Місцевий екс-голова: які гарантії закріплені за ним

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)
Оплата труда Ноябрь, 2015/№ 22/1
В избранном В избранное
Печать
Місцеві вибори залишилися позаду. Обрані сільські (селищні, міські) голови вливаються в робочу колію. Голови, переобрані на новий строк, продовжують вести справи «по накатаній». А ось хтось уперше виконує обов’язки за зазначеними посадами. Якщо є новий голова, отже, є й голова з приставкою «екс». Як колишньому голові налагодити своє трудове життя поза виборною посадою? Тут йому на допомогу прийдуть законодавчі гарантії. Які саме і як їх реалізувати на практиці? Про це поговоримо у статті.

Гарантії для місцевих екс-голів: правова основа

Законодавець «припас» гарантії для колишнього сільського (селищного, міського) голови. Де їх шукати? В ідеалі вони мають бути прописані в профільному для цих голів законодавчому акті — Законі № 280. Проте ч. 5 ст. 12 зазначеного Закону в такому питанні відсилає до ч. 2 ст. 33 Закону № 93:

«Депутату місцевої ради, яка працювала в раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету».

Підкреслимо: незважаючи на те, що у процитованій нормі йдеться про депутатів місцевих рад, на підставі ч. 5 ст. 12 Закону № 280 ця норма поширюється і на сільських (селищних, міських) екс-голів.

Виходить, що на гарантії, передбачені ч. 2 ст. 33 Закону № 93, можуть розраховувати колишні сільські (селищні, міські) голови, які безпосередньо перед обранням на виборну посаду були працевлаштовані на іншій посаді і були звільнені з такого місця роботи згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП (перехід на виборну посаду).

Пам’ятайте! Трудовий договір має бути припинено саме на підставі, передбаченій п. 5 ст. 36 КЗпП. Запис про звільнення за такою підставою обов’язково має бути у трудовій книжці. Якщо звільнення буде оформлено за іншою підставою (наприклад, згідно з п. 1 ст. 36 або ст. 38 КЗпП), то особа не може претендувати на гарантії ч. 2 ст. 33 Закону № 93.

Виходить, що норма ч. 2 ст. 33 Закону № 93 не застосовується в ситуації, коли особа до обрання на виборну посаду (сільського, селищного, міського голови) не перебувала у трудових відносинах з установою (організацією, підприємством). Мінсоцполітики звертало увагу на такий момент у листі № 746.

Як бачимо, колишні екс-голови можуть розраховувати на дві гарантії: прийом на колишнє місце роботи і, в разі невдачі з цією гарантією, на виплату середнього заробітку в період пошуку місця для працевлаштування, але не більше 6 місяців. Про них і поговоримо далі.

Гарантія № 1: повернення на місце праці до виборної посади

Про таку гарантію зазначено в абз. 1 ч. 2 ст. 33 Закону № 93. Її суть зводиться до того, що сільський (селищний, міський) екс-голова має право повернутися на місце роботи, де працював до обрання на зазначену виборну посаду. На рис. 1 покажемо цей шлях схематично і тим самим окреслимо ситуацію, коли застосовується норма абз. 1 ч. 2 ст. 33 Закону № 93.

Рис. 1

Екс-голова звернувся до роботодавця в точці відліку на нашій схемі, але його посади вже не існує? У такому разі роботодавець повинен йому запропонувати іншу рівноцінну роботу (посаду) в цій самій установі (організації, на підприємстві) або, за згодою екс-голови, в іншій установі (організації, на підприємстві). На замітку! Під рівноцінною роботою (посадою) слід розуміти роботу (посаду), не нижче за кваліфікацією чи посадою, за якою особа працювала до обрання на виборну посаду (відповідного голови).

Але на практиці часто-густо зустрічаються ситуації, коли роботодавець (точка відліку на нашій схемі) не може нічого запропонувати або установи (організації, підприємства), де екс-голова працював до обрання на виборну посаду, вже не існує. Що в такому разі? Тоді пряма дорога до гарантії № 2.

Гарантія № 2: середня зарплата на період пошуку нового місця роботи

Отже, через об’єктивні причини екс-голова не може бути працевлаштований у роботодавця, де працював до обрання на виборну посаду. У такому разі варто звернутися до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93. Цією нормою передбачено матеріальну підтримку (у вигляді виплати середньої зарплати) колишнього сільського (селищного, міського) голови на час пошуку ним нового місця роботи, але не більше 6 місяців.

Претенденти. Перш за все визначимо коло осіб, які можуть розраховувати на гарантію, передбачену абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 (див. рис. 2 нижче).

Рис. 2

Розмір і строк виплати. Сільському (селищному, міському) голові, які відповідають наведеним вище умовам, виплачують середню зарплату в період пошуку ним нового місця роботи, але не більше 6 місяців.

Зауважимо, що середню зарплату визначають з даних про зарплату, яку екс-голова отримував на виборній посаді. Виплачують такий середній заробіток за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Увага! Шестимісячний строк відлічується з наступного дня після закінчення повноважень сільського голови (лист № 746).

Документи для отримання виплати. Для реалізації гарантії згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 колишній сільський (селищний, міський) голова подає органу місцевого самоврядування, з яким раніше перебував у трудових відносинах:

довідку (у довільній формі) про неможливість його працевлаштування установою (організацією, підприємством), де він працював до обрання на виборну посаду, на колишній роботі (посаді) або на рівноцінній роботі (посаді). Якщо така установа (організація, підприємство) ліквідована, то тоді екс-голова підтверджує цей факт на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

трудову книжку. Колишній сільський голова подає її оригінал сільській раді для ознайомлення. А до пакета документів він додає копію трудової книжки. До речі, наявність трудової книжки на руках в екс-голови свідчить про те, що він наразі ніде не працевлаштований. Згідно з відмітками у трудовій книжці можна впевнитися, що йому не призначена пенсія.

Саме такий перелік документів наведено в листі № 746. Рекомендуємо від колишнього сільського голови також отримати заяву (у довільній формі) про його намір реалізувати гарантію, передбачену зазначеною нормою.

На підставі перелічених документів сільська (селищна, міська) рада видає розпорядження про виплату сільському (селищному, міському) голові середнього заробітку на період пошуку місця для працевлаштування (але не більше 6 місяців). На такому розпорядженні (або на заяві) бажано отримати підпис від колишнього сільського (селищного, міського) голови про те, що він проінформований про свій обов’язок повідомити раду в разі свого працевлаштування.

Підстави для припинення виплати. Виплата середньої зарплати колишньому сільському (селищному, міському) голові обмежена: на період працевлаштування, але не більше 6 місяців. Це означає, що виплата такої середньої зарплати припиняється, якщо:

закінчиться 6-місячний строк для пошуку місця працевлаштування;

— колишній голова працевлаштується в період гарантованого 6-місячного строку;

— в екс-голови виникне право на пенсійне забезпечення.

Ми вважаємо, що виплата середнього заробітку згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 не припиняється, якщо особа зареєстрована безробітною в центрі зайнятості. Тобто колишній голова цілком може зареєструватися безробітним і в цей період йому підшукують відповідну роботу. При цьому до фактичного працевлаштування (але не більше 6 місяців) він отримує середню зарплату від органу місцевого самоврядування, але йому не виплачують допомогу по безробіттю (якраз 6-місячне відстрочення у виплаті допомоги по безробіттю передбачене п. 2 розд. IV Порядку № 613).

Аналогічної думки дотримується й Державний центр зайнятості (лист від 03.10.2014 р. № ДЦ-04-6709/0/6-14). А ось Мінсоцполітики проти такого підходу (лист № 746), але ми з їх позицією не згодні (див. аргументи вище).

До уваги бухгалтерів! Як бачимо, виплата середньої зарплати, передбаченої абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93, може припинитися і до закінчення 6-місячного строку. Добре, якщо при настанні наведених вище підстав добросовісний екс-голова одразу ж повідомить відповідний орган місцевого самоврядування і бухгалтер припинить виплату. Але трапляється всяке… Тому, щоб бухгалтеру убезпечити себе від неправомірної виплати середньої зарплати, ми рекомендуємо: щомісячно перед нарахуванням такого заробітку просити пред’явити екс-голову оригіналу трудової книжки (якщо вона на руках — значить, особа не перебуває у трудових відносинах) або довідку від Центру зайнятості про те, що він стоїть на обліку як безробітний у цьому Центрі (отже, не працевлаштований).

Обчислення виплати. Розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати, що виплачується на підставі абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93, є: 2 календарні місяці, що передують місяцю припинення повноважень за виборною посадою ( абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

Наприклад, повноваження сільського (селищного, міського) голови закінчилися в листопаді 2015 року. У такому разі розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати буде вересень — жовтень 2015 року.

Зверніть увагу: середня зарплата, виплату якої передбачено абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93, не є об’єктом для нарахування та утримання ЄСВ. Причина: на момент нарахування середньої зарплати сільський (селищний, міський) голова не перебуває у трудових відносинах з органом місцевого самоврядування.

Чи обкладати таку середню зарплату ПДФО та ВЗ? Дізнайтеся відповідь фахівця ДФСУ (див. «ОП», 2015, № 22, с. 28).

Висновки:

— Сільський (селищний, міський) екс-голова після закінчення своїх повноважень на виборній посаді має право повернутися на роботу, де працював до обрання на виборну посаду. Для цього мають бути дотримані певні умови.

— Якщо колишній сільський (селищний, міський) голова не може бути працевлаштований за місцем роботи, де працював до обрання на виборну посаду, йому виплачують (за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету) середню зарплату в період пошуку ним нового місця роботи, але не більше 6 місяців.

 

Використані документи

Закон № 93Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV.

Закон № 280Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 613 — Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 р. № 613.

Лист № 746 — лист Мінсоцполітики від 16.05.2014 р. № 746/13/74-14.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд