші з умістом урану чи сполук природного урану

24.46.10-00.00

Дисперсії

Уран природний і його сполуки; сплави, # (зокрема металокераміка), керамічні продукти та суміші з умістом урану чи сполук природного урану

26.40.34-60.00

Дисплеї

Відеомонітори з пласким екраном, # рідиннокристалічні, плазмові без пристроїв настроювання (відеомонітори кольорові) (крім обладнаних електронно-променевою трубкою)

28.49.21-40.00

Дисплеїв

Пристрої для кріплення інструментів, головки саморозкривальні та кріплення деталей, використовувані лише чи переважно для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і # з пласким екраном

28.99.2

Дисплеїв

Машини й апарати, призначені для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і пласких #

28.99.5

Дисплеїв

Частини машин і апаратів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і пласких #; частини інших машин і устатковання спеціальної призначеності

28.99.20

Дисплеїв

Машини й апарати, призначені для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і пласких #

28.99.20-60.00

Дисплеїв

Машини й апарати, використовувані лише чи переважно для виробництва # з пласким екраном

28.99.39-45.00

Дисплеїв

Машини й апарати, використовувані лише чи переважно для виробництва чи ремонтування масок і фотошаблонів; складання напівпровідникових приладів або електронних інтегрованих схем; підіймання, переміщення, завантаження, розвантаження зливків, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і # з пласким екраном

28.99.51

Дисплеїв

Частини машин і апаратів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і пласких #

28.99.51-00.00

Дисплеїв

Частини машин і апаратів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і пласких #

26.40.6

Дисплея

Приставки для відеоігор (що їх використовують з телеприймачем або які мають власний екран) та інші ігри, пов’язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного #

26.40.60

Дисплея

Приставки для відеоігор (що їх використовують з телеприймачем або які мають власний екран) та інші ігри, пов’язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного #

26.40.60-00.00

Дисплея

Приставки для відеоігор (що їх використовують з телеприймачем або які мають власний екран) та інші ігри, пов’язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного #

27.90.20-20.00

Дисплеями

Панелі індикаторні з # на рідинних кристалах

26.51.20-80.00

Дистанційного

Радіоапаратура # керування (зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і літаків, машин, для детонації мін)

33.20.29-60.00

Дистилювання

Монтування машин і апаратури загальної призначеності для зважування, фільтрування, #, пакування, наливання у пляшки, розбризкування, каландрів апаратів пароструминних і піскоструминних

19.20.23

Дистиляти

Оливи мінеральні легкі, легкі #, н. в. і. у.

19.20.23-00.00

Дистиляти

Оливи мінеральні легкі, легкі #, н. в. і. у.

19.20.27

Дистиляти

Оливи мінеральні середні; середні #, н. в. і. у.

19.20.27-00.00

Дистиляти

Оливи мінеральні середні; середні #, н. в. і. у.

19.20.29

Дистиляти

Оливи мінеральні мастильні; важкі #, н. в. і. у.

19.20.29-00.00

Дистиляти

Оливи мінеральні мастильні; важкі #, н. в. і. у.

20.53.10-50.00

Дистиляти

Концентрати ефірних олій у жирах, # водні й подібні вироби

11.01.10-20.00

Дистиляцією

Напої спиртні, одержані # виноградного вина чи виноградних вичавок

11.01.10-40.00

Дистиляцією

Ром та інші спиртні напої, одержані # ферментованих цукрових або тростинних продуктів

28.29.1

Дистиляційні

Газогенератори, # та фільтрувальні апарати

28.29.11

Дистиляційні

Газогенератори та генератори водяного газу; газогенератори ацетиленові та подібні; установки # чи ректифікаційні

28.29.11-00.00

Дистиляційні

Газогенератори та генератори водяного газу; газогенератори ацетиленові та подібні; установки # чи ректифікаційні

20.13.52

Дистильована

Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема вода #, амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів

20.13.52-50.00

Дистильована

Вода # й кондуктометрична та вода подібної чистоти

11.01.9

Дистильованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва # алкогольних напоїв

11.01.10-80.00

Дистильованих

Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери та інші спиртовмісні напої (крім спиртних # напоїв, з виноградного вина, виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, джину та ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, дистильованих з плодів)

11.01.10-80.00

Дистильованих

Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери та інші спиртовмісні напої (крім спиртних дистильованих напоїв, з виноградного вина, виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, джину та ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, # з плодів)

11.01.99

Дистильованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва # алкогольних напоїв

11.01.99-00.00

Дистильованих

Роботи субпідрядні як частина виробництва # алкогольних напоїв

20.13.52-90.00

Дистильованої

Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. у.(крім # та кондуктометричної води та води подібної чистоти, зрідженого повітря та стисненого повітря, амальгам дорогоцінних металів)

20.14.31-97.00

Дистильованої

Кислоти монокарбонові жирні технічні (крім стеаринової, олеїнової, одержаної з талової олії, #)

20.14.51-33.00

Дитіокарбамати

Тіокарбамати; #; моно-, ди- чи тетрасульфіди тіураму; метіонін

20.20.15-30.00

Дитіокарбаматів

Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі #, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

20.13.41-10.00

Дитіоніти

Сульфіди; полісульфіди, визначеного або невизначеного хімічного; # і сульфоксилати

15.20.13-53.00

Дитяче

Взуття повсякденне # (зокрема чоботи та черевики, з верхом з натуральної шкіри), крім водонепроникного взуття та взуття із захисною металевою пластинкою)

14.19.1

Дитячий

Одяг #, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні

14.19.2

Дитячий

Одяг #, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних

23.13.11-40.00

Дитячих

Пляшки для напоїв і харчових продуктів номінальною місткістю менше ніж 2,5 л з безбарвного скла (крім пляшок, частково виготовлених зі шкіри або покритих шкірою, пляшечок # із сосками)

23.13.11-50.00

Дитячих

Пляшки для напоїв і харчових продуктів номінальною місткістю менше ніж 2,5 л з незабарвленого скла (крім пляшок, частково виготовлених зі шкіри або покритих шкірою, пляшечок # із сосками)

30.92.40-50.00

Дитячих

Частини до # колясок

32.40.39-20.00

Дитячих

Інструменти та іграшкові музичні пристрої; іграшки у наборах або комплектах (крім наборів для складання моделей у масштабі, # конструкторів та іграшок для конструювання, наборів електричних гонкових автомобілів), іграшки та моделі з убудованим моторчиком; зброя іграшкова

30.92.4

Дитячі

Коляски # та їхні частини

30.92.40

Дитячі

Коляски # та їхні частини

30.92.40-30.00

Дитячі

Коляски #

32.30.15

Дитячі

Інвентар і устатковання, інші, для занять спортом та ігор просто неба; плавальні басейни та # плавальні басейни

32.40.2

Дитячі

Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи набори для складання та # конструктори

32.40.20

Дитячі

Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи набори для складання та # конструктори

32.40.20-00.00

Дитячі

Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи набори для складання та # конструктори

10.86

Дитячого

Продукти харчові готові гомогенізовані для # та дієтичного харчування

10.86.1

Дитячого

Продукти харчові готові гомогенізовані для # та дієтичного харчування

10.86.9

Дитячого

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових гомогенізованих харчових продуктів для # та дієтичного харчування

10.86.10

Дитячого

Продукти харчові готові гомогенізовані для # та дієтичного харчування

10.86.10-10.01

Дитячого

Продукти готові гомогенізовані з м’яса та м’ясних субпродуктів для # харчування

10.86.10-60.00

Дитячого

Продукти харчові готові складені гомогенізовані для # чи дієтичного харчування, розфасовані для роздрібного продажу у пакування масою не більше ніж 250 г

10.86.10-70.00

Дитячого

Продукти готові для # харчування, розфасовані для роздрібного продажу (крім готових складених гомогенізованих харчових продуктів)

10.86.99

Дитячого

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових гомогенізованих харчових продуктів для # та дієтичного харчування

10.86.99-00.00

Дитячого

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових гомогенізованих харчових продуктів для # та дієтичного харчування

20.59.52-30.00

Дитячого

Пасти для виготовлення моделей; віск стоматологічний та інші засоби, що їх використовують у стоматології, виготовлені на основі гіпсу (зокрема пасти для # ліплення)

20.14.24-33.00

Дифенілолпропан

4, 4-ізопропілідендифенол (біс фенол A; #) і його солі

29.32.30-36.00

Диференціалом

Мости провідні з #, мости непровідні, їхні частини

26.51.83

Дифракційних

Частини та приладдя до мікроскопів (крім оптичних) і # апаратів

26.51.83-00.00

Дифракційних

Частини та приладдя до мікроскопів (крім оптичних) і # апаратів

26.51.61

Дифракційні

Мікроскопи (крім оптичних мікроскопів) й # апарати

26.51.61-00.00

Дифракційні

Мікроскопи (крім оптичних мікроскопів) й # апарати

28.13.21-70.00

Дифузійні

Помпи вакуумні роторні поршневі, з ковзними лопатями, молекулярні; помпи типу Рутс; помпи #, кріогенні та адсорбційні

32.50.21

Дихальна

Інструменти та прилади терапевтичні; апаратура #

32.99.59-10.00

Дихальна

Апаратура # та газові маски (крім апаратів респіраторних терапевтичних і захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів)

32.50.21-80.00

Дихання

Апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного #

20.14.13-15.00

Дихлорметан

# (метиленхлорид)

20.13.51-25.00

Дихромати

Хромати та #; пероксохромати

20.13.51-75.00

Дихроматів

Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот (крім хроматів, #, пероксохроматів, манганітів, манганатів, перманганатів, молібдатів, вольфраматів)

20.14.43-60.00

Диціандіамід

1-ціаногуанід (#)

20.14.43-70.00

Диціандіаміду

Сполуки з нітрильною функційною групою (крім акрилонітрилу, 1-ціаногуаніду (#))

20.59.52-10.00

Діагностичними

Реагенти діагностичні або лабораторні багатоскладові, зокрема папір, просочений чи покритий # чи лабораторними реагентами

21.10.60-50.00

Діагностичної

Кров людська, кров тваринна терапевтичної, профілактичної чи # призначеності; культури мікроорганізмів; токсини (крім дріжджів)

20.20.15-75.00

Діазинів

Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі # чи морфолінів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

20.14.44-20.00

Діазо-

#, азо- чи азоксисполуки

20.20.15-60.00

Діазолів

Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі триазолів чи #, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

10.62.11-70.00

Діальдегідний

Декстрини та інші змодифіковані крохмалі (зокрема крохмаль естерифікований чи етерифікований, розчинний, крохмаль попередньо желатинізований чи набухівний, крохмаль #, крохмаль, оброблений формальдегідом чи епіхлорогідрином)

24.20.2

Діаметра

Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.3

Діаметра

Труби та трубки зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.21

Діаметра

Труби для нафто- та газопроводів, зварні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.21-10.00

Діаметра

Труби для нафто- та газопроводів, зварні, прямошовні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.21-50.00

Діаметра

Труби для нафто- та газопроводів, зварні, інші, ніж прямошовні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.22

Діаметра

Труби обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.22-00.00

Діаметра

Труби обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.23

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.23-00.00

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.24

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.24-00.00

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.31

Діаметра

Труби для нафто- та газопроводів, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.31-10.00

Діаметра

Труби для нафто- та газопроводів, зварні, прямошовні чи зі спіральним швом, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі

24.20.31-50.00

Діаметра

Труби для нафто- та газопроводів, зварні, прямошовні чи зі спіральним швом, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.32

Діаметра

Труби обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.32-10.00

Діаметра

Труби обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі

24.20.32-50.00

Діаметра

Труби обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.33

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.33-10.00

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.33-40.00

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, прецизійні, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.33-70.00

Діаметра

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, гарячого чи холодного формування та зварювання, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34

Діаметра

Труби та трубки некруглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.35

Діаметра

Труби та трубки (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.35-00.00

Діаметра

Труби та трубки (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

23.19.11-30.00

Діаметром

Скло необроблене у формі кульок або стрижнів (крім скляних іграшкових кульок, скляних кульок, подрібнених після формування, що їх використовують як заглушки до пляшок, скляних мікросфер # не більше ніж 1 мм)

25.92.13-50.00

Діаметром

Заглушки, затички, ковпачки та накривки зі свинцю, заглушки, затички, ковпачки та накривки з алюмінію, # більше ніж 21 мм

25.92.13-70.00

Діаметром

Заглушки, затички, ковпачки та накривки з недорогоцінних металів (крім свинцевих, корончастих пробок, алюмінієвих затичок, заглушок, ковпачків і накривок, # більше ніж 21 мм)

25.93.13-20.00

Діаметром

Решітки, сітки та огорожі, зварені в точках перетину, виготовлені з дроту # не менше ніж 3 мм, з площею вічка 100 см2 (зокрема з паперовою підкладкою, використовувані для цементування та оштукатурювання)

25.93.13-30.00

Діаметром

Решітки, сітки та огорожі, зварені в точках перетину, виготовлені з дроту # менше ніж 3 мм (зокрема з паперовою підкладкою, використовувані для цементування та оштукатурювання)

25.94.11-83.00

Діаметром

Гайки із заліза чи сталі, з # отвору не більше ніж 6 мм, виточені з брусків, прутків, профілів або дроту з суцільним перерізом

25.94.11-85.00

Діаметром

Гайки з нержавкої сталі (крім виточених з брусків, прутків, профілів або дроту суцільного перерізу, з # отвору не більше ніж 6 мм)

25.94.11-87.00

Діаметром

Гайки із заліза чи сталі (зокрема самостопорні гайки), крім виготовлених з нержавкої сталі, виточених з брусків, прутків, профілів або дроту суцільного перерізу, з # отвору не більше ніж 6 мм

28.13.14-20.00

Діаметром

Помпи ротородинамічні з # випускного патрубка не більше ніж 15 мм

28.13.14-30.00

Діаметром

Помпи відцентрові з # випускного патрубка більше ніж 15 мм, відцентрові канальні, відкрито-вихрові, вихрові

28.13.14-51.00

Діаметром

Помпи відцентрові з # випускного патрубка більше ніж 15 мм, одноступінчасті, з одним вхідним робочим колесом, моноблокові

28.13.14-53.00

Діаметром

Помпи відцентрові з # випускного патрубка більше ніж 15 мм, одноступінчасті, з одним вхідним робочим колесом, інші

28.13.14-55.00

Діаметром

Помпи відцентрові з # випускного патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з двома вхідними робочими колесами, моноблокові

28.13.14-60.00

Діаметром

Помпи відцентрові з # випускного патрубка більше ніж 15 мм, багатоступінчасті (зокрема з автоматичною заливкою)

20.15.72

Діамонійфосфат

Гідроортофосфат діамонію (#)

20.15.72-00.00

Діамонійфосфат

Гідроортофосфат діамонію (#)

20.15.72

Діамонію

Гідроортофосфат # (діамонійфосфат)

20.15.72-00.00

Діамонію

Гідроортофосфат # (діамонійфосфат)

32.50.13-55.00

Діатермії

Апаратура для # (крім ультразвукової)

28.13.12-80.00

Діафрагмові

Помпи об’ємні поршневі з кривошипно-шатунним механізмом, #

14.12.30-23.00

Дівчачий

Одяг жіночий або #, інший, з бавовни чи хімічних волокон, виробничий чи професійний

14.13.3

Дівчачий

Одяг верхній інший, жіночий і #

14.19.22-20.00

Дівчачий

Одяг жіночий або #, інший, н. в. і. у. (зокрема жилети, спортивні костюми та костюми для бігу), крім трикотажних лижних костюмів

20.14.63-33.00

Діголь

2, 2-оксидіетанол (діетиленгліколь; #)

27.11.41

Діелектриком

Трансформатори з рідинним #

28.21.13

Діелектричне

Печі електричні, промислові чи лабораторні; устатковання нагрівальне індукційне чи #

28.21.13-55.00

Діелектричне

Печі електричні промислові чи лабораторні, устатковання індукційне чи # для термічного обробляння (зокрема топки та діелектричні печі), крім печей опору, печей з інфрачервоним випромінюванням

28.21.14-70.00

Діелектричних

Частини промислових або лабораторних, електричних, індукційних чи # печей, або нагрівального устатковання

27.11.41-20.00

Діелектричні

Трансформатори рідинні # потужністю не більше ніж 650 кВ•А

27.11.41-50.00

Діелектричні

Трансформатори рідинні # потужністю більше ніж 650 кВ•А, але не більше від 10000 кВ•А

27.11.41-80.00

Діелектричні

Трансформатори рідинні # потужністю більше ніж 10000 кВ•А

28.21.13-55.00

Діелектричні

Печі електричні промислові чи лабораторні, устатковання індукційне чи діелектричне для термічного обробляння (зокрема топки та # печі), крім печей опору, печей з інфрачервоним випромінюванням

20.14.42-35.00

Діетаноламін

# і його солі

20.14.42-39.00

Діетаноламіну

Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише з однією кисневою функційною групою та їхні солі, крім моноетаноламіну та його солей, # та його солей, триетаноламіну та його солей

20.14.63-33.00

Діетиленгліколь

2, 2-оксидіетанол (#; діголь)

20.14.63-10.00

Діетилового

Ефіри ациклічні та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні (крім # ефіру)

10.86

Дієтичного

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та # харчування

10.86.1

Дієтичного

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та # харчування

10.86.9

Дієтичного

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових гомогенізованих харчових продуктів для дитячого та # харчування

10.86.10

Дієтичного

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та # харчування

10.86.10-10.02

Дієтичного

Продукти готові гомогенізовані з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові для # харчування

10.86.10-60.00

Дієтичного

Продукти харчові готові складені гомогенізовані для дитячого чи # харчування, розфасовані для роздрібного продажу у пакування масою не більше ніж 250 г

10.86.99

Дієтичного

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових гомогенізованих харчових продуктів для дитячого та # харчування

10.86.99-00.00

Дієтичного

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових гомогенізованих харчових продуктів для дитячого та # харчування

28.12.11

Дії

Двигуни гідравлічні та пневматичні лінійної # (циліндри)

28.12.11-80.00

Дії

Урухомлювачі/приводи силові пневматичні лінійної # (зокрема циліндри)

28.22.17

Дії

Підіймачі та конвеєри безперервної # пневматичні та інші для товарів і матеріалів

28.22.17-50.00

Дії

Підіймачі та конвеєри безперервної # ківшові для переміщування товарів і матеріалів

28.22.17-70.00

Дії

Підіймачі та конвеєри безперервної # стрічкові для переміщування товарів і матеріалів

28.22.17-95.00

Дії

Підіймачі та конвеєри безперервної # для переміщування товарів і матеріалів (крім пневматичних, призначених для використання під землею, ківшових, стрічкових, роликових)

28.24.12-40.00

Дії

Інструменти ручні пневматичні, ротаційні (зокрема скомбіновані обертові та ударної #)

28.92.11

Дії

Елеватори та конвеєри безперервної # для підземних робіт

28.92.11-00.00

Дії

Елеватори та конвеєри безперервної # для підземних робіт

29.31.22

Дії

Стартери та стартер-генератори подвійної #, генератори інші та інше устатковання

29.31.22-30.00

Дії

Стартери та стартер-генератори подвійної #

29.31.22-50.00

Дії

Генератори для двигунів внутрішнього згоряння (зокрема генератори постійного струму та генератори змінного струму), крім генераторів подвійної #

28.41.40-30.00

Ділильних

Частини металорізальних верстатів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних головок, кріплень деталей, # головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.41.40-50.00

Ділильних

Частини верстатів для формування металів і пристрої до них (крім пристроїв для кріплення інструментів і саморозкривальних головок, кріплень деталей, # головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів)

28.49.23

Ділильні

Головки # та інші спеціальні пристрої до верстатів

28.49.23-00.00

Ділильні

Головки # та інші спеціальні пристрої до верстатів

32.50.22-39.71

Ділянки

Засоби для захисту # ліктьового суглоба чи верхньої кінцівки (зокрема налокітники)

32.50.22-39.73

Ділянки

Засоби для захисту # колінного суглоба чи нижньої кінцівки (зокрема наколінники)

26.11.2

Діоди

# та транзистори

26.11.21

Діоди

#; транзистори; тиристори, діодні тиристори, триодні тиристори

26.11.21-20.00

Діоди

# напівпровідникові

26.11.22

Діоди

Пристрої напівпровідникові; # світловипромінювальні; кристали п’єзоелектричні складені; їхні частини

26.11.22-20.00

Діоди

# напівпровідникові світловипромінювальні

26.11.22-60.00

Діодів

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, діодних тиристорів, триодних тиристорів, транзисторів і світловипромінювальних #)

26.11.40-70.00

Діодів

Частини #, транзисторів і подібних напівпровідникових пристроїв, фоточутливих напівпровідникових пристроїв і фотогальванічних елементів, світловипромінювальних діодів і п’єзоелектричних складених кристалів

26.11.40-70.00

Діодів

Частини діодів, транзисторів і подібних напівпровідникових пристроїв, фоточутливих напівпровідникових пристроїв і фотогальванічних елементів, світловипромінювальних # і п’єзоелектричних складених кристалів

26.70.23

Діодів

Пристрої на рідинних кристалах; лазери, крім лазерних #; прилади та інструменти оптичні, інші, н. в. і. у.

26.70.23-30.00

Діодів

Лазери (крім лазерних #, машин і пристроїв, об’єднаних з лазерами)

26.70.25

Діодів

Частини та приладдя до пристроїв на рідинних кристалах, лазерів (крім лазерних #), інших оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у.

26.70.25-00.00

Діодів

Частини та приладдя до пристроїв на рідинних кристалах, лазерів (крім лазерних #), інших оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у.

26.11.22-60.00

Діодних

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, # тиристорів, триодних тиристорів, транзисторів і світловипромінювальних діодів)

26.11.21

Діодні

Діоди; транзистори; тиристори, # тиристори, триодні тиристори

26.11.21-80.00

Діодні

Тиристори напівпровідникові, # тиристори, триодні тиристори

20.11.12

Діоксид

# вуглецю та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів

20.11.12-30.00

Діоксид

# вуглецю

20.12.19-50.00

Діоксид

Оксид і гідроксид літію, оксид і гідроксид ванадію, оксид і гідроксид нікелю, оксиди германію та # цирконію

20.13.24

Діоксид

Хлорид водню; олеум; пентаоксид фосфору; кислоти неорганічні, інші; # кремнію та сірки

20.13.24-75.00

Діоксид

# кремнію

20.13.24-77.00

Діоксид

# сірки

10.39.24-30.00

Діоксидом

Плоди та горіхи, інші, законсервовані для тимчасового зберігання # сірки чи в розсолі, у сірчистій воді чи в інших консервувальних розчинах, але непридатні для безпосереднього вживання в їжу

11.02.12-15.00

Діоксидом

Вино (сусло виноградне), бродіння якого запобігли чи зупинили доданням спирту, з надмірним тиском, зумовленим розчиненим # вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше від 3 бар і температурою 20° C (крім ігристого вина)

20.11.12-90.00

Діоксиду

Сполуки неметалів кисневмісні неорганічні (крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); триоксиду миш’яку, оксиду азоту, # кремнію, діоксиду сірки, діоксиду вуглецю)

20.11.12-90.00

Діоксиду

Сполуки неметалів кисневмісні неорганічні (крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); триоксиду миш’яку, оксиду азоту, діоксиду кремнію, # сірки, діоксиду вуглецю)

20.11.12-90.00

Діоксиду

Сполуки неметалів кисневмісні неорганічні (крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); триоксиду миш’яку, оксиду азоту, діоксиду кремнію, діоксиду сірки, # вуглецю)

20.12.24-15.00

Діоксиду

Пігменти та препарати, виготовлені на основі # титану з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду титану

20.12.24-15.00

Діоксиду

Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану з умістом не менше ніж 80 мас. % # титану

20.12.24-19.00

Діоксиду

Пігменти та препарати, виготовлені на основі # титану (крім пігментів і препаратів з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду титану)

20.12.24-19.00

Діоксиду

Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану (крім пігментів і препаратів з умістом не менше ніж 80 мас. % # титану)

20.14.34-10.00

Діоктилортофталати

Дибутилортофталати та #

20.14.23

Діоли

#, спирти багатоатомні, спирти циклічні та їхні похідні

20.14.23-39.00

Діоли

# та багатоатомні спирти (крім етиленгліколю та пропіленглюколю, О-глюциту)

25.73.30-25.00

Діркопроколювачів

Труборізи, болторізи, пробійники та подібні інструменти (крім пробійників і напилків до верстатів, металорізальних верстатів, офісних #, пристроїв для пробивання квитків)

18.12.14-21.00

Дітей

Друкування книжок для #, книжки для малювання та розфарбовування

32.40.31

Дітей

Іграшки на колесах для катання #; коляски для ляльок

32.40.31-00.00

Дітей

Іграшки на колесах для катання #; коляски для ляльок

10.89.19-40.21

Добавками

Кислота молочна харчова з буферними #

20.55.55-90.00

Добавки

# апретувальні, носії барвників та інші препарати, н. в. і. у.

20.59.55

Добавки

# апретувальні, носії барвників, що їх використовують для прискорення фарбування або закріплення барвників, і подібна продукція

20.59.55-50.00

Добавки

# апретувальні, носії барвників на основі крохмалистих речовин

20.59.55-70.00

Добавки

# апретувальні та інші препарати, використовувані у текстильній промисловисті

20.59.55-80.00

Добавки

# апретувальні та інші препарати, використовувані у паперовій промисловисті

20.15.9

Добрив

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і азотовмісних сполук

20.15.99

Добрив

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і азотовмісних сполук

20.15.99-00.00

Добрив

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і азотовмісних сполук

28.30.34

Добрив

Розкидачі та розподільники органічних і мінеральних #

28.30.34-30.00

Добрив

Розподільники мінеральних і хімічних # для підготовляння ґрунтів

28.30.34-50.00

Добрив

Розкидачі та розподільники органічних і мінеральних # (крім розподільників мінеральних і хімічних добрив)

28.30.34-50.00

Добрив

Розкидачі та розподільники органічних і мінеральних добрив (крім розподільників мінеральних і хімічних #)

20.1

Добрива

Речовини хімічні основні, # та азотовмісні сполуки, пластмаси й синтетичний каучук у первинних формах

20.15

Добрива

# та азотовмісні сполуки

20.15.3

Добрива

# азотні, мінеральні чи хімічні

20.15.4

Добрива

# фосфатні, мінеральні або хімічні

20.15.5

Добрива

# фосфатні, мінеральні або хімічні

20.15.7

Добрива

#, н. в. і. у.

20.15.8

Добрива

# рослинного чи тваринного походження, н. в. і. у.

20.15.39

Добрива

# та суміші азотні, інші

20.15.39-90.00

Добрива

# хімічні чи мінеральні, азотні, н. в. і. у.

20.15.49

Добрива

# фосфатні, інші

20.15.49-00.00

Добрива

# фосфатні, інші

20.15.59

Добрива

# калійні, інші

20.15.59-00.00

Добрива

# калійні, інші

20.15.71

Добрива

# мінеральні або хімічні з умістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

20.15.71-30.00

Добрива

# з умістом азоту, фосфору та калію не менше ніж 10 мас. % в перерахунку на чистий азот

20.15.71-80.00

Добрива

# з умістом азоту, фосфору та калію менше ніж 10 мас. % в перерахунку на чистий азот

20.15.74

Добрива

# мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та фосфору

20.15.74-00.00

Добрива

# мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та фосфору

20.15.75

Добрива

# мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та калію

20.15.75-00.00

Добрива

# мінеральні чи хімічні з умістом двох поживних елементів: азоту та калію

20.15.79

Добрива

# мінеральні чи хімічні з умістом двох чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), н. в. і. у.

20.15.79-30.00

Добрива

# мінеральні чи хімічні з умістом двох чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), у таблетках чи в подібній формі або в пакуваннях масою брутто не більше ніж 10 кг

20.15.79-80.00

Добрива

#, інші, н. в. і. у.

20.15.80

Добрива

# рослинного чи тваринного походження, н. в. і. у.

20.15.80-00.00

Добрива

# рослинного чи тваринного походження, н. в. і. у.

20.15.35

Добривами

Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є #

28.92.12

Добування

Машини врубові для # вугілля чи гірських порід і тунелепрохідницькі машини; машини бурильні чи прохідницькі, інші

28.92.12-33.00

Добування

Машини врубові для # вугілля чи гірських порід і тунелепрохідницькі машини, самохідні

28.92.12-35.00

Добування

Машини врубові для # вугілля чи гірських порід і тунелепрохідницькі машини, інші (крім самохідних)

28.92.12-55.00

Добування

Машини бурильні чи прохідницькі (зокрема встановлені на платформах, використовувані для # нафти та природного газу), крім самохідних

28.41.24-30.00

Довбальних

Верстати зуборізальні, зубошліфувальні або зубообробчі для обробляння металу, металокераміки чи керметів (крім верстатів пиляльних, # і протягувальних)

28.41.24-90.00

Довбальні

Верстати пиляльні, поздовжньо-стругальні або # та інші верстати, які працюють з видаленням металу або кераміки, н. в. і. у.

28.49.12-67.00

Довбальні

Верстати свердлильні та # для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

24.10.21-21.00

Довгасті

Зливки, інші первинні форми та # напівфабрикати для безшовних труб

32.99.24-50.00

Довжини

Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві затискачі та тасьма будь-якої # із закріпленими на них зубцями до застібок-змійок

28.41.23-85.00

Доводжувальні

Верстати хонінгувальні чи # для обробляння металу

28.25.12-70.00

Доводжувачі

Установки для кондиціювання повітря без умонтованої холодильної установки; централізовані установки для кондиціювання повітря; # зі змінною та постійною витратою повітря, вентиляторні доводжувачі (фанкойли)

28.25.12-70.00

Доводжувачі

Установки для кондиціювання повітря без умонтованої холодильної установки; централізовані установки для кондиціювання повітря; доводжувачі зі змінною та постійною витратою повітря, вентиляторні # (фанкойли)

20.41.43

Доглядання

Засоби полірувальні та креми для # за взуттям, меблями, підлогами, кузовами автомобілів, склом або металом

20.41.43-30.00

Доглядання

Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для # за взуттям або шкірою (крім штучних і готових восків)

20.41.43-50.00

Доглядання

Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для # за дерев’яними меблями, підлогами чи іншими дерев’яними поверхнями (крім штучних і готових восків)

20.42.15

Догляду

Засоби косметичні для макіяжу шкіри чи # за шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. і. у.

20.42.15-00.00

Догляду

Засоби косметичні для макіяжу шкіри чи # за шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. і. у.

32.91.11-50.00

Догляду

Щітки, інші, для прибирання доріг, домашнього господарства та # за тваринами

10.32.19-20.00

Додання

Сік з будь-яких фруктів чи овочів одного виду, неконцентрований, неферментований та без # спирту (крім апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного та яблучного соків)

10.39.15

Додання

Квасоля законсервована, без # оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

10.39.15-00.00

Додання

Квасоля законсервована, без # оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

10.39.16

Додання

Горох законсервований, без # оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

10.39.16-00.00

Додання

Горох законсервований, без # оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

10.39.17

Додання

Овочі, інші (крім картоплі), законсервовані, без # оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

10.51.11-33.00

Додання

Молоко з умістом жиру не більше ніж 1 мас. %, неконцентроване, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом не більше ніж 2 л

10.51.11-37.00

Додання

Молоко з умістом жиру не більше ніж 1 мас. %, неконцентроване, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом більше ніж 2 л

10.51.11-42.00

Додання

Молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас. %, але не більше від 6 мас. %, неконцентроване, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом не більше ніж 2 л

10.51.11-48.00

Додання

Молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас. %, але не більше від 6 мас. %, неконцентроване, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом більше ніж 2 л

10.51.12-10.00

Додання

Вершки з умістом жиру більше ніж 6 мас. %, але не більше від 21 мас. %, неконцентровані, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом не більше ніж 2 л

10.51.12-20.00

Додання

Вершки з умістом жиру більше ніж 6 мас. %, але не більше від 21 мас. %, неконцентровані, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом більше ніж 2 л

10.51.12-30.00

Додання

Вершки з умістом жиру більше ніж 21 мас. %, неконцентровані, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом не більше від 2 л

10.51.12-40.00

Додання

Вершки з умістом жиру більше ніж 21 мас. %, неконцентровані, без # цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакуваннях з чистим умістом більше ніж 2 л

10.51.51

Додання

Молоко та вершки, концентровані, з доданням чи без # цукру або іншого підсолоджувача, не в твердих формах

10.62.13-10.00

Додання

Глюкоза та сироп глюкози (без # ароматизаторів чи барвників)

10.62.13-20.00

Додання

Фруктоза хімічно чиста у твердій формі; фруктоза та сироп фруктози, з умістом у сухому стані більше ніж 50 % фруктози; ізоглюкоза (без # ароматизаторів чи барвників)

10.62.13-30.00

Додання

Мальтодекстрин і сироп мальтодекстрину (без # ароматизаторів чи барвників)

10.81.12

Додання

Цукор тростинний чи буряковий, очищений (сахароза), у твердих формах, без # ароматизаторів чи барвників

10.82.13

Додання

Какао-порошок, без # цукру чи інших підсолоджувачів

10.82.13-00.00

Додання

Какао-порошок, без # цукру чи інших підсолоджувачів

16.21.14-23.00

Додання

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням чи без # смол або інших сполучних органічних речовин, завтовшки не більше ніж 5 мм

16.21.14-26.00

Додання

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без # смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 5 мм, але не більше від 9 мм

16.21.14-29.00

Додання

Плити деревноволокнисті середньої густини (МDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без # смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 9 мм

16.21.14-43.00

Додання

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без # смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 г/см3

16.21.14-46.00

Додання

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без # смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3

16.21.14-49.00

Додання

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з доданням або без # смол чи інших сполучних органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3

10.39.17-40.00

Доданням

Овочі та суміші овочів, заморожені (крім готових овочевих страв, заморожених, кулінарно необроблених, або оброблених парою чи кип’ятінням у воді, або законсервованих з # оцту чи оцтової кислоти овочів і сумішей овочів)

10.39.18

Доданням

Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовані чи законсервовані з # оцту чи оцтової кислоти

10.39.18-00.00

Доданням

Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовані чи законсервовані з # оцту чи оцтової кислоти

10.51.51

Доданням

Молоко та вершки, концентровані, з # чи без додання цукру або іншого підсолоджувача, не в твердих формах

10.51.52-45.00

Доданням

Йогурт рідинний ароматизований чи сквашене молоко (кефір; сметана; йогурт й інші ферментовані продукти, ароматизовані чи з # плодів, горіхів або какао)

10.51.55-30.00

Доданням

Сироватка молочна та змодифікована молочна сироватка в порошку, гранулах чи інших твердих формах, концентрована, неконцентрована чи з # підсолоджувача

10.51.55-60.00

Доданням

Сироватка молочна та змодифікована молочна сироватка в рідинній чи пастоподібній формах; концентрована, неконцентрована чи з # підсолоджувача

10.81.13

Доданням

Цукор тростинний чи буряковий, очищений з # ароматизаторів чи барвників; цукор кленовий і кленовий сироп

10.81.13-00.00

Доданням

Цукор тростинний чи буряковий, очищений з # ароматизаторів чи барвників; цукор кленовий і кленовий сироп

10.82.14

Доданням

Какао-порошок, з # цукру чи інших підсолоджувачів

10.82.14-00.00

Доданням

Какао-порошок, з # цукру чи інших підсолоджувачів

10.82.22-35.00

Доданням

Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з # зерна зернових культур, плодів або горіхів (крім шоколаду з начинкою, шоколадного печива)

11.02.12-15.00

Доданням

Вино (сусло виноградне), бродіння якого запобігли чи зупинили # спирту, з надмірним тиском, зумовленим розчиненим діоксидом вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше від 3 бар і температурою 20° C (крім ігристого вина)

11.02.12-17.00

Доданням

Вино (сусло виноградне), високоякісне, вироблене в певних регіонах, бродіння якого запобігли чи зупинили # спирту, міцністю не більше ніж 15 об. %, крім вина білого та ігристого

11.02.12-19.00

Доданням

Вино та сусло виноградне, бродіння якого запобігли чи зупинили # спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % (крім високоякісних білих та ігристих вин, вироблених у певних регіонах)

11.07.19-30.00

Доданням

Води з # цукру, інших підсолоджувачів чи ароматизовані (зокрема мінеральні та газовані)

16.21.14-23.00

Доданням

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з # чи без додання смол або інших сполучних органічних речовин, завтовшки не більше ніж 5 мм

16.21.14-26.00

Доданням

Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з # або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 5 мм, але не більше від 9 мм

16.21.14-29.00

Доданням

Плити деревноволокнисті середньої густини (МDF), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з # або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, завтовшки більше ніж 9 мм

16.21.14-43.00

Доданням

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з # або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 г/см3

16.21.14-46.00

Доданням

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з # або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3

16.21.14-49.00

Доданням

Плити деревноволокнисті (крім плит деревноволокнистих середньої густини (MDF)), з деревини чи інших здерев’янілих матеріалів, з # або без додання смол чи інших сполучних органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3

23.19.11-50.00

Доданого

Труби скляні необроблені (зокрема труби з умістом флуорисцентного матеріалу, # до маси), крім труб, покритих з внутрішньої частини флуорисцентним матеріалом

20.14.34

Додатковими

Кислоти ароматичні полікарбонові та карбонові з # кисневмісними функційними групами; їхні похідні, крім саліцилової кислоти та її солей

27.52.11-13.00

Додатковими

Прилади для приготування та підігрівання їжі, побутові, з духовкою, залізні чи сталеві, на газовому паливі (зокрема з # котлами для центрального опалення, окремими духовками для газового та інших видів палива)

27.52.11-15.00

Додатковими

Прилади для приготування та підігрівання їжі, побутові, залізні чи сталеві, на газовому паливі (зокрема з # котлами для центрального опалення, для газового та інших видів палива, без духовки)

15.11.41-50.00

Додатково

Шкіра зі шкур овець або ягнят, без вовняного покриву, вичинена під пергамент або # оброблена після дублення (крім замші, лакової шкіри, ламінованої лакової та металізованої шкіри)

15.11.42-50.00

Додатково

Шкіра зі шкур кіз або козенят, без волосяного покриву, вичинена під пергамент або # оброблена після дублення (крім замші, лакової шкіри, ламінованої лакової та металізованої шкіри)

15.11.43-50.00

Додатково

Шкіра зі шкур свиней, без волосяного покриву, вичинена під пергамент або # оброблена після дублення (крім лакової шкіри, ламінованої лакової та металізованої шкіри)

15.11.42-30.00

Додублена

Шкіра зі шкур кіз або козенят, без волосяного покриву, дублена чи #, але без подальшого оброблення (крім замші)

32.99.42-30.00

Дозаправляння

Частини сигаретних та інших запальничок (крім кременів, ґнотів, палива в ампулах, пляшках, банках чи інших умістинах, використовуване для заправляння чи # сигаретних або подібних запальничок)

30.12.19-70.00

Дозвілля

Засоби плавучі для # та спорту, інші, н. в. і. у.; човни веслові та каное

28.13.12-20.00

Дозувальні

Помпи об’ємні поршневі з кривошипно-шатунним механізмом, # та пропорційні

28.13.11-05.00

Дозування

Помпи для # пального чи мастильних матеріалів

28.13.11-25.00

Дозування

Помпи для # рідин з витратомірами чи такі, у яких передбачено встановлення витратомірів (крім помп для пального чи мастильних матеріалів)

28.30.82

Доїльні

Машини #

28.30.82-00.00

Доїльні

Машини #

28.30.94

Доїння

Частини машин для # та обробляння чи переробляння молока, н. в. і. у.

28.30.94-00.00

Доїння

Частини машин для # та обробляння чи переробляння молока, н. в. і. у.

25.11.23-30.00

Доки

Водозливи, шлюзи, ворота судноплавних шлюзів, дебаркадери, стаціонарні # та інші конструкції для морських або річкових споруд, із заліза чи сталі

18.12.11

Документів

Друкування поштових марок, фіскальних марок, товаророзпорядчих #, кредитних карток з мікрочіпами, чеків та інших документів із захистом і подібних матеріалів

18.12.11

Документів

Друкування поштових марок, фіскальних марок, товаророзпорядчих документів, кредитних карток з мікрочіпами, чеків та інших # із захистом і подібних матеріалів

18.12.11-00.00

Документів

Друкування поштових марок, фіскальних марок, товаророзпорядчих #, кредитних карток з мікрочіпами, чеків та інших документів із захистом і подібних матеріалів

18.12.11-00.00

Документів

Друкування поштових марок, фіскальних марок, товаророзпорядчих документів, кредитних карток з мікрочіпами, чеків та інших # із захистом і подібних матеріалів

25.99.21

Документів

Сейфи та скрині, двері та секції до банківських сховищ, ящики для зберігання грошей і # та подібні вироби, броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів

25.99.21-70.00

Документів

Ящики для зберігання грошей і # та подібні вироби, з недорогоцінних металів

26.70.12

Документів

Фотокамери для підготовляння пластин або циліндрів для друкування; фотокамери, використовувані для перенесення зображення # у мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроносії

26.70.12-00.00

Документів

Фотокамери для підготовляння пластин або циліндрів для друкування; фотокамери, використовувані для перенесення зображення # у мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроносії

23.52.3

Доломіт

# кальцинований або агломерований

23.52.30

Доломіт

# кальцинований або агломерований

23.52.30-30.00

Доломіт

# кальцинований та спечений необроблений, начорно оброблений або розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити

23.52.30-50.00

Доломіт

# агломерований (зокрема доломіт гудронований)

23.52.30-50.00

Доломіт

Доломіт агломерований (зокрема # гудронований)

23.20.14-10.00

Доломіту

Вироби з умістом магнезиту, # чи хроміту (зокрема цегли та інші форми, камені пробірні для випробування дорогоцінних металів, блоки та плити для брукування), крім вогнетривких виробів

25.73.30-57.00

Долота

Рубанки, зубила, # та подібні різальні інструменти для обробляння дерева

10.92

Домашніх

Корми готові для # тварин

10.92.1

Домашніх

Корми готові для # тварин

10.92.9

Домашніх

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для # тварин

10.92.10

Домашніх

Корми готові для # тварин

10.92.10-00.00

Домашніх

Корми готові для # тварин

10.92.99

Домашніх

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для # тварин

10.92.99-00.00

Домашніх

Роботи субпідрядні як

13.92.1

Домашнього

Вироби текстильні готові для # господарства

32.91.11

Домашнього

Мітли та щітки для # прибирання

32.91.11-50.00

Домашнього

Щітки, інші, для прибирання доріг, # господарства та догляду за тваринами

28.22.13

Домкрати

#; підіймачі, призначені для підіймання транспортних засобів

28.22.13-50.00

Домкрати

# та підіймачі гідравлічні для підіймання транспортних засобів (крім гаражних)

28.22.13-70.00

Домкрати

# та підіймачі, застосовувані для підіймання транспортних засобів (крім гаражних стаціонарних і гідравлічних)

25.50.12-50.00

Домкратів

Штампування об’ємне сталевих частин поліспастів і підіймачів, лебідок і кабестанів, #, вилкових автонавантажувачів, інших автонавантажувачів, обладнаних вантажопідіймальними чи маніпуляційними пристроями, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів і вагонів канатних доріг або фунікулерів

25.30.12

Допоміжне

Устатковання # для використовування разом з котлами; конденсатори для парових або інших паросилових установок

25.30.12-30.00

Допоміжне

Устатковання # для використовування разом з котлами підкатегорій 25.30.11, 25.21.12

28.94.15

Допоміжне

Устатковання # для використання з машинами для обробляння текстилю; машини для друкування на текстильних матеріалах

28.94.15-10.00

Допоміжне

Устатковання # для машин під категорій 28.94.11, 28.94.12, 28.94.13, 28.94.14

30.12.11

Допоміжним

Човни прогулянкові чи спортивні (крім надувних), вітрильні, з # двигуном чи без нього

30.12.11-00.00

Допоміжним

Човни прогулянкові чи спортивні (крім надувних), вітрильні, з # двигуном чи без нього

30.91.11

Допоміжним

Мотоцикли та велосипеди з # поршневим двигуном внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів не більше ніж 50 см3

30.91.11-00.00

Допоміжним

Мотоцикли та велосипеди з # поршневим двигуном внутрішнього згоряння з робочим об’ємом циліндрів не більше ніж 50 см3

28.94.51-10.00

Допоміжних

Частини машин підкатегорій 28.94.11, 28.94.12 або їхніх # пристроїв

28.94.51-50.00

Допоміжних

Частини ткацьких верстатів і пристрої до них або їхніх # пристроїв (зокрема човники, прядильні диски до ткацьких верстатів, ремізки та ремізні рамки)

28.94.51-70.00

Допоміжних

Частини машин підкатегорії 28.94.14 і пристрої до них або їхніх # пристроїв

25.93.17-10.00

Допоміжну

Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім оснащених різальними зубцями, або інших виробів, у яких ланцюги відіграють # роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, мірних (геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для особистого прикрашання (біжутерії)

25.93.17-30.00

Допоміжну

Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім оснащених різальними зубцями або інших виробів, у яких ланцюги відіграють # роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, мірних (геодезичних) ланцюгів

25.93.17-50.00

Допоміжну

Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з розпірками та ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів до бензопил) або інших виробів, у яких ланцюги відіграють # роль, мірних (геодезичних) ланцюгів

21.20.24

Допомоги

Матеріали перев’язувальні клейкі, кетгут і подібні матеріали; аптечки першої #

21.20.24-60.00

Допомоги

Сумки та аптечки першої #

25.50.12-50.00

Доріг

Штампування об’ємне сталевих частин поліспастів і підіймачів, лебідок і кабестанів, домкратів, вилкових автонавантажувачів, інших автонавантажувачів, обладнаних вантажопідіймальними чи маніпуляційними пристроями, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів і вагонів канатних # або фунікулерів

32.91.11-50.00

Доріг

Щітки, інші, для прибирання #, домашнього господарства та догляду за тваринами

33.20.50-90.00

Доріг

Монтування іншого електричного устатковання, крім устатковання сигналізації для автомагістралей, автомобільних # і летовищ

28.22.16

Доріжки

Ліфти, скіпові підіймачі, ескалатори та пішохідні рухомі #

28.22.16-70.00

Доріжки

Ескалатори та пішохідні рухомі #

26.80.11

Доріжкою

Носії інформації магнітні, не записані, крім карток з магнітною #

26.80.11-00.00

Доріжкою

Носії інформації магнітні, не записані, крім карток з магнітною #

26.80.14

Доріжкою

Картки з магнітною #

26.80.14-00.00

Доріжкою

Картки з магнітною #

27.90.7

Дорогах

Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних #, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

27.90.33-30.00

Дорогах

Частини електричного сигналізаційного, убезпечувального устатковання для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, автомобільних # або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

27.90.70

Дорогах

Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних #, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

27.90.70-30.00

Дорогах

Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на автомобільних # або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

30.20.40-50.00

Дорогах

Устатковання механічне чи електромеханічне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на #, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

30.20.40-70.00

Дорогах

Кріплення, арматура та устатковання механічне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях; частини кріплень і арматури залізничних або трамвайних колій, устатковання механічного сигналізаційного, убезпечувального, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, #, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

20.13.68

Дорогоцінне

Кварц п’єзоелектричний; каміння # чи напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, інше, необроблене

20.13.68-00.00

Дорогоцінне

Кварц п’єзоелектричний; каміння # чи напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, інше, необроблене

26.40.51-50.00

Дорогоцінне

Каміння # та напівдорогоцінне для голок звукознімачів

32.12.11

Дорогоцінне

Перли культивовані, # чи напівдорогоцінне каміння, зокрема синтетичне чи відновлене, оброблене, але незакріплене

32.12.11-00.00

Дорогоцінне

Перли культивовані, # чи напівдорогоцінне каміння, зокрема синтетичне чи відновлене, оброблене, але незакріплене

26.52.11

Дорогоцінними

Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих # металами

26.52.11-00.00

Дорогоцінними

Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих # металами

32.12.13-55.00

Дорогоцінними

Вироби золотих або срібних справ майстрів з недорогоцінних металів, плакованих # металами

20.13.51

Дорогоцінних

Солі оксометалевих чи пероксометалевих кислот; колоїди # металів

20.13.51-85.00

Дорогоцінних

Метали дорогоцінні колоїдні; сполуки та амальгами # металів, крім нітрату срібла

20.13.52

Дорогоцінних

Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема вода дистильована, амальгами, крім амальгам # металів

20.13.52-90.00

Дорогоцінних

Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. у.(крім дистильованої та кондуктометричної води та води подібної чистоти, зрідженого повітря та стисненого повітря, амальгам # металів)

23.20.14-10.00

Дорогоцінних

Вироби з умістом магнезиту, доломіту чи хроміту (зокрема цегли та інші форми, камені пробірні для випробування # металів, блоки та плити для брукування), крім вогнетривких виробів

24.41.9

Дорогоцінних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # металів

24.41.99

Дорогоцінних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # металів

24.41.99-00.00

Дорогоцінних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # металів

25.61.11-90.00

Дорогоцінних

Нанесення інших металевих покривів, крім цинкових (зокрема нікелевих, мідних, хромових, з # металів), електролітичним і хімічним методами

26.52.11

Дорогоцінних

Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з # металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами

26.52.11-00.00

Дорогоцінних

Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, виробленими з # металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами

32.2.14-00.00

Дорогоцінних

Вироби з # металів, інші; вироби з природних або культивованих перлів, дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння

32.12.13-30.00

Дорогоцінних

Вироби ювелірні та їхні частини з # металів (зокрема з гальванічним покривом, плаковані)

32.12.13-53.00

Дорогоцінних

Вироби золотих або срібних справ майстрів з # металів, н. в. і. у.

32.12.14

Дорогоцінних

Вироби з # металів, інші; вироби з природних або культивованих перлів, дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння

24.4

Дорогоцінні

Метали # та інші кольорові метали

24.41

Дорогоцінні

Метали #

25.93.15-30.00

Дорогоцінного

Дріт електродний для електродугового зварювання, з недорогоцінних металів (крім дроту та прутків із трубчатим припоєм, припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого # металу)

25.93.15-50.00

Дорогоцінного

Прутки з покривом з недорогоцінних металів і електродний дріт, призначені для паяння, паяння твердим припоєм або газового зварювання (крім дроту та прутків із трубчатим припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого # металу)

32.12.12

Дорогоцінного

Алмази технічні оброблені; пил і порошок природного чи синтетичного # або напівдорогоцінного каміння

32.12.12-00.00

Дорогоцінного

Алмази технічні оброблені; пил і порошок природного чи синтетичного # або напівдорогоцінного каміння

32.12.14

Дорогоцінного

Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з природних або культивованих перлів, # чи напівдорогоцінного каміння

32.12.14-00.00

Дорогоцінного

Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з природних або культивованих перлів, # чи напівдорогоцінного каміння

23.31.10-53.00

Дорожні

Плити та покриви #, плитка для облицювання стін і камінів (крім плитки двошарової типу «шпальтплаттен»)

23.31.10-57.00

Дорожні

Плити та покриви #, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з кам’яного кремнеземистого борошна або з подібних кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних виробів, виробів з кам’яної кераміки, двошарової плитки типу «шпальтплаттен», плит, призначених для столових підставок, декоративних виробів і керамічних плит, спеціально призначених для кухонних плит)

23.31.10-73.00

Дорожні

Плити та покриви #, плитка для облицювання стін і камінів глазуровані з площею поверхні більше ніж 90 см2

23.31.10-75.00

Дорожні

Плити та покриви #, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої кераміки, глазуровані, з поверхнею більше ніж 90 см2

23.31.10-79.00

Дорожні

Плити та покриви #, плитка для облицювання стін і камінів, глазуровані, крім двошарової плитки типу «шпальтплаттен», з поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних виробів, виготовлених з фаянсу чи тонкої кераміки, плит і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2

28.92.2

Дорожні

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та # котки)

28.92.24

Дорожні

Машини трамбувальні та # котки, самохідні

28.92.24-00.00

Дорожні

Машини трамбувальні та # котки, самохідні

29.10.43

Дорожні

Тягачі # до напівпричепів

29.10.43-00.00

Дорожні

Тягачі # до напівпричепів

15.12.9

Дорожніх

Роботи субпідрядні як частина виробництва #, шорно-сідельних виробів і упряжі та подібних виробів

15.12.99

Дорожніх

Роботи субпідрядні як частина виробництва #, шорно-сідельних виробів і упряжі та подібних виробів

15.12.99-00.00

Дорожніх

Роботи субпідрядні як частина виробництва #, шорно-сідельних виробів і упряжі та подібних виробів

24.54.10-10.00

Дорожніх

Лиття деталей наземних транспортних засобів з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей до локомотивів і рухомого складу, портальних лісовозів, вантажних машин, обладнаних вантажопідіймальним або маніпуляційним устаткованням, сільськогосподарських і # котків, бульдозерів і подібних машин)

25.99.25

Дорожніх

Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, сумок, # речей або інших готових виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів

28.22.14-60.00

Дорожніх

Машини та механізми підіймальні, призначені для встановлення на # автотранспортних засобах

32.91.19-70.00

Дорожніх

Щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобів (крім машин # підмітально-прибиральних)

33.20.29-10.00

Дорожніх

Монтування двигунів і турбін (крім двигунів літаків, # автотранспортних засобів і велосипедів)

30.92.10-30.00

Доставляння

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (зокрема триколісні велосипеди для # вантажів), без двигуна, без кулькових вальниць/підшипників

30.92.10-50.00

Доставляння

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (зокрема триколісні велосипеди для # вантажів), без двигуна, з кульковими вальницями/підшипниками

26.11.30-27.00

Доступу

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого # динамічні

26.11.30-34.00

Доступу

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого # статичні, зокрема запам’ятовувачі прямого доступу типу «кеш» («cash»-пам’ять)

26.11.30-34.00

Доступу

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу статичні, зокрема запам’ятовувачі прямого # типу «кеш» («cash»-пам’ять)

30.92.20-30.02

Дошки

# для пересування (візки малогабаритні)

32.30.13

Дошки

Лижі водні, # для серфінгу, віндсерфери та інше спорядження для водного спорту

32.30.13-00.00

Дошки

Лижі водні, # для серфінгу, віндсерфери та інше спорядження для водного спорту

32.99.1

Дошки

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, #, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

32.99.16

Дошки

# грифельні та інші дошки для писання чи рисування; штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумерування та подібні пристосування; стрічки до друкарських машинок або подібні стрічки; подушечки штемпельні

32.99.16

Дошки

Дошки грифельні та інші # для писання чи рисування; штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумерування та подібні пристосування; стрічки до друкарських машинок або подібні стрічки; подушечки штемпельні

32.99.16-10.00

Дошки

# грифельні та інші дошки для писання чи рисування

32.99.16-10.00

Дошки

Дошки грифельні та інші # для писання чи рисування

16.10.10-39.00

Дощечки

Деревина м’яких порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, зокрема олівцеві # завдовжки не більше ніж 125 см і завтовшки менше ніж 12,5 мм (крім струганої чи шліфованої ялини або звичайної сосни, що має торцеві з’єднання)

16.21.21-13.00

Дощечки

Шпон, листи до фанери клеєної та інша деревина, розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більше ніж 6 мм, що мають торцеві з’єднання, стругані чи шліфовані, # для виробництва олівців

14.13.21

Дощовики

Пальта, #, півпальта, накидки, плащі, анораки, вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, не трикотажні

14.13.21-10.00

Дощовики

#, чоловічі або хлопчачі

14.13.31-10.00

Дощовики

#, жіночі або дівчачі

13.92.22

Дощок

Брезенти, навіси й тенти, вітрила для човнів, # для віндсерфінгу чи наземних вітрильних апаратів, намети та спорядження для кемпінгів (зокрема надувні матраци)

20.51.14

Дощу

Петарди сигнальні, ракети сигнальні під час #, туману та інші піротехнічні засоби, крім феєрверків

20.51.14-00.00

Дощу

Петарди сигнальні, ракети сигнальні під час #, туману та інші піротехнічні засоби, крім феєрверків

32.99.21

Дощу

Парасолі від # та від сонця; палиці, палиці-сидіння, батоги та подібні вироби

32.99.21-30.00

Дощу

Парасолі від # та від сонця; парасолі-тростини, садові парасолі та подібні парасолі (крім чохлів на парасолі)

32.99.22

Дощу

Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до парасольок від # й від сонця, палиць, палиць-сидінь, батогів і подібних виробів

32.99.22-00.00

Дощу

Частини, оздоблювальні деталі та пристосування до парасольок від # й від сонця, палиць, палиць-сидінь, батогів і подібних виробів

25.99.29-31.00

Драбини

# та сходні/стрем’янки, із заліза чи сталі (крім кованих і штампованих)

10.82.23-63.00

Драже

Вироби зацукровані (#) (зокрема мигдаль зацукрований)

16.23.12

Дранка

Опалубка з деревини для бетонування, ґонт і # для покрівель, з деревини

16.23.12-00.00

Дранка

Опалубка з деревини для бетонування, ґонт і # для покрівель, з деревини

13.92.15

Драпіровка

Фіранки, гардини (зокрема #) і світлонепроникні штори; завіси чи запони до ліжок

25.99.29-41.00

Дренажні

Заслінки перфоровані та подібні вироби зі сталевого чи залізного листа для фільтрування води на вході у # системи (крім кованих і штампованих)

22.29.26-30.00

Дренажної

Вмістини перфоровані й подібні вироби пластмасові для фільтрування води на вході до # системи

28.24.11-33.00

Дрилей

Інструменти ручні електромеханічні, використовувані для роботи з текстильними матеріалами (крім #, пилок)

28.24.11-35.00

Дрилей

Інструменти ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього джерела живлення (крім #, пилок, інструментів, використовуваних для роботи з текстильними матеріалами)

28.24.11-13.00

Дрилі

# ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього джерела живлення

28.24.11-15.00

Дрилі

# ручні електропневматичні (зокрема верстати свердлильні, для нарізання нарізі, для розгортання отворів, бурильні молотки та перфоратори)

28.24.11-17.00

Дрилі

# ручні електромеханічні всіх типів (крім тих, які працюють без зовнішнього джерела живлення, електропневматичних)

23.19.26-70.00

Дрібні

Вироби скляні # (зокрема намистини, штучні перли та камені й подібні вироби)

23.70.12-30.00

Дрібняк

Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (зокрема квадратної), найбільшу грань яких може бути вписано у квадрат із стороною розміром менше ніж 7 см; гранули, # і порошок, штучно забарвлені

10.89.13-39.00

Дріжджів

Дріжджі активні (крім хлібопекарських #)

21.10.60-50.00

Дріжджів

Кров людська, кров тваринна терапевтичної, профілактичної чи діагностичної призначеності; культури мікроорганізмів; токсини (крім #)

24.34

Дріт

# холодноволочильний

24.34.1

Дріт

# холодноволочильний

24.34.11

Дріт

# холодноволочильний з нелегованої сталі

24.34.11-30.00

Дріт

# з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-30.00

Дріт

Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований #), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Дріт

# з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Дріт

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований #), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-70.00

Дріт

# з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-70.00

Дріт

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований #), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.12

Дріт

# холодноволочильний з нержавкої сталі

24.34.12-00.00

Дріт

# холодноволочильний з нержавкої сталі

24.34.13

Дріт

# холодноволочильний з іншої легованої сталі

24.34.13-00.00

Дріт

# холодноволочильний з іншої легованої сталі

24.42.23

Дріт

# алюмінієвий

24.42.23-30.00

Дріт

# з нелегованого алюмінію (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, троса й армованого алюмінієвим дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.42.23-50.00

Дріт

# з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, троса й армованого алюмінієвим дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.43.23

Дріт

Бруски, прутки, профілі та # з цинку; пластини, листи, стрічки й фольга з цинку

24.43.23-00.00

Дріт

Бруски, прутки, профілі та # з цинку; пластини, листи, стрічки й фольга з цинку

24.43.24

Дріт

Бруски, прутки, профілі та # з олова

24.43.24-00.00

Дріт

Бруски, прутки, профілі та # з олова

24.44.23

Дріт

# з міді

24.44.23-30.00

Дріт

# з рафінованої міді (з найбільшим розміром поперечного перерізу більше ніж 6 мм), із мідних сплавів

24.44.23-50.00

Дріт

# з міді з найменшим розміром поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм, з найбільшим розміром поперечного перерізу менше ніж 6 мм (крім троса чи посиленого дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.44.23-70.00

Дріт

# з міді з найменшим розміром поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм (крім троса чи посиленого дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.45.22

Дріт

Бруски, прутки, профілі та # з нікелю

24.45.22-00.00

Дріт

Бруски, прутки, профілі та # з нікелю

25.93.11

Дріт

# кручений, троси, плетені шнури, стропи та подібні вироби із заліза чи сталі, без електричної ізоляції

25.93.11-30.00

Дріт

# кручений, канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений дріт і дротяні канати з приєднаними фітингами чи без них, електрично не ізольовані), крім електроізольованих

25.93.11-30.00

Дріт

Дріт кручений, канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений # і дротяні канати з приєднаними фітингами чи без них, електрично не ізольовані), крім електроізольованих

25.93.12

Дріт

# колючий із заліза чи сталі; дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні вироби з міді або алюмінію, крім електроізольованих

25.93.12

Дріт

Дріт колючий із заліза чи сталі; # кручений, троси, плетені шнури та подібні вироби з міді або алюмінію, крім електроізольованих

25.93.12-30.00

Дріт

# колючий та загорожі з колючого дроту, виготовлені зі сталі чи сталевого дроту

25.93.12-50.00

Дріт

# кручений, троси, плетені шнури та подібні вироби з міді (крім електроізольованих, колючого дроту та неколючого подвійного вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих електричного проводу та кабелів)

25.93.12-70.00

Дріт

# кручений, троси, плетені шнури та подібні вироби з алюмінію (крім електроізольованих, колючого дроту та неколючого подвійного вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих електричного проводу та кабелів)

25.93.15

Дріт

#, прутки, трубки, пластини, електроди з покривом або з осердям із флюсового матеріалу

25.93.15-30.00

Дріт

# електродний для електродугового зварювання, з недорогоцінних металів (крім дроту та прутків із трубчатим припоєм, припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного металу)

25.93.15-50.00

Дріт

Прутки з покривом з недорогоцінних металів і електродний #, призначені для паяння, паяння твердим припоєм або газового зварювання (крім дроту та прутків із трубчатим припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного металу)

25.93.15-70.00

Дріт

# та прутки зі спеченого порошку недорогоцінних металів, призначені для металізації напиленням (зокрема їхні частини)

25.99.29-76.00

Дріт

Бруски, стрижні, профілі та # (крім стрижнів з покривом, виливаних стрижнів, які підлягають прокатуванню, витягуванню чи подальшому виливанню для одержання фасонних виробів, ізольованого електричного проводу), зі свинцю

28.49.12-75.00

Дробарки

Верстати розколювальні, лущильні чи # для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми; твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

11.05.2

Дробина

# пивоваріння та винокуріння

11.05.20

Дробина

# пивоваріння та винокуріння

11.05.20-00.00

Дробина

# пивоваріння та винокуріння

11.05.1

Дробини

Пиво, крім # пивоваріння

11.05.10

Дробини

Пиво, крім # пивоваріння

11.05.10-00.00

Дробини

Пиво, крім # пивоваріння

10.39.13-30.00

Дроблена

Цибуля сушена, ціла, шматочками чи скибками, # чи в порошку, але не піддана подальшому приготуванню

10.61.33-33.00

Дроблене

Зерно, вальцьоване, розплющене на пластівці, лущене, поліроване, різане чи # (крім рису)

10.61.1

Дроблений

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи #

10.61.12

Дроблений

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або#

10.61.12-50.00

Дроблений

Рис # (зокрема рис збагачений, рис пропарений)

25.40.12-50.00

Дробовики-рушниці

#, ґвинтівки, карабіни та зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці для полювання на качок (рушниці для плоскодонок), комбіновані рушниці з взаємозамінним гладким і нарізним стволом, зброя спортивна, виконана у формі палиці), крім військової вогнепальної зброї

27.11.62

Дроселей

Частини трансформаторів, # і котушок індуктивності та статичних перетворювачів

27.11.62-05.00

Дроселей

Частини трансформаторів, # і котушок індуктивності (крім феритових осердь)

27.11.5

Дроселі

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; # та котушки індуктивності, інші

27.11.50

Дроселі

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; # та котушки індуктивності, інші

27.11.50-13.00

Дроселі

# та котушки індуктивності до розрядних ламп або трубок

27.11.50-80.00

Дроселі

# та котушки індуктивності (крім котушок індуктивності та відхилення до електронно-променевих трубок і розрядних ламп)

27.11.50-15.00

Дроселів

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок (крім # і котушок індуктивності)

28.14.13-75.00

Дросельні

Клапани #

24.34.9

Дрота

Роботи субпідрядні як частина виробництва холодноволочильного #

24.34.99

Дрота

Роботи субпідрядні як частина виробництва холодноволочильного #

24.34.99-00.00

Дрота

Роботи субпідрядні як частина виробництва холодноволочильного #

25.99.29-25.00

Дротових

Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; силки, капкани й подібні вироби, дротяна обв’язка для фуражу, носові кільця для тварин, матрацні гачки, гаки для м’яса, підвіски ринви/водостічного жолоба, корзини для паперу (крім # каркасів для абажурів)

27.90.60-80.00

Дротових

Резистори постійні вуглецеві, композиційні чи плівкові (крім нагрівальних резисторів і фоторезисторів); резистори змінні електричні (зокрема реостати, потенціометри), крім змінних # і нагрівальних резисторів

27.90.60-55.00

Дротові

Резистори змінні #, потужністю не більше ніж 20 Вт

27.90.60-57.00

Дротові

Резистори змінні #, потужністю більше ніж 20 Вт

24.42.23-30.00

Дротом

Дріт з нелегованого алюмінію (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, троса й армованого алюмінієвим # корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.42.23-50.00

Дротом

Дріт з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, троса й армованого алюмінієвим # корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.44.23-50.00

Дротом

Дріт з міді з найменшим розміром поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм, з найбільшим розміром поперечного перерізу менше ніж 6 мм (крім троса чи посиленого # корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.44.23-70.00

Дротом

Дріт з міді з найменшим розміром поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм (крім троса чи посиленого # корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.34.11-30.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого #, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-30.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого # для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-30.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного #, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-30.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого #, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого #, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого # для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного #, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-50.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого дроту, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого #, ізольованого електричного проводу

24.34.11-70.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім крученого #, колючого дроту для огороджування, спареного дроту, зубчатого дроту, ізольованого електричного проводу

24.34.11-70.00

Дроту

Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 0,6 м