Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Звільнення з роботи: документальний супровід

Оплата труда Апрель, 2015/№ 8/1
В избранном В избранное
Печать
Конституція України гарантує кожному громадянину захист від незаконного звільнення (ч. 6 ст. 43). Ця гарантія забезпечується шляхом закріплення низки вимог до порядку припинення трудового договору. У цій довідковій інформації звернемось до порядку документального оформлення розірвання трудових договорів. Далі у таблиці ви можете побачити, який пакет документів необхідний при звільненні в найбільш поширених випадках.

Підстава звільнення (стаття КЗпП)

Документи, необхідні при звільненні

1

2

Звільнення за угодою сторін ( п. 1 ст. 36 КЗпП)

1) заява працівника (якщо ініціатором припинення трудового договору є працівник) або окремий документ, складений у довільній формі та підписаний сторонами трудового договору;

2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору

( п. 2 ст. 36 КЗпП)

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)*

* Припинення строкового трудового договору після закінчення його строку не вимагає від працівника оформлення заяви про звільнення. Власник установи (уповноважена ним особа) також не зобов’язаний попереджати або будь-яким чином заздалегідь інформувати працівника про звільнення.

Звільнення у зв’язку із призовом або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу* ( п. 3 ст. 36 КЗпП)

1) повістка або інший документ військового комісаріату, що підтверджує призов на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу;

2) заява працівника про звільнення;

3) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

* Нагадаємо: у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за працівником зберігається робоче місце (трудовий договір не розривається), але не більше одного року. При цьому якщо мобілізований працівник, який підлягає звільненню з військової служби у зв’язку із демобілізацією, продовжує військову службу за контрактом, роботодавець продовжує зберігати місце роботи більше ніж на один рік.

Звільнення у зв’язку з переведенням в іншу установу* ( п. 5 ст. 36 КЗпП)

1) лист-клопотання, підписаний керівником установи, на яке працівник переводиться, адресований установі, де він працює зараз;

2) заява працівника про звільнення у зв’язку з переведенням в іншу установу;

3) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

* Деталі про звільнення за цією підставою розглядалися у статті «Золоті» правила із переведення працівників: вивчаємо разом» // спецвипуск «ОП», 2015, № 4/1, с. 8.

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу до іншої місцевості разом з установою*, а також у зв’язку з відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці ( п. 6 ст. 36 КЗпП)

1) письмове повідомлення працівника про майбутнє переведення разом з установою на роботу до іншої місцевості або про майбутню зміну істотних умов праці;

2) заява працівника про відмову від переведення на роботу до іншої місцевості або від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці**;

3) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

* Процедура самого переведення розкрита у статті «Працівник переводиться в іншу місцевість: шпаргалка для кадровика» // спецвипуск «ОП», 2014, № 18/1, с. 3.

** Якщо працівник бажає звільнитися раніше дати переведення на роботу до іншої місцевості або зміни істотних умов праці, він подає заяву про звільнення.

Звільнення у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, що унеможливлює продовження цієї роботи ( п. 7 ст. 36 КЗпП)

1) копія вироку суду, що набув законної сили, яким працівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що унеможливлює продовження роботи;

2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)*

* Зверніть увагу: наказ (розпорядження) керівника установи про звільнення працівника видається після набуття чинності вироком суду. При цьому днем звільнення вважається останній день фактичного виконання працівником його трудових обов’язків ( п. 11 постанови № 9). Для оформлення звільнення на підставі п. 7 ст. 36 КЗпП заява працівника не потрібна.

Звільнення працівника, з яким укладено безстроковий трудовий договір, з його ініціативи ( ст. 38 КЗпП)

1) заява працівника про звільнення*;

2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту). Крім того, на вимогу роботодавця в окремих випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП, неможливість продовжувати роботу в цій установі має бути підтверджена, зокрема, такими документами:

— довідкою про переведення чоловіка (дружини) на роботу до іншої місцевості, виданою його (її) роботодавцем;

— довідкою про вступ працівника до навчального закладу, виданою таким навчальним закладом;

— медичним висновком про неможливість проживання працівника в цій місцевості;

— медичним висновком про необхідність догляду за хворим членом сім’ї тощо

* Зверніть увагу: заява про звільнення має бути підписана працівником і містити дату. Відсутність цих реквізитів є підставою для визнання заяви про звільнення недійсною (див. лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 134/06/187-07).

Звільнення працівника, з яким укладено строковий трудовий договір, з його ініціативи ( ст. 39 КЗпП)

1) заява працівника про звільнення;

2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників ( п. 1 ст. 40 КЗпП)

1) письмова інформація для профкому установи з приводу заходів, пов’язаних зі звільненням працівників;

2) наказ керівника про зміни в організації виробництва та праці*;

3) затверджений новий штатний розпис;

4) наказ (розпорядження)** про попередження конкретних осіб про звільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, з яким працівників ознайомлюють під підпис або шляхом направлення їм повідомлення про майбутнє звільнення;

5) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення з роботи працівників, які є членами профспілки, у разі відсутності іншої роботи або їх відмови від запропонованого працевлаштування у цій установі***;

6) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;

7) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

* У ньому необхідно зазначити причини проведення скорочення штату або зменшення чисельності працівників, конкретні посади та роботи, що підлягають скороченню, а також дату, з якої проводитиметься скорочення штату (чисельності) в установі. Про процедуру скорочення персоналу ми розповідали у статті «Скорочуємо персонал грамотно: покрокова шпаргалка» // «ОП», 2014, № 10, с. 22.

** Його видають не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Важливо! Роботодавець має враховувати особливості звільнення окремих категорій працівників, а також переважне право на збереження робочого місця.

*** У разі ліквідації установи попередня згода профкому не потрібна.

Звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі унаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи

( п. 2 ст. 40 КЗпП)

1) висновок атестаційної комісії, отриманий під час атестації, передбаченої чинними нормативно-правовими актами;

2) документи перевірок роботи відділу, звіти, плани, доповідні записки та інші докази неякісного або неналежного виконання трудових обов’язків, інші документи, які свідчать про те, що працівник приймав помилкові рішення, — якщо звільняють через недостатню кваліфікацію працівника;

3) висновок медико-соціальної експертизи, медичний висновок про стан здоров’я працівника, зобов’язаного відповідно до законодавства проходити періодичні медичні огляди, якщо звільнення проводиться через стан здоров’я працівника;

4) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;

5) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;

6) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення ( п. 3 ст. 40 КЗпП)

1) доповідна записка безпосереднього начальника працівника на ім’я керівника установи;

2) акт, підписаний комісією, що складається не менше ніж із 3 осіб;

3) табель обліку використання робочого часу (може бути доказом систематичного запізнення на роботу);

4) письмові пояснення працівника щодо причин невиконання ним обов’язків, покладених на нього трудовим договором;

5) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;

6) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;

7) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин ( п. 4 ст. 40 КЗпП)

1) доповідна записка безпосереднього начальника працівника на ім’я керівника установи;

2) акт про відсутність на робочому місці, підписаний комісією, що складається не менше ніж із 3 осіб;

3) табель обліку використання робочого часу;

4) письмові пояснення працівника щодо причин відсутності на робочому місці;

5) лист працівнику з вимогою надати пояснення щодо причин відсутності на роботі (якщо працівник не з’являється на роботу протягом декількох днів і не повідомляє про причину своєї відсутності);

6) акт про відмову працівника давати пояснення з приводу своєї відсутності на роботі (якщо працівник не пояснює причини);

7) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;

8) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;

9) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більше 4 місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалого строку збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні ( п. 5 ст. 40 КЗпП)

1) листки непрацездатності працівника;

2) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;

3) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;

4) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з відновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу ( п. 6 ст. 40 КЗпП)

1) копія рішення суду про відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення працівника у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння ( п. 7 ст. 40 КЗпП)

1) медичний висновок;

2) інші документи (акти, пояснення третіх осіб, показання свідків або власне зізнання працівника у письмовій формі), що слугують доказом появи працівника на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння*;

3) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;

4) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;

5) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

* Майте на увазі: оптимальним варіантом для підтвердження алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння працівника буде його направлення для огляду на предмет сп’яніння до закладу охорони здоров’я. Якщо реалізувати цей варіант роботодавцеві не вдалося, то доцільним є складання відповідного акта в довільній формі за підписом декількох свідків. В акті необхідно описати всі зовнішні ознаки сп’яніння (різкий запах алкоголю, нестійка хода, незв’язне мовлення тощо) і показання спеціальних технічних засобів (якщо вони застосовувалися).

Звільнення за здійснення працівником розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника ( п. 8 ст. 40 КЗпП)

1) копія вироку суду, що набув законної сили, або постанови органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Використані документи і скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Постанова № 9постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете сайт Factor Войдите и читайте дальше бесплатно