Розділ 4. Технічні службовці. Додаток А (обов’язковий), коди 4111–4229

Печать

Автор : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Класифікація професій

4

Технічні службовці

41

Службовці, пов’язані з інформацією

411

Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури

4111

Стенографісти та друкарки

4112

Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії

4113

Оператори із збору даних

4114

Оператори лічильних машин

4115

Секретарі

412

Службовці, зайняті з цифровими даними

4121

Реєстратори бухгалтерських даних

4122

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями

413

Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням

4131

Службовці на складах

4132

Приймальники замовлень

4133

Службовці з транспортних операцій

414

Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами

4141

Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою

4142

Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти

4143

Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами

4144

Переписувачі та діловоди

419

Інші службовці, пов’язані з інформацією

4190

Інші службовці, пов’язані з інформацією

42

Службовці, що обслуговують клієнтів

421

Касири, касири в банках та білетери

4211

Касири та білетери

4212

Касири в банках та інкасатори

4213

Букмекери (на перегонах) та круп’є (банківники)

4214

Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг)

4215

Збирачі податків

422

Агенти з інформування клієнтів

4221

Агенти з туризму

4222

Службовці з інформування (довідок)

4223

Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку

4229

Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів

 

Додаток А (обов’язковий)

 

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

4111

23455

1

Друкарка

4111

23458

Друкарка диктофонної групи

4111

23467

18

Друкарка редакції

4111

23464

Друкарка, що працює з іноземним текстом

4111

Офісний службовець (друкування)

4111

1

Стенографіст

4112

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

4112

1, 18

Оператор комп’ютерного набору

4112

1, 18

Оператор комп’ютерної верстки

4112

15636

1

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

4112

25088

Укладальник тексту

4112

Шифрувальник

4113

11661

75

Гідрометеоспостерігач

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

4114

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

4115

1

Асистент референта

4115

21776

Диспетчер факультету

4115

24658

Секретар

4115

24690

1

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4115

24710

Секретар навчальної частини (диспетчер)

4115

24677

1

Секретар незрячого фахівця

4115

24676

1

Секретар-друкарка

4115

1

Секретар-стенографіст

4121

22882

1

Калькулятор

4121

Офісний службовець (аудит)

4121

Офісний службовець (аукціон)

4121

1

Офісний службовець (бухгалтерія)

4121

Офісний службовець (каса)

4121

Офісний службовець (розрахунок собівартості)

4121

23654

1

Нарядник

4121

25154

1

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121

24908

1

Рахівник

4121

24925

1

Таксувальник

4121

24928

66, 67

Таксувальник перевізних документів

4121

24934

Тарифікатор

4121

24937

68

Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту

4122

Офісний службовець (боргові зобов’язання)

4122

Офісний службовець (застава та іпотека)

4122

Офісний службовець (інвестиції)

4122

Офісний службовець (кредит)

4122

Офісний службовець (оцінка вартості)

4122

Офісний службовець (статистика)

4122

Офісний службовець (цінні папери)

4122

Оператор з розрахунків за використаний газ

4122

24869

1

Статистик

4131

20031

1

Агент з постачання

4131

21716

Диспетчер з відпуску готової продукції

4131

Офісний службовець (постачання)

4131

Офісний службовець (реєстрація та облік)

4131

Офісний службовець (складське господарство)

4131

23103

82

Контролер фільмів кінопрокату

4131

17256

Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів)

4131

17274

Приймальник пункту прокату

4131

17282

2, 65

Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини

4131

18397

78

Сестра-господиня

4131

19090

67

Тальман

4132

Офісний службовець (планування виробництва)

4132

17254

87, 1

Приймальник замовлень

4133

20028

66, 67

Агент з розшуку вантажів та багажу

4133

12559

Інформатор судноплавної обстановки

4133

Офісний службовець (перевезення вантажів)

4133

23658

Нарядник багажного відділення

4133

23661

66

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад

4133

68

Оператор авіаційного електрозв’язку

4133

24203

Оператор бюро з обліку переходу вагонів

4133

Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів

4133

24206

66

Оператор вагонного депо

4133

24209

67

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті

4133

24215

1

Оператор диспетчерської служби

4133

24269

Оператор електродепо метрополітену

4133

24236

Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення

4133

15859

73

Оператор з оброблення перевізних документів

4133

24227

Оператор пасажирської та вантажної служби

4133

24251

66

Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції

4133

66

Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень

4133

24239

Оператор при черговому по локомотивному депо

4133

24248

66

Оператор при черговому по станції

4133

Позицію скасовано

4133

24254

Оператор промивально-пропарювальної станції

4133

24260

68

Оператор служби перевезень

4133

24257

Оператор служби руху

4133

24263

66

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

4133

68

Оператор технічних засобів контролю на безпеку

4133

16669

Пломбувальник вагонів та контейнерів

4133

24831

67

Старший оператор диспетчерської руху флоту

4133

24788

Старший черговий агентства повітряних сполучень

4133

21134

68

Черговий аеропорту

4133

21184

68

Черговий з комплектування пасажирського завантаження

4133

21229

Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену

4133

21220

67

Черговий на переправі

4133

21160

Черговий по вокзалу

4133

21217

66

Черговий по парку (на залізничному транспорті)

4133

21232

Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції)

4133

21238

66

Черговий по роз’їзду

4133

21250

66

Черговий по сортувальній гірці

4133

21271

Черговий пульта керування

4133

21274

Черговий пункту обороту локомотивів

4133

21277

66

Черговий пункту підміни локомотивних бригад

4133

21286

66

Черговий станційного поста телекерування

4133

21290

66

Черговий станційного поста централізації

4141

20190

1

Архіваріус

4141

Офісний службовець (бібліотека)

4141

Офісний службовець (копіювання документів)

4141

Офісний службовець (систематизація документів)

4141

Офісний службовець (фотокопіювання)

4141

Позицію скасовано

4141

15293

1

Оброблювач інформаційного матеріалу

4141

16696

Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

4141

24761

82

Укладач кінопрограм

4142

70

Експедитор (перевезення пошти)

4142

23097

70

Контролер технічний поштових вагонів

4142

16925

70

Листоноша (поштар)

4142

70

Оброблювач замовлень

4142

16193

Оператор експедиційних машин

4142

18674

70

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку

4142

19339

70

Фельд’єгер

4142

21151

70

Черговий, відповідальний за обмін пошти

4142

21208

Черговий з відправлення та одержання матриць

4142

21214

68

Черговий з оформлення супровідної документації

4142

21223

Черговий з підготовки рейсових карток

4143

22961

1

Кодифікатор

4143

22959

Кодувальник

4143

Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання)

4143

23121

1, 18

Коректор (коригування текстів)

4144

21299

1

Діловод

4144

Офісний службовець (документознавство)

4144

24310

1

Паспортист

4144

24329

Переписувач нот

4144

24332

Переписувач нот за Брайлем

4144

Писар

4190

16729

62

Готувач основи для мультиплікаційних малюнків

4190

16568

82

Друкар субтитрування

4190

Інтерв’юер

4190

23091

Контролер регламентного бюро

4190

13444

61

Макетник макетно-модельного проектування

4190

13446

84

Макетник театрально-постановочних макетів

4190

13448

61

Макетник художніх макетів

4190

14654

61

Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт

4190

14573

82

Монтажник негатива

4190

14610

82

Монтажник позитива

4190

Обліковець

4190

16263

84

Освітлювач

4190

16611

82

Піротехнік

4190

Планшетист

4190

18059

Реставратор фільмокопій

4190

17734

82

Розфарбовувач законтурованих малюнків

4190

75

Спостерігач за забрудненням природного середовища

4190

24919

1

Табельник

4190

18722

87

Укладач опису об’єктів населених пунктів

4190

19313

82

Установник декорацій

4190

19326

61

Установник художніх творів

4190

19353

82

Фільмоперевіряльник

4211

22921

1

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

4211

22924

66**

Касир багажний

4211

12719

66, 1

Касир квитковий

4211

22934

66**

Касир товарний (вантажний)

4211

65

Касир торговельного залу

4211

23073

84, 67

Контролер квитків

4211

23076

Контролер ломбарду

4211

23079

67

Контролер пасажирського транспорту

4211

23083

Контролер перонний (квитковий)

4211

12965

65

Контролер-касир

4211

23085

Контролер-ревізор

4211

23088

Позицію скасовано

4211

24225

87

Оператор автоматизованого розрахунку у готелі

4211

24498

66

Ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів

4211

11794

81

Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів

4212

22505

1* ,71

Інкасатор

4212

Інкасатор-водій автотранспортних засобів

4212

22921

Касир (в банку)

4212

Контролер у банку

4212

Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот

4212

Касир-операціоніст

4212

Обмінювач грошей

4212

Операціоніст (банк)

4213

Букмекер

4213

5*

Круп’є

4214

Кредитор

4214

Лихвар

4215

Збирач благодійних внесків

4215

Збирач боргових платежів

4215

23094

65

Контролер ринку

4215

Паркувальник

4221

5*, 81

Агент з організації туризму

4221

Офісний службовець (подорожі)

4222

20062

1

Адміністратор

4222

20068

65

Адміністратор (господар) залу

4222

20065

87

Адміністратор черговий

4222

Офісний службовець (інформація)

4222

Офіс-адміністратор

4222

24525

Реєстратор

4222

24528

78

Реєстратор медичний

4222

Ресепшіоніст

4222

Черговий (інші установи, підприємства, організації)

4222

21154

1

Черговий відповідальний по міністерству (відомству)

4222

Черговий з надання довідок

4222

21142

Черговий інформаційно-довідкової служби

4222

Черговий пульта (пункт централізованого спостереження)

4222

21175

1

Черговий у залі більярдному

4223

70, 68

Оператор електрозв’язку

4223

70

Оператор поштового зв’язку

4223

17564

70**

Радіооператор

4223

5*

Радіотелефоніст

4223

19091

70

Телеграфіст

4223

19096

70

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі

4223

19093

70

Телефоніст міжміського телефонного зв’язку

4223

Телефоніст місцевого телефонного зв’язку

4223

19469

70

Фотооператор

4229

Адміністратор програм радіо та телебачення

4229

Оператор телекомунікаційних послуг

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше