Темы статей
Выбрать темы

Допомога одиноким матерям та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: вивчаємо нові правила

Бондаренко Ксенія, експерт із соціальних питань
Система соціального захисту передбачає різні види державної соціальної допомоги. Серед них: допомога на дітей, що виплачується одиноким матерям, та тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Якщо до 2016 року для їх отримання достатньо було наявності відповідного статусу, то з нового року при призначенні цих видів допомог враховують матеріальний стан сім’ї. Такими методами має бути забезпечений принцип адресності допомоги — її планують виплачувати лише тим, хто дійсно має потребу. Отже, за новим підходом названі види допомоги отримають лише ті «статусники», доходи яких не перевищують певний рівень. Який саме і що треба знати претендентам на зазначені види допомоги? Про це і поговоримо у статті.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Про надання допомоги одиноким матерям йдеться у розд. V-А Закону № 2811 та пп. 33 — 38 Порядку № 1751. Для призначення такої допомоги має бути виконано 3 основні умови, про які ми поговоримо далі.

Умова 1. Особа відповідає критеріям, які визначають її як претендента на допомогу ( ст. 181 Закону № 2811 і п. 33 Порядку № 1751). Зазначимо коло таких осіб нижче на рисунку.

img 1

* Або наведена інформація вказана у документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

При визначенні кола цих осіб-претендентів також ураховують таке:

— якщо вищезазначена особа уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною);

— допомога не призначається жінці, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей.

Умова 2. Вік дитини та факт її навчання відповідають умовам для призначення допомоги ( ст. 183 Закону № 2811, абз. 5 і 6 п. 33, п. 34 Порядку № 1751).

У загальному випадку допомогу надають на дітей віком до 18 років. Граничний вік дитини, щодо якої призначають допомогу, збільшено у разі її навчання. Так, якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, допомогу може бути надано до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Увага! Допомогу не призначають у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Однак якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, допомогу призначають за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.

Умова 3. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує ПМ для дитини відповідного віку ( ст. 183 Закону № 2811, п. 34 Порядку № 1751).

Власне ця умова для призначення допомоги і запроваджена з 01.01.2016 р. Відповідні зміни внесені Законом № 911 (набрав чинності 01.01.2016 р.) до ст. 183 Закону № 2811 (ср. ). Відзначимо, що постановою № 1181 аналогічні правки внесені до абз. 1 п. 34 Порядку № 1751. Зауважимо: постанова № 1181 набрала чинності 15.01.2016 р., але у ній вказано, що допомогу на дітей одиноким матерям, які звернулися для її отримання у період із січня по березень 2016 року, призначають з урахуванням нових правил її надання з 01.01.2016 р.

І до 2016 року середньомісячний сукупний дохід сім’ї фігурував у ст. 183 Закону № 2811 і абз. 1 п. 34 Порядку № 1751. Але раніше мінімальний розмір допомоги (30 % ПМ, встановленого законом для дитини відповідного віку) отримували всі, хто відповідав умовам 1 та 2, тобто дохід сім’ї тут не брався до уваги. При цьому до 2016 року середньомісячний сукупний дохід сім’ї впливав на право отримувати допомогу у збільшеному розмірі.

А от з 01.01.2016 р. дохід сім’ї є однією з обов’язкових умов для призначення допомоги в принципі. Тобто для надання допомоги мають бути поєднані усі три названі умови для її призначення.

Зверніть увагу! Нова умова про дохід сім’ї для призначення допомоги одиноким матерям полягає у наступному: допомогу не отримають ті особи, в яких середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців дорівнює або перевищує 100 % ПМ для дитини відповідного віку.

Такий висновок виходить з оновлених норм ст. 183 Закону № 2811 і абз. 1 п. 34 Порядку № 1751, де вказано: розмір допомоги визначається як різниця між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Далі у таблиці наведемо максимально можливі розміри допомоги одиноким матерям у 2016 році*.

* Цей максимальний розмір відповідає розмірам ПМ, установленого для дітей відповідно віку ст. 7 Закону про Держбюджет-2016.

Вік дитини

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям у 2016 році (грн.)

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

до 6 років

1167

1228

1313

від 6 до 18 років

1455

1531

1637

від 18 до 23 років

1378

1450

1550

Увага! Згідно з новим абз. 5 п. 49 Порядку № 1751 органи соцзахисту населення мають право робити запити та у строк до 15 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та ОМС інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми.

Розглянемо визначення розміру допомоги одиноким матерям на прикладах.

Приклад 1. У січні 2016 року за призначенням допомоги одиноким матерям звернулася жінка, до складу сім’ї якої входять: чоловік (батько молодшої дитини) і двоє дітей 12 та 5 років. На старшу дитину заявниця має статус одинокої матері. Дохід сім’ї за попередні 6 місяців (з 1 липня по 31 грудня 2015 року) складається із заробітної плати чоловіка (31200 грн.) та допомоги одиноким матерям (2569,80 грн.). Як розрахувати допомогу одиноким матерям?

При обчислені сукупного доходу сім’ї для визначення розміру допомоги одиноким матерям не враховується дохід, отриманий у вигляді допомоги одиноким матерям за попередній період. Це передбачено п.п. 5.3 п. 5 Методики № 486. Тому сукупний дохід сім’ї за період з 1 липня по 31 грудня 2015 року береться до розрахунку в сумі 31200 грн. (заробітна плата чоловіка).

Зауважимо, що розмір допомоги одиноким матерям визначається на шість місяців (п. 36 Порядку № 1751).

Тепер визначимо розмір допомоги одиноким матерям на дитину віком 12 років у період з січня по червень 2016 року (див. таблицю нижче).

№ з/п

Процедура визначення допомоги одиноким матерям

Розрахунки та показники для визначення допомоги одиноким матерям

1

Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців

31200 грн. : 6 міс. : 4 особи = 1300 грн.,

де 31200 — сукупний дохід сім’ї за 6 місяців;

6 — кількість місяців, за які враховують доходи для призначення допомоги;

4 — кількість членів сім’ї (дружина, чоловік і дві дитини)

2

Беремо до уваги 100-відсотковий розмір ПМ для дитини віком від 6 до 18 років для 2016 року ( ст. 7 Закону про Держбюджет-2016)

З 01.01.2016 р. — 1455 грн.;

з 01.05.2016 р. — 1531 грн.

3

Розраховуємо розмір допомоги одиноким матерям з 01.01.2016 р.

1455 грн. - 1300 грн. = 155 грн. на місяць

4

Розраховуємо розмір допомоги одиноким матерям з 01.05.2016 р.

1531 грн. - 1300 грн. = 231 грн. на місяць

Таким чином, у наведеному прикладі допомогу одиноким матерям з 01.01.2016 р. визначено у розмірі 155 грн. на місяць. Оскільки ст. 7 Закону про Держбюджет-2016 з 01.05.2016 р. запроваджується новий розмір ПМ, то з цієї дати допомогу розраховано в новому розмірі — 231 грн. на місяць.

Після закінчення шестимісячного періоду, тобто у липні 2016 року, заявниця повинна звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період.

Приклад 2. У січні 2016 року за призначенням допомоги одиноким матерям звернулася жінка, до складу сім’ї якої входить дитина віком 4 років. Батько дитини помер, проте пенсію в разі втрати годувальника не призначено у зв’язку з відсутністю достатнього страхового стажу у померлого. Дохід сім’ї за попередні 6 місяців (з 1 липня по 31 грудня 2015 року) складається із: заробітної плати заявниці (14088 грн.) та допомоги одиноким матерям (2061,60 грн.). Чи може жінка розраховувати на допомогу одиноким матерям?

У цьому випадку при розрахунку сукупного доходу сім’ї до уваги береться лише заробітна плата в сумі 14088 грн. ( п.п. 5.3 п. 5 Методики № 486).

Нижче у таблиці наведемо розрахунки із визначення розміру допомоги одиноким матерям на дитину віком 4 років у період з січня по червень 2016 року.

№ з/п

Процедура визначення допомоги одиноким матерям

Розрахунки та показники для визначення допомоги одиноким матерям

1

Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців

14088 грн. : 6 міс. : 2 особи = 1174 грн.,

де 14088 — сукупний дохід сім’ї за 6 місяців

6 — кількість місяців, за які враховують доходи для призначення допомоги;

2 — кількість членів сім’ї (заявниця і дитина)

2

Беремо до уваги 100-відсотковий розмір ПМ для дитини віком до 6 років для 2016 року ( ст. 7 Закону про Держбюджет-2016)

З 01.01.2016 р. — 1167 грн.;

з 01.05.2016 р. — 1228 грн.

3

Розраховуємо розмір допомоги одиноким матерям з 01.01.2016 р.

1167 грн. - 1174 грн. = 0 грн. на місяць

4

Розраховуємо розмір допомоги одиноким матерям з 01.05.2016 р.

1228 грн. - 1174 грн. = 54 грн. на місяць

У наведеному прикладі допомога одиноким матерям з 01.01.2016 р. не призначається, оскільки середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців перевищує 100-відсотковий розмір ПМ для дитини відповідного віку. Разом з тим з 01.05.2016 р. допомогу призначено у розмірі 54 грн. на місяць. Якщо за умовами наведеного прикладу рівень доходу заявниці різко знизиться (наприклад, у січні та лютому 2016 року вона не працюватиме), то вона може звернутися до органу соціального захисту населення за визначенням розміру допомоги у березні 2016 року. Така можливість передбачена п. 34 Порядку № 1751.

ТИМЧАСОВА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Механізм надання тимчасової допомоги визначає Порядок № 189, розроблений відповідно до ч. 9 ст. 181 СКУ. До ч. 8 ст. 181 СКУ внесено зміни Законом № 911, який набув чинності з 01.01.2016 р. Згідно із змінами тепер тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина. На виконання такого припису постановою № 1181* викладений у новій редакції абз. 1 п. 8 Порядку № 189.

* Постанова набрала чинності 15.01.2016 р. Однак фактично її норми свідчать про те, що оновлені правила із призначення тимчасової допомоги слід застосовувати з 01.01.2016 р.

Важливо! З 01.01.2016 р. розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. При цьому з 01.01.2016 р. скасовано фіксований розмір тимчасової допомоги (30 % ПМ, установлено для дитини відповідного віку), який раніше виплачували без урахування доходів сім’ї.

Далі розглянемо 3 головні умови для призначення тимчасової допомоги з 01.01.2016 р.

Умова 1. Тимчасову допомогу можуть отримати ті сім’ї, в яких середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 50 % ПМ для дитини відповідного віку (оновлений абз. 1 п. 8 Порядку № 189). Ще раз відзначимо: раніше право на отримання тимчасової допомоги не залежало від розміру доходу сім’ї. Брався до уваги лише один фактор — наявність відповідного статусу (див. умови 2 і 3 нижче).

Зверніть увагу, що тепер здобувач для отримання тимчасової допомоги повинен подавати, зокрема, й декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). Про це йдеться у доповненому п. 6 Порядку № 189. Форма декларації затверджена наказом Мінпраці від 22.07.2003 р. № 204.

При цьому орган соцзахисту населення з метою перевірки достовірності даних, необхідних для обчислення тимчасової допомоги, звертається до територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та ОМС. Ці дані вказані органи передають органам соцзахисту населення у строк до 15 календарних днів (викладений у новій редакції п. 7 Порядку № 189).

Умова 2. Тимчасова допомога призначається у разі наявності одного з нижченаведених випадків (пп. 2 і 8 Порядку № 189):

— рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

— один з батьків не має можливості утримувати дитину, оскільки перебуває: під слідством (стосовно нього здійснюється кримінальне провадження), на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, на строковій військовій службі;

— один з батьків визнаний в установленому порядку недієздатним;

— місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено;

— розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший ніж 30 % ПМ для дитини відповідного віку.

Умова 3. Тимчасова допомога призначається на дитину віком до 18 років (п. 3 Порядку № 189). Увага! На дітей старше 18 років, які продовжують навчання, тимчасова допомога не призначається.

Не призначається тимчасова допомога і на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Проте якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, тимчасова допомога призначається за повні місяці такого перебування на підставі довідки установи (закладу) про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні (п. 4 Порядку № 189).

Важливо! Визначення розміру тимчасової допомоги тепер здійснюється аналогічно розрахунку розміру допомоги одиноким матерям. Єдина відмінність: у розрахунках для обчислення тимчасової допомоги слід враховувати 50 % ПМ, установленого для дітей відповідного віку. Тому можна скористатися прикладами, наведеними у попередньому розділі.

Нижче у таблиці наведемо максимально можливі розміри тимчасової допомоги у 2016 році (дорівнює 50 % ПМ для дитини відповідного віку*).

* Розмір ПМ для дитини відповідного віку для 2016 року наведений у ст. 7 Закону про Держбюджет-2016.

Вік дитини

Максимальний розмір тимчасової допомоги у 2016 році (грн.)

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

до 6 років

583,50

614,00

656,50

від 6 до 18 років

727,50

765,50

818,50

Наостанок відзначимо важливі аспекти для отримувачів тимчасової допомоги.

Аспект 1. Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на отримувача тимчасової допомоги (п. 6 Порядку № 189).

Аспект 2. У разі поновлення виплати аліментів отримувач тимчасової допомоги зобов’язаний в триденний строк письмово повідомити про це орган соціального захисту населення для припинення виплати раніше призначеної тимчасової допомоги (п. 6 Порядку № 189).

Аспект 3. Суми наданої дитині тимчасової допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку ( ч. 10 ст. 181 СКУ).

Висновки:

— З 01.01.2016 р. змінено підхід у визначенні права особи на допомогу одиноким матерям і тимчасову допомогу — із вказаної дати відштовхуються від доходу сім’ї.

— З нового року допомогу одиноким матерям призначають у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 100 % ПМ для дітей відповідно віку, а тимчасову допомогу — якщо вказаний показник середньомісячного сукупного доходу не перевищує 50 % ПМ для дітей відповідного віку.

— Починаючи з 2016 року скасовано мінімальний розмір допомоги одиноким матерям і тимчасової допомоги (30 % ПМ для дітей відповідного віку), який раніше виплачувався незалежно від доходу сім’ї.

Використані документи і скорочення

СКУ — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

Закон про Держбюджет-2016Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII.

Закон № 911Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII.

Закон № 2811Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Постанова № 1181 — постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.12.2015 р. № 1181.

Порядок № 189Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою КМУ від 22.02.2006 р. № 189.

Порядок № 1751Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751.

Методика № 486 — Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату та Держкомітету молодіжної політики від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

ПМ — прожитковий мінімум.

Тимчасова допомога — тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше