Розділ 2. Професіонали. Додаток А (обов’язковий), коди 2111.1–2490

Печать

Автор : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

— кандидата наук;

— доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

— старшого наукового співробітника;

— доцента;

— професора.

Класифікація професій

2

Професіонали

21

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

211

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії

2111

Професіонали в галузі фізики та астрономії

2111.1

Наукові співробітники (фізика, астрономія)

2111.2

Фізики та астрономи

2112

Професіонали в галузі метеорології

2112.1

Наукові співробітники (метеорологія)

2112.2

Метеорологи

2113

Професіонали в галузі хімії

2113.1

Наукові співробітники (хімія)

2113.2

Хіміки

2114

Професіонали в галузі геології та геофізики

2114.1

Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.2

Геологи та геофізики

212

Професіонали в галузі математики та статистики

2121

Професіонали в галузі математики

2121.1

Наукові співробітники (математика)

2121.2

Математики

2122

Професіонали в галузі статистики

2122.1

Наукові співробітники (статистика)

2122.2

Професіонали-статистики

213

Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)

2131

Професіонали в галузі обчислювальних систем

2131.1

Наукові співробітники (обчислювальні системи)

2131.2

Розробники обчислювальних систем

2132

Професіонали в галузі програмування

2132.1

Наукові співробітники (програмування)

2132.2

Розробники комп’ютерних програм

2139

Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації)

2139.1

Наукові співробітники (інші галузі обчислень)

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

214

Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи

2141

Професіонали в галузі архітектури та планування міст

2141.1

Наукові співробітники (архітектура, планування міст)

2141.2

Архітектори та планувальники міст

2142

Професіонали в галузі будівництва

2142.1

Наукові співробітники (будівництво)

2142.2

Інженери в галузі будівництва

2143

Професіонали в галузі електротехніки

2143.1

Наукові співробітники (електротехніка)

2143.2

Інженери-електрики

2144

Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій

2144.1

Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)

2144.2

Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій

2145

Професіонали в галузі інженерної механіки

2145.1

Наукові співробітники (інженерна механіка)

2145.2

Інженери-механіки

2146

Професіонали в галузі хімічних технологій

2146.1

Наукові співробітники (хімічні технології)

2146.2

Інженери-хіміки

2147

Професіонали в галузі гірництва та металургії

2147.1

Наукові співробітники (гірництво, металургія)

2147.2

Гірничі інженери та інженери-металурги

2148

Професіонали в галузі картографії та топографії

2148.1

Наукові співробітники (картографія, топографія)

2148.2

Картографи та топографи

2149

Професіонали в інших галузях інженерної справи

2149.1

Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)

2149.2

Інженери (інші галузі інженерної справи)

22

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

221

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

2211

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2211.1

Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)

2211.2

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2212

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології

2212.1

Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.2

Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи

2213

Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі

2213.1

Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)

2213.2

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій

222

Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)

2221

Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)

2221.1

Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології)

2221.2

Лікарі

2222

Професіонали в галузі стоматології

2222.1

Наукові співробітники (стоматологія)

2222.2

Стоматологи

2223

Професіонали в галузі ветеринарної медицини

2223.1

Наукові співробітники (ветеринарна медицина)

2223.2

Ветеринари

2224

Професіонали в галузі фармації

2224.1

Наукові співробітники (фармація)

2224.2

Провізори

2225

Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.1

Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи

2225.2

Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229

Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.2

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

223

Професійні медичні сестри та акушерки

2230

Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства

2230.1

Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)

2230.2

Медичні сестри та акушерки

23

Викладачі

231

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2310

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2310.1

Професори та доценти

2310.2

Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

232

Викладачі середніх навчальних закладів

2320

Викладачі середніх навчальних закладів

233

Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста)

2331

Вчителі початкової школи

2332

Вихователі дошкільних закладів

234

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

2340

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

235

Інші професіонали в галузі навчання

2351

Професіонали в галузі методів навчання

2351.1

Наукові співробітники (методи навчання)

2351.2

Інші професіонали в галузі методів навчання

2352

Інспектори навчальних закладів

2359

Інші професіонали в галузі навчання

2359.1

Інші наукові співробітники в галузі навчання

2359.2

Інші професіонали в галузі навчання

24

Інші професіонали

241

Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

2411

Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку

2411.1

Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

2412

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2412.1

Наукові співробітники (праця, зайнятість)

2412.2

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2413

Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

2413.1

Наукові співробітники (біржові операції)

2413.2

Професіонали у сфері біржової діяльності

2414

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій

2414.1

Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2

Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.1

Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

2419.2

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.3

Професіонали державної служби

242

Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності

2421

Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду

2421.1

Наукові співробітники (правознавство)

2421.2

Адвокати та прокурори

2422

Судді

2423

Професіонали в галузі правоохоронної діяльності

2424

Професіонали кримінально-виконавчої служби

2429

Інші професіонали в галузі правознавства

243

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм

2431

Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

2431.1

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

2431.2

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

2432

Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм

2432.1

Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)

2432.2

Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм

2433

Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

2433.1

Наукові співробітники (інформаційна аналітика)

2433.2

Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики

244

Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії

2441

Професіонали в галузі економіки

2441.1

Наукові співробітники (економіка)

2441.2

Економісти

2442

Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології

2442.1

Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.2

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи

2443

Професіонали в галузі філософії, історії та політології

2443.1

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)

2443.2

Філософи, історики та політологи

2444

Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів

2444.1

Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2

Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

2445

Професіонали в галузі психології

2445.1

Наукові співробітники (психологія)

2445.2

Психологи

2446

Професіонали в галузі соціального захисту населення

2446.1

Наукові співробітники (соціальний захист населення)

2446.2

Професіонали в галузі соціального захисту населення

2447

Професіонали у сфері управління проектами та програмами

2447.1

Наукові співробітники (проекти та програми)

2447.2

Професіонали з управління проектами та програмами

245

Професіонали в галузі художньої творчості

2451

Професіонали в галузі літератури

2451.1

Літературознавці

2451.2

Письменники, редактори та журналісти

2452

Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

2452.1

Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

Скульптори, художники та модельєри

2453

Професіонали в галузі музики

2453.1

Мистецтвознавці (музикознавство)

2453.2

Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки

2454

Професіонали в галузі хореографії

2454.1

Мистецтвознавці (хореографія)

2454.2

Хореографи і танцюристи

2455

Професіонали в галузі кіно, театру та естради

2455.1

Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада)

2455.2

Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери

246

Професіонали в галузі релігії

2460

Професіонали в галузі релігії

247

Професіонали з безпеки та якості

2471

Професіонали з контролю за якістю

248

Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи

2481

Професіонали в галузі туризму

2481.1

Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2

Туризмознавці

2482

Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

2482.2

Професіонали із готельної та ресторанної справи

2483

Професіонали в галузі санаторно-курортної справи

2483.1

Наукові співробітники (рекреалогія)

2483.2

Професіонали із санаторно-курортної справи

249

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

2490

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

 

Додаток А (обов’язковий)

 

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

2111.1

Астроном

2111.1

Астрофізик

2111.1

Молодший науковий співробітник (медична фізика)

2111.1

Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія)

2111.1

Науковий співробітник (медична фізика)

2111.1

23667

Науковий співробітник (фізика, астрономія)

2111.1

Науковий співробітник-консультант (медична фізика)

2111.1

Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія)

2111.2

Аеродинамік

2111.2

Балістик

2111.2

Гідродинамік

2111.2

62

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції

2111.2

62

Інженер з радіаційної безпеки

2111.2

22451

62

Інженер з управління блоком атомної станції

2111.2

22457

62

Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою)

2111.2

22483

62, 10

Інженер-радіолог

2111.2

22485

Інженер-радіофізик

2111.2

62

Інспектор з радіаційної безпеки

2111.2

23064

Консультант науковий (у планетаріях)

2111.2

Професіонал з медичної фізики

2111.2

Реолог

2111.2

Термодинамік

2111.2

25189

Фізик

2112.1

Молодший науковий співробітник (метеорологія)

2112.1

23667

Науковий співробітник (метеорологія)

2112.1

Науковий співробітник-консультант (метеорологія)

2112.2

75

Агрометеоролог

2112.2

75

Аеролог

2112.2

Гідрохімік

2112.2

Кліматолог

2112.2

75

Метеоролог

2112.2

75

Океанолог

2112.2

75

Радіолог

2112.2

75

Синоптик

2113.1

Молодший науковий співробітник (хімія)

2113.1

23667

Науковий співробітник (хімія)

2113.1

Науковий співробітник-консультант (хімія)

2113.2

20603

74

Геохімік

2113.2

25488

Енохімік

2113.2

Інженер з радіаційної та хімічної розвідки

2113.2

22486

Інженер-радіохімік

2113.2

Кристалограф

2113.2

25

Хімік

2113.2

Хімік газокомпресорної служби

2113.2

Хімік-аналітик

2113.2

Хімік-кристалограф

2114.1

Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.1

23667

Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.1

Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.2

20589

5, 74

Геолог

2114.2

Геолог з видобування та підземного зберігання газу

2114.2

20590

5

Геолог кар’єру, рудника, шахти

2114.2

20592

Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння

2114.2

Геоморфолог

2114.2

20601

5, 74

Геофізик

2114.2

20602

5

Геофізик кар’єру, рудника, шахти

2114.2

20610

5, 74

Гідрогеолог

2114.2

20614

75

Гідролог

2114.2

21130

67

Девіатор

2114.2

Мікропалеонтолог

2114.2

23620

Мінералог

2114.2

Позицію скасовано

2114.2

24333

Петрограф

2114.2

Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт

2114.2

Сейсмолог

2114.2

Стратиграф

2121.1

Молодший науковий співробітник (математика)

2121.1

23667

Науковий співробітник (математика)

2121.1

Науковий співробітник-консультант (математика)

2121.2

Актуарій

2121.2

23452

1

Математик

2121.2

Математик (прикладна математика)

2121.2

Математик-аналітик з дослідження операцій

2122.1

Молодший науковий співробітник (статистика)

2122.1

23667

Науковий співробітник (статистика)

2122.1

Науковий співробітник-консультант (статистика)

2122.2

Біометрист

2122.2

25353

1

Економіст-демограф

2122.2

Економіст-статистик

2122.2

Економіст-статистик (прикладна статистика)

2131.1

Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи)

2131.1

23667

Науковий співробітник (обчислювальні системи)

2131.1

Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи)

2131.2

Адміністратор бази даних

2131.2

Адміністратор даних

2131.2

Адміністратор доступу

2131.2

Адміністратор доступу (груповий)

2131.2

Адміністратор задач

2131.2

Адміністратор системи

2131.2

Аналітик з комп’ютерних комунікацій

2131.2

Аналітик комп’ютерних систем

2131.2

Аналітик комп’ютерного банку даних

2131.2

Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

2131.2

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа

2131.2

22238

1

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

2131.2

Інженер з комп’ютерних систем

2131.2

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів

2131.2

Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики

2131.2

Конструктор комп’ютерних систем

2132.1

Молодший науковий співробітник (програмування)

2132.1

23667

Науковий співробітник (програмування)

2132.1

Науковий співробітник-консультант (програмування)

2132.2

22481

1

Інженер-програміст

2132.2

Програміст (база даних)

2132.2

Програміст прикладний

2132.2

Програміст системний

2139.1

Молодший науковий співробітник (галузь обчислень)

2139.1

23667

Науковий співробітник (галузь обчислень)

2139.1

Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень)

2139.2

Аудитор інформаційних технологій

2139.2

Експерт з управління інформаційними технологіями

2139.2

Інженер із застосування комп’ютерів

2139.2

18

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва

2141.1

Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст)

2141.1

23667

Науковий співробітник (архітектура, планування міст)

2141.1

Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст)

2141.2

20196

64, 87

Архітектор

2141.2

Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування

2141.2

Інженер-проектувальник (планування міст)

2142.1

Молодший науковий співробітник (будівництво)

2142.1

Науковий співробітник (будівництво)

2142.1

Науковий співробітник-консультант (будівництво)

2142.2

20616

2, 5

Гідротехнік

2142.2

Експерт будівельний

2142.2

22463

68

Інженер з експлуатації аеродромів

2142.2

22311

2

Інженер з меліорації

2142.2

64

Інженер з технічного нагляду (будівництво)

2142.2

22395

64

Інженер з проектно-кошторисної роботи

2142.2

22177

64

Інженер-будівельник

2142.2

Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування

2142.2

Інженер-консультант (будівництво)

2142.2

64

Інженер-проектувальник

2142.2

Технолог (будівельні матеріали)

2143.1

Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства

2143.1

Молодший науковий співробітник (електротехніка)

2143.1

23667

Науковий співробітник (електротехніка)

2143.1

Науковий співробітник-консультант (електротехніка)

2143.2

21686

Диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми

2143.2

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж

2143.2

Диспетчер централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергосистемою України

2143.2

Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми

2143.2

62

Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

2143.2

22472

2

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства

2143.2

22329

62

Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

2143.2

62

Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби

2143.2

62

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики

2143.2

22415

62

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції

2143.2

Інженер з технічного аудиту

2143.2

62

Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування

2143.2

22421

68

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів

2143.2

22478

Інженер перетворювального комплексу

2143.2

62

Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг

2143.2

62

Інженер служби ліній енергопідприємства

2143.2

62

Інженер служби підстанцій

2143.2

62

Інженер служби розподільних мереж

2143.2

Інженер-електрик в енергетичній сфері

2143.2

22502

64, 87

Інженер-енергетик

2143.2

22211

Інженер-конструктор (електротехніка)

2143.2

Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж

2143.2

Професіонал з енергетичного менеджменту

2143.2

24857

Старший електромеханік-капітан

2143.2

24860

Старший електромеханік-командир

2144.1

Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

2144.1

23667

Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

2144.1

Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації)

2144.2

Експерт-поліграфолог

2144.2

70

Інженер антенно-щоглових споруд

2144.2

70

Інженер електрозв’язку

2144.2

Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем

2144.2

Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій

2144.2

62

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування

2144.2

70

Інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку

2144.2

22402

68

Інженер з радіонавігації та радіолокації

2144.2

62

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції

2144.2

70

Інженер засобів радіо та телебачення

2144.2

22281

Інженер із звукозапису

2144.2

70

Інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

2144.2

Інженер мережі стільникового зв’язку

2144.2

22496

1

Інженер-електронік

2144.2

Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2144.2

22499

Інженер-електрорадіонавігатор

2144.2

22211

Інженер-конструктор (електроніка)

2145.1

Інженер-дослідник із механізації сільського господарства

2145.1

Молодший науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.1

Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка)

2145.2

24887

Будівельник суден

2145.2

22263

6

Інженер з вишкобудування

2145.2

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки)

2145.2

22462

Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю

2145.2

22466

2, 87

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку

2145.2

22464

Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

2145.2

22471

87

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства

2145.2

22287

1

Інженер з інструменту

2145.2

22295

1

Інженер з комплектації устаткування

2145.2

22317

1

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

2145.2

22320

Інженер з механізації трудомістких процесів

2145.2

22323

Інженер з нагляду за будівництвом флоту

2145.2

66

Інженер з приймання локомотивів (вагонів)

2145.2

22436

2

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства

2145.2

22445

Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки

2145.2

62

Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування

2145.2

22460

62

Інженер з управління турбіною атомної станції

2145.2

22418

Інженер із зварювання

2145.2

22430

67

Інженер із суднопідіймальних робіт

2145.2

22487

67

Інженер спеціального флоту

2145.2

22203

Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової

2145.2

Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)

2145.2

22210

Інженер-дослідник підводного апарата

2145.2

22211

Інженер-конструктор (механіка)

2145.2

22226

Інженер-механік груповий

2145.2

22229

67

Інженер-механік з флоту груповий

2145.2

22232

67

Інженер-механік з флоту лінійний

2145.2

22493

Інженер-технолог (механіка)

2145.2

23540

Механік лінійний флоту (з флоту)

2145.2

20291

68

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден

2145.2

20292

Провідний інженер з експлуатації повітряних суден

2145.2

20288

68

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден

2145.2

24824

Старший механік-командир

2145.2

67

Суперінтендант

2146.1

Молодший науковий співробітник (хімічні технології)

2146.1

23667

Науковий співробітник (хімічні технології)

2146.1

Науковий співробітник-консультант (хімічні технології)

2146.2

Інженер (хімічні технології)

2146.2

22290

Інженер з випробування та оброблення плівки

2146.2

22474

21

Інженер з електрохімічного захисту

2146.2

62

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції

2146.2

22272

68

Інженер з паливно-мастильних матеріалів

2146.2

62

Інженер з переробки радіоактивних відходів

2146.2

Інженер-технолог (хімічні технології)

2146.2

Інженер-технолог з очищення води

2147.1

Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія)

2147.1

23667

Науковий співробітник (гірництво, металургія)

2147.1

Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія)

2147.2

20613

5

Гідрогеолог кар’єру, рудника, шахти

2147.2

40

Інженер (металургія)

2147.2

22247

74, 5

Інженер з буріння (бурових робіт)

2147.2

Інженер з буропідривних (підривних) робіт

2147.2

22257

Інженер з вентиляції

2147.2

22277

6

Інженер з видобутку нафти й газу

2147.2

22348

6

Інженер з випробування свердловин

2147.2

22269

5, 74

Інженер з гірничих робіт

2147.2

22266

6

Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні

2147.2

21

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу

2147.2

22469

21

Інженер з експлуатації нафтогазопроводів

2147.2

22470

6

Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів

2147.2

22299

5

Інженер з кріплення

2147.2

22302

6

Інженер з кріплення свердловин

2147.2

22377

21

Інженер з підготовки та транспортування нафти

2147.2

22382

6

Інженер з підтримання пластового тиску

2147.2

Інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт

2147.2

Інженер з технічної діагностики

2147.2

22278

6

Інженер із заливання свердловин

2147.2

22424

6

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

2147.2

Інженер конверторного виробництва

2147.2

40

Інженер-технолог (металургія)

2147.2

22879

40

Калібрувальник

2147.2

23178

74, 5

Маркшейдер

2147.2

23181

5

Маркшейдер кар’єру, рудника, шахти

2147.2

23182

Маркшейдер на підземних роботах

2148.1

Молодший науковий співробітник (картографія, топографія)

2148.1

23667

Науковий співробітник (картографія, топографія)

2148.1

Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія)

2148.2

Аерофотозйомник

2148.2

20586

74**

Геодезист

2148.2

Гідрограф

2148.2

Інженер-землевпорядник

2148.2

22915

18, 74

Картограф

2148.2

22918

Картограф-укладач

2148.2

24534

18

Редактор карт

2148.2

24537

18

Редактор карт технічний

2148.2

25071

74

Топограф

2148.2

Топограф кадастровий

2148.2

24764

Укладач лоцій

2148.2

Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища

2148.2

Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу

2148.2

Фотограмметрист

2149.1

Космонавт-дослідник

2149.1

Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)

2149.1

Молодший науковий співробітник (транспорт)

2149.1

23667

Науковий співробітник (галузь інженерної справи)

2149.1

Науковий співробітник (транспорт)

2149.1

Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи)

2149.1

Науковий співробітник-консультант (транспорт)

2149.1

18

Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)

2149.2

Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів)

2149.2

Аналітик систем (крім комп’ютерів)

2149.2

Державний експерт з розслідування авіаційних подій

2149.2

Державний реєстратор суден

2149.2

21662

87**

Диспетчер диспетчерської служби керування

2149.2

21725

Диспетчер з регулювання вагонного парку

2149.2

Диспетчер з транспортування газу

2149.2

21734

67

Диспетчер з флоту

2149.2

21764

68

Диспетчер служби руху

2149.2

21665

Диспетчер шляховий

2149.2

21671

68

Диспетчер-інструктор служби руху

2149.2

Експерт із енергозбереження та енергоефективності

2149.2

Експерт технічний з промислової безпеки

2149.2

Ергономіст

2149.2

22177

1

Інженер

2149.2

Інженер біомедичний

2149.2

22235

67, 68

Інженер з аварійно-рятувальних робіт

2149.2

68

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю

2149.2

68

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом

2149.2

22244

67

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі

2149.2

62

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції

2149.2

Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби

2149.2

62

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції

2149.2

21

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій

2149.2

Інженер з інвентаризації нерухомого майна

2149.2

22454

Інженер з керування й обслуговування систем

2149.2

22296

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів

2149.2

Інженер з контролю систем обліку газу

2149.2

22314

1

Інженер з метрології

2149.2

22326

1

Інженер з налагодження й випробувань

2149.2

68

Інженер з об’єктивного контролю

2149.2

22360

62

Інженер з організації експлуатації та ремонту

2149.2

22364

1

Інженер з охорони навколишнього середовища

2149.2

1

Інженер з охорони праці

2149.2

22369

1

Інженер з патентної та винахідницької роботи

2149.2

Інженер з підводно-підривних робіт

2149.2

22375

67

Інженер з підводно-технічних робіт

2149.2

22381

1,87

Інженер з підготовки виробництва

2149.2

21

Інженер з підготовки газу до транспортування

2149.2

Інженер з пожежної безпеки

2149.2

Інженер з пожежно-рятувальних робіт

2149.2

22396

Інженер з проектування механізованих розробок

2149.2

Інженер з профілактичних робіт

2149.2

22408

1

Інженер з ремонту

2149.2

22405

87, 62

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

Інженер з техногенно-екологічної безпеки

2149.2

22448

87

Інженер з транспорту

2149.2

Інженер з управління повітряним рухом

2149.2

Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)

2149.2

22293

1**

Інженер з якості

2149.2

22260

Інженер із впровадження нової техніки й технології

2149.2

22393

Інженер із застосування авіації в галузях економіки

2149.2

22427

1

Інженер із стандартизації

2149.2

Інженер із стандартизації та якості

2149.2

Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

2149.2

22484

87

Інженер садово-паркового господарства

2149.2

Інженер судновий

2149.2

62

Інженер-дефектоскопіст

2149.2

22180

67

Інженер-диспетчер груповий

2149.2

22183

67

Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті)

2149.2

22209

1

Інженер-дослідник

2149.2

Інженер-електромеханік гірничий

2149.2

22211

1

Інженер-конструктор

2149.2

Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва

2149.2

22214

Інженер-контролер

2149.2

22216

1

Інженер-лаборант

2149.2

18

Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва

2149.2

22480

Інженер-протезист

2149.2

22493

1**

Інженер-технолог

2149.2

Інженер-технолог з переробки відходів

2149.2

68

Інженер-технолог центру комунікації повідомлень

2149.2

22494

Інженер-технолог-протезист

2149.2

23048

Конструктор (інші галузі інженерної справи)

2149.2

23051

Конструктор взуття

2149.2

23054

Конструктор одягу

2149.2

Консультант (у певній галузі інженерної справи)

2149.2

Консультант із енергозбереження в будівлях

2149.2

Консультант із енергозбереження та енергоефективності

2149.2

Льотчик-космонавт

2149.2

Мехатронік

2149.2

20289

Провідний інженер з об’єктивного контролю

2149.2

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом

2149.2

Професіонал із організації інформаційної безпеки

2149.2

Розробник систем (крім комп’ютерів)

2149.2

18

Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)

2149.2

18

Технолог електронних мультимедійних видань

2149.2

18

Технолог-видавець

2149.2

Фахівець (сфера захисту інформації)

2149.2

1

Фахівець з неруйнівного контролю

2149.2

Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту

2149.2

Фахівець з питань цивільного захисту

2149.2

21226

68

Черговий з польотів

2149.2

Черговий по дирекції залізничних перевезень

2149.2

21187

Черговий по метрополітену

2149.2

21199

Черговий по об’єднанню (промислового залізничного транспорту)

2149.2

21280

Черговий служби руху

2211.1

Біолог-дослідник

2211.1

Вірусолог

2211.1

Генетик

2211.1

Іхтіолог-дослідник

2211.1

Молодший науковий співробітник (біологія)

2211.1

23667

Науковий співробітник (біологія)

2211.1

Науковий співробітник-консультант (біологія)

2211.1

Рибовод-дослідник

2211.1

Фізіолог рослин

2211.2

20257

25, 10

Бактеріолог

2211.2

20275

25

Біолог

2211.2

Біотехнолог

2211.2

20276

Біофізик

2211.2

Ботанік

2211.2

20583

Геоботанік

2211.2

20608

4

Гідробіолог

2211.2

Гістолог

2211.2

Дресирувальник морських тварин

2211.2

Еколог

2211.2

Експерт з екології

2211.2

5*

Експерт-кінолог

2211.2

Ембріолог

2211.2

25491

Ентомолог

2211.2

25494

Ентофітопатолог

2211.2

22154

Зоолог

2211.2

Імунолог

2211.2

22865

4

Іхтіолог

2211.2

22868

4

Іхтіопатолог

2211.2

Маммолог

2211.2

23618

Міколог

2211.2

23619

4, 25

Мікробіолог

2211.2

Орнітолог

2211.2

24308

Палеонтолог

2211.2

Паразитолог

2211.2

24647

4

Рибовод

2211.2

Таксономіст

2211.2

Теріолог

2211.2

Цитолог

2212.1

Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.1

23667

Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.1

Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.2

20278

25, 10

Біохімік

2212.2

25497

Епідеміолог

2212.2

20389

78

Лікар-патологоанатом

2212.2

Професіонал з клінічних досліджень

2212.2

25069

25

Токсиколог

2212.2

25174

25

Фармаколог

2212.2

25192

1

Фізіолог

2213.1

2

Агроном-дослідник

2213.1

Гідротехнік-дослідник

2213.1

Дослідник аквакультури

2213.1

Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства

2213.1

Дослідник із захисту рослин

2213.1

Дослідник із плодоовочівництва та виноградарства

2213.1

Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур

2213.1

Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)

2213.1

Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)

2213.1

Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)

2213.2

20037

Агролісомеліоратор

2213.2

20040

2

Агроном

2213.2

20041

2

Агроном аеродрому

2213.2

20053

2

Агроном з насінництва

2213.2

20050

2

Агроном із захисту рослин

2213.2

20043

2

Агроном-інспектор

2213.2

20056

2

Агрохімік

2213.2

24359

Ґрунтознавець

2213.2

22157

2

Зоотехнік

2213.2

22163

2

Зоотехнік з контролю якості продукції

2213.2

22166

2

Зоотехнік з племінної справи

2213.2

Інженер з використання водних ресурсів

2213.2

Інженер з відтворення природних екосистем

2213.2

3

Інженер з лісових культур

2213.2

3

Інженер з лісозаготівель

2213.2

22308

Інженер з лісокористування

2213.2

22309

3

Інженер з лісосировинних ресурсів

2213.2

Інженер з охорони природних екосистем

2213.2

22363

3

Інженер з охорони та захисту лісу

2213.2

Інженер з охорони тваринного світу

2213.2

Інженер з природокористування

2213.2

Інженер з проектування систем індустріального рибництва

2213.2

Інженер з рекреаційного благоустрою

2213.2

22217

3

Інженер лісового господарства

2213.2

Інженер станції насосної (групи станцій)

2213.2

Інженер-гідротехнік

2213.2

22218

3

Інженер-лісопатолог

2213.2

Інженер-проектувальник (водне господарство)

2213.2

3

Інженер-таксатор

2213.2

2

Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва

2213.2

Інспектор з карантину рослин

2213.2

24293

2, 3

Мисливствознавець

2213.2

Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства

2213.2

Професіонал з рибальства

2213.2

Сільськогосподарський дорадник

2213.2

Сільськогосподарський експерт-дорадник

2213.2

Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

2213.2

2

Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва

2213.2

Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

2213.2

Фахівець з використання водних ресурсів

2213.2

Фахівець з виробництва продукції аквакультури

2213.2

Фахівець з екологічної освіти

2213.2

Фахівець з квітникарства

2213.2

Фахівець з ландшафтного дизайну

2213.2

Фахівець з рекреації

2213.2

Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства

2213.2

Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур

2221.1

Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології)

2221.1

23667

Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології)

2221.1

Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології)

2221.2

20311

78

Лікар

2221.2

78

Лікар внутрішньої медицини

2221.2

20333

Лікар гірничорятувальної частини

2221.2

78

Лікар з авіаційної медицини

2221.2

78

Лікар з народної та нетрадиційної медицини

2221.2

78

Лікар з променевої терапії

2221.2

78

Лікар з радіонуклідної діагностики

2221.2

78

Лікар з ультразвукової діагностики

2221.2

78

Лікар загальної практики — сімейний лікар

2221.2

20397

Лікар підводного апарата

2221.2

20408

78

Лікар приймальної палати (відділення)

2221.2

20344

78

Лікар пункту охорони здоров’я

2221.2

20424

Лікар роз’їзний (лінійний) на залізничному транспорті

2221.2

78

Лікар з медицини невідкладних станів

2221.2

78

Лікар судновий

2221.2

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

2221.2

20314

78

Лікар-акушер-гінеколог

2221.2

20315

78

Лікар-алерголог

2221.2

78

Лікар-анестезіолог

2221.2

20329

78

Лікар-гастроентеролог

2221.2

20332

78

Лікар-гематолог

2221.2

78

Лікар-генетик

2221.2

78

Лікар-геріатр

2221.2

78

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку

2221.2

78

Лікар-гінеколог-онколог

2221.2

20338

78

Лікар-дерматовенеролог

2221.2

20520

78

Лікар-ендокринолог

2221.2

78

Лікар-імунолог

2221.2

20356

78

Лікар-інфекціоніст

2221.2

78

Лікар-кардіолог

2221.2

78

Лікар-кардіоревматолог дитячий

2221.2

78

Лікар-комбустіолог

2221.2

20365

78

Лікар-методист

2221.2

20366

78

Лікар-нарколог

2221.2

78

Лікар-невролог дитячий

2221.2

20371

78

Лікар-невропатолог

2221.2

Лікар-нейрофізіолог

2221.2

20374

78

Лікар-нейрохірург

2221.2

78

Лікар-нефролог

2221.2

20377

78

Лікар-онколог

2221.2

78

Лікар-ортопед-травматолог

2221.2

20380

78

Лікар-отоларинголог

2221.2

20383

78

Лікар-офтальмолог

2221.2

20392

78

Лікар-педіатр

2221.2

78

Лікар-педіатр дільничний

2221.2

78

Лікар-педіатр-неонатолог

2221.2

20417

78

Лікар-психіатр

2221.2

78

Лікар-психолог

2221.2

78

Лікар-психотерапевт

2221.2

78

Лікар-психофізіолог

2221.2

78

Лікар-пульмонолог

2221.2

20423

78

Лікар-радіолог

2221.2

78

Лікар-ревматолог

2221.2

78

Лікар-рефлексотерапевт

2221.2

78

Лікар-сексопатолог

2221.2

78

Лікар-сурдолог

2221.2

Позицію скасовано

2221.2

Позицію скасовано

2221.2

Позицію скасовано

2221.2

20481

78

Лікар-терапевт

2221.2

78

Лікар-терапевт дільничний

2221.2

20484

78

Лікар-терапевт підлітковий

2221.2

20490

78

Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці

2221.2

20493

78

Лікар-токсиколог

2221.2

78

Лікар-трансплантолог

2221.2

78

Лікар-трансфузіолог

2221.2

20502

78

Лікар-уролог

2221.2

20508

78

Лікар-фтизіатр

2221.2

20517

78

Лікар-хірург

2221.2

78

Лікар-хірург серцево-судинний

2221.2

78

Лікар-хірург судинний

2221.2

78

Лікар-хірург торакальний

2221.2

78

Лікар-хірург-онколог

2221.2

78

Лікар-хірург-проктолог

2222.1

Молодший науковий співробітник (стоматологія)

2222.1

23667

Науковий співробітник (стоматологія)

2222.1

Науковий співробітник-консультант (стоматологія)

2222.2

20459

78

Лікар-стоматолог

2222.2

20462

78

Лікар-стоматолог-ортодонт

2222.2

78

Лікар-стоматолог-ортопед

2222.2

78

Лікар-стоматолог-терапевт

2222.2

20468

78

Лікар-стоматолог-хірург

2223.1

Молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина)

2223.1

23667

Науковий співробітник (ветеринарна медицина)

2223.1

Науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина)

2223.2

20323

Лікар ветеринарної медицини

2223.2

Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів

2223.2

Лікар ветеринарної медицини з біотехнології

2223.2

Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії

2223.2

Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики

2223.2

Лікар ветеринарної медицини з фармації

2223.2

Лікар ветеринарної медицини м’ясопереробних підприємств

2223.2

Офіційний лікар ветеринарної медицини

2224.1

Молодший науковий співробітник (фармація)

2224.1

23667

Науковий співробітник (фармація)

2224.1

Науковий співробітник-консультант (фармація)

2224.2

24426

78

Провізор

2224.2

78

Провізор клінічний

2224.2

78

Провізор-аналітик

2224.2

Провізор-гомеопат

2224.2

78

Провізор-косметолог

2224.2

Провізор-токсиколог

2225.2

78

Лікар з гігієни дітей та підлітків

2225.2

78

Лікар з гігієни праці

2225.2

78

Лікар з гігієни харчування

2225.2

78

Лікар з комунальної гігієни

2225.2

78

Лікар з радіаційної гігієни

2225.2

78

Лікар із загальної гігієни

2225.2

20320

78

Лікар-бактеріолог

2225.2

20326

78

Лікар-вірусолог

2225.2

20335

78

Лікар-дезінфекціоніст

2225.2

20523

78

Лікар-епідеміолог

2225.2

78

Лікар-мікробіолог-вірусолог

2225.2

20386

78

Лікар-паразитолог

2225.2

78

Лікар-профпатолог

2225.2

78

Лікар-санолог

2229.1

Молодший науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

23667

Науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

Науковий співробітник-консультант (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)

2229.2

Ерготерапевт

2229.2

22515

Інспектор-лікар

2229.2

78

Лікар з лікувальної фізкультури

2229.2

78

Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

2229.2

20514

78

Лікар з функціональної діагностики

2229.2

78

Лікар зі спортивної медицини

2229.2

Лікар спортивний (збірної чи клубної команди)

2229.2

20341

78

Лікар-дієтолог

2229.2

20521

78

Лікар-ендоскопіст

2229.2

20362

78

Лікар-лаборант

2229.2

78

Лікар-лаборант з клінічної біохімії

2229.2

78

Лікар-лаборант-генетик

2229.2

78

Лікар-лаборант-гігієніст

2229.2

78

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

2229.2

78

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

2229.2

78

Лікар-лаборант-імунолог

2229.2

20426

78

Лікар-рентгенолог

2229.2

20456

78

Лікар-статистик

2229.2

78

Лікар судово-медичний експерт-гістолог

2229.2

78

Лікар судово-медичний експерт

2229.2

78

Лікар судово-медичний експерт-імунолог

2229.2

78

Лікар судово-медичний експерт-криміналіст

2229.2

78

Лікар судово-медичний експерт-токсиколог

2229.2

78

Лікар судово-медичний експерт-цитолог

2229.2

20474

78

Лікар — судово-психіатричний експерт

2229.2

20505

78

Лікар-фізіотерапевт

2229.2

Фізичний терапевт

2230.1

Молодший науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

2230.1

23667

Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

2230.1

Науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство)

2230.2

25187

Фельдшер на морських і річкових суднах

2310.1

Докторант

2310.1

21795

Доцент

2310.1

Професор

2310.2

20199

Асистент

2310.2

Богослов

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

2320

24420

Викладач професійного навчально-виховного закладу

2320

Викладач професійно-технічного навчального закладу

2320

Викладач театральних дисциплін

2320

Викладач хореографічних дисциплін

2320

Викладач хорових дисциплін

2320

Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)

2320

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320

23473

Методист заочних шкіл і відділень

2331

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2332

Вихователь дошкільного навчального закладу

2332

23476

Методист з дошкільного виховання

2340

Викладач із соціальної педагогіки

2340

80

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

2340

Вчитель з корекційної освіти

2340

25160

80

Вчитель-дефектолог

2340

25161

80

Вчитель-логопед

2340

80

Вчитель-реабілітолог

2340

22847

80

Інструктор слухового кабінету

2340

80

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

2340

Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації

2340

24314

80

Педагог соціальний

2340

24320

80

Перекладач-дактилолог навчальних закладів

2351.1

Молодший науковий співробітник (методи навчання)

2351.1

23667

Науковий співробітник (методи навчання)

2351.1

Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2351.2

24420

Викладач (методи навчання)

2351.2

20305

80

Вихователь-методист

2351.2

Інструктор-льотчик-методист

2351.2

Консультант з питань здорового способу життя

2351,2

Методист

2351.2

23480

1

Методист з економічної освіти

2351.2

23478

85

Методист з фізичної культури

2352

22517

Інспектор вищих навчальних закладів

2352

22592

Інспектор з військово-технічної підготовки

2352

22595

Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи

2352

22670

Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки

2352

22646

Інспектор з охорони дитинства

2352

22698

Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів

2352

22710

Інспектор шкіл

2352

22568

Інспектор-методист

2359.1

Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)

2359.1

Молодший науковий співробітник (валеологія)

2359.1

23667

Науковий співробітник (в інших галузях навчання)

2359.1

5*

Науковий співробітник (валеологія)

2359.1

Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання)

2359.1

Науковий співробітник-консультант (валеологія)

2359.2

Інженер-інструктор біолокацій

2359.2

Інструктор з праці

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

2359.2

22781

Інструктор-пілот (льотчик)

2359.2

Керівник секції спортивного напряму

2359.2

23160

81, 84

Лектор

2359.2

23471

80

Методист позашкільного закладу

2359.2

5*

Методист-валеолог

2359.2

23564

67

Механік-наставник

2359.2

24275

Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2359.2

5*

Педагог-валеолог

2359.2

24313

87

Педагог-організатор

2359.2

25338

68

Штурман-інструктор

2411.1

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

2411.1

23667

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

2411.1

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2

1

Аудитор

2411.2

Аудитор систем харчової безпеки

2411.2

Аудитор систем якості

2411.2

20281

1

Бухгалтер (з дипломом магістра)

2411.2

20287

Бухгалтер-експерт

2411.2

20284

1

Бухгалтер-ревізор

2411.2

Екологічний аудитор

2411.2

5*

Консультант з податків і зборів

2412.1

Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість)

2412.1

23667

Науковий співробітник (праця та зайнятість)

2412.1

Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість)

2412.1

Професіолог

2412.2

Аналітику сфері професійної зайнятості

2412.2

25374

1

Економіст з праці

2412.2

80

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин

2412.2

80

Експерт з умов праці

2412.2

Експерт із соціальної відповідальності

2412.2

22339

1

Інженер з нормування праці

2412.2

22354

1

Інженер з організації праці

2412.2

22351

1

Інженер з організації та нормування праці

2412.2

22378

1

Інженер з підготовки кадрів

2412.2

22397

Інженер з профадаптації

2412.2

22780

Інструктор передових методів праці

2412.2

24164

5

Нормувальник гірничий

2412.2

24167

Нормувальник гірничий кар’єру, рудника, шахти

2412.2

24170

5

Нормувальник гірничий на підземних роботах

2412.2

Оцінювач професійної кваліфікації

2412.2

Професіонал з розвитку персоналу

2412.2

24457

80

Профконсультант

2412.2

Страховий експерт з охорони праці

2412.2

Фахівець з аналізу ринку праці

2412.2

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)

2412.2

Фахівець з профорієнтації

2413.1

Молодший науковий співробітник (біржові операції)

2413.1

Науковий співробітник (біржові операції)

2413.1

Науковий співробітник-консультант (біржові операції)

2413.2

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

2413.2

Професіонал з депозитарної діяльності

2413.2

Професіонал з корпоративного управління

2413.2

Професіонал з торгівлі цінними паперами

2413.2

Професіонал з управління активами

2413.2

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

2414.1

Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.1

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.1

Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

2414.2

Позицію скасовано

2414.2

Професіонал з антикорупційної діяльності

2414.2

Професіонал з фінансово-економічної безпеки

2414.2

Уповноважений з антикорупційної діяльності

2419.1

Молодший науковий співробітник (інтелектуальна власність)

2419.1

Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.1

Науковий співробітник (інтелектуальна власність)

2419.1

23667

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.1

Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)

2419.1

Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.2

Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

2419.2

25371

1

Економіст із збуту

2419.2

Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2419.2

25393

Експерт із зовнішньоекономічних питань

2419.2

22357

1

Інженер з організації керування виробництвом

2419.2

Консультант

2419.2

Консультант з ефективності підприємництва

2419.2

Консультант з маркетингу

2419.2

Консультант з раціоналізації виробництва

2419.2

Консультант із зовнішньоекономічних питань

2419.2

Логіст

2419.2

Професіонал з економічної кібернетики

2419.2

Професіонал з інноваційної діяльності

2419.2

Професіонал з інтелектуальної власності

2419.2

Рекламіст

2419.2

Фахівець з публічних закупівель

2419.2

Фахівець з економічного моделювання екологічних систем

2419.2

Фахівець з ефективності підприємництва

2419.2

18, 65

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

2419.2

Фахівець з раціоналізації виробництва

2419.2

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

2419.2

Фахівець із сертифікації

2419.2

Фахівець із стандартизації

2419.2

1

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

2419.2

Фахівець із якості

2419.2

65

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2419.3

Позицію скасовано

2419.3

Головний консультант

2419.3

Головний консультант-інспектор

2419.3

Державний аудитор

2419.3

Державний експерт

2419.3

Державний кадастровий реєстратор

2419.3

Державний реєстратор прав на нерухоме майно

2419.3

80

Державний соціальний інспектор

2419.3

Детектив

2419.3

Інспектор фінансовий

2419.3

Казначей

2419.3

76

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

2419.3

Помічник-консультант народного депутата України

2419.3

76

Радник (органи державної влади)

2419.3

Радник-посланник

2419.3

76

Спеціаліст державної служби

2419.3

76

Спеціаліст з питань персоналу державної служби

2419.3

76

Спеціаліст-бухгалтер

2419.3

76

Спеціаліст-юрисконсульт

2421.1

Молодший науковий співробітник (правознавство)

2421.1

23667

Науковий співробітник (правознавство)

2421.1

Науковий співробітник-консультант (правознавство)

2421.2

20059

Адвокат

2421.2

Консультант науковий (правознавство)

2421.2

24450

Прокурор

2421.2

24451

Прокурор-криміналіст

2421.2

Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень

2421.2

Юрист

2421.2

Юрист-міжнародник

2422

Суддя

2423

Дізнавач (з дипломом спеціаліста)

2423

Експерт (органи внутрішніх справ)

2423

Інспектор (з дипломом спеціаліста)

2423

Оперуповноважений (з дипломом спеціаліста)

2423

Помічник начальника чергової частини

2423

99

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки

2423

Слідчий в особливо важливих справах

2423

Слідчий (органи внутрішніх справ)

2423

Спеціаліст-підривник

2423

Спеціаліст-криміналіст

2423

Старший дізнавач з особливих доручень

2423

Старший інспектор з особливих доручень

2423

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах

2423

Старший слідчий в особливо важливих справах

2424

Інспектор (пенітенціарна система)

2424

Оперуповноважений (пенітенціарна система)

2424

Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система)

2424

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система)

2429

Державний виконавець

2429

25392

Експерт

2429

Експерт-імунолог судовий

2429

Експерт-психолог судовий

2429

Експерт-токсиколог судовий

2429

Експерт-цитолог судовий

2429

80

Інспектор праці (правовий)

2429

24173

Нотаріус

2429

24176

Нотаріус державний

2429

Приватний виконавець

(діє з 05.10.2016 р.)

2429

99

Приватний детектив

2429

24758

Радник

2429

24740

Слідчий

2429

Позицію скасовано

2429

Судовий експерт

2429

Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту

2429

25500

1

Юрисконсульт

2431.1

Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)

2431.1

23667

81

Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)

2431.1

Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство)

2431.2

20193

Архівіст

2431.2

25395

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду

2431.2

25223

Зберігач експонатів

2431.2

25220

81

Зберігач фондів

2432.1

21792

1

Документознавець

2432.1

Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.1

23667

Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.1

Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.2

20269

81

Бібліограф

2432.2

20272

81

Бібліотекар

2432.2

Експерт з питань інтелектуальної власності

2432.2

23479

82

Методист із складання кінопрограм

2433.1

Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.1

Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.1

Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)

2433.2

Аналітик консолідованої інформації

2433.2

22336

1

Інженер з науково-технічної інформації

2441.1

Молодший науковий співробітник (економіка)

2441.1

23667

Науковий співробітник (економіка)

2441.1

Науковий співробітник-консультант (економіка)

2441.2

Аналітик (банківська діяльність)

2441.2

Аналітик з інвестицій

2441.2

Аналітик з кредитування

2441.2

Економетрист

2441.2

25351

1**

Економіст

2441.2

25355

1

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

2441.2

25359

64, 1

Економіст з договірних та претензійних робіт

2441.2

25362

1

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

2441.2

Економіст з міжнародної торгівлі

2441.2

25368

1

Економіст з планування

2441.2

Економіст з податків і зборів

2441.2

Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу

2441.2

25377

1

Економіст з фінансової роботи

2441.2

Економіст із ціноутворення

2441.2

25352

1

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

2441.2

Економічний радник

2441.2

23068

Консультант з економічних питань

2441.2

24191

Оглядач з економічних питань

2441.2

Член виконавчого органу акціонерного товариства

2441.2

Член правління акціонерного товариства

2441.2

Член ревізійної комісії

2441.2

Член спостережної (наглядової) ради

2442.1

Антрополог

2442.1

Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.1

23667

Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.1

Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.2

20184

Археограф

2442.2

20187

Археолог

2442.2

Географ

2442.2

Географ (політична географія)

2442.2

Географ (фізична географія)

2442.2

Географ-економіст

2442.2

Етнолог

2442.2

Кримінолог

2442.2

Палеогеограф

2442.2

24307

Палеограф

2442.2

Соціальний патолог

2442.2

24767

1

Соціолог

2442.2

Соціолог з ефективності покарання правопорушників

2442.2

Соціолог промисловий

2442.2

Соціолог-кримінолог

2442.2

Фахівець з міської та районної планіровки

2442.2

1

Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

2442.2

Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки

2442.2

Фахівець з управління природокористуванням

2442.2

Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері

2443.1

Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія)

2443.1

23667

Науковий співробітник (філософія, історія, політологія)

2443.1

Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія)

2443.2

Експерт із суспільно-політичних питань

2443.2

Історик

2443.2

Історик (економіка)

2443.2

Історик (політика)

2443.2

Історик (суспільні відносини)

2443.2

Консультант з питань історії

2443.2

Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)

2443.2

Політичний оглядач

2443.2

Політолог

2443.2

Фахівець з релігієзнавства

2443.2

Фахівець із генеалогії

2443.2

Філософ

2444.1

Графолог

2444.1

Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1

23667

Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1

Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1

Філолог-дослідник

2444.1

Фольклорист

2444.2

20604

Гід-перекладач

2444.2

Лінгвіст

2444.2

24316

1

Перекладач

2444.2

24325

Перекладач технічної літератури

2444.2

24319

80

Перекладач-дактилолог

2444.2

24322

Перекладач-секретар сліпого вчителя(викладача)

2444.2

Професіонал з фольклористики

2444.2

24559

18

Редактор-перекладач

2444.2

Філолог

2445.1

Молодший науковий співробітник (психологія)

2445.1

23667

Науковий співробітник (психологія)

2445.1

Науковий співробітник-консультант (психологія)

2445.2

80

Практичний психолог

2445.2

24459

1

Психолог

2446.1

Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення)

2446.1

23667

Науковий співробітник (соціальний захист населення)

2446.1

Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення)

2446.2

Вихователь виправно-трудового закладу

2446.2

Наглядач в громадському центрі

2446.2

Наглядач за умовно засудженими

2446.2

Соціальний аудитор

2446.2

Соціальний працівник

2446.2

Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)

2446.2

80

Фахівець із соціальної допомоги вдома

2446.2

24768

80

Фахівець із соціальної роботи

2446.2

1

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

2447.1

Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.1

5*

Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.1

Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.2

5*

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

2449.2

Позицію скасовано

2451.1

Літературознавець

2451.2

20294

83

Ведучий програми

2451.2

20529

18, 83

Випусковий

2451.2

20532

18, 83

Випусковий відповідальний

2451.2

Драматург

2451.2

Журналіст

2451.2

Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2

22508

65

Інокореспондент

2451.2

23045

83

Коментатор

2451.2

23124

18, 83

Кореспондент

2451.2

23127

18, 83

Кореспондент власний

2451.2

23130

18, 83

Кореспондент спеціальний

2451.2

23166

Літературний співробітник

2451.2

24187

83

Оглядач

2451.2

24190

83

Оглядач політичний

2451.2

Письменник

2451.2

24531

81**

Редактор

2451.2

24556

18

Редактор відповідальний

2451.2

82

Редактор з рекламування фільмів

2451.2

24540

18

Редактор літературний

2451.2

Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2

24553

18

Редактор науковий

2451.2

24562

18, 82

Редактор технічний

2451.2

24565

18

Редактор художній

2451.2

25290

Член головної редакції

2451.2

25293

Член колегії (редакційної)

2452.1

Дизайнер-дослідник

2452.1

22862

Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

Аналітик з модельної діяльності

2452.2

20233

82

Асистент художника з комбінованих зйомок

2452.2

20230

82

Асистент художника-мультиплікатора

2452.2

20236

82

Асистент художника-постановника

2452.2

25244

1, 18

Дизайнер (художник-конструктор)

2452.2

Дизайнер візажу

2452.2

Дизайнер графічних робіт

2452.2

Дизайнер зачісок

2452.2

Дизайнер інтер’єру

2452.2

Дизайнер меблів

2452.2

Дизайнер мультимедійних об’єктів

2452.2

Дизайнер одягу

2452.2

Дизайнер пакування

2452.2

Дизайнер промислових виробів та об’єктів

2452.2

Дизайнер тканини

2452.2

Експерт з модельної діяльності

2452.2

81

Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва

2452.2

23631

Модельєр

2452.2

23634

Модельєр-конструктор

2452.2

Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики

2452.2

24737

82

Скульптор

2452.2

Стильмейкер

2452.2

25229

82, 1

Художник

2452.2

25262

82

Художник з комбінованих зйомок

2452.2

25248

Художник лакової мініатюри

2452.2

25254

Художник народних художніх промислів

2452.2

25232

Художник-графік телебачення

2452.2

25241

Художник-зарисовник (будинку моделей)

2452.2

25250

84

Художник-модельєр

2452.2

25253

82

Художник-мультиплікатор

2452.2

25231

Художник-окопротезист

2452.2

25259

84

Художник-оформлювач ігрових ляльок

2452.2

25268

86

Художник-реставратор

2452.2

25293

Член колегії (художньо-експертної)

2453.1

Музикознавець

2453.2

20083

84, 81

Акомпаніатор

2453.2

84

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)

2453.2

84

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

2453.2

84

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

84

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

2453.2

Артист-соліст (хору)

2453.2

20162

84

Артист-соліст-інструменталіст

2453.2

Артист-тамбурмажор

2453.2

20201

84

Асистент диригента

2453.2

20229

84

Асистент хормейстера

2453.2

84

Бандурист

2453.2

84

Бандурист-співак

2453.2

21623

84, 81

Диригент

2453.2

22885

Капельмейстер

2453.2

81

Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів

2453.2

81

Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів

2453.2

81

Керівник хору (фольклорного ансамблю)

2453.2

84

Кобзар

2453.2

Композитор

2453.2

23109

84, 81

Концертмейстер

2453.2

23115

84

Концертмейстер з класу вокалу

2453.2

Концертмейстер-піаніст

2453.2

23643

82

Музичний оформлювач

2453.2

24550

18

Редактор музичний

2453.2

24586

84

Репетитор з вокалу

2453.2

25217

84, 81

Хормейстер

2453.2

25293

Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі музикознавства)

2454.1

22862

Мистецтвознавець (хореографія)

2454.2

Аранжувальник балетний

2454.2

84

Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.)

2454.2

20101

84

Артист балету

2454.2

20102

84

Артист балету (соліст)

2454.2

Артист балету на льоду

2454.2

20200

84

Асистент балетмейстера

2454.2

20260

84, 81

Балетмейстер

2454.2

20266

84

Балетмейстер-постановник

2454.2

81

Керівник танцювального колективу

2454.2

23112

Концертмейстер з класу балету

2454.2

24583

84

Репетитор з балету

2454.2

25214

Хореограф

2454.2

25293

Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії)

2455.1

22862

Мистецтвознавець (кіномистецтво)

2455.2

84, 82

Актор (театру, кіно та ін.)

2455.2

20156

84

Артист розмовного жанру

2455.2

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)

2455.2

20104

84

Артист, що веде концерт

2455.2

20140

Артист-конферансьє

2455.2

20227

84

Асистент режисера

2455.2

20228

Асистент режисера телебачення

2455.2

22151

84

Звукорежисер

2455.2

82

Каскадер

2455.2

Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.)

2455.2

81

Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.)

2455.2

24625

Керівник музичний

2455.2

24644

81, 84

Керівник художній

2455.2

22936

Кінознавець

2455.2

22946

82

Кінорежисер

2455.2

22949

82

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів

2455.2

22952

Кінорежисер з монтажу

2455.2

22955

82

Кінорежисер-постановник

2455.2

23474

81

Методист культурно-освітнього закладу

2455.2

Провідний звукооператор

2455.2

82

Провідний кінооператор

2455.2

82

Провідний кінооператор комбінованих зйомок

2455.2

82

Провідний кінооператор-постановник

2455.2

82

Провідний монтажер

2455.2

Редактор фільмів

2455.2

24568

81, 84

Режисер

2455.2

24572

83

Режисер радіомовлення

2455.2

84

Режисер театралізованих заходів та свят

2455.2

24573

83

Режисер телебачення

2455.2

24571

84

Режисер-постановник

2455.2

24589

84

Репетитор з техніки мови

2455.2

25265

84**

Художник-постановник

2455.2

25302

Читець

2460

Єпископ (архієпископ, митрополит, голова об’єднання, старший пресвітер і т. ін.)

2460

Місіонер

2460

Священнослужитель (пастор, пресвітер, військовий священик (капелан) і т. ін.)

2471

Експерт з пробірного контролю

2481.1

Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)

2481.1

Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)

2481.1

Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2

Екскурсознавець

2481.2

Туризмознавець

2482.2

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)

2482.2

Фахівець із готельної справи

2482.2

Фахівець із ресторанної справи

2483.1

Молодший науковий співробітник (рекреалогія)

2483.1

Науковий співробітник (рекреалогія)

2483.1

Науковий співробітник-консультант (рекреалогія)

2483.2

Фахівець із санаторно-курортної справи

2490

Інспектор

2490

Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

2490

Радник

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше