Темы статей
Выбрать темы

Особливості відпусток держслужбовців

Борисова Олена, юрист
Навіть ті, які стоять на варті державних інтересів, мають право на тривалий відпочинок — відпустку. При цьому законодавець для держслужбовців визначив щорічну основну відпустку більшої тривалості, ніж для багатьох інших категорій працівників. Крім того, вони мають право ще й на щорічну додаткову відпустку — за держстаж, а ті, які бажають бути обрані народом, — ще й на «виборчу» відпустку. Про особливості надання відпусток служителям держави — сьогодні у статті.

Усі запитання, пов’язані з регулюванням відносин, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначенням правового статусу держслужбовця, врегульовані «профільним» законом — Законом № 889. Тож і порядок надання відпусток держслужбовцям перш за все визначено у Законі № 889.

Саме у цьому Законі зазначені види і тривалість відпусток, які належать держслужбовцям, на яких поширюється дія вказаного Закону:

1. Щорічна основна відпустка30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати ( ст. 57 Закону № 889).

2. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за стаж держслужби — держслужбовцям, які мають стаж держслужби понад 5 років, надається 1 календарний день цієї відпустки, а починаючи зі стажу держслужби понад 6 років тривалість цієї відпустки збільшується на 1 календарний день за кожний наступний рік держслужби до досягнення максимальної тривалості цієї відпустки — 15 календарних днів ( ст. 58 Закону № 889, п. 2 Порядку № 270).

3. Відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі — така відпустка надається державному службовцю на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства ( ст. 58 і 10 Закону № 889).

А як же бути з іншими відпустками, види і тривалість яких зазначені у Законі про відпустки? Запевняємо: на них держслужбовці також мають право. Це випливає з положень ч. 2 ст. 58 Закону № 889. Згідно з ними додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються державним службовцям відповідно до закону (мається на увазі — відповідно до Закону про відпустки). Вказані види відпусток та їх тривалість наводилися у спецвипуску «ОП», 2017, № 6/1, с. 4.

У рамках цієї статті ми зупинимось на тих відпустках, які є особливими для держслужбовців.

Щорічна основна відпустка

Тривалість. Як ми вже відзначили, державні службовці мають право на щорічну основну відпустку більшої тривалості, ніж це визначено для «простих» працівників, — 30 календарних днів.

Звичайно, що, як і для інших категорій працівників, при визначенні тривалості щорічної основної відпустки святкові та неробочі дні ( ст. 73 КЗпП) не враховуються. Отже, якщо на період наданої держслужбовцю щорічної основної відпустки припадають святкові та неробочі дні, тривалість відпустки збільшується на кількість таких днів. Але слід мати на увазі, що оплаті підлягають тільки дні відпустки, а святкові та неробочі дні не оплачуються.

Щорічна основна відпустка державним службовцям надається за відпрацьований робочий рік. При цьому для держслужбовців цей рік обчислюється з дня вступу (призначення) на посаду.

Вихід у щорічну основну відпустку для держслужбовців супроводжується наданням грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. Зазначена матдопомога виплачується один раз на календарний рік незалежно від того, повної тривалості надається щорічна основна відпустка чи тільки її частина.

Як же державні службовці мають реалізувати своє право на щорічну основну відпустку, у якому порядку та за яких умов здійснюється її надання — про все це розповімо далі.

Порядок надання. Частиною 1 ст. 59 Закону № 889 визначено, що щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю. Тож на порядок надання щорічної основної відпустки держслужбовцям поширюються норми Закону про відпустки у частині надання цього виду відпустки. Так, щорічна основна відпустка:

— надається повної тривалості після закінчення 6 місяців безперервної роботи у цьому держоргані (крім випадків, наведених у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки);

— надається з урахуванням ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки, де наведені категорії працівників, яким щорічна відпустка надається за їх бажанням у зручний для них час;

— підлягає поділу на частини за правилами ст. 12 Закону про відпустки;

— переноситься або подовжується у випадках та згідно із правилами, наведеними у ст. 11 Закону про відпустки;

— використовується держслужбовцем згідно із графіком відпусток, складеним у держоргані ( ч. 10 і 11 Закону про відпустки), тощо.

Головна відмінність: Законом № 889 передбачено власний механізм відкликання держслужбовця із щорічної відпустки. Про це ми поговоримо в одному з наступних розділів цієї статті.

Як бачимо, якихось суттєвих відмінностей у наданні щорічної основної відпустки держслужбовцям, порівняно з працівниками інших бюджетних сфер, немає. А зараз перейдемо до розгляду «специфічної» відпустки держслужбовців — щорічної додаткової відпустки за держстаж.

Щорічна додаткова відпустка за держстаж

Крім щорічної основної відпустки, державні службовці мають право ще й на щорічну додаткову оплачувану відпустку, яку в прямому сенсі держслужбовцю треба «заслужити», бо надається вона після досягнення відповідного стажу державної служби.

Тривалість щорічної додаткової відпустки за держстаж визначена ст. 58 Закону № 58, а конкретний механізм її надання — Порядком № 270.

Наведемо у табл. 1 тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби.

Таблиця 1

Тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби

Стаж держслужби

Тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби

Понад 5 років

1 календарний день

Понад 6 років

2 календарні дні

Понад 7 років

3 календарні дні

Понад 8 років

4 календарні дні

Понад 9 років

5 календарних днів

Понад 10 років

6 календарних днів

Понад 11 років

7 календарних днів

Понад 12 років

8 календарних днів

Понад 13 років

9 календарних днів

Понад 14 років

10 календарних днів

Понад 15 років

11 календарних днів

Понад 16 років

12 календарних днів

Понад 17 років

13 календарних днів

Понад 18 років

14 календарних днів

Понад 19 років і далі

15 календарних днів

Як бачимо, права на щорічну додаткову відпустку за держстаж держслужбовець набуває після досягнення держстажу понад 5 років. Починаючи з досягнення стажу держслужби понад 6 років ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік, але не більш як 15 календарних днів.

Тобто тривалість щорічної додаткової відпустки за держстаж безпосередньо залежить від стажу держслужби, який держслужбовець «напрацював». Тому для визначення тривалості зазначеної відпустки слід у першу чергу визначити стаж держслужби.

Визначаємо держстаж. По-перше, важливо зазначити, що Закон № 889 набрав чинності 01.05.2016 р. Стаж держслужби з цієї дати визначається згідно з Порядком № 229.

По-друге, відповідно до п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 стаж за період роботи до 01.05.2016 р. обчислюється в порядку та на умовах, установлених на той час законодавством, тобто згідно з Порядком № 283.

Стаж державної служби обчислюється службою управління персоналом державного органу, з 01.05.2016 р. спираючись при цьому на ч. 2 ст. 46 Закону № 889 і п. 4 Порядку № 229. Цими нормами визначено час перебування на відповідних посадах, який зараховується до стажу державної служби, та інші періоди, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах із держорганом.

Звертаємо увагу кадровиків на те, що, окрім часу перебування на конкретних посадах (державної служби, народного депутата, працівників дипломатичної служби, в органах місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, а також тих, на яких присвоюються військові та спеціальні звання, та ін.), до стажу державної служби зараховуються наступні періоди:

— час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу (крім випадків, установлених законом);

— період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах із державним органом;

— час перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Як визначається держстаж? Згідно з п. 5 Порядку № 229 стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках. Для обчислення стажу державної служби для державних службовців слід обрати дату його відліку. Такою датою буде дата вступу на державну службу. Уточнимо: відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону № 889 особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця (про що робиться запис у трудовій книжці), а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, — з дня призначення на посаду.

При цьому якщо особа раніше не працювала на посадах, віднесених до відповідної категорії посад державних службовців, або на посадах, періоди роботи (служби) на яких зараховуються до стажу державної служби, то дата призначення цієї особи на посаду державного службовця буде для неї одночасно і датою початку (відліку) її стажу державної служби.

У разі, якщо особа у певний період працювала на посаді, віднесеній до відповідної категорії посад державних службовців, а потім повторно набула статусу державного службовця і з того часу продовжує обіймати посаду, віднесену до відповідної категорії посад державних службовців, стаж державної служби буде обчислюватися за два періоди держслужби сумарно. Виходить, що при визначенні права на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби та її тривалості у цьому держоргані враховують увесь наявний стаж держслужби (у тому числі набутий в інших держорганах).

Також ураховуйте припис п. 4 Порядку № 270: у перший рік держслужби в держоргані держслужбовцю, який має стаж такої служби понад 5 років, додаткова відпустка надається після закінчення 6 місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством.

Підсумовуємо: точне обчислення стажу державної служби необхідне для визначення дати, коли державний службовець набуває права на додаткову оплачувану відпустку за держстаж вперше, а надалі — для дати, з якої держслужбовець набуває права на цю відпустку збільшеної тривалості.

Для визначення тривалості щорічної додаткової відпустки треба визначити держстаж у роках. Для цього нам потрібно скористатися положеннями ст. 2411 КЗпП. Так, строк, що обчислюється роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо державного службовця призначено на посаду 06.09.2016 р., то стаж його державної служби на відповідній посаді становитиме 1 рік на 05.09.2017 р. П’ять років стажу державної служби держслужбовець набуде 05.09.2021 р. Право на щорічну додаткову відпустку він буде мати з 06.09.2021 р., оскільки право на таку відпустку держслужбовець набуває, коли він має держстаж понад 5 років.

Документами для визначення стажу держслужби є ( п. 3 Порядку № 229):

— трудова книжка;

— копія послужного списку;

— військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо).

Особливість визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за держстаж. При визначенні тривалості цієї додаткової відпустки слід мати на увазі особливості такого визначення для держслужбовців, які станом на 01.05.2016 р. мали стаж держслужби 12, 13 та 14 років. Чому саме для цих держслужбовців? Тому що за «старим» законодавством вони мали право на додаткову відпустку за держстаж більшої тривалості, ніж це передбачено «новим» законодавством — Законом № 889.

У цьому випадку за держслужбовцями із згаданим стажем держслужби зберігається право на щорічну додаткову відпустку за держстаж тривалістю, визначеною за Законом № 3723, але подальше збільшення тривалості цієї відпустки повинно відбуватися вже за нормами Закону № 889.

Наведемо у табл. 2 порядок визначення тривалості додаткової відпустки для держслужбовців, які станом на 01.05.2016 р. досягли стажу державної служби 12, 13 або 14 років з урахуванням «перехідних» моментів із цього приводу, визначених у п. 12 Порядку № 270.

Таблиця 2

Тривалість додаткової відпустки за держстаж для держслужбовців, які на 01.05.2016 р. досягли стажу держслужби 12, 13 або 14 років

Стаж держслужби станом на 01.05.2016 р.

12 років

13 років

14 років

стаж держслужби

тривалість додаткової відпустки

стаж держслужби

тривалість додаткової відпустки

стаж держслужби

тривалість додаткової відпустки

Понад 12 років

9 к. дн.

Понад 13 років

11 к. дн.

Понад 14 років

13 к. дн.

Понад 13 років

9 к. дн.

Понад 14 років

11 к. дн.

Понад 15 років

13 к. дн.

Понад 14 років

10 к. дн.

Понад 15 років

11 к. дн.

Понад 16 років

13 к. дн.

Понад 15 років

11 к. дн.

Понад 16 років

12 к. дн.

Понад 17 років

13 к. дн.

Понад 16 років

12 к. дн.

Понад 17 років

13 к. дн.

Понад 18 років

14 к. дн.

Понад 17 років

13 к. дн.

Понад 18 років

14 к. дн.

Понад 19 років і далі

15 к. дн.

Понад 18 років

14 к. дн.

Понад 19 років і далі

15 к. дн.

Х

Понад 19 років і далі

15 к. дн.

Х

Також зауважимо: якщо станом на 01.05.2016 р. держслужбовець мав стаж держслужби понад 15 років і більше, то на підставі п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 тривалість додаткової відпустки фіксується на 15 календарних днях і такою тривалістю надається після досягнення наступних років держслужби (за стаж держслужби понад 15 років, понад 16 років, понад 17 років і далі).

Із тривалістю додаткових відпусток держслужбовців визначилися, тепер перейдемо до порядку та умов їх надання.

Порядок та умови надання щорічної додаткової відпустки за держстаж. Як ми уже зазначали, порядок та умови надання щорічної додаткової відпустки за держстаж державним службовцям визначено Порядком № 270. Наведемо у табл. 3 у вигляді запитань та відповідей порядок надання такої відпустки.

Таблиця 3

Порядок надання відпустки за держстаж у запитаннях-відповідях

Запитання

Відповідь

Держслужбовець досяг стажу держслужби понад 5 років через декілька днів після його прийняття до цього держоргану. Коли він зможе скористатися додатковою відпусткою за держстаж у цьому органі?

Держслужбовець, який працює у цьому держоргані перший рік, але має при цьому стаж держслужби понад 5 років, зможе звернутися із заявою про надання щорічної додаткової відпустки за держстаж після закінчення 6 місяців безперервної служби у цьому держоргані ( п. 4 Порядку № 270). Однак оскільки додаткова відпустка за стаж держслужби є щорічною відпусткою, тут слід мати на увазі категорії працівників, вказані у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки, яким за їх бажанням щорічна відпустка у перший рік роботи надається до відпрацювання 6 місяців у відповідному держоргані

Чи можна поділити додаткову відпустку за держстаж?

Додаткову відпустку на прохання державного службовця може бути поділено на частини будь-якої тривалості ( п. 6 Порядку № 270)

Чи можуть бути надані додаткові відпустки за попередній і поточні періоди одночасно?

Так, можуть, якщо на це є згода між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі ( абз. 3 п. 6 Порядку № 270)

Чи може бути додаткова відпустка перенесена на інший період чи продовжена?

Так, додаткова відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі ( п. 7 Порядку № 270):

— тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому порядку;

— відкликання із додаткової відпустки для виконання невідкладних завдань;

— виконання державним службовцем державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством службовець підлягає звільненню на час виконання ним таких обов’язків від основної роботи із збереженням зарплати;

— настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

— збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням

Чи може додаткова відпустка або її частина бути замінена грошовою компенсацією?

Так, за бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією ( п. 10 Порядку № 270)

Чи існують вимоги щодо обов’язковості надання додаткових відпусток?

Ненадання додаткових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд забороняється ( п. 8 Порядку № 270)

За які періоди додаткова відпустка за держстаж не надається?

Відповідно до п. 11 Порядку № 270 додаткова відпустка за держстаж не надається за час перебування:

— у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— у відпустках без збереження заробітної плати: у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку); у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку);

— за час навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва

Особливістю для держслужбовців є порядок відкликання з відпустки. Отже, розглянемо і його.

Відкликали? Відшкодуйте!

Відкликання з відпустки — момент неприємний, але трапляється. А відносно держслужбовців такі «сюрпризи» виникають доволі часто. Тому законодавець розробив навіть цілий механізм такого відкликання.

Як і раніше, держслужбовця можуть відкликати із щорічної (основної або додаткової за стаж держслужби) відпустки ( ст. 60 Закону № 889). Наголошуємо: з інших видів відпусток, що не належать до щорічних (наприклад, із соціальної додаткової відпустки працівникам, які мають дітей), відкликати держслужбовців не можна.

Увага! Згода держслужбовця (на відміну від інших працівників) на його відкликання із щорічної відпустки не потрібна.

При оформленні відкликання держслужбовця із щорічної відпустки слід керуватися спеціальним нормативним документом — Порядком № 230.

У п. 3 цього Порядку вказано, що підставою для відкликання держслужбовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. А ось ініціаторів відкликання із щорічної відпустки держслужбовців залежно від їх категорій наведено у пп. 4 і 5 Порядку № 230.

Служба управління персоналом держоргану повідомляє (з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку та/або поштового зв’язку) держслужбовця про прийняте рішення щодо його відкликання із щорічної відпустки ( п. 7 Порядку № 230):

— у разі необхідності виконання невідкладного завдання — не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого відкликання;

— у разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина — не пізніше ніж за 2 календарні дні до такого відкликання.

Крім того, майте на увазі припис п. 8 Порядку № 230: служба управління персоналом держоргану ознайомлює (у день прибуття на службу) держслужбовця з наказом (розпорядженням) про його відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).

При цьому частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником держслужби надається держслужбовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат держслужбовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки ( ч. 2 ст. 60 Закону № 889). Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджено постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 231.

Як ми зазначали раніше, для держслужбовців діючим законодавством передбачені особливі відпустки «за свій рахунок». Розглянемо їх.

Особливі відпустки «за свій рахунок»

Для державних службовців Законом № 889 (ч. 3 ст. 58) передбачено ще один вид відпустки без збереження заробітної плати — на час участі у виборчому процесі. Порядок надання цієї відпустки визначено ст. 10 Закону № 889.

Відповідно до зазначеної норми така відпустка надається державному службовцю (за його заявою) у разі реєстрації його кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями. Відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Крім цієї неоплачуваної відпустки, для держслужбовців законодавством передбачено ще одну спеціальну підставу для оформлення відпустки «за свій рахунок». Так, відповідно до п. 9 Прикінцевих положень Закону № 76 керівники органів виконавчої влади та інших державних органів (крім окремих органів, визначених у вказаній нормі) з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів мають право відправляти своїх працівників у відпустки без збереження зарплати і визначати тривалість цієї відпустки. Підкреслимо: у цьому випадку згода держслужбовця на неоплачувану відпустку не потрібна.

Чи зараховувати період перебування у відпустці без збереження зарплати до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку і щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби? Зараз відповімо.

Так, період відпустки без збереження зарплати, наданої за підставами ст. 25 і 26 Закону про відпустки (крім неоплачуваних відпусток за підставою п. 3 ч. 1 ст. 25 цього Закону), враховують у стажі для надання щорічної основної відпустки. Про це прямо вказано у п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки. Але у цій нормі не згадується про неоплачувану відпустку для участі у виборчому процесі ( ч. 3 ст. 58 і ч. 4 ст. 10 Закону № 889) і неоплачувану відпустку, що надається за рішенням керівника згідно з п. 9 Прикінцевих положень Закону № 76. Отже, періоди згаданих відпусток без збереження зарплати, наданих на підставі наведених норм Закону № 889 і Закону № 76, не включають до стажу для надання щорічної основної відпустки. У підсумку це може призвести (залежно від тривалості неоплачуваної відпустки) до зменшення тривалості щорічної основної відпустки працівника за робочий рік, на який припали відпустки «за свій рахунок» за вказаними підставами.

А от періоди відпусток без збереження зарплати, наданих на підставах ст. 25 і 26 Закону про відпустки, ч. 3 ст. 58 і ч. 4 ст. 10 Закону № 889 п. 9 Прикінцевих, положень Закону № 76, зараховуються до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за держстаж і у кінцевому підсумку ніяк не вплинуть на тривалість цієї додаткової відпустки. Як ми вже з’ясували, за загальним правилом стаж держслужби = стаж для надання щорічної додаткової відпустки за держстаж. А до стажу держслужби зараховують період, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах із держорганом ( п. 3 Порядку № 283, п. 4 Порядку № 229). Саме на цій підставі періоди відпусток без збереження зарплати, надані на усіх законодавчих підставах, враховуються у стажі для надання щорічної додаткової відпустки за держстаж.

Єдине «але»: щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби не надають за перебування у відпустках без збереження зарплати для догляду за дитиною за підставою п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. Цю ситуацію ми детально розглянемо у наступному розділі.

Далі зупинимося на найпоширеніших запитаннях стосовно надання відпусток держслужбовцям.

Актуальні запитання та відповіді

Щорічна додаткова відпустка за «ненормованість»: чи «світить» держслужбовцю

Останнім часом в управлінні обласної держадміністрації керівник залишає держслужбовців працювати після закінчення робочого дня, мотивуючи це тим, що держслужбовці мають ненормований робочий день. Чи можна держслужбовцям за таку «ненормовану» роботу надавати щорічну додаткову відпустку за роботу в умовах ненормованого робочого дня?

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону про відпустки працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів.

Проте ми говоримо про держслужбовців, а організація їх робочого процесу має низку особливостей, викладених у спецзаконодавстві.

Так, згідно з ч. 4 ст. 56 Закону № 889 для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час (про обмеження тривалості такої роботи вказано у ч. 5 ст. 56 Закону № 889). При цьому за роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

Таким чином, Законом № 889 передбачено власні приписи із компенсації держслужбовцю роботи в умовах «ненормованості» і, як бачимо, ними не передбачено надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день.

Більш того, ст. 57 Закону № 889 державним службовцям передбачено надання щорічної основної відпустки подовженої (порівняно з деякими іншими категоріями працівників) тривалості — 30 календарних днів. Установлення законодавцем для державних службовців щорічної основної відпустки подовженої тривалості якраз і враховує особливий характер їх праці під час виконання посадових обов’язків, в тому числі і роботу в умовах ненормованого робочого дня.

Увага! Держслужбовцям не передбачено надання щорічної додаткової відпустки за роботу в умовах ненормованого робочого дня.

Держслужбовець за комп’ютером: чи надавати «комповідпустку»

Держслужбовець більшу тривалість свого робочого дня працює за комп’ютером. Чи має він право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці у зв’язку з використанням у робочому процесі комп’ютера?

Працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів ( поз. 58 розд. XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку № 2). Про віднесення до таких «машин» сучасних персональних комп’ютерів (незалежно від типу монітора) Мінсоцполітики в листах від 11.08.2014 р. № 348/13/166-14 і від 24.12.2013 р. № 152/13/82-13 надало ствердну відповідь.

Однак державні службовці хоча й працюють на персональних комп’ютерах, але щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером їм не належить. Причина: держслужбовцям надається щорічна основна відпустка подовженої тривалості (30 календарних днів), у якій уже закладене «покриття» роботи в умовах з особливим характером праці (у тому числі і за роботу з комп’ютером).

Висновок. Надання держслужбовцям щорічних додаткових відпусток (відповідно до Закону про відпустки), у тому числі за особливий характер праці (зокрема, за роботу за комп’ютером), Законом № 889 не передбачено.

Держслужбовець після «декрету»: розбираємося із днями додаткової відпустки за держстаж

16 лютого 2017 року держслужбовець стала до роботи після соцвідпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Її перебування на держслужбі станом на 30.03.2017 р. склало понад 12 років. Наразі вона звернулася із заявою про надання їй додаткової відпустки за 11 років державної служби тривалістю 7 календарних днів. Чи має вона право на цю відпустку? Чи враховується період перебування у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років при наданні додаткової відпустки за стаж держслужби?

Чи допустимо одночасно надати додаткові відпустки за 11 та 12 років стажу держслужби у разі звернення держслужбовця із заявою про це?

Почнемо з нормативних приписів щодо цієї ситуації. Відповідно до п. 4 Порядку № 229 час перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до стажу державної служби.

Але згідно з п. 11 Порядку № 270 додаткова відпустка за держстаж не надається державному службовцю за час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Таким чином, перебуваючи у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, держслужбовець «заробляє» собі стаж держслужби. Проте держслужбовець не зможе скористатися днями додаткової відпустки, передбаченої ч. 1 ст. 58 Закону № 889, за період згаданої соцвідпустки, тому що жодного дня не виконував своїх посадових обов’язків держслужбовця за цей період. Про ці приписи на прикладі ситуації, що розглядається, погоримо далі (див. таблицю нижче).

Дата виникнення права на відпустку

Тривалість відпустки

Розмір держстажу

Право скористатися додатковою відпусткою за держстаж

30.03.2015 р.

5 календарних днів

10 років

Не має, оскільки держслужбовець після набуття права на таку відпустку не працював з 30.03.2015 р. по 29.03.2016 р.

30.03.2016 р.

7 календарних днів

11 років

Має, оскільки держслужбовець стала до виконання посадових обов’язків 16.02.2017 р. (після набуття права на цю відпустку за 11-й рік держслужби, але до закінчення року, протягом якого має право скористатися нею)

30.03.2017 р.

8 календарних днів

12 років

Має, оскільки у період після набуття права на відпустку за 12 років держстажу вона вже працює (з 16.02.2017 р.)

Отже, за умовами, викладеними у запитанні, у держслужбовця не виникає право на додаткову відпустку за 10 років держслужби. Причина: після досягнення права на додаткову відпустку за 10-й рік держслужби вона повний рік (з 30.03.2015 р. по 29.03.2016 р.) перебувала у соцвідпустці для догляду за дитиною, тобто не виконувала своїх посадових обов’язків.

Але зовсім інша справа із додатковою відпусткою за 11 років держслужби. У ситуації, наведеній у запитанні, держслужбовець вийшла з «декрету» у лютому 2017 року, тобто після досягнення стажу держслужби понад 11 років (30.03.2016 р.), але до закінчення року (30.03.2016 р. по 29.03.2017 р.), протягом якого вона може реалізувати своє право на додаткову відпустку за 11 років держслужби. Отже, цей держслужбовець має право на додаткову відпустку за 11 років держслужби тривалістю 7 календарних днів.

При цьому право на додаткову відпустку за 12 років держслужби тривалістю 8 календарних днів виникло в неї з 30.03.2017 р. Фактично вже з цієї дати у будь-який час вона може оформити собі вказану відпустку за 12 років держслужби.

Отже, у держслужбовця є право на щорічну додаткову відпустку за 11 років держслужби тривалістю 7 календарних днів і за 12 років держслужби тривалістю 8 календарних днів. Вона може реалізувати право на ці дні додаткової відпустки за держстаж одночасно, якщо сторони (держслужбовець і керівництво держоргану) досягли згоди про періоди їх надання. При цьому пам’ятайте: у ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки наведені категорії працівників, яким за їх бажанням щорічна відпустка надається у зручний для них час. Оскільки додаткова відпустка за стаж держслужби є щорічною, то положення вказаної норми застосовуються і при наданні додаткової відпустки за держстаж.

Військстаж для держстажу, але не для додаткової відпустки!

Держслужбовця мобілізували 15.03.2014 р. (стаж держслужби станом на 15.07.2014 р. — більше 15 років). Перед демобілізацією він прийняв рішення продовжити військову службу за контрактом. Після закінчення військової служби за контрактом він повернувся на роботу в листопаді 2016 року.

Чи надавати такому держслужбовцю додаткову відпустку за стаж держслужби, досягнутий станом на 15.07.2014 р., 15.07.2015 р. (протягом 2015 року повністю був відсутній на держслужбі через проходження військової служби) і станом на 15.07.2016 р., враховуючи, що у листопаді 2016 року держслужбовець став до виконання своїх посадових обов’язків після закінчення військової служби за контрактом?

Згідно з п. 3 Порядку № 283 (застосовувався до 01.05.2016 р.) до стажу держслужби, зокрема, включаються: період, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах із держорганом; час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях; час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в AТО в особливий період (у трикратному розмірі).

З 01.05.2016 р. діє Порядок № 229, відповідно до п. 4 якого до стажу держслужби, зокрема, включають: час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання; період, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах із держорганом.

Таким чином, період військової служби за призовом під час мобілізації та період військової служби за контрактом уключаються до стажу держслужби.

При цьому Мінсоцполітики у листі від 16.11.2016 р. № 691/13/116-16 (див. «ОП», 2016, № 23, с. 7) вказує: щорічна (у тому числі і додаткова за держстаж) відпустка надається працівнику як компенсація за виконання посадових обов’язків протягом відпрацьованого періоду часу. У період перебування на військовій службі (за призовом під час мобілізації, за контрактом) держслужбовець не виконує своїх посадових обов’язків.

Увага! Період військової служби (за призовом під час мобілізації, за контрактом) зараховують у стаж держслужби, але для надання додаткової відпустки за стаж держслужби за цей період не вбачається правових підстав.

Отже, у держслужбовця виникає право на додаткову відпустку за держстаж лише за умови, якщо після досягнення відповідного стажу держслужби він хоча б якийсь час (навіть один день) виконує свої посадові обов’язки.

Далі у таблиці наочно покажемо, коли у держслужбовця виникає право на щорічну додаткову відпустку за держстаж.

Дата, з якої виникає право на відпустку

Період, протягом якого держслужбовець може скористатися відпусткою, відпрацювавши хоча б один день

Право скористатися відпусткою

15.07.2014 р.

15.07.2014 р. — 14.07.2015 р.

Не виникає, оскільки у ці періоди, коли держслужбовець мав право скористатися цією відпусткою, він не виконував своїх повноважень у держоргані

15.07.2015 р.

15.07.2015 р. — 14.07.2016 р.

15.07.2016 р.

15.07.2016 р. — 14.07.2017 р.

Виникає за стаж держслужби, досягнутий станом на 15.07.2016 р., оскільки з листопада 2016 року держслужбовець повернувся до виконання своїх повноважень у держоргані

Отже, у ситуації, що розглядається, у держслужбовця виникає право на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби, досягнутий станом лише на 15.07.2016 р. При цьому тривалість відпустки становитиме 15 календарних днів, яка зберігається за держслужбовцем, оскільки станом на 01.05.2016 р. він уже досяг стажу держслужби понад 15 років. Підстава — п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889: за держслужбовцями, які відповідно до ст. 35 Закону № 3723 набули права на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено ст. 58 Закону № 889, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності Законом № 889.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 3723Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Закон № 76Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

Порядок № 229Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Порядок № 230 — Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 230.

Порядок № 270Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270.

Порядок № 283Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283.

Список № 2 — Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наведений у додатку 2 до постанови КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше