Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Додаток А (обов’язковий), коди 1110–1499

Печать

Автор : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


Цей розділ вміщує професії, що пов’язані з:

— визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;

— вищим державним управлінням;

— правосуддям та прокурорським наглядом;

— керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

Класифікація професій

1

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

11

Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій

111

Законодавці

1110

Законодавці

112

Вищі посадові особи державних органів влади

1120

Вищі посадові особи державних органів влади

1120.1

Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

1120.2

Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

1120.3

Дипломатичні представники

1120.4

Вищі посадові особи органів судової влади

114

Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій

1141

Вищі посадові особи політичних організацій

1141.1

Вищі посадові особи політичних партій

1142

Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок

1142.1

Вищі посадові особи професійних спілок

1143

Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері

1143.1

Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування

1143.2

Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій

1143.3

Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах

1143.4

Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері

1143.5

Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування

12

Керівники підприємств, установ та організацій

121

Керівники підприємств, установ та організацій

1210

Керівники підприємств, установ та організацій

1210.1

Керівники підприємств, установ та організацій

122

Керівники виробничих та інших основних підрозділів

1221

Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.1

Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1222

Керівники виробничих підрозділів у промисловості

1222.1

Головні фахівці — керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості

1222.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

1223

Керівники виробничих підрозділів у будівництві

1223.1

Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у будівництві

1223.2

Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві

1224

Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

1225

Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

1226

Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

1226.1

Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

1226.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

1227

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1228

Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні

1229

Керівники інших основних підрозділів

1229.1

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.2

Керівні працівники апарату органів судової влади

1229.3

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування

1229.4

Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

1229.5

Керівники підрозділів в охороні здоров’я

1229.6

Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

1229.7

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1229.8

Керівні працівники митних органів

123

Керівники функціональних підрозділів

1231

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

1232

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

1233

Керівники підрозділів маркетингу

1234

Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

1235

Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

1236

Керівники підрозділів комп’ютерних послуг

1237

Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.1

Головні фахівці — керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.2

Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1238

Керівники проектів та програм

1239

Керівники інших функціональних підрозділів

13

Керівники малих підприємств без апарату управління

131

Керівники малих підприємств без апарату управління

1311

Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

1312

Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

1313

Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві

1314

Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

1315

Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління

1316

Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв’язку

1317

Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

1318

Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні

1319

Керівники інших малих підприємств без апарату управління

14

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

141

Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах

1411

Менеджери (управителі) у водному господарстві

1412

Менеджери (управителі) у лісовому господарстві

142

Менеджери (управителі) у добувній промисловості

143

Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води

1439

Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води

1439.8

Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії

144

Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв’язку

1443

Менеджери (управителі) на транспорті

1448

Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей

1448.1

Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей

145

Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства

1451

Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті

1452

Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі

1453

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті

1453.1

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами

1453.2

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1454

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1455

Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення

1455.1

Менеджери (управителі) в готельному господарстві

1456

Менеджери (управителі) з організації харчування

1456.1

Позицію скасовано

1456.2

Позицію скасовано

1456.3

Позицію скасовано

146

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності

1461

Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва

1462

Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу

1463

Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів

1465

Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень

1466

Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування

1467

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів

1468

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування

1469

Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва

147

Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам

1471

Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб

1472

Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування

1473

Менеджери (управителі) у сфері надання інформації

1474

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

1475

Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

1475.1

Менеджери (управителі) з права

1475.2

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

1475.3

Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

1475.4

Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

1476

Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами

1476.1

Менеджери (управителі) з реклами

1477

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1477.1

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1478

Менеджери (управителі) у слідчій діяльності

1479

Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам

148

Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері

1482

Менеджери (управителі) в охороні здоров’я

1483

Менеджери (управителі) у соціальній сфері

149

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

1491

Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1492

Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту

1493

Менеджери (управителі) систем якості

1494

Менеджери (управителі) екологічних систем

1495

Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки

1496

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

1499

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

 

Додаток А (обов’язковий)

 

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

1110

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1110

Голова Верховної Ради України

1110

Голова постійної комісії Верховної Ради України

1110

Заступник Голови Верховної Ради України

1110

Заступник голови постійної комісії Верховної Ради України

1110

Народний депутат Автономної Республіки Крим

1110

Народний депутат України

1110

Перший заступник Голови Верховної Ради України

1110

Президент України

1120.1

Віце-прем’єр-міністр України

1120.1

Глава Адміністрації Президента України

1120.1

Голова агентства

1120.1

Голова Державної пенітенціарної служби України

1120.1

Голова державного комітету України

1120.1

Голова Державної служби автомобільних доріг України

1120.1

Голова інспекції

1120.1

Голова комітету України

1120.1

Голова Національного банку України

1120.1

Голова правління Пенсійного фонду України

1120.1

Голова Фонду державного майна України

1120.1

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1120.1

Голова служби

1120.1

Голова Служби безпеки України

1120.1

Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного захисту

1120.1

Державний секретар

1120.1

Державний секретар України

1120.1

Заступник голови державного комітету України

1120.1

Заступник голови комітету України

1120.1

Заступник голови Національного банку України

1120.1

Заступник голови Фонду державного майна України

1120.1

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1120.1

Заступник Голови Служби безпеки України

1120.1

Заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України

1120.1

Заступник Міністра України

1120.1

Позицію скасовано

1120.1

Керівник відомства Автономної Республіки Крим

1120.1

Керівник головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України

1120.1

Керівник урядового органу державного управління

1120.1

Керуючий справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1120.1

Міністр Автономної Республіки Крим

1120.1

Міністр Кабінету Міністрів України

1120.1

Міністр України

1120.1

Позицію скасовано

1120.1

Позицію скасовано

1120.1

Перший віце-прем’єр-міністр України

1120.1

Перший заступник голови державного комітету України

1120.1

Перший заступник голови комітету України

1120.1

Перший заступник голови Національного банку України

1120.1

Перший заступник голови Фонду державного майна України

1120.1

Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1120.1

Перший заступник Голови Служби безпеки України

1120.1

Перший заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України

1120.1

Перший заступник Міністра України

1120.1

Позицію скасовано

1120.1

Прем’єр-міністр України

1120.1

Уповноважений з прав людини

1120.1

Уповноважений Президента України з прав дитини

1120.1

Урядовий уповноважений

1120.1

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

1120.2

Голова обласної (міської) державної адміністрації

1120.2

Позицію скасовано 

1120.2

Голова районної державної адміністрації

1120.3

24353

Посол

1120.3

24356

Посол з особливих доручень

1120.3

24408

Представник Міністерства закордонних справ — керівник дипломатичного агентства

1120.3

24411

Представник постійний

1120.3

Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання

1120.4

Генеральний прокурор України

1120.4

Голова Апеляційного адміністративного суду

1120.4

Голова Апеляційного господарського суду

1120.4

Голова Апеляційного суду України

1120.4

Голова Верховного Суду України

1120.4

Голова Вищого адміністративного суду України

1120.4

Голова Вищого господарського суду України

1120.4

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

1120.4

Голова Державної судової адміністрації України

1120.4

Голова Конституційного Суду України

1120.4

Заступник Генерального прокурора України

1120.4

Заступник голови Апеляційного суду України

1120.4

Заступник Голови Верховного Суду України

1120.4

Заступник Голови Вищого господарського суду України

1120.4

Заступник голови судової палати Апеляційного суду України

1120.4

Заступник голови судової палати Вищого адміністративного суду України

1120.4

Заступник голови судової палати Вищого господарського суду України

1120.4

Керівник апарату Верховного Суду України

1120.4

Перший заступник Генерального прокурора України

1120.4

Перший заступник голови Апеляційного суду України

1120.4

Перший заступник Голови Верховного Суду України

1120.4

Перший заступник Голови Вищого господарського суду України

1120.4

Суддя Верховного Суду України

1120.4

Позицію скасовано

1120.4

Член Конституційного Суду України

1129.7

Позицію скасовано

1141.1

Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії

1142.1

Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки

1142.1

Вища посадова особа (голова, співголова, генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців)

1143.1

Академік-секретар національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України

1143.1

Віце-президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України

1143.1

Головний учений секретар президії національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України

1143.1

Керівник апарату

1143.1

Президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України

1143.1

Член президії академії (наук, мистецтв і т. ін.) України

1143.2

Вища посадова особа самоврядувальної організації (крім національних академій України)

1143.2

Голова Аудиторської палати України

1143.3

Академік-секретар

1143.3

Вища посадова особа (президент, віце-президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах

1143.4

85

Виконавчий директор федерації виду спорту

1143.4

Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.)

1143.4

85

Віце-президент федерації виду спорту

1143.4

85

Генеральний секретар федерації з виду спорту

1143.4

Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої)

1143.4

Голова відділення (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру

1143.4

85

Державний тренер з виду спорту (збірної)

1143.4

Керівник органу самоорганізації населення

1143.4

Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру

1143.4

85

Президент федерації виду спорту

1143.5

Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)

1210.1

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

1210.1

65**

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)

1210.1

20571

Генеральний конструктор

1210.1

Голова виконавчого органу акціонерного товариства

1210.1

24370

85

Голова клубу (спортивного)

1210.1

2

Голова колективного господарства

1210.1

Голова ліквідаційної комісії

1210.1

24380

Голова правління

1210.1

Голова ради директорів

1210.1

Голова ради директорів біржі

1210.1

Голова Рахункової палати України

1210.1

Голова спостережної (наглядової) ради

1210.1

Голова товариства

1210.1

Голова Центральної виборчої комісії

1210.1

18

Головний редактор газети, журналу

1210.1

85

Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості

1210.1

21447

Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної)

1210.1

Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)

1210.1

1**

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

1210.1

Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)

1210.1

Директор видавництва

1210.1

Директор виконавчий

1210.1

21450

Директор відділення

1210.1

21354

Директор державного архіву

1210.1

Директор дошкільного виховного закладу

1210.1

21395

Директор кабінету (методичного, навчально-методичного)

1210.1

21402

Директор книжкової палати

1210.1

21410

85

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)

1210.1

Позицію скасовано

1210.1

21422

Директор курсів підвищення кваліфікації

1210.1

21425

Директор лабораторії

1210.1

21586

Директор навчально-виробничого комбінату

1210.1

80

Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)

1210.1

21581

85

Директор навчального (навчально-тренувального) центру

1210.1

21580

Директор навчального пункту

1210.1

21583

Директор навчально-курсового комбінату

1210.1

21435

75

Директор науково-дослідного інституту

1210.1

83

Директор об’єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.)

1210.1

21441

75

Директор обсерваторії

1210.1

Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

1210.1

21459

Директор пансіонату (кемпінгу)

1210.1

Директор підприємства установи виконання покарань — заступник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань

1210.1

Директор позашкільного закладу

1210.1

21506

Директор представництва

1210.1

82

Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)

1210.1

70

Директор філіалу (філії)

1210.1

Директор театру — художній керівник (генеральний директор театру — художній керівник)

1210.1

81, 80

Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і т. ін.)

1210.1

Директор центру професійної орієнтації молоді

1210.1

85

Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)

1210.1

21815

78

Завідувач аптеки (аптечного закладу)

1210.1

21839

78

Завідувач бази аптечної

1210.1

Керівник (директор, начальник і т. ін.) установи виконання покарань

1210.1

80

Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення

1210.1

Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації)

1210.1

Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)

1210.1

Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами

1210.1

Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком

1210.1

Керуючий (директор, інший керівник) установою (підрозділом) Національного банку України

1210.1

Керуючий (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником

1210.1

87

Керуючий готельним господарством

1210.1

65

Керуючий підприємством харчування

1210.1

Позицію скасовано

1210.1

25142

64

Керуючий трестом

1210.1

Куратор банку

1210.1

Позицію скасовано

1210.1

78

Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу

1210.1

23673

67,68

Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.)

1210.1

24082

Начальник в’язниці

1210.1

Начальник державної воєнізованої гірничорятувальної служби

1210.1

23901

Начальник дирекції залізничних перевезень

1210.1

23789

Начальник дослідної організації

1210.1

Начальник експедиції гідрогеолого-меліоративної

1210.1

23784

66

Начальник залізниці

1210.1

23810

Начальник каналу

1210.1

21422

Начальник курсів підвищення кваліфікації

1210.1

23883

Начальник метрополітену

1210.1

Позицію скасовано

1210.1

21581

62

Начальник навчального (навчально-тренувального) центру

1210.1

1

Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

1210.1

23919

Начальник пароплавства

1210.1

64

Начальник управління

1210.1

24100

Начальник училища

1210.1

1

Начальник філіалу (філії)

1210.1

24128

Начальник частини (воєнізованої, газо- та гірничорятувальної, льотної, пожежної)

1210.1

24134

Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної)

1210.1

Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1210.1

Начальник штабу пожежогасіння

1210.1

Позицію скасовано

1210.1

24140

Позицію скасовано

1210.1

Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання комерційних банків

1210.1

67, 68

Президент компанії

1210.1

Проректор

1210.1

Ректор

1210.1

Позицію скасовано

1210.1

Тимчасовий адміністратор

1221.1

Головний агролісомеліоратор

1221.1

20622

2

Головний агроном

1221.1

20623

2

Головний агроном із захисту рослин

1221.1

20625

2

Головний агрохімік

1221.1

20804

3

Головний лісничий

1221.1

3

Головний лісопатолог

1221.1

Головний природознавець

1221.1

20974

Головний фахівець із систем створення спеціального клімату

1221.1

3

Начальник нижнього складу

1221.2

2

Виконавець робіт (водне господарство)

1221.2

2

Головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації)

1221.2

3

Головний інженер з лісовпорядкування

1221.2

2

Головний механік (механізація меліоративних робіт)

1221.2

21851

Завідувач ветеринарної клініки (лікарні, поліклініки)

1221.2

21598

4, 2

Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного)

1221.2

2

Завідувач господарства підсобного сільського

1221.2

21877

2

Завідувач двору (кінного, машинного)

1221.2

Завідувач дільниці ветеринарної медицини

1221.2

Завідувач дільниці сортовипробувальної

1221.2

21897

2

Завідувач кабінету (агрохімічного)

1221.2

Завідувач майстерні

1221.2

Завідувач майстерні ремонтно-механічної (експлуатаційні водогосподарські організації)

1221.2

21982

87

Завідувач оранжереї

1221.2

22018

2

Завідувач підсобного виробництва

1221.2

22021

2

Завідувач поля (знешкоджування та компостування, дослідного)

1221.2

21471

2

Завідувач розсадника (розплідника)

1221.2

21839

2

Завідувач скотобази

1221.2

22078

2

Завідувач станції захисту рослин

1221.2

2

Завідувач станції насінницької

1221.2

2

Керуючий відділенням

1221.2

25145

2

Керуючий дільницею (сільськогосподарською)

1221.2

25148

2

Керуючий фермою

1221.2

23163

3

Лісничий

1221.2

23320

4

Майстер з добування риби

1221.2

23332

10

Майстер з оброблення риби

1221.2

Майстер з охорони природи

1221.2

23266

87

Майстер зеленого господарства

1221.2

23272

3

Позицію скасовано

1221.2

3

Майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової)

1221.2

Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини

1221.2

Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство)

1221.2

23794

2

Начальник випробувальної станції

1221.2

Начальник відділення

1221.2

Начальник відділення каналу (водне господарство)

1221.2

2,3

Начальник відділу

1221.2

23933

1

Начальник відділу підсобного сільського господарства

1221.2

Начальник гідровузла (водне господарство)

1221.2

2

Начальник дільниці (водне господарство)

1221.2

3

Начальник дільниці (мисливської)

1221.2

23862

3

Начальник лісорозсадника

1221.2

Начальник партії лісовпорядної

1221.2

2

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

1221.2

Начальник сектору

1221.2

24037

2

Начальник скотопрогінного тракту

1221.2

21

Начальник станції компресорної

1221.2

87, 2

Начальник станції насосної

1221.2

3

Начальник станції пожежної (природоохоронної, лісової)

1221.2

82

Начальник цеху

1221.2

Помічник лісничого

1221.2

Позицію скасовано

1222.1

20726

1

Головний диспетчер (промисловість)

1222.1

21115

1

Головний енергетик

1222.1

21118

66

Головний енергодиспетчер

1222.1

20735

87, 1

Головний інженер (промисловість)

1222.1

Головний коваль

1222.1

Головний ливарник

1222.1

20822

1

Головний механік

1222.1

Головний терміст

1222.1

62

Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції

1222.1

21486

5

Директор з виробництва

1222.1

Начальник зміни атомної електростанції

1222.1

Начальник зміни енергоблока (черги) атомної електростанції

1222.1

Начальник зміни цеху атомної електростанції

1222.1

Начальник реакторного цеху

1222.1

Начальник служби атомної електростанції

1222.1

Начальник управління

1222.1

Помічник капітан-директора з видобутку

1222.1

Помічник капітан-директора з виробництва

1222.1

25047

Технічний керівник

1222.1

25050

74

Технічний керівник геологічної партії

1222.1

25054

Технічний керівник лісобіржі

1222.2

21860

Завідувач геокамери

1222.2

21869

5

Завідувач гірничих робіт

1222.2

21866

74

Завідувач глиногосподарства

1222.2

22133

1

Завідувач експедиції

1222.2

21973

81**

Завідувач майстерні

1222.2

21991

66

Завідувач очисних споруд

1222.2

22076

5, 74

Завідувач складу вибухових матеріалів

1222.2

22078

Завідувач станції канатно-випробувальної

1222.2

22078

Завідувач станції охолодження

1222.2

22107

Завідувач фонду (дорогоцінних металів, довідково-інформаційного)

1222.2

Керівник групи з буропідривних робіт

1222.2

24616

Керівник групи з наглядуза будівництвом флоту

1222.2

22988

Командир взводу

1222.2

23003

Командир відділення

1222.2

22994

Командир допоміжної гірничорятувальної команди

1222.2

23006

Командир загону

1222.2

23015

Командир частини

1222.2

23187

Майстер

1222.2

21

Майстер автомобільної газонаповнювальної станції

1222.2

Майстер біолокацій

1222.2

23196

74

Майстер буровий

1222.2

23199

Майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння

1222.2

23205

Майстер буровий дільниці (служби, цеху)

1222.2

23200

Майстер буровий на підземних роботах

1222.2

23202

Майстер буровий свердловин

1222.2

23394

Майстер виробництва

1222.2

23398

1

Майстер виробничої дільниці

1222.2

23401

Майстер виробничої лабораторії

1222.2

23404

Майстер виробничої служби

1222.2

21

Майстер газонаповнювальної станції

1222.2

23227

74, 5

Майстер гірничий

1222.2

23242

5

Майстер гірничий дільниці

1222.2

23230

Майстер гірничий дренажної шахти

1222.2

23233

5

Майстер гірничий на поверхні

1222.2

23236

5

Майстер гірничий підземної дільниці

1222.2

23428

66**

Майстер дільниці

1222.2

62

Майстер дільниці з дефектоскопії

1222.2

62

Майстер дільниці поводження з радіоактивними відходами

1222.2

21

Майстер дільниці приймально-здавальної

1222.2

23217

Майстер допоміжної дільниці

1222.2

23297

Майстер дослідної установки

1222.2

23335

6

Майстер з випробування свердловин

1222.2

23317

6

Майстер з добування нафти, газу та конденсату

1222.2

23326

6

Майстер з дослідження свердловин

1222.2

21

Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів

1222.2

23389

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів

1222.2

23390

6

Майстер з експлуатації устаткування газових об’єктів

1222.2

21

Майстер з електрохімічного захисту

1222.2

23329

Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки

1222.2

23338

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин

1222.2

23341

6

Майстер з підготовки газу

1222.2

23344

Майстер з підготовки та стабілізації нафти

1222.2

23347

74

Майстер з промислової геофізики

1222.2

23350

Майстер з ремонту

1222.2

63

Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної станції

1222.2

23353

Майстер з ремонту гідроспоруд

1222.2

23380

Майстер з ремонту експедиційного устаткування та спорядження

1222.2

23356

40

Майстер з ремонту металургійних печей

1222.2

23365

Майстер з ремонту приладів та апаратури

1222.2

23368

6

Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)

1222.2

23371

Майстер з ремонту технологічного устаткування

1222.2

23377

Майстер з ремонту транспорту

1222.2

23362

Майстер з ремонту устаткування (промисловість)

1222.2

23359

62

Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій

1222.2

23416

Майстер зміни

1222.2

23386

6

Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

1222.2

Майстер конверторного виробництва

1222.2

23269

5, 1

Майстер контрольний (дільниці, цеху)

1222.2

Майстер майданчика наливних естакад

1222.2

23275

Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (промисловість)

1222.2

3

Позицію скасовано

1222.2

23293

Майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок

1222.2

21

Майстер опорного аварійно-відновного пункту

1222.2

23299

5

Майстер основної виробничої дільниці

1222.2

23392

Майстер перетворювального комплексу

1222.2

23314

Майстер підземної дільниці (на підземних роботах)

1222.2

21

Майстер резервуарного парку

1222.2

23413

63

Майстер служби (промисловість)

1222.2

23434

87

Майстер цеху

1222.2

63

Майстер цеху газонаповнювальної станції

1222.2

23973

Начальник (завідувач) виробничої лабораторії

1222.2

24114

87

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

1222.2

63

Начальник аварійно-диспетчерської служби

1222.2

21

Начальник автомобільної газонаповнювальної станції

1222.2

23695

16

Начальник біржі (лісової, пиломатеріалів)

1222.2

23697

Начальник бригади

1222.2

5

Начальник бюро (промисловість)

1222.2

Начальник випробувальної станції

1222.2

23967

Начальник виробництва

1222.2

23970

62

Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях

1222.2

23969

1**

Начальник виробничого відділу

1222.2

23971

1

Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху

1222.2

23901

87

Начальник відділення

1222.2

23901

62

Начальник відділення енергонагляду

1222.2

23901

Начальник відділення льотних випробувань

1222.2

24072

1

Начальник відділу технічного контролю

1222.2

Начальник відділу фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)

1222.2

23716

87

Начальник водоводу

1222.2

23722

87

Начальник водосховища

1222.2

63

Начальник газонаповнювальної станції

1222.2

23734

Начальник гідровузла

1222.2

24116

21

Начальник господарства реагентного

1222.2

23747

67**

Начальник групи (картографічної, знижувальних підстанцій, суден, тематичної, територіальної та ін.)

1222.2

23767

70**

Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби

1222.2

24097

1**

Начальник дільниці

1222.2

23780

5

Начальник драги

1222.2

Начальник друкарні

1222.2

24143

74

Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.)

1222.2

24149

62

Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій)

1222.2

24152

87, 62

Начальник енергоінспекції

1222.2

24155

Начальник естакади реагентного господарства

1222.2

23904

74

Начальник загону (бурового, гідрографічного, дослідного, експедиційно-рятувального та ін.)

1222.2

23786

Начальник заплаву

1222.2

24043

1**

Начальник зміни (промисловість)

1222.2

Начальник зміни з оперативного управління в транспортуванні газу

1222.2

23793

1

Начальник інструментального відділу

1222.2

23844

Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, апаратно-студійного, виробничого перевантажувального, технологічного, льотного забезпечення та ін.)

1222.2

21

Начальник компресорної станції

1222.2

23850

87, 1

Начальник котельні

1222.2

23854

64, 1

Начальник лабораторії з контролю виробництва

1222.2

23848

87

Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики

1222.2

23882

67

Начальник лабораторії метрології

1222.2

23865

3

Начальник лісопункту

1222.2

Начальник льотно-випробувальної і доводочної бази

1222.2

6

Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування

1222.2

23928

6

Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин

1222.2

23884

2

Начальник механізованого зерносховища

1222.2

23880

11

Начальник млина

1222.2

23886

Начальник нафтогазорозвідки (партії) глибокого (структурно-пошукового) буріння

1222.2

21

Начальник опорного аварійно-відновного пункту

1222.2

23910

87

Начальник очисних споруд

1222.2

23934

Начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні

1222.2

23939

Начальник позиції (стартової, технічної)

1222.2

23965

Начальник проектно-конструкторського відділу

1222.2

24009

66**

Начальник району (нафтоналивного, мережевого та ін.)

1222.2

24022

1

Начальник ремонтного цеху

1222.2

24000

Начальник розвідки (нафтогазової, промислової)

1222.2

24040

5**

Начальник служби (промисловість)

1222.2

Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)

1222.2

24056

Начальник сплавного рейду

1222.2

24064

6

Начальник стаціонарної платформи (у розвідувальному та експлуатаційному бурінні)

1222.2

Начальник стенду

1222.2

24065

Начальник сушильно-очисної башти

1222.2

24073

Начальник тоні

1222.2

24085

66

Начальник тягової підстанції

1222.2

24094

6**

Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенераційної та ін.)

1222.2

24125

1**

Начальник цеху

1222.2

Начальник цеху радіаційної безпеки

1222.2

25060

3

Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці)

1223.1

21015

64

Головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату)

1223.1

20735

5, 64

Головний інженер

1223.1

21480

64, 5

Директор з капітального будівництва

1223.2

24435

67

Виконавець днопоглиблювальних робіт

1223.2

24438

Виконавець капітальних виправних та колійних робіт

1223.2

24441

64

Виконавець робіт

1223.2

24444

6

Виконавець робіт вишкобудування

1223.2

24447

Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування

1223.2

22997

64

Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда

1223.2

Командир земснаряда (землесоса) — помічник механіка (суднового)

1223.2

23419

64

Майстер будівельних та монтажних робіт

1223.2

23239

Майстер гірничий проходки шахти

1223.2

23898

64

Начальник відділу

1223.2

24116

Начальник господарства житлово-комунального

1223.2

24097

64

Начальник дільниці

1223.2

23854

Начальник лабораторії з контролю виробництва

1223.2

23979

64

Начальник проходки шахти

1223.2

23985

Начальник пускових робіт

1224

21501

65

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

1224

22054

65

Завідувач ринку

1224

22072

65

Завідувач секції

1224

Керівник торговельно-економічної місії

1225

21888

66

Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад

1225

22042

65

Завідувач виробництва

1225

21979

87, 1

Завідувач гуртожитку

1225

21927

66, 67

Завідувач кімнати (матері та дитини, зразків, відпочинку водіїв автомобілів, відпочинку пасажирів в аеропорту, на вокзалі)

1225

21936

87

Завідувач корпусу готелю

1225

21498

65

Завідувач підприємства громадського харчування

1225

22136

87

Завідувач поверху готелю

1225

21812

Завідувач туристичного агентства

1225

87

Завідувач філіалу (філії) готелю

1225

Начальник (керуючий) їдальні

1225

23967

65

Начальник виробництва (на підприємстві харчування)

1226.1

20720

Головний директор програм

1226.1

1

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)

1226.1

20729

Головний звукорежисер

1226.1

68

Головний інженер (на транспорті)

1226.1

20744

Головний інженер з експлуатації радіоелектронних засобів

1226.1

20762

Головний капітан

1226.1

Головний капітан-координатор

1226.1

20823

Головний механік підводного апарата

1226.1

67

Головний механік судна

1226.1

20885

66

Головний ревізор з безпеки руху

1226.1

Головний фахівець (залізничний транспорт)

1226.1

21094

68, 67

Головний штурман

1226.1

Директор Державного реєстру документів моряків

1226.1

21483

5

Директор з матеріально-технічного постачання

1226.1

21483

5

Директор з транспорту

1226.1

Позицію скасовано

1226.1

Капітан-директор

1226.1

Керівник регіонального структурного підрозділу

1226.1

67

Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.)

1226.2

21839

Завідувач бази перевалочної

1226.2

21848

87, 66

Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.)

1226.2

21877

Завідувач двору (вантажного)

1226.2

21900

1

Завідувач камери схову (ручного багажу)

1226.2

22009

66

Завідувач контейнерного майданчика

1226.2

21994

66

Завідувач пакгаузу

1226.2

22006

66

Завідувач платформи (пасажирської, сортувальної)

1226.2

22049

Завідувач районного (міського) профконсультаційного пункту

1226.2

22075

1**

Завідувач складу

1226.2

22078

87

Завідувач станції зливної

1226.2

22126

Завідувач сховища

1226.2

22127

1

Завідувач центрального складу

1226.2

22888

67

Капітан

1226.2

Капітан — помічник механіка (суднового)

1226.2

67

Капітан порту (морського)

1226.2

Капітан-механік судновий

1226.2

24632

68

Керівник польотів

1226.2

Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації)

1226.2

23018

Командир (начальник) експлуатаційного об’єднання цивільної авіації

1226.2

22973

68

Командир авіаційного загону

1226.2

22982

68

Командир авіаційної ескадрильї

1226.2

22983

Командир авіаційної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом

1226.2

23000

Командир об’єднаного авіаційного загону

1226.2

23024

Комендант аеродрому

1226.2

23027

68

Комендант аеропорту

1226.2

23028

Комендант дельтадрому

1226.2

23190

67

Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт

1226.2

23193

Майстер бази технічного обслуговування флоту

1226.2

23206

Майстер вагонного депо

1226.2

23251

Майстер вантажного району

1226.2

23224

Майстер виправних та колійних робіт

1226.2

23208

67

Майстер водолазних робіт

1226.2

23260

Майстер дистанції (цивільних споруд, електропостачання та ін.)

1226.2

23443

Майстер електродепо

1226.2

23446

67

Майстер електрорадіонавігаційної камери

1226.2

23362

Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв’язок)

1226.2

23273

Майстер локомотивного депо

1226.2

23275

Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт, зв’язок)

1226.2

23278

66

Майстер мостовий

1226.2

23308

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт

1226.2

23281

Майстер надувних рятувальних засобів

1226.2

23296

Майстер об’єднаних майстерень метрополітену

1226.2

23302

Майстер парку (понтонного, такелажного)

1226.2

23323

Майстер поїзда (відновного, рейкозварювального)

1226.2

23383

67

Майстер портових майстерень

1226.2

23407

Майстер промивально-пропарювальної станції (поїзда, пункту)

1226.2

23410

Майстер ремонтно-відстійного пункту

1226.2

23413

87

Майстер служби (транспорт, зв’язок)

1226.2

67

Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів

1226.2

23422

66

Майстер тунельний

1226.2

23263

5, 66

Майстер шляховий

1226.2

24099

Начальник (завідувач) навчального полігону

1226.2

Начальник аеропорту (на правах підрозділу)

1226.2

23689

6**

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.)

1226.2

23704

66, 70

Начальник вагона (динамометричного, поштового, колієобстежувального та ін.)

1226.2

23707

Начальник вахти лоцманської

1226.2

23710

Начальник вахти шлюзу

1226.2

Начальник відділення (сфера захисту інформації)

1226.2

23901

70

Начальник відділення зв’язку

1226.2

23901

Начальник відділення каналу

1226.2

Начальник відділу (гідрографічні та навігаційні роботи)

1226.2

68

Начальник відділу (авіаційний транспорт)

1226.2

Начальник відділу (на транспорті)

1226.2

70

Начальник відділу електрозв’язку

1226.2

67

Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі

1226.2

68

Начальник відділу об’єктивного контролю

1226.2

Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху

1226.2

70

Начальник відділу поштового зв’язку

1226.2

24075

64, 5

Начальник відділу транспорту

1226.2

23937

66

Начальник відновного поїзда

1226.2

23725

67, 66

Начальник вокзалу

1226.2

23728

1

Начальник гаража

1226.2

24116

Начальник господарства складського

1226.2

68

Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки

1226.2

23768

Начальник дистанції

1226.2

24097

66**

Начальник дільниці

1226.2

Начальник дільниці зберігання (сфера матеріального резерву)

1226.2

23771

Начальник доку (докмейстер)

1226.2

23777

3

Начальник дороги (лісовозної, підвісної канатної та ін.)

1226.2

Начальник залізнично-будівельної машини

1226.2

24043

70**

Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв’язок)

1226.2

23807

67

Начальник камери (навігаційної, електрорадіонавігаційної та ін.)

1226.2

23823

70, 67

Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової)

1226.2

23949

Начальник колійного поста

1226.2

23988

66

Начальник колійної машини

1226.2

23835

87

Начальник колони (автомобільної, механізованої)

1226.2

23847

67, 66

Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.)

1226.2

23868

Начальник льодозаводу

1226.2

23866

Начальник льотно-випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру)

1226.2

23928

66

Начальник майданчика контейнерного

1226.2

23874

66, 1

Начальник майстерні

1226.2

23871

Начальник маршруту міського транспорту

1226.2

23877

Начальник маяка

1226.2

Начальник морського шляхового поста

1226.2

24155

21, 66

Начальник наливної естакади

1226.2

68

Начальник об’єктів радіотехнічного забезпечення та зв’язку

1226.2

21

Начальник парку (понтонного, резервуарного та ін.)

1226.2

67

Начальник перевантажувального комплексу

1226.2

23940

Начальник пожежного катера

1226.2

23937

66

Начальник поїзда (пасажирського, рефрижераторного, комбінованого транспорту і т. ін.)

1226.2

23941

Начальник полігону (швидкісного)

1226.2

23946

67

Начальник портового нагляду

1226.2

24046

Начальник постачання

1226.2

23952

Начальник поштамту

1226.2

23961

Начальник пристані

1226.2

23964

67

Начальник причалу

1226.2

23925

Начальник промірної партії

1226.2

23982

67**

Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.)

1226.2

23994

67

Начальник радіостанції

1226.2

23997

Начальник радіотелевізійної передавальної станції

1226.2

24009

66**

Начальник району (вантажного)

1226.2

24012

66

Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів

1226.2

Позицію скасовано

1226.2

24018

66

Начальник резерву локомотивних бригад

1226.2

24021

66

Начальник резерву провідників пасажирських вагонів

1226.2

24006

66

Начальник роз’їзду (зупинкового пункту)

1226.2

24034

67

Начальник складу (вантажного)

1226.2

24040

66**

Начальник служби (транспорт)

1226.2

24052

Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої)

1226.2

24058

66

Начальник станції (на несамостійному балансі)

1226.2

24061

Начальник станції метрополітену

1226.2

Начальник структурного підрозділу (відокремленого)

1226.2

68

Начальник Украероцентру

1226.2

Начальник установки сміттєспалювальної пересувної

1226.2

24109

67

Начальник флоту(портового)

1226.2

70**

Начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку та ін.)

1226.2

68

Начальник центру комутації повідомлень

1226.2

68

Начальник центру управління повітряним рухом

1226.2

70

Начальник цеху (дільниці) електрозв’язку

1226.2

24137

Начальник шлюзу

1226.2

24140

68

Начальник штабу льотного загону

1226.2

24140

Начальник штабу об’єднаного авіазагону

1227

Головний адміністратор (на комерційних підприємствах)

1227

21918

Завідувач комори (ломбарду, цінностей)

1227

21967

Завідувач ломбарду

1228

21830

Завідувач ательє

1228

21839

67

Завідувач бази білизняної

1228

21887

Завідувач будинку побуту (моди)

1228

21889

Завідувач душової

1228

22063

87

Завідувач звалища

1228

21915

87

Завідувач кладовища

1228

21926

87

Завідувач колумбарію

1228

87

Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.)

1228

21948

87

Завідувач крематорію

1228

21954

2, 78

Завідувач кухні (для тварин, молочної)

1228

21842

Завідувач лазні

1228

21997

Завідувач перукарні

1228

22012

Завідувач пляжу

1228

22030

Завідувач пральні

1228

22078

85

Завідувач станції човнової

1228

22112

Завідувач фотоательє

1228

22115

Завідувач фотографії

1228

22121

1

Завідувач фотолабораторії

1228

22122

Завідувач фотостудії

1229.1

Виконавчий директор Фонду

1229.1

Генеральний директор директорату

1229.1

20638

Головний архітектор (органи державної влади)

1229.1

Головний державний аудитор

1229.1

Головний державний виконавець

1229.1

Головний державний експерт з умов праці України

1229.1

20704

Головний державний інженер-інспектор

1229.1

20707

Головний державний інспектор

1229.1

Головний державний інспектор з охорони прав на сорти рослин

1229.1

20710

4

Головний державний інспектор з рибоохорони

1229.1

Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів

1229.1

20839

Головний державний податковий ревізор-інспектор

1229.1

Головний державний реєстратор суден

1229.1

Головний інспектор

1229.1

20751

Головний інспектор державного контролю

1229.1

20752

Головний інспектор з контролю за цінами

1229.1

Головний казначей

1229.1

Позицію скасовано

1229.1

Позицію скасовано

1229.1

Державний уповноважений (органи державної влади)

1229.1

76

Директор департаменту

1229.1

Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення

1229.1

Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі

1229.1

Директор закладу експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин

1229.1

Директор Фонду

1229.1

Позицію скасовано

1229.1

Завідувач відділу (самостійного)

1229.1

Завідувач відділу (у складі управління)

1229.1

21988

Завідувач відділу (центральні органи державної влади)

1229.1

Завідувач групи

1229.1

Завідувач канцелярії

1229.1

Завідувач секретаріату заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1229.1

76

Завідувач сектору

1229.1

Завідувач сектору (самостійного)

1229.1

Заступник директора департаменту — начальник відділу

1229.1

Заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу

1229.1

Керівник апарату

1229.1

Керівник головного управління

1229.1

Керівник групи

1229.1

Керівник Координаційного центру

1229.1

76

Керівник прес-служби (центральні органи державної влади)

1229.1

76

Керівник служби

1229.1

80, 76

Керуючий справами

1229.1

Консультант Президента України

1229.1

Координатор упровадження реформ

1229.1

Науковий консультант Президента України

1229.1

23932

80

Начальник (завідувач) підрозділу

1229.1

23898

76

Начальник відділу (самостійного)

1229.1

23898

76

Начальник відділу (у складі управління)

1229.1

23898

80, 76

Начальник відділу (центральні органи державної влади)

1229.1

Начальник відділу управління

1229.1

23738

76

Начальник головного управління

1229.1

23745

Начальник державної інспекції

1229.1

Позицію скасовано

1229.1

23931

Начальник підвідділу

1229.1

76

Начальник підвідділу (у складі самостійного відділу)

1229.1

76

Начальник управління

1229.1

Начальник управління (самостійного)

1229.1

Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади

1229.1

Постійний представник Президента України

1229.1

Прес-секретар

1229.1

Радник-начальник головного управління

1229.1

Секретар Ради національної безпеки і оборони

1229.1

Секретар Рахункової палати України

1229.1

Секретар Центральної виборчої комісії

1229.1

Уповноважений Президента України

1229.1

Член Центральної виборчої комісії

1229.2

24402

Голова судової колегії

1229.2

24396

Голова суду

1229.2

Заступник голови Вищого адміністративного суду України

1229.2

Керівник апарату суду

1229.2

Керівник секретаріату

1229.2

23898

Начальник відділу (прокуратури)

1229.2

Начальник управління Апеляційного суду України

1229.2

Начальник управління Вищого адміністративного суду України

1229.2

Начальник управління Вищого господарського суду України

1229.2

Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України

1229.2

Прокурор (області, міста, району)

1229.2

Суддя Апеляційного суду України

1229.2

Суддя Вищого адміністративного суду України

1229.2

Суддя Вищого господарського суду України

1229.2

Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

1229.3

Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)

1229.3

20632

Головний акушер-гінеколог (місцеві органи державної влади)

1229.3

Головний державний експерт з умов праці

1229.3

Головний державний інспектор з ветеринарної медицини

1229.3

80

Головний державний соціальний інспектор

1229.3

20735

Головний інженер (місцеві органи державної влади)

1229.3

Головний інженер-інспектор

1229.3

21034

Головний терапевт (місцеві органи державної влади)

1229.3

Головний фахівець-архітектор

1229.3

Головний державний фінансовий інспектор у районі (місті)

1229.3

21073

Головний художник (місцеві органи державної влади)

1229.3

Державний адміністратор

1229.3

Державний реєстратор

1229.3

Директор департаменту

1229.3

Директор Палацу урочистих подій

1229.3

Позицію скасовано

1229.3

21988

Завідувач відділу (місцеві органи державної влади)

1229.3

76

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація)

1229.3

Керівник апарату

1229.3

76

Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади)

1229.3

Керівник структурного підрозділу — головний спеціаліст

1229.3

Керуючий справами виконавчого апарату

1229.3

23898

80, 76

Начальник відділу (місцеві органи державної влади)

1229.3

76

Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)

1229.3

Начальник інспекції

1229.3

Начальник лікувально-профілактичного сектору — заступник завідувача

1229.3

76

Начальник служби

1229.3

80, 76

Начальник управління

1229.3

76

Начальник управління (у складі головного управління)

1229.3

Староста

1229.4

21296

Декан

1229.4

21827

Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури, докторантури)

1229.4

21839

Завідувач бази навчально-наукової

1229.4

Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу

1229.4

68, 80

Директор центру підвищення кваліфікації

1229.4

Завідувач відділення у коледжі

1229.4

21897

Завідувач кабінету навчального

1229.4

21909

Завідувач кафедри

1229.4

21951

Завідувач курсів

1229.4

21958

Завідувач лабораторії (освіта)

1229.4

21341

Завідувач позашкільного закладу

1229.4

22027

Завідувач практики (виробничої, навчальної)

1229.4

24635

Керівник виробничої практики

1229.4

24604

Керівник позанавчальної виховної роботи з іноземними учнями

1229.4

24638

Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро

1229.4

23741

Начальник містечка (дитячого оздоровчого, навчального)

1229.4

21580

Начальник навчального пункту

1229.4

80

Начальник навчально-тренувального центру

1229.4

23856

Начальник табору оборонно-спортивного

1229.5

20619

78

Головна медична сестра

1229.5

78

Головний державний санітарний лікар

1229.5

21857

2, 25

Завідувач віварію

1229.5

78

Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу

1229.5

Уповноважена особа (виробництво лікарських засобів)

1229.6

20561

Генеральний директор програм

1229.6

24387

Голова секції (творчої)

1229.6

20628

87, 84

Головний адміністратор

1229.6

20644

84, 81

Головний балетмейстер

1229.6

20647

81

Головний бібліограф

1229.6

20650

81

Головний бібліотекар

1229.6

20723

84, 81

Головний диригент

1229.6

21067

81

Головний зберігач фондів

1229.6

20768

Головний кінооператор

1229.6

20756

Головний мистецтвознавець

1229.6

20834

Головний музичний редактор

1229.6

20888

18

Головний редактор

1229.6

20895

Головний редактор програм

1229.6

20897

Головний редактор студії (кіностудії)

1229.6

20900

Головний редактор творчого об’єднання

1229.6

20903

83**

Головний режисер

1229.6

20906

Головний режисер-постановник

1229.6

21022

Головний суддя з випробування племінних коней

1229.6

85

Головний тренер команди (збірної, клубної)

1229.6

21064

84, 81

Головний хормейстер

1229.6

81**

Головний художник

1229.6

21079

Головний художник з освітлення

1229.6

21082

Головний художник-постановник

1229.6

21085

Головний художник-реставратор

1229.6

21070

Головний художній керівник

1229.6

21510

Директор програм (радіотелевізійних)

1229.6

21806

Завідувач абонементу

1229.6

21836

81

Завідувач атракціону

1229.6

21839

85

Завідувач бази спортивної

1229.6

21332

81

Завідувач бібліотеки

1229.6

21338

Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій)

1229.6

21344

81

Завідувач виставки

1229.6

Позицію скасовано

1229.6

21858

82

Завідувач відеотеки

1229.6

22093

81

Завідувач закладу клубного типу

1229.6

21924

Завідувач клубу

1229.6

21928

Завідувач комплексу (атракціонного, товарного)

1229.6

21945

84

Завідувач костюмерної

1229.6

21428

Завідувач лекторію

1229.6

21434

Завідувач музею

1229.6

21465

Завідувач парку культури та відпочинку

1229.6

22000

Завідувач пересувної виставки

1229.6

22048

Завідувач радіовузла

1229.6

21541

85

Завідувач спортивної споруди

1229.6

22081

Завідувач студії

1229.6

22084

81

Завідувач театру (літнього)

1229.6

81

Завідувач філіалу (філії) бібліотеки

1229.6

Завідувач філіалу (філії) музею

1229.6

22100

82

Завідувач фільмобази (фільмосховища)

1229.6

22103

Завідувач фільмотеки

1229.6

22109

Завідувач фонотеки

1229.6

Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації

1229.6

22129

81

Завідувач центру (молодіжного)

1229.6

82

Керівник групи (виробництво кіно- і відеофільмів)

1229.6

24622

81

Керівник гуртка

1229.6

24623

81

Керівник самодіяльного об’єднання (клубу за інтересами)

1229.6

24637

81

Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

1229.6

24641

85

Керівник фізичного виховання

1229.6

Керівник художній цеху (майстерні)

1229.6

24646

84

Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної)

1229.6

82

Майстер з ремонту приладів та апаратури (виробництво кіно- і відеофільмів)

1229.6

85

Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу)

1229.6

23689

Начальник бази туристської

1229.6

23753

Начальник дитячого приймача-розподільника

1229.6

23829

85

Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)

1229.6

85

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

1229.6

23856

Начальник табору туристського

1229.6

82

Начальник цеху (виробництво кіно- і відеофільмів)

1229.6

24288

82

Організатор трюкових зйомок (сцен)

1229.6

Продюсер

1229.6

82

Продюсер (кінематографія)

1229.6

Шеф-редактор

1229.7

Генеральний менеджер (управитель)

1229.7

24363

Голова державної комісії (бюро)

1229.7

24371

Голова комісії

1229.7

20671

Головний випусковий

1229.7

62

Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

1229.7

62

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду

1229.7

21100

Головний експерт

1229.7

20735

5

Головний інженер (інші галузі)

1229.7

Головний інженер Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

1229.7

20738

Головний інженер-інспектор

1229.7

20750

68, 62

Головний інспектор

1229.7

20786

Головний контролер

1229.7

20921

Головний радник

1229.7

Головний реставратор

1229.7

Головний страховий експерт з охорони праці

1229.7

5**

Директор технічний

1229.7

22036

Завідувач (начальник) приймальні

1229.7

21824

Завідувач архівосховища

1229.7

21818

1

Завідувач архіву

1229.7

21985

Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.)

1229.7

21988

65**

Завідувач відділу

1229.7

21872

74

Завідувач групи

1229.7

21897

Завідувач кабінету технічного

1229.7

21930

Завідувач консультації

1229.7

21939

Завідувач коректорської

1229.7

Завідувач корпункту

1229.7

21958

5**

Завідувач лабораторії

1229.7

22009

Завідувач майданчика (астрономічного, інструментального, спортивного та ін.)

1229.7

21974

1

Завідувач науково-технічної бібліотеки

1229.7

21976

Завідувач обстановки

1229.7

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

1229.7

22045

67**

Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.)

1229.7

22051

18

Завідувач редакції

1229.7

22069

81

Завідувач сектору

1229.7

22085

Завідувач технічного архіву

1229.7

22087

84

Завідувач трупи

1229.7

22130

81

Завідувач частини

1229.7

24609

Керівник групи

1229.7

24620

Керівник допризовної підготовки (військовий керівник)

1229.7

Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях

1229.7

Керівник організаційних систем електронного урядування

1229.7

99

Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)

1229.7

99

Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової)

1229.7

68

Керівник рятувального підрозділу

1229.7

Керівник рятувального формування

1229.7

22985

Командир артилерійської ланки

1229.7

Командир батальйону (органи внутрішніх справ)

1229.7

Командир взводу (органи внутрішніх справ)

1229.7

23001

Командир вогневої точки

1229.7

Командир полку (органи внутрішніх справ)

1229.7

Командир роти (органи внутрішніх справ)

1229.7

22999

Командир-наставник

1229.7

23039

Комісар аварійний

1229.7

Начальник відділення (лінійного відділення) міліції

1229.7

Начальник відділення (пенітенціарна система)

1229.7

23898

65**

Начальник відділу

1229.7

Начальник відділу (пенітенціарна система)

1229.7

Начальник військового представництва

1229.7

Начальник головного військового представництва

1229.7

62

Начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

1229.7

23792

62, 66

Начальник інспекції

1229.7

23804

Начальник кабінету (лінгафонного, проектного та ін.)

1229.7

Начальник лінійного пункту міліції

1229.7

Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту)

1229.7

74, 67

Начальник партії (геодезичної, геологічної, промислової, топографічної та ін.)

1229.7

Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту

1229.7

Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій

1229.7

23958

Начальник прес-центру

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

1229.7

24030

66, 5

Начальник сектору

1229.7

24128

Начальник слідчої частини

1229.7

Начальник структурного підрозділу режимно-секретного органу

1229.7

24079

Начальник трудової колонії для неповнолітніх

1229.7

Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)

1229.7

Начальник чергової частини

1229.7

Начальник штабу (головного штабу) (органи внутрішніх справ)

1229.7

83

Секретар відповідальний

1229.8

96

Заступник директора департаменту — головний бухгалтер (митні органи)

1229.8

96

Заступник начальника митниці — начальник митного поста

1229.8

96

Заступник начальника митниці — начальник служби

1229.8

96

Заступник начальника служби — начальник відділу (митні органи)

1229.8

96

Начальник митниці

1229.8

96

Начальник митного поста

1229.8

96

Начальник служби (митні органи)

1229.8

96

Начальник служби — головний бухгалтер (митні органи)

1229.8

96

Начальник спеціалізованої митної установи

1231

20637

Головний архівіст

1231

20656

76, 1

Головний бухгалтер

1231

21097

1

Головний економіст

1231

20765

Головний касир

1231

20882

Головний ревізор

1231

Головний фахівець (пенітенціарна система)

1231

21124

Головний юрисконсульт

1231

21489

5

Директор з економіки

1231

Директор фінансовий

1231

84, 65

Директор-розпорядник

1231

22066

Завідувач (начальник) секретаріату

1231

21903

1

Завідувач канцелярії

1231

21906

84, 66

Завідувач каси

1231

22128

Завідувач цехової бухгалтерії

1231

Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи

1231

Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту

1231

Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)

1231

Менеджер (управитель)

1231

Начальник бюро (функціональний підрозділ)

1231

23814

64

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

1231

23849

Начальник контрольно-ревізійного відділу

1231

24068

64, 1

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень

1231

23926

1

Начальник планово-економічного бюро цеху

1231

23927

1

Начальник планово-економічного відділу

1231

Начальник управління

1231

24108

1

Начальник фінансового відділу

1231

24120

Начальник централізованої бухгалтерії

1231

24157

1

Начальник юридичного відділу

1231

Секретар корпоративний

1232

20877

80

Головний профконсультант

1232

20878

Головний психолог

1232

20924

Головний соціолог

1232

21477

5, 1

Директор з кадрових питань та побуту

1232

Директор з управління персоналом

1232

21897

Завідувач кабінету з техніки безпеки

1232

24619

Керівник групи обліку

1232

23702

1

Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху

1232

23805

67, 1

Начальник відділу кадрів

1232

23899

1

Начальник відділу організації праці та заробітної плати

1232

1

Начальник відділу охорони праці

1232

23930

1

Начальник відділу підготовки кадрів

1232

24053

1

Начальник відділу соціального розвитку

1232

23887

1

Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом

1232

24054

1

Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці

1232

23888

1

Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці

1232

Начальник служби

1233

Директор з маркетингу

1233

21407

1**

Директор комерційний

1233

24028

1

Начальник відділу збуту (маркетингу)

1233

23842

65

Начальник комерційного відділу

1234

21073

Головний художник (реклама)

1234

23898

82

Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)

1234

Прес-секретар

1235

Начальник відділу

1235

23712

1**

Начальник відділу зовнішньої кооперації

1235

23897

1

Начальник відділу комплектації устаткування

1235

23875

1

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

1235

24034

Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.)

1235

24091

Начальник управління

1236

20874

Головний програміст

1236

20994

Головний фахівець з електронного устаткування

1236

20960

Головний фахівець з програмного забезпечення

1236

23671

1

Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ)

1236

24044

1

Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

1236

21345

67

Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)

1237.1

24390

Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної)

1237.1

20638

64

Головний архітектор (архітектура та будівництво)

1237.1

20641

64

Головний архітектор проекту

1237.1

20653

2

Головний біолог

1237.1

21019

Головний будівельник кораблів

1237.1

20662

11

Головний винороб

1237.1

20665

67

Головний водолазний фахівець

1237.1

20674

64

Головний геодезист

1237.1

20677

74, 5

Головний геолог

1237.1

20680

74

Головний геофізик

1237.1

20681

74

Головний геохімік

1237.1

20683

Головний гідроакустик

1237.1

20686

74**

Головний гідрогеолог

1237.1

20689

Головний гідрограф

1237.1

20692

Головний гідролог

1237.1

20698

5

Головний гідротехнік

1237.1

20701

5

Головний гірник

1237.1

20867

2

Головний ґрунтознавець

1237.1

20717

Головний десинатор

1237.1

21074

Головний дизайнер (художник-конструктор)

1237.1

21075

Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту

1237.1

21103

Головний електрик

1237.1

21106

Головний електромеханік

1237.1

21109

Головний електронік

1237.1

21112

Головний електрорадіонавігатор

1237.1

20843

5

Головний збагачувач

1237.1

20915

1

Головний зварник

1237.1

20732

2

Головний зоотехнік

1237.1

20747

68, 64

Головний інженер проекту

1237.1

20741

Головний інженер-кріогенник

1237.1

20759

40

Головний калібрувальник

1237.1

Головний картограф

1237.1

20771

Головний колорист

1237.1

20780

1

Головний конструктор

1237.1

20783

Головний конструктор проекту

1237.1

20789

11

Головний коньячний майстер

1237.1

20798

11

Головний круп’яр

1237.1

20801

65

Головний кулінар

1237.1

20659

Головний лікар ветеринарної медицини

1237.1

20807

64, 5

Головний маркшейдер

1237.1

20810

2

Головний меліоратор

1237.1

20813

1

Головний металург

1237.1

20819

1

Головний метролог

1237.1

20837

11

Головний миловар

1237.1

20858

2, 3

Головний мисливствознавець

1237.1

20825

Головний мікробіолог

1237.1

20828

Головний модельєр

1237.1

20831

Головний модельєр-конструктор

1237.1

20855

Головний оптик

1237.1

20861

26

Головний парфумер

1237.1

20864

11

Головний пивовар

1237.1

20795

11

Головний питлівник

1237.1

20870

Головний приладист

1237.1

20873

Головний пробірувальник

1237.1

20876

40

Головний прокатник

1237.1

20879

Головний радіолог

1237.1

20891

Головний редактор карт

1237.1

20894

Головний редактор карт і лоцій

1237.1

20909

Головний релійник

1237.1

20912

4

Головний рибовод

1237.1

20918

75

Головний синоптик

1237.1

21012

40

Головний сталеплавильник

1237.1

20849

Головний телеоператор

1237.1

21031

Головний теплотехнік

1237.1

21036

Головний технічний керівник

1237.1

21037

5, 1

Головний технолог

1237.1

21038

Головний технолог проекту

1237.1

21040

11

Головний титестер

1237.1

21043

65

Головний товарознавець

1237.1

21049

62

Головний турбініст виробничого об’єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій

1237.1

21025

11

Головний тютюнник

1237.1

21028

11

Головний тютюновий майстер

1237.1

Головний учений секретар

1237.1

20936

Головний фахівець з автоматизованих систем керування

1237.1

20933

Головний фахівець з автоматики

1237.1

20939

Головний фахівець з антенних споруд

1237.1

20942

62

Головний фахівець з атомних електростанцій

1237.1

20997

70

Головний фахівець з електрозв’язку

1237.1

21000

62

Головний фахівець з енергетичних реакторів

1237.1

21003

Головний фахівець з енергоблоків

1237.1

21006

Головний фахівець з енергосистем

1237.1

20991

Головний фахівець з кольорового телебачення

1237.1

20951

Головний фахівець з котлів

1237.1

20952

Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації

1237.1

20945

Головний фахівець з охорони навколишнього середовища

1237.1

20963

Головний фахівець з радіомовлення

1237.1

20966

Головний фахівець з радіопередавальних пристроїв

1237.1

20978

Головний фахівець з телевізійного мовлення

1237.1

20981

Головний фахівець з техніки консервації телевізійних програм

1237.1

20985

Головний фахівець з тропосферних радіорелейних ліній

1237.1

20954

Головний фахівець з устаткування звукових трактів та акустики

1237.1

20957

Головний фахівець з устаткування телевізійних трактів

1237.1

20948

62

Головний фахівець з якості металів на атомних станціях

1237.1

20969

Головний фахівець із сантехнічного устаткування

1237.1

20972

Головний фахівець із світлотехніки

1237.1

20975

62

Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях

1237.1

20976

Головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

1237.1

21055

Головний фізик

1237.1

21058

Головний хімік

1237.1

21076

Головний художник-модельєр

1237.1

21091

11

Головний шампаніст

1237.2

Директор бібліотеки

1237.2

Завідувач відділення

1237.2

21988

Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)

1237.2

21989

Завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів

1237.2

21886

Завідувач докторантури

1237.2

22131

Завідувач креслярсько-копіювального бюро

1237.2

21958

81

Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)

1237.2

21441

Завідувач обсерваторії

1237.2

Завідувач сектору

1237.2

22078

Завідувач станції географічної

1237.2

Завідувач філіалу (філії) лабораторії

1237.2

24601

Керівник бригади (дослідної, проектної організації)

1237.2

24030

Начальник (завідувач) сектору (науково-дослідного, конструкторського та ін.)

1237.2

23701

Начальник бюро

1237.2

23885

1

Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів

1237.2

23896

1

Начальник відділу науково-технічної інформації

1237.2

23908

1

Начальник відділу охорони навколишнього середовища

1237.2

23924

1

Начальник відділу патентної та винахідницької роботи

1237.2

Начальник відділу радіаційної безпеки

1237.2

24057

1

Начальник відділу стандартизації

1237.2

23795

1

Начальник дослідної лабораторії

1237.2

23853

Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)

1237.2

23966

64, 2

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

1237.2

24011

Начальник реактора (прискорювача, ядерно-фізичної установки)

1237.2

75

Начальник станції метеорологічної

1237.2

24071

1**

Начальник технічного відділу

1237.2

24077

1

Начальник технологічного бюро цеху

1237.2

24124

1

Начальник центральної заводської лабораторії

1237.2

24126

21, 1

Начальник цеху дослідного виробництва

1237.2

81

Учений секретар

1238

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

1238

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1238

Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості

1239

Голова комітету

1239

21849

1

Завідувач бюро перепусток

1239

22124

1

Завідувач господарства

1239

21897

Завідувач кабінету з військово-технічної підготовки

1239

21935

1

Завідувач копіювально-розмножувального бюро

1239

21803

1

Завідувач машинописного бюро

1239

Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.)

1239

Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту)

1239

Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту)

1239

Командир взводу (сфера цивільного захисту)

1239

Командир загону (сфера цивільного захисту)

1239

Майстер (сфера цивільного захисту)

1239

Начальник варти (пенітенціарна система)

1239

23816

68

Начальник варти воєнізованої охорони

1239

23816

Начальник варти окремого пожежного поста

1239

23907

68

Начальник воєнізованої охорони

1239

24117

1

Начальник господарського відділу

1239

Начальник караулу (зміни, поста) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1239

Начальник караулу (зміни, поста) частини (сфера цивільного захисту)

1239

23838

68

Начальник команди (охорони об’єктів, службового собаківництва та ін.)

1239

23838

Начальник команди пожежної охорони

1239

Начальник окремого поста пожежної охорони (пенітенціарна система)

1239

Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.)

1239

Начальник пожежної охорони (команди) (пенітенціарна система)

1239

Начальник полігону

1239

Начальник служби (сфера цивільного захисту)

1311

2

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)

1311

2

Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського

1312

Голова кооперативу промислового

1312

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного

1312

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

1313

64

Голова кооперативу будівельного

1313

64

Директор (керівник) малого будівельного підприємства

1314

65

Директор (керівник) малої торговельної фірми

1314

65

Керуючий магазином

1314

Комерсант

1315

87

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.)

1315

65

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)

1315

Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.)

1315

Ресторатор

1316

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

1317

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

1317

65

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

1318

Керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т. ін.)

1319

81**

Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.)

1319

21375

Завідувач залу

1411

Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів

1412

Менеджер (управитель) з природокористування

1439.8

Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії

1439.8

Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)

1443

Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності

1443

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті

1443

Менеджер (управитель) на водному транспорті

1448.1

Менеджер (управитель) з туризму

1451

Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами

1452

Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі

1453

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами

1453.1

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті

1453.2

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1454

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1455.1

87

Менеджер (управитель) у готельному господарстві

1456

Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1456.1

Позицію скасовано

1456.2

Позицію скасовано

1456.3

Позицію скасовано

1456

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

1456

Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв

1456

Менеджер (управитель) ресторану

1461

Менеджер (управитель) із грошового посередництва

1462

Менеджер (управитель) із фінансового лізингу

1463

Менеджер (управитель) із надання кредитів

1465

Менеджер (управитель) із страхування

1466

Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування

1467

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів

1468

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування

1469

Менеджер (управитель) із фінансового посередництва

1471

Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб

1472

Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування

1473

Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

1474

Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку

1474

Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій

1475

Позицію скасовано

1475.4

5*

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

1475.4

1

Менеджер (управитель) з логістики

1475.4

Менеджер (управитель) з маркетингу

1475.4

Менеджер (управитель) з постачання

1475.4

1

Менеджер (управитель) із збуту

1475.4

1

Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

1475.4

1

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

1476.1

1

Менеджер (управитель) з реклами

1477.1

1

Менеджер (управитель) з персоналу

1478

Менеджер (управитель) у слідчій діяльності

1479

Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

1482

Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я

1483

Менеджер (управитель) у соціальній сфері

1491

87

Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

1491

Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства

1492

Менеджер (управитель) банно(лазне)-оздоровчого комплексу

1492

18

Менеджер (управитель) у видавничій діяльності

1493

Менеджер (управитель) систем якості

1493

Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні

1494

Менеджер (управитель) екологічних систем

1495

Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки

1496

Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності

1499

Менеджер (управитель)

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше