Темы статей
Выбрать темы

5 %-ва квота: виконуємо… заповнюємо…

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Зі звітом про виконання 5 %-ї квоти ми познайомилися декілька років тому. Можливо, хтось уперше почув про нього. Тому для перших ми нагадаємо, а для других пояснимо мету такого звіту, хто і коли його подає, як заповнити. До того ж з’явилися деякі новації у заповненні звіту. Почнемо!

«Трудова» квота — благородна мета держави

Держава стоїть на варті соціального захисту громадян від безробіття. Найуразливішими на ринку праці (тобто неконкурентоспроможними) є певні категорії громадян. Саме вони мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Такі законодавчі вимоги встановлено Законом про зайнятість. Тобто держава потурбувалася про неконкурентоспроможних на ринку праці громадян, але не безпосередньо, а за рахунок роботодавців. Як? Установивши їм квоту на працевлаштування таких категорій населення.

Резонно виникає запитання — а що це за «квотні» категорії? Відповідь на нього — нижче.

Кому надаються гарантії при працевлаштуванні

Перелік громадян, які недостатньо конкурентоспроможні і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, визначено ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість. Свій «гарантійний» статус вони повинні підтвердити документально. Перелік необхідних документів можна знайти в п. 3.2 Порядку № 271.

Крім того, важливим буде і строк дії такого статусу, тобто як довго такі особи будуть у числі захищених на ринку праці.

Для зручності читачів у таблиці нижче перелічено категорії громадян «з гарантіями», документи, пільги, що підтверджують їх, і строк, протягом якого діє квота.

Категорія громадян, неконкурентоспроможних на ринку праці

Документи, що підтверджують право на «гарантії» (п. 3.2 Порядку № 271)

Строк дії квоти

1

2

3

1. Один з батьків або особа, яка їх замінює і:

— має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років1

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над дитиною або рішення суду (для осіб, які замінюють одного з батьків).

3. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345 (для одинокої матері / одинокого батька)

До досягнення дитиною 6 років

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років

До досягнення дитиною 14 років

2. Особи, яким виповнилося 15 років і які з відома одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Протягом 3 років з дати прийняття на роботу

3. Один з батьків або особа, яка їх замінює та:

— виховує без одного з подружжя дитину-інваліда

1. Копія пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність2.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над дитиною або рішення суду (для осіб, які замінюють одного з батьків).

3. Довідка про одержання (неодержання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345 (для одинокої матері / одинокого батька)

До досягнення дитиною-інвалідом 18 років

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причин інвалідності)

До досягнення батьками пенсійного віку

4. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінсімямолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4580

До досягнення дитиною 18-річного віку

5. Особи, звільнені після відбування покарання або примусового лікування, які після звільнення не перебували у трудових відносинах

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів від 08.06.2012 р. № 847/5

До припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу

6. Молодь віком до 35 років, яка:

— закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання) і вперше приймається на роботу

Копія диплома або іншого документа про освіту

Протягом 3 років з дня прийняття на роботу

— звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби) і вперше приймається на роботу

Копія військового квитка

Протягом 3 років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби

7. Особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років

Паспорт

До досягнення права на пенсію за віком

1 Таким правом може скористатися один з батьків дитини (дітей) віком до 6 років. Як підтвердити, що другий з батьків не врахований у квоті в іншого роботодавця? Мінсоцполітики спробувало роз’яснити це в листі від 29.08.2013 р. № 682/021/106-13: «Достатньою умовою для обліку у квоті може бути письмове підтвердження роботодавця про умови працевлаштування другого з батьків».

2 У разі відсутності пенсійного посвідчення приналежність громадян до цієї категорії може бути підтверджена одним з таких документів:

— копією посвідчення особи, яка одержує державну соцдопомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам» ( додаток 1 до Порядку від 16.11.2007 р. № 612);

— копією форми № 080/о «Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років», затвердженої наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482;

— копією форми первинної облікової документації № 157-1/о «Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженої наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

Хто виконує трудову квоту та який її розмір

Частиною 2 ст. 14 Закону про зайнятість передбачено, що підприємствам, установам, організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота для працевлаштування осіб, неконкурентоспроможних на ринку праці і таких, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Розмір її становить 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Ця квота (норматив) призначена для працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів*). Її роботодавці розраховують самостійно з урахуванням чисельності пільговиків, які вже працюють у них на умовах повної зайнятості ( ч. 3 ст. 14 Закону про зайнятість).

* Норматив працевлаштування інвалідів установлено ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII у розмірі 4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — одне робоче місце. Законодавчі вимоги щодо виконання «інвалідного» нормативу діють одночасно з 5 %-«квотними». Тобто це два окремі нормативи, яких повинен дотримуватися роботодавець, — «інвалідний» норматив і 5 %-ва квота. Тому працівників-інвалідів не враховують 5 %-ву квоту.

Тобто при розрахунку 5 %-ї квоти до неї потраплять працівники:

— працевлаштовані на умовах повної зайнятості за основним місцем роботи;

які мають додаткові гарантії з працевлаштування (крім інвалідів, що не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058).

Не враховуватимуться:

— працівники з неповним робочим днем;

— сумісники;

— інваліди, які не досягли пенсійного віку (їх ми враховуємо тільки для «інвалідного» нормативу).

Ну а оскільки для роботодавців держава встановила «трудову» квоту, то, як наслідок, виник і обов’язок звітувати за нею. Основні правила подання та складання цього звіту розглянемо нижче.

«Квотний» звіт: кому і коли

Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Звіт), подавайте до територіального органу Держслужби зайнятості в районі, місті, районі в місті незалежно від місцезнаходження, тобто до найближчого центру зайнятості. Не пропустіть установлені строки для подання Звіту — не пізніше 1 лютого («святково-вихідне» перенесення для його подання не передбачене). Оскільки 1 лютого 2016 року припадає на понеділок, то ця дата буде граничним строком подання Звіту за 2015 рік.

Форма і спосіб подання Звіту

Звіт подається за формою, наведеною в додатку до Порядку № 271 (ср. ). Причому Порядок № 271 не містить рекомендацій про можливі способи подання Звіту. Як роз’яснюють (усно) фахівці центрів зайнятості, подавати його потрібно особисто на паперових носіях. Для цього оформіть Звіт у двох примірниках: перший — здасте до центру зайнятості, а другий (з відміткою про прийняття) — залиште собі.

Шпаргалка щодо заповнення рядків Звіту

З організаційними моментами розібралися. Переходимо до заповнення рядків Звіту. На жаль, Порядок № 271 і в цьому питанні виявився дуже скупим, тому при заповненні Звіту будемо керуватися свіжими роз’ясненнями, наведеними в листі Мінсоцполітики від 05.11.2015 о. № 430/021/106-15 (далі — лист № 430).

Зверніть увагу! Докорінно змінився порядок заповнення «квотного» Звіту порівняно з минулими роками. «Винен» у цьому лист № 430, яким визначено використання показників не тільки 2015 року, але й 2014-го. Раніше при заповненні цього Звіту брали до уваги роз’яснення Державного центру зайнятості від 05.03.2014 р. № ДЦ-01-1433/0/6-14. Тому якщо ви вже подали Звіт, заповнений за попередніми рекомендаціями, то розрахуйте квоту заново, заповніть Звіт наново і подайте в центр зайнятості.

Підказки щодо заповнення Звіту шукайте в таблиці нижче.

Код і назва рядка Звіту

Що зазначаємо

1

2

01 «Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього»

Зазначаємо СКШП за попередній рік (за 2014-й). Тобто якщо ви звітуєте за квотою за 2015 рік, то тут укажіть СКШП попереднього року — 2014-го. Показник визначаємо відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

img 1

Важливо! Показник рядка 01 записуємо в цілих одиницях

02 «у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді»

Зазначаємо СКШП з «гарантіями» за звітний рік (2015-й).

Розрахунок СКШП з «гарантіями» здійснюємо аналогічно загальному СКШП.

Важливо! Зазначаємо кількість штатних працівників, які у 2015 році одночасно:

— належали до однієї з категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (див. таблицю на с. 6);

— працювали на умовах повної зайнятості (працівників з неповним робочим часом не враховуємо)

03 «Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників»

Зазначаємо кількість працівників «з гарантіями», які повинні були бути працевлаштовані на підприємство, до установи, організації у 2015 році. Це плановий показник на поточний рік, і він дорівнює 5 % від показника СКШП за 2014 рік (рядок 01).

Отриманий результат округлюємо до цілого числа за таким правилом. Округлюємо цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається, а якщо більше або дорівнює «5», то найближча зліва від неї цифра збільшується на одиницю (п. 3.3 Порядку № 271)

04 «Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти»

Тут записуємо кількість громадян, яких плануємо працевлаштувати у 2016 році у рахунок квоти. Значення цього показника можна визначити у 2 кроки

1) визначте розмір квоти на 2016 рік (СКШП за 2015-й х 5 %);

2) відніміть від розрахованого показника 5 %-ї квоти на 2016 рік значення СКШП з «гарантіями» (значення рядка 02).

Якщо вийшло від’ємне або нульове значення, то в рядку 04 ставимо прокреслення

У кінці ставимо дату складання Звіту. Підписує Звіт керівник підприємства, установи, організації або працівник, який наказом керівника призначений відповідальним за подання інформації.

Доповнювати Звіт будь-якими поясненнями не треба (лист № 430).

Лікнеп з розрахунку СКШП і виконанню «трудової» квоти

Основний показник, який знадобиться при розрахунку 5 %-ї квоти — СКШП за попередній календарний рік — 2014-й (рядок 01 Звіту) і поточний — 2015-й. Розрахувати цей показник легко. Основні підказки, як це зробити, наведено в п. 3.2 Інструкції № 286. Нижче на схемі ви знайдете й сам 3-кроковий механізм розрахунку СКШП.

img 2

Щоб себе перевірити, отриманий показник СКШП за рік порівняйте з даними графи 2 рядка 1040 статзвітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна).

СКШП з «гарантіями» (рядок 02 Звіту) розраховуємо аналогічно загальній СКШП. Проте тут є важливий нюанс! Щоб працівник вважався працевлаштованим і його можна було облікувати в рядку 02 Звіту, треба виконати одночасно дві умови:

1) працівник повинен мати додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, що обов’язково необхідно підтвердити;

2) зайнятість такого працівника має бути повною (працівники з неповним робочим часом не обліковуються). Інакше кажучи, у таких працівників має бути повний робочий день при повному робочому тижні.

Слід також урахувати, що сам механізм визначення квоти, який здійснюється з розрахунку на рік, надає деякі переваги для новостворених установ, організацій, підприємств, які працювали неповний рік. У таких роботодавців унаслідок того, що, як правило, вони працюють не всі місяці в році, додаються тільки показники тих місяців, в яких вони працювали, потім отримана сума ділиться на 12. Результатом і буде середньорічний показник ( п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Наприклад, установа створена у вересні 2015 року. СКШП за місяці 2015 року становить: за вересень — 45 осіб, за жовтень — 50, за листопад — 59, за грудень — 63 особи. СКШП за 2015 рік по установі становить 18 осіб: (45 + 50 + 59 + 63) : : 12 = 18,083 ≈ 18. Отже, у 2016 році установа не зобов’язана працевлаштовувати громадян з «гарантіями» і Звіт за підсумками звітного року не подає.

Якщо ж, наприклад, СКШП за 2015 рік становила б 21 особу, то установа у 2016 році зобов’язана була б працевлаштувати 1 особу з категорії соціально незахищених і в неї автоматично виникає обов’язок подати Звіт до центру зайнятості.

Квота і відповідальність — коли її боятися

За неподання або несвоєчасне подання Звіту, як і за невиконання квоти, відповідальності не передбачено.

Єдине, за що вас можуть покарати, так це за необґрунтовані відмови у працевлаштуванні неконкурентоспроможних громадян у межах невиконаної квоти. Це підтверджує й Мінсоцполітики в листі від 07.10.2013 р. № 176/021/150-13.

При перевірці за кожну таку відмову підприємству, установі, організації загрожує штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент його виявлення ( ст. 53 Закону про зайнятість).

Насамкінець покажемо, як заповнити Звіт на умовному числовому прикладі.

Приклад. В установі СКШП за 2014 рік становить 62 особи, за 2015 рік — 72 особи. Серед числа працівників установи є ті, які належать до осіб, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (працювали протягом усього 2015 року):

— 1 співробітник — випускник вишу 2014 року (зараховується до числа «квотних» працівників протягом трьох років з моменту прийняття на роботу, у тому числі 2016 року), пропрацював увесь 2015 рік;

— 1 жінка, яка виховує дитину до шести років, також пропрацювала увесь 2015 рік (чоловік не працевлаштований у рахунок виконання «трудової» квоти);

— 1 співробітник передпенсійного віку (до настання права на пенсію йому залишилося 6 років).

СКШП пільговиків за 2015 рік — 3 особи.

Деякі рядки Звіту за квотою можна заповнити одразу, без додаткових розрахунків:

— у рядок 01 проставте «62» (СКШП за 2014 рік);

— у рядку 02 зазначте «3» (середня кількість пільгових працівників).

Рядки 03 і 04 необхідно розрахувати.

Спочатку розрахуємо 5 %-ву квоту за 2015 рік: 62 особи х 5 % = 3,1 особи. Отримане число округлимо до «3» згідно з правилами п. 3.3 Порядку № 271. Це значення рядка 03.

Тепер справа за розрахунком показника рядка «04». Здійснимо розрахунок у 2 етапи:

1) визначимо 5 %-ву квоту на 2016 рік: 72 особи х 5 % = 3,6 ≈ 4 особи;

2) визначимо різницю між квотою-2016 і середньою кількістю пільгових працівників, зазначених у рядку 02: 4 особи - 3 особи = 1 особа.

Таким чином, установі у 2016 році необхідно додатково прийняти на роботу ще 1 співробітника (4 - 3) — особу, яка належить до категорії соціально незахищених. Тому в рядку 04 проставимо «1».

Далі — приклад заповнення Звіту дивіться на рисунку.

<…>

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
за 2015 рік

<…>

img 3

Висновки:

— Для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб установлено «трудову» квоту.

— Розмір «трудової» квоти на поточний рік — 5 % СКШП за попередній календарний рік.

— Такі роботодавці мають подати до центру зайнятості Звіт про квоту.

— Граничний строк подання Звіту за квотою за 2015 рік — 1 лютого 2016 року.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон про зайнятість — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.09.2003 р. № 1058-IV.

Інструкція № 345 — Інструкція про порядок оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінпраці від 19.09.2006 р. № 345.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом від 28.09.2005 р. № 286.

Порядок № 271 — Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

СКШП — середньооблікова кількість штатних працівників.

Теги квота
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше