Індексуємо заробітну плату за вересень - жовтень 2012 року

Друк

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 65, с. 42 було опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за серпень та вересень 2012 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок №1078). У сьогоднішньому номері розглянемо особливості індексації заробітної плати за вересень та жовтень 2012 року.

Нагадаємо, що індекс споживчих цін за липень 2012 року — 99,8 %, за серпень — 99,7 %,.

При проведенні індексації заробітної плати працівників необхідно дотримуватися таких правил.

1. Індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення. Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу з розрахунку на місяць складають: у січні — березні 2012 року — 1073 грн.; у квітні — червні 2012 року — 1094 грн.; у липні — вересні 2012 року — 1102 грн.; у жовтні — листопаді 2012 року — 1118 грн.; у грудні 2012 року — 1134 грн.

Отже, зарплата за вересень 2012 року індексується в межах 1102 грн., а за жовтень 2012 року вже в межах 1118 грн.

2. Сума індексації нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за вересень і жовтень 2012 року наведено нижче.

 

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу чи підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

вересень

жовтень

2006 рік

Січень

104,0

104,0

Лютий

100,4

100,4

Березень

101,0

101,0

Квітень

101,8

101,8

Травень

100,8

100,8

Червень

100,6

100,6

Липень

98,8

98,8

Серпень

98,8

98,8

Вересень

94,9

94,9

Жовтень

90,0

90,0

Листопад

86,6

86,6

Грудень

85,0

85,0

2007 рік

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

 

Тепер пояснимо, як користуватися даними таблиці на практиці.

Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного з працівників підприємства.

Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, у якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових. Нагадаємо, що з 21.06.2012 р. до Порядку № 1078 постановою КМУ від 13.06.2012 р.526 було внесено зміни, згідно з якими місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважається базовим, незалежно від того чи перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні.

Для визначення суми індексації у місяці підвищення зарплати необхідно порівнювати зарплату до підвищення з урахуванням можливої індексації та зарплату після підвищення. Порівняльні розрахунки проводяться виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця. При цьому враховуються всі постійні складові зарплати, зокрема доплати та надбавки. Згідно з абзацом четвертим п. 2 Порядку № 1078 постійною складовою зарплати, що підлягає індексації, є премії. Відповідно до роз’яснень Мінсоцполітики, наданих у листі від 27.07.2011 р. № 150-10/136-11, премії потрібно було враховувати і при проведенні порівняльних розрахунків. Проте тепер відомство змінило свою позицію: у листі від 06.08.2012 р. № 169/20/137-12 (далі — лист № 169) (див. на с. 13) зазначено, що при проведенні порівняльних розрахунків премія не враховується, оскільки відсоток премії щомісячно може змінюватися, і не має постійного характеру. Отже, премії, що виплачуються залежно від фінансових можливостей (виплачуються нерегулярно або щомісячно, але зі змінним відсотком), не беруть участі в порівняльних розрахунках. Водночас усі премії продовжують залишатися об’єктом індексації. На це Мінсоцполітики звертає увагу в листі від 06.08.2012 р. № 204/10/136-12 (див. на с. 13).

Після проведення порівняльних розрахунків порядок дій такий:

— якщо зарплата після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації, загальний дохід працівника в місяці підвищення дорівнює зарплаті з урахуванням підвищення;

— якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менший від суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Інакше кажучи, у такому разі загальний дохід працівника в місяці підвищення заробітної плати складатиметься із заробітної плати з урахуванням підвищення та фіксованої суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати. Розрахована таким чином сума індексації фіксується та виплачується в зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить цю фіксовану величину. Якщо в період між переглядом зарплати працівника у нього виникло право на індексацію, то загальний дохід працівника цього місяця складатиметься із зарплати, фіксованої суми індексації та суми індексації (див. лист № 169).

Докладніше особливість порядку розрахунку сум індексації в разі підвищення заробітної плати ми розглядали в статті «Індексація заробітної плати працівників: нові правила проведення» в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 62, с. 7. Проте деякі питання щодо розрахунку фіксованої суми індексації на момент підготовки зазначеного матеріалу залишалися нез’ясованими. Ураховуючи останні роз’яснення фахівців Мінсоцполітики, що пролили світло на незрозумілі моменти зміненого Порядку № 1078, відзначимо, що у випадку:

1) якщо в місяці підвищення зарплати працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 62, с. 46, лист № 169 на с. 13 цього номера);

2) якщо в місяці підвищення зарплати працівник не відпрацював жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується (див. лист № 169);

3) якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то фіксована сума індексації визначається з урахуванням навантаження працівника (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики на с. 36).

Також при визначенні базового місяця необхідно враховувати таке.

1. Для проведення індексації заробітної плати знов прийнятих працівників обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття на роботу (новий абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Отже, для знов прийнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Для визначення індексу, на який індексується зарплата знов прийнятих працівників з 21.06.2012 р., у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а у правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін. Поки що зарплата таких працівників індексації не підлягає.

2. У місяці, коли працівники були переведені на іншу роботу і при цьому їм було підвищено зарплату:

сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка має бути нарахована за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення;

— індексація не проводиться, якщо сума збільшення зарплати більша, ніж сума індексації, яка має бути нарахована за відповідний місяць.

Місяць підвищення зарплати стає базовим.

3. У місяці, коли працівники переведені на іншу роботу і заробітна плата не підвищується, зарплата продовжує індексуватися виходячи зі старого базового місяця.

Отже, для того, щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за вересень та жовтень 2012 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а у правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, які використовуються відповідно у вересні та жовтні 2012 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є квітень 2010 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати і за вересень 2012 року, і за жовтень 2012 року, складає 10,7 % (див. таблицю). Для розрахунку суми індексації нарахована у вересні 2012 року зарплата працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1102 грн.) помножується на 10,7 та ділиться на 100. Сума індексації, яка має бути нарахована в жовтні 2012 року, розраховується аналогічно: зарплата працівника в межах 1118 грн. помножується на 10,7 та ділиться на 100.

Для наочності розрахунок суми індексації заробітної плати за вересень 2012 року розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата Романенко Л.Р. за вересень 2012 року складає 2300 грн. Останній раз зарплата працівниці підвищувалася в квітні 2010 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Оскільки заробітна плата Романенко Л.Р. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її заробітну плату за вересень 2012 року потрібно в межах 1102 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за вересень 2012 року складає 10,7 % (базовий місяць — квітень 2010 року).

Сума індексації заробітної плати Романенко Л.Р.
за вересень 2012 року складає:

1102 грн. x 10,7 : 100 = 117,91 грн.

Заробітна плата за вересень 2012 року з урахуванням індексації складає:

2300 грн. + 117,91 грн. = 2417,91 грн.

Приклад 2. Вороненко П.П. було прийнято на роботу в березні 2009 року з окладом 2200 грн. У вересні 2012 року її заробітну плату було підвищено й вона склала 2400 грн. Базовий місяць — березень 2009 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Визначимо суму можливої індексації за вересень 2012 року: 1102 грн. х 22,5 : 100 = 247,95 грн.

У зв’язку з тим, що сума підвищення зарплати (200 грн.) менша від суми можливої індексації, необхідно визначити фіксовану суму індексації: 247,95 грн. – 200 грн. = 47,95 грн.

Розрахована сума індексації фіксується та виплачується у вказаному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить загальну суму індексації.

Вересень 2012 року стає базовим, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

Заробітна плата Вороненко П.П. за вересень 2012 року з урахуванням індексації складає:

2400 грн. + 47,95 грн. = 2447,95 грн.

Приклад 3. Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що з 17 до 28 вересня 2012 року працівниця перебувала на лікарняному. Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні — 1200 грн., сума лікарняних — 1065 грн.

Оскільки вересень 2012 року, у якому сталося підвищення зарплати, відпрацьовано працівницею не повністю, фіксована сума індексації розраховується пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо розмір фіксованої суми індексації: 47,95 грн. : 20 роб. дн. х 10 роб. дн. = 23,98 грн.

Заробітна плата Вороненко П.П. за вересень 2012 року з урахуванням індексації в цьому випадку складає:

1200 грн. +1065 грн. + 23,98 грн. = 2288,98 грн.

Приклад 4. Видозмінимо приклад 2. Вороненко П.П. було прийнято на роботу в березні 2009 з окладом 2200 грн. У вересні 2012 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2500 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Заробітна плата працівниці з урахуванням підвищення (2500 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням можливої індексації (2447,95 грн. = 2200 грн. + 247,95 грн.). У зв’язку з цим індексація не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплата з урахуванням підвищення, тобто 2500 грн.

Вересень 2012 року стає базовим для подальшого проведення індексації, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик
Видавничого будинку «Фактор»
Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі