Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Житлова субсидія: чи вплинуть на її розмір збільшені соцстандарти

Бондаренко Ксенія, експерт із соціальних питань
Оплата труда Февраль, 2017/№ 4/1
В избранном В избранное
Печать
З 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати збільшився вдвічі, а також протягом року відбудеться подальше зростання розміру прожиткового мінімуму. Як вплине збільшення цих соціальних стандартів на розмір житлової субсидії? Про це і поговоримо у статті.

Визначаємо порядок розрахунку субсидії

Для початку нагадаємо: з 01.01.2017 р. розмір мінімальної зарплати становить 3200 грн. ( ст. 8 Закону про Держбюджет-2017). Тоді як станом на 01.12.2016 р. розмір мінімальної зарплати становив 1600 грн. ( ст. 8 Закону про Держбюджет-2016). При цьому протягом 2017 заплановане поступове збільшення розміру загального показника прожиткового мінімуму: з 01.01.2017 р. — 1544 грн. (такий же розмір був установлений станом на 01.12.2016 р.), з 01.05.2017 р. — 1624 грн., з 01.12.2017 р. — 1700 грн. ( ст. 7 Закону про Держбюджет-2017). Відповідно протягом 2017 року «підтягнеться» і розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Чи вплине збільшення розмірів вказаних соцстандартів на розмір житлової субсидії? Щоб розібратися в цьому питанні, насамперед нагадаємо, за якою умовною формулою визначається розмір субсидії на оплату ЖКП:

С = Пжкп - Опл,

де С — розмір субсидії;

Пжкп — розмір плати за ЖКП у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування ЖКП;

Опл — обсяг відсотка обов’язкового платежу родини, який визначається відповідно до постанови № 1156.

Зростання розміру показника Пжкп відбудеться після установлення нових тарифів у збільшеному розмірі. Крім того, на визначення показника Пжкп впливає і коливання соціальних норм житла та соціальних нормативів користування ЖКП. При цьому слід мати на увазі, що постановою КМУ від 06.02.2017 р. № 51 передбачено зменшення деяких соціальних нормативів користування ЖКП, викладених у постанові КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 р. № 409 (ср. 025069200). Проте таке зменшення відбудеться тільки з 01.05.2017 р. Тож вважаємо, що Пжкп залишається незмінним.

Розглянемо наступну складову вищенаведеної формули — Опл.

У постанові № 1156 наведено спеціальну формулу для обчислення обсягу відсотка обов’язкового платежу родини за ЖКП:

Ро = Кд : Кг х Рг,

де Ро — частка оплати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за ЖКП — 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Як бачимо із формули розрахунку обсягу обов’язкового відсотка платежу, зміна розміру мінімальних соціальних стандартів впливає саме на коефіцієнт доходу домогосподарства (Кд). В яких випадках і яким чином стає відчутним цей вплив, проілюструємо на прикладах далі.

Субсидію на ЖКП оформлено після збільшення соцстандартів-2017

Насправді варіантів може бути безліч. Проте для наочності розглянемо наступну ситуацію.

Ситуація 1. Звернення за призначенням субсидії на оплату ЖКП вперше надійшло у січні 2017 року. У житловому приміщенні зареєстровані: чоловік (підприємець — платник єдиного податку першої групи), дружина (працююча, отримує мінімальну заробітну плату), донька 20 років (навчається за денною формою навчання у вищому навчальному закладі, стипендії не отримує).

Оскільки, звернення за субсидією надійшло у I кварталі 2017 року, середньомісячний сукупний дохід (Ссд) визначається на підставі доходу всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб за перші три квартали попереднього календарного року ( абз. 2 п. 12 Положення № 848), а саме за січень — вересень 2016 року. Для цього скористаємося формулою:

Ссд = С1 + С2 + С3,

де Ссд — середньомісячний сукупний дохід всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

С1 — місячний дохід чоловіка. Місячний дохід підприємця — платника єдиного податку першої групи буде визначатися на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії ( абз. 6 п. 12 Положення № 848), тобто в цьому випадку станом на 31 грудня 2016 року.

Отже, С1 = 2 х 1600 грн. = 3200 грн. (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31.12. 2016 р. становив 1600 гривень відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет-2016);

С2 — місячний дохід дружини. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 р. не вплине на середньомісячний сукупний дохід, оскільки до сукупного доходу входить отримана заробітна плата за січень — вересень 2016 року.

Припустимо, що С2 = 1333,50 грн. (заробітна плата без урахування податку на доходи фізичних осіб, абз. 1 п. 8 Положення № 848);

С3 — місячний дохід доньки. Місячний дохід студента вищого навчального закладу, який навчається за денною формою і не отримує стипендії, визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії ( абз. 3 п. 12 Положення № 848), тобто в цьому випадку станом на 31 грудня 2016 року. Отже, С3 = 1600 грн.

Таким чином, у наведеній ситуації зміна мінімальних соціальних стандартів зовсім не вплинула на середньомісячний сукупний дохід родини (Ссд), який дорівнює: Ссд = 3200 грн. + 1333,50 грн. + 1600 грн. = 6133,50 грн.

Розрахуємо коефіцієнт доходу домогосподарствад): Кд = 6133,50 грн. : 3 осіб : 1544 грн. = 1,324158. При цьому відзначимо: 1544 грн. — це розмір загального показника прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія (у наведеній ситуації станом на 01.01.2017 р. відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет-2017).

Тепер розраховуємо відсоток середньомісячного сукупного доходу, який родина зобов’язана сплачувати за житлово-комунальні послуги, тобто відсоток обов’язкового платежу (Ро): Ро = 1,324158 : 2 х 15 % = 9,93 %. У гривневому еквіваленті цей показник становить 609,06 грн. на місяць (6133,50 грн. х 9,93 %).

Для порівняння, якщо б ця родина звернулась за отриманням субсидії у травні 2017 року (за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини такий самий), то Кд = 6133,50 грн. : 3 осіб : 1624 грн. = 1,258929. Враховуємо, що 1624 грн. — розмір загального показника прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць станом на 01.05.2017 р. відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет-2017. Тоді відсоток середньомісячного сукупного доходу, який родина зобов’язана сплачувати за ЖКП, становить: Ро = 1,258929 : 2 х 15 % = 9,44 %, або 579 грн. на місяць (6133,50 грн. х 9,44 %).

Тож ми наочно побачили, що збільшення розміру загального показника прожиткового мінімуму призвело навіть до зменшення розміру платежу родини за комуналку.

Житлова субсидія оформлена до збільшення соцстандартів-2017

Щоб показати, чи вплине збільшення соцстандартів на розмір субсидії з оплати ЖКП, розглянемо ситуацію.

Ситуація 2. Родина отримує субсидію на оплату ЖКП, яка призначена з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р.

Нагадаємо: субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди ( п. 14 Положення № 848).

У наведеній ситуації субсидія на оплату ЖКП призначена на період з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р. виходячи з доходів родини за 2015 рік. Окремо субсидія розрахована на періоди: з 01.10.2016 р. по 30.04.2017 р. та з 01.05.2017 р. по 30.09.2017 р.

Підкреслимо: при призначенні субсидії на оплату ЖКП враховувався дохід родини за 2015 рік. При визначенні загального обсягу обов’язкового платежу родини застосовувався розмір загального показника прожиткового мінімуму станом на місяць призначення субсидії, а саме на 01.10.2016 р. При цьому методикою обчислення субсидії (постановою № 1156, Положенням № 848) не передбачено перегляду розміру обов’язкового платежу у разі коливання соцстандартів.

Тому при підвищенні розмірів соцстандартів загальний обсяг обов’язкового платежу родини залишається незмінним, тобто визначеним ще із застосуванням розміру загального показника прожиткового мінімуму станом на місяць призначення субсидії, а саме станом на 01.10.2016 р.

Право сім’ї на призначення субсидії наступного разу визначатиметься на 12-місячний період, який триватиме з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р. Так ось тільки тоді враховуватиметься дохід сім’ї за 2016 рік та визначатиметься новий розмір обов’язкового платежу (відповідно братиметься розмір загального показника прожиткового мінімуму станом на 01.10.2017 р.).

Важливо! Для родин, яким станом на 01.01.2017 р. уже призначена субсидія, збільшення соцстандартів-2017 (розміру мінзарплати, прожиткового мінімуму) не вплине на розмір обов’язкового платежу.

Тобто і після збільшення розмірів соцстандартів у 2017 році родини, які станом на 01.01.2017 р. оформили субсидію, сплачуватимуть обов’язковий платіж, розрахований ще у місяці призначення субсидії. При цьому розмір плати за ЖКП, який покривається за рахунок субсидії, може змінюватися, але вказаних родин це не стосується.

Цікаві деталі

Додамо ще декілька слів про підвищення розмірів соцстандартів у 2017 році.

Збільшення розмірів загального показника прожиткового мінімуму та прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2017 році позначиться на тих родинах, яким субсидія призначатиметься у 2017 році.

Тепер про підвищення розміру мінзарплати до 3200 грн. з 01.01.2017 р. Родини з особами, які працюють і отримують мінімальну зарплату, «відчують» зростання мінзарплати-2017 лише у 2018 році. Адже саме при призначенні субсидій на оплату ЖКП у 2018 році (і новачкам, і «бувалим» отримувачам субсидії) враховуватимуться доходи за 2017 рік. При цьому у кожної родини цей час Х (місяць визначення права на субсидію на наступний (або перший) 12-місячний період) буде своїм — для окремих домогосподарств навіть грудень 2018 року.

Корисна порада! Існують ситуації, коли застосування нових норм законодавства для родини у цілях реалізації права на субсидію ЖКП стає більш вигідним, ніж застосування старих нормативних приписів, на підставі яких від початку і призначено субсидію. Тож доречно пам’ятати, що родина має право в будь-який час звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про призначення субсидії на ЖКП на нових умовах.

Звісно, у рамках статті усі такі ситуації висвітлити важко, адже у кожній родини — свої, унікальні обставини. А тому наведемо найпоширеніші з випадків, коли отримувачу субсидії варто звернутися до органу соціального захисту населення з проханням переглянути розмір отримуваної субсидії:

— вихід на пенсію осіб, які не мають інших доходів, крім пенсії;

— переїзд деяких членів родини до іншого місця проживання, коли адреса реєстрації залишається старою;

— внесення змін до нормативних актів стосовно визначення доходів окремих категорій громадян для цілей призначення субсидії на оплату ЖКП. До цих категорій громадян належать, зокрема, працездатні особи (які досягли 18 років, але не навчаються, не служать, не перебувають на обліку в службі зайнятості), доходи яких менші, ніж розмір прожиткового мінімуму. До речі, постановою № 635 шляхом внесення змін до п. 12 Положення № 848 знижено розмір доходу, який враховується для цих осіб при призначенні субсидії з двох до одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак ця норма з набуттям чинності постановою № 635 автоматично не застосовується для сімей, які вже отримують субсидію на оплату ЖКП. Скористатися цим нововведенням можливо лише при додатковому зверненні до органів соціального захисту населення з відповідною заявою. Докладніше про нововведення постанови № 635 ми розповідали у спецвипуску «ОП», 2016, № 20/1, с. 13.

Наша порада: слідкуйте за змінами у нормативно-правових актах, вивчайте питання призначення субсидій та наполягайте на застосуванні найвигідніших для вас умов.

Використані документи і скорочення

Закон про Держбюджет-2017 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII.

Закон про Держбюджет-2016 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII.

Постанова № 1156 — постанова КМУ «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії» від 27.07.98 р. № 1156.

Постанова № 635постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 08.09.2016 р. № 635.

Положення № 848Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848.

ЖКП — житлово-комунальні послуги.

Комісії — районні, районні у містах Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісії, які ними утворюються.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете сайт Factor Войдите и читайте дальше бесплатно