Розділ 3. Фахівці. Додаток А (обов’язковий), коди 3111–3590

Печать

Автор : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

— молодшого спеціаліста;

— бакалавра;

— спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

— спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

Класифікація професій

3

Фахівці

31

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки

311

Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

3111

Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями

3112

Техніки-будівельники

3113

Технічні фахівці — електрики

3114

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій

3115

Технічні фахівці — механіки

3116

Лаборанти та техніки в хімічному виробництві

3117

Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії

3118

Креслярі

3119

Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

312

Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

3121

Техніки-програмісти

3123

Контролери та регулювальники промислових роботів

313

Оператори оптичного та електронного устаткування

3131

Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку

3132

Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування

3133

Оператори медичного устаткування

3139

Інші оператори оптичного та електронного устаткування

314

Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти

3141

Суднові фахівці

3142

Вахтові офіцери та лоцмани

3143

Льотні фахівці

3144

Авіадиспетчери

3145

Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух

315

Інспектори з безпеки та якості

3151

Інспектори з будівництва та пожежної безпеки

3152

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

32

Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини

321

Фахівці в галузі біології та агрономії

3211

Лаборанти в галузі біологічних досліджень

3212

Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі

3213

Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі

322

Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)

3221

Медичні асистенти

3222

Гігієністи

3224

Окулісти та оптики

3225

Дантисти-асистенти

3226

Фізіотерапевти та масажисти

3227

Допоміжний персонал у галузі ветеринарії

3228

Фармацевти

3229

Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)

323

Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам

3231

Медичні сестри, що асистують професіоналам

3232

Помічники професіоналів-акушерів

324

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини

3241

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини

33

Фахівці в галузі освіти

331

Фахівці з початкової освіти

3310

Фахівці з початкової освіти

332

Фахівці з дошкільного виховання

3320

Фахівці з дошкільного виховання

333

Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти

3330

Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти

334

Інші фахівці в галузі освіти

3340

Інші фахівці в галузі освіти

34

Інші фахівці

341

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

3412

Страхові агенти

3413

Агенти з торгівлі майном

3414

Консультанти з подорожей та організатори подорожей

3415

Технічні та торговельні представники

3416

Закупники

3417

Оцінювачі та аукціоністи

3419

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

342

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери

3421

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3422

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

3423

Агенти із зайнятості й трудових контрактів

3429

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

343

Технічні фахівці в галузі управління

3431

Секретарі адміністративних органів

3432

Судові секретарі, виконавці та розпорядники

3433

Бухгалтери та касири-експерти

3434

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики

3435

Організатори діловодства

3435.1

Організатори діловодства (державні установи)

3435.2

Організатори діловодства (види економічної діяльності)

3435.3

Організатори діловодства (система судочинства)

3436

Помічники керівників

3436.1

Помічники керівників підприємств, установ та організацій

3436.2

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

3436.3

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

3436.9

Інші помічники

3439

Інші технічні фахівці в галузі управління

344

Державні інспектори

3441

Інспектори митної служби

3442

Інспектори податкової служби

3443

Інспектори із соціальної допомоги

3444

Інспектори з ліцензій

3449

Інші державні інспектори

345

Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання

3450

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи

3451

Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання

3452

Фахівці кримінально-виконавчої служби

346

Соціальні працівники

3460

Соціальні працівники

347

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

3471

Декоратори та комерційні дизайнери

3472

Радіо-, теле- та інші ведучі

3473

Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах

3474

Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти

3475

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени

3476

Організатори у сфері культури та мистецтва

3479

Інші фахівці у сфері культури та мистецтва

348

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану

3480

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану

349

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності

3491

Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень

35

Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

351

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції

3510

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції

352

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства

3520

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства

353

Фахівці з виробництва молочних продуктів

3530

Фахівці з виробництва молочних продуктів

354

Фахівці з виробництва м’ясних продуктів

3540

Фахівці з виробництва м’ясних продуктів

355

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

3550

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

356

Фахівці зі зберігання та переробки зерна

3560

Фахівці зі зберігання та переробки зерна

357

Фахівці з технології харчування

3570

Фахівці з технології харчування

359

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

3590

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

 

Додаток А (обов’язковий)

 

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

3111

Асистент астронома

3111

Асистент геолога

3111

Асистент геолога нафтогазорозвідки

3111

Асистент геофізика

3111

Асистент геохіміка

3111

Асистент гідрогеолога

3111

Асистент метеоролога

3111

Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт

3111

Асистент фізика

3111

23157

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3111

Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції

3111

Оператор біолокацій

3111

75

Технік-агрометеоролог

3111

75

Технік-аеролог

3111

24949

5, 74

Технік-геолог

3111

24952

5, 74

Технік-геофізик

3111

24955

5, 74

Технік-гідрогеолог

3111

75

Технік-гідролог

3111

24960

Технік-дозиметрист

3111

24974

Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3111

75

Технік-метеоролог

3111

75

Технік-океанолог

3111

25041

1

Технік-технолог

3111

Технік-технолог із зварювання

3111

Фахівець з медичної фізики

3111

Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях

3111

Фахівець із нетрадиційних видів енергії

3112

24750

Доглядач будови

3112

Кошторисник

3112

Технік з архітектурного проектування

3112

Технік санітарно-технічних систем

3112

Технік-будівельник

3112

Технік-будівельник (дорожнє будівництво)

3112

24958

Технік-гідротехнік

3112

Технік-дизайнер (будівництво)

3112

25037

64, 87

Технік-доглядач

3112

24974

64

Технік-лаборант (будівництво)

3112

24981

64

Технік-проектувальник

3112

Технік-теплотехнік (будівництво)

3112

Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)

3113

21782

Диспетчер електромеханічної служби

3113

21785

Диспетчер електропідстанції

3113

21788

Диспетчер ескалаторної служби

3113

21743

Диспетчер перетворювального комплексу

3113

21755

Диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту

3113

62

Диспетчер-інформатор

3113

25401

Електрик дільниці

3113

25404

Електрик цеху

3113

25407

Електродиспетчер

3113

25410

67, 66

Електромеханік

3113

25419

67

Електромеханік груповий перевантажувальних машин

3113

25441

Електромеханік дільниці

3113

70

Електромеханік електрозв’язку

3113

25432

Електромеханік з підіймальних установок

3113

25431

Електромеханік загальносуднового електроустаткування

3113

70

Електромеханік засобів радіо та телебачення

3113

70

Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

3113

25430

Електромеханік підводного апарата

3113

25429

Електромеханік підземної дільниці

3113

25434

Електромеханік радіонавігаційної системи

3113

Електромеханік судновий

3113

25427

67

Електромеханік-наставник

3113

25455

Енергетик

3113

25470

Енергетик виробництва

3113

25467

Енергетик гідровузла (шлюзу)

3113

25473

Енергетик дільниці

3113

25468

Енергетик підземної дільниці

3113

25476

1

Енергетик цеху

3113

25482

66

Енергодиспетчер

3113

25485

Енергодиспетчер шляховий

3113

Технік з експлуатації біоенергетичних установок

3113

Технік з експлуатації вітроенергетичних установок

3113

Технік з експлуатації гідроенергетичних установок

3113

Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок

3113

Технік-електрик

3113

25045

Технік-енергетик

3113

24971

Технік-конструктор (електротехніка)

3113

25041

Технік-технолог (електротехніка)

3113

Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж

3113

Фахівець з енергетичного менеджменту

3114

70

Диспетчер електрозв’язку

3114

70

Диспетчер поштового зв’язку

3114

70

Технік електрозв’язку

3114

25011

68

Технік з радіолокації

3114

25020

Технік з сигналізації

3114

Технік із конфігурованої комп’ютерної системи

3114

Технік із структурованої кабельної системи

3114

24947

1

Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

3114

70

Технік поштового зв’язку

3114

24971

Технік-конструктор (електроніка)

3114

25041

Технік-технолог (електроніка)

3114

Фахівець інфокомунікацій

3115

68

Авіаційний технік з планера та двигунів

3115

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування

3115

Авіаційний технік з радіоустаткування

3115

20300

Водолазний фахівець підводного апарата

3115

68

Диспетчер центру комутації повідомлень

3115

23485

Механік

3115

23488

Механік автомобільної колони (гаража)

3115

23498

Механік бурильно-гідрографічної машини

3115

23495

6

Механік бурильної установки

3115

23499

Механік вагона-транспортера

3115

23513

67

Механік вантажного району (дільниці)

3115

23592

Механік виробництва

3115

23501

Механік всюдихода

3115

23510

Механік гідровузла (шлюзу)

3115

23523

Механік групи загону

3115

23516

Механік груповий

3115

23519

67

Механік груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів)

3115

23525

Механік дизельної та холодильної установок

3115

23607

64, 5

Механік дільниці

3115

23528

Механік дренажної шахти (дільниці)

3115

23570

74

Механік з бурових, гірничих робіт

3115

23573

Механік з кранового господарства

3115

23577

5

Механік з підіймальних установок

3115

23583

Механік з ремонту транспорту

3115

23580

6

Механік з ремонту устаткування

3115

14455

85

Механік з технічних видів спорту

3115

23534

Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби

3115

23546

Механік льодозаводу

3115

23613

Механік навчального полігону

3115

23567

Механік перевантажувальних машин

3115

23571

Механік підземної дільниці

3115

23595

Механік радіонавігаційної системи

3115

23601

Механік рефрижераторних установок

3115

23598

Механік рефрижераторного поїзда (секції)

3115

23616

1

Механік цеху

3115

Позицію скасовано

3115

23552

Механік-налагоджувальник

3115

24825

Старший механік підводного апарата

3115

24938

5

Теплотехнік

3115

Технік з об’єктивного контролю

3115

24941

68

Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю

3115

24942

68

Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

3115

68

Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів

3115

24982

Технік з автоматизації виробничих процесів

3115

68

Технік з автоматизованих систем льотного контролю

3115

25034

87

Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства

3115

25032

Технік з експлуатації та ремонту устаткування

3115

24989

1

Технік з інструменту

3115

24998

Технік з механізації трудомістких процесів

3115

Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (пенітенціарна система)

3115

Технік маяка

3115

24971

Технік-конструктор (механіка)

3115

Технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва

3115

Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

3115

Технік-мехатронік

3115

25041

Технік-технолог (механіка)

3115

Фахівець з виготовлення штучного льоду

3115

21190

66

Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт

3116

Технік (хімічні технології)

3116

25030

Технік з електрохімічного захисту

3116

24974

Технік-лаборант (хімічне виробництво)

3117

21650

Диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту

3117

21656

5

Диспетчер гірничий

3117

24770

Спектроскопіст

3117

24983

74

Технік з буріння

3117

24985

6

Технік з видобутку нафти й газу

3117

25031

21

Технік з експлуатації нафтопроводів

3117

25033

Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів

3117

25009

21

Технік з підготовки та транспортування нафти та газу

3117

Технік-електромеханік гірничий

3117

24974

Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія)

3117

24977

5, 74

Технік-маркшейдер

3117

Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів)

3117

Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів)

3117

Технік-технолог (виробництво чавуну)

3117

Технік-технолог (лиття металів)

3117

Технік-технолог (обробка металів тиском)

3117

Технік-технолог гірничий

3117

Фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт

3118

23118

1

Копіювальник технічної документації

3118

Коректор морських карт і посібників для плавання

3118

25284

1

Кресляр

3118

25287

Кресляр-конструктор

3118

Технік-гідрограф

3118

24969

5, 74

Технік-картограф

3118

24971

1

Технік-конструктор

3118

Технік-топограф

3118

Технік-топограф кадастровий

3119

21629

1**

Диспетчер

3119

21635

Диспетчер автомобільного транспорту

3119

21641

Диспетчер вагонного депо

3119

21744

5

Диспетчер виробництва

3119

63

Диспетчер газового господарства

3119

21707

Диспетчер з міжнародних перевезень

3119

Диспетчер зі збору навігаційної інформації

3119

66

Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень

3119

21677

66

Диспетчер локомотивний шляховий

3119

21674

Диспетчер локомотивного депо

3119

21683

66

Диспетчер маневровий залізничної станції

3119

21740

62

Диспетчер підприємства (району) мереж

3119

21704

Диспетчер пожежного зв’язку

3119

21728

67

Диспетчер порту

3119

21767

68

Диспетчер служби перевезень

3119

21768

66

Диспетчер станційний

3119

22589

Інспектор з військово-технічних видів спорту

3119

22832

70

Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

3119

22798

Інструктор з організації служби загону

3119

22958

Класифікатор текстильної сировини

3119

23106

Конфекціонер

3119

23139

11

Круп’яр

3119

23157

Лаборант (галузі техніки)

3119

23136

11

Питлівник

3119

24423

Пробірувальник

3119

24772

Стажист-дослідник

3119

24940

1**

Технік

3119

Технік (сфера захисту інформації)

3119

Технік з аварійно-рятувальних робіт

3119

24987

Технік з аеронавігаційної інформації

3119

25035

85

Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки

3119

24995

1

Технік з метрології

3119

24999

87, 1

Технік з налагоджування та випробувань

3119

25001

1

Технік з нормування праці

3119

25029

66**

Технік з обліку

3119

25010

64

Технік з підготовки виробництва

3119

62, 83

Технік з підготовки технічної документації

3119

25005

87, 1

Технік з планування

3119

25026

1

Технік з праці

3119

Технік з промислового рибальства

3119

Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)

3119

25023

1

Технік із стандартизації

3119

25044

Технік тренажера

3119

24948

64, 74

Технік-геодезист

3119

Технік-дефектоскопіст

3119

Технік-протезист-ортезист

3119

25040

87

Технік-теплотехнік

3119

Технік-технолог (текстильна та легка промисловість)

3119

Технік-технолог з виробництва меблів

3119

25062

Технолог

3119

Технолог ортопедичний

3119

25171

40

Фабрикатор

3119

18

Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва

3119

Фахівець з технічної експертизи

3119

25205

Фрахтівник

3119

25226

1

Хронометражист

3119

25227

Хронометражист на підземних роботах

3119

Позицію скасовано

3119

66

Черговий локомотивного депо (основного, зворотного)

3119

21149

Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та ін.)

3119

21166

Черговий по депо рухомого складу

3119

21262

Черговий по електродепо

3119

21172

66

Черговий по залізничній станції

3119

21253

Черговий по станції метрополітену

3121

Технік із системного адміністрування

3121

25036

1

Технік-програміст

3121

Фахівець з інформаційних технологій

3121

Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

3121

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121

Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

3123

Контролер роботів

3123

Технік-фотограмметрист

3131

20242

Аерофотогеодезист

3131

20205

82

Асистент звукооформлювача

3131

20209

Асистент звукорежисера

3131

20212

82

Асистент кінооператора

3131

20215

82

Асистент кінорежисера

3131

82

Асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів

3131

22148

82

Звукооформлювач

3131

22937

82

Кінооператор

3131

22938

Кінооператор (фотооператор) бортовий

3131

22940

82

Кінооператор комбінованих зйомок

3131

22943

82

Кінооператор-постановник

3131

23637

82

Монтажер

3131

15521

82

Оператор відеозапису

3131

24218

Оператор звукозапису

3131

Оператор комплексу стенографування та текстооброблення

3131

Оператор обробки та титрування телепередач

3131

24224

Оператор-кінокореспондент

3131

24944

Технік-аерофотограметрист

3131

25199

18

Фотокореспондент

3131

25202

18

Фотокореспондент спеціальний

3131

25203

Фототехнік

3131

Фотохудожник

3132

20202

82

Асистент звукооператора

3132

20224

Асистент телеоператора

3132

11218

68

Бортрадист

3132

22145

82, 84

Звукооператор

3132

70

Оператор радіочастотного контролю

3132

17572

22

Радист-радіолокаторник

3132

67

Радіоелектронік

3132

17566

73

Радіотелеграфіст

3132

24266

Телеоператор

3132

24986

Технік із звукозапису

3132

Фахівець із телекомунікаційної інженерії

3133

Оператор медичного устаткування

3139

Технік з діагностичного устаткування

3139

Технік-оператор електронного устаткування

3139

Технік-оператор оптичного устаткування

3139

Технік-оптик

3139

Технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів

3139

Позицію скасовано

3141

20299

67

Водолазний фахівець

3141

20607

Гідроакустик

3141

Другий помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда)

3141

25422

Електромеханік груповий флоту (з флоту)

3141

25425

67

Електромеханік лінійний флоту (з флоту)

3141

Інспектор несамохідного флоту

3141

23133

67

Кранмейстер

3141

Механік (електромеханік) (судновий) — шкіпер

3141

67

Механік (судновий)

3141

Механік (судновий) — помічник капітана

3141

Механік (судновий) — помічник командира

3141

23522

67

Механік груповий флоту (з флоту)

3141

Механік з автоматики

3141

23589

67

Механік із суднових систем

3141

Механік крана плавучого

3141

23586

67

Механік портового флоту

3141

67

Механік рефрижераторних установок (судновий)

3141

23652

Спостерігач судновий

3141

24821

Старший механік-капітан

3141

25014

68

Технік з радіонавігації

3141

Технік-механік з ремонту технологічного устаткування

3141

Третій помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда)

3141

25115

67

Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів

3142

20248

67

Багермейстер

3142

20251

Багермейстер-капітан

3142

20254

67

Багермейстер-наставник

3142

Другий помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання)

3142

22891

Капітан груповий

3142

22909

Капітан здавальний

3142

22899

Капітан підводного апарата

3142

22900

Капітан портового пункту

3142

22900

67

Капітан порту (річкового)

3142

22906

Капітан рейду

3142

22912

Капітан флоту

3142

Капітан-координатор

3142

22895

Капітан-кранмейстер

3142

22897

67

Капітан-наставник

3142

23172

67

Лоцман

3142

67

Лоцман-оператор

3142

Помічник капітана — помічник механіка (суднового)

3142

24881

67

Стивідор

3142

24884

Стивідор у найважливіших морських портах

3142

Третій помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання)

3142

19621

67

Шкіпер

3142

25315

67

Шкіпер рейду

3142

25317

68

Штурман

3143

11212

73

Бортмеханік

3143

68

Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю

3143

68

Бортоператор

3143

11214

68

Бортоператор вантажних літаків

3143

11219

68

Бортштурман

3143

68

Диспетчер пункту збору донесень

3143

68

Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування

3143

68

Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера

3143

25400

Електрик-випробувач бортовий

3143

22202

Інженер (механік) — випробувач бортовий

3143

22179

68

Інженер бортовий

3143

22178

68

Інженер бортовий авіаційної ескадрильї

3143

22190

68

Інженер-інспектор бортовий

3143

22208

68

Інженер-інструктор бортовий

3143

22577

68

Інспектор-пілот

3143

22970

3, 68

Командир авіаційної ланки

3143

12835

68

Командир повітряного судна (літака, вертольота)

3143

22991

68

Командир повітряного судна (пілот, льотчик) — інструктор

3143

23164

Льотчик-випробувач

3143

13380

3, 68

Льотчик-спостерігач

3143

23664

Наставник-пілот авіаційного (льотного) загону

3143

24222

Оператор-випробувач бортовий

3143

16604

68

Пілот (другий пілот)

3143

24472

Радист-випробувач бортовий

3143

24773

68

Старший бортовий інженер авіаційного загону

3143

24776

Старший бортовий механік авіаційного загону

3143

24779

68

Старший бортовий оператор авіаційного загону

3143

24785

68

Старший бортовий радист авіаційного загону

3143

25321

68

Штурман авіаційного загону

3143

25323

68

Штурман авіаційної ескадрильї

3143

25320

Штурман авіаційної ланки

3143

25339

Штурман-випробувач

3143

25335

68

Штурман-інспектор

3144

21638

Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-диспетчерського) пункту

3144

21659

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

3144

21719

Диспетчер з перельотів

3144

21698

68

Диспетчер з руху (літаків)

3144

21737

Диспетчер з центрування

3144

Диспетчер із забезпечення польотів

3144

21770

Диспетчер стартового диспетчерського пункту

3144

Диспетчер управління повітряним рухом

3144

21779

Диспетчер центру керування повітряним рухом

3144

68

Диспетчер-інспектор

3144

21668

68

Диспетчер-інспектор з руху (літаків)

3144

Диспетчер-інструктор

3144

24226

Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом

3144

24848

Старший штурман авіаційного училища

3144

24851

Старший штурман авіаційної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом

3144

24854

Старший штурман навчального авіаційного центру

3144

24852

Старший штурман об’єднаного авіаційного загону

3144

25326

Штурман авіаційно-технічного спортивного клубу

3144

25329

Штурман аероклубу

3144

25330

68

Штурман аеропорту (бюро, групи, служби)

3144

25333

Штурман дельтапланерного клубу

3144

25342

Штурман наведення

3144

25341

Штурман центрального командно-диспетчерського пункту

3144

25332

Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби)

3144

25343

Штурман-оператор

3144

25344

Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації

3145

22199

68

Інженер-інспектор з контролю за використанням палива

3145

24943

68

Технік аеродромної служби

3145

25017

68

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів

3145

24967

Технік-інспектор з контролю за використанням палива

3145

21254

Черговий на стоянці, в ангарі

3151

22616

Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків

3151

22810

Інструктор з протипожежної профілактики

3152

21701

66

Диспетчер поїзний

3152

21667

Диспетчер-інспектор

3152

22241

87

Інженер з безпеки руху

3152

22390

87

Інженер з приймання електропересувного складу

3152

22387

Інженер з приймання ремонтного фонду та видавання готової продукції

3152

22442

Інженер з технічного нагляду

3152

22187

67, 87

Інженер-інспектор

3152

22196

Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий

3152

22518

Інспектор газотехнічний

3152

22519

Інспектор гідротехнічний

3152

22520

Інспектор гірничотехнічний

3152

22550

67

Інспектор дипломно-паспортного бюро (відділу)

3152

22713

70

Інспектор електрозв’язку

3152

22586

67

Інспектор з безпеки мореплавання

3152

22674

Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

3152

22622

65

Інспектор з контролю якості продукції

3152

22619

Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів

3152

22628

Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту)

3152

76

Інспектор з охорони праці

3152

Інспектор з реєстрації суден

3152

22661

67

Інспектор з розслідування аварій суден

3152

22610

2

Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва

3152

22556

62

Інспектор інспекції енергонагляду

3152

22563

Інспектор котлонагляду (з котлонагляду)

3152

22571

67

Інспектор морський

3152

22596

Інспектор підіймальних споруд

3152

22664

67

Інспектор портового нагляду

3152

22701

Інспектор технічний

3152

22512

Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах

3152

22553

Інспектор шляховий

3152

22559

67

Інспектор-капітан

3152

22580

68

Інспектор-пілот з безпеки польотів

3152

22679

Інспектор-приймальник заводський

3152

22903

67

Капітан портового нагляду

3152

Корабельний інженер порту

3152

24483

Ревізор автомобільного транспорту

3152

24486

66

Ревізор вагового господарства

3152

24507

87, 66

Ревізор з безпеки руху

3152

24516

Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань

3152

24510

Ревізор з рухомого складу, колії та споруд

3152

24522

Ревізор з холодильного господарства

3152

Позицію скасовано

3152

24519

Ревізор із збереження вагонного парку

3152

66

Ревізор руху дирекції залізничних перевезень

3152

24797

Старший інспектор з гідроспоруд

3152

24806

62

Старший інспектор з експлуатації атомних станцій

3152

24809

62

Старший інспектор з експлуатації електростанцій та підприємств мереж

3152

24791

Старший інспектор льотно-виробничої служби центральної бази

3152

Сюрвейєр вантажний

3152

24964

87

Технік-інспектор

3152

Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів)

3211

Асистент біолога

3211

Асистент біохіміка

3211

Асистент хіміка

3211

23157

Лаборант (біологічні дослідження)

3211

Таксидерміст

3211

Технік-еколог

3211

Технік-лаборант

3211

24974

Технік-лаборант (біологічні дослідження)

3211

Фахівець з біотехнології

3211

25196

Фотодактилоскопіст

3212

20047

2

Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху)

3212

Агротехнік

3212

Асистент дресирувальника морських тварин

3212

Інспектор з використання водних ресурсів

3212

22652

66

Інспектор з охорони природи

3212

Інспектор із захисту рослин

3212

Лаборант (ветеринарна медицина)

3212

Технік (природознавчі науки)

3212

Технік ветеринарної медицини

3212

Технік з виробництва продукції аквакультури

3212

Технік із лісозаготівель

3212

Технік лісового господарства

3212

Технік мисливського господарства

3212

Технік-агрохімік

3212

Технік-гідролісомеліоратор

3212

Технік-гідрометрист

3212

Технік-гідротехнік

3212

Технік-ґрунтознавець

3212

Технік-землевпорядник

3212

24975

3

Технік-лісопатолог

3212

Технік-рибовод

3212

25038

3

Технік-таксатор

3212

Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів

3212

Технолог з виробництва продукції аквакультури

3212

Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин

3212

Технолог з рибальства

3212

Технолог із агрономії

3212

Технолог-гідротехнік

3212

Технолог-рибовод

3212

Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства

3212

Фахівець садово-паркового господарства

3213

22160

2

Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми)

3213

22843

5*

Інструктор службового собаківництва

3213

3

Майстер лісу

3213

3

Майстер на лісозаготівельних роботах

3213

25008

2

Технік з племінної справи

3213

2

Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва

3213

2

Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва

3213

Фахівець з бджільництва

3213

Фахівець з організації та ведення фермерського господарства

3213

Фахівець із звірівництва

3221

23157

78

Лаборант (медицина)

3221

20449

78

Лікар-стажист

3221

Парамедик

3221

78

Помічник лікаря-епідеміолога

3221

Технік-лаборант з клінічної нейрофізіології

3221

25180

78

Фельдшер

3221

78

Фельдшер з медицини невідкладних станів

3221

78

Фельдшер із санітарної освіти

3221

Фельдшер пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу

3221

78

Фельдшер санітарний

3221

Позицію скасовано

3222

Гігієніст зубний

3222

22816

78

Інструктор із санітарної освіти

3224

78

Оптометрист

3225

20347

78

Лікар зубний

3225

78

Помічник лікаря-стоматолога

3225

24961

78

Технік зубний

3226

Позицію скасовано

3226

Позицію скасовано

3226

Асистент ерготерапевта

3226

Асистент фізичного терапевта

3226

80

Інструктор з трудової адаптації

3226

22825

78

Інструктор з трудової терапії

3226

23184

Масажист

3226

85

Масажист спортивний

3226

Позицію скасовано

3227

Молодший лікар ветеринарної медицини

3226

80

Фахівець з фізичної реабілітації

3227

25183

Фельдшер ветеринарної медицини

3228

23157

78

Лаборант (фармація)

3228

24427

78

Провізор-інтерн

3228

25177

78

Фармацевт

3229

Інструктор з надання догоспітальної допомоги

3229

20353

78

Лікар-інтерн

3229

23169

Логопед

3229

24577

78

Рентгенолаборант

3229

Технолог з лабораторної діагностики

3229

Технолог з рентгенологічної діагностики

3229

Фахівець із орієнтації сліпих

3229

25186

78

Фельдшер-лаборант

3231

24713

78

Сестра медична

3231

78

Сестра медична з дієтичного харчування

3231

24727

78

Сестра медична з косметичних процедур

3231

Позицію скасовано

3231

Позицію скасовано

3231

78

Сестра медична з лікувальної фізкультури

3231

24728

78

Сестра медична з масажу

3231

78

Сестра медична з фізіотерапії

3231

78

Сестра медична з функціональної діагностики

3231

78

Сестра медична зі стоматології

3231

24720

Сестра медична милосердя

3231

24722

78

Сестра медична операційна

3231

24725

78

Сестра медична патронажна

3231

78

Сестра медична поліклініки

3231

24732

78

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231

78

Сестра медична стаціонару

3231

24716

78

Сестра медична — анестезист

3231

24872

78

Статистик медичний

3231

78

Технік-ортезист-гіпсовиливальник

3232

20086

78

Акушерка

3241

Натуропат

3241

Фахівець безконтактного масажу

3241

Цілитель

3310

Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)

3310

23146

Культорганізатор дитячих позашкільних закладів

3320

Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста)

3330

Асистент викладача із соціальної педагогіки

3330

Асистент вчителя з корекційної освіти

3330

80

Асистент вчителя-логопеда

3330

80

Асистент вчителя-реабілітолога

3340

Асистент богослова

3340

Асистент вихователя дошкільного навчального закладу

3340

80

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

3340

Асистент вчителя

3340

80

Асистент вчителя-дефектолога

3340

5*

Асистент педагога-валеолога

3340

Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

3340

Викладач-стажист

3340

20302

80

Вихователь

3340

20308

87

Вихователь гуртожитку

3340

20309

Вихователь професійно-технічного навчального закладу

3340

Вожатий

3340

Інструктор підривних робіт

3340

22837

Інструктор виробничого навчання

3340

12554

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій

3340

22743

5

Інструктор газорятувальної станції

3340

22740

Інструктор допоміжної команди

3340

22783

Інструктор з військово-морської підготовки

3340

22789

Інструктор з навчання практичній їзді

3340

22792

Інструктор з організації роботи народних дружин

3340

22786

Інструктор із заготівельної діяльності

3340

22750

81

Інструктор культурно-просвітнього закладу

3340

22752

67

Інструктор легководолазної справи

3340

22777

3

Інструктор парашутної та десантно-пожежної служби

3340

22746

78

Інструктор-дезінфектор

3340

22758

85

Інструктор-методист з альпінізму

3340

22764

85

Інструктор-методист з туризму

3340

22757

Інструктор-методист контрольно-рятівної служби (загону)

3340

80

Інструктор-методист у справах осіб з порушеннями слуху

3340

22779

Інструктор-перекладач з обслуговування робітників з порушеннями слуху

3340

22840

68

Інструктор-радист бортовий

3340

Катехит

3340

Лаборант (освіта)

3340

23395

80

Майстер виробничого навчання

3340

Майстер виробничого навчання водінню

3340

23429

Майстер навчального полігону

3340

23430

Майстер навчального центру

3340

80

Методист з професійної реабілітації

3340

23537

Механік-інструктор бортовий

3340

24221

68

Оператор-інструктор бортовий

3340

Педагог професійного навчання

3340

25065

Технолог-наставник

3340

Фахівець з фольклористики

3340

21247

80

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо)

3411

1

Брокер

3411

1

Дилер

3411

Маклер біржовий

3411

Фахівець з біржових операцій

3411

Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

3411

Фахівець з депозитарної діяльності

3411

Фахівець з корпоративного управління

3411

Фахівець з управління активами

3411

Фахівець з фінансово-економічної безпеки

3411

Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

3412

20034

Агент страховий

3412

Страхувальник

3413

1

Агент з нерухомості

3413

Ріелтер

3413

Торговець (власність)

3413

Торговець нерухомістю

3414

5*, 81

Екскурсовод

3414

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

3414

24281

81, 67

Організатор подорожей (екскурсій)

3414

Організатор туристичної і готельної діяльності

3414

Фахівець з готельного обслуговування

3414

Фахівець з розвитку сільського туризму

3414

Фахівець з туристичного обслуговування

3414

Фахівець із конференц-сервісу

3414

Фахівець із організації дозвілля

3414

80

Фахівець із спеціалізованого обслуговування

3414

Фахівець із туристичної безпеки

3415

20001

1

Агент

3415

20004

66, 1

Агент комерційний

3415

20007

67

Агент морський

3415

1

Агент торговельний

3415

1

Комівояжер

3415

Мерчендайзер

3415

Повірений морський (супервайзер)

3415

24414

65

Представник торговельний

3415

Торговець (інженерні розробки)

3415

Торговець комерційний

3415

Торговець промисловий

3415

Торговець роз’їзний

3415

Торговець технічний

3415

25091

Уповноважений контори з імпорту худоби

3416

Закупник

3417

Аукціоніст (ліцитатор)

3417

Диспашер

3417

Експерт-консультант із страхування

3417

Оцінювач

3417

Оцінювач (експертна оцінка майна)

3417

Оцінювач-експерт

3417

Фахівець з коштовного каміння (гемолог)

3419

22637

5*

Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей

3419

22565

Інспектор кредитний

3419

22574

Інспектор обмінного пункту

3419

22707

65

Інспектор торговельний

3419

22704

65

Інспектор-товарознавець

3419

Організатор з постачання

3419

18

Організатор із збуту

3419

25068

65, 1

Товарознавець

3419

21256

Черговий по товарній конторі

3421

Торговельний брокер (маклер)

3422

Агент з митного оформлення

3422

20022

66

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

3422

20014

Агент із замовлень населення на перевезення

3422

67

Адміністратор пасажирської служби

3422

25386

1

Експедитор

3422

25389

Експедитор транспортний

3422

21259

Черговий по транспортно-експедиційному підприємству

3422

21283

Черговий служби перевезень аеропортів

3422

25314

67

Шипчандлер

3423

Позицію скасовано

3423

Адміністративний помічник

3423

22601

1

Інспектор з кадрів

3423

22604

67

Інспектор з кадрів закордонного плавання

3423

Організатор з персоналу

3423

80

Фахівець з найму робочої сили

3429

Агент податковий

3429

1

Агент рекламний

3429

20074

82

Адміністратор знімальної групи

3429

20071

82

Адміністратор кінотеатру

3429

20077

Адміністратор телевізійних передач

3429

Імпресаріо

3429

Представник з реклами

3429

24501

66, 67

Ревізор комерційний

3429

24504

Ревізор комерційний шляховий

3429

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

3431

Відповідальний секретар редакції

3431

85

Відповідальний секретар федерації виду спорту

3431

22613

1

Інспектор з контролю за виконанням доручень

3431

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

3431

24290

Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)

3431

24661

Секретар адміністративний

3431

Секретар виконкому

3431

24674

Секретар комітету (організації, підприємства, установи)

3431

Секретар органу самоорганізації населення

3431

24685

Секретар правління

3432

Відповідальний секретар колегії судової

3432

Позицію скасовано

3432

Державний уповноважений

3432

Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)

3432

Офісний службовець (страхування)

3432

Помічник приватного виконавця

(діє з 05.10.2016 р.)

3432

24673

Секретар колегії судової

3432

Секретар судового засідання

3432

Секретар суду

3432

24890

Судовий виконавець

3432

24893

Судовий розпорядник

3433

Асистент бухгалтера-експерта

3433

20281

1

Бухгалтер

3433

22935

Касир-експерт

3434

Асистент актуарія

3434

Асистент економіста-демографа

3434

Асистент економіста-статистика

3434

Асистент математика

3435.1

Організатор діловодства (державні установи)

3435.2

Організатор діловодства (види економічної діяльності)

3435.3

Організатор діловодства (система судочинства)

3436.1

Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань

3436.1

76

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.1

1, 18

Референт

3436.2

Помічник керівника виробничого підрозділу

3436.2

Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

3436.9

Помічник адвоката

3436.9

3

Позицію скасовано

3436.9

Помічник нотаріуса

3436.9

Помічник нотаріуса державного

3436.9

Помічник судді

3436.9

Помічник члена комісії

3436.9

Помічник юриста

3439

Асистент

3439

Асистент географа

3439

Асистент географа (політична географія)

3439

Асистент географа (фізична географія)

3439

Асистент географа-економіста

3439

Асистент соціолога

3439

Асистент фахівця з міського та районного планування

3439

Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки

3439

20239

Аташе

3439

20295

Віце-консул

3439

Громадський інспектор з використання та охорони земель

3439

Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

3439

Державний інспектор з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою

3439

21311

Дипломатичний агент

3439

21314

Дипломатичний кур’єр

3439

Позицію скасовано

3439

22511

Інспектор

3439

Інспектор державний з авіаційного нагляду

3439

Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки авіації

3439

Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації

3439

Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден

3439

Інспектор державний з пожежного нагляду

3439

Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду

3439

22598

Інспектор з інвентаризації

3439

22672

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

3439

22673

Інспектор з обліку та розподілу житлової площі

3439

22631

Інспектор з оборонно-масової роботи

3439

Інспектор з організації захисту секретної інформації

3439

22643

Інспектор з основної діяльності

3439

22666

Інспектор з туризму

3439

Інспектор протипожежної профілактики (пенітенціарна система)

3439

22692

Інспектор-ревізор

3439

22734

Інструктор

3439

Інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу

3439

22749

Інструктор виконкому з організаційної роботи

3439

Інструктор газодимозахисної служби

3439

22801

Інструктор з організаційно-масової роботи

3439

22802

Інструктор з основної діяльності

3439

Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки

3439

Позицію скасовано

3439

23057

Консул

3439

Організатор громадських заходів

3439

Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті)

3439

Організатор природокористування

3439

Посланник

3439

24480

Ревізор

3439

24664

Секретар дипломатичного агентства

3439

24670

Секретар колегії (комітету)

3439

24694

Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної)

3439

24706

Секретар творчої спілки

3439

Секретар центрального органу виконавчої влади

3439

Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

3439

Технік з інвентаризації нерухомого майна

3439

24771

1

Фахівець

3439

80

Фахівець з інтерв’ювання

3439

Фахівець з організації кондомініумів

3439

Фахівець з організації побутового обслуговування

3439

Фахівець з пожежної безпеки

3439

Фахівець з радіаційного та хімічного захисту

3439

Фахівець з режиму секретності

3439

Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

3439

Фахівець із організації інформаційної безпеки

3439

Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

3441

Інспектор митний

3442

Головний державний податковий інспектор

3442

Державний податковий інспектор

3442

22617

Інспектор з контролю за цінами

3442

24496

Ревізор-інспектор податковий

3443

Інспектор з виплати пенсій

3443

Інспектор з призначення пенсій

3443

Інспектор з соціальної допомоги

3444

Інспектор з ліцензування

3449

Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами

3449

Державний інспектор з ветеринарної медицини

3449

Державний інспектор з енергетичного нагляду

3449

Державний інспектор з карантину рослин

3449

Державний інспектор з охорони прав на сорти рослин

3449

Державний інспектор з ринкового нагляду

3449

Інженер-інспектор (органи державної влади)

3449

Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.)

3449

22523

Інспектор державний

3449

22547

Інспектор державний електрозв’язку

3449

22535

4

Інспектор державний з конвенційного рибальства

3449

22538

Інспектор державний з маломірних суден

3449

Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки

3449

22532

Інспектор державний з якості товару та торгівлі

3449

22529

2

Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів

3449

22541

4

Інспектор державний рибоохорони

3449

22676

Інспектор з експорту

3449

Інспектор з охорони природно-заповідного фонду

3449

Інспектор прикордонної служби

3449

Інспектор санітарний

3449

Старший державний інспектор з енергетичного нагляду

3450

22514

68

Інспектор воєнізованої охорони

3450

Позицію скасовано

3450

99

Помічник приватного детектива

3450

1

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки

3451

Дізнавач

3451

Дільничний інспектор міліції

3451

Інспектор (органи внутрішніх справ)

3451

Інспектор з дізнання

3451

Оперуповноважений

3452

Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система)

3452

Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра)

3452

Інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система)

3460

Асистент вихователя виправно-трудового закладу

3460

80

Соціальний працівник (допоміжний персонал)

3460

Тифлокоментатор

3460

Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)

3471

Асистент художника-реставратора

3471

Позицію скасовано

3471

21302

Десинатор

3471

Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста)

3471

Дизайнер-виконавець

3471

Дизайнер-виконавець графічних робіт

3471

Дизайнер-виконавець інтер’єру

3471

Дизайнер-виконавець меблів

3471

Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів

3471

Дизайнер-виконавець одягу

3471

Дизайнер-виконавець пакування

3471

Дизайнер-виконавець промислових виробів та об’єктів

3471

Дизайнер-виконавець тканини

3471

22967

Колорист (художник)

3471

14508

61

Мозаїст монументально-декоративного живопису

3471

Скульптор-виконавець

3471

Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики

3471

25274

Художник ектопротезного кабінету

3471

25263

84

Художник з освітлення

3471

Художник-бутафор

3471

Художник-виконавець

3471

Художник-гример

3471

Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства

3471

25238

Художник-декоратор телебачення

3471

Художник-костюмер

3471

Художник-лялькар

3471

25256

65

Художник-оформлювач

3471

Художник-оформлювач театралізованих вистав

3471

25271

Художник-шрифтовик телебачення

3472

20293

81

Ведучий дискотеки

3472

21305

66, 67

Диктор

3472

Диск-жокей

3472

24905

84

Суфлер

3472

Фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації)

3473

Концертмейстер (з дипломом молодшого спеціаліста)

3473

Музикант (у сквері, переході, нічному клубі, на вулиці, майдані)

3473

24478

81

Розпорядник танцювального вечора

3473

Співак (у сквері, переході, на вулиці, майдані)

3473

Співак-бандурист

3473

Танцюрист у нічному клубі

3474

84

Акробат(цирковий)

3474

Актор (заклади культури та мистецтва)

3474

20177

84

Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів

3474

84

Артист на трапеції

3474

20171

84

Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та ін.)

3474

20125

84

Артист-дресирувальник тварин

3474

20129

84

Артист-дресирувальник хижих звірів

3474

84

Артист-канатоходець

3474

20237

84

Асистент циркового номера, колективу

3474

84

Гіпнотизер

3474

84

Дресирувальник диких тварин

3474

84

Жонглер

3474

84

Ілюзіоніст

3474

84

Імітатор

3474

22566

84

Інспектор манежу (що веде виставу)

3474

84

Клоун

3474

84

Комік цирковий

3474

Лялькар

3474

24278

Організатор концертів і лекцій

3474

23143

81

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

3474

84

Повітряний гімнаст

3474

84

Приборкувач диких тварин

3474

24592

84

Репетитор циркових номерів

3474

84

Фокусник

3474

84

Шапітмейстер

3475

21300

Дельтапланерист-випробувач

3475

11957

70

Жокей

3475

Інструктор з аеробіки

3475

22831

85

Інструктор з фізкультури

3475

22822

Інструктор із стройової та фізичної підготовки

3475

22856

85

Інструктор навчально-тренувального пункту

3475

22774

Інструктор парашутно-десантної підготовки

3475

22747

Інструктор-дельтапланерист

3475

22761

85

Інструктор-методист з виробничої гімнастики

3475

22759

Інструктор-методист з дельтапланеризму

3475

22763

Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту

3475

22768

85

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту

3475

22769

85

Інструктор-методист спортивної школи

3475

85

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)

3475

22771

Інструктор-парашутист

3475

24309

Парашутист-випробувач

3475

24311

Парашутист-рятувальник

3475

24312

Парашутист-укладальник парашутів

3475

24769

85

Спортсмен-інструктор

3475

85

Спортсмен-інструктор збірної команди України

3475

85

Спортсмен-професіонал з виду спорту

3475

85

Суддя з виду спорту

3475

24899

Суддя з випробування племінних коней

3475

85

Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.)

3475

85

Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)

3475

Тренер-методист

3475

Фітнес-тренер

3476

Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)

3476

Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)

3476

Організатор театралізованих народних свят та обрядів

3479

Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста)

3479

Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста)

3479

Позицію скасовано

3479

Фахівець з бібліотечної справи

3480

Диякон (служитель)

3480

Регент

3480

Релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.)

3491

Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)

3491

75

Технік-радіометрист

3498

Позицію скасовано

3510

Технік-технолог з переробки плодоовочевої продукції

3520

Технік-технолог з бродильного виробництва та виноробства

3530

Технік-технолог з виробництва молочних продуктів

3540

Технік-технолог з виробництва м’ясних продуктів

3550

Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

3560

Технік-технолог зі зберігання та переробки зерна

3570

Технік-технолог з технології харчування

3590

Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників

3590

Технік-технолог з виробництва полісахаридів

3590

Технік-технолог з виробництва цукристих речовин

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше