Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Актуально: оприлюднення інформації про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу

Литвинова Ольга, консультант з питань державних закупівель
Бюджетная бухгалтерия Сентябрь, 2014/№ 36/1
Печать
Нагадаємо, що попередній номер «Спецвипуску» (див. додаток до газети «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 32/1 (368)) був присвячений актуальним питанням щодо оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з пи- тань закупівель інформації про здійснення процедур державних закупівель (починаючи з річних планів і закінчуючи розміщенням звіту про виконання договору про закупівлю). У попередній статті був наведений перелік інформації, яку необхідно розміщувати на зазначеному Веб-порталі згідно з вимогами ч. 2 ст. 4, ст. 10, ч. 1 ст. 32 та ч. 4 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ. Крім того, у попередній статті проаналізовано положення Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743. На- гадаємо, що відповідно до цього наказу Уповноважений орган встановив: здійснювати наповнення веб-порталу Державному підприємству «Зовнішторгвидав України». У свою чергу, наказом Державного підприємства «Зовніш- торгвидав України» від 08.05.2014 р. № 33 затверджено Тимчасовий порядок роботи з веб-порталом Уповнова- женого органу «Державні закупівлі». Зауважте, що станом на сьогодні замовникам / суб’єктам господарювання необхідно керуватися саме цим наказом (з врахуванням змін, внесених наказом Державного підприємства «Зов- нішторгвидав України» від 23.07.2014 р. № 72). У зв’язку з цим буде не зайвим ознайомити вас з положеннями за- значеного Тимчасового порядку. Крім того, є необхідність звернути увагу замовників на надання сервісних послуг Державним підприємством «Зовнішторгвидав України» та на зміст інформаційних повідомлень Підприємства стосовно оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу. Про це і поговоримо далі.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ.

Порядок  Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743.

Тимчасовий порядок — Тимчасовий порядок роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі», затверджений наказом Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 08.05.2014 р. № 33 (із змінами, внесеними згідно з наказом від 23.07.2014 р. № 72).

Наказ про затвердження вартості послуг — наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про введення в дію тарифів щодо надання послуг» від 08.05.2014 р. № 32.

 

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Мінекономрозвитку, Уповноважений орган Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ДП «Зовнішторгвидав України», Підприємство  Державне підприємство «Зовнішторгвидав України».

Веб-портал, веб-портал Уповноваженого ор­гану  веб-портал Уповноваженого органу з питань державних закупівель — офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua

ЕЦП — електронно-цифровий підпис.

 

Відповідно до п.п. 1 — 3 Тимчасового порядку ДП «Зовнішторгвидав України» здійснює прийом та опрацювання передбаченої Законом № 1197 інформації про державні закупівлі (далі — Інформація) для оприлюднення її на Веб-порталі.

Підприємство в межах статутної діяльності має право надавати на платній основі послуги, умови та вартість яких визначаються окремим наказом Підприємства (далі — сервісна послуга).

Інформація, визначена Законом № 1197, приймається та оприлюднюється Підприємством на Веб-порталі. Така Інформація подається на Веб-портал в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника, доступ до якого надається після реєстрації замовника на Веб-порталі.

Так, відповідно до п. 4 Тимчасового порядку Інформація, яка підлягає оприлюдненню, подається на Веб-портал в електронному вигляді такими способами:

1

через безоплатне автоматизоване робоче місце замовника для подання Інформації на Веб-портал (далі — Веб-сервіс замовника)

2

за допомогою сервісної послуги — автоматизоване робоче місце замовника з розширеними функціями для подання Інформації на Веб-портал (далі — Кабінет замовника)

3

за допомогою сервісної послуги — автоматизоване робоче місце замовника для подання Інформації у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» та розширеними функціями для подання такої Інформації на Веб-портал (далі — Кабінет замовника з ЕЦП)

 

Підприємство може надавати сервісну послугу прийому Інформації через автоматизоване робоче місце оператора Веб-порталу. У випадку користування цією сервісною послугою замовник особисто подає Інформацію у письмовій формі до Підприємства.

Зміст Інформації для оприлюднення, яка була подана в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника не у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», підтверджується у письмовій формі (оригінал або завірена копія відповідного документа) (п. 5 Тимчасового порядку).

Інформація приймається для опрацювання Підприємством щоденно (крім вихідних днів) з 8:30  до 14:00. Час приймання Інформації, що подається за допомогою платних сервісних послуг Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП, може бути подовжено в разі технічної можливості Підприємства.

У випадку необхідності час прийому Інформації може змінюватись Підприємством, про що Підприємство обов’язково інформуватиме замовників шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на Веб-порталі.

Інформація подається головою або секретарем комітету з конкурсних торгів організації — замовника / генерального замовника або іншою уповноваженою особою замовника.

 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ВЕБ-СЕРВІС ЗАМОВНИКА

Увага! Порядок подання Інформації через Веб-сервіс замовника викладено покроково Підприємством у п. 8 Тимчасового порядку. Цей порядок потребує детального вивчення та ретельного виконання кожного кроку, бо є новою технічною роботою для замовників, які мають попередній досвід оприлюднення необхідної інформації на Веб-порталі.

Так, для початку роботи з Веб-сервісом замовника згідно з п.п. 8.1 — 8.3 Тимчасового порядку для коректного виконання Веб-сервісу замовника замовник повинен користуватися браузерами: Chrome версії 35 або вище, Firefox версії 30 або вище, Opera версії 20 або вище.

Для входу до власного Веб-сервісу замовника необхідно ввести логін та пароль у відповідні поля на формі порталу (Рис. 2)* і натиснути кнопку або клавішу [Enter].

* Рисунки (посилання, які містить ця стаття) наведені в Тимчасовому порядку.

Інтерфейс Веб-сервісу замовника (Рис. 3)* включає:

Боковик

призначений для доступу до функцій Веб-сервісу замовника

Функціональна частина

призначена для внесення та перегляду інформації

Верхня частина включає в себе:
Кнопка виходу із Сервісу
— для виходу із ВСЗ;
Замовник
 інформація про замовника;
Таймер
 інформація про закінчення часу можливості подання документів

* Рисунки (посилання, які містить ця стаття) наведені в Тимчасовому порядку.

 

У п.п. 8.16, 8.18 та 8.19 Тимчасового порядку, зокрема, визначено:

п. 8.16

отримання електронного підтвердження (квитанції) про результати обробки поданої Інформації на Веб-порталі

після обробки Інформації на Веб-порталі формується квитанція про результати обробки даних. Номер квитанції з’являється у загальному списку документів у рядку відповідного документа (Рис. 3, Функціональна частина)

п. 8.18

річний план, зміни до нього, звіт про результати здійснення закупівель та звіт за результатами здійснення закупівель розміщуються за допомогою кнопки «Новий документ» (Рис. 4)

зазначені документи оприлюднюються у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf

п. 8.19

письмове підтвердження поданої Інформації

після подання Інформації через Веб-сервіс замовника замовник має підтвердити її зміст у письмовому вигляді. На Інформації, яка надається для підтвердження у письмовій формі, обов’язково зазначається її вхідний номер, який присвоюється Веб-порталом (наприклад 13074WX656732). Цей номер вказується у квитанції та є унікальним для кожного документа

 

Увага! Інформація у письмовій формі без зазначення вхідного номера Веб-порталу не може бути опрацьована технічними засобами Веб-порталу та вважається неподаною.

Підтвердження у письмовій формі надсилається на адресу Підприємства поштою або особисто (у спеціальну скриньку «Для письмового підтвердження інформації»).

Після отримання письмового підтвердження Інформації та проходження перевірки відповідальним працівником Підприємства в списку документів Веб-сервісу замовника з’являється ознака наявності оригіналу Інформації.

Увага! З метою забезпечення виконання ст. 10 Закону № 1197 та контролю громадськості за надходженням письмового підтвердження Інформації після номерів оголошень на Веб-порталі буде зазначатися статус Інформації: «Інформацію не підтверджено у письмовій формі». Після надходження письмового підтвердження зазначене нагадування зникає.

 

ДОВІДКА

На головній сторінці Веб-порталу (розділ «До уваги!») розміщене повідомлення Підприємства. У ньому, зокрема, зазначається, що за допомогою безкоштовного Веб-сервісу замовника замовники будуть мати можливість подавати всю інформацію, яка визначена законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», в електронному вигляді для її оприлюднення на Веб-порталі. Інформація, що подана замовниками за допомогою Веб-сервісу замовника, буде оприлюднюватись на Веб-порталі після її подання в електронному вигляді, якщо така інформація подана відповідно до вимог чинного законодавства. Замовник зобов’язаний забезпечити подальше підтвердження такої інформації у письмовому вигляді у строки, передбачені наказом Мін­інфраструктури «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання пош­тових відправлень» від 28.11.2013 р. № 958, зареєстрованим у Мін’юсті за № 173/24950. У разі якщо у встановлений нормативний термін у ДП «Зовнішторгвидав України» буде відсутнє письмове підтвердження поданої в електронному вигляді інформації, вона вважатиметься неподаною. Про такі ж строки забезпечення підтвердження поданої інформації в письмовому вигляді, у разі безо­платного подання замовниками інформації для оприлюднення на Веб-порталі, зазначає Уповноважений орган в листі «Щодо оприлюднення інформації про закупівлю» від 08.07.2014 р. за вих. № 3305-12/23052-06.

Інформація у письмовій формі без зазначення вхідного номера Веб-порталу, у зв’язку з обмеженими технічними можливостями Веб-порталу, опрацьовуватись не буде.

У разі подання інформації відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів вона буде оприлюднена на Веб-порталі на третій робочий день після дня її подання.

Замовники, які обрали безкоштовний Веб-сервіс замовника, будуть поетапно переведені до вищезазначеного Веб-сервісу з 22.07.2014 р. У зв’язку з технічними та організаційними обмеженнями таке переведення замовників здійснюватиметься в порядку подання ними відповідних заявок (тобто ті замовники, які подали заявки першими, будуть переведені на Веб-сервіс замовника у першу чергу). Протягом двох тижнів планується завершити переведення всіх замовників, які вирішили користуватися Веб-сервісом замовника.

Веб-сервіс замовника є повністю автоматичною системою, яка виключає опрацювання оператором Інформації, поданої замовником. Тому сервісні послуги Підприємства щодо перевірки Інформації та термінового розміщення Інформації на Веб-порталі для користувачів Веб-сервісу замовника будуть неможливими.

 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА

Увага! Порядок подання Інформації через сервісну послугу Кабінет замовника алгоритмічно викладено Підприємством в п. 9 Тимчасового порядку.

Ця технічна робота з Веб-порталом є вже звичайною для замовників, які мають попередній досвід оприлюднення необхідної інформації на ньому. На її початку замовник на Веб-порталі вводить власний логін та пароль, після чого входить до свого Кабінету замовника. Замовник розпочинає нову закупівлю шляхом вибору відповідної функції (Рис. 37). У вікні, що відкрилося, замовник обирає процедуру закупівлі (Рис. 38). У випадку проведення закупівлі за декількома лотами замовник робить відмітку у відповідному полі та вводить кількість лотів (Рис. 39) (п.п. 9.1 — 9.4 Тимчасового порядку).

Слід також звернути увагу на положення п. 9.6 цього Порядку. У ньому визначено, що після заповнення форми та натискання кнопки «Створити» (Рис. 40) Інформація буде автоматично прий­нята Веб-порталом для подальшого опрацювання та оприлюднення.

Відповідно до п. 9.8 Тимчасового порядку оголошення про проведення процедури закупівлі, оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати процедури закупівлі подаються шляхом заповнення відповідних форм (Рис. 41).

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (ОБГ), документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація (ДКТ), зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації (ЗДКТ), роз’яснення до документації конкурсних торгів (РДКТ), протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій (ПР), інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій (ІВ), звіт про результати проведення процедури закупівлі (ЗВІТ), звіт про виконання договору (ЗпВД), очікувана ціна за одиницю товару (ОЦЗО), акцептована ціна за одиницю товару (АЦЗО), ціна за одиницю товару згідно з договором (ЦЗОД), повідомлення про внесення змін до договору (ПЗД) подаються шляхом прикріплення відповідного файлу (Рис. 41). Прикріплені файли мають бути у форматах:

ОБГ, ДКТ, ЗДКТ, РДКТ, ПР, ІВ, ЗВІТ, ЗпВД, ПЗД

rtf, doc, docx

ОЦЗО, АЦЗО, ЦЗОД

xls, xlsx

 

Увага! Інші формати не приймаються та не оприлюднюються.

Річний план, зміни до нього розміщуються за допомогою кнопки «Плани закупівель» (Рис. 42), звіт про результати здійснення закупівель та звіт за результатами здійснення закупівель — за допомогою кнопки «Звіт за результатами здійснення закупівель» (Рис. 42).

Увага! Зазначені документи оприлюднюються у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf.

Звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, інформація про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств подаються суб’єктами господарювання шляхом заповнення відповідних форм за допомогою кнопки «Звіти про укладення договорів та зміни істотних умов договору» (Рис. 42) (п. 9.8.1 Тимчасового порядку).

Після подання Інформації через Кабінет замовника замовник має підтвердити її зміст в письмо­вому вигляді. На Інформації, яка надається для підтвердження у письмовій формі, обов’язково зазначається її вхідний номер, який присвоюється Веб-порталом (наприклад, 13074WX656732). Цей номер зазначено у докладній інформації про документ, яку можна побачити при натисканні кнопки «Докладно».

Увага! Інформація у письмовій формі без зазначення вхідного номера Веб-порталу не може бути опрацьована технічними засобами Веб-порталу та вважається неподаною.

Підтвердження у письмовій формі надсилається на адресу Підприємства поштою або особисто (у спеціальну скриньку «Для письмового підтвердження інформації»).

 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА З ЕЦП

Увага! Подання Інформації через сервісну послугу Кабінет замовника з ЕЦП встановлено Підприємством в п. 10 Тимчасового порядку.

Насамперед згідно з умовами п. 10.1 Тимчасового порядку для використання сервісу Кабінет замовника з ЕЦП автоматизоване робоче місце замовника має відповідати таким вимогам:

1

операційна система — Windows 2000/XP/7, Linux, Solaris 10

2

середовище запуску Java (JRE) — Oracle Java Runtime Environment 1.7. Завантажити останню версію JRE можна на веб-сайті корпорації Oracle (безкоштовно): www.java.com

3

браузер — Mozilla Firefox або Google Chrome (Chromium). Завантажити останню версію браузерів можна на веб-сайтах розробників: www.mozilla.org та www.chrome.com

 

При цьому розрядність браузера повинна відповідати розрядності JRE, тобто, якщо використовується браузер з розрядністю 32-біти, має бути встановлена 32-розрядна JRE.

Перед використанням сервісу Кабінет замовника з ЕЦП необхідно виконати налаштування програмного середовища, вказане Підприємством в п. 10.2 Тимчасового порядку.

Успішність подання Інформації та оприлюднення її на Веб-порталі залежить від виконання обов’язкових вимог до ЕЦП.

Увага! Обов’язкові вимоги до ЕЦП визначені в п. 10.4 Тимчасового порядку.

Пункт 10.5 цього Порядку визначає початок роботи з сервісною послугою Кабінет замовника з ЕЦП. До початку роботи з криптографічними засобами на порталі замовник має відправити заявку на використання ЕЦП. Створення заявки — початковий етап роботи замовника з ЕЦП.

До того ж на виконання вимог п. 10.5.3 Тимчасового порядку для початку роботи з сервісною послугою Кабінет замовника з ЕЦП замовнику необхідно подати заявку на використання ЕЦП (Рис. 52).

Створення заявки передбачено тільки у випадку заповнених в обліковому записі замовника полів:

- керівник;

- адреса для листування.

Загальний порядок дій з Інформацією при використанні сервісної послуги Кабінет замовника з ЕЦП міститься в п. 10.6 Тимчасового порядку. При цьому особливості роботи з сертифікатами викладені в п. 10.7 цього Порядку.

Подання Інформації з використанням сервісної послуги Кабінет замовника з ЕЦП має особливості порівняно з порядком оприлюднення Інформації з використанням сервісної послуги Кабінет замовника. Вони вказані в п. 10.8 Тимчасового порядку.

 

ДОВІДКА

Зважте, шановні замовники та суб’єкти господарювання, на те, що згідно з п. 11 Тимчасового порядку після подання Інформації через Кабінет замовника або сервісну послугу Кабінет замовника з ЕЦП замовник отримує вхідний номер реєстрації для опрацювання цієї Інформації, наявність якого свідчить про те, що Інформація прийнята для подальшого опрацювання Підприємством. Після опрацювання Інформація оприлюднюється на Веб-порталі.

 

Необхідно звернути також увагу на деякі особливості Тимчасового порядку щодо виконання окремих вимог Закону № 1197 стосовно оприлюднення інформації про закупівлю.

По-перше. Згідно з п. 10.10 Тимчасового порядку, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суми, що визначені ч. 4. ст. 10 Закону № 1197, замовник при поданні оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі має подати для оприлюднення на Веб-порталі вказані оголошення англійською мовою.

Оголошення англійською мовою подаються через сервісні послуги Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП до 14:00 в той же день, що й аналогічні оголошення українською мовою.

Оголошення англійською мовою подаються через Веб-сервіс замовника до 14:00 в той день, коли було успішно подано для оприлюднення на Веб-порталі аналогічні оголошення українською мовою (отримано квитанцію з вхідним номером Веб-порталу).

Подання Інформації англійською мовою здійснюється після подання цієї Інформації українською мовою та отримання вхідного номера реєстрації для опрацювання.

Подання Інформації англійською мовою через Веб-сервіс замовника здійснюється відповідно до п. 8.15 Тимчасового порядку шляхом вибору та заповнення відповідних форм (Рис. 86).

Подання Інформації англійською мовою через Кабінет замовника здійснюється шляхом редагування (Рис. 87а, 87б), шляхом створення Інформації (Рис. 88). Подання Інформації англійською мовою через сервісну послугу Кабінет замовника з ЕЦП здійснюється відповідно до п. 10.11 цього Порядку.

Після подання Інформації англійською мовою замовник отримує вхідний номер реєстрації для опрацювання цієї Інформації, наявність якого свідчить про те, що Інформація англійською мовою прийнята для подальшого опрацювання Підприємством.

Замовник має можливість скористатися сервісною послугою перекладу Інформації, вибравши послугу здійснення перекладу (сервісна послуга) Інформації при її створенні.

Після заповнення форми та вибору послуги перекладу Інформації ця Інформація буде прийнята для подальшого опрацювання та оприлюднення Підприємством.

У разі подання Інформації англійською мовою через Кабінет замовника або Веб-сервіс замовника замовником надсилається оригінал Інформації з обов’язковим зазначенням вхідного номера реєстрації для опрацювання цієї Інформації на пош­тову адресу Підприємства протягом двох робочих днів з дня отримання підтвердження щодо прийняття Інформації англійською мовою.

Увага! Зазначена вимога не розповсюджується на випадки, коли замовник скористався сервісною послугою перекладу.

Тобто у випадку, передбаченому ч. 4 ст. 10 Закону № 1197, замовник при поданні оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі має одночасно подати для оприлюднення на Веб-порталі вказані оголошення англійською мовою (Рис. 109) або подати заявку на сервісну послугу перекладу (Рис. 110) (п. 12.4 Тимчасового порядку).

По-друге. У разі наявності змін до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснень до неї відповідно до п. 9.9 Тимчасового порядку після розміщення через Веб-сервіс замовника, Кабінет замовника або Кабінет замовника з ЕЦП на Веб-порталі файлу, що містить зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації (ЗДКТ) (зокрема, зміни щодо кількості лотів), та для подальшої можливості подання повідомлення про акцепт замовник має заздалегідь та до моменту подання інформації на Веб-портал забезпечити надходження до Підприємства оригіналу листа текстом: «просимо встановити нову кількість лотів»).

Замовник з власної ініціативи може звернутися до Підприємства з листом про внесення більш детальних змін у попередньо оприлюднену Інформацію із зазначенням тексту: «на підставі ЗДКТ, № протоколу та дата, просимо, зокрема:

1

внести зміни в пункт (-ти) <...> (наприклад: опис лотів, місце поставки тощо відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»)

2

встановити нову дату подання та розкриття пропозиції конкурсних торгів

 

Внесення таких змін може здійснюватися у порядку, встановленому п. 17 Тимчасового порядку.

Підприємство відповідно до п.п. 15 та 17 цього Порядку надає замовникам можливість користування такими сервісними послугами:

1

зняття з черги помилково та/або безпідставно поданої Інформації до її оприлюднення на Веб-порталі

2

виправлення помилок (внесення змін) в Інформації

 

Так, п. 15 Тимчасового порядку визначено, що зняття з черги помилково та/або безпідставно поданої Інформації до її оприлюднення на Веб-порталі здійснюється Підприємством як сервісна послуга на підставі листа замовника, який має бути надано:

1

особисто або поштою

2

у сканованому вигляді на адресу електронної пошти remove@tender.me.gov.ua;
факсимільним зв’язком

 

У випадку подання листа електронною поштою або факсимільним зв’язком замовником надсилається оригінал листа на поштову адресу Підприємства протягом двох робочих днів.

У п. 17 Тимчасового порядку Підприємством встановлено порядок виправлення помилок (внесення змін) в Інформації.

Виправлення допущених замовником помилок (внесення змін) в Інформації здійснюється Підприємством та є сервісною послугою, яка надається після оплати рахунка.

У разі необхідності виправлення помилки(-ок) в Інформації до оприлюднення замовник надає особисто або надсилає факсимільним зв’язком (на номер: (044) 281-42-83) чи електронною поштою (на адресу: 2814283@tender.me.gov.ua з адреси, яка зазначена в реєстраційній заявці) та одночасно поштою оригінал листа, в якому зазначає про допущену(-ні) ним помилку(-и).

Увага! Підприємство може не розглядати лист замовника, якщо він не завірений належним чином або не містить всієї необхідної інформації щодо внесення відповідних змін.

Про таке рішення Підприємство повідомляє замовника письмово протягом 14 календарних днів.

У разі необхідності виправлення помилки(-ок) (внесення змін, коригування інформації) в Інформації після оприлюднення замовник надсилає поштою (кур’єрською службою) Підприємству лист, в якому зазначає про допущену(-ні) помилку(-и) (або про необхідність внесення змін, коригування інформації). До листа додається оригінал Інформації у правильній редакції. Лист оформлюється відповідно до форми (Рис. 112). За наявності помилок по різних процедурах лист оформлюється по кожній процедурі закупівлі окремо.

У разі необхідності виправлення помилки(-ок) (внесення змін, коригування інформації) в Інформації, яку подано у прикріпленому файлі, замовник надсилає поштою (кур’єрською службою) Підприємству лист, в якому зазначає про допущену(-ні) помилку(-и) (або про необхідність внесення змін, коригування інформації). До листа додається оригінал Інформації у правильній редакції. Лист оформлюється відповідно до форми (Рис. 113). За наявності помилок по різних процедурах лист оформлюється по кожній процедурі закупівлі окремо.

Зняття помилково та/або безпідставно надісланого з вини замовника файлу з Інформацією на Веб-порталі може здійснюватись Підприємством на підставі оригіналу листа замовника (із зазначенням причини) як сервісна послуга.

Підприємство має право відмовити замовнику у виправленні помилок в Інформації (внесення змін, заміна, коригування інформації), знятті/заміни файлу з оприлюднення, якщо:

1

їх виконання призводить або може призвести до порушення норм законодавства
та/або принципів, передбачених ст. 3 Закону № 1197

2

надано недостовірну та/або неповну інформацію

3

замовником при проведенні процедури державної закупівлі були допущені порушення вимог чинного законодавства України

4

звернення надане не за формою

5

існує технічна неможливість виправлення помилок (внесення змін, коригування Інформації)

6

наявна заборгованість перед Підприємством за раніше надані сервісні послуги

 

Увага! Термін розгляду листів щодо виправлення помилок (внесення змін, коригування інформації) в Інформації, зняття помилково надісланого файлу становить 30 днів з дати надходження до Підприємства відповідного листа. Підприємство має право звернутись до замовника за отриманням додаткової інформації та/або документів, необхідних для розгляду питання щодо виправлення помилок (внесення змін) в Інформації, зняття помилково надісланого файлу. При цьому строки розгляду призупиняються до дати отримання запитуваної інформації та/або документів (п. 17.7 Тимчасового порядку).

Водночас згідно з п. 17.9 цього Порядку Підприємство за результатами розгляду звернення замовника має право направити документи до державних контролюючих (правоохоронних) органів та/або Мінекономрозвитку.

 

ДОВІДКА

Вартість послуг, які надаються Підприємством, визначені Наказом про затвердження вартості послуг.

 

Цим Наказом з 08.05.2014 р. введено в дію тарифи щодо надання Підприємством послуг відповідно до додатка 1 до вказаного документа.

Інформація, прийнята та опрацьована працівниками Підприємства, відповідно до Тимчасового порядку оприлюднюється на Веб-порталі через три робочі дні згідно з графіком, який розробляється Підприємством та розміщується на Веб-порталі.

Підприємство виходячи з технологічних можливостей може надавати сервісну послугу термінового прийому та оприлюднення Інформації, що подається замовником. Заявка на термінове оприлюднення українською мовою подається за допомогою відповідної функції при поданні через Кабінет замовника, сервісну послугу Кабінет замовника з ЕЦП або у формі листа.

Підтвердженням прийняття Інформації є її наявність на Веб-порталі в режимі он-лайн. За зверненням замовника Підприємство може надати таке підтвердження у письмовому вигляді, що є сервісною послугою.

Відповідальність за дотримання норм законодавства щодо оприлюднення Інформації (у тому числі за достовірність та відповідність поданої Інформації вимогам законодавства, дотримання строків, встановлених Законом № 1197), а також за допущення та виправлення помилок в Інформації, за оприлюднення виправленої Інформації на Веб-порталі несе замовник та його службові (посадові) особи в межах чинного законодавства.

Шановні замовники, для ефективної роботи з Веб-порталом наводжу повідомлення Підприємства, розміщене на головній сторінці Веб-порталу, в розділі «Корисна інформація».

 

Ви маєте можливість підключитись до сервісних послуг

Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП

З метою виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (№ 1197-VII), наказу Міністерства економіки України від 25.06.2014 р. № 743 та спрощення процесів оприлюднення інформації про державні закупівлі починаючи з 20.06.2014 ДП «Зовнішторгвидав України» запроваджено подання інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», за допомогою платних сервісних послуг Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП (інформаційний лист Мінекономрозвитку щодо надання платних сервісів).

1. Сервісна послуга Кабінет замовника дає замовнику можливість:

 — подавати всю інформацію, що визначена Законом, в електронному вигляді для її оприлюднення на веб-порталі;

— користуватись зручним інтерфейсом сервісу для підготовки та редагування інформації, що підлягає оприлюдненню;

— користуватись додатковим сервісом ДП «Зовнішторгвидав України» — оприлюднення інформації у терміновому порядку;

— зберігання всіх документів, які були надіслані в електронному вигляді замовником за допомогою цього сервісу, в електронній базі ДП «Зовнішторгвидав України».

Ця сервісна послуга є платною та надається на підставі укладеного договору. Для укладення договору замовник має роздрукувати зазначений договір, заповнити та підписати два його примірники і надіслати їх на поштову адресу підприємства. Вартість підключення послуги становить 540 грн., щомісячна абонентна плата — 90 грн.

2. Сервісна послуга Кабінет замовника з електронно-цифровим підписом. Цей спосіб дає замовнику можливість:

— подавати всю інформацію, що визначена Законом, у вигляді електронних документів для її оприлюднення на веб-порталі без надання оригіналів цієї інформації у письмовій формі;

— здійснювати перегляд та внесення змін у сформований електронний документ до подання на веб-портал (режим чернетки);

— користуватись додатковим сервісом ДП «Зовнішторгвидав України» — оприлюднення інформації у терміновому порядку;

— зберігання всіх документів, які були надіслані в електронному вигляді замовником за допомогою цього сервісу, в електронній базі ДП «Зовнішторгвидав України».

Ця сервісна послуга є платною та надається на підставі укладеного договору. Для укладення договору замовник має роздрукувати зазначений договір, заповнити та підписати два його примірники і надіслати їх на поштову адресу підприємства. Вартість підключення послуги становить 540 грн., щомісячна абонентна плата — 225 грн.

Звертаємо увагу! Для користування сервісною послугою Кабінет замовника з електронно-цифровим підписом замовнику необхідно отримати електронний підпис та електронну печатку. Довідки щодо їх отримання:

Акредитований центр сертифікації ключів Міндоходів

Телефон: (044) 284-00-10

Сайт: http://acskidd.gov.ua/contacts

Акредитований центр сертифікації ключів «Ключові системи»

 

Телефон: (044) 281-42-69

Сайт: www.ksystems.com.ua

Акредитований центр сертифікації ключів Державного підприємства «Українські спеціальні системи»

Телефон: (044) 481-49-63

Сайт: http://csk.uss.gov.ua/

Також Ви маєте можливість подавати документи для оприлюднення за допомогою безоплатного Веб-сервісу замовника (детально можна ознайомитись тут).

 

КОНТАКТИ:

з питань отримання доступу до «Кабінету замовника», «Кабінету замовника з ЕЦП»

за тел.: (044) 281-42-86 (багатоканальний)

Питання, пов’язані з використанням електронно-цифрового підпису:

тел.: (044) 233-60-78

Чат онлайн-консультації з питань роботи веб-порталу (група «Кабінет замовника»)

 

 

Увага! У черговому повідомленні ДП «Зов­нішторгвидав України» (головна сторінка, розділ «До уваги!») ним було анонсовано, що Порядок роботи з веб-порталом Упов­новаженого органу «Державні закупівлі» буде затверджений ДП «Зовніш­торгвидав України» та оприлюднений на Веб-порталі. При цьому Порядок роботи з веб-порталом Уповноваженого органу буде визначати технічну частину роботи з Веб-порталом та його положення відповідатимуть Порядку розміщення інформації, затвердженому Мінекономрозвитку.

Тому, шановні читачі, знову підкреслюю: для забезпечення безперебійної роботи з Веб-порталом і для запобігання виникненню проблем технічного характеру під час подання інформації про закупівлю для ії оприлюднення наполегливо рекомендую вам постійно вивчати повідомлення, що оновлюються, на головній сторінці Веб-порталу, в розділі «До уваги!».

Знайомтесь, вивчайте, використовуйте в роботі! Щиро бажаю вам, шановні замовники і суб’єкти господарювання, творчої наснаги та успіхів у вашій нелегкій і дуже потрібній нашій державі роботі!

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Войдите, чтобы читать больше! Авторизованные пользователи получают бесплатно 5 статей в месяц