Допомоги у разі усиновлення дитини: вивчаємо види та їх розмір

Бондаренко Ксенія, експерт із соціальних питань
Оплата труда Март, 2016/№ 6/1
В избранном В избранное
Печать
У січні 2016 року ми з дружиною усиновили дитину віком 5 місяців. Директор будинку дитини повідомив, що на усиновлену дитину відкрито рахунок у банківській установі, на який перераховано частину державної допомоги при народженні дитини. Решту цієї допомоги ми зможемо отримати, звернувшись до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Проте в органі соцзахисту населення нам відмовили у виплаті решти суми допомоги при народженні дитини. Чи правомірно це? Чи маємо ми право на допомогу при усиновленні дитини у повному обсязі?

У разі усиновлення дитини йдеться про виплату допомоги при народженні дитини і допомоги при усиновленні дитини. Нормативне забезпечення надання цих видів допомог представлене у Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII (далі — Закон № 2811) та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 (далі — Порядок № 1751). Зараз їх розмір фіксований (тобто не залежить від розміру прожиткового мінімуму, установленого законодавством). Проте кінцеві розміри цих видів допомог, які отримають усиновлювачі, відрізняються. Це пов’язано із змінами у порядку надання допомоги при народженні дитини усиновлювачам, які діють з вересня 2015 року.

Про реальні суми допомог при народженні дитини і при її усиновленні, які на цей момент можуть отримати усиновлювачі, поговоримо далі на прикладі ситуації, наведеної у запитанні.

Допомога при народженні дитини. На дітей, влаштованих до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, виплачується допомога при народженні дитини шляхом перерахування на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини ( абз. 12 п. 13 Порядку № 1751). Про це йдеться і у п. 1.6 Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, МОЗ, МОН, Мінсім’ямолодьспорту від 19.05.2008 р. № 254/704/260/427/2014 (далі — Порядок № 254).

Так, у випадку, наведеному в запитанні, на момент усиновлення на рахунку дитини, враховуючи її вік (5 місяців на момент усиновлення), має знаходитися допомога при народженні дитини у сумі 13760 грн.:

Відзначимо: якщо усиновитель забрав дитину з дитячого закладу, на яку відкрито рахунок у банківській установі й перераховано допомогу при народженні дитини, він має право на отримання цієї допомоги та її використання з метою створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному чинним законодавством (п. 3.8 Порядку № 254).

Важливо! Зараз усиновлювачі мають право на допомогу при народженні дитини у розмірі, що на момент усиновлення накопичується на рахунку у банківській установі, відкритому для таких цілей.

Тому за обставин, наведених у запитанні, усиновлювачі мають право на допомогу при народженні дитини виключно в розмірі 13760 грн. У подальшому вони не отримуватимуть решту суми такої допомоги. Отже, орган соцзахисту населення правомірно відмовив у виплаті іншої, ніж накопиченої на момент усиновлення, суми допомоги при народженні дитини.

Тепер пояснимо, чому в усиновлювачів виникли такі непорозуміння з органом соцзахисту населення. Раніше (а саме до 04.09.2015 р.) усиновлювачі, дійсно, мали право на отримання решти суми допомоги при народженні, що залишилася до закінчення терміну її виплати (мається на увазі на суму цієї допомоги, що підлягала виплаті з моменту усиновлення і до закінчення строку її виплати). Це було регламентовано п. 3.9 Порядку № 254.

Проте з 04.09.2015 р. набув чинності спільний наказ Мінсоцполітики, Мінфіну, МОН та МОЗ від 20.07.2015 р. № 745/652/776/445, яким внесені зміни до Порядку № 254. Згідно з цими змінами з 04.09.2015 р. право на отримання решти суми допомоги при народженні, що залишилася до закінчення терміну її виплати, мають лише опікуни та біологічні батьки дитини, які забирають дитину в сім’ю з будинку дитини. Тоді як усиновлювачі позбавлені цього права. До речі, втратили таке право не тільки усиновлювачі, але й прийомні батьки та батьки-вихователі.

Але це рішення нормотворця має обґрунтоване пояснення. Річ у тім, що з 01.01.2009 р. запроваджена державна допомога при усиновленні дитини з метою державної підтримки сімей, які усиновили дитину. Про неї і поговоримо далі.

Допомога при усиновленні. Умови призначення та виплати цієї допомоги вказані у розд. III-А Закону № 2811 і пп. 39 — 422 Порядку № 1751.

Зверніть увагу! Допомогу при усиновленні надають на кожну дитину незалежно від її віку, яку всиновили ( п. 42 Порядку № 1751). При цьому усиновлювачі мають право на таку допомогу у повному обсязі.

Доповнимо: допомогу при усиновленні призначають у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення ( п. 42 Порядку № 1751).

При цьому однією із головних умов для її надання є: звернення усиновлювача за призначенням допомоги при усиновленні дитини надійшло до органу соцзахисту населення не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини ( п. 41 Порядку № 1751, ст. 122 Закону № 2811). Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу органами соцзахисту населення за місцем його реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соцзахисту населення за місцем реєстрації ( п. 421 Порядку № 1751).

Настав час з’ясувати, на який розмір допомоги при усиновленні може розраховувати особа, про яку йдеться в запитанні, а також якими частинами і в які строки ця допомога буде виплачуватися.

Приклад. Точної дати усиновлення у ситуації, що розглядається, не наведено. Тож припустимо, що рішення про усиновлення набуло законної сили 20.01.2016 р.

Дописувач або його дружина повинні звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації (або місцем проживання) не пізніше 20 січня 2017 року. При цьому усиновлювач має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і надати пакет документів ( п. 40 Порядку № 1751):

— заяву, що складається за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» від 21.04.2015 р. № 441. Бланк цієї заяви можна отримати в управлінні соцзахисту населення або скачати в мережі Інтернет;

— копію свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

— копію рішення суду про усиновлення дитини.

Ще раз наголосимо: у разі звернення за призначенням допомоги до органу соцзахисту населення не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання додається також довідка про неодержання зазначеної допомоги в органі соцзахисту населення за місцем реєстрації ( п. 421 Порядку № 1751).

За обставин, викладених у запитанні, допомогу при усиновленні призначають у такому розмірі:

Важливо знати! Держава здійснює контроль за використанням отриманої допомоги при усиновленні та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини. Контроль за цільовим використання цієї допомоги здійснює служба у справах дітей ( п. 42 Порядку № 1751).

У зв’язку з наявністю такого нагляду зауважимо, що виплату допомоги при усиновленні припиняють у разі:

— позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

— нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

— відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

— смерті дитини або отримувача допомоги;

— перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

— скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

— тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

У загальному випадку виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється за рішенням органу, який призначив допомогу, прийнятим на підставі пропозицій служби у справах дітей. При цьому припиняють виплачувати цю допомогу з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

Передбачено й поновлення виплати допомоги при усиновленні дитини ( абз. 14 п. 42 Порядку № 1751). Це відбувається у разі, якщо перелічені вище підстави змінилися та особа, що фактично здійснює догляд за дитиною (якщо усиновлювачами є подружжя), звернулася про поновлення виплати допомоги протягом 6 місяців після припинення її виплати.

Висновок: У ситуації, наведеній у запитанні, сім’я усиновлювачів має право на допомогу при народженні дитини в розмірі 13760 грн. (саме така сума цієї допомоги накопичилася на рахунку дитини на момент усиновлення) та на допомогу при усиновленні дитини у повному обсязі в розмірі 41280 грн.

Корисна інформація! Чинним законодавством передбачені й інші гарантії для усиновлювачів. Так, усиновлювач має право на:

— оплату лікарняного листа у зв’язку з вагітністю та пологами (як застрахована особа, ч. 2 ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV) або на отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (якщо усиновитель не працює, розд. II Закону № 2811 та пп. 3 — 9 Порядку № 1751). В обох випадках такі допомоги надають особам, які усиновили дитину протягом двох місяців з дня її народження. Допомога призначається за період із дня усиновлення і до закінчення 56* календарних днів (70* календарних днів — у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**);

— одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини (у разі усиновлення дитини з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком старше трьох років). Тривалість відпустки становить 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустка надається одному з усиновлювачів (матері або батькові) після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини ( ч. 2 ст. 182 КЗпП). Це право необхідно реалізувати, подавши роботодавцю заяву не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини ( ст. 181 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР);

— відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (при усиновленні дитини віком до 3 років) або шестирічного віку (при усиновленні дитини віком до 6 років). Надається одному з усиновлювачів, який фактично здійснює догляд за дитиною ( ст. 179 і ч. 3 ст. 182 КЗпП);

— допомогу на дітей одинокій матері ( розд. V-А Закону № 2811 та пп. 33 — 38 Порядку № 1751). Надається одинокому усиновлювачу, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою усиновлювача дитини (деталі — у спецвипуску «ОП», 2016, № 2/1, с. 12);

— державну соціальну допомогу на дитину-інваліда (якщо усиновлена дитина визнана інвалідом). Про виплату такої допомоги йдеться у Законі України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III.

* Вказаної тривалості для осіб, що працюють і усиновили дитину, передбачена відпустка ( ч. 1 ст. 182 КЗпП).

** Жінки-чорнобильці 4 категорії на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами подовженої тривалості права не мають. Детальніше про це читайте в «ОП», 2015, № 7, с. 6. — Прим. ред.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд