Темы статей
Выбрать темы

Зібрали комп власними силами: що в обліку?

Матвеева Виктория, эксперт журнала «Бюджетная бухгалтерия»
Бюджетна установа зібрала (виготовила) власними силами системний блок для комп’ютера. Для цьому було використано запчастини, придбані за рахунок спецфонду, та комплектуючі, які залишились після списання іншого комп’ютера. Як показати в обліку такі операції?

Процес формування собівартості активів, створених (виготовлених) власними силами, має особливі правила, які розглянемо детальніше.

Правило 1. Формуємо первісну вартість створених активів

Первісною вартістю необоротних активів, виготовлених власними силами, є собівартість їх виробництва (виготовлення). пряму вказівку на це містить п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 121*. При цьому собівартість виробництва (створення) активу складається з витрат, понесених на його виготовлення (створення), з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ цього Стандарту.

* Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

Які саме витрати слід вважати пов’язаними з виготовленням (створенням) комп’ютера власними силами? Ані НП(С)БО 121, ані Методрекомендації з обліку ОЗ* не містять переліку витрат, які слід включати до собівартості виготовлених основних засобів (далі — ОЗ) або інших необоротних матеріальних активів (далі — ІНМА). Тому вважаємо, що до собівартості виготовленого власними силами об’єкта необоротних активів доцільно включати передусім прямі витрати. Тобто ті, які безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення певного об’єкта.

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

З огляду на це, до собівартості виробництва об’єкта ОЗ або ІНМА, виготовленого власними силами, слід відносити такі витрати, як:

— прямі матеріальні витрати — вартість використаних для виготовлення матеріалів та запчастин (у т. ч. комплектуючих, придбаних спеціально та вилучених у результаті ліквідації інших об’єктів);

— прямі витрати на оплату праці — сума винагороди з нарахуваннями на неї працівників за виготовлення відповідних об’єктів. При цьому витрати на оплату праці такого працівника включаємо до собівартості виготовлених ОЗ у разі, якщо за виконання таких робіт він отримує окрему винагороду на підставі укладеного договору цивільно-правового характеру. Інша справа, якщо працівник виготовляє певний об’єкт у свій основний робочий час, тобто він виконує обов’язки, передбачені його посадовою (робочою) інструкцією, та отримує зарплату за відпрацьований час. За таких умов уключати до собівартості об’єкта ОЗ (ІНМА) частку зарплати працівника з нарахованим на неї ЄСВ немає жодних підстав;

інші прямі витрати — інші витрати, безпосередньо пов’язані з виготовленням об’єкта. Найбільш поширений приклад таких витрат — це вартість послуг сторонніх фахівців, організацій у разі їх залучення. Також до таких витрат належать вартість використаної електроенергії, амортизація обладнання та інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта.

ВАЖЛИВО!

Первісна вартість виготовленого ОЗ = собівартість виробництва = прямі витрати на виготовлення

Правило 2. Накопичуємо витрати на виготовлення

Для обліку та узагальнення витрат на виготовлення (створення) ОЗ або ІНМА власними силами застосовуємо рахунок 13. Це може бути або субрахунок 1311, або 1312 залежить від первісної вартості виготовленого комп’ютера.

За дебетом саме цього субрахунку накопичуємо всі витрати, понесені установою під час виготовлення об’єкта необоротних активів власними силами. Суми цих витрат слід обліковувати у складі незавершених капітальних інвестицій до моменту введення в експлуатацію об’єкта, для виготовлення якого вони були здійснені.

Майте на увазі: витрати, пов’язані з виготовленням ОЗ чи ІНМА, слід накопичувати виключно на рахунку 13. А от рахунки 80, 81 при цьому застосовувати не варто.

Правило 3. Оприбутковуємо створений актив

Після того, як процес виготовлення об’єкта необоротних активів завершено і на рахунку 13 зібрано всі витрати, пов’язані з цим, бухгалтер має інформацію про собівартість виробництва такого активу. Власне, тоді й варто приймати в експлуатацію готовий об’єкт. За цією собівартістю його виробництва оприбутковуємо на баланс за Дт відповідного субрахунку рахунка 10 (11) і списуємо накопичені витрати за Кт субрахунку 1311 (1312).

І не забутьте про одночасне формування внесеного капіталу на вартість виготовленого необоротного активу: Дт 5411 — Кт 5111.

Правило 4. Правильно оформлюємо документи

У процесі виготовлення (створення) власними силами комп’ютера, як і будь-якого іншого необоротного активу, оформлюємо такі документи:

1) кошторис на виготовлення ОЗ власними силами. Звісно ж, типової чи-то навіть примірної форми такого документа не існує. Тому оформлюємо його у довільній формі. Головне — скласти такий кошторис або інший плановий документ потрібно ще на етапі планування виготовлення необоротного активу. При цьому слід навести перелік витрат на виготовлення та зазначити їх орієнтовні суми;

2) накладна (вимога). Цим документом оформляємо видачу запчастин та комплектуючих для виготовлення комп’ютера зі складу установи. Складаємо таку накладну за типовою формою, затвердженою наказом № 431*;

* Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.12.2022 № 431.

3) Акт списання запасів за типовою формою, затвердженою наказом № 431. У цьому документі зазначаємо найменування, кількість та вартість усіх використаних для виготовлення об’єкта (об’єктів) необоротних активів запасних частин, деталей, вузлів та інших витратних матеріалів.

Нагадаємо: Акт складається комісією установи і підлягає обов’язковому затвердженню керівником установи;

4) Картка обліку незавершених капітальних інвестицій (форма довільна) для накопичення витрат, пов’язаних з виготовленням ОЗ або ІНМА власними силами.

Зауважте: складання такого регістру не є обов’язковим. Але це дуже зручно, якщо йдеться про одночасне виготовлення кількох об’єктів ОЗ (ІНМА) і особливо якщо у процесі виробництва було понесено й інші витрати, крім матеріальних.

Такий регістр доцільно вести у розрізі витрат на виготовлення ОЗ (ІНМА) окремо за кожним об’єктом (групою однотипних об’єктів);

5) Акт введення в експлуатацію ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818*. Оформлюємо на підтвердження факту введення в експлуатацію виготовленого власними силами комп’ютера;

* Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

6) Інвентарна картка обліку об’єкта ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818. В Інвентарній картці традиційно наводимо характеристики виготовленого об’єкта та присвоєний йому інвентарний (номенклатурний) номер.

Приклад. В установі заплановано виготовлення системного блока власними силами. Перелік та суми витрат на виготовлення передбачено у кошторисі на виготовлення ОЗ.

Під час виготовлення системного блока використано комплектуючі, отримані у результаті ліквідації раніше списаного комп’ютера у 2022 році, зокрема:

— корпус системного блока — 400 грн;

— система охолодження — 300 грн;

— блок живлення — 1200 грн.

Окрім того, установа у лютому 2023 року придбала за рахунок коштів спецфонду такі запчастини, як:

— материнська плата — 800 грн;

— оперативна пам’ять — 1500 грн;

— відеокарта — 15200 грн;

— жорсткий диск HDD — 3500 грн.

Собівартість виготовленого системного блока становить: 400 грн + 300 грн + 1200 грн + 800 грн + 1500 грн + 15200 грн + 3500 грн = 22900 грн.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Оприбуткування комплектуючих для ремонту (виготовлення) інших комп’ютерів (2022 рік)

1

Оприбутковано вилучені після списання комп’ютерів комплектуючі, залишені для ремонту

1515

2117

1900

4

2

Водночас відображено:

— дохід від оприбуткування комплектуючих

2313

7112*

1900

3, 14

— касові видатки

2117

2313

1900

3, 4

3

Закриття рахунку доходів

7112

5511

1900

17

4

Віднесено суму профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

1900

17

Придбання нових запчастин (2023 рік)

1

Нараховано дохід за надання платних послуг

2111

7111

385000

4, 14

2

Отримано плату за надані послуги

2313

2111

385000

3, 4

3

Придбано запчастини для виготовлення комп’ютера

1515

6211

21000

6

4

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

21000

3, 6

Виготовлення системного блока (2023 рік)

1

Передано запчастини, комплектуючі для виготовлення системного блока

1311

1515

21000

13

2

Відкориговано фінансовий результат на вартість комплектуючих, використаних для виготовлення системного блока

5512

5411

1900

17

3

Вилучено з доходів від реалізації витрати на придбання запчастин

7111

5411

21000

17

4

Введено в експлуатацію виготовлений власними силами системний блок

1014

1311

22900

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

22900

17

* До кінця звітного місяця до Казначейства надано Довідку про надходження в натуральній формі на суму 1900,00 грн за кодом класифікації доходів 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше