Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Отримання «благодійки» в умовах воєнного стану

Станкус Татьяна, эксперт журнала "Бюджетная бухгалтерия"
Бюджетная бухгалтерия Март, 2022/№ 11
Печать
Наразі багато територіальних громад по всій Україні отримують благодійну та гуманітарну допомоги. І нещодавно Кабмін встановив нові вимоги до обліку такої допомоги та звітування про її використання. На що варто звернути увагу передусім? Зараз пояснимо.

Обліковувати чи ні? Звітувати, чи не звітувати?

На початку березня Кабінет міністрів України прийняв постанову № 202*. Нею Уряд максимально спростив вимоги до обліку благодійної допомоги та звітування про її використання на період воєнного стану.

* Постанова «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» від 05.03.2022 № 202.

УВАГА!

В умовах воєнного стану встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів та нерезидентів не поширюються

Проте ми зі свого боку радимо за можливості все ж таки вести облік благодійної та гуманітарної допомоги. Передусім це стосується тих регіонів, де відносно тихо і установи працюють в більш-менш звичайному режимі. Адже, дякувати Богові, наразі не на всій території України здійснюються бойові дії. Якщо ж такої змоги об’єктивно немає, облік можна не вести, керуючись вищезгаданою постановою.

Далі розглянемо порядок оформлення надходження благодійної чи гуманітарної допомоги для тих регіонів, де вести такий облік можливо.

Договірні відносини

Безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав отримувачу допомоги (бенефіціару) для досягнення наперед обумовлених цілей вважається благодійною пожертвою. Це передбачено ч. 1 ст. 6 Закону № 5073**.

** Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.11.2012 № 5073-VI.

Цільове призначення благодійної допомоги прописують у договорі про пожертву. Безпосередньо поняття такого договору визначено у ст. 729 ЦКУ.

Якщо предметом такої угоди є передача предметів особистого користування та побутового призначення, допускається укладення договору в усній формі. Це випливає з норм ч. 3 ст. 729 та ч. 1 ст. 719 ЦКУ. Переважна більшість договорів під час воєнних дій укладаються саме в усній формі. Адже на укладення письмової форми немає ні часу, ні можливостей. Нічого страшного в цьому немає.

У разі ж якщо така змога є, атакож при передачі нерухомого майна та особливо цінного рухомого майна, дотримуйтеся письмової форми договору.

Також, якщо можливо, отримайте від благодійника документи, які підтверджують вартість переданих матеріальних цінностей та експлуатаційну документацію.

Наявність таких супровідних документів значно спростить і порядок оприбуткування допомоги, і подальше її використання. Але, звісно, під час воєнних дій обирати не доводиться і бенефіціари погоджуються на будь-які умови отримання благодійної допомоги та вдячні за неї.

Отримання внесків у грошовій формі

Свого часу Кабмін постановою від 04.08.2000 № 1222 затвердив Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування.

Цим Порядком передбачено можливість отримання благодійних внесків у грошовій формі для потреб установ за напрямами видатків, визначеними благодійником.

Зверніть увагу: якщо благодійник не визначив конкретні цілі використання благодійного внеску, подальшу долю таких коштів вирішує керівник установи — бенефіціара допомоги.

Також надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні здійснюється за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Нацбанку, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.

При цьому наразі слід керуватися нормами Порядку № 220***.

*** Порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою КМУ від 07.03.2022 № 220.

Одержувачами цих коштів є (п. 3 Порядку № 220):

— обласні та Київська міська військові адміністрації;

— районні військові адміністрації та виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад;

— заклади, санаторії, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, благодійні організації і громадські об’єднання.

Ці кошти розподіляються комісією, утвореною Мінсоцполітики за пропозиціями вищевказаних одержувачів за напрямами, зазначеними в п. 4 Порядку № 220. Зокрема, на:

— евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення з місцевості, де ведуться бойові дії;

— задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами цивільного населення в місцевості, де ведуться бойові дії;

— забезпечення гуманітарною допомогою цивільного населення в місцевості, де ведуться бойові дії.

Оцінка

Оцінку безоплатно отриманих матеріальних цінностей слід проводити виходячи з даних, наведених у супровідних первинних документах, якщо вони є в наявності. При цьому всі додаткові витрати слід також включати до первісної вартості таких цінностей.

Якщо ж благодійник не надав підтвердних документів, тоді оцінку безоплатно одержаних матеріальних цінностей проводить комісія установи, утворена за наказом керівника з числа її працівників.

Оцінка ТМЦ, отриманих як спонсорські, благодійні внески чи гуманітарна допомога, здійснюється за справедливою вартістю. Тобто комісія має виходити з припущення, скільки може коштувати те чи інше майно на відповідну дату з урахуванням технічного стану і ступеня зносу. За результатами оцінки комісія має скласти акт оцінки матеріальних цінностей у довільні формі.

Документальне оформлення

Операції з безоплатного отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів слід оформляти Актом приймання-передачі основних засобів. Типову форму цього акту затверджено наказом № 818****.

**** Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

У разі отримання основних засобів у вигляді гуманітарної допомоги, дарунка чи безповоротної допомоги акт складає комісія установи, яка приймає цінності. У цьому випадку акт може бути складений в одному примірнику. Заважимо: акт затверджує керівник установи — бенефіціару.

Окрім того, на безоплатно отримані необоротні активи необхідно скласти Акт введення в експлуатацію основних засобів та відкрити Інвентарну картку обліку об’єктів основних засобів за типовими формами, затвердженими наказом № 818.

Для оформлення приймання благодійної допомоги у вигляді запасів доцільно застосовувати Акт про приймання матеріалів. Наразі, типова форма цього акту не затверджена, тож можете розробити її самостійно.

Бюджетний облік

Благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ (ч. 4 ст. 13 БКУ). Відповідно такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Кошти зазначеної підгрупи бюджетні установи можуть використовувати на організацію своєї основної діяльності. Це чітко визначено в абз. 20 ч. 4 ст. 13 БКУ. Інших шляхів використання зазначених надходжень (передачу іншим установам, закладам тощо) бюджетним законодавством не передбачено.

З огляду на це, найкращим варіантом є надання та отримання благодійної або гуманітарної допомоги безпосередньо кінцевим її користувачам.

Але інколи з тих чи інших причин благодійник приймає рішення про надання допомоги не напряму кінцевому користувачу, а через відповідний ОМС. Як діяти у такому випадку?

Якщо рада отримує благодійну допомогу, яку надалі планується передавати іншим підлеглим установам, то пропонуємо зарахувати її до складу другої підгрупи другої групи власних надходжень. При цьому застосовуємо код доходів 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб». Згідно зі ст. 13 БКУ такі надходження, дійсно, можуть спрямовуватися на виконання відповідних цільових заходів.

Також нагадаємо: у разі отримання благодійної або гуманітарної допомоги у натуральній формі (товари, роботи, послуги) потрібно скласти і подати до органів Держказначейської служби Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. Форму довідки наведено у додатку 25 до Порядку № 938*****.

***** Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938.

Окрім того, такі надходження не мають постійного характеру та не плануються розпорядниками бюджетних коштів у своїх кошторисах. З огляду на це, у разі фактичного отримання благодійної чи гуманітарної допомоги, необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше